Мохамед и Новото Съобщение (Откровение) от Бог


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 19 юли, 2014г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Важно е да разберете, че всички велики Месии са дошли от Ангелското Съсловие. Те са дошли от тази велика Асамблея, която е натоварена да наблюдава благоденствието и прогреса на човечеството.

Ако това бъде разбрано, войната и конфликтите между религиите ще престанат и това трябва да се случи сега в свят, изправен пред Вълните на промяната.

Мохамед е един от великите Пратеници, дошъл от Ангелкото Съсловие да говори на една част от света, предопределена да се развива и да има глобално влияние. Това Съобщение е дадено в специфично време от историята, когато такава възможност е могла да се осъществи. Времето и мястото са били съществени за това.

Мохамед е получил много трудна задача да говори на племена от хора, които не са имали представа за истинска свобода и социално развитие отвъд това, с което са свикнали, живеейки изключително труден и изпълнен с постоянни конфликти живот. Те не са знаели почти нищо за великото Откровение, което ще дойде на света в тяхното време, във времето на Месията.

Неговото Откровение е било много обикновено и много силно за тях, защото те са разбирали силата по този начин и не са съзнавали великото измерение на своя живот.

Съобщението на Мохамед е било за изграждане на общество, базирано на вяра и на по-голяма връзка около самото Откровение, социално устройство невиждано до тогава в този край на света. То е било революционно по много начини, огромно движение напред. Но както всички велики традиции в миналото и то е попаднало под егидата на политическите лидери. То също е било институционализирано и по този начин неговата мистерия и потенциал са премахнати.

Мохамед е получил Божието Слово за хората в това време, време много по-различно от това, в което живеете днес. Това е било Съобщение за тогавашното време, но е съдържало семената на голяма мъдрост и състрадание, много от които за щастие са запазени и до днес.

Мохамед обаче, не е завършил Корана, както е трябвало да бъде, защото е умрял преди това. Затова Коранът е съставен от различни личности с различни намерения и великите Сури с лични откровения не са били включени в него. Ислямът се е превърнал в религия на послушание и подчинение, което е било необходимо до известна степен в това време. Но откровенията за лична реализация и Любовта на Бог не са били включени.

Както виждате проблемът е, че великите религии са установени след смъртта на великите Пратеници, проблем повтарян многократно и с много нещастни последици.

Мохамед е имал трудната задача да установи, изгради и запази нов социален ред: общност на вярващи, общност на последователи, общност невиждана дотогава в тази част на света. Изпитание е било за него да установи това, за да може неговото Съобщение да се разпространи отвъд неговата религия, както е станало.

Това е едно от великите Откровения за човечеството, което обаче е незавършено и изпълнено с грешки. За да го защитят, неговите последователи са настоявали, че Мохамед е последния пророк и че няма да има ново Божие слово след него.

В известен смисъл това е било вярно за тогава, но не може да бъде истина за всяко време. Бог има още какво да каже на света. В тези времена на огромни промени и катаклизми на света, Бог е дал Ново Откровение и е счупил Печата на Пророците, както е било предсказано и както е трябвало да се случи, когато настъпи времето за това.

Естествено Небесата прекрасно разбират това, защото то е част от Велик План отвъд човешкото разбиране – План, не само за този свят, но и за цялата вселена, План за милиарди, милиарди, милиарди раси, различни от вас, съществуващи в различна среда, във всякакво социално и духовно развитие, в толкова сложна вселена, която не може да бъде напълно разбрана от никоя раса.

Важно е да разберете, че Бог дава серия от прогресивни Откровения, всяко едно добавящо нещо важно за изграждането и защитата на човешката цивилизация – не само за една нация, не само за една култура или едно племе, а за целия свят.

Ислямът е предназначен за целия свят, но не всички биха могли да бъдат негови последователи. Небесата знаят, че ще бъде така. Ислямът не е предназначен да бъде единствената религия на света и Небесата знаят, че така е трябвало да бъде.

Бог е дал различни Откровения в повратни точки за човечеството, не само за нуждата в това време, но и за нуждата на всяко време. Човечеството има по-голяма съдба във вселената, но то не е подготвено за нея.

