Какво ще спаси Човечеството

Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Предадено на Месията на Бог
Маршал Виан Самърс
на 30 март, 2008г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.


Том 1 > Новият Свят > Глава 5

Човечеството е пред прага на най-големите изпитания и предизвикателства в своето съществуване. Много хора чувстват това – неясно и смътно чувство на тревога и загриженост за бъдещето – други все още смятат, че живота ще продължи в познатото си русло, дори по-добре. Но човечеството навлиза в период на велики изпитания и трудности. Това трябва да бъде ясно ако искате да установите каква е посоката на живота ви, ако искате да разберете последователността от събития, ако искате да разберете как да се подготвите за бъдещето – бъдеще което ще бъде много по-различно във всяко отношение от миналото ви. Това не е отрицателна перспектива. Това е откровение за това което предстои да се случи.

Тези, които го отричат, прославят собственото си чувство на отхвърляне, разкриват своята слабост и неспособността си да се изправят пред множество променящи се условия. Надеждите и мечтите на хората не могат да са основата на живота им, те трябва да се подготвят за това което приближава, за да могат да преживеят Великите Вълни на промяната, да са полезни и да служат на другите, което е основната им задача на света.

Бихте могли да проектирате мечтите си в бъдещето – вашите надежди, страхове и тревоги. Бихте могли да рисувате красиви картини или ужасни видения за себе си. Но животът продължава. Той не е доминиран и афектиран от вашите проекции.

Отношението на хората, разбира се е важно. Важно е да имате позитивно отношение, но то трябва да е базирано на истинско разбиране за това което се случва около вас, посоката в която е поел живота ви и какво той ще изизква от вас в бъдещето. Вие изграждате вашето позитивно, съзидателено отношение в следствие на разпознаване на реалността. Някои неща се създават в движение и вие не можете да ги променяте чрез самозалъгващо се мислене или чрез собствените си съвети и предупреждения.

Създателят на живота е пратил Ново Съобщение на света за да подготви  човечеството за нова ера, защото всички Откровения дадени досега на хората не могат да ги подготвят за това което приближава Земята. Мъдростта от великите традиции все още вдъхновява, коригира и поставя високи стандарти. Но Новото Съобщение от Господ трябва да дойде сега за да подготви човечеството за Великите Вълни на промяната приближаващи   света и за срещата на хората с интелигентния живот във вселената, което разкрива нова действителност и нови предизвикателства за човешкото семейство.

Можете да научите за тези неща от Новото Съобщение от Бог, от собствения ви опит както и от признаците, които света ви предоставя – признаци идващи всеки ден за да ви информират и подготвят, да ви предупредят и разклатят от  прекалената ви ангажираност и зависимост от празни надежди и мечти.

Тези откровения ще са шокиращи. Те със сигурност ще бъдат емоционално трудни за вас защото ще ви накарат да преосмислите много неща. Те биха могли да събудят огромен страх и тревога защото вие ще разберете че не сте готови и достатъчно силни, дори емоционално, за да посрещнете тези неща. Без значение обаче от първоначалните ви реакции е много по-добре да видите, да знаете и да сте подготвени отколкото да продължите да живеете с вашето невежество и да отхвърляте реалността, докато света около вас се променя.

Новите Откровения от Бог предупреждават, благославят и подготвят за Великите Вълни на промяната и за срещата на човечеството с Великата Общност на интелигентния живот. Тези два велики феномена ще афектират повече от всичко друго върху бъдещето и съдбата на човечеството, върху живота на всяка личност на света днес и върху идните поколения.

Хората са погълнати от други неща, разбира се, живеят с други проблеми които изглеждат сериозни и неотложни в момента. Но тези неща са дребни и често незначителни в сравнение с моща на Великите Вълни на промяната и с предстоящата среща на хората с Великата Общност на интелигентния живот.

Това което ще спаси света не са тези грижи, тези фантазии, тези съвети които хората все още поддържат за да убедят себе си че живота ще им предостави това което искат и че имат контрол върху съдбата си. Този контрол върху вашата съдба трябва да дойде от великата мощ – мощ която Бог е въплатил във вас.

