Прагът на Лично Откровение


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Personal Revelation

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 21 юли, 2009г.
в Алепо, Сирия

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Важно е да се разбере, че различни хора са викани по всяко време на света. Този зов идва както от тях самите, така и извън тях. Това е зов, който ечи на света и в дълбоката им Същност. Но това е зов, който само те и тези, които са там, за да им помагат в личното Откровние, могат да почувстват.

Хората свързват Откровението с целия свят или с един народ, но наистина е нужно лично откровение и то е резултат от множество стъпки и фази. Това не е нещо, което можете да контролирате. Не можете да принудите себе си да получите такова откровение, защото е нужен контакт с Духовните Сили около вас и с Волята на Създателя.

Следователно чрез усилена духовна практика или интензивно личностно утвърждаване, вие не можете да принудите откровението да се появи. Ако духовната ви практика е ефективна обаче, тя ще ускори момента, в който това ще се случи. Денят и часът на неговото появяване ще бъдат неизвестни за вас, защото вие нямате контрол върху това. То не е ваше лично изобретение. Това е част от самото Сътворение.

Всеки на света е пратен тук с цел да служи по уникален начин и възможности. Всеки има шанс да изпита лично откровение, но някои никога няма да достигнат до тази точка в своето развитие.

Сега обаче определени хора са повикани. Те са богоизбрани. Те са тези, които са извървяли достатъчно стъпки в живота, за да достигнат до лично откровение – през техните успехи и провали, през техните разочарования и обезверения, през техния личен фокус, който може да ги отведе напред към този голям вътрешен праг.

Богоизбраните трябва да отговорят. Те са стигнали достъчно далеч напред, където Откровението ги очаква. Те ще го почувстват в себе си и зовът ще дойде отвъд. Времето и мястото са важни. Взаимодействията с важните личности е от изключително значение. Времето и часът са готвени дълго време.

Зовът се чува при много трудни обстоятелства.

Ако чувствате този зов, това е защото времето за вас е настъпило. Време е личното ви откровение да започне. Вие може да се чувствате готови или не. Вие може да приветствате това. То може и да ви плаши. Вие може да го приемате или не. Времето за вашето откровение обаче е настъпило.

Във вашите сърца вие знаете, че това е истина. Дълбоко във вас – на нивото на Знанието, дълбокото Съзнание – всичко е познато и очаквано. Вие сте пред прага на важно събитие и сега трябва да преминете.

Вие живеете в хаотичен свят, изпълнен с напрежение и шум, изпълнен с неприветливи и раздразнени, разочаровани и обезверени хора. Независимо дали сте богати или бедни, вие сте изправени срещу свят, който не разпознава значението на това откровение и няма да потвърди дълбокото изживяване, което имате. Има само определени личности, които могат да сторят това за вас.

Ако не сте достигнали до тази точка на откровение, тогава е важно да изучавате Стъпките към Знанието, да подготвите съзнанието си, да опростите живота си и да преоцените връзките и действията, задълженията и посвещенията си.

Откровенито не става случайно. Ако часът и моментът настъпят и вие не сте готови, активирането няма да се осъществи и вие ще почувствате огромно объркване и разочарование.

Вашето откровение е координирано със събития в света, с развитието на другите и с нуждите на човечеството. Това се случва отвъд вашите разбирания. Вие дори не можете да си го представите, толкова голямо е то. Затова, както виждате подготовката е изключително важна.

Ако часът за вас настъпи и вие не сте готови, вие ще пропуснете най-важното време, най-голямата възможност и най-голямата повратна точка в живота ви. То ще дойде, ще бъде с вас, ще премине и може да не се появи отново за дълго.

Когато всичко за вашето откровение е готово, когато всички, които трябва да ви помагат са готови, възможността за уникалния ви принос е готова и може да бъде видяна. Отвъд това разпознаване всички неща избледняват, излизат извън фокус и не можете да ги върнете до следващия момент в бъдещето, когато условията са подходящи и ви викат отново. Това обаче може да бъде след години и десетилетия и ако сте възрастни може и да не се случи отново.

