Бремето на Месията


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 5 април, 2011г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

 

Бог е пратил Ново Съобщение на света, защото човечеството навлиза в нова ера, трудна ера, ера на големи промени в околната среда, на политическа и икономическа нестабилност. Човечеството се изправя срещу съревноваващи се раси от вселената, които са на света, за да се облагодетелстват от човешкия конфликт.

Това е праг, който ще определи съдбата и бъдещето на човешката цивилизация. Предизвикателството ще бъде огромно, но такъв ще бъде и зова към хората да участват и да се кооперират за човешката обединеност, креативност и съюз. Това е безпрецедентно време. Това е времето на Откровението.

Предишните Божии Откровения не могат да подготвят човечеството за това, срещу което то се изправя сега. Затова Бог говори отново на човешкото семейство, пращайки Ново Откровение на света. Това е Откровението.

Месия е пратен тук, за да получи Новото Откровение, да го носи на света и да изгради общност, която да осигури неговата ефикасност и сигурност.

Откровението е по-велико от всичко, давано някога на хората. То съдържа собствени коментари. То ви дава не само велика истина, но и обяснява своето значение и начина, по който да бъде изразено и приложено.

Откровението няма да бъде дадено на личности, които да определят неговото значение и полезност на Земята. Това е водело както до мъдрост, така и до грешки в миналото.
Откровението е прекалено критично и важно, за да бъде оставено на човешкото разбиране и творчество. Затова Месията е тук. Затова Новото Съобщение съдържа собствени коментари и учения – хиляди учения за променящия се свят.

Месията носи голямо бреме. Той е получил нещо изключително мащабно в продължение на десетилетия, нов праг за съзнанието и разбирането на човешкото семейство.

Той е донесъл тук Мъдростта и Знанието от вселената, за да може човечеството да се подготви за срещите му с живота отвъд неговите граници.

Той е донесъл Ново Откровение за Бог и за Сътворението. Той е донесъл ново разбиране за човешките връзки, за естеството и целта на човешката духовност.

Той носи напред Откровение, което не е покварено и не е променено от света. Той позволява на хората да чуят Гласът, който му говори и така Съобщението остава чисто и ясно.

Това Откровение не е като нещо дадено на човечеството преди. То е не само продължаващо обсъждане на човешката духовност. То не е само пречистване на това, което е дадено преди. То не е реакция към религиите или религиозните институции.

Това е нов праг за човечеството. Вие се присъединявате към Великата Общност на живота сега и трябва да учите за тази Велика Общност, която ще преоткрие вашите разбирания за божественото, за целта и смисъла на живота.

Човечеството навлиза в много труден свят, нов свят на нестабилност на околната среда с голям риск от конфликт и война. Сега вие фунционирате на планетарно ниво, включващо всички. Това не е проблем само за един народ, едно племе или една група.
Ние говорим с авторитета на Създателя и Месията трябва да стори същото. Той ще бъде подценяван. Той ще бъде оклеветен. Той ще бъде отхвърлян. Така е било винаги във времето на Откровенията.

Въпреки това той е скромен мъж. Той няма амбиции и заблуди. По някакъв начин той е прекалено добър за света, но неговата доброта е необходима за представяне на Откровението.

Това е огромно бреме за него. Съобщаването на нещо от такъв магнитут изизква умения, яснота и решителност от негова страна и от страна на много хора, които ще бъдат с него в началото на великата му служба.

Откровението не отговаря на човешките очаквания. То не е осъществяване на миналото. То не е свързано с човешкото разбиране, с човешките обичаи или дори с човешкото теологично разбиране.

Месията трябва да оповести всичко това. Ще му бъдат задавани нелепи въпроси. Ще му бъдат задавани злонамерени въпроси. Съмнение, обвинения и ужасни асоциации ще му бъдат отправени от глупаци и невежи.

Хората ще се почувстват застрашени от неговите изказвания, не защото са погрешни, а защото нямат волята или не могат да преразгледат собствените си идеи. Те не могат да отговорят на Новото Откровение. Те не могат да приемат, че Бог говори отново. Те се страхуват и са инвестирали прекалено много в миналото, за да могат да преразгледат и преосмислят своите вярвания, идеи и връзки.
В същото време на света живеят много отворени съзнания. Има много хора, които търсят Новото Откровение. Ще бъде огромна привилегия и значение за тях, ако познаят Месията докато е жив на света. Той е възрастен мъж сега. Не му остават още много години живот на Земята. Затова е голяма благословия да го срещнете, да го опознаете и да чуете неговите слова, дори да не е сте лице в лице с него.

Откровението е записано точно и изчерпателно във времето на Месията. То няма да бъде формулирано след като Месията си отиде и няма да бъде оставено на религиозните разбирания на хора, които нямат религиозно разбиране.

Затова е било нужно толкова дълго време, за да бъде дадено Откровението. То е доставено много внимателно. То съдържа собствени разяснения, за да се ограничи риска от неразбирането и от погрешното му прилагане.