Без значение дали сте религиозни или не, без значение от каква националност сте и на каква религия принадлежите, силата и присъствието на това дълбоко Знание живее във вас. Това е така за всеки защото Бог не дискриминира. Бог не е възхитен от религиозните и не е сърдит на нерелигиозните. Бог е въплатил божията милост във всяка личност.

Истинската цел на религията е да доведе хората до божията милост. Всяка религия е създадена с тази цел. Въпреки че религията в настоящия момент има други проявления и други цели, а в много случаи е използувана от политически сили, това е нейната фундаментална цел: да ви отведе до Знанието, да ви доведе до дълбоката напътстваща интелигентност която Създателят е въплатил като потенциал във вас и във всяка личност.

Фактът че хората са в днешното влошено състояние е доказателство че те не осъзнават Знанието и не го следват. Те следват амбицията. Те следват социалното положение. Те следват своите оплаквания. Те следват своите идеи, всички неща идващи от мисълта  – личната амбициозна мисъл. Но съществува дълбоко съзнание във вас сега и това е великата интелигентност която ще откликне на Новото Съобщение от Бог. Това е великата интелигентност която ще направлява вашата лодка напред в неспокойните води на живота.

Само Бог знае какво ще спаси човечеството. Вие можете да имате каквито си искате теории и планове. Вие можете да настоявате върху своите идеи и вярвания. Вие можете дори да твърдите че идеите ви са подтикнати или направлявани от Господ, но само Той знае какво ще спаси човечеството.

Защото човечеството трябва да бъде спасено – не за Небесата, но заради бъдещето си тук на този свят – за да може този свят да продължи да бъде дом за хората и за да се научат те да се справят с конкуренцията отвън и всички влияния които ще им бъдат насаждани от същества от други раси във вселената които желаят да имат света за себе си и за своята цел.

Когато започнете да учите от Великите Вълни на промяната, които света разкрива за вас всеки ден и които Новото Съобщение адресира директно, и когато се изправите срещу реалността на интервенцията на раси от други светове търсещи да осъществят контрол върху човечеството и ресурсите на този свят – ако можете да се изправите срещу тези неща, което ще бъде голямо предизвикателство за вас, тогава ще установите че нямате отговор. И това между другото ще ви накара да се почувствате безпомощни и отчаяни. Но вие ще разберете че нямате отговор и че отговорите които си представяте, или вярвате че ще бъдат ефективни, ще са на практика недостатъчни да се справят със събития от такава величина. Добрите идеи няма да са достатъчно мощни за да се справят с предизвикателствата които приближават и с тези които са вече тук на Земята.

Това което ще спаси човечеството ще бъде правилната преценка, необходимостта и куража. Преценката че Великите Вълни на промяната са на света, че човечеството е унищожило голяма част от жизненоважните ресурси на Земята и че то живее в замиращ свят – свят с намаляващи ресурси, с унищожена околната среда, с променящ се климат и с непрекъснато нарастваща нужда на страните да водят войни по между си.

Когато установите, че вашия свят е посещаван не от добронамерени сили, но от такива които търсят изгодна позиция да повлияят на ръководителите на човечеството и да помирят човешката публика – ако можете да се изправите срещу тези неща ще разберете че нямате отговор. Както виждате, това е много важно защото ще трябва да се обърнете към Бог който е извън вас и който е поставил интелигентност във вас. Тук интелекта ви ще изчерпа логичните отговори. Тук ще видите границите на вешите идеи. Тук ще установите границите на социалната и религиозна среда които ви влияят неимоверно.

С правилната преценка на ситуацията трябва да дойде и куража. Не можете да бъдете слаби и нерешителни пред Великите Вълни на промяната или сблъсквайки се със съперничество, конкуренция и намеса от сили на вселената около вас. Не можете да сте загрижени само със своето щастие и с нещата които искате за себе си. Вие сте на прага на изключителна промяна и предизвикателство. Не можете да мечтаете за други неща, трябва да се готвите.

