Голямата Любов


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 23 ноември, 2007г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Навсякъде по света любовта е призната и почитана като апогей на човешкото изживяване. Любовта е възпявана в песните и в поезията. Тя е възвишена и благородна в голямата литература. Тя е обсъждана в обикновените разговори. Хората твърдят, че обичат, че са влюбени, че любовта е изначалното нещо, че всичко от което се нуждаят е любов и когато я открият, всичко ще си дойде на мястото. Въпреки това обаче, много малко хора наистина разбират какво е любов и много малко са я изживявали на дълбоко ниво – отвъд очарованието, отвъд страстта и привързаността. Много малко хора наистина са изпитвали истинската сила и влечение на любовта.

Много хора се асоциират с даден тип поведение, вярвания и настроения на любовта. Мира и хармонията се свързват с любовта. Но какво наистина е дълбоката любов, не любовта, която е фикс идея или безумно влюбване, а дълбоката любов, която е изкупителена, която се появява от дълбоко място в личността?

Отвъд това какво е Божията любов, какво е любовта от Бог? Тя само увлечение, фиксиране или сляпа привързаност ли е? Много хора ще кажат не, но те не са наясно какво означава Божията любов, как се проявява тази любов и как може да бъде предадена ефективно на света.

Затова днес Ние ще говорим за любов, великата любов, която живее във всяка личност и за великата любов на Бог, която е сбор от любовта във вселената и е източник на любовта навсякъде – в този свят и в световете на Великата Общност. Ние също така трябва да говорим за Новото Съобщение от Бог, което учи на любов, защото Новото Съобщение е на света и любовта е част от него. В началото трябва да уточним какво не е любов. Любовта не е очарование. Любовта не е закрепостяване. Любовта не е прикрепване. Любовта не е романс, в който сте увлечени или свързани с нечие появяване или част от нечия личност. Тя не е идолопоклонничество, където вие идолизирате или обожествявате някого – дори божество, дори месия, дори Бог. Това не изразява истинска връзка, работеща връзка, връзка на обединената воля.

Любовта не е поведение, държание или маниерничене. Тя не е етикет. Тя не е споразумение. Любовта може да изрази себе си по много различни начини – меко или със сила. Тя може да бъде смирена или силна. Тя може да предизвиква или да критикува. Любовта може да извади на показ вашите илюзии, фантазии и самозаблуди. Любовта не е това, за което хората мислят, говорейки за нея в различни ситуации.

Любовта е дълбоката сила, която движи хората да вършат неща различаващи се от техните идеи, вярвания и чувство за морален дълг. Любовта надхвърля това, което се дебатира и разизква в разговорите. На практика е по-добре да демонстрирате любов, отколкото да говорите за нея, защото истинската любов се демонстрира. Тя кара хората да променят живота си, да преориентират фокуса в живота си, да се асоциират с нещо дълбоко и прозорливо в тях. Тя е нещо, което може да преодолее човешката амбиция, недоволство, пристрастености, вярвания, настроения и религиозни идеологии. Любовта не е обвързана с тези неща. Тя е само задържана или скрита от тях. Любовта се движи по свои собствени правила и е свързана с дълбокото Знание, което Бог е поставил във всяка личност.

Вие знаете, че сте родени с две съзнания – съзнание, което мисли и съзнание, което знае. Съзнанието, с което мислите е продукт на социалната среда. То е продукт на света. То е акумулация на идеи, асоциации и правила на мислене, които сте изучавали откакто сте се родили. Много от тях са полезни, но някои от тях са рисковани и опасни за вас.
Разбира се вие трябва да се учите как да оцелявате на света – физически, социално, как да се включвате в семейството, в обществото и между другото в религиозната рамка. Трябва да се учите да споделяте вашите идеи и чувства. Трябва да учите това, което обществото ви казва да учите. Защото както казахме, някои неща са наистина полезни и важни, докато други са опасни и не ви служат по най-добрия начин.

Вие сте родени с дълбоко съзнание, съзнанието на Знанието. Това съзнание не мисли като вашия интелект. То вижда и знае. То не е онова, за което хората си мислят, когато говорят за подсъзнание. То е свързано по-скоро със социалното ви съзнание и с интелекта. Дълбокото ви съзнание не е субект на условията на света. То не се определя и разкрасява от света. То не е застрашено или притеснено от света. Дълбокото съзнание се нарича Знание в Новото Съобщение, защото е свързано с изживяване на непосредственото познание, с изживяване на влечение, с изживяване на истинско разпознаване и изживяване на истинска връзка.

