Присъствие от Великата Общност на Земята

Както беше разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 30 януари 1997 г.
в Боулдър, Колорадо

The Greater Community Presence in the World - Human isolation is over

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Човечеството е еволюирало основно, за да се справя и оцелява в своята среда, да взаимодейства и да се конкурира със себе си. Това означава, че човешкият интелект, проницателност и способности са еволюирали до голяма степен в отговор на живота в естествената среда и в отношенията с други човешки същества.

От изолацията на вашия свят изглежда, че разликите между хората са много големи. Разликите между индивидуалните способности и разбиране са значителни. И все пак, от гледна точка на Великата Общност, разликата между човешките същества, както и разликата между техните разбирания и способности е много малка.

Тъй като хората първоначално са се развили, за да взаимодействат само помежду си, те са много ограничени в своите способности по отношение на други форми на интелигентен живот. Тези ограничения са доста очевидни в човешките дела и са причинили големи проблеми и провали, които човечеството е преживяло през миналия век [20-ти век]. Присъствието на различни раси от Великата Общност в света днес, ви дава възможността да развивате вашата интелигентност и да разширите вашите способности, за да се адаптирате към променящата се ситуация.

И все пак повечето хора в света днес са все още толкова фиксирани в антропоцентричния възглед за живота, в една вселена, центрирана върху човека, че могат да си представят други форми на интелигентен живот само като едно малко допълнение към себе си. С други думи, те могат да разглеждат значението на извънземното присъствие от Великата Общност само от гледна точка на това как то облагодетелства или допълва човешкото разбиране. Ето защо от човешка гледна точка небесата често са пълни с демони или ангели, а не с реални същества.

Без намесата на присъствието на Великата Общност тук, без значение от техните намерения, човешките същества не биха се развили повече от това да се адаптират към ситуациите, които създават за себе си.

Хората все още вярват, че живеят в изолация. Ето защо днес много хора по света смятат, че са нужни наводнения или приливни вълни, или земетресения, за да се случи нещо ново, за да се случи пробив в човешкото разбиране. Защото общоприето е, че ако нищо съществено не се случи с човечеството, то и нищо съществено няма да се промени. И тъй като хората все още вярват, че живеят в изолация, те си представят всякакви физически бедствия, за да осигурят стимулация и контекст за разширяването на човешкия интелект и способности.

Всичко това е резултат от живот и мислене в изолация. И все пак, това мислене съдържа в себе си и семето на истината. Семето на истината е признаването, че освен ако не срещнете по-голям интелект или по-важни обстоятелства, към които [все още не сте] адаптирани, вие няма да можете да растете и да се разширявате индивидуално или като раса. Ето защо хората от време на време правят наистина екстремни неща в света – изкачват планини и плават през океаните сами – за да попаднат в ситуация, в която ще трябва да израстват и да се адаптират, защото при нормални обстоятелства няма да имат необходимия стимул. Е, честито! Вие сте родени на света във време на голямо предизвикателство и на голяма промяна.

Великата Общност не е тук заради вашите духовни нужди и стремления. Те са тук поради по-важни причини. Те не са тук за вас и заради вас, но независимо от това, вие можете да се възползвате от тяхното присъствие. Само в присъствието на по-голяма интелигентност, вашата интелигентност може да се развива. Само в близост до друга раса, която има по-големи възможности, вашите възможности могат да се разширяват и растат.

Човечеството бавно развива своята технология и социално развитие, но това е много постепенен процес, който се е ускорил едва през последните два века. Сега обаче, изправени пред реалността на живота на Великата Общност в света и пред намесата на Великата Общност в човешките дела, вие сте изправени пред ситуация, която ще изисква развитието на по-голяма интелигентност и на по-големи духовни способности. Не можете да разчитате на старите си идеи или на талантите, които сте развивали досега. Тук всеки е начинаещ, независимо какво мисли, че е постигнал до момента в живота. Тук човешкото майсторство става доста относително относно обстоятелствата, в които се изразява.

Ето защо, Ние казваме, че на Земята няма учители, защото майсторството е свързано с обстоятелствата, в които се изразява. В контекста на Великата Общност човешкото майсторство не е много важно – то е обещаващо, но не и значимо.

Това наистина има смиряващ и изравняващ ефект, тъй като сега всички сте в една лодка. Всички сте на едно и също начално място. Няма такива, които са много, много по-напред от всички останали. Сега много хора дори не могат да стигнат до началното място, но има само шепа хора в света, които са отвъд началното място и те не са отишли много далеч напред.

