Изложението


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

както е получено от Месията
Маршал Виан Самърс
на 1 април, 2011 г.
в Болдър, Колорадо

За записа

Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.


Том 1 > Господ Говори Отново > Глава 2

Господ ви говори отново.

Ние сме тези, които носим Новото Съобщение. Божията Воля се представя чрез Нас.

Ние сме извън вашето измерение, религиозни теории и лични хипотези.

Човешкото въображение може само да мисли за това, което е във физическия свят. Но реалността съществува и е извън тези граници- извън капацитета на интелекта ви.

Това важи за световете във Великата Общност част от която сте и вие както и в световете във цялата Вселена
Ние носим Новото Съобщение за тази епоха, създадена от Автора на всички Вселени, за закрила на човечеството и за спасение на света.

Ние сме тези, които вие не можете да разберете. Но ние сме източника и фактора, който човечеството трябва да познае и да направи за себе си, да види невидяното, да узнае непознатото и да постигне непостигнатото.
Това е Съобщението за тази епоха. Това е времето на Откровението.

Един е пратен на света да получи Откровението и да го даде на хората, огромна отговорност носи той.

Да получиш Новото Съобщение е като да получиш най-великото Откровение някога дадено на хората.

Да го предадеш на хората е монументална задача за Месията и всички които му помогат в това начинание.
Новата Вест е необходима навсякъде, защото човечеството е изложено на голям риск. Видими са последствията от самоунищожителното поведение на хората: замърсяване на почвата, водата и въздуха. Това от своя страна довежда до промени в света придружени от големи трудности и нещастия.

Човечеството ще се сблъсква и други светове на Интелигентен живот. То трябва да се подготви за тези срещи добре и сега. Защото този контакт е започнал-контакт с тези които съзират възможности за извличане на полза от разединеното и враждуващо човечество.

Това е време на велики промени и несигурност. Много извънземни сили ще се опитат да си осигурят влияние и хората ще допуснат това заради своето невежество, глупост и разглезеност.

Съобщението е прекалено голямо да се изрази в едно изречение, но то ще ви приближи по-близо до Бога и до това за което Той ви е пратил тук на Земята, корено различна от сегашната.

Господ е донесъл мъдрост от Вселената за да подготви хората за Вселената.

Той също е донесъл есенцията на духовността – затъмнена от историята и от човешката манипулация на политиците, духовенството и обществото.

Ние донесохме Стъпките към Знанието за да можете вие да достигнете до дълбоката мисъл която Бог и поставил във вас да ви води във все по-рискования свят.

Големи нещастия ще настъпят и те започват да се случват-природни катаклизми резултат от човешкото невежество и прекаленото и неправилно използване на света.

Време е за разплата, време е за отговорност, време е за прекратяване на глупоста и арогантността.

Само Бог знае какво има да се случва.

И Ние донесохме Вестта-съобщението на хиляди съобщения, на хиляди учения, достатъчно значимо за да ви заангажира за цял живот, и да прекрои човешкото усилие, енергия и бдителност така че човечеството да има велико бъдеще не като миналото си и да премине Великата Промяна и интервенцията и съревнованието във Вселената около вас.

Чуйте това не с вашите идеи, вашите вярвания или осъждания, но с дълбоката Мъдрост която Бог ви е дал да видите, чуете и да знаете да действате уверено.

Ние не спекулираме и не дебатираме. Това е задоволството на глупците, които не могат да видят и чуят.

Вие сте ужасени от Откровенията, защото те ще променят живота ви. Но вие ги и желаете точно заради това.
Противоречието на мисълтта ви заслепява. Това са противоположни цели, а това ви държи в объркване и не ви позволява да видите.

Ние сме тези които донесоха Откровенията на Земята.

Защото Бог не говори. Той не е личност, нито персонаж, нито единично съзнание. Ако мислите така вие подценявате Създателя и надценявате себе си.

Ние сме тези, които говорихме с Исус, Буда , Мохамед и другите учители и пророци през вековете които са донесли яснота и знание на света-на пророците във всяка ера и Месиите идващи само в превратни точки от развитието и историята на човечеството.

Вие не можете да ни боготворите. Вие не знаете имената ни.

Вие трябва да станете отговорни и да оползотворите уменията и силата дадени ви от Създателя за служба на света в растяща нужда, бури и катаклизми.

