Поклонението


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 31 октомври, 2018 г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Поради святото пътешествие на Месията е много важно да има поклонение за тези, които откликват, за да могат те да се срещнат или да осъществят връзка с него, ако не могат да го видят лице в лице.

Ако сте благословени от Божиите Откровения, тогава това Поклонение, както и вашите усилия да се докоснете до Месията в оставащите му години на този свят, са много важни. Той е възрастен човек и е изминал труден и дълъг път, път без признание от хората на света с изключение на много малък брой от тях, работейки в неизвестност, за да получи най-великите Откровения дадени някога на хората, да подготви човечеството за бъдещето, което ще бъде много по-различно от миналото.

Ако сте докоснати от Откровенията, ако чувствате, че животът ви е подкрепен от Откровенията, ако чувствате, че ви е даден нов живот чрез Откровенията, тогава вашето Поклонение и срещата ви с Месията са много важни. Ако не можете да се срещнете с него, ако това не е възможно за вас, тогава му пратете съобщение на благодарност, за да разбере той кои сте вие, да ви благослови и пази в сърцето си.

Много хора са получили Откровенията, но никога не са се свързвали с Месията. Те може би си мислят, че могат да осъществят сами това пътешествие. Те може би си мислят, че могат да го съвместят с други свои планове, цели и предубеждения за религията или духовността. Но Новото Съобщение е завършено и Месията държи ключова роля и притежава неща, които не са част от Нашия Глас или на Световете на които Ние даваме, защото сме ги дали на него да озаряват света, когато е необходимо.

Независимо до каква степен сте получили Откровенията, това е повратна точка за вас, ако можете да откликнете откровено със смирение разбирайки, че не можете да ги измислите сами, да ги контролирате или да определите начина, по който те ще ви служат. Вие сте получили важен Зов на света, който не е ваше дело, но сте перфектно пригодени за него и вашата душа ще откликне с най-дълбоката си същност.

Бог знае как да ви докосне. Бог знае как да ви насочва, но вие трябва да сте тези, които ще сторят нужното. Вие сте личностите, които ще взимат решения и ще поемат отговорности за тези решения, вършейки това непретенциозно и отговорно тук на Земята.
Ако сте получили Откровенията, то тогава имате връзка с Месията. Това са две неразделни неща, защото той свети като фар. И когато си отиде от този свят ще наблюдава тези, които могат да откликнат, както всички останали Месии са правели и продължават да правят това.
Колко тежко ще бъде за Месията да наблюдава корупцията и неправилното използуване на Откровенията в бъдещето. Ето затова група личности са повикани от него да му помагат, за да бъде опазено чисто Новото Откровение, подготвено и благословено от него и да не бъде преиначено по-късно от хитри, ловки, амбициозни и зле информирани хора.

Вашата връзка с Месията е много важна. Той няма да бъде вашият личен инструктор, защото няма време за толкова много хора. Но неговите учения ще се предават по различни начини и ще са много важни за вас, за да разберете Новото Съобщение, да разкриете неговото огромно значение за света днес, да откликнете правилно и да разберете тези идеи и склонности във вас, които биха могли да ви отведат в грешна посока – да можете да ги съзрете, да се въздържате от тях или да ги коригирате.

Вие не можете да съставите своя версия на Новото Съобщение. Ако се опитате да го сторите, вие ще го корумпирате до такава степен с личните си предпочитания, убеждения и страхове, че то няма да ви въздейства по същия начин и вие ще загубите неговата сила и ефикасност. Подобно нещо се е случвало, разбира се в миналото с великите Откровения в ущърб на човечеството и за нещастие на тези, които са опитвали да ги използуват за свои собствени цели и намерения.

