Вашата Защита от Интервенцията


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 17 март, 2011г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Докато човечеството се изправя срещу най-големите си трудности в загиващ свят, чужди раси от вселената около вас ще дойдат и ще се опитат да използуват ситуацията в своя полза. Представяйки се за просветлени същества с най-добри намерения, те ще се опитат да спечелят влияние тук в свят със стратегическо местоположение и голяма значимост.

Човешките трудности и прекаленото изразходване на света са предизвикали тази Интервенция. Това е Интервенция с опасна цел. Много хора са засегнати от нея, други са отвличани против своята воля на извънземни кораби. Този феномен едва напоследък е разкрит и разследван.

Това е световен феномен, който се осъществява с цел създаване на нови лидери за човешкото бъдеще. Ако Интервенцията успее, на света ще живеят личности, изглеждащи като обикновени хора, които обаче ще бъдат предани и свързани с Интервенцията. Други хора са отвличани, за да бъдат възстановени, да бъдат принудени да подкрепят Интервенцията, нейните цели и планове за хората. Това е една от най-големите опасности, срещу която се изправя човечеството днес, огромна опасност, която много малко хора по света осъзнават.

Интервенцията действа тук от десетилетия с много малко противодействие от страна на хората. Плановете на извънземните са в напреднал стадий, в очакване да се използуват човешките слабости, човешкото разделение, човешкото суеверие и човешките очаквания, и за осигуряване на контрол върху света и световните ресурси.

Целта е не да се елиминира, а да се използува човечеството като работна сила, като второстепенна работна ръка и да се поддържа привидна нормалност, колкото е възможно по-дълго, докато властта в света премине в чужди ръце. Това е един сложен и отвратителен план.

Реалността и демонстрацията на Интервенцията на света е разкрита чрез Новото Откровение от Бог, Ново Съобщение за човечеството, като част от подготовката за Великата Общност на интелигентния живот във вселената.

Човечеството не осъзнава и не е подготвено за това препятствие – наистина най-големия праг, който някога е срещало и който ще определи съдбата и бъдещето на човешкото семейство. Това е толкова значимо събитие, че правителствата по света крият това, което знаят и обезкуражават населението за въпроси относно този сериозен проблем.

Независимо от секретността и отхвърлянето, хората по света наблюдават как чужди кораби летят безнаказано във вашето небе. Много хора са отвличани против тяхната воля. Други са повлияни да вярват и приемат Интервенцията, и да станат част от нея на света.

Въпросът е: ”Как мога да се защитя от Интервенцията?” Това разбира се зависи от степента на въздействие, която е осъществена върху вас. До каква степен сте имали контакт и ви е въздействано от Интервенцията и нейното присъствие на света? Новото Божие Откровение е тук, за да осигури подготовка и средства за защита, но има някои неща, които хората трябва да знаят в началото, независимо от степента на въздействие върху тях.

Първо, трябва да сте съзнателни за Интервенцията и да не се заблуждавате относно нейните обещания за мир и спасение на човечеството. Не трябва да се захласвате от високонапредналите технологии, които тя демонстрира. Не трябва да губите вяра в човешкото семейство, в човешките институции и в човешкото ръководство, защото Интервенцията ще се опита да използува това в своя полза. Ако изгубят вяра в своите лидери и институции, хората естествено ще потърсят други сили, които да ги ръководят и да ги защитят мислейки си, че това е начин да се опази и възстанови света.

Това е перфектния сценарий за отвратителния набор от сили на Земята днес. Те не са дошли с военна мощ и не това е тяхната сила. Кои са те във Великата Общност е нещо, което е разкрито от Новото Съобщение и което вие сте окуражени да изучавате.

Бог е повикал свободните раси във вашия регион на космоса, за да наблюдават Интервенцията и да ви изпратят своите показания и Брифинги за подготовка на човечеството. Това е сторено в серии от Документи наречени Брифинги (Документи) от Съюзниците на Човечеството. Важно е да знаете, че има някой във вашия регион на космоса, който е загрижен за човешката свобода и независимост в този свят, защото в противен случай, вие ще се почувствате смазани и прекалено нищожни, за да имате самочувствието и увереността относно бъдещето на човечеството във вселената.

Тези свободни раси обаче, няма да се намесят в света, защото знаят, че това е нарушение на човешката независимост и власт в този свят. Тяхната подкрепа ще бъде осъществена посредством серия от Брифинги (Документи), с които да ви предупредят за присъствието на Интервенцията и какво трябва да сторите, за да и противодействате на света. Затова първата стъпка във вашата лична подготовка, е да сте наясно за истинските цели и планове на Интервенцията и да не зачитате нейните изявления.

