Пътешествие към Свободата


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Предадено на Месията на Бог
Маршал Виан Самърс
на 2 март, 2011 г.
в Болдър, Колорадо.

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Духовността е основното търсене за свобода- свобода от специфични неща и свобода за специфични неща.

В този аспект картината е по-завършена. Вие имате велика съдба на света, велика цел да сте тук, цел която не изоставяте, въпреки определенията и прокламациите. Тя е тук да ви освободи от живота, който живеете, да ви подготви за великия живот в помощ на света, който е основата и есенцията на всяко духовно развитие.

Съществуват разбира се и други обективности, които хората приемат в духовния си живот и във вярата си в Божественото – задоволяване на Бог, осигуряване на добър социален статус, превръщайки се в челни лидери на религиозна или църковна общност, следване на предписания, бивайки вярващи или недоволстващи. Каквато и да е вашата позиция, връзката с предишното ви състояние не е прекъсната.

Може да имате чудесни вярвания. Може да упражнявате духовни практики, може да се проснете ничком в храма, църквата или джамията. Може да сте много напреднали в религията, символиката и вярванията, но да не сте свободни от предишното си състояние.

Това се отнася както за вътрешната така и външната ви свобода. Опитвате се да се освободите от някои неща и за някои неща защото имате съдба, защото имате велика цел.

Борбата за свобода съществува на много различни нива и представлява основната мотивация за личността ви ако вие сте откровени и честни към Знанието и Мъдростта. Борбата за политическа свобода, икономическа свобода, социална свобода- човешкия дух не е доволен да бъде зависим и сервилен, придържайки се само към диктатите на културата, политиката и религията.

Трябва да откриете собствената си мотивация за свобода, без значение какви са обстоятелствата, каква нация сте, какъв е политическия климат, дали е либерален или консервативен, толерантен или не. Жевеете ли живота, който знаете че трябва да живеете? Това е въпроса. И откровенността на вашия отговор ще бъде важна.

Бог може да ви осигури пътя за изучаване на Стъпките към Познанието, дълбоката интелигентност във вас. Но Бог не може да контролира какво говорите или какво позволявате на другите да ви казват, или да влияе на вашите компромиси към собствените ви разбирания, или пък компромисите ви да притежавате неща, които искате или се нуждаете да получите от другите.

И така устрема към свобода, желанието за свобода и убеждението че трябва да изизквате великата свобода – всичко това трябва да дойде от вас. И това е трудно и предизвикателно. То ще застраши сигурността ви, идеите ви, вашите удобства и уговорките ви с другите. То би могло да компроментира одобрението, което търсите от другите, социалната ви позиция и позицията в семейството ви – всичко.

Но, както виждате, вие сте на света за осъществяването на велика мисия, да подготвите себе си за тази мисия, да съберете сила, кураж и почтенност, да предприемете тази мисия и да извоювате свободата си от тези неща които ви компроментират и ви задържат от възможността да имате свобода за осъщестяване на велик живот.

Ако сте наистина честни и откровени в най-съкровениете си мисли, на нивото на Знанието, вие ще познаете истината която трябва да достигнете. Но това е абсолютната истина, далеч от тази за която си мислят хората, от това което те обсъждат и коментират. Хората искат да бъдат щастливи. Те искат да са осигурени, спокойни и да живеят комфортно. Те искат да имат хора около себе си. Искат да бъдат одобрявани от другите, да бъдат харесвани и оценени. Те искат да имат удоволствия и удобства.

Няма нищо лошо в това, но вие имате огромна мотивация, която е много по-различна и не би могла да бъде компроментирана от нещо друго. Тава е първото ви и основно задължение.

Ако можете да устоите на всички тези желания, страхове и предпочитания, нужди и предположения, бихте достигнали до фундаменталната истина, че има нещо много по-важно което да вършите. Вие не можете да го създадете. Вие не знаете какво е то, но то е там и вие трябва да го откриете и да го представите на света. Това е основното желание, основната нужда, основното ви намерение – дълбоката нужда на душата ви.