Истинската любов води началото си от Знанието. Тя е проявление на Знанието. Когато Знанието ви кара да вършите нещо – може би нещо, което никога не сте имали намерение да сторите, нещо, което не разбирате и което противостои на вашите планове, цели и амбиции – това показва любов, защото вие проявявате волята на Бог, което е Божията обич, защото Божията воля е неразривно свързана с Божията любов.

Бог не мисли като вашия интелект – щастлив днес, тъжен утре, щастлив с нещо, гневен с друго, жесток и наказващ тези, които грешат или не живеят правилно. Това не е Бог. Това е човешкото съзнание проектиращо човешко разбиране, емоции и чувства върху Бог. Всичко това е проекция на човешкия интелект. Бог обаче, Волята Божия и Божията любов са отвъд това.
И така, ако живеете в личното ви съзнание или в това, което наричате ”повърхностно съзнание,” всички ваши идеи за Бог са свързани с личното ви съзнание. Вие мислите за Бог като за супер личност, огромен, гигантски интелект, но интелект, който се страхува и тревожи, мрази и обвинява, осъжда и наказва, с фиксирани идеи, с правда и ерес. Хората мислят, че този Бог мисли като тях, че действа и се държи като тях.

Когато мислите за това, какво наистина е Бог – Бог от Великата Общност, Бог на интелигентния живот във вселената – наистина Бог от вселената, от Великата Общност, не може да бъде повлиян от човешките вярвания, поведения, емоции, социални ереси и всички хубави неща, които държат човечеството в примитивно и недоразвито състояние.

Ако Бог е Бог на Великата Общност, тогава Бог е създател на безброй форми на интелегентен живот и на безброй светове, в които се е развил интелегентен живот. Бог е създал еволюцията. Бог е автор и източник на развитието на вселената. Бог е автор на цялата природонаучна истина. Бог е съдател на безброй раси от същества, които не изглеждат като вас, не мислят като вас и нямат вашата ценностна система. Бог е създател на природата, която функционира на света, отвъд него и във всички светове в тази вселена и извън нея – на всички нива на проявлението. Това е толкова велик Бог, че надхвърля всякакви теологични идеи, религиозни системи, вярвания и религиозни организации.

По-добре оставете настрана вашите идеи за Бог и последвайте това, което Бог ви е дал да следвате, погледнете това, което Бог е поставил във вас да бъде видяно, слушайте това, което Бог е поставил във вас да бъде чуто. Само така можете да изживеете Бог и вашата връзка с Бог. И накрая, ако успеете да следвате силата и присъствието на Знанието вав вас, вие ще откриете Божията Воля за вас в този живот, в този свят и в това време.

Вие не можете да разберете Бог, следователно не можете да разберете Божията Воля. Оттук вие не можете да разберете Божията любов, обичта на Бог. Вие обаче можете да изпитате тези неща, защото Бог ви е дал дълбоко и голямо съзнание, съзнанието на Знанието. Можете да спекулирате, да теоретизирате, да изграждате сложни системи на мислене или подробни мисловни конструкции. Не можете обаче да изпитате движението и мъдростта на Знанието във вашия живот, което ви дава съвети – съвети, които не можете да чуете и да им отговорите, защото вниманието ви е фиксирано на повърхността, върху интелекта и върху вашето възприятие за света – ако не можете да почувствате това дълбоко движение, Бог е непознат за вас. Бог е само идея, която можете да приемете или да захвърлите настрана.

Бог е поставил проявление на Божията воля и обич във вас, дълбоко под вашия интелект, любов и воля, които не можете да контролирате, не можете да управлявате и не можете да използувате, за да спечелите богатство, сила и влияние. Вие можете само да се отдадете. Можете само да последвате, да се учите от него и да носите това, което то ви дава, за да установите отново живота си, да възстановите съзнанието, да възстановите здравето си, да фокусирате живота си и да изградите нов набор от приоритети за себе си и големи възможности за връзка с другите.