На Месията е дадена Мъдростта и Знанието от вселената, че човечеството ще трябва да се изправи срещу трудности тук на Земята и да посрещне огромни предизвикателства при взаимодействието му с нечовешка вселена, съревноваваща се вселена, вселена, за която човечеството не знае нищо.

Месията трябва да говори за реалността и духовността на тази Велика Общност на живота, най-малкото в общи термини, за да могат хората да разберат с какво си имат работа – предимствата и негативите, които призтичат от това.

Месията ще говори за неща от настоящето и бъдещето. Той ще осигури отговори на въпроси, които дори още не са поставени. Той ще говори за нуждите на хората в бъдещето и в настоящето, защото Откровението не е само за момента, а и за идните времена.

Месията има предана съпруга и син, както и малобройна група личности посветили се да му помагат, за да донесе Новото Божие Откровение на света.

Тези, които са повикани да бъдат първите, които да отговорят в много народи и от много култури, трябва да съдействат на Месията, защото живеят във времето на Откровението и във времето на Месията.

Много хора ще искат различни неща от Месията. Те ще искат от него да претворява чудеса, да бъде лечител и да даде отговори на политически и социални проблеми в света днес. Те ще искат от него да бъде чист и безупречен. Те ще искат да им бъде помощник в техните затруднения и нужди. Те ще го мислят за много различни неща. Това винаги конфронтира Месията носещ Откровението не само във времената, в които е представено то, но и в бъдещето също така.

Месията ще разочарова много от тези очаквания, защото той не може да бъде всичко, което желаят хората. Той не може да задоволи моралните очаквания на много хора. Тези хора не разбират Месията и значението на Откровението.

Много хора ще се противопоставят на Месията, защото не желаят да приемат факта, че такава личност живее сред тях, какво е значението на това събитие за тях и какви отговорности може да предизвика то. Те ще казват, ”Има толкова много месии, пророци и учения. Не може да има само една личност.” Хората могат да бъдат гневни, обидени и зли по този въпрос.

На следващо място, много хора вярват, че нов месия не може да се появи на света, защото Бог е казал всичко, което трябва преди векове. Бог няма какво друго да каже на човечеството. Бог не се интересува вече от това. Бог е осигурил всичко преди векове и то ще бъде достатъчно винаги и завинаги.

Никой обаче, дори Божиите Месии не могат да предскажат следващата стъпка на Бог. Никой откровено не може да твърди, че Новото Откровение не може да бъде дадено на света и това би било невежество и арогантност. Дори предишните Божии Месии не могат да направят такива изявления.

Така хората ще трябва да посрещнат реалността и значението на Новото Откровение. Те ще трябва да решат и да откликнат на Месията. Те ще трябва да се изправят срещу последиците от успеха или провала на тази среща. Това ще бъде голям изпит – изпит по единство, честност, яснота и мъдрост.

Ако сте наистина откровени със себе си ще признаете, че не знаете следващата стъпка на Бог. Не можете да заявите, че вашата религия е единствената или че е най-великата, или че е последната религия. Това означава да твърдите, че знаете Божия План и Цел сега и за бъдеще, и никой на Земята, никой във физическата вселена не може да твърди това.

Започвате да виждате бремето на Месията. Той ще посочи откровението – изворът на силата за личността; посоката за лидерите на народите; съобщението за целта, за обединението и спешността. Той ще говори за големите проблеми, които човечеството трябва да избегне. Думите му ще ехтят пред лицето на човешкото отхвърляне и предположения.

Месията обаче не е тук, за да осъжда народи, правителства и институции, а да осигури яснота за значението и целта на човешката духовност и какво може да бъде сторено, за да се подготвите за Великите Вълни на промяната наближаващи света и за човешкото бъдеще и съдба във Великата Общност на живота във вселената.

Това, което той ще каже, може да бъде казано само от Месия. Никой на Земята не знае нещата, за които ще говори той. Никой на Земята не е живял във Великата Общност.

Много хора са наясно с голямата опасност за околната среда на света и за бъдещето на цивилизацията, но никой няма цялата картина, защото само Бог може да осигури това.

Бог трябва да комуникира чрез един Месия. В противен случай Месията ще бъде раздвоен, в противоречие и в съревнование, което ще доведе до голямо объркване и разочарование.

Месията осигурява напълно нова парадигма, модел на разбиране, съзнание от Великата Общност, ново разбиране за Бог и за естеството на Божественото Присъствие, Воля и влияние на света.

Това не е Бог на един народ или един свят. Това е Бог на цялата вселена.

Това не е бащински Бог, фигура загрижена за човешките дела и всички неща на отделните личности.

Това е Бог дал началото на силите в еволюцията, геоложки и биологични промени, в началото на времето.

Това е Бог, който няма да съди и преследва хората в огъня на Ада, защото Бог е дал Знание на всяка личност. Те евентуално биха отговорили на това, защото това е част от тях, която никога не е напускала Бог, част от тях, която никога не се е отделяла от Бог. Това е Плана на изкуплението, който много малко хора на света днес наистина разбират.