Много хора, разбира се няма да поемат по този дълъг път. Те желаят лесни неща, обикновени неща, приятни неща, комфортни неща. Те няма да отидат много далеч. Те няма да разкрият себе си в дълбочина. Те се стремят към комфорт и утеха. Те не искат да работят здраво или да изоставят своите предимства, които притежават или си мислят че притежават. И така тяхната честност е загубена и те са непознати за себе си и за дълбоката нужда на душата си.

Вие виждате това навсякъде, разбира се. Такова е състоянието на човечеството. Вие можете да видите всичко това трагично представено в повечето благоденстващи нации където хората са си извоювали политическа и социална свобода в много по-голяма степен отколкото някъде другаде по света. Но те не я използуват. Те не я утвърждават. Те не разбират огромните предимства които тя осигурява. И в резултат на това хората търсят комфорт и удоволствия, отдавайки се на романтика и хобита. Те се опитват да придобият богатство, отдавайки се на интереси и забави. Колко трагично е разхищението на нещо, което някои имат, когато тези които го нямат го желаят и се нуждаят от него спешно.

Това е причината силата и присъствието на Знанието да е с вас. Бог ви е дал дълбока интелигентност. Тя е част от вас, част която никога не се е отделяла от Бог, и следователно може да бъде източник на проявлението на Създателя във вас- вашата връзка с Божественото.

Знанието не може да бъде заблудено. Не може да бъде съблазнено. То не отговаря на компромиси. То има мисия и тази мисия е и ваша мисия. То няма да се задоволи с нищо друго. Дори ако сте осигурили необходимите изизквания в живота си, то ще ви води все по-напред и все по-дълбоко. То няма да ви позволи да сте доволни от нещо друго. Дори, когато постигнете всичко което мислите, че трябва да имате, недоволството ще ви води напред. Защото трябва да се освободите от някои неща – да се срещнете с хора с които трябва да се срещнете и които са част от мисията ви, да откриете къде и кога мисията ви трябва да се прояви.

Това са неща, които вашия интелект не може да определи. Това не е интелектуална задача. Опитайте ако искате да я разберете, няма да можете докато не извървите пътя сами. Това е свободното пътуване.

Колко далеч ще отидете в това пътуване зависи от това колко честни сте със себе си. Как изразявате свободата, колко далеч отивате със свободата, зависи от вашето съзнание и откровеността ви към вас.

Това е базата за пътешествието ви към свободата. Толкова е лесно да сте нечестни, специално когато трупате богатство, както и когато придобивате комфорта, който малко хора на света притежават. Обществото ще ви посъветва да последвате богатството, щастието, удоволствието, брака и семейството – всичко което наблюдавате около вас и което е следвано и спазвано сляпо, често без въпроси. Дори бунтарите в обществото са зависими от това, защото и те не са свободни.

Хората мислят, че знаят истината. Те мислят че знаят това което искат защото се опитват да използуват интелекта си за да определят целта, курса и посоката в живота си. Но интелектът е временно нещо, той е чудесен инструмент за оценка и комуникация, но той не може да различи истината за живота ви – защо сте тук и кой ви е изпратил. За това трябва да преминете от идеите, вярванията и предположенията си към дълбокия опит.

Бог e направил възможно всичко това като е поставил Знание във вас. То не се влияе от социални условия. То не може да бъде убедено чрез натиск от света. То не се кланя на тези които са задоволени и тези на които ще помагате. Това е ясно. То е милостиво. И то е изключително честно.

Честността не винаги се съобразява с вашите чувства. Честността познава вашите знания. Това е свобода на по-висш етап – свобода не само да бъдете осигурени и защитени, не само да притежавате плюсове и комфорт в обществото. Това е свобода за нещо много по-голямо, нещо, което ви движи напред. Свободата признава нещата които имате, благословията която имате, както и постиженията с които сте допринесли за обществото, без значение от какво естество са. Но свободното пътуване е това, което ви води напред.