Това е великата любов, която е толкова далеч от любовта, за която слушате в разговорите. Хората казват, ”Аз обичам това, аз го обичам. Аз я обичам. Аз обичам тази храна. Аз обичам това място. Аз обичам дрехата ти. Аз обичам природата. Аз обичам горите и океаните.”

Истинската любов е отвъд всичко това – истинската любов, която ви движи и ви дава живот, която фокусира живота ви, която посочва грешките ви, която ви конфронтира с факта, че вашия живот е погрешно живян и че се опитвате да го отправите в погрешната посока. Това е любов – любов, която ви държи ориентирани към великата ви цел, за която сте дошли на света без значение от вашите планове и амбиции, любов, която не се променя, любов, която не се адаптира към вашите желания. Това е любовта! От време на време тя е конфронтираща и предизвикателна и вие чувствате, че е прекалено много за вас. Понякога тя е успокояваща и насърчаваща и вие я приветствате и сте щастливи, че наистина съществува.

Това е Великата Любов – любовта от Бог, която е поставена във вас, в Знанието във вас, в дълбокото съзнание във вас. Това дълбоко съзнание има мисия на света. То има цел тук, защото сте дошли на света с мисия да осъществите специфични неща с дадени хора. Знанието във вас се опитва да ви отведе там, да ви насочи в правилната посока, за да осъществите пътешествието и срещата си с определени личности и да откриете условията и средата, в които голямата ви цел може да се покаже и да се активира. Докато хората правят сложни и обстойни планове и се опитват да укрепят това, което вършат и в което вярват, Знанието в тях се стреми да ги отведе някъде.

Никога не си мислете, че хората са на правилното място и вършат това, което трябва да вършат. Това не е истина. Това е само извинение. Това е начин, по който хората се опитва да направят нещата да изглеждат добре и правилно, когато всъщност животът им върви в грешна посока. Те не са там, където трябва да бъдат. Те са на нивото, което не изразява великата цел, за която са дошли на света. Те могат да бъдат ограничени от бедност или политическо насилие, могат да бъдат застопорени на място и в невъзможност да открият друг път.

Божията любов обаче е все още в тях. Тя никога няма да ги напусне. Тя не е като вашия интелект с променливите му желания, вярвания, обърквания, с радикалните му идеи и с неговия фундаментализъм. Единственото наистина фундаментално и постоянно нещо във вас е Знанието. Знанието не е ограничаване от религиозни идеологии или националистически страсти. То не може да бъде използувано като оръжие. Чрез него не могат да се подтискат други хора. То не може да бъде използувано за разделение и завоевание. Знанието може само да бъде следвано. То не може да бъде използувано.

Съзнанието трябва да служи на Духа, а не обратно. Хората искат Бог да направи много неща за тях като че е техен слуга. Хората искат Бог да ги предпазва от опасности и катастрофи. Хората искат Бог да им донесе каквото желаят като че Бог е техен слуга. Така съзнанието желае Духът да служи на съзнанието. Интелектът желае Бог да му служи и да го подкрепя. Това е напълно погрешно и назадничаво. То е обърнато с краката нагоре, защото истината е, че тялото ви е предназначено да служи на Духа или на Знанието и Знанието трябва служи на Бог. Това е истинската йерархия на вашата Същност и на вашето Същество. Това е единствения начин, по който вашата цялостност може да бъде изживяна и установена, и където вие можете да обедините себе си.

Всичко служи на Бог, защото ако тялото служи на съзнанието, съзнанието служи на Духа и Духа служи на Бог, то всичко служи на Бог. Но, за да изградите тази цялостност, тази вътрешна хармония и този съюз във вас, е нужна огромна подготовка – подготовка, която не можете да измислите за себе си, подготовка, която не е еклектичен начин, чрез който да имате каквото пожелаете от една или от друга традиция и да ги събирате заедно по някакъв начин, в зависимост от вижданията и интересите ви. Това е само използуване на Духа за потвърждаване на съзнанието и е погрешно от самото начало до края.

Знанието ще ви отведе някъде, където не можете да отидете сами. Знанието ще ви отведе отвъд страховете и предпочитанията ви, защото всички предпочитания се базират на страха – страх от нямане, страх от това да сте погрешни, страх от загуба и страх от смъртта.

