Том 1

За Том 1

Том 1 на Новото Съобщение от Бог съдържа същественото от Божествените Откровения за света днес. Това е началото на новата комуникация от сърцето на Бог към света на хората.

В седемте книги на Том 1, Бог оповестява Божествените Откровения за света и огромната нужда за Божествените Откровения днес и за времената напред.

Книгите на Том 1 разкриват истинската реалност на живота, на света и Великата Общност на живота във вселената. Тази велика реалност е разкрита на света за пръв път в човешката история. Том 1 ни предупреждава относно надвисналата опасност и належащите нужди срещу които е изправен света днес и в бъдеще. Том 1 приканя всеки от нас да преоткрием и изразим неразкритата духовна сила, която живее във всяко човешко сърце.

Том 1 представя първо книгата Господ Говори Отново, която открехва вратата на Новото Съобщение от Бог за всички хора по света. След Господ Говори Отново, Том 1 представя книгите Новият Бог и Новият Месия, след това разкрива същността на Бог, Божествения План за края на Разделението и присъствието на Ангелското Съсловие и неговите Месии. След това Том 1 продължава с книгите Новият Живот, Новият Свят и Великата Общност, които представят пред нас новата реалност на живота и нашата съдба във вселената. Том 1 завършва с книгата Чистата Религия, която зове всеки индивид към Божественото присъствие.

Книгите от Том 1 съдържат оригиналните говорими Откровения получени от Месията Маршал Виан Самърс. Месията е напътстван от Източника на Новото Съобщение да събере откровенията на Новото Съобщение в свещенните книги от Том 1 на Новото Съобщение на Бог.

Библиотеката на Новото Съобщение

Tom 1

Съдържание


Глава 1: Пробуждането
Глава 2: Пътешествие към Свободата
Глава 3: Затворът
Глава 4: Революцията
Глава 5: Повратната Точка
Глава 6: Подаръкът на Новия Живот
Глава 7: Пътешествието към Новия Живот
Глава 8: Вашата Цел и Съдба
Глава 9: Изграждане на Мост към Новия Живот
Глава 10: Кураж и Воля за Подготовка
Глава 11: Изграждане на Сила и Издръжливост
Глава 12: Подготовка за Велика Роля на Света
Глава 13: Великата Истина
Глава 14: Вие сте Тук с Голяма Цел


Съдържание


Глобалната Криза

Бивайки Съсредоточени в Сгромолясващ се Свят

Великото Предупреждение

Новият Свят

Борба за Спасяването на Човешката Цивилизация

Шокът от Бъдещето

Бедност

Какво ще Спаси Човечеството

Съдържание


Новото Съобщение на Бог за Световните Религии

Божията Сила и Присъствие в Света

Гласът на Откровенията

Религиозен Фундаментализъм

Мохамед и Новото Съобщение от Бог

Буда и Новото Съобщение от Бог

Новото Съобщение от Бог за Ислямския Свят

Голямата Вяра