Не е достатъчно да го имате, трябва и да го познаете. Трябва да изградите дълбока връзка със Знанието в себе си. Трябва да започнете да живеете живота, за който сте пратени на Земята, защото нищо друго на света не би могло да задоволи вашата душа.

Трябва да вървите напред. Трябва да освободите мислите си от много ненужни неща – да се освободите от страха, от компромиса, от самоунищожителното поведение и държание, от оправдаване на неща, които не могат да се оправдаят, от примирение с другите, от собственото си социално поведение, което много рядко е било откровено и истинско. Вие търсите свобода защото имате голямо обещание към вас самите, както и ангажимент към света, който се нуждае от вас във времена на кризи и премеждия.

Този натиск, тази нужда, това положение е абсолютно нормално и естествено за вас. Въпреки това ще видите, че много от приятелите ви не споделят всичко това. Те не желаят да бъдат начело, те се крият отзад. Те не желаят да изкачват тази планина. Те искат да са щастливи. Искат да им е комфортно и удобно. Те желаят да управляват нещата които притежават вече. Те не желаят въпроси за това което вършат, както и въпроси за мнението им. Те не искат въпроси за това какво правят на света. Те се страхуват от това! Страуват се че така могат да извадят на показ свои съкровени неща.

Всеки, който е роден на този свят е на пътешествие към свободата. Въпреки това някои хора не стигат далеч заради принудителни условия. Политическо подтисничество, крайна бедност, липса на висок дух, липса на душевност. Те се борят за най-елементарните човешки нужди и това изцежда цялото им време и енергия.

Това е трагедия от изключителен мащаб и е една от причините човечеството да не е прогресирало достатъчно много. Защото тези човешки животи, които би трябвало да вършат много по-значими дела и служби за света, са загубени и пречупени под тежестта на бедността и подтисничеството.

Колкото до тези които живеят в по-добри условия, болшенството от тях имат за цел да забогатеят и да се изолират от бедността около тях. И така богатата класа хора, техните дарби и възможности са пропилявани в празни начинания, безсмислен лукс и презадоволеност.

Светът предлага изключително много начини на хората да затънат във всички тези съблазни. Но всеки от вас е все още в пътешествието към свободата, дори ако е загубил пътя, дори ако е капитулирал пред условията, желанията и глезотиите. Нуждите на душата не се променят. Посоката на Знанието не се променя. Копнежът за свобода, вътрешна свобода, както и за външна свобода не намалява.

Това желание, това намерение, тази воля са родени от Огъня на Знанието във вас. Този огън може да е непознат и далечен, но той не угасва. Той не е загасен, защото вие не можете да го угасите. Вие можете да се приближите или да се отдалечите от него. Той е или познат или не за вас. Вие или го чувствате или не. Вие мислите за него или не.

Принципно, проявлението на високата цел е службата ви към Бог и към хората по света.Това превъзхожда службата ви към вас самите и към семейството ви. Вие продължавате да се грижите за себе си и семейството си в някаква степен, но приоритета ви се измества на по-високо ниво.

Все още свободата и честността са тясно свързани по между си. Има хора, които желаят да служат на Бог и даже си мислят че го правят. Те обаче не са свободни вътрешно и не са честни към себе си. Те мислят, че свободата им служи на идеология или система от вярвания, печелейки привърженици, оповестявайки и споделяйки, но те не са наистина свободни в себе си. Те са подтиквани от собствени нужди. Те са все още роби на интелекта си. Още не са се освободили от своите мисли. Така, че службата им към Господ още не е започнала, не е автентична. Изглежда като да е започнала, но наистина не е. Ако тези хора са откровенни със себе си и се усъмнят във вярванията и предположенията си, тогава пътя към свободата започва да се отваря пред тях отново.