Това е средата, в която сте родени. Това е светът, на който сте дошли да служите. Това е ситуацията, за която сте се подготвяли цял живот. Това е съвкупността от обстоятелства, които или ще ви победят, или ще ви издигнат.

Ако можете да обмислите тези неща без страх или притеснение, ако можете да заемете тази позиция, колкото и трудна да изглежда тя в момента, вие ще започнете да виждате неща, които не сте виждали преди. Ще можете да придобиете усещане за живота и вашето място в живота отвъд изключително ограничените параметри на личната загриженост и също така ще видите, че личната грижа е затворът, в който всеки живее и който всеки строи за себе си. Вие ще видите, че освобождението съществува извън този затвор. То съществува отвъд индивидите, които са заети със себе си – техните желания, техните страхове, техните нужди.

Защото, когато сте въвлечени в по-велик живот, вие започвате да живеете по-велик живот. Когато можете да се изправите пред една по-голяма реалност извън себе си, вие ще започнете да изпитвате и по-голяма реалност в себе си. Ако живеете изолирано в човешкия свят, с човешки идеали, с човешки ценности и с човешки грижи, това е всичко, което ще изпитате.

Ето защо хората отиват сред природата – за да изпитат една по-висша реалност – защото природата е по-висша реалност от човешката култура. Те ще отидат там за освобождение, за освежаване и за прозрение, както и по причини, които ще опишем по-късно в тази книга, когато говорим за умствената среда.

Присъствието на Великата Общност в света представлява най-голямата опасност, пред която човечеството някога се е изправяло. Това трябва ясно да се разбере. И докато четете тези страници, вие ще започнете да разбирате защо това е така.

И все пак, присъствието на Великата Общност в света предоставя най-голямата възможност, най-големия контраст, най-голямото стимулиране, най-голямата нужда, с която човечеството някога се е сблъсквало – всичко това ще позволи на хората да се издигнат отвъд личните си занимания, отвъд племенните си конфликти и отвъд идеологическите войни, които водят помежду си, за да признаят, че живеят в по-голяма и по-сложна ситуация, и съответно трябва да се подготвят за това. Така че, от една страна, присъствието на Великата Общност представлява застрашителна опасност за човечеството. От друга страна, това е най-великото възможно нещо, което може да се случи в този момент.

Човечеството стои на ръба на голям упадък – културен, екологичен, икономически, на ръба на огромен упадък – сега то е изправено пред обстоятелства, които ще го подмладят, ще обединят неговите граждани и ще им дадат обща цел и общ фокус. Те ще ги въведат в настоящето, за да се справят с реални ситуации сега и в бъдеще, което ще ги издигне отвъд тяхната национална, племенна и религиозна идентичност достатъчно, за да установят връзки на сътрудничество в рамките на човешкото семейство, които никога не са били установявани преди. Тези големи проблеми, които Великата Общност причинява на човечеството, имат в себе си спасителна благодат, която не може да бъде установена по друг начин.

Понастоящем човечеството е в много юношески етап от своето еволюционно развитие, юноша, който в известен смисъл започва да изпитва своята сила. Човечеството започва да изпитва своята власт над своите дела и своята среда. И все пак човечеството е подрастващо в смисъл, че е безотговорно, че не носи отговорност, че не признава последиците от действията си, че не мисли в дългосрочен план, че е заето само със себе си и със своите печалби.

Това юношеско състояние, което е толкова хаотично и опасно за младите мъже и жени, се преживява сега от цялата ви раса. Човечеството залага бъдещето си, като унищожава своите ресурси, които го поддържат на света, надявайки се, че новата технология ще го спаси в единадесетия час. То рискува своето наследство и създава ситуации, които могат да доведат само до бедствия. Удивително е, че толкова много хора по света днес дори не могат да видят това, въпреки че го чувстват и се тревожат от него. В резултат на това те търсят или бягство, или конфронтация, или напредък.

Човечеството е изправено пред ситуация, в която ще трябва да се обедини и да извиси своите способности и присъщите си умения, за да опази своето самоопределение и своето превъзходство на Земята.

Някои хора смятат: „О, това е толкова страшно. Това е толкова ужасяващо определение! Искам да има щастлива вселена. Искам да видя по-радостна ситуация. Наистина няма и не може да бъде така.” А Ние казваме: „Не става дума за любов и страх. Става дума за ясно наблюдение и виждане без предпочитания и без отричане. Става дума за това да се вижда какво е налице и какво се случва, за да се реагира по подходящ начин.“

Хората се сблъскват с проблема на предпочитанията и отричането всеки ден по начина, по който управляват живота и делата си. Това, че човешките същества притежават толкова големи възможности за интелигентност и творчество, е напълно осуетено от подобни нагласи и подходи.

