Световната Общност за Новото Съобщение от Бог


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 26 септември, 2014г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Необходимостта от общност на отзивчиви личности е належаща и тези хора трябва да бъдат тясно свързани с Месията и с тези, които му съдействат, защото Откровението идва и се предава чрез него. Той е неговото средство на този свят. Тези, които Месията е избрал да му помагат пряко и които са се доказали с времето, трябва да бъдат почетени. Който отговори на Новото Съобщение, трябва да се свърже с тях.

Това не е нещо, което можете да сторите, да представите, да преподавате или да изразите сами, защото би било много рисковано и не е начин да се опази целта и значението на Откровението.

Връзката ви с Месията и с неговата Свята Общност[Общността] ще бъде вашия стожер на този свят, център на колелото, фар в бурното море.

Грешките от миналото в това отношение са толкова съдбовни и продължителни, защото хората не са останали верни на първоначалната общност. Те не са останали и не са подкрепили Месията и тези, които той е избрал.

Има много хора по света, които ще се опитат да използуват Откровението за бизнес или като платформа за самоизява. Те ще го обединят с други неща и ще го корумпират. Те ще изберат само част от него, с която да се асоциират и ще неглижират останалото.

Това се е случвало винаги във времето на Откровенията. Ето защо първите, които откликнат и тези, които ще дойдат след това, трябва да се обединят с Месията и със Свещения Кръг около него.

Така Съобщението ще се опази чисто и неопетнено. То не трябва да се използува за себични или политически цели, нито да се обединява с различни религии, защото това е предателство, както виждате.

Единствената и автентична Световна Общност е кръга около Месията и тези, които носят Съобщението с него. Всичко останало, което не е свързано с него, не може да се запази чисто и автентично.
Ангелското Съсловие е положило много усилия да намали грешките от миналото и да осигури чистота и ефикасност за Съобщението. Затова са дадени Пътят, словата, книгите, записите и дори Гласът на Откровението, който никога до сега не е представян и всичко това е с цел осигуряване на неприкосновеност, чистота, сигурност и бъдеще на Откровението.

Такава е Волята на Небесата, както виждате. Земята обаче е среда изпълнена с корупция. Хората живеят в Разделението и се опитват да използуват всички начини, за да подкрепят своето Разделение, да се обогатят материално и духовно, и да подкрепят групата, с която се идентифицират.

Новото Съобщение от Бог е за целия свят. То не е само за една група, една нация или едно племе. То е свързано с Месията и с тези, които са тясно свързани с него и му асистират.

Затова той трябва да бъде фокуса в оставащите години на Земята и отвъд нея, за да бъде верен на великия Божи дар, да бъде верен на тези от Нас, които са го изпратили, да бъде верен на намерението и целта на Откровението, което е по-велико отколкото можете да си представите.

Амбициозните, себичните и егоистите са винаги риск за чистото Откровнение на света. Само по себе си то е напълно достатъчно, както виждате и не е нужно да бъде разкрасявано от хората. Не е нужно да бъде разширявано или променяно по някакъв начин, защото това го отслабва, обърква го и го корумпира.

Когато говорим за Световната Общност, Ние имаме предвид тези, които са обединени с Месията и със Святата Общност. Това не е само Съобщението, което трябва да получат, това е Месията и всички онези, които ще носят тази мисия отвъд неговия живот. Всички те са едно. Ако не действат заедно, вие няма да можете да получите благословията и силата, с която Бог ви е дарил, а чрез вас и целия свят.

Не си мислете, че можете да измислите по-добър план и да го представите на света. Не бъдете Юда. Не предавайте Месията.

Общността трябва да има център. Тя трябва да има обединена цел. Тя трябва да бъде по-силна от волята и намеренията на която и да е личност. Тя се нуждае от Силата на Небето, за да бъде истинска, да пребъде и да продължи напред на света, който ще бъде още по-хаотичен във Великите Вълни на промяната.

За да бъдете част от тази Общност, вие трябва да отдадете сърцето и душата си на това – на Месията, на Съобщението и на тези, които ще носят напред това Съобщение с неговата благословия и разрешение.