Тук разбира се са и тези, които са се фокусирали само върху политическата, икономическата или социалната свобода. Това е важна задача за много хора и това може би е тяхната изключителна цел, но въпроса е, свободни ли са те отвътре? На любов и състрадание към хората ли се базира мотивацията им? Или се основава на гняв и враждебност, негодувание и отричане? Дарбата им автентична и истинска ли е, или е тренирана и опорочена?

Вие не бихте могли да въздействате в дълбочина на някой друг ако не сте прогресирали и напреднали достатъчно най-дълбоко ниво. Тези, които ръководят движения за политическа свобода често сами се превръщат в борци, винаги във война с опозицията, винаги опитващи се да отхвърлят наблюдаващата и притесняващата ги сила. Те не са свободни. Те са гневни. Те са нетърпеливи. Сърцата им са изпълнени с отрова.

Как това може да допринесе за добруването на хората? Дори те да провокират революция и да отхвърлят подтискащите ги сили, какво правителство би ги заменило? Ще бъде ли това истинска социална трансформация, ръководена от наистина одухотворени личности или ще бъде смяна на управляващата класа – трансфер на сила от една група на друга?

Ето затова трябва да наблюдавате с ясен взор и да слушате с будно съзнание за да можете да видите, чуете и определите истината и автентичността на това което се случва около вас.

Толкова е лесно да сте в себепоучителна позиция- да помагате, да се жертвате, да сте наистина помощник на хората, войник на свободата, кръстоносец на велика кауза. Но това което ви мотивира и компроментира ще покаже разликата в резултата.

Може да вдъхновявате хората с обещания за богатство, свобода и сила-социална, икономическа и политическа свобода. Можете да вдъхновите хората да вършат много неща. Може да организирате различни дейности. Но от вашата вътрешна мотивация наистина зависи дали сте извор на вдъхновение, дали можете да запалите искрата на истинската свобода в другите или само ги манипулирате за свое собствено удовлетворение и полза.

Народите сменят правителствата с цената на много жертви. Много човешки жертви, страдания и драми са се случвали при тези промени само за да бъде установено ново правителство с нови подтиснически методи. Нужна ли е такава промяна? Заслужава ли си тази промяна жертвите? Подобрил ли се е наистина живота на хората? Осигурена ли е истинската свобода?

Наблюдавайте с ясен взор. Ще бъде нужно голямо въодушевление, което да е и причината за значителен резултат. В противен случай, всичко тава е конфликт и разместване на политическите пластовете без съществен резултат на практика за хората.

Вие сте поели по пътя на свободата. Вие няма да се задоволите с богатство и компания, удоволствие и комфорт, това не е нещо което да ви удовлетвори. Ще е необходимо обаче да се освободите от някои неща и да сте свободни за други нови неща.

Трябва да сте свободни за да разтворите съзнанието си. Трябва да сте свободни да изучавате Стъпките към Знанието както и да позволите на Знанието да ви пази и води към велик живот. Трябва да сте свободни за да бъдете откровенни със себе си и свободни от тези зависимости, връзки и обстоятелства които отричат тази свобода или я правят по-далечна и трудна за осъществяване.

Трябва да сте свободни за да бъдете напълно с вас самите – изправяйки се срещу ограниченията, затрудненията, отричанията, грешките, силните си страни и слабостите си – всичко! Трябва да се освободите от страховете и въздържанията си – въздържанията по навик- които са отхвърлили достъпа ви до дълбоката ви същност през всичките тези години до сега.

Трябва да сте свободни с другите и да практикувате неутралитет към околните за да можете да ги слушате, да ги наблюдавате, да ги опознаете и да сте в състояние да им отвърнете на най-дълбоко ниво, както и да разберете как да бъдете с тях, как и кога да участвате заедно с тях, и кога да не участвате, какво да говорите и какво да не казвате, какво да направите и какво да не правите.