Месията трябва да говори за тези неща, някои от тях далеч отвъд обикновените мисли и разбирания, неща, на които трябва да се отговори на дълбоко ниво – дълбокото ниво на разпознаването, дълбокото ниво на откровеността. Той не представя някакви теории, перспективи или идеи, които да бъдат обмисляни и дебатирани. Той носи Откровението.

Коствало му е десетилетия да го получи. То е огромно. Част от него ще противоречи на хората, толкова далеч отвъд техните сегашни грижи и разбирания е то. Въпреки това същността му е истинска, вътрешна, необходима и естествена за всяка личност, защото говори на дълбоката интелигентност във всеки индивид, интелигентност родена от тяхната връзка с Божественото.
Това е отвъд философските дебати и аргументи. То е отвъд националната песпектива и религиозната гордост. То е отвъд всичко, което различава хората един от друг, противопоставя ги и ги конфронтира един с друг на света.

Месията ще представи духовността както е упражнявана от напредналите раси във вселената. Това не е породено от неговото разбиране, а от самото Откровение.

Месията ще говори за Интервенцията случваща се днес на света от малки групи чужди откриватели и опортюнисти, които са тук, за да печелят от човешките слабости и очаквания.

Месията ще говори за делата на Великата Общност, не защото е бил там, защото е пътувал наоколо и защото е посетил много места, а защото това е Откровението.

Месията ще говори за връзки на голямата цел. Той е изживял и показал това в своя живот. Това, което ще каже той, ще бъде част от Откровението, защото Откровението говори за много неща.

Това е бремето на Месията. То е с него. То му е разкрито.
Процесът на откровението не е разбран на света. Хората мислят, че Месиите са богове или обикновени учители, предлагащи различни песпективи.

Хората искат да посещават Бог когато пожелаят, но Бог е определил правила на поведение. Бог определя правилата на достъпа. Вие не знаете как да отидете при Бог, но Бог знае как да ви открие. Не можете да определите условията в които ще приемете, повярвате и получите Откровението, защото това е заслепение и арогантност.

Вие не знаете какво ще разкрие Откровението. То не е тук, за да ви направи богати, мързеливи и щастливи. То е тук, за да ви повика за важна служба и да ви подготви за по-труден и предизвикателен свят, свят, който ще включи фактори и влияния никога невиждани преди на света, влияния от вселената около вас.

Всеки е пратен на света, за да бъде в него в този момент и да се сблъска с тези големи и сложни ситуации. Да кажете, че това е прекалено много за вас означава, да признаете вашите слабости и да не разпознаете вашите отговорности да се готвите.

Всеки е слаб разбира се. Вие не ставате силни само, защото желаете това. Вие ставате силни отговаряйки на изизкванията и на условията на живота.

Това е значението на Откровението. Това е силата на Откровението. Времето тече и не спира. Човечеството няма много време да се подготви за новия свят и за Великата Общност.

Това е част от бремето на Месията. Човечеството няма десетилетия и векове, за да обмисля значението и ценноста на Откровението. Човешката съдба и бъдеще е пред огромна повратна точка. Днешните решения ще определят изхода за много неща утре.

Човешкото пренебрежение, липсата на човешка отговорност, човешкото отхвърляне – всички тези неща ще гарантират много по-трудно бъдеще за вас, за вашите деца и за бъдещите поколения.

Човешката свобода и независимост в този свят са предизвикани. Не можете да предполагате, че ще ги притежавате в бъдеще без голяма подготовка и решителни действия.
Свободата е рядкост във вселената. Народи, които са свободни трябва да се готвят, да бъдат дискретни и проницателни. Тези неща човечеството трябва да учи, да оценява и да им дава предимство.

Това е бремето на Месията. Той ще бъде затруднен от ограничения човешки отклик. Той ще бъде възпрепядстван от невежеството на хората. Той ще трябва да се бори с обвиненията и осъжданията на хората. Той ще трябва да обмисли всеки негов ход много внимателно и спокойно. Всичко, което той ще каже, може да бъде запомнено. Всичко, което прави, е демонстрация.

Тези, които са близо до него трябва да се развиват, да се образоват и да станат силни, силни със силата на Знанието или биха могли да го предадат на тези сили, които ще искат да осуетят и попречат на неговото присъствие на света.

Всички, които са близо до него и които ще получат Откровението, ще носят голяма отговорност, защото вие получавате това не само за вас, а и за да позволите на Откровението да се предаде чрез вас на другите. То трябва да се споделя от личност на личност. Това му осигурява голяма ефикастност. Но, за да се поддържа чисто и непокътнато Новото Съобщение, чистотата на Съобщението трябва да бъде дадена и записана. В противен случай неговото значение и ценност ще бъдат изгубени в превода.

Това е част от бремето на Месията.

Мислете за това. Обмисляйте го. Обмислете вашите отговорности откликвайки на Откровението и обмисляйки факта, че живеете във времето на Месията.

Мислете сериозно върху тези неща. Те са много важни за вашия живот, за бъдещето и добруването на човешкото семейство.