Не се просвайте пред Гаспод ако не сте готови да правите това за което сте изпратени тук на Земята, ако не можете да научете Стъпките към Знането, ако имате арогантността да мислите че можете да определите съдбата си.

Не бъдете лицемери. Не падайте и не боготворете Създателя на когото не служите и няма да служите.

По-добре живейте егоцентричния си живот и се сблъсквайте с рисковете на този живот отколкото да боготворите Бог на когото не можете да служите.

И ако не можете да приемете Откровенията тогава какво правите тук и сега?

Всеки Месия е преследван. Всеки Месия е бивал неразбран. Всяко Откровение е било отблъсквано, отричано и оспорвано.

Няма време за това сега. Съдбата на човечеството ще бъде определена през следващите 20 години-състоянието на света, на човешкото семейство, на бъдещето на човешката цивилизация.

Вие не сте вече сами на света и дори във Вселената разбира се. Вие не знаете какво се задава на хоризонта защото сте прекалено разтревожени да погледнете, прекалено арогантни предполагайки че знаете всичко. Затова Откровенията трябва да се дават за да покажат това което не можете де видите и не знаете, което е извънчовешките спекулации и оценка. Това е в основата на всички учения на Новото Съобщение.

Това е Новата Вест. Съпротивлявайки и се вие се съпротивлявате на собственото си познание.

Вие трябва да знаете за Мъдрото Знание и сила с които Създателя ви е надарил.

Това знание се учи се във всяка религия, но е и затъмнено от всяка религия, това е което трябва да бъде научено сега.

Бог не управлява света. Той не създава катастрофите, ураганите, земетресенията , наводненията , сушата.

Бог наблюдава и иска да види как хората ще се справят със света който се променя –новия свят, нов и непредвидим.

Човечеството се слива с Великата Общност на живота във Вселената. Много от другите раси са там да търсят зависимост и използване на ресурсите на Земята.

Хората обаче не виждат това. Те не чуват. И когато мислят за това те създават модел, който да ги задоволи и да е в унисон с техните идеи и разбирания.

И така хората не виждат. Народите не се готвят. И разрушителното действие продължава.

Ние наблюдаваме света. Ние ви наблюдаваме от доста време.

Ние сме тези, които Господ изпрати да наблюдават еволюцията и да получат Откровенията, които след това се дават на Месиите; знанията които се дават на пророците да ги разтръбят по света, да осигурят подготовката на света не както в миналото, а за бъдещето където човечеството ще се слее с Великата Общност.

Бог няма да спаси човечеството като го отдалечи от злото, няма да прекрати проблемите които хората са си създали или проблемите които то трябва да посрещне и които са естестввена част от еволюцията.

Да мислите за това е да разбирате погрешно връзката ви с Божественото защото вие сега живеете в Разелението.
Но Разделението не е завършено защото една част от вас е все още във връзка с Бога.

Ние наричаме тази част от вас Знание. И това Знание е отличителна черта във вашия живот. То е от значение и важност за това дали хората ще се подготвят, адаптират и създадат новия свят в новите условия.

Никога преди такива Откровения не са давани защото не са били нужни на хората.

Вие създадохте цивилизация на Земята. Тя е разделена и структурирана но е цивилизация.

Вие се превърнахте в независими народи, нации и култури. Това беше намерението на Създателя, защото това е естествената еволюция на човечеството и всички интелигентни раси във Вселената.

Сега вие трябва да се изправите пред следващото предизвикателство- загиващ свят, свят на намаляващи ресурси, свят на разклатена стабилност, свят на недостиг на храна и вода, свят в който увеличаващото се население трябва да се изправи пред тези условия. Затова вие се нуждаете от Новите Откровения.

Последните Откровения на Създателя не могат да ви подготвят за бъдещата ви съдба във Великата Общност. Не могат да ви подготвят за големите изпитания на които сте подложени и на които ще бъдете подложени.

Вие нямате отговор за тези неща. Затова Откровенията ви се дават. Човечеството се нуждае да бъде съветвано и предупредено, благословено и подготвено за бъдещето, което ще бъде много по-различно от миналото.

Чуйте тези думи не с интелекта си но със сърцето си. Те говорят на истинското у вас- истинската ви същност извън идеи, вярвания и убеждения.

Тези думи говорят на естественият резонанс , естествения афинитет, естествената склонност, естествената посока които живеят във вас всеки момент, извън реалността и извън прегрътката на интелекта.