Свободата означава да сте напътствани от знанието във всичко казано до тук. Вие трябва да се освободите от всички импулси и страхове, навици и държание, които ви ограничават от възможността да сте с хората, да сте отворени към тях, да ги забелязвате и да сте откровени с тях на най-дълбоко ниво.

Вашите осъждания и реакции, неопрощения и държание, вярванията ви-всичко това е пречка по пътя ви да бъдете съзнателни към себе си, околните и света. И така вие трябва да извоювате свободата си от тези неща във вас и във вашите връзки.

Използувайте пътешествието си към свободата и бъдете откровени със себе си, задавайки си въпроса, „Наистина ли живея живота, който искам?” и не си отговаряйте с желан отговор, но наблюдавайте и слушайте дълбоко себе си имайки верен помощник, приятел и съюзник в лицето на Знанието.

Попитайте се, „Там ли съм, където искам да бъда в живота си? Това ли са хората с които желая да имам отношения? Занимавам ли се с неща, които са съдържателни и необходими за мен? Добре ли използувам времето си? Би ли трябвало да съм в тези взаимоотношения? ”

Преразгледайте всичките си връзки, търсете искрен отговор от себе си, честност и разбиране. Не играйте с живота си за постигане на ползи, но навлизайте в него заради истинската му същност и посока. Не постъпвайте като страхливци и наивници. Не живейте като роб за желанията на другите и заради собствената си културна позиция.

Това е честност. И честността ще ви върне отново на релсите на пътешествието към свободата, към несвършената работа в живота ви, към основната дейност и основния ви стремеж, към работата която трябва да извършите във вътрешния и външния ви живот, която ще ви отведе по-близо до истината и до отговора на въпроса кои сте и защо сте тук.

Когато изкачвате тези стъпала вие въодушевлявате и други да вървят след вас. Вие закалявате това което е силно и отслабвате това което е слабо. Животът ви се првръща в демонстрация, той става по-значим от всичко което се опитвате да кажете или да извършите.

Вие имате страшно много работа за вършене, много повече от колкото сте правили до сега, и вие го знаете, ако сте откровенни със себе си. Обещанието за честност ви връща отново на пътя на пътешествието към свободата-свобода от, свобода за, вътрешна и външна свобода.

Знанието ще ви води към действия и вие трябва да сте свободни за да ги поемете.

Знанието ще разкрие някои неща за вас и за хората около вас. Вие трябва да сте свободни да разберете това и да откликнете.

Знанието ще ви отведе до някои места. Вие трябва да сте готови да отидете там.

Знанието ще изгради връзки с хора, които имат голяма значение за вас. Вие трябва да сте свободни да участвате.

Знанието ще ви спести ситуации, които не са здравословни за вас или нямат бъдеще. Вие трябва да сте свободни и да се оттеглите.

Знанието ще ви накара да чакате. Вие трябва да имате свободата да чакате.

Знанието ще изизква въздържание от вас. Вие трябва да можете да практикувате въздържание.

Знанието ще изизква истинска прозорливост и развитие на прозорливост от вас. Вие трябва да сте свободни да предприемете такова развитие.

Знанието ще изизква да бъдете дискретни и да не говорите глупаво и безсмислено. Вие трябва да бъдете силни и свободни да го направите.

Знанието ще изизква от вас да се изправите срещу Великите Вълни на промяната наближаващи човечеството. Вие ще трябва да имате свободата и куража да го осъществите.

Всички тези свободи означават, че вие ще трябва да изоставите някои неща и в същото време да изградите други. Това изизква хиляди малки освобождения и нови начала във всеки аспект на вашия живот.

Това е пътят към свободата. За това сте дошли тук. Не сте тук само за да окачите табела върху себе си и да обявите позицията си в обществото и на света. Вие сте тук за много по-значими дела и цели и трябва да сте свободни да ги откриете и да ги последвате.

Господ е поставил Знание във вас за да направи това възможно в свят на конфликти и контрасти.

Нека това бъде добре разбрано.