Господ Говори Отново

Господ Говори Отново е началото на Новото Съобщение от Господ за човечеството. В страниците и главите на тази книга, Господ говори на хората отново, обявявайки и предупреждавайки, благославяйки и подготвяйки света за новата реалност, уточнявайки и определяйки реалността на Божественото Присъствие и осигурявайки Божествен отговор за нарасващите военни кризи, унищожаване на околната среда, религиозните конфликти, човешкото страдание и бедност постоянно нарастващи в света.

Това е Новото Съобщение от Господ. То не е предназначено само за едно племе, нация или религиозна трупа хора. То е реална комуникация от Господ за сърцето на всеки мъж, жена и дете на Земята днес и занапред. То е действителна комуникация от Божественото Присъствие което наблюдава света и напътства човечеството от незапомнени времена.

Въпреки че е прочитна книга, Господ Говори Отново е нещо вного по-велико. Тя е началото на живата комуникация на Господ за вас. В тази книга, Божественото присъствие призозава вас и всички хора, зов към древните коридори на съзнанието ви, до духовното присъствие което живее във вас. Това е Съобщение с трайна красота, сила и мощ за възстановяване на всеки който може да го получи. Защото Бог знае какво предстои на света, и Бог знае защо вие и всички други сте пратени на света в тези времена за да се подготвите за бъдещето, което няма да бъде като миналото.

Господ Говори Отново е първата книга от Том 1 на Новото Съобщение от Бог.