Вие имате невероятната възможност да получите Нашия Глас, което не беше възможно досега. Ние сме тези, които подготвиха Исус, Буда, Мохамед и останалите по-малко известни, но също така велики учители – неизвестни не само за вас, но и за целия свят – учители, които са крачили по Земята, вашата родна планета. Сега тя е под огромна вътрешна и външна заплаха и това е наложило даването на Новото Съобщение от Бог на света. Човечеството е неподготвено и не осъзнава това. Това е много важна повратна точка, но вие не можете да видите и разберете нейното значение и последиците от нея. Само нещо толкова значимо може да донесе Ново Съобщение от Бог на света, което се случва веднъж на хилядолетие. Това е така, защото Месиите са толкова значими, че служат на хората не само във времената в които живеят, но и в следващите столетия занапред.

Следователно огромна възможност за вас е да живеете в такова време, такъв кратък миг от човешката история. Въздържайте се от обвинения към света и към другите, за да можете да разберете този кръстопът, част от който сте и вие и в който сте дошли да служите на велика Координация, толкова велика, че няма личност на Земята и дори във вселената, която е в състояние да я проумее.

Ако не сте в състояние да пътувате и да се срещнете с Месията в оставащите му години тук на Земята, тогава можете да му изпратите съобщение, с което да изразите своите мисли и благодарности и той ще ви помни и благослови. Той вероятно няма да може да ви отговори, защото сега толкова много хора търсят контакт с него. Но той ще научи за вас и ще ви помни, както и тези, които ще продължат делото, Общността на Новото Съобщение, които също ще ви пазят в своите сърца и мисли и вие няма да бъдете забравени.

В момента се създава велик съюз на Земята, което е важно за времето на Откровенията, защото нещо толкова чисто може да бъде лесно корумпирано, преиначено и използувано за различни други цели. То може да бъде също така игнорирано и отречено до такава степен, че почти да изчезне от света, свят, който всеки ден се сблъсква с все повече несигурност, разделение и дисхармония.

Небесата знаят какво наближава на хоризонта и големите рискове срещу които се изправя човечеството, което е променило климата на Земята, което е плячкосало и разорило света до такава степен, че той да не може да поддържа нарастващото човешко население. Всички тези недоволства, раздразнения и трагедии, които са се натрупали през годините и вековете, всичко това сега е част от действителността и част от вашия живот, докато се присъединявате към нова реалност за света – свят с много по-големи предизвикателства и трудности, но и свят изизкващ по-голямо сътрудничество, обединеност и състрадание за хората навсякъде. Не може всеки да бъде срещу всеки, една група срещу друга или един народ срещу друг, защото в противен случай човечеството няма да може да оцелее в новата действителност или ще го направи по начин, който не бихте желали да се случи.

За да почувствате истинската сила и значение на Новото Съобщение, вие трябва да видите огромния риск и предизвикателства, пред които е изправено Човечеството. Погледнете на това обективно, без да се опитвате да го направите по-добро или по-лошо отколкото е и без да се опитвате да разберете това, което то наистина ще изизква. Защото човечеството трябва да вземе много решения, за да определи трудния изход.

Вашето решение е животът ви да бъде ръководен от силата на Знанието, която Бог е поставил във вас. Това е което защитава Новото Съобщение. То представя Древно Учение за Пътя на Знанието, Стъпките към Знанието и е по-древно от човешката цивилизация. То идва отвъд света. То е практикувано по таен начин на много места в тези светове, където свободата не съществува.

Сега то е дадено на целия свят, което е изключително рядко събитие в историята на вашата локална вселена. Нямате понятие колко рядко се случва това наистина – да докосне тези, които трябва да докосне, да повика тези, които трябва да бъдат повикани, да говори на тези, на които трябва да говори, да спаси от безсмислено и безнадеждно съществуване тези, които трябва и да им осигури нещо важно и велико, ако е необходимо.

Само велики и монументални времена извикат тези неща от вас и затова не продължавайте с безкрайните си оплаквания към света и състоянието, в което се намира той. Вие сте дошли да служите, да живеете в него, да се справите добре и да се усъвършенствате, защото нуждите на човечеството в бъдеще ще бъдат огромни. Затова Бог трябва да говори на страдащото човечество.