Бог ви е дал вече силата на Знанието за да ви води, да ви пази и направлява към великото си достижение в живота. Но ако вие не вземете под внимание и не вярвате че тази сила и присъствие са във вас, тогава можете да се молите на Бог за избавление, можете да се молите за спасение и за решаване на трудните проблеми около вас, но Бог ви е дал отговор, както виждате.

Господарят на Вселената няма да се ангажира със социалните ви дела защото отговора е поставен във вас без значение какво ще направите и какво няма да направите, какво ще изоставите и върху какво ще се фокусирате.

Това разбира се изизква кураж – кураж на естествена основа, кураж който липсва особено между богатите хора по света, които са свикнали нуждите им да бъдат задоволени, които вярват че света е тук за да удовлетвори желанията и амбициите им, хора, които си мислят, че богатството и привилегиите им са пълномощия от Бог, които мислят че са по-добри от другите хора борещи се за осигуряване на основните нужди в живота.

Трябва да имате правилна преценка. Без нея няма надежда за вас. Животът ви ще бъде залят и превзет от сили за които вие не подозирате. Привилегиите ви ще бъдат иззети от сили които дори не познавате. И тогава вие както и много друге ще се вбесите – обвинявайки правителства и други народи, обвинявайки самия живот за тези затруднения, когато всъщност вие сте пропуснали знаците и предупрежденията по пътя. Вие не сте отговорили на настойчивостта на Знанието във вас. Мислили сте че тревогите и страховете ви са само психологически проблем. Мислили сте че загрижеността за бъдещето не е била оправдана, когато де факто тя се е опитвала да ви говори.

Повикът е във вас сега за да откликнете, да станете по-съзнателни, да погледнете без омраза и предпочитание, да видите какво приближава на хоризонта. Вместо плануване на бъдещето си в зависимост от това което искате, трябва да планувате бъдещето си като това което виждате, което чувствате и което знаете.

Ако това виждане, чувстване и знаене е автентично, ако е истинско като Знанието във вас, а не само някаква ваша обикновена сделка, тогава ще положите здрави основи. Ще започнете да променяте живота си от този момент нататък. Ще започнете да променяте курса на живота си и да променяте вярноста си към Знанието преди необходимостта от това да ви е връхлетяла и принудила да го сторите.

Трябва да намерите и да изградите кураж за да го направите. Никой не би могъл да го свърши за вас. Не мислете че правителството ще се погрижи за вас. Не може да предполагате, че градската управа или някоя болница ще се погрижи за вас във всяка ситуация. Трябва да разчитате на силата на Знанието във вас, във вашите връзки и в другите хора.

Това не е неувереност. Това не е пасивна роля. Трябва да сте много наблюдателни, много обективни и волеви за да се изправите срещу това което се задава на хоризонта. В противен случай ще се поникьосате и живота ви ще бъде обзет от трагични последици. Можете да обвинявате Бог за това, но Бог ви е предупреждавал чрез преживяванията ви, чрез мечтите ви, чрез вашите дълбоки емоции и чрез вашите чувства. Бог ви е предупреждавал и света ви е давал знаци непрестанно.

Какви са знаците, които трябва да следите днес на света? Вие би трябвало да следите цената и наличието на храна и вода. Би трябвало да следите как народите се отнасят едни с други. Вие би трябвало да следите за финасовото положение на вашия народ. Вие би трябвало да се подготвяте за Великите Вълни на промяната. Вие би трябвало да следите за промените в климата и климатичните условия на света.

Светът ви дава тези сигнали. Вие трябва да ги наблюдавате много внимателно. Те ще ви помогнат да разберете колко време остава за да може да извършите необходимите промени във вашия живот. Тези знаци ви информират. Ако вие не сте внимателни, какво би могъл живота да направи за вас? Ако спорите с тази действителност, ако я отхвърляте или мислите че не е истина или че трябва да обвинавате само правителството, тогава не мислите отговорно относно вашия живот.