На този свят има много осъществени неща в религията и духовността. Ако можете да разберете еволюцията на живота в други светове ще видите колко много сте постигнали, въпреки многобройните грешки, които сте допуснали. Вие ще видите, че религията в този свят е отишла далеч напред. Вие ще видите, че технологично напредналите раси във вселената са изгубили своята религия и разбирането си за духовността. Те са станали много по-механични, много по-твърди – базиращи се на идеи, на своята наука, базиращи се на политически доктрини и социална структура.

Не си мислете, че религията в този свят е голяма грешка. Тя всъщност е единственото нещо, което човечеството може да предложи на Великата Общност в момента. Това, което е постигнато като свобода на личността и като духовно съзнание е всъщност доста полезно за вашата позиция във вселената. Важно е да се разбере това, защото бъдещето на човечеството е във Великата Общност и взаимодействията ви със световете в нея ще определят дали ще се запазите като свободна, независима и самоопределяща се раса във Великата Общност.

Какво е любов? Любовта е движението на Знанието или казано с други думи, любовта е Волята Божия изразяваща се чрез вас. По този начин любовта е свързана с вдъхновението, където съзнанието е вдъхновено от Духа, където съзнанието дава предимство на Духа и където съзнанието е направлявано от Духа. Понякога това се случва спонтанно. Понякога се случва, когато сте изключително разочаровани и чувате глас във вас, който ви дава надежда в безнадеждната ситуация.

За да имате достъп до Знанието и да започнете Стъпките към Знанието е нужен много фокусиран подход. Този подход трябва да бъде даден от Бог, защото само Бог знае как можете да свържете вашето мислещо съзнание с дълбокото съзнание на Знанието във вас.

Вашият интелект трябва да обмисля и извършва много неща, но неговите огромни умения не са били напълно култивирани от хората. Вие трябва да получите Божията благословия, която представлява Божията любов. Животът ви е загубен. Вие не знаете кои сте, какво вършите и накрая достигате до точката на разочарованието, където разбирате, че това всъщност е вашето състояние и Бог ви праща Стъпките към Знанието. Може да желаете от Бог нова работа, нова връзка, по-хубаво тяло или освобождаване от трудностите. Това е, което хората искат Бог да стори за тях.

Бог обаче праща на хората това, което може да ги изкупи, а не това, което те желаят. Това, което желаят само прославя тяхното състояние, тяхната изолация и ги възпира от възможността да спечелят достъп до Знанието. Бог и Божията любов дават това, което е нужно за изкупление. Вие ще се обърнете към Знанието само тогава, когато разберете, че дори наличието на нещо повече от това, което желаете, не променя нещата. Вие ще се обърнете към Знанието само тогава, когато плановете ви за личностно осъществяване са представени като слаби, грешни и неудовлетворени. Изключителното разочарование е много важно и ви дава много възможности. Но изключителното разочарование е това, което всички искат да избягнат и затова се опитват да плануват, да проектират и да имат това, което желаят. Тяхното възвеличаване се задълбочава и Знанието им говори, но те не го чуват. Те не са отворени за него. Те искат своите неща. Те са насочвани от страх и предпочитания, и любовта остава непозната за тях.

Любовта им дава това, което искат. Любовта е това, което изглежда добре. Любовта е това, което се чувства добре в момента. В резултат на това човешките възгледи за любовта се превръщат в източник на тяхното пристрастяване. Любовта се превръща в някаква страст. Трябва да имате тази личност. Трябва да живеете на това място. Трябва да имате тази храна. Трябва да имате това удоволствие и това развлечение. Трябва да имате този наркотик.

Божията любов е движението на Знанието във вас, защото това движение сочи посоката на вашето изкупление и осъществяване на света. За да откриете изкуплението и осъществяването, вие трябва да се освободите от тези връзки и задължения, които са ви задържали в живота. Изкуплението не е нещо, което добавяте или още нещо, което ръководите в живота си. То е вашия живот.

Всичко, което Знанието изизква да сторите, било то подтик да избегнете нещо или подтик към нещо друго, е насочено към вашето изкупление. Вашето изкупление означава, че сте свързали мислещото съзнание със Знанието. Това е изкуплението. Това е началото на истинското обещание за вас.