Ако желаете да се срещнете с Месията, това може да се осъществи в определено време на годината, събития които се осъществяват когато е възможно, защото той не може да се среща с хората всеки ден и по всяко време, когато те пожелаят. Той все още има огромно количество работа, която трябва да свърши в оставащите му години на Земята.

Срещнете се с него. Каквото и да ви струва това, направете го. Защото ако отложите тази среща и Месията си отиде от този свят, вие може наистина да съжалявате. Вие имате възможност да сторите това.

Ако наистина го разпознаете, вашето обучение ще бъде възродено, защото ще разберете, че сте свързани и позовани от него и от тези, които ще пазят и ще се грижат за това, което той е донесъл на света.

Защото след като той си отиде, няма да има допълнения към Новото Съобщение. Печатът на Пророците ще бъде затворен след него. И небето ще остане мълчаливо, наблюдавайки кой ще отговори и кой не.

По този начин се предават Откровенията на този свят и на всеки друг свят във вселената, наистина. Защото вашият Бог не е само ваш, а на всички светове във вселената – безкрайно много раси на същества в тази и други галактики. Няма религия, която може да обхване нещо толкова огромно. Дори вашата мисъл едва може да докосне нещо от такъв мащаб. Това не е интелектуална задача. Това е зов за служба и участие в нещо важно, красиво и значимо на света.

Вие ще бъдете позовани да служите и вашата служба не е задължително да бъде това, което вие желаете да дадете, а това, което е необходимо в конкретните обстоятелства. Това е разликата между истинска служба и даване за нечии лични ползи и изгоди.

Това, за което ще бъдете повикани е това, което сте създадени да отдадете и което можете да отдадете. То няма да изизква високо образование или великолепие от ваша страна, а голямо сърце и свобода на избора ви.

Това е, което Месията учи и демонстрира, както виждате. Всяка амбиция е отхвърлена от него в резултат на пътешествието, което е осъществил. Но това води до възможната и неизбежна мъдрост, че може да бъде постигнато.

Вие трябва да се отдадете на великата част от вас, която не е вашия интелект, не е вашето съзнание, което светът е създал, изградил и което продължава да ви доминира, а дълбокото Съзнание във вас наречено Знание или частицата от вас все още свързана с Бог, която вие не можете да си представите и изфабрикувате или да разберете, че имате. Тя няма да ви даде това, което желаете, а ще осигури за вас това, което ви е нужно и ще ви отведе там, където трябва да бъдете. Тя ще ви осигури истинските връзки във вашия живот, които са наистина съдбовни за вас, нещо, което вашия интелект никога не може да постигне.

Трябва да познаете Месията, защото начина, по който той ще бъде оценен в бъдещето, ще зависи от това как е бил разпознат от тези от вас сега, които са получили от него през време на пребиваването му на Земята. Те ще са първите, които ще откликнат и техните показания и твърдения ще бъдат много важни за тези, които ще отговорят на Месията в бъдещето, след като той вече няма да бъде на този свят. Това е основната връзка за вас и вие трябва да разберете това със сърцето си.

Не се отдавайте на Откровенията мислейки и надявайки се, че ще ги използувате като ресурс за това, което желаете от живота. Не това е начина, по който трябва да се отнасяте с тях. Това е свещена среща. Това не е светско събитие служещо на персоналната амбиция на някого или използувано като средство за печелене на предимство над другите. Това е свещена среща. Това е нещо, което ви води отвъд нещастното разделение и случайния живот. То ви зове към истинския път, който винаги е трябвало да следвате. Вашето сърце ще се изпълни с радост, защото най-накрая сте открили това нещо, което сте търсили безрезултатно дълги години наред.

Въпреки че пътят е предизвикателен и труден, чувството на радост и правота относно живота ви ще бъде с вас и ще расте с времето, а това е нещо, което малко хора на света могат откровено да твърдят за себе си.