Много хора са преминали един или два прага на пробуждане. Сега те могат да потвърдят силата на Духа и голямата им цел да отдават и да споделят своите ресурси – богатството, времето и енергията си – да подкрепят зараждането на Знанието в другите.

Хората не разбират колко ценно е това време. Те предполагат, че възможностите са постоянни, винаги очакващи ги и на една ръка разстояние от тях. Затова те не бързат. Те нехаят. Тяхната духовна практика, ако има такава е апатична и периодична.

Те не виждат, че са избрани и времето за тяхното откровение наближава. Те си мислят, че то е винаги подръка. Те не разбират, че то ще дойде, ще отмине и може никога повече да не се появи в живота им. Хората мислят по този начин, защото функционират от позиция на Разделението и мислят, че всичко е за тях. Те не разбират, че тяхното откровение е координирано с други съзнания, с велики събития и с Духовната Сила на вселената. Те не разбират до каква степен трябва да се подготвят и колко важни са времето, мястото и хората, с които са свързани.

Ако сте на грешно място с неподходящи хора, прехода на силата може да не се случи, защото откровението представлява пренасочване на сила – от Божественото към личността – под формата на принос за света, за което сте създадени и което трябва да осъществите в точно определено време и място, с точно определени хора.

Затова и този процес е толкова мистериозен, както виждате. Вие не можете да го пресметнете. Не можете да планирате неговото развитие. Не можете да знаете момента или времето, защото не знаете всички аспекти, които са включени в това преминаване на силата.

Някои хора вярват, че откровението е част от интензивно духовно усилие и това ще бъде достатъчно условие. Но както виждате, това не е така.
Вие може да опитате да се подготвите добре, но това е само част от уравнението. Условията и мястото могат да са подходящи. Вашата позиция в живота може да бъде подходяща и вие да сте готови да скъсате с предишните си изживявания.

Трябва да сте подготвени да изоставите идеите за вас самите, за вашето самоовинение, самосковавщи идеи и лични връзки или няма да можете да продължите напред с откровението.

Откровението не е само моментно пробуждане. Това е пълна промяна на мощ и власт във вас от вашето съзнание – повърхностното ви съзнание, с което мислите и което е контролирано и повлияно от света – към дълбокото Съзнание във вас, което е свободно от тези ограничения.

Това обаче не е само вътрешен процес. Това е пренасочване на вашия живот, префокусиране на вашите възможности, преминаващи от минали идеи и вярност, навлизащи в нова арена и фаза в живота ви.

Това е като да се родите отново. Вие можете да имате ключови съюзници до сега, вашето отношение и опит с тях ще се променят. Сега сте същество, което се ръководи от велика сила – не само от вашата лична воля, страхове, амбиции, социални условия и мнения на другите. Вие сте ръководени основно, но с прекъсвания от велика сила във вас и откровението трябва да продължи от тази точка напред.

Тук вашите идеи и вярвания за духовността и Бог в живота са нещо второстепенно за вашата духовна практика и приложение. Важното тук е не какво мислите, а какво вършите. Защото това, което правите ще представя това, което наистина мислите, това, за което сте наистина мотивирани и това, което търсите да откриете.

В този момент има избрани за това хора. Има значение дали тези хора и вие сте избрани. Не се грижете за своите приятели, за вашата съпруга, за вашите деца или за вашите родители. Вие сте тези, които трябва да отговорите. Вашата връзка с Бог е активирана.

Вие трябва да проправите пътя. Вие трябва да подготвите място в себе си, за да се случи откровението и да продължи да се случва. Тук вие трябва да доведете духовните си практики до центъра на дейността на вашия живот. Тук трябва да направите вашата връзка със Знанието, дълбокото Съзнание, което Бог е създал във вас, до положение да бъде основния ви водач, основната ви отговорност и основната ви връзка.