Това е комуникация с дълбоката ви същност- да я разшири и увеличи, да я постави в противовес на идеите ви, вярванията ви и ежедневните ви дейности.

Вие не сте подготвени. Бог праща подготовката.

Вие не сте пробудени. Бог ще ви събуди.

Вие не сте уверени. Бог ви вика в центъра на увереноста във вас.

Вие сте в конфликт. Бог ви праща начин да излезете от конфликта.

Вие се себеунижавате и унижавате другите. Бог възобновява във вас истинското ви значение и целта ви в света.

Светът се променя, но вие не виждате промените. Бог ви е дарил с очи да виждате и уши да чувате, но вие не ги ползвате правилно.

Човечеството ще загине без Новите Откровения. Светът ще стане още по-черен, по-опасен и враждебен без Тях.
Човечеството ще се препъне и ще падне от собствените си грешки и липса на яснота.

Ресурсите на света ще бъдат изразходени в конфликти, съревнование и войни. Хората ще въстанат срещу правителствата си и едни срещу други.

Ще има назряващ конфликт в бъдещето много по-продължителен отколкото сте виждали досега.

Новите Откровения които съдържат липсващите съставки от разбирания, ключ за вашето съзнание и източник на вашата сила, мощ и решителност.

Затова вие трябва да имате сериозна мисъл, да приемете живота си сериозно и да започнете да приемете великите нужди и изизквания на живота си.

Затова Бог изпрати Откровенията.

Това е Откровение. Ние сме Откровението.

Няма герои които да бъдат боготворени, няма личности които да се обожествяват, има само голяма отговорност и мъдрост които да бъдат приети.

Няма изход чрез индивидуално просветлиние. Няма бягство.

Няма собствена илюзия. Съществува само голяма отговорност, велика жертва и отдаване.

Това е което ще спаси света. Това е което ще спаси човешката свобода във Вселената където свободата е рядкост и трябва да бъде внемателно пазена.

Това е което ще възстанови достойнството на отделната личност и възможността да даде нещо важно и забележително, без значение какви са условията.

Чуйте тези слова не с идеите, вярванията и раздорите, но със сърцето и с дълбоката си същност.

За Бог може да се говори само какво Той е заложил във вас. Бог не създаде вашата личност.Той не създаде вашите вярвания и идеи. Той не създаде вашите решения, грешки и скърби.

Бог може да говори само за това което е създал във вас, което е нещо дълбоко, много проникващо и естествено.
Новата Вест ви зове. Веднъж осъзнали я вие ще срещнете предизвикателствата на познанието и какво ще означава това за вас.

Хората отхвърлят Откровенията защото не искат промяна. Те не искат да преосмислят вярванията си, идеите си и позицията си в обществото.

Те не могат да оспорят Новото Съобщение истински. Те само могат да го избетнат и оспорват за да защитят своите идеи и виждания.

Кой би могъл да се изправи срещу Волята и Мъдростта на Създателя, с изключение на несериозни опити.

Дилемата е пред всеки индивид. Колко честни трябва да сте пред себе си, какво виждате и знаете. Колко съзнателни трябва да сте със себе си, със ситуацията и околната среда. Колко отговорни трябва да бъдете за да постигнате баланс в живота си и да вземете трудни решения пропуснати да бъдат взети преди.

Вие ще видите интелекта да парадира, че е божествен господар когато де факто е страхотен слуга. За това е и създаден той.

Вие ще видите арогантността и невежеството вървейки ръка за ръка заслепявайки много хора.

Вие ще видите кое е голямо и кое малко, кое е силно и кое слабо, кое е истина и кое лъжа, кое е ценно и кое само претендира да е.

Откровението разкрива всичко.

То ви вика да последвате това което е истинското във вас и да ръководите това което не е. То не говори за това което е по средата в това отношение.

Не може да имате всичко. Не можете да имате бъдещето си и миналото си заедно защото те са несъпоставими.
Единствено чрез разочарование и неуспехи вие ще видите че не живеете живота който трябва да живеете и че не сте откровенни и истински със себе си и с другите- трудна но необходима равносметка, време за реална оценка и откровение.

Чуйте тези думи-не с идеите си, с предположенията си, с арогантност, гордост или глупост, но с дълбоката си същност, защото тогава ще разберете това което ви се разкрива.

Това е част от Откровението.