Времето на Откровението

Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както се разкри на
Маршал Виан Самърс
на 23 февруари 2008 г
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.


Време е да провъзгласим Новото Послание.

Време е да провъзгласим, че Бог е изпратил Ново Послание в света, за да подготви човечеството и да го защити от въздействието на Великите Вълни на промяната, които наближават, както и от уязвимостта на човечеството към Великата Общност на интелигентния живот във Вселената.

Време е Волята на Създателя да бъде позната отново и наново – без тежестта на историята, без влиянието на културата и манипулацията на правителствата.

Време е да има голямо изясняване на истинската природа на човешката духовност и на по-голямата цел, която е довела всеки човек на света в този момент.

Време е човечеството да осъзнае, че вече не може да бъде примитивна раса – раса, управлявана от митологията и от страстни вярвания, които нямат основа в реалността.

Време е човечеството да се издигне, за да има зрелостта, силата, единството и сътрудничеството да се изправи пред наближаващите Велики Вълни на промяната, а също и да се подготви за трудностите и опасностите при появата си във Великата Общност на интелигентния живот във Вселената.

Ето защо сте дошли на света и идването ви в него не е случайно. Не сте дошли на Земята без по-висша цел, която да изпълните в този свят и в този момент. Вие сте дошли да служите на света по специфичен начин, с други, които сте предопределени да срещнете.

Вашият дар е отвъд вашето разбиране в този момент, тъй като се намира по-дълбоко във вас, защитен от Знанието – по-големият ум, който Бог ви е дал да ви напътства, да ви защитава и води към по-голямо удовлетворение и постижение в живота.

Време е да надживеете страстите, оплакванията и недоразуменията от миналото. Те няма да ви служат сега и само ще застрашат хората, хвърляйки ги в конфликт и конкуренция помежду им, генерирайки конфликти, войни и възмездие.

Време е да се даде по-голямо разбиране на човешкото семейство и затова е изпратено Ново Послание от Бог на света. То не е това, което хората очакват. То не изпълнява техните пророчества и не гарантира изпълнението на техните амбиции. Защото това е Ново Послание от Бога. То не е човешко изобретение. Хората не са го измислили. То не е споразумение. То е Откровение в най-чистия смисъл.

Защото човечеството трябва да знае за Великите Вълни на промяната наближаващи света, да разбере, че стои на прага на космоса и че опасни, и егоистични раси се намесват на Земята, за да се възползват от слабото и борещо се човечество.

Това е мястото, където човешкото разделение ще бъде експлоатирано. Това е мястото, където човешкото невежество ще бъде фокусирано и насочено. Това е мястото, където големите оплаквания, които съществуват между нациите, групите и религиите, ще бъдат използвани, за да тласнат човечеството към по-голям конфликт и упадък, да го отслабят и обезсилят пред лицето на намесващите се сили от Великата Общност на Вселената около вас, които се стремят да експлоатират уязвимото към експлоатация и манипулация човечеството.

Вие не знаете за тежестта на времето, в което живеете. Вие все още се губите в старите пророчества. Вие все още се заблуждавате и сте в неведение относно вашата по-голяма съдба и по-голямата цел, която ви е довела като отделни личности на света – да служите на свят в нужда, да генерирате и подкрепяте човешкото единство и сътрудничество отвъд интересите на която и да е нация или правителство.

На света е дошъл Пратеник, за да донесе това Ново Съобщение от Бога. Той е човек, той може да греши, той не е съвършен. Но на него е дадено Посланието за цялото човечество – Послание, което ще ви информира, Послание, което ще ви предизвиква, Послание, което ще ви разкрие една по-голяма реалност и Послание, което ще ви изкупи в служба на по-висшата Божия цел на света, цел, която не се разбира от нациите по света днес.

Време е за Ново Откровение. Време е човечеството да осъзнае, че трябва да се обедини за собствената си защита, че трябва да си сътрудничи, за да предотврати своя упадък в свят на намаляващи ресурси, че трябва да разбере своята уязвимост към Великата Общност на интелигентния живот, че трябва да се подготви да защити своите граници към космоса и да укрепи собствените си вътрешни съюзи за защита и опазване на света.

Подобно на всички велики Божии Послания, които са били изпращани, за да повдигнат и насочат човечеството в хода на историята, и това Ново Откровение няма да бъде разбрано в самото начало. То ще бъде игнорирано, ще бъде отричано, ще бъде осъждано. Това е така, защото то е Откровение от Бога, а не е човешко изобретение. То не е приспособяване към човешките вярвания, очаквания и предпочитания.

Божията Воля е запазена в по-дълбокото Знание, което Бог е поставил във вас – Знание, което вие сами не можете да изведете, Знание, което не може да бъде използвано и манипулирано от егоистични индивиди, от правителства или организации.

Ще има голяма съпротива срещу Новото Божие Послание, особено от религиозните институции и власти, които ще се почувстват предизвикани от него. Но те не разбират, че Новото Послание от Бог е тук, за да укрепи и обедини техните религиозни вярвания, така че човечеството да продължи с по-голяма сила и единство в бъдещето.

Сега вие живеете във време на Откровение – време, когато Ново Съобщение от Създателя на целия живот се дава на света, време, когато Пратеникът е сред вас, изпълнен с Посланието, защото Посланието е получено.

То е чисто. То не е повредено и манипулирано. То не е злоупотребено и неправилно прилагано. То е за целия свят, за да даде на човечеството ново начало, за да даде на човечеството страхотен шанс да оцелее през Великите Вълни на промяната и да се появи във Великата Общност на интелигентния живот във Вселената като свободна и самоопределяща се раса.