На следващо място, вие не трябва да губите вяра в човечеството – в неговата креативност, в неговата сила и обединеност, независимо от огромните и съдбовни грешки извършени на света, както и тези, които ще бъдат допуснати в бъдеще, когато се изправите срещу западащ свят.

Не трябва да губите увереност във вашата вътрешна свобода и сила, които Бог ви е дал, за да се справите с трудностите и несигурното време, което наближава. Без тази вяра и увереност, базиращи се на истинския ви опит, осъзнаването на Великата Общност и на Интервенцията на света ще имат прекалено голямо въздействие върху вас. Вие няма да имате достатъчно силна база, на която да стъпите и вашето съзнание ще ви победи и смаже.

Затова Създателят на живота праща Новото Откровение на света и чрез неговата подготовка да можете да се свържете със силата на Знанието във вас – дълбокия ум и частицата от вас, която все още е свързана с Бог.

Това е истина за всяка личност, независимо от религиозните ви вярвания или от липсата на такива. Това важи и лично за вас. Трябва да имате тази голяма сила и мощ, и да поемете по Стъпките на Знанието, както са ви дадени от Новото Съобщение.

Ние говорим за изграждане на основа във вас, откъдето голямата ви сила може да се покаже, да ви води в ежедневния живот и да имате нарастващо изживяване, в което силата и присъствието на Знанието ще живее във вас и ще ви води, когато се нуждаете от това.

Не можете обаче да използувате тази сила, за да печелите богатство и напредък. Тя не е ресурс на вашия интелект. Тя е далеч по-важна и по-голяма от това. Също така, не можете да я разберете интелектуално, защото силата на Знанието и неговата реалност съществуват отвъд реалността на вашия интелект. Тя говори за дълбоката ви природа и за голямата цел да сте на света в този момент. Това трябва да ви се разкрива бавно и постепенно, докато се развивате и крачите по Стъпките на Знанието.

За да имате съзнание и разбиране от Великата Общност, и да разберете големите сили движещи света, както и факта, че човечеството се изправя срещу надпревара отвъд света, вие се нуждаете от голяма сила. Трябва да я изграждате ежедневно, защото тази сила ще ви осигури имунитет от влиянията на Великата Общност. Тя ще ви позволи да виждате ясно отвъд силите на убеждението и заблудата, които са отправени към човешкото семейство и по-специално на личностна основа.

Когато условията се влошат и несигурността завладее света, когато конфликта и катаклизмите нарастнат, хората ще се обърнат към други сили във вселената, смаяни от напредналата технология и от присъствието на тези, които се представят за спасители на света. Трябва да можете да прозрете тази измама и да предупредите другите, защото този голям проблем остава незабелязан и хората не са подготвени. Те не знаят какво да предприемат в случая.

Вашето съзнание и обучение ще бъдат от огромно значение в този момент или няма да сте достатъчно силни да се противопоставите на Интервенцията. Няма да имате сила и яснота да служите на човечеството, да предупредите хората за опасностите от тази Интервенция и за нейните истински намерения тук на Земята.

Само Бог може да осигури това обучение за вас и Бог е позовал свободни раси във вселената да осигурят тази подготовка за вас, за да имате ясно разбиране срещу какво се изправяте. Вие обаче трябва да сте наясно, че надпреварата е част от природата и че интервенции са се случвали през цялата човешка история, когато една група хора се е намесвала в живота и делата на друга група. Уроците на Интервенцията са ясни, но хората не осъзнават тези неща. Ако не са я изживели директно в своята национална история, техните представи за Интервенцията са много далечни и непознати.

Много е важно да не се поддавате на емоциите, когато действате в присъствието на Интервенцията или когато я изпитвате по някакъв начин. Не бъдете любящи. Не се страхувайте. Бъдете неутрални. Ако е насочена директно към вас, кажете че разбирате нейната измама и няма да я подкрепите. Направете от себе си нежелан субект за нейните планове. Кажете, че ще се противопоставите с всяка частица на вашето тяло и те няма да ви изберат за част от човешката група на нейните представители. Така ще престанете да сте желан субект за изучаване и експерименти.

В този момент, вие нямате представа колко жестоко са третирани човешките същества. Тези извънземни посетители не зачитат вашата духовност и ценностната ви система. Вие сте само средство и ресурс за тях. Личната свобода не им е позната и те не я ценят. Те мислят, че тя е част от хаотичната природа на хората, хаотична природа, която те се опитват да контролират и елиминират.