Вие не сте изкупени за Бог. Вие никога не сте се отделяли от Бог. Бог не ви е сърдит. Вие сте се поставили в това положение на отделеност и изгнание. Вие сте навлезли в реалност, в която Бог не е познат, където Бог е забравен, където Бог е идол, вяра и ритуали. Това, което ви изкупва е изучаването на Стъпките към Знанието, свързването на съзнанието с Духа, вашето мислещо съзнание с истинската сила на Знанието във вас – не вашите вярвания за Духа, духовността или религията, а с реалността.

Много хора не могат да направят разлика между своите вярвания и реалността. Те мислят, че вярванията им са реалността. ”Това, в което вярвам е действителността,” казват те или ”Това, в което вярвам е истината,” или ”Това, в което вярвам е Божията воля.” Степента на тяхната твърдост и непреклонност показва, че не са свързани със Знанието. Те не са изкупени.

Интелектът трябва да даде предимство на това, което Бог е поставил във вас. Това, което Бог е поставил във вас е волята и плана на Бог за вашия живот, който е свързан с Волята и Плана на Бог за целия живот – в този свят, отвъд него и във Великата Общност на световете във вселната, в която живеете. Това е толкова голямо нещо! Когато видите колко голямо е то ще разберете, че вашите мисли никога няма да могат да го обхванат или да го определят.

Знанието във вас е абсолютно непроменливо. То е в пълна хармония със Знанието във всички. И затова то е най-големия миротворец на света. Всеки истински мир, който е установен и подхранван е дошъл от Знанието. В противен случай, мирните договори са наистина икономически и политически решения или спогодби за възпиране на войната и конфликта. Там не е установен истински мир. Мирът е резултат на разпознаването и свързването на хората, не само на търговия през границите, не само на наблюдение от разстояние, а на опита им да се разпознаят, да комуникират и да разчитат едни на други.

С така бързо нарастване на населението в света, вие имате голяма възможност да установите съюз между хората, огромна необходимост за обединение между тях. Живеещо в свят на намаляващи ресурси, това увеличаващо се население трябва да се обедини, за да оцелее. Състоянието на недостиг, което вие създавате е стимул за обединение на хората. Всичко това е работа на Знанието.

Волята Божия не е пренаселен свят и свят на намаляващи ресурси. Но Знанието ще продължи да движи хората към тяхното изкупление независимо от условията и ситуациите. Дори да създавате ужасни сценарии, Знанието във вас и в другите ще ви движи напред към изкуплението.

Бог не е автор на това, което си мислите. Бог е автор на вашето изкупление. Бог е източник на великата цел, която е довела вас и другите на света. Всеки, който може да си спомни древните неща ще изживее силата и властта на Бог. Всички, които могат да поемат Стъпките към Знанието, за да приемат Знанието в тяхното съзнание ще изпитат любовта на Бог.

Любовта е като въздуха, който дишате. Вие го имате за даденост и никога не мислите за него, но се нуждаете от него във всеки момент. Любовта е тук. Можете ли да я изпитате? Знанието е във вас. Тя е тиха. Тя ви напътсва. Можете ли да я почувствате? Можете ли да я чуете? Можете ли да вървите към нея с отворени ръце, без изизквания, без вярвания, само да вървите към нея? ”Отивам при Бог.” Вие вървите към Бог. ”Какво е за мен Божията воля? Какво да правя в тази ситуация? Трябва ли да съм с тази личност? Да или не? Трябва ли да ходя на това място? Да или не? Трябва ли да се включвам в тази дейност? Да или не?”

Всичко е обикновено. Няма сметки. Няма компромиси. ”Ще сторя малко от това, ако Бог ми даде малко от онова. Ще сключа договор с Бог.” Няма преговори. Вие сте или отворени да следвате, или не. Вие сте или съгласни да се усъмните в това, което искате за себе си, или не. Това не значи, че се предавате на Бог. Това се случва на много по-късен етап. Това е само леко отваряне, малко усилие на волята, начало. Трябва да започнете отначало. Не можете да се озовете в напреднала фаза на вашата връзка с Бог. Трябва да поемете по стъпките. Бог ви ги дава.
Любовта е движението на Знанието във вас. Знанието е великата интелигентност, която Бог е поставил във вас да ви води, да ви пази и направлява към откриване на великата ви цел на този свят в това време. Всичко останало, което се зове любов е само показност. В него няма преданост. В него няма мъдрост. То няма съдържание. Животът не го подкрепя.

