Устойчивост


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

greater strength and resilience

Както е разкрито пред
Маршал Виан Самърс
на 10 декември 2014 г
в Боулдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.




Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Човечеството стои на прага на най-голямата световна промяна, която някога е преживявало, свят с променящ се климат, свят с големи сътресения, с големи икономически и социални противоречия, и човечеството, колкото и неподготвено да е, се изправя пред нов световен опит – по-труден свят, свят на намаляващи ресурси и бурни климатични условия, свят, в който то ще трябва да вземе много фундаментални решения как да реагира и как да се подготви за по-различно бъдеще.

Хората по света все още спят или са потиснати. Богатите спят, сънувайки мечти за охолство и лична реализация, докато по-голямата част от света се бори да оцелее под тежестта на бедността, на политическото и религиозно потисничество.

В тази привидно безнадеждна ситуация, Господарят на вселените е пратил велико Послание за човечеството, Ново Откровение за света – голямо предупреждение, голямо овластяване и страхотна подготовка.

Ако можехте наистина да разпознаете състоянието на света и вашето собствено положение в него, вие щяхте да видите голямата нужда Бог да говори отново. И Бог проговори отново, давайки сега на човечеството най-голямото Откровение, донасяно някога на Земята, за да подготви хората за един нов свят и за ангажирането им с вселена, пълна с интелигентен живот – Велика Общност на живота, страхотна панорама на живота, общност, за която човечеството не знае нищо, нечовешка вселена, в която свободата е рядкост.

Ако имате честността и смирението да се изправите лице в лице с реалното състояние на вашия живот и на вашия свят, вие ще разберете, че великите Откровения от миналото не могат да подготвят човечеството за това, пред което то е изправено сега. Дадени в древността, тези откровения са били подходящи за времето и мястото тогава и все още пазят голяма мъдрост и велики учения за човечеството, но не могат да ви подготвят за това, пред което се изправяте сега.

Бог знае това, разбира се, но човечеството все още е изгубено в своите грижи, увещания, конфликти, религиозни борби и чувство за надмощие.

Сега е време да научите истинската природа на човешката духовност, връзката ви с вашия Източник и начина, по който Бог действа в света, работейки чрез хората отвътре навън.

Бог знае, че човечеството е в несигурна ситуация, от която не може да се спаси. То е твърде сляпо. То е прекалено заето. То е изпълнено прекалено много с презрение и конфликти. То не е достатъчно силно или обединено, за да се подготви само́. Ако сте честни и смирени, вие ще видите тези неща, защото те са неоспорими.

Вие сте изправени пред много сложна ситуация. Ще имате нужда от Божие Откровение, както и от собствения си интелект и ресурси, за да се борите с тази ситуация, да се подготвите за нея, да оцелеете в нея и, ако постигнете тези неща, да изградите по-добро бъдеще за човешкото семейство – по-голяма сигурност за света, по-голямо единство за човечеството, по-голяма сила и по-голямо постоянство в този свят и във Великата Общност, в която винаги сте живели.

Великите Пратеници в миналото, всички дошли от Ангелското Съсловие – Исус, Буда и Мохамед – стоят сега с Пратеника, който  е на света, единствения Месия, изпратен с велико Откровение от Бога.

Какво предизвикателство ще бъде това за всеки, който може да отговори. Какво предизвикателство ще бъде това, в допълнение към голямото предизвикателство на новия свят и на живота във Вселената.

Но Бог ви е дал по-голяма сила и по-голяма цел да бъдете на света в този момент. Дълбоко под интелекта, дълбоко под личния ви ум – който е толкова обусловен, насочван и манипулиран от света около вас – този по-голям Интелект има силата и потенциала да ви навигира в голямата промяна, която наближава. Той има яснота и връзка с Бога, за да резонира с Новото Божие Откровение за света.

Идеологиите на хората ще бъдат предизвикани, тъй като Бог внася голяма корекция в разбирането на човечеството за великите традиции и значението на духовността, целта на човечеството и крайната му съдба.

Какво предизвикателство ще бъде това за хората, които са изградили целия си живот върху набор от вярвания и съвети, а всъщност не знаят абсолютно нищо за Великия Божи План и Цел тук.

Сега Бог ви е дал сила. Тя живее във вас, дълбоко под повърхността на ума. Тя не е повредена. Тя не се страхува, защото представлява вечната част от вас, която все още е свързана с Бога, разбирате ли. Тя не е застрашена от света. Това не е живот в състояние на постоянна тревожност, какъвто е личния ви ум. Това не е да живеете в свят на обсебеност и разсеяност, безпокойство и презрение – същите неща, които управляват личния ви ум и умовете на всички живеещи тук.