Ако сте имали предишни срещи с тези същества, е много важно да потърсите помощ и да ги разкриете, за да не могат да се спотайват и да влияят негативно върху ума и съзнанието ви.

Ако сте имали директна среща с тях, това значи вие сте повлияни и обезкуражени, за да не възстановите вашите спомени и да не можете да ги разберете ясно и точно. Ако това се е случило, вие сте компроментирани. Вие сте били наранени. Умът ви е бил увреден и е направен опит да се промени вашето съзнание и разбиране.

Много хора подозират, че точно това се е случило с тях. Ако могат да мислят ясно и са откровени със себе си, те ще разберат, че това е посегателство с не добри намерения към тях.

Някои хора са толкова силно повлияни, че е много трудно да видят ясно и да получат достъп до Знанието в тях. Тяхното мислене е променено. Втълпени са им видения за човешкото нещастие и хаос. Те са убеждавани, променени и виждат това, което техните ръководители желаят да виждат. Те мислят това, което техните ръководители желаят от тях. Те мислят, че са мъдри и духовно просветлени, но всъщност са изпаднали в сервилност – жестока сервилност, която ще отхвърли тяхната човечност и тяхната принадлежност към собствената им раса. Ето колко сериозен е този проблем. Обгърнете се и се предпазете с фразата, Наси Новари Корам, което е защита, дадена от Ангелското Присъствие. Изграждайте вътрешната си сила и връзка със Знанието, защото то не може да бъде убеждавано. Знанието не може да бъде съблазнено или принуждавано. То не може да бъде завладяно. То остава силно и ясно, и не може да бъде насилено. Знанието не е познато на Интервенцията, в противен случай тя нямаше да бъде тук и да осъществява своите опасни и неестествени намерения.

Все пак, вие трябва да разберете, че вашия интелект може да бъде завладян. Той е завладян до голяма степен от вашето семейство и от вашата култура. Колко по-силни ще бъдат убежденията на Интервенцията, тези раси, които разбират как могат да бъдат променени умовете ви, как отбраната ви може да бъде преодоляна и как съзнанието ви може да бъде просмукано, повлияно и впечатлено.

Тези форми на убеждение могат да бъдат по-силни от силите на вашата култура. Без силата на Знанието във вашето съзнание, вие щяхте да бъдете безпомощни и безсилни да посрещнете такива убеждения, ако са насочени директно към вас.

Това е криза, която много хора изпитват. Някои от тях дори не осъзнават, че са набелязани по този начин. Спомените на тези, които са отвличани против волята им, са били отречени и блокирани, и сега те живеят подтиснат и нерадостен живот. Ако спомените ви са блокирани, по същия начин е блокирано и вашето съзнание за дълбоката ви същност. Така са блокирани и съзнанието за вашето вдъхновение, за вашата мъдрост и за вашите прозрения. Всичко е завладяно, както виждате.

Хората живеят в сянката на тъга и на необясними страхове. Те спят на запалени лампи и вършат неща разкриващи дълбок страх и опасения.

Някои неща разбира се, са резултат от човешка травма и не са свързани с Интервенцията. Но за много хора, Интервенцията е източник на големи трудности, на компромис с тях самите, на насилие, което се случва в живота им и е причина за нещастните, и нерадостни последици, които изпитват всеки ден.

Трябва да добиете сила, за да отблъснете Интервенцията. За да сторите това обаче, вие трябва да сте съзнателни за нея и да не сте объркани. Трябва да градите съзнателност за Знанието, защото то е източник на вашата сила, смелост и решителност. Трябва напълно да осъзнаете, че дълбоката част от вас не може да бъде насилвана и убеждавана и че вашия интелект ще бъде уязвим за силите на убеждението, ако не е подготвен и насочван от Знанието.

Новото Съобщение осигурява голяма подготовка. Това не е нещо, което можете да усвоите само с няколко обикновени концепции или препоръки. Това не е нещо, което да научите за един уикенд, защото се готвите да се противопоставите на реалността във Великата Общност. Проблемът не е само Интервенцията на света, а и неподготвеността на човечеството за великата реалност, с която ще се срещнете.

Времето е малко и Интервенцията е в напреднал етап. Тя печели своите новопокръстени членове. Тя приобщава хората към своите убеждения. Тя е мощна сила, търсеща влияние върху личности на ръководни позиции в правителствата, религията и търговията. Определени индивиди са мишена на тази цел.