Въпросът не е дали виждате щастлива или страшна вселена, въпросът е дали виждате или не, дали можете да видите какво има или виждате каквото искате да видите, дали виждате реалността на живота отвъд себе си или само собствените си мисли. Това е критичният въпрос.

Ние ви представяме живота такъв, какъвто е, а не такъв, какъвто бихте искали да бъде. Много малко хора ще желаят присъствието от Великата Общност тук, но много хора смятат, че нещо трябва да се случи, за да се промени хода на човешката история и съдба.

Вие трябва да се издигнете над предпочитанията и страха, за да имате по-голяма обективност и яснота, и да можете да виждате. Ако можете да видите, вие ще можете да знаете. Но ако единствено защитавате това, което имате, ако само защитавате вашите идеи, вашата визия за света и щастливия или страховит резултат, който предписвате за себе си и за другите, вие няма да можете да видите и няма да може да знаете. Въпросът е дали можете да виждате, а не как виждате.

Има няколко съюзни раси, които са в света днес и които се опитват да се свържат биологично и генетично с човечеството, за да получат адаптивната способност да живеят и функционират в този свят. Ако успеят да направят това ефективно, тогава те ще станат владетели на човечеството.

Защо им е нужно толкова време, за да се адаптират към живота тук? Защото повечето технологично напреднали раси живеят в стерилна среда и този свят с неговите милиони различни видове организми, представлява огромен проблем за адаптиране. Технологично напредналите общества, особено тези, които пътуват много, са приспособени предимно да живеят в стерилна или почти стерилна среда. Доведете ги в свят на биологично разнообразие и те могат да живеят тук само за много кратки интервали от време, като прилагат строги предпазни мерки. Но ако имате човешкото предимство за адаптиране, което е не само предимство за биологично адаптиране, но и предимство за интуитивно адаптиране, вие можете да пренесете по-голямата си интелигентност или вашите ценности в човешка ситуация.

В момента човечеството е в много уязвима позиция. То е узряло за доминация. Човешките общности са изпълнени със суеверия. Те са озлобени едни срещу други. Те са егоистични, много често биват примитивни в своите възгледи за живота и също така в своята ориентация, което означава, че се свързват само с тяхната група. Те се убеждават лесно и са много податливи на убеждаване и влияние. Колко лесно е да накараш всички да купуват едни и същи продукти, да използват едни и същи коли, да ходят на едни и същи места, без голямо разнообразие.

Човешките същества са се опитвали да си влияят винаги, откакто е създаден света. Това се практикува и във Великата Общност, но на много по-високо ниво на умения и ефективност. Човечеството е много уязвимо в своето многообразие и в своето суеверие. Голямата заплаха за човечеството няма да дойде от големи армии, които ще кацнат тук и ще превземат Земята. Това е варварско и разрушително. Това не е начинът, по който влиянието ще бъде осъществено върху човешкото семейство.

Това е призив не за страх и отстъпление, а за смелост и подготовка. Ако човечеството се подготви адекватно, ако достатъчно хора станат силни в своето разбиране за Великата Общност и развиват Знанието и Мъдростта на Великата Общност, тогава това господство няма да се осъществи. То ще бъде компенсирано и преодоляно.

Това е голямата повратна точка за вас. Всичко е изложено на риск – всичко, което цените, всичко, което държите. И все пак колко чуждо и далечно изглежда това от тревогите и грижите на хората. Изглежда възмутително да се разглеждат такива неща: „Как може нещо да влияе върху способността ни да мислим и да определяме какво искаме за себе си? Как може някой да повлияе на нашите приоритети, на нашите ценности и на нашите емоции? Как може някой да ни превземе? И ако си мислим за такива неща, ние си представяме как някой идва и взривява всичко – примитивен стил, начинът, по който вършим нещата тук.“ Това е племенен начин на мислене и е резултат от живот в изолация. Но изолацията е приключила.

Вие сте точно в средата на Великата Общност. Великата Общност е тук. Това е голямата повратна точка за вас. Това е вашето велико призвание. Това е великото духовно появяване, не защото Създателят ще дойде и ще ви спаси, а защото Създателят ви е дал мъдрост, умение и вродена интелигентност, за да можете да се подготвите за такова велико начинание и да служите на свят в преход.

Какво общо има това с вас? Това е по-добрият контекст, за да разберете кои сте, защо сте тук и какво трябва да направите. Можете да разберете по-големите въпроси и по-голямата реалност, само като разберете контекста, в който те са наистина значими. Много често хората се опитват да създадат своя представа за това кои са и каква е тяхната цел, само въз основа на техните желания и интереси, но това никога не е достатъчно. Трябва да разберете контекста, за да разберете целта, която има значение в този контекст.