Вече е съставен план за опазване на Откровението след края на живота на Месията. Той е предал властта и отговорността на близките нему хора от Общността, които са доказали своята вярност. Това е центъра на Откровението и трябва да бъде почитан като такъв и като източник на Откровението.

Нека бъде ясно разбрано: След Месията, нищо няма да се добави към Откровението. Печатът на Пророците ще бъде поставен и Небето няма да каже нищо повече.

От вярността, мъдростта и единството на хората зависи дали то ще бъде носено напред в традицията, в която е дадено, направлявано и подкрепяно от Общността досега.

Така ще се опази чистотата на Съобщението в нечистия свят и то ще остане некорумпирано в корумпирания свят. Тези, които го пазят в чистата му форма, ще бъдат противоотрова срещу онези, които го грабят и се опитват да го използуват за своите цели и намерения.

Не си мислете, че знаете какво можете да сторите с Откровението. Това само ще създаде нещастия, беди, неразбиране и ще застраши както Месията, така и тези, които вършат тази дейност с негово разрешение и благословия.

Не си помисляйте, че знаете къде да го отнесете без напътствията на тази Общност[Общността]. Не се опитвайте да го предадете на политическите или религиозни лидери, защото те или ще го отхвърлят, или ще се опитат да го използуват. Те имат различни пътища в живота си и може би ще бъдат последните, които биха отговорили на великия зов отвъд.

Не се представяйте за учители на Новото Съобщение, докато не бъдете определени за такива от Общността, която е около Месията и която носи неговите задължения с негово разрешение и благословия. Това е голяма отговорност и ще изизква въздържание от определени хора.
Ангелското Съсловие се грижи да представи това постепенно във времето, изграждайки основата и ядрото на общността, зовейки тези, които са определени да бъдат част от него и да изградят нов живот около него. Не всички са успешни в това начинание, но това е зов за тях и за други като тях.
Не си помисляйте, че Откровението е тук само за ваше лично наставление, само за да подобри живота ви и да ви достави малко удоволствия. То е тук да ви повика за важна служба, както виждате. Защо да ви зове Бог, ако с това ще продължите да се носите безцелно в свят на фантазии, терор и отричане? Вие сте освободени с цел. Това е целта.

Ако сте повикани истински, то вие сте повикани да служите. Ако посредством тази служба продължите напред, ще откриете важните връзки за вас и истинското ви изкупление.

Благословени сте да получите толкова голяма задача и отговорност. В момента вероятно не можете да оцените невероятния дар, който сте получили в живота си и неговото значение за другите, които ще учат от вас и ще се облагодетелстват от великата служба, която вие осъществявате на света. Думите не могат да изразят важността на това начинание и значението му за вашия живот.

Вие ще знаете за това със сърцето си. Съзнанието ви ще отхвърля, ще отрича и ще се съпротивлява, защото все още има дребни неща, които желаете за себе си, които може да са или да не са подходящи за вас. Ако обаче сте наистина откровени, трябва да изучавате Стъпките към Знанието и да се готвите за голяма служба и роля на света.

Това е, което Ние имаме предвид, когато говорим за велика цел. То е наречено нов живот, насочван от Велики Сили в служба на Велики Сили – Сили, които са ви пратили на света с такава цел.

Всички велики истини са опасни, защото могат да бъдат разбрани погрешно, да бъдат използувани погрешно или да бъдат смесени с други маловажни неща.

Затова е необходимо голямо внимание и грижа. Затова е толкова важно вашата подготовка да включва Стъпките към Знанието, за да ви даде сила, самосъзнание и яснота и да можете да различите истината от неистината във вашето съзнание и в обстоятелствата, в които се намирате.
Бог ви е дал тази сила. Бог ви е дал очи да виждате и уши да чувате, но очите и ушите ви са използувани за други цели много дълго време. Затова трябва да сте готови да осъществите великата цел на света и тя ще се появи чрез Общността.

Сами обаче няма да можете да се справите. Ако сте изолирани, вие не можете да се справите. Не всички са повикани от едно място, защото Бог ви желае навсякъде по света. Това е Божествената връзка, част от която сте привилигировани да бъдете, да сте повикани, да служите и да бъдете благословени.