Без това Ново Съобщение човечеството ще влезе в сериозна конкуренция и конфликт за останалите ресурси на света и ще остане в неведение за силите от Великата Общност, които се намесват в света днес.

Именно тези две велики събития ще оформят бъдещето и съдбата на човечеството. Но те все още не са разпознати, не са отчетени и човечеството е неподготвено за тях. Ето защо в света е изпратено Ново Послание от Бог – да подготви хората за бъдеще, което ще бъде различно от миналото и да защити човечеството от собствените му опасни и саморазрушителни наклонности.

Затова сте дошли на Земята – да бъдете част от нея, да укрепите вашата вяра, традиция и култура, и да ги обедините с другите, за да оцелеете в трудните времена, които предстоят.

Само Бог знае как да се подготвите за това бъдеще. Само Божието Откровение може да ви научи как да се подготвите за това бъдеще. Само силата на Знанието, която Бог е поставил във всеки човек, ще ви даде смелостта, увереността и способността да преодолеете собствените си задръжки и разрушителни тенденции.

Не мислете, че Ново Откровение не може да дойде на света. Това е предположението на някои хора, но това е арогантно предположение. Защото Бог не би се отвърнал от нуждите на човечеството. И Бог няма да остави човечеството неподготвено за предстоящите големи трудности и за голямото предизвикателство от околната вселена.

Ваша отговорност, ваше задължение и ваше призвание е да приемете това Ново Съобщение с отворен ум – да го чуете, да го прочетете, да го обмислите, да му позволите да ви говори чрез по-голямото Знание във вас, да бъдете предизвикани, издигнати и изкупени от него.

Сега на преден план излиза Прокламацията. Времето е от съществено значение, защото човечеството няма много време, за да се подготви за бъдещето, за Великите Вълни на промяната, за Великата Общност и за онези раси от Вселената, които се намесват в света в този момент.

Човечеството ще трябва да се обедини за собствената си защита. То ще трябва да се обедини, за да запази света. То ще трябва да се обедини, за да поддържа човешката цивилизация. То ще трябва да се откаже от древните си оплаквания и да надрасте древната си митология и дългогодишните си предположения.

Сега това ще бъде продиктувано от необходимост, тъй като трудните времена са пред вас и вие не сте подготвени за тях. Великата Общност е на Земята, но вие не сте подготвени за нея. Животът ви не е осъществен, защото по-голямото Знание, което Бог ви е дал, все още не се е появило във вашето съзнание.

Тогава приемете Новото Послание от Бога. Чуйте Пратеника. Чуйте гласа на Новото Послание, което е Ангелското Присъствие, говорещо чрез Пратеника. Прочетете свещените думи, които са дадени на Пратеника, за да бъдат предадени на света. Слушайте собственото си сърце, защото Новото Послание от Бог говори на сърцето ви. То не говори на вашите вярвания, на вашите предпочитания и предположения, а на по-дълбоката реалност във вас, реалност, родена от Бога.

Това е зов тази реалност да се появи във вас. Това е призив за нейната сила, за нейната благодат, за нейното състрадание, смелост и сила.

Сега не е време да се губите в собственото си объркване, в личните си угаждания и фантазии. Време е да отговорите на големите нужди, на голямото предизвикателство и на големия праг на вашето време, които са разкрити в Новото Послание от Бог.

Само това ще говори на Знанието във вас и ще реализира призванието ви да бъдете на света. Защото връзката ще бъде направена, Откровението ще бъде дадено и вие, които сте се превърнали в обект на човешката грешка и неразбиране, ще видите великата истина, която се появява на хоризонта и ще разберете, че човечеството е изправено пред най-голямата опасност, най-голямото предизвикателство и най-голямата възможност за установяване на човешко единство и сътрудничество.

Силата на Бога е дадена на човечеството, за да направи това възможно, да се изправи пред това предизвикателство и тази трудност, и да се обедини пред лицето им. Но само силата на Знанието във вас може да ви даде тази сила и тази визия. И само Новото Послание от Бог може да разкрие какво наистина означава това.

Вие хвалите Бога, като изпълнявате това, което Бог ви е дал да направите, да видите и да знаете. Ето защо Откровението е съществено, защото без него няма да можете да видите и да знаете.

В света има Ново Откровение, защото човечеството трябва да види сега това, което не е могло да види преди. То трябва да знае сега това, което не е могло да знае преди. То трябва да признае, че светът се променя и че човечеството стои на прага на космоса и на границата на срещата си с Великата Общност на интелигентния живот във Вселената. Човечеството трябва да се изправи пред факта, че светът е бил експлоатиран, че околната среда е влошена, че ресурсите му са били неразумно използвани и прахосани.

Бог не би дал Ново Откровение на света, ако нуждата не е дълбока, ако нуждата не е такава, която не може да бъде посрещната от Божиите Послания, които са били дадени в миналото или от вярванията и предположенията на народите по света.

Трябва да бъде дадено Ново Откровение, нова визия за човечеството, зов за сила и единство, както и по-дълбок резонанс със силата на Бога, която е поставена във всеки човек и която сега трябва да излезе напред, за да напътства и защитава човечеството.

Нека силата и присъствието на Знанието се появи в живота ви. И нека Откровението на Новото Съобщение от Бог достигне до вас, да ви говори, да ви даде утеха и решение, и да възстанови по-голямата сила, която Бог е вложил във вас, за да бъде дадена на света.