Новото Съобщение от Бог за Ислямския Свят

Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Предадено на Месията на Бог
Маршал Виан Самърс
на 30 декември, 2014 г.
в Кайро, Египет

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.


Том 1 > Чистата Религия> Глава

Днес Ние трябва да говорим за Съобщението за света на Исляма. Защото Бог желае да говори отново на този свят, намиращ се в голяма нужда и затова е пратил нов Месия на Земята. Никой не може да каже, че това е невъзможно, защото такава е Божията Воля. Но Бог се грижи за великите световни традиции, толкова променяни от хората във вековете и  използувани от правителства и организации за различни цели и  нечисти дела.

Дори днес, съществува религиозно насилие в Ислямския свят. Религиозно насилие е имало и в другите религиозни традиции през вековете, насилие с ужасни последици, много жестокост и разрушителни дела в името на Господ, което във всички случаи е голяма мерзост.

Но Господ разбира че хората живеят в Разделение, без силата на Знанието, която да ги ръководи и затова те са объркани,  правят грешки, дори фатални грешки. Те нараняват себе си и другите и унищожават целия свят.

Това е ситуацията с която се сблъсквате сега – рушащ се свят; климатични промени; дела на човешкото невежество, безчестие и корупция. Това е огромна, повратна точка в човешката история. Тя е по-голяма от политическите ви усилия и социалната промяна. Тя е по-голяма и от вашата идеология. Тя е в състояние да унищожи човешката цивилизация.

Господ вижда какво приближава. Господ знае кога трябва да говори. Хората не трябва да се противят на това, защото това би било израз на глупост и невежество. Господ съществува извън вярата и религиозните принципи на човечеството, наистина извън възможностите на вашия интелект, който е много незначителен, да може да обхване величието на Бог, не само на този свят, но и на другите светове във вселената – милиарди и милиарди раси и дори повече в тази галактика и галактиките отвъд и в безкрайното пространство на Създанието, безвременно Създание, извън физическото проявление.

Чуйте гласа на Благоволението идващ чрез Ангелското Съсловие, което е направлявало Исус, Буда и Мохамед, всички те дошли от Ангелското Съсловие.

Сега, друг член на Съсловието е пратен на земята– добър човек, човек страдал и доказал себе си през десетилетията на изпитания, получил най-обширните Откровения дадени някога на този свят, дадени сега не в свещенническа форма и анекдоти, а в най-чист вид, с всички повторения и разяснения. Те носят собствени обяснения, които не могат да се осланят на отделни личности на това време и занапред.

Следователно, Ние говорим на Ислямския свят днес, с най-голямо уважение, но и с голяма загриженост, защото трябва да разберете че пророка Мохамед беше част от Велик План, той беше един от великите Емисари. Но той не е последен. Никой не знае кой и кога ще бъде последен.

Но тези Емисари идват веднъж на хилядолетие във времена на големи кризи, повратни моменти и възможности за човешкото семейство за да покажат нова визия, нова обосновка, нов път напред в променящия се свят, свят на големи и измамни нужди, които човечеството не може да види и за които то е напълно неподготвено.

Знайте, че Пророкът Мохамед подкрепя сегашния Месия, защото те и двамата са от Съсловието както виждате – полу хора, полу светци, вдъхновени от величието, което нито един човек на света не може да разбере. Извън това да са учители или само пророци или велики светци или защитници, те носят нова реалност, велико развитие на човешкото разбиране, голяма подготовка за бъдещето, което няма да бъде като миналото.

Трябва да погледнете нагоре към небето, за да чуете и разберете това. Вашето съзнание може да се противопоставя  на принципа, на законите на религията ви, на това какво е било казано или писано преди векове. Но Бог не е обвързан с тези неща. Господарят на вселената не може да бъде разтроен от човешкото предположение или вяра.

