Задължението


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Предадено на
Маршал Виан Самърс
На 16 април, 2011г.
В Болдър, Колорадо

За записа

Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.


Том 1 > Господ Говори Отново > Глава 3

Днес ще говорим за Господ, Първоизточникът на всичко.

Господ ви говори, чрез Ангелското Присъствие, говори на тази част от вас, която е същинския ви център и извор на съществуването ви, говори извън социалното ви състояние, извън идеите ви и вярванията ви и идеите и вярванията на вашата култура и дори вашата религия.

Бог има съобщение за хората и за отделния човек на света. Съобщението е повече от идея. То е повече от множество идеи. То е призив и потвърждение, призив към вас да отговорите и потвърждение, че съществува дълбока същност във вас и във всеки един от вас на света. Потвърждението е повратната точка във възможноста ви да откликнете.

Силата и присъствието властват във физическата Вселена, Вселена много по-голяма и просторна отколкото можете да си представите, и дори извън нея до самото Създание, което е нещо, което много малко хора на света дори допускат че е възможно.

И въпреки това Високата Власт говори на най-съкровеното ви място, говори на вашата истинска същност, дълбоко под повърхността на мисълта ви.

Това е най-важната ви връзка, извор, значение и цел на всички ваши връзки с хора, места и събития.

Нуждаете се Високата Власт да ви говори, за да ви уведоми и подготви за живот в новия свят и за приобщаването ви към Вселената на интелигентния живот във Великата Общност. Вие не знаете нищо за тези неща, но те са част от вас.

Между другото вие сте били свидетели на дълбоката си същност във времена на далновидност и на разочарование, когато сте в състояние да видите и чуете извън желанията и страховете си и желанията и страховете на другите.

Високата Власт ви говори, говори навътре в Древните коридори на мисълта, говори извън вярванията и задълженията ви.

Бог говори отново и Думите и Звуците са на Земята. Това е дълбока комуникация, много по-дълбока и по-голяма от колкото интелекта ви може да осмисли.

Става дума за велика цел, дълбока отговорност и велика асоциация както на този свят, така и извън него. И чрез тази асоциация вие се превръщате в мост към света, мост към Древния ви Дом от където сте дошли и където ще се завърнете.

Хората желаят много неща. Те имат големи страхове-страх от загуби, страх от болка, страх от подтисничество, страх от нищета, страх от смъртта.

Но Високата Власт ви говори извън тези неща. Тук Създателят говори на Създанието.

Създанието във вас е дълбоката интелигентност, която Ние наричаме Знание. Това е постоянната и непроменима част от вас. Тя съществува преди този свят и ще съществува след него, пътувайки из царството на Разделението, напътствана от силата на Гласа.

Хората желаят много неща. Те имат големи страхове. Много хора имат твърди убеждения. Но Великата Власт говори извън тези неща на всички които могат да видят и чуят и които могат да отговорят в дълбочина.

Вие не бихте могли да окачествявате това. То е по-велико от интелекта ви. Вие не бихте могли да дебатирате това, защото е извън възможностите ви.

То е мистериозно защото е всепроникващо. Същността му е извън този свят и затова вие не можете да го проумеете.

Но то е толкова дълбоко, че може да промени курса на живота ви. Може да ви събуди от съня в Разделението, да ви извади извън вашата замисленост и асоциация така че да чеуте Древния Глас, толкова стар че говори за живота преди вашето броене. Но живот който е и ваш живот.

Бог знае какво приближава на хоризонта. Бог знае защо сте тук. Бог ви е пратил тук с цел. Вашите цели и планове рядко съвпадат с това.

Това е нещо велико. Това е нещо по-скоро обикновено и по-малко грандиозно. То е нещо съществено за същността ви, за природата ви и за вида ви.

Това е най-основната връзка която имате, най-дълбоката любов, най-великото влечение. То ви обединява с вас самите и фокусира живота ви.

То може да ви спаси от ситуации, които са болезнени и нямат значение за вас. То ви изпраща в значимо участие в света, направляван от мистериозен Древен Глас, Глас който не е като нищо друго което сте чували, по-дълбок от всичко , което сте чувствали, по-велик от всичко което можете да видите и докоснете.

Хората желаят много неща.Те са измъчвани от големи страхове. Дори удоволствията им са пълни със страх и опасения.

Но Древният Глас е извън страха и когато вие му отговорите, вие сте извън страха.

Кой може да каже какво е това? Кой може да го отцени?

Не бъдете глупави и не мислете продуктивно. Не бъдете аналитични. Защото това се случва на много по-дълбоко и изконно ниво.

Не се отдръпвайте от него. То е живота ви, целта ви и съдбата ви.

Присъствието и Благосклонността са с вас. Но вие гледате в други неща. Вашата мисъл е на друго място. Това, което ви спасява и ви възражда е с вас сега. Но вие гледате в различна посока.

Откровенията са на Земята. Бог се завърна с Велико Съобщение за хората и подготовка за трудно и рисковано бъдеще за човечеството.

Какво е това? Какво означава? Защо се случва? Как да се подготвите?