Затова хората се влюбват, започват връзки и откриват, че са във връзка, в която не могат да бъдат. Къде е любовта в този случай? Какво е любовта тук? Само едно очарование? Една привързаност към нещо, за което си мислите, че ще ви спаси или ще ви направи това, което искате да бъдете?

Хората остаряват. Те губят от красотата и чара си. Животът ви конфронтира с трудности и изизквания. Трябва да работите и да създавате. Трябва да се справяте с нещастията и бедите. Какво става с любовта, която е била толкова чудесна и възторжена? Това, което хората са оприличавали на любов се е превърнало в спогодба за оцеляване или удобство.

Това е голяма любов. Това е Голямата Любов, любовта, която Бог е поставил във вас и във всяка личност и която чака да бъде открита, проявена и изживяна. Тази любов няма само едно появяване. Тя не е свързана с някакъв вид поведение или протокол. Тя не е социално събрание. Тази любов ще ви спаси от опасности. Тази любов ще предизвиква мисленето и поведението ви. Тази любов ще ви покаже, че вашия живот е без посока. Тази любов ще ви води някъде, вместо в посоката, в която гледате вие. Тази любов ще ви задържа. Тази любов ще ви насочва в различна посока. Това е Велика Любов. Това е истинско нещо!

Дори да сте сами в живота, ако почувствате движението на Знанието, вие ще почувствате Божията обич. Няма да я разберете. Няма да сте сигурни накъде ви води. Няма да сте сигурни какво означава. Но ако я последвате, вие ще я изпитате и стъпка по стъпка, малко по малко, тя ще постави живота ви в различна позиция и ще отвори големи възможности пред вас.

Вие трябва да се упражнявате на търпение и въздържаност. Трябва да престанете да съдите и да отлагате нуждата си да заключавате, защото трябва да получите от Бог. Трябва да позволите на Бог да изкупи живота ви.

Някои хора вярват че изкуплението е приемането на система от вярвания: ”Изкупен съм, защото сега вярвам!” Това обаче не е изкупление. Вярата е слаба и склонна към грешки. Тя трябва да бъде подсилвана постоянно. Тя не притежава силата на Знанието. Тя е човешко изобретение. Трябва да вярвате на Знанието във вас, но дори тогава ще разберете, че Знанието е по-велико от вашето разбиране. Знанието ви води отвъд вашето осъзнаване. Ако го последвате, ще откриете. Ако откриете, ще изпълните. Ако изпълните, можете да проявите.

Това е Великата Любов и нуждата от нея е огромна. Погледнете света около вас. Има толкова много хора, има толкова много трудности, има толкова много опасности и дори по-големи опасности задаващи се на хоризонта. Къде е тази Велика Любов? Във вашия живот с цялата му заетост, дейности и загрижености къде е Великата Любов – Великата Любов, която ви вълнува, движи ви и ви свързва? Нея трябва да получите, това е любовта от Бог или движението на Знанието. Така Бог ще ви изкупи. Вие сте опитвали да се изкупите, но това е начина, по който Бог ще ви изкупи.

Дайте си сметка какво вършите в живота си и се запитайте, ”Това ли наистина желая да върша в живота си?” Всяка връзка, ”Тази връзка помага ли ми? Важна ли е за мен сега?” Всичко! И ще изпитате дълбоко чувство, че тя идва от Знанието някъде дълбоко във вас. Това ще бъде едно чувство. Това може да бъде образ. Отговорът може да дойде и след седмица. Трябва да продължавате да питате и слушате.
Вие питате за Великата Любов, която да ви изкупи, да ви обедини отново и да ви постави в позиция, в която големите ви дарове могат да бъдат разбрани и дадени на света. Това изизква да бъдете в определени условия, във връзка с дадени хора, в дадена среда. Ако не сте в подходящата среда с подходящите хора, откриването няма да се случи. Къде се намирате физически и кой е с вас е от огромно значение в този случай.

Ако вашата реализация трябва да се случи в определен град с определени хора в него и вие не сте в този град, как реализацията ще се случи? Дори да сте на подходящото място, как ще откриете подходящите хора? Не можете да определите това. То е прекалено голямо за вашия интелект. Само Знанието може да ви отведе там. Знанието може да събере две личности от противоположни краища на света за голяма цел. Това е силата на Голямата Любов и Голямата Любов е нещото, от което света се нуждае сега.