Пътешествието към Новия Живот

Пътешествието към Новия Живот разкива пред вас пътешествието за достигане на високата ви цел и осъществяване на по-важните връзки в живота ви. Така, Пътешествието към Новия Живот определя истинската причина за вътрешната несигурност, изолацията и страданието които чувствуват хората по света, и засяга пътищата и начините за тяхното преодоляване което Създателят на живота е осигурил.

Тук Бог ви зове за да ви събуди от съня и кошмара на Разделението, да започнете ново пътешествие в живота, където ще откриете и създадете връзка със знанието, дълбокото духовно съзнание което Бог е поставил във вас да ви ръководи и предпазва. Това пътешествие на осъзнаване и завръщане ще ви доведе обратно към изконната ви цел с която сте дошли на света, спомените от тези, които са ви пратили както и огромния принос който би трябвало да осъществите докато сте тук. Това е началото на свещения процес който има силата да ви освободи от миналото и да ви подготви за нов и велик живот в бъдеще.

Всяка глава от Пътешествието към Новия Живот е откровение дадено от Източника и съставено в текст от Месията Маршал Виан Самърс.

Пътешествието към Новия Живот е петата книга от Том 1 на Новото Съобщение от Бог.