Господ разбира тези неща. Няма присъда срещу човечеството. Не ви чака наказание. Но трябва да се подготвите за евентуални събития. Трябва да си осигурите позиция, за да виждате какво идва отвъд хоризонта с ясен взор, без предишните ви вярвания и политически убеждения, които оцветяват вашето зрение и ви заслепяват.

Не е достатъчно, че няколко далновидни личности осъзнават голямата промяна и дори тяхното разбиране е непълно, разбирате ли. Защото те не могат да видят цялата картина, тъй като тя трябва да бъде дадена в Откровението.

Ако можете да се изправите пред тези неща, което е голямо предизвикателство, Ние разбираме, че ще се почувствате слаби; ще се почувствате безпомощни. Може дори да се почувствате безнадеждни. Ще се чудите възможно ли е човечеството някога да се справи с това положение, възможно ли е да се съюзи и да обедини своята мъдрост и интелигентност, умения и технологии в положителна посока, вместо да ги пропилява във войни и конфликти. Защото сега нямате време за това. Нямате време за такива глупости.

Ще се чудите дали изобщо има надежда за вас. Ще се огледате наоколо и навсякъде ще видите спящите умове. Ще погледнете света и навсякъде ще видите корупция и конфликти, борба, раздори и ужасна бедност. И ще се чудите: „Как може изобщо да работи това?“

Тук вашето лично съзнание няма отговор. Тук това, което сте научили и сте научени да мислите, няма отговор. Отговорите ви, дори и да са подходящи, са само частични, защото сега ще ви трябват хиляди отговори, а вие не разполагате с всички.

Вашият Създател е този, който ще се намеси в света, което може би се случва само веднъж на хилядолетие, за да промени посоката на човечеството, да посади семената на по-голяма мъдрост, сила и сътрудничество тук във времето на най-голямата възможност и нужда.

Ще трябва да се обърнете към тази сила, която Бог е вложил във вас и в другите. И ще трябва да предприемете стъпките към това по-голямо Знание, защото не можете да намерите пътя сами. Ще трябва да признаете, че не можете да управлявате живота си като тирани. Вие всъщност изобщо не можете да управлявате живота си, но трябва да управлявате ума и делата си, и да знаете източника на вашата сила, който живее във вас, в този момент, чакайки да бъде открит.

Този източник е призован сега, защото небето потъмнява и голямата промяна наближава — удряйки бреговете, изгаряйки пустините, изсушавайки посевите. Тя е тук и там, нарастваща по честота, сила и разрушителност.

Не можете да бъдете жалки. Не можете да бъдете слаби. Не можете просто да се молите за чудеса, защото Бог ви е изпратил тук да извършите истинската работа, която трябва да бъде извършена – вашата уникална цел и дейност, за които все още не сте наясно. Защото тя е много по-различна от вашите цели и фантазии.

Ако можете да разпознаете собствената си нужда – да бъдете чужди на себе си, да живеете живот на борба, да живеете живот в ежедневието, да живеете живот на унижение и разочарование – вие ще видите нуждата си от Откровение. Същата тази честност, независимо дали гледате навън или навътре, ще ви доведе до тази точка на разпознаване.

Може би чувствате, че сте постигнали страхотни неща. Може би сте горди с това. Може би гледате отвисоко на други, които нямат нищо или които се провалят в опитите си да имат това, което имате вие. Но вие също стоите на прага на голямата промяна и нямате отговор.

Всичко, което сте придобили, може да бъде изгубено. Всичко, в което вярвате, може да бъде разбито. Всичко, което приемате за истина, може да бъде отменено. Защото все още не знаете Силата, която ви е довела тук и какво наистина трябва да постигнете.

Сега Бог говори на един грамотен свят, а не на примитивни племена живеещи във войнствени общества и не знаещи нищо за социалното развитие и личната свобода. Сега Бог говори на свят с глобална комуникация и с нарастващо глобално съзнание.

Така че сега Откровението не е представено в пасторални теми или анекдоти, в истории, които трябва да бъдат тълкувани от експерти или коментатори. То е представено на най-прост език с много повторения и пояснения. То е въведено по този начин, за да може лесно да се превежда на други езици и да се изразява, и разбира лесно от хора от всяко социално положение, от всички социални позиции. И най-бедният човек на света може да го разбере. Въпреки това Откровението е толкова дълбоко, че не можете да го проумеете. Неговата простота изразява голямата му дълбочина.

Това е чудото на вашето време, дадено във времена на най-голяма нужда, нужда толкова голяма, че малко хора дори я осъзнават или могат откровено да се изправят пред нея. Това е чудото на вашето време. Това е чудото на вашия живот. Защото сте открити като прашинка в океана, носеща се безцелно и безнадеждно, без значение дали живеете в бедност или в блясък.