Правителствата не разкриват това, което знаят и обикновените хора остават слепи и уязвими. Кой ще ги предупреди? Кой ще ги научи? Кой ще разпръсне мъдростта, че хората са инфилтрирани по таен, но всепроникващ начин? Кой може да подготви и обучи човечеството за реалността на живота във вселената?

Бог е осигурил тези учения и подготвката като част от Новото Откровение за човечеството. Това е жизнено важна част от Новото Съобщение, защото е критичен проблем и препятствие за човешкото семейство, и за всеки индивид, който е повлиян, набелязан и отвличан против волята си. Независимо от степента на въздействие, тези личности чувстват вълните на Интервенцията и живеят всеки ден със злочестите последици от нея.

Следователно, вие първо трябва да се обучавате за Великата Общност и за Интервенцията, за да осъзнаете ясно с какво си имате работа. Това не е мистерия, а е част от природата. Това са групи същества, които се опитват да контролират умовете и живота на други групи, да използуват техните ресурси и околна среда – в този случай това са природните ресурси на този свят, който е високо ценен във Великата Общност на безплодни и пустеещи светове.

Обучението ви за Великата Общност трябва да започне. То трябва да бъде основна част от подготовката ви, не само за Великата Общност, но и за премахване на ефекта от Интервенцията, в зависимост от това, доколко сте повлияни от нея.

Трябва да гледате на това безстрастно, обективно и честно. Ако съзнанието ви е повлияно, ако е направен опит да бъде завладяно то, вие трябва да се освободите посредством фокусиране и усилие, и да не се поддавате на идеята, че сте слаби и безпомощни. Интервенцията ще промотира идеята върху тези, които са обект на нейния фокус, че съпротивата е безсмислена, че Интервенцията по-добре от вас разбира нуждите на човечеството, че ще възстанови човешкото семейство и ще спаси света от катастрофа.

Това е част от обезкуражаването. Ако извънземните не могат да ви победят чрез обещания за мир, богатство и щастие, тогава ще се опитат да ви обезкуражат – да се почувствате слаби и неспособни, беззащитни и без надежда, че можете да се противопоставите на тяхното присъствие и на целта им на света.

Документите на Съюзниците и Ученията на Новото Откровение ще осигурят ясно разбране и вие лесно ще го възприемете, защото то отразява уроците на природата и уроците на собствената ви история в този свят – уроците на интервенцията, уроците на съревнованието в природата и какво хората и народите трябва да сторят, за да се отърсят и освободят от интервенцията, в този случай интервенция върху умовете и сърцата на хората.

Това е много по-фина и всепроникваща интервенция от онова, което могат да очакват хората. Повечето от тях биха помислили, че интервенция значи военна намеса и използуване на военни сили – унищожаването на човешката инфраструктура и човешките градове би било демонстрация на такава сила. Това е, защото хората все още мислят по груб начин и не знаят, че във Великата Общност, в тази част на космоса, в която живеете и вие, такъв завоевателен акт не е разрешен и когато една раса желае да доминира и влияе на друга, се използуват по-фини и всепроникващи методи.

Интервенцията не може да живее във вашия свят; биологичния риск тук е много голям. Тя не може да оцелее в опасностите на вашата околна среда. Тя се нуждае от човешка инфраструктура, от човешка работна ръка, ако не роболепна, то поне откликваща на нейните цели тук. Тя ще ви предложи всичко, за да ви убеди, че повече от всеки друг може да осигури път за спасение, изкупление, мир и самообладание на света.

Но всичко това е измама и хитрост, защото човечеството е изучавано от дълго време. Вашите стремежи са разгадани. Вашите страхове са разбрани. Вашите слабости са разбрани. Вашата история е разбрана. Човечеството излъчва в космоса всички свои конфликти, недоразумения, липса на съюз и липса на мъдрост.

Тези, които са повлияни от Интервенцията, в зависимост от степента на въздействие върху тях, са в най-добра позиция да предупредят другите хора за опасността и нежеланите последици от тази Интервенция на света. За да го сторят обаче, те трябва да са подготвени, защото в противен случай техните предупреждения няма да са мъдри, а ще бъдат отчаяни и изпълнени със страх.

Вие имате работа с много изкусна и високоорганизирана сила, въпреки нейната малобройност и липса на военни ресурси. Тази сила е интелигентна. Тя е фокусирана. Следователно, вие също трябва да сте интелигентни и фокусирани, за да действате и да имате влияние върху другите, върху вашия народ и правителство, предупреждавайки за Интервенцията, посочвайки подготовката, която е на света днес, единствената подготовка, която може да подготви човечеството за опасностите и възможностите на присъединяването му към живота във Великата Общност.