По-големият контекст за света сега е появата му във Великата Общност. В този по-голям контекст реалността на това кои сте вие, защо сте тук и кой ви е изпратил, ще ви бъде ясно разкрита. Вашата духовна сила и природа ще се възпламенят и ще започнат да се изразяват чрез вашите дейности всеки ден.

Може да кажете: „О, това изглежда прекалено страхотно! Дори не мога да го разбера. Това е твърде голямо предизвикателство за мен.“ Може да е твърде много за вашия мислещ ум, но е перфектно за вашето Същество и за вашата природа. Вие ще процъфтявате в такъв по-голям контекст. Но ако се оттеглите и просто се опитате да се съсредоточите върху личните си грижи, вие ще останете малки и вашата духовна реалност ще дреме във вас, а усещането ви, че сте живи и жизнеността, която е ваше естествено наследство, ще бъдат заглушени и скрити вътре във вас и вие ще страдате от всички емоционални и психологически проблеми, произтичащи от това.

Следователно, това е свързано с вас. Това е подарък от живота за вас. Това е зовът на живота за вас. Ако можете да се издигнете над своите грижи, вие ще започнете да усещате това във всяка фибра на тялото си. Не е ли ясно, че хората се издигат над себе си във времена на голяма скръб или извънредни ситуации? Тогава хората правят необикновени неща. Те проявяват изключителна смелост и решителност. Те действат по безкористни начини. Те преминават отвъд нормалното си състояние в по-висше състояние. Това е толкова очевидно.

Сега живеете в свят, който навлиза в извънредно положение и това състояние ще ви изкупи и въздигне, ще ви даде сила и жизненост, и ще ви позволи да изпитате собствената си стойност, вашата смелост и вашите способности. То ще изисква от вас да развиете онези способности, които са толкова важни, но са все още латентни във вас.

Това е светът, на който сте дошли да служите, но трябва да разберете контекста, за да разберете и служенето. Затова ние се стремим да ви предоставим и илюстрираме за вас по-големия контекст, който наистина съществува в света днес. Без този контекст, вие ще имате въпроса, но няма да можете да откриете отговора. „Кой съм аз? Защо съм тук? Какво трябва да направя?“ Това са основните въпроси в живота. Но, за да ги откриете [отговорите], вие трябва да намерите контекста, който им придава значение, стойност и посока. В противен случай ще се опитате да им отговорите от призмата на вашите идеи, вашите вярвания и от всички социални конвенции, към които сте се адаптирали.

Във Великата Общност, вие имате съюзници, имате врагове и имате конкуренти също така. Вашите врагове са повече ваши противници. Те просто ви се противопоставят. Вашите конкуренти се опитват да ви използват, а вашите съюзници се опитват да ви подкрепят.

Как ще можете да ги различите? Как ще можете да отговорите правилно на всеки един от тях? Как ще успеете да запазите своето самоопределение в лицето на по-големи сили, не само технологично по-големи, но и с по-голяма умствена сила и фокус?

Със сигурност това ще изисква нещо много велико във вас, нещо присъщо във вас, нещо, което не просто изучавате, а което вече имате, нещо, което трябва да се научите да изразявате и преживявате. Със сигурност това ще изисква сила във вас, сила, която дори Създателят признава, че притежавате.

Създателят ви е дал всичко необходимо, за да живеете живота си пълноценно, да се готвите за Великата Общност и да учите за нея. Това не е дадено на вашите баби и дядовци или на вашите предци, защото не е било необходимо по тяхно време. Но то беше дадено на вас и ще бъде дадено на вашите деца и на техните деца, защото е много нужно във вашето време и ще бъде много нужно в тяхното време.

Появата на света във Великата Общност не е нещо, което просто ще се случи след година или десетилетие. То е нещо много по-голямо от това, въпреки че неговите прояви ще бъдат огромни и предизвикателни. Те ще изглеждат като големи прагове, но всъщност ще бъдат част от голяма промяна и голямо движение извън изолацията, към по-широката арена на живота.

Сега ще имате възможността да научите за Великата Общност, да започнете вашето образование във Великата Общност, да научите какво означава Знанието и Мъдростта в рамките на Великата Общност, и да пренесете това обучение в ежедневието си – да се издигнете над вашите грижи, което ще реши много от вашите лични проблеми и да се ангажирате с по-голямата сила, която Създателят ви е дал, която ви призовава и която чака да бъде открита.