Господарят на вселената, който наглежда безкрайно много религии, разбира че има огромно движение в човешкия свят, Велик План за хората, извън човешкото разбиране. Вие сте съществена част от този План, за собственото си изкупление и откровение.

Вие трябва да сте смирени сега. Трябва да остъпите пред Великите Откровения каито са дадени сега на света. Вие сте обучени и тренирани да се отдавате и да отстъпвате, но това означава не само да отстъпвате и отдавате на това което е дадено на хората преди векове. Това значи да се отдадете на Божията Воля.

Божието Слово и Звук са на света, говорейки отново след толкова дълго време, говорейки сега на образован свят, на свят с глобална търговия и комуникация; говорейки сега за да ви уведоми какво приближава, как да се подготвите и какво да бъде направено за да настъпи мир и обединение на света, изправящ се срещу толкова големи и драматични промени.

Защото е време конфликтът между хората да се прекрати. Всичко трябва да бъде запазено в свят на намаляващи ресурси и увеличаващо се население. Всичко трябва да се използува мъдро, целенасочено, с мисъл за бъдещето. Нищо не трябва да се изразходва сега, защото както виждате, вие пиете от бавно пресъхващ извор.

Бог разбира се е предвидил това. Такава е съдбата на много раси във вселената – те са безброй – те унищожават собствените си светове и трябва да се изправят срещу реалността да живеят във Великата Общност. Човечеството не знае нищо за това.

Това е част от препятствието с което вие се сблъсквате сега. Това е контакта с други раси, които са тук на света за да извличат полза от слабото и непретенциозно човечество, да продължат човешкия конфликт, да отслабят институциите, да незачитат човешкия суверенитет на света. Ето затова хората трябва да се обединят или рискуват да изгубят всичко ценно тук. Божиите откровения говорят за значението на това, защо то се случва и как отделната личност и нациите трябва да се подготвят.

Дверите на вселената са широко отоворени, но вие трябва да имате волята да знаете. Вие трябва да имате очи да видите и уши да чуете. Вие не трябва да сте оковани във веригите на религиозните вярвания и идеологии или ще сте мъртви за Създателя си – неоткликващи, без да разпознавате, без почит и уважение.

Само като приемете Божиите Откровения можете да видите, че това което се казва е истина, че това са свещени и искрени слова, в които не може да има грешка.

Предизвикателството е за слушателя, както винаги е било, както е било и за Мохамед. Защото кой е бил в състояние да го чуе? Кой е бил в състояние да го слуша? По негово време хората са били толкова обвързани с техните традиции, история, икономически интереси и политически позиции. Кой е могъл да слуша Пророкът на Господ? Какво изпитание е било за него да открие своите първи ученици, на които да разчита и които да донесат неговите Откровения на света.

Това се случва отново и сега, както виждате. Вие дори и не подозирате колко благословени сте да живеете във времето на Откровенията. Вие може и да си мислите че това е ужасно. Може и да сте изплашени от това. Вие може и да ги отхвърляте. Това може да ви вбеси и разяри. Но независимо от това вие сте благословени да живеете във времето на Откровенията.

Това ще покаже кой е отворен за Бог и кой не е, кой може да получи откровенията и кой не, кой вярва в Силата на Създателя и кой не. Когато финалният изпит дойде, ще се види всичко това, без значение кой се чувства защитен и сигурен от своята традиция и вяра.

Кой ще премине този тест, и кой ще се провали? Бог няма да ви накаже ако се провалите, но не искайте услуга от Господаря на вселената ако не подкрепите Неговия Месия; ако не чуете Великото Му Съобщение за целия свят, дадено сега не само за едно племе или народ но за всички хора, от всички верски традиции – не за да прекрати техните традиции но да ги сплоти, да ги пречисти, да ги настрои с Божията Воля а не по волята, плановете и вкуса на хората.

Това е тест – тест за получателя, тест за вас като личности. Защото вие не можете да сте неутрални, изправяйки се срещу това. Не можете да се преструвате че не знаете. Не можете да избягате. Сляпото отхвърляне означава че вие сте слепи дори да погледнете.