Ще се нуждаете от силна обич, която е нужна за трудни времена. Бог ви дава истинска обич като ви предупреждава, благославя и подготвя. Ако си мислите че любовта е за нещо друго, тогава сте объркани относно естеството, целта и същността на обичта и не разбирате Божията любов.

Защо Бог би се шегувал с вас при положение че живота ви е в опасност? Това  любов ли е? Защо Бог би задоволил всичките ви желания за щастие, когато вашия свят е застрашен? Да искате това, да очаквате това или да търсите това представлява фундаментално объркване. Да мислите че това е въпрос на гледна точка значи че не оценявате мощта на Знанието във вас, което не се ръководи от предпочитаното мислене. То не е разколебано от страх или желания. Това е което го прави могъщо. Това е което го прави сигурно. Това е което го прави най-големия ви вътрешен ресурс.

Ние споменахме три неща: правилна преценка, кураж и необходимост. Правилната преценка и куража са важни най-вече на индивидуално ниво. Но те ще бъдат необходими за да предоставят на човечеството най-големия му шанс. Защото Великите Вълни на промяната и предизвикателствата от Великата Общност са двете велики инициативи за истинско човешко обединение. Те представляват необходимостта.

Човечеството е застрашено отвътре и отвън. Отвътре то е изправено пред упадък. Увеличаващото се население ще трябва да се бори с бавно намаляващото наличие на ресурси и с унищожаването на околната среда. То трябва да внимава и да следи законите на природата, които не са милостиви към неподготвените. То трябва да се изправи срещу фундаментални решения върху това дали нациите ще се съревновават, борят и воюват за останалите ресурси или ще се обединят за да ги запазят, да ги увеличат и да са сигурни че човечеството като цяло има всичко от което се нуждае.

Сега националната сигурност не е важна. Сега въпросът засяга световната сигурност. Вашата нация няма да остане незасегната ако другите страни и народи са засегнати или разорени. Ако милиони хора искат да минат границите на вашата страна защото не могат да си осегурят препитание в съседни вам страни, това ще има огромно въздействие върху вас. Ако човечеството не може да се изхрани, ще избухне велика война и ще настъпят трудни времена на велики изпитания. Не си мислете че тези предизвикателства не ви засягат, защото светът говори обратното и Знанието във вас ви подтиква да откликнете.

Ще бъде необходимо да посрещнете Великите Вълни на промяната и да си сътрудничите за да се изправите срещу това предизвикателство, което ще обедини народите най-накрая. Човечеството няма да се обедини по политически причини, споделена идеология или споделена религия. Това няма да стане в резултат на естествена съгласуваност между културите, народите или групите. То ще бъде генерирано въз основа на фундаменталната истина – истината, че ще успеете ако сте обединени и ще загубите ако сте разделени.

Тази истина ще се превърне в ръководен принцип ако човечеството избере пътя който ще я подкрепи, ще я възстанови и ще и даде по-добро бъдеще от миналото. Защото миналото е изпълнено с безброй човешки конфликти, надпревара и човешка трагедия. Вие навлизате в условия в които не би могло шепа хора да бъдат богати когато останалото човечество е в упадък, защото в резултат на това и те ще изгубят всичко което имат. Няма да бъде възможно малко хора да са богати, а останалите да се опитват да оцелеят, защото във Великите Вълни на промяната много народи ще бъдат в такова положение.

Народите трябва да си сътрудничат или да се изправят пред всеобщо унищожение. Хората по света трябва да се интересуват от този проблем в много по-голяма степен от това което е в момента. Необходимостта ще направи това. Сътрудничеството ще бъде много необходимо. И тези групи и сили които не желаят сътрудничество ще бъдат изолирани защото те подлагат на риск целия свят.