Всички велики религии са дали възможност за изграждането на по-висок морал и етична основа, учели са на сдържаност, на почит, учели са на възможност да се надникне отвъд дадена раса, племе и народ. Вие сте предопределени да бъдете едно човечество: една общност, едно човечество с всякакви културни и расови разновидности, обичаи и т.н.

Великият План е за това, План, за който човечеството в този момент не е подготвено и не е съзнателно.

Последователите на Мохамед са допуснали грешка да обявят, че той е последния и единствен Пророк за бъдещето, защото никой човек не може да каже това. Дори Пророците и Месиите не могат да кажат това. Дори Ангелското Съсловие, откъдето са се появили Месиите, не могат да го кажат.

Бог говори, когато пожелае. Никой освен Бог не може да каже това и да знае момента и времето, когато ще бъде дадено велико Откровение.

Последователите на Мохамед в много случаи са използували сила, за да подчинят хората към религията, противно на волята на Месията.

Днес Ислямът страда и дори запада, поради конфликтите, които са се появили с времето – огромната пукнатина в религията и нейните последователи, огромното социално несъгласие, големите войни, големия упадък, голямото страдание.

Когато религията попадне под ръководството на държавата, нейната истинска ефикасност изчезва и тя няма потенциала, с който разполага в началото.

Ислямът е бил религия на държавата много пъти във времето, а това никога не е било намерението на Създателя. Въпреки че по времето на Мохамед е било необходимо да се установи традиция и учение, целта никога не е била Ислямът да се превърне в ръководител на държавата.

Религията никога не трябва да ръководи. Тя трябва само да окуражава, да вдъхновява и съветва, защото ще бъде корумпирана от силите, които корумпират правителствата, които корумпират човечеството, които желаят власт и господство, и опитват да защитят богатството и привилегиите си.

Истинската същност на Исляма е запазена жива от тези, които не се ръководят от тези неща. Истинската същност на всички велики традиции е запазена жива от тези, които не са ръководени от тези неща.

Ислямът е относно завръщането на мистерията на вашата връзка с Божественото. Той не е само етичен код за социално поведение или установяване на правила за религиозна служба. Отвъд това, той трябва да генерира завръщане при Бог, чрез голяма служба на света, чрез състрадание, чрез прошка и смелост.

Той не може да бъде знаме за война, защото няма свещени войници и свещени войни. Всяка война представлява провал на народите, племената и човешките групи да работят заедно за общото благо и добруване.

Няма война, която е ”джихад”, защото ”джихад” означава пречистване, а не война със съседни народи или с външни сили. Това е грешка на Християнството и на Исляма, довела до големи разрушения и грешно разбиране, защото религията се е превърнала в политическа институция с власт и господство.

Ислямът и Християнството са запазени живи от тези, които не са ръководени от тези сили.

Мохамед се е превърнал в модел за лидер, но не за политически лидер. Той се е превърнал в модел за служба, но той е допуснал грешки така, както и всички останали Месии.

Целта на Исляма е еднаква с целите на всички велики религии – да ви доведе близо до това, което Бог е поставил във вас да следвате, това, което Ние наричаме Знание или вашата Божествена връзка с Бог. То ще ви позволи да отговорите и да бъдете предани. Без това Знание, тази вяра ще бъде наложена чрез заплаха от Ад и проклятие, чрез наказание от човешките власти и дори чрез наказание от Бог.

Но Бог няма да ви накаже, защото Бог знае, че без Знание, което да ви води, вие ще грешите. Вие ще допускате грешка след грешка. Вие ще живеете в объркване и ще предполагате, че вашите предположения и съвети са самата истина, докато на практика, вие не се доближавате до нея, до великата истина, която ще изкупи вас и целия свят.

Акцентът за Ад и проклятие са вярвания и предположения широко разпространени в древния свят. Това е било така, защото много малко хора са знаели за присъствието на Знанието. Всички са се страхували от наказание. Всички са вярвали, че ще бъдат изправени пред ужасни последици, ако не вярват в него. Всички са вярвали, че ще бъдат наказани както от правителството, така и от Бог – наказание от бог или от много различни богове.

Затова в началото, Бог е представян като неморален, като вас хората – като някой, който е съгласен с вас и който е строг към тези, които не са съгласни с вас, проекция на човешката психология, на човешкия темперамент, на човешкото недоволство и човешката природа.

Но когато човечеството е напреднало в своята еволюция, се е променило и разбирането му за Бог. Защото не може