Само Откровението може да даде отговор на тези въпроси. Ако сте отделени не можете да отговорите.

Хората желаят много неща. Те са много разсеяни. Те са много заети. Но те не знаят къде са и какво правят.
Целите им са цели на обществото в по-голямата си част. Те не знаят къде отиват в живота, защо са тук и кой ги е изпратил. Не знаят какво ще ги обнови и ще даде насока и цел в живота им.

Древният Глас ви говори сега. И вие ще чуете Древния Глас откликващ във вас защото връзката ви е дълбока. Това е като реки които текат под земята в пустинята, подземни реки с най-чистата вода, която обаче не може да бъде видяна от повърхността и не може да бъде намерена с малки изключения.

Доката вие живеете на повърхността, дълбоко във вас сте във връзка с Божественото. И тази връзка се преживява чрез Повик и отговор, чрез следване на Дълбокия Глас и точна посока.

Хората питат Защо? Защо това се случва? Те трябва да спрат и да слушат, да учат и да внимават за да могат да чуят, видят и почувстват как Откровението ги пробужда.

Така Откровението ви раздвижва, Откровението, което е във всеки от вас. Така Господ говори на света във времето на Откровението. Това е връзка на най-дълбоко и интимно ниво.

Вие не можете да се отделите от Бог. Защото Той е с вас навсякъде. Бог е с вас във всеки момент, във всичко което правите.

Вие можете да се отделите от Него само когато мислите , асоциирайки и идентифицирайки се с други неща. Но Древният Глас е с вас, викайки ви да отговорите, напъствайки ви, задържайки ви.

За да разберете дълбоките предупреждения и копнежи на сърцето, вие трябва да започнете да слушате. Да слушате навътре в себе си. Да слушате света без предубеждения и обвинения. Да слушате за знаците на това което приближава. Да чувате как да реагирате. Да слушате с кого да сте и с кого не.

Не трябва да се страхувате. Не трябва да осъждате. Трябва само да различавате и разпознавате.

Бог е въплатил Знание във вас да ви води и предпазва, да ви води към по-велик живот и участие в света. Това е извън интелекта ви. То се случва на много дълбоко ниво.

Веднъж почувствали това, вие се научавате да разпознавате. Ставате внимателни какво правите и с кого общувате. Вие слушате внимателно другите за да разберете дали да им отговорите и какво точно се опитват да ви говорят.

Хората вярват в много неща, но те знаят много малко. Те живеят на повърхността на мислите си , които са хаотични и турбулентни и се ръководят от ветровете на чувствата в света.

Хорските вярвания са заместител на дълбоката връзка. Тяхната главна грижа е избягване на най-важното обещание което са обречени да имат.

Стоейки отстрани те не могат да видят. Те не могат да знаят. Те не могат да реагират. Те са обладани от мислите си, егото си, реакциите си. Те са роби, живеейки робски.

Но Мистерията е в тях. Това е най важното нещо в живота. Извън достигнати цели, постигнато богатство и почести в обществото това е най-важното нещо защото е арена на огромно задължение.

Мистерията е източник на всичко важно. Всички велики изобретения и приноси, връзки, преживявания- всички те идват от Мистерията- кои сте вие, защо сте тук, какво ви зове, вашите връзки, съдбите ви с определени личности, уменията ви да откриете пътя, докато другите около вас са заспали, сънуват и не могат да проумеят. Това е пътешествие което трябва да извършите или живота ви ще протече като една нерадостна мечта и нищо повече.

Когато се завърнете при духовното си семейство напускайки този свят, те ще ви погледнат за да видят дали сте осъществили задачата си, дали сте осъществили дълбоката връзка. И вие ще разберете резултата си.

Няма да има осъждане или обвинение, само признание. Каквото е било мистериозно преди се превръща в реалност и приоритетите са ясни. Няма разсейване. Няма съпротива.

И вие ще искате да се завърнете казвайки си: „Този път ще помня. Знам сега. Сега виждам. Ще помня.”

Но вие трябва да помните докато сте тук на Земята. Това е разликата. Това е началото на всичко важно. Това е промяната в живота ви.

Това е мистериозно само защото сте разделени от него, обладани от свят на форми, изгубени в света, растейки като индивидуалност, адаптирайки се в труден и променящ се свят. Тогава нещо идва и ви напомня и започвате да чувствате че Мистерията е с вас, във вас и ви влияе.

Нейната същност е извън физическата реалност, както и вашата истинска същност. Където отивате всъщност е извън физическата реалност. Но вие трябва да сте тук, защото сте изпратени тук с цел. Това е Мистерията.

Ние говорим за тези неща за да въздействаме дълбоко във вас, да извикаме това което е автентично у вас, да събудим тази част от вас, която вие почти не познавате и която е най-великата във вас. И тази част от вас ще се отзове, заради Нашето старо обещание с вас.

Вие сте притеснени от това, но и го желаете в същото време. Това е естествено желание, по-естествено от всичко друго което правите или бихте могли да правите на света.

Това е Задължението.