Тук ще откриете какво наистина има значение във вашия живот. Отвъд всички желания, изкушения, пропаднали връзки, съблазни и прекрасни образи, това е нещото, което наистина има значение. Това е то.

Месията не желае и не търси обожание и преклонение. Той не е бог, както и никой от предишните Месии не е бил бог. Всички те са дошли от Ангелското Съсловие, както виждате, приемайки човешка форма тук, за да донесат нещо важно на света в повратни моменти от историята на човечеството.

Ако можете да разберете това, ще видите общото между всички религии, които в най-чистата си форма имат един и същ Източник – дадени в различни периоди от историята; дадени на примитивни хора от различни култури; дадени по начин, по който да могат да бъдат приети и разбрани от хората в това време. Всяка една от тях съдържа градивните елементи на човешката цивилизация като свободна и възвишена раса, а не сбор от враждуващи племена, които унищожават себе си и света около тях.

Вие имате свещена среща с Месията, независимо дали ще го срещнете очи в очи. Почитайте това и разберете, че не можете да откраднете Откровенията и да си заминете мислейки си, че знаете какво да сторите с тях, защото те са много по-силни от вас, многократно по-силни. Те са тук, за да ви отведат до тази част от вас, където истинската честност, сила и посвещение могат естествено да се покажат.

Тук няма съблазън и манипулация, а само привличане на Божественото за Създанието, което е най-естествената и чиста сила, която можете да изпитате тук във физическата реалност.

Небесата благославят тези, които могат да получат и да отдават. Тяхната благословия е за получаване и отдаване. Небесата дават свобода на тези, които могат да откликнат и които са съгласни да извършат необходимото, за да изградят тази свобода и да я опазят в свят, където свободата е голяма рядкост и е още по-рядко оценена.

Ако почетете Месията, вие ще почетете и предишните Месии, които го подкрепят във великото му начинание тук на Земята. Това е част от Координацията, която продължава във времето и която малко хора на света истински разбират – за опазване на свещеното Знание живо на света, заплашено да бъде изгубено и забравено; за запазване на състраданието, службата и миротворните опити на много хора живи и ефективни в свят, където заплахата от война и конфликт расте и където природните ресурси намаляват драстично.

Предизвикателство е за вас първо да съгласувате това с вашия живот – вие, които сте повикани, вие, които сте докоснати, вие, които сте открити за Откровенията. То ще ви отведе към това, което наистина има значение във вашия живот. То ще ви отведе до вашата дълбока същностна сила, цел и насока, когато имате волята да получите тези неща и да ги последвате със сила и смирение.

Месията е донесъл това и всички връзки, които ще произлязат от него за вас. На практика той ще осигури за вас свят изпълнен с връзки, докато Новото Съобщение пътува по света. Вие ще бъдете разпознати от хора на различни места и те ще бъдат в синхрон с вас и ще могат да ви подкрепят.

Какъв прекрасен дар. Вие тук на Земята сте щастливи да познаете една личност, която наистина знае кои сте и оценява това повече от всичко. Какъв подарък: дар на свобода, път водещ извън безсмисленото и безнадежно съществуване. Дарът на служенето, дарът на включването – най-накрая разпознат за това кои сте и защо сте дошли, разпознаване, което вие трябва да приемете като начална точка.

Нека благословията е с вас. Нека възможността да бъдете с Месията се увеличи за вас. И нека вие да отговорите дълбоко във вас, а не само заради обстоятелствата и заради това, което наистина мислите, че трябва да правите и което е възможно във вашия живот.

Той ще ви отговори дори да не можете да дойдете, ако му изпратите съобщение с ваша снимка, по възможност. Тогава той и другите могат да ви разпознаят и да ви бъдат благодарни. И вие ще бъдете помнени, защото трябва да бъдете помнени, за да откриете вашия път обратно към Древния ви Дом.