Това е тест. Може ли човечетвото, така разчупено и разделено, изпълнено с враждебност, конфликти и недоверие, да получи Новото Съобщение от Бог – Съобщение което да спаси човечеството от вътрешно унищожение и от подченение отвъд?

Кой ще чуе?Кой ще слуша? Месията е възрастен мъж сега. В оставащите му години на земята, кой ще слуша и кой ще чуе? Той е Носителя на Словото. Няма друг като него. Той е сбъдването на предсказанията, той и никой друг.

Той е добър и кротък човек.Той не желае власт. Той няма да поведе народ или армия. Това не е необходимо сега и може да въведе светът в смъртоносен и безкраен конфликт.

Ако той бъде отхвърлен, човешката цивилизация ще започне да залязва – както пресъхват реките, така планетата ще се превърне в изключително горещо място, растенията и културите ще изсъхнат и много народи ще бъдат принудени да напуснат родните си места. Къде ще отидат те и кой ще ги посрещне?

Някой ще каже че това е края на света, но това е по-скоро огромна промяна и преминаване от свят който хората са създали чрез лошото използуване на собствения си свят, чрез неговата слепота и невежество, използувайки всичко само за момента.

Кой има очи да види и уши да чуе? Светът ви говори тези неща всеки ден. Великите вълни на промяната наближават. Те се увеличават. Те едва сега започват.

Вие се молите на Бог за избавление, за сила, за цел. Вие се молите на Бог за решение на конфликта. Вие се молите на Бог за доброто на хората около вас и за вашия народ. И бог е пратил великите Откровения на света, толкова велики, че вие дори не можете да ги проумеете. Кой обаче може да получи отговора на това което е получено? Кой има куража и смирението да чуе отново?

Ако вие отхвърлите Месията и Откровенията, Бог няма да ви накаже. Но не искайте услуга от Бог. Не искайте услуга от Ангелското Съсловие, което наглежда света.

Не можете да сте неутрални. Ако запазите позиция на неувереност, това е защото се безпокоите да видите и чуете. Ясно е като бял ден когато сте без предпочитания за това.

Това е голямо предизвикателство, труден тест. Това е перфектното нещо за света днес. Защото религиите на света не могат да спасят човечеството от това срещу което се изправя то. Те нямат капацитета да го осъществят. Всички те са градивните елементи на човешката цивилизация, подготовка за велико бъдеще. Всички те са необходими. Не трябва да има съперничество между тях. Не трябва да има преследване между тях. Не трябва да има войни между тях, защото това е голяма и смъртоносна грешка.

Нито един човек, народ или институция не може да заяви че разбира Божията Воля, Присъствието и Силата, защото това е извън възможностите на човешкото разбиране. Можете ли да разберете Бог на безброй раси и хиляди галактики? Това би било връх на арогантността и самонадеяността.

Автентичността на Откровенията е в самите Откровения. Те са абсолютно откровени. Те са абсолютно чисти. Те са абсолютно ясни. Ако слушате с отворено сърце, търсейки да служите и познаете Бог, тогава техния дар ще бъде видим и вие ще видите тяхната пълна приложимост към света срещу който се изправяте сега и срещу който ще трябва да се изправите в бъдещето.

Думите и Звуците са на света. Нашият Глас е достъпен сега за пръв път – този глас, който е говорил на великите Емисари, великите Месии от миналото. Този Глас е възможен сега за вас да чуете, за да няма грешка, така че Откровенията да не бъдат погрешно преведени или преоткрити по-късно от лукави, ловки и амбициозни личности.

Духът и сърцето на Откровенията се пазят сега както са дадени и преди, в чиста форма, но кой има предишните Откровения в чист вид?

Голямо разяснение трябва да бъде направено, така че Християнството и Ислямът, Будизмът и Хиндуизмът и всички останали верски традиции да могат да служат във Великата Общност на живота, не само да отмрат защото са остарели и неуместени за живота в Новият Свят.