Необходимостта също така ще ви ръководи за да се изправите срещу Великата Общност. За светове като вашия първите контакти с интелигентния живот във вселената ще бъдат с търсачи на ресурси и икономически групи, хищни раси които търсят полза от слаби и разделени светове като вашия. Новото Съобщение разкрива реалния свят извън вашите граници и това как  можете да разграничите враг от приятел, и как тези които са истинските ви съюзници или потенциални такива ще се отнасят към вас в бъдещето.

Никой няма да дойде за да ви спаси и тези които ще са тук и ще казват това ще представляват най-голямата опасност за вас. Вие не разбирате това защото не разбирате реалността на живота във Великата Общност. Разкриването на тези неща трябва да ви се даде от Бог за да бъдат те истински и автентични, а не форма на манипулация от страна на други раси които търсят да спечелят предимство тук.

Необходимостта ще изизква от човешките нации да се обединят за собствената си защита, да съставят техни собствени правила за поведение с  чуждите раси които са на света днес или такива които ще дойдат тук в бъдеще. Ако една нация е инфилтрирана отвътре това ще застраши целия свят.

Това е мислене на друго ниво в този момент. Това не е мислене на племе или една група нации. Това е мислене на членове на човешката фамилия. Това засяга сигурността и благополучието на цялото човечество, местното население на Земята което се изправя пред интервенция и съревнование отвъд.

Вие трябва да се учите да мислите по тази начин за да изградите кураж да го направите, както и да разпознавате че тези които ще ви посетят не са на този свят защото са запленени от вас или за да въздигнат духовността ви или пък да ви поведат към светло бъдеще.

В историята на вашия свят, невежите раси често са падали под чуждо владение следвайки предположения от този род, вярвайки че превъзхождащата технология представлява и висок морал и етичност в отношението към живота.

Вие ще се присъедините към интелигентния живот на Великата Общност във вселената, в който състезателния характер на живота е на такова ниво че е трудно да си го представите. Вие ще се присъедините като слаба и разделена раса, стопанисвайки красива планета много високо оценявана от другите.

Интервенцията е в ход сега защото вие унищожавате този прекрасен свят; защото сте изобретили технология която другите могат да използуват; и защото тези които се намесват тук не желаят да ви видят по-силни отколкото сте днес. Това е тяхната възможност и те ще се опитат да я използуват – създавайки човешки конфликт, отслабвайки силните нации, изправяйки народите едни срещу други за да ги отслабят и да ги направят зависими от присъствието което е между тях, присъствие от Великата Общност.

Вие не знаете нищо за вашето затруднено положение. Вие не знаете нищо за вашата уязвимост. Вие все още мислите като хора живеещи в изолация, предполагайки че всичко важно в живота е свързано с това което е непосредстено около вас, вашата история и вашия темперамент. Вие не подозирате че живеете във Великата Общност на интелигентния живот и че човечеството се изправя пред изключително трудни условия.

Тези които са на света днес не представляват военни сили. Те са търговски и икономически групи. Те са малко на брой. Те нямат голяма сила, с изключение на силата на убеждението. Това е което те използуват за да настроят хората едни срещу други, срещу техните правителства и далеч от Знанието във тях, което никога не може да бъде победено от някаква сила – от този или от друг свят.

Можете да кажете, „О, това е прекалено много за мен! Не мисля че мога да се справя с това!” Но това е вашия свят. Това е вашия живот. Това е вашето бъдеще. Какво имате пред вид когато казвате че не можете да се справите с това? Разбире се че можете. Вие сте пратени тук от Бог да го направите, да допринасяте на света. Това е защото се занимавате с други неща, които имат много малка или почти никаква стойност и вие се чувствате слаби за да се изправите срещу такива важни дела.

Часът е настъпил. Прекалено късно е за човешка глупост. Вие трябва да се готвите за бъдещето като личности и трябва да преставяте човешката свобода и обединеност поради необходимостта от това. Това е което ще спаси човечеството и ще му даде основа за бъдещето, което ще бъде по-велико от това което е било до сега – по-велико от кратките мигове на изобилие, успех и задоволеност. Сега ще трябва да оцелеете в замиращия свят. И вие трябва да станете достатъчно силни за да устоите на съблазните които ще дойдат от Великата Общност. Вие трябва да устоите на вмешателството. Вие трябва да се отнасяте сериозно с живота си, много по-сериозно отколкото до сега.