Великата Общност е състезателна реалност с размери, които вие трудно можете да си представите – реалност, в която силите на ума и въздействието са развити и използувани в много по-големи мащаби от съществуващите на света; реалност, в която всички се нуждаят и търсят ресурси. Колкото по-напреднала е технологията на една раса, толкова по-голямо е нейното участие в сложни търговски мрежи за придобиване на това, от което се нуждае.
Това е много по-различен възглед, отколкото повечето хора предполагат и очакват. Той няма нищо общо с вашите филми и фантастични истории, проектиращи човешките амбиции и фантазии. Вие сте лице в лице с нечовешка вселена, в която вашите проекти нямат голямо значение и очакванията ви могат да бъдат изключително наивни и опасни.

Интервенцията е тук, защото хората унищожават този безценен свят. Тя е тук, защото човечеството е създало инфраструктура и световна комуникационна мрежа, които могат да бъдат използувани. Нейното присъствие нараства и има дълготрайни намерения и планове. Вие трябва да учите за това и Откровението за него ви е осигурено.

Надникнете в ума и в сърцето си и се запитайте:” Повлиян ли съм от тази Интервенция? Въздейства ли ми тя? Знае ли тя за мен?”

Три въпроса. Отговорите са да или не. Вие обаче трябва да почувствате отговорите дълбоко в себе си. Това не е обикновено интелектуално упражнение. Това не е хипотеза. То е просто и основно за вашата същност, за вашия живот и за вашето изживяване.

Ако отговорите с да на един от въпросите, вие трябва да започнете подготовката много сериозно и отдадено, защото животът ви е отнет до известна степен и трябва да си го върнете обратно.

Трябва да си върнете вашия живот. Трябва да сложите граници и да упражнявате вашата власт достатъчно, за да не може да ви въздейства Интервенцията.

Трябва да разберете, че вие не сте вашия ум и интелект, и можете да бъдете отделно от тях, като ги насочвате и водите в съотвествие с голямата воля и сила във вас.

По този начин това, което е силно във вас, ще води това, което е слабо. Това, което не е уязвимо, може да води това, което е уязвимо. Но, за да достигнете това ниво, ви е нужна много голяма подготовка с много стъпки и етапи.

Това включва изучаване на Стъпките към Знанието и придобиване на истинско обучение от Великата Общност. Трябва да изградите водопровод в дълбините на собствения си опит; да изоставите страха и отбягването; да бъдете със себе си; да изучавате вашите състояния, вярвания и поведение с голяма обективност и яснота.

Бог има отговор на този голям и невидим проблем: Бог ви е дал силата на Знанието да ви води, да ви пази и да ви благославя. Тази сила обаче се разкрива в чиста и достъпна форма само чрез Новото Откровение, без напластяване от човешката история, от конфликти и трагедии. Можете да откриете това и във вашите религиозни традиции, но ще ви е нужен мъдър учител, който да ви води и който вероятно трудно ще откриете.

Задавайте си тези три въпроса, с колкото се може повече откровеност и обективност. Питайте се постоянно. Не го правете само веднъж. Вие се опитвате да докоснете дълбокия си опит и ако този опит е блокиран, тогава чрез съпротивление в себе си трябва да опитате да счупите стената, която е изградена около вътрешното ви съзнание и изживяване, за да го достигнете.

Това е много важно и забележително нещо. Не го принизявайте и не го споделяйте с тези, които не могат да го оценят. Бъдете много внимателни с кого споделяте собствения си опит относно Интервенцията, защото много хора ще спорят за това. Други ще се шегуват и ще я омаловажат, защото според човешкото мислене това е нещо невъзможно и нереалистично.

Вие трябва да цените вашия опит, а не човешкото мислене и съзнание, което в много случаи е сляпо и контролирано от сили, които повечето хора дори не разбират.

Трябва да придобиете сила, самочувствие и чувство за цялост. Ако сте повлияни или афектирани от Интервенцията по някакъв начин, вие трябва да възстановите това, което е загубено и компроментирано във вас. Необходимите средства са на ваше разположение.

Бъдете много искрени, за да почетете себе си и вашия опит, независимо какво мисли светът. Споделяйте тези неща само с хора, които могат да ги разглеждат сериозно и които ще ви подкрепят в придобиването на голяма свобода, голяма цел и голяма истина във вашия живот.