За да схванете това, за което говорим тук, вие трябва ясно да разберете значението на общността. Това е общност за служба. Това е общност за образование. Това е общност на сила, на възстановяване, на разясняване и обновяване. Това е общност над и отвъд, която трябва да помогне за донасянето на Новото Откровение от Бог на света. Времето е ограничено, Великите Вълни нарастват с всеки изминал ден и тези от вселената около вас стават все по-силни в сърцата и мислите на хората.

Няма време за губене. Вие сте отлагали достатъчно дълго. Няма време за съмнения. Вие сте били в противоречие през целия си живот. Няма време да се борите до безкрай със себе си, защото истината е с вас.

Не е нужно да вършите величествени и ефектни неща, защото службата, която се изизква от вас е много обикновена. Важното е да я пазите и да продължавате да я носите напред с вярност и отдаденост.

Оставете Общността да определя какво трябва да бъде сторено. Следвайте я. Бъдете част от нея. Това е центъра на Святата Общност. Не изграждайте други общности. Не я напускайте и не се опитвайте да бъдете център на общност, защото не такава е вашата съдба.

Съществуват толкова много опасности в разделения и корумпиран свят в началото на всяко нещо от такъв магнитуд. Има толкова много рискове. Ситуацията е деликатна и успехът не е гарантиран. Много зависи от това кой ще отговори и какво могат да сторят тези, които откликнат, тяхното разбиране и отдаване.

Изключително опасно ще бъде за Месията, когато започне да огласява Съобщението по света. Кой ще застане зад него? Кой ще има куража и смирението да стори това? Всеки ще бъде подложен на изпит разбира се и това е естеството на нещата.
Това е планината, която трябва да изкачвате ако обичате човечеството, ако обичате този свят, ако обичате свободата и вдъхновението, и вие няма да бъдете сами в това начинание.

Всичко, което е нечисто, всичко, което е неприятно и противоречиво във вас, ще отпадне по пътя. Не можете да вървите в две посоки по едно и също време.

Световната Общност има излючително много работа пред себе си. Всеки ще бъде подтикван напред. Това не значи, че не трябва да се самоусъвършенствате, защото това е една от Колоните на силата. Това означава, че вие поемате по-големи отговорности в дух на служене и смирение.

Така Небесата възстановяват тези, които отговорят. Така Небесата благославят света в този момент и поставят човечеството на правилното място за бъдещето.

Човечеството ще среща опасности занапред, които не може да види и да знае. Какво се случва днес, ще определи какво ще се случи след стотици и хиляди години. Тези, които участват в тази важна служба ще бъдат благословени и почетени от Небесата.

Много гласове по света говорят истината, но Месията е един. Религиите твърдят, че само те притежават пътя към Бог, но Бог е създал всяка една от тях и всички те са били променени от хората във вековете.

Много хора ще осъждат Месията като еретик, сатана, самозванец, но те не могат да видят и да знаят. Те са обвързани с това, което са създали. Те са обвързани със своите идеи. Те са обвързани със своето емоционално развитие. Те биха разпънали на кръст дори собствените си месии и пророци, обвинявайки ги за шарлатани и измамници.

Небесата разбират тези неща. Човечеството е объркано. Вие живеете в Разделението и не можете да знаете и да видите какво вижда и знае Небето. Но вие можете да отговорите и да носите велика мисия тук на Земята. И вие сте благословени да бъдете повикани за това, благословени отвъд всички неща, които могат да ви подкрепят и служат, както сега така и в бъдещето.

Месията е скромен човек. Той обаче е възрастен мъж с разклатено здраве. Той трябва да разчита на вярващите и посветените нему, които му помагат, защото това е прекалено голяма мисия за един човек. Тя ще изизква участието на много, много хора.

Дори в този момент има милиони очакващи да получат Новото Откровение от Бог. Как ще ги откриете? Как ще ги докоснете във времето? Как ще им дадете този дар, който да освободи съзнанието и сърцата им и да им посочи изход от джунглата на състоянието, в което се намират?

Това не е нещо, което може да се извърши от една личност, но може да бъде осъществено от вас обединени с Месията под негово ръководство и под ръководството на Небесата. Това е вашата благословия. Това е великото обещание за човечеството.