Не е достатъчно, че няколко личности в света са в състояние да възвърнат своето истинско и естествено състояние. Сега призивът трябва да бъде за присъединяване на по-голям брой хора, защото този кораб се разклаща. Той поема вода. Но хората все още спят на палубата, наслаждавайки се на слънчевата светлина, без да знаят, че корабът, върху който се намират, е застрашен.

Кой ще знае за тези неща? Кой може да гледа без осъждане? Кой може да гледа със състрадание, дори на тези, които грешат съдбовно?

Човечеството живее в една мечта, мечтата за Разделението. И все пак сега тя създава условия за света, които ще променят пейзажа на света и всичко върху него.

Сега сте достигнали точка, в която расите във вселената ще се стремят да получат контрол над вашия свят. Този ваш свят е толкова ценен и богат. Вие не знаете нищо за богатството му в една вселена от безплодни планети и борещи се общества.

Божието Откровение ще разкрие какъв е животът във Вселената и какво трябва да знаете, за да оцелеете в нея, да изградите и запазите свободата си там, което ще бъде голямо предизвикателство.

Но първо трябва да познаете силата си и да изградите устойчивост, за да живеете в променящ се свят, да живеете в нов свят. Трябва да имате по-голяма сила, за да преодолеете съмнението, страха, слабостта, грижите и склонностите си.

Бог ви е дал тази сила. Тя е била с вас през цялото време – в очакване да бъде открита, в очакване на времето, когато трябва да бъде извикана, в очакване на обстоятелствата около вас, които да я направят необходима и наложителна за вашето благополучие и за вашата реализация в света.

Защото сте дошли тук да давате и да служите. Имате уникални дарби, които трябва да се отворят във вас, защото сами не можете да ги отворите.

По-дълбокото Знание във вас може да промени живота ви и да ви подготви за новия живот в един нов свят. Може би все още не виждате, че това е най-големият възможен подарък, който да ви бъде даден.

Всички молитви, които отправяте към вашия Източник, вече са получили отговор поради това, което е поставено във вас да ви напътства, да ви коригира, да ви дава сила, сигурност и състрадание в свят, в който хората ще бъдат все по-дезорганизирани и безредни, изпълнени с безпокойство и опасения.

Трябва да изградите осъзнаването и след това устойчивостта. В този момент се разтърсвате прекалено лесно, дори от собствените си чувства, съмнения и кошмари.

Помислете колко ще бъдете разтърсени, когато видите как светът се разпада около вас, когато трябва да се изправите пред новия свят, когато трябва да се изправите пред реалността, че човешката свобода е застрашена от намеса отвъд.

С това разбиране ще осъзнаете, че трябва да изградите силата си. И Бог е осигурил Стъпки към Знанието да изградите тази сила и този капацитет, да разбирате, да знаете и да виждате; да се научите как да гледате на собствените си грешки и слабости със състрадание, и да научите как да ги управлявате, контролирате и коригирате, ако е възможно. Вие все още не притежавате тази сила в достатъчна степен.

Вие се управлявате от слабост. Трябва да се управлявате от силата. Разбира се, това, което е слабо във вас, трябва да последва това, което е силно. Разбира се, това, което е глупаво във вас, трябва да следва това, което е мъдро.

Това, което е силно и мъдро във вас, е Знанието, което Бог ви е дал, Знание, което представлява вашето вечно състояние и връзка с вашия Източник.

Без това можете само да вярвате в Бога, да падате на колене и да се кланяте от страх, че Бог ще ви накаже, ако се провалите. Но това не е силата, от която ще се нуждаете, за да възстановите връзката си с вашия Източник, да оцелеете и да се ориентирате в новия свят около вас. Интелигентност, изобретателност, философия, технология – без Знание всички тези неща ще ви провалят. Те не са достатъчни. И вие не знаете как да ги използвате ефективно, защото все още се ръководите от личния си ум, който е уплашен, мотивиран и арогантен.

Умът трябва да служи на Знанието. Знанието винаги ще служи на Бог. Това е истинската йерархия във вас. Това е истинското упражняване на властта.

Тук всичко е важно. Вашето тяло е важно като средство за комуникация на света. Вашият ум е важен като средство за комуникация на света. Знанието във вас е в света, за да общувате. Защото вие сте изпратени от онези отвъд, които ви наблюдават постоянно.

Именно това пробуждане трябва да се случи. Устойчивостта е тази, която трябва да се изгради. Това е силата, състраданието и решителността, които трябва да се породят във вас – не от вашите идеи, не само от вашето своеволие, а от по-голямата сила, която живее във вас.

Само тази устойчивост има силата да ви отведе напред в един нов свят и във Великата Общност на живота, която е вашата съдба, в която винаги сте живели и за която сега трябва да се готвите.