Вие ще имате връзки с другите, но акцента във вас ще се промени драматично. Тази промяна ще бъде в няколко етапа след като започне откровението. Всичко това не се случва изведнъж.
Много хора ще се препънат в процеса на откровението. Те ще се изплашат и ще се отдръпнат. Те ще се опитат да избягат, докато в реалността те бягат от себе си и от истината в живота им. Те бягат от Бог.

Как можете да избягате от Бог, освен като се включите в натрапчиви идеи и пристрастености. Има хора, които са зависими от субстанции и които навлизат в тази фаза, защото са пропуснали стъпка в процеса на тяхното откровение.

Веднъж, когато откровението започне, няма гаранция, че дадена личност ще го приключи успешно и ще премине през всичките етапи. Отварянето на нечий живот към Бог не се случва изведнъж. То е постепенно. Но веднъж започнало, то трябва да приключи или тази личност ще излива мъката си в провала и объркването. Следователно това не трябва да бъде считано за лесно и да се предприема лекомислено.

Ако сте избрани, вие сте избрани от Бог, за да преминете този процес на откровение, който представлява напреднала форма на подготовка. Ще трябва да преминете през съмнения, защото не разбирате какво се случва в живота ви. Вашите идеи и вярвания не могат да го определят. Това е като преминаването на дълъг тунел или коридор, съществуване в друг свят, с различно съзнание, дълбоко и по-пълно изживяване, което надминава и превъзхожда миналите ви изживявания. Вие сте започнали процес, който трябва да бъде завършен, защото провалът тук ще генерира страдание, което нищо няма да може да облекчи.

Тук вашето отдаване трябва да бъде истинско и силно, и да не е компроментирано от личности, място или нещо друго. Това е като да преминете през голям мост – висящ мост над голяма бездна – и вие трябва да преминете през него. Въпреки че мостът изглежда разхлопан и нестабилен, той ще ви издържи ако продължите напред. Вие обаче не можете да гледате назад и надолу. Трябва да продължите. Това е важното.

Можете да се провалите навсякъде. Можете да се провалите в подготовката за вашето откровение. Можете да се провалите в изживяването на вашето открование. Можете да се провалите в изпълнението на вашето откровение, което е провал да отдадете вашия дар, който ще се появи естествено и е бил винаги тук за вас.

Провалът е отстъпление към фантазията, към романса и към фикс- идеите, той е завръщане в Разделението, завръщане в миналото или във вашата представа за миналото. Грешната личност, грешното включване, натрапчивата идея – всяко едно от тези неща може да ви отклони от курса, докато изпитвате този деликатен и точен процес на откровението.

Може да попитате, “В процеса на откровението ли съм вече?” Това е важно, защото не трябва да си мислите, че сте.

Ако сте достигнали до точката, от която не можете да се завърнете обратно към предишния ви живот, ако не можете да се завърнете към предишните си връзки, ако не можете да се завърнете към предишния начин на живот, на мислене и асоцииране с другите, ако това разпознаване е завършено и вие чувствате силата подтикваща ви напред към непознати и нови територии, тогава вероятно сте започнали процеса на откровението.

Само силата на Знанието във вас ще ви тласка напред и ще ви дава знание за това, защото праговете са невидими за вас. Вие ги преминавате и изживяването ви коренно се променя. Може да има те моменти на озарение, но това са знаци, че сте преминали зад ъгъла или сте в процес на преминаване.

Следователно не предполагайте, че ”Да, аз съм в процеса на откровението”, защото вероятно не сте. Вие само си мислите, че сте, защото идеята е привлекателна за вас или потвърждава външната промяната във вас.
Откровението обаче, е дълбока вътрешна промяна – промяна, която е толкова съществена, че ще промени връзките ви с всички и с всичко и се случва отвъд реалността и възможността на интелекта ви.

Това е мистериозно. Няма нещо друго толкова силно на света. То ви говори и отеква през коридорите на Древното ви Съзнание. То не прилича на нещо друго, което сте имали в живота ви.

