Чистата Религия

Чистата Религия е книга от откровенията дадена от Бог да разкрие отново дълбочината и значението на световните религии както и Силата и Присъствието на Бог, който желае да говори отново на хората от всички верски традиции по света днес.

Чистата Религия е безвремеви път на събуждане, изкупление и завръщане при Създателя, иницииран от Бог в началото на Разделението и в последствие представен във всички светове във вселената където съществува интелигентен живот. Чистата Религия е отговора на Бог за трагедиите и нещастията които живеещите в Разделението са създали в религиозната история на Земята. Това е жива комуникация от Бог, зовейки всички тези все още живеейки в Разделението да се завърнат в съюз с Бог.

Господ говори отново, предлагайки ново Изкупление на човечеството. Това Изкупление е директно отражение на чистата духовност която лежи в сърцата на всички световни религии.

Новото Съобщение прокламира, че никой не може да обявява своята религия за най-истинска и единствена. В допълнение на това, съществува мистериозен апел от Бог до всяка личност на света. Този апел звучи за всички, без значение дали са Християни, Мюсюлмани, Евреи, Будисти, личности от друга вяра или без никаква вяра. Това е вътрешен повик, повик към всеки да прекрачи отвъд ограниченията на вярата и да заживее дълбок, смислен живот, живот с велики връзки и висока цел на света.

Новото Съобщение от Бог е на света. То е израз на вечната и чиста връзка с Бог както е съществувала в човешката история от началото на проявената вселена. Сега хората имат директен достъп до него, незамъглен от погрешното човешко разбиране, авторитет и корупция. То е на света отново.

Чистата Религия е седмата книга от Том 1 на Новото Съобщение от Бог.