Всичките проблеми, с които човечеството се сблъсква сега, а някои от тях са много сериозни, ще бъдат затъмнени от Великите Вълни на промяната и от надпреварата отвъд вашия свят. Защото какво бихте спасили или спечелили ако света се превърне в необитаемо място за повечето хора, ако няма достатъчно храна за човешката фамилия, ако естествените ви ресурси се изчерпат до степен в която народите не могат да фунционират нормално? И какво бихте спасили и спечелили за себе си ако човечеството падне под контрола и подчинението на външни сили от Великата Общност? Оценете  проблемите, които считате за важни в света в сравнение с тези две велики сили и ще разберете на къде трябва да бъдат насочени усилията ви.

Как трябва да се погрижите за себе си? Как да се погрижите за възрастните и децата? Как да се погрижите за хората в тежко положение пред Великите Вълни на промяната? Как да се превърнете в ценен ресурс за света, да повлияете на другите, да имате визия и яснота, да сте силни? Как да разпознаете че човечеството трябва да се обедини за да може да се защити във Велката Общност или ще бъде инфилтрирано, подчинено, убедено и завзето от външни сили?

Това е което се случва в природата. То е част от живота. То се случва в света между хората от векове. То се случва и във вселената въпреки условията и ограниченията във Великата Общност за която може да научите.

Това е реалността. Голямата трагедия за човечеството е че само най-бедните се сблъскват с действителността, защото те нямат избор. Богатите прахосват своите ресурси, образованието си, времето си, залитат по най-глупави и абсурдни хобита и интереси. Прекалено късно е за това сега.

Затова е Новото Съобщение от Бог на света, защото без Новото Съобщение света ще пропадне. Неговото пропадане ще настъпи постепенно, но ще настъпи. И вмешателството на света ще настъпи без човешка осъзнатост и без човешка съпротива. Не отричайте това, защото ако го направите, вие пропускате велико Съобщение от Създателя. Ако не видите предупреждението, няма да оцените благословията и няма да видите нуждата от подготовка. Защото целта на Новото Съобщение от Бог е предназначена за всички хора, то е тяхната благословия и подготовка. Не всички ще бъдат в състояние да откликнат, но мнозина ще трябва да го направят – хора от различни раси и религии.

Сега всичко е в баланс. Съдбата на човечеството ще се реши в следващите десетилетия. Това е изключително кратък период от време. Животът продължава. Събитията настъпват. Резултатите от човешката глупост и безрасъдност продължават собстения си ход. Технологията сама по себе си не е решение. Нужна е човешка преценка на проблема, взаимодействие и кураж. Технологията може да бъде безценно помощно средство, но без такава преценка, кураж и взаимодействие, технологията само ще ускори вашата смърт.

Създателят на живота обича този свят, обича хората и им е дал силата на Знанието, дал им е великите Откровения в миналото и им дава Новите Откровиния сега и за бъдеще. Вие живеете във времето на Откровенията, живеете във времето на невероятна нужда и се изправяте пред условия които никога не са съществували на света. Имало е и преди времена на лишения и трудности, но никога на упадък.

Не си мислете че богатството и привилегиите ще ви изолират от това, защото ще бъдете уязвими. Всички ще бъдат уязвими. Затова Новото Съобщение е зов за преценка, кураж и взаимодействие. Това не е само идея сега. Това не е опция защото избора е минимален. Това дава мощ и потенциал на момента. Това дава спешност неотложност, цел и значение на живота ви.

Знанието във вас ще ви води да допринесете на света с дадени хора в дадени обстоятелства. Състоянието на света ще ви даде ясна преценка да последвате това Знание. Защото това е начина по който Бог ви говори и това е времето в което вие трябва да слушате.