То не е опияняващо. То не е оптимистично. То е дълбоко и обосновано, реално и основно, то е като нещо във вас, което е събудено – силата, която вие почти не познавате, силата, в която не сте се научили да вярвате и която не можете да контролирате.

Тя е активирана от Бог. Тя е събудена, защото обстоятелствата на света я зовът сега. Тя е събудена и вие трябва да се събудите заедно с нея.

Трябва да се подготвите – да изучавате Стъпките към Знанието, да изграждате връзката си с дълбокото Съзнание, да преустановите вашите вярвания и предположения, да гледате на живота и да се учите да успокоявате съзнанието си, да оставите осъжданията си за неща, за които знаете малко и да извините разочарованията си в миналото и тези, за които си мислите, че са ви наранили. Вие правите това, защото то е освободило съзнанието ви и ви дава възможност да сте напълно присъстващи в момента.

Вие напредвате към откровението с всеки ден и час. Знанието ви води в тази посока. Там трябва да отидете. Вие наистина имате други планове, живеете съгласно тези планове и цели и преживявате хаоса на всекидневния ви живот. Но това е посоката, в която ви води Знанието както виждате.

Без значение какво мислите за живота ви, къде се намирате географски, каква е социалната ви позиция или финансовите ви възможности, Знанието ви води към откровението, защото единствено открованието може да осъществи обещанието в живота ви. Вашите планове и проекти не могат да успеят да осъществят това, което само Бог може да осъществи с вас и чрез вас.

В Разделението, вие мечтаете и имате ужасни кошмари. Вие не знаете как да направлявате света с неговите постоянни промени. Затова Знанието ви води до открованието, където съзнанието ви може да получи Присъствието на Създателя и пренасочването на силата във вас може да се появи. Това е мястото, където се съединяват малкото количество ваша сила и великата Сила на Създателя, за да се осъществят тези неща на света, които винаги сте искали да осъществите заедно с някои личности на определени места.

Вие обаче първо трябва да приближите откровението. Не предполагайте, че сте там, а се гответе за него активно. Направете това централна точка в живота ви и всичко ще започне да се подрежда в него. Вие ще откриете източник на сила в Знанието, която никога не сте откривали преди.

Това е древното ви споразумение с Тези, които са ви пратили тук на света. Това е осъществяването на вашата мисия на света. Това е подготовката ви за тази мисия, отвъд всякакви други подготовки, които сте осъществявали. Ако неглижирате това, вие няма да извършите вашето осъществяване в този живот и вашето задължение и обещание с Тези, които са ви пратили тук.

Вие все още не сте наясно с това. Откровението обаче ще ви разкрие неговата вярност като разчисти моментално пътя от всичко, за да видите в светлината на озарението истинската си природа и цел да бъдете в този свят.

Това ще ви бъде разкрито в озарение, но въпреки това, вие трябва да изпитате процеса на откровението. Вие ще се завърнете на света променени, но не трансформирани. Все още ще бъдете това, което сте били, но с ново показващо се Аз. Това появяване трябва да се поддържа или отново ще попаднете в тъмнината на вашите фантазии, объркване и забвение.

Няма нищо сигурно на света освен сигурността, която Бог е поставил във вас. Всичко останало е обект на разрушение и упадък, колапс и конфликт. Нищо друго не е солидно и надеждно.

Когато видите и разпознаете всичко това в процеса на откровението, то ще ви разкрие, че животът ви е спасен, че ви е пратено средство, което ще ви спаси и трябва да се придържате здраво към него, да го следвате и да пренастроите живота си към него. Ще имате куража и силата във вас да сторите това, защото Знанието е във вас. Вие печелите увереност, сила и състрадание към другите, защото виждате величието на този процес.

Нека силата на откровението ви привлече, за да имате мъдрост и визия и за да се подготовите за него с истинска преданост. Нека имате мъдрост, за да разберете, че всички останали неща могат да приемат това откровение или да отпаднат от живота ви. Нека тази сила и присъствие във вас да растат. И дано разберете, когато изборът се появи и отговорите на него с цялото си сърце и душа.