Това е най-великото нещо което Откровенията са дали и запазили. Велика чест за всеки е да служи на тях колкото може по-добре. Те са изключително важни за осигуряване на успеха на човечеството в бъдеще.

Но те не трябва да се използуват като оръжия за война.Те не трябва да се използуват за преследване на другите. Те не трябва да се използуват като извинение за жестокостите, наказанията  и смъртта в никакъв случай. Вие трябва да съжалявате за това. Вие трябва да съжалявате за това във всяка религия.

Човешкото разбиране е преценка. Живеейки във времето, пространството и промяната, вие не можете да разберете това което е вечно, което е постоянно, това което не се променя. Докато не се пробудите от вашето разделено състояние, вие няма да можете да видите това което е извън времето и което е вечно.

Бог е дал отговор на Разделението  – това което ви отделя от Източника ви, от вашата същност и от вашата съдба; това което ви държи в страдание; това което ви обърква и отегчава, това което ви прави завистливи и изпълнени със страх и угризения. Отговорът за вас е в Откровенията на това време.

Мохамед подкрепя Месията. Вие трябва да разберете това. Това не е съревнование. Това е осъществяване. Това е следващия етап. Това е следващата глава, която обединява всички предишни глави заедно, прославя ги и им дава сила. Сега те имат велика цел.

Великата цел е да се спаси човешката цивилизация от вътрешен колапс и от външно въздействие. Всяка религия трябва да служи на тази цел или всичко тук ще бъде загубено. Това е най-голямата промяна с която човечеството някога се е сблъсквало и това е само нейното началото.

Вие ще трябва да запазите планетата, не само родните си места, чрез служба; чрез отдаване; чрез взаимодействие; чрез мъдрост, сила и мощ. Ако една нация падне, ефектът на доминото ще порази всички останали, независимо от тяхното икономическо, социално и политическо състояние.

Това е което трябва да предотвратите. Затова сте призовани. Независимо дали сте религиозни или не, дали сте вярващи или не, затова сте призовани. Ако изгубите основата си тук на света, ще ви остане само отчаяние и безнадежност. И изходът  няма да бъде никак добър както за вас и вашия живот, така и за народа ви.

Ето защо Господ говори отново. Бог няма да позволи на човечеството да пропадне заради своята глупост и арогантност. Защото Бог обича хората и затова ви говори отново.

Хора на Исляма, чуйте Откровенията. Чуйте Благословията, Силата и Любовта която те ви дават, свободата, увереността и яснотата.

Бъдете себе си във всяка позиция в обществото, това също е предизвикателство. Това също е дар. Това ще ви освободи вътрешно. Това ще балансира живота ви. Това ще възстанови у вас големия аргумент за идването ви на света в това време, в тези условия – перфектното време да сте тук. Това ще сложи край на позора и недостойното ви положение ако сте в състояние да получавате, ако можете да следвате и разберете.

Това ще осъществи Исляма, който се разпада на части в момента, разкъсван на противоречиви фракции, разделящи го на части, загиващи в променящия се свят.

Бог желае да ви осъществи, не да ви пороби, но вие трябва да гледате с ясен взор. Вие трябва да слушате с отворено сърце. Трябва да се молите за сигурност и яснота в този аспект, защото Бог говори отново.

Откровенията са на света. Процесът на получаването и изучаването им е отнел на Месията 30 години. 30 години са били нужни на Месията за да открие своите помощници, които да му съдействат и да продължат неговото дело.

Той е записал целият процес на Откровенията, които са дадени сега за пръв път така, че да можете да знаете и да разбирате; за да можете да бъдете освободени; за да може светът да има ново начало вместо гибелен край; така че хората от всички нации и вери да се уважават и почитат и да служат на един Бог.

Новите Откровения могат да осъществят всичко това.