Тази по-голяма сила, Ние наричаме Знание. То е във вас в този момент. То е тук на мисия, в служба на света. Изживейте го и го изпитвайте. Обединете се с тази сила и ще осъзнаете, че неговата мисия е и ваша собствена мисия, и това ще разкъса завесата на объркването и невежеството, които са ви заслепявали преди.

Тази Висша Сила във вас е пряко свързана с еволюцията на света и затова е тук. Въпреки че хората инвестират много в личните си интереси, комфорт и сигурност, това не е причината те да са тук. Хората не са тук просто, за да бъдат потребители или да се чувстват комфортно. Там, откъдето сте дошли, е мястото, където ви е удобно. Там, където ще се върнете, е мястото, където ви е удобно. Това е мястото, където сте познати. Това е вашият Древен Дом.

Вие не сте дошли тук, за да свиете приятно гнездо за себе си. Дойдохте тук, за да осъществите нещо важно. Това е, което ви прави важни. Това прави живота ви важен. Това е, което ви дава жизненост и сила. Това е, което ви дава по-голяма енергия да създавате и да демонстрирате. Това е удовлетворение. Удовлетворението никога не е резултат от желание за комфорт и удоволствие. То никога не е резултат от лично угаждане. То е резултат от възприемането на по-велик живот, на по-голямо предизвикателство и на по-голяма реалност.

Има толкова много объркване в света днес по отношение на това. Хората се опитват толкова усилено, работят толкова усърдно, за да бъдат щастливи, опитвайки се да получат за себе си това, което искат. Те плащат огромна цена за него, а наградите им са патетично малки. Кратки мигове на щастие за години на страдание и борби.

Огледайте се около себе си. Можете да видите това. То се проявява навсякъде. Хора се опитват да бъдат щастливи, опитват се да бъдат жизнени и значими. Но те не търсят на правилното място. Те нямат правилния контекст и затова трябва да измислят свой собствен контекст.

Истинският контекст за щастие, за жизненост, за реализация, за пробуждане, за осъзнаване, всичко това съществува във вашето динамично участие в света. Именно тук нуждите на света и вашата вътрешна нужда най-накрая са се събрали, защото са пряко свързани.

Това е намирането на контекста за щастие в естествения страничен продукт от вашата дейност. Защото осъществяването е естествен резултат от вашето постижение, където се генерира жизненост, защото тя е необходима всеки ден, където осъзнаването и пробуждането се случват, защото вие виждате отвъд личните си грижи, което е източникът на всички психични заболявания. Тук вие използвате това, което имате, разчитайки на това, което сте и оттук можете да изградите здрави отношения, които представляват по-голяма динамика в живота.

Открийте по-големия контекст и ще откриете своето по-голямо аз, по-голямата си цел и по-голямото си значение. Контекстът съществува. Той е тук. Той е истински. Той е сега, в този момент. То е навсякъде около вас. Вие не го виждате всеки ден, защото това, което виждате, е резултат от личните грижи на хората. Но ако успеете да излезете извън какофонията на личните борби и амбиции, вие ще можете да усетите движението на света. Ще го почувствате в сърцето си. Ще го усетите в земята под краката си. Ще го почувствате, докато гледате нощното небе.

Но това е само началото. За да научите за Великата Общност, да получите образование от Великата Общност, да научите за Знанието и Мъдростта в света, ви е нужна подготовка. Трябва да участвате във форма на обучение, която не е достъпна в нито един университет на Земята, която не е налична в никоя книга, която сте намерили досега. Не можете да стигнете оттук, до там, без да предприемете стъпките. Не можете да излезете от изолацията и [от] племенния си манталитет без подготовка.

Тази подготовка не може да бъде човешко изобретение. Тя трябва да е нещо, дадено на човечеството. Тя трябва да идва от великия духовен Източник. Тя трябва да ви научи да придобиете силата, възприятието, перспективата и способностите, от които се нуждаете, за да изпълните целта, за която сте на света. Тя трябва да ви свърже с реалността на Великата Общност и с големите нужди на човечеството в този момент. Тогава вашата цел, без значение колко светска може да е в своите проявления, ще бъде пряко свързана с развитието на способността, самоопределението и компетентността на човечеството в рамките на една по-широка сфера на живота.

Затова се запитайте: „Какво общо има това с мен?“ Всичко е свързано с това кои сте, защо сте тук и кой ви е изпратил. То може да няма нищо общо с това за кои се мислите и с какво сте заети в момента.

Великата Общност е на света днес. Изолацията на човечеството е приключила. Сега има конкуренция за превъзходство на Земята. Това се случва на ментално ниво и е по целия свят. Това е свързано с вас, с това защо сте тук и какво цените.