Великата Общност

 

Във Великата Общност, Бог разкрива физическата и психическа реалност на интелигентния живот във вселената. Позната извън нашия свят като Великата Общност, тази вселена на живота е необятна среда в която ние винаги сме живяли, но не сме били в състояние да разпознаем и разберем.

Бог разкрива на хората че нашата съдба е да се присъединим към Великата Общност на живота. Това е най-великата повратна точка в човешката история, която ще има огромни последици за всички хора, сега и в бъдеще. Това е една от причините Господ да говори отново – да ни предупреди и подготви.

Много хора по света, от всички народи и култури, чувстват естествена и вътрешна връзка с тази велика панорама на живота във вселената, но не могат ясно да установят какво точно означава това за тях и за света. Сега Откровенията са тук да осветят връзката ви с Великата Общност, да ви позволят да разберете какво означава това и как е свързано с вашата цел да сте днес на този свят.

Бог предупреждава човечеството че изолацията му във вселената е преключила и че присъединяването му към Великата Общност е започнало. Някои сили се намесват във вашия свят, заплашвайки бъдещето и свободата на човечеството. Вие обаче не го осъзнавате и не сте подготвени за това, което се случва на Земята и какво е значението на случващото се за вашето бъдеще.

Чрез Новото Съобщение, Бог осигурява подготовка за нашата среща с извънземни сили от Великата Общност и с най-необходимите неща които трябва да знаем в този момент когато сме пред прага на космоса. Откровенията в тази книга са съставени и представени от Месията, Маршал Виан Самърс. По-нататъчни откровения и предсказания са изложени в книгата Живот във Вселената, както и в много други текстове от Новото Съобщение.

Великата Общност е шестата книга от Том 1 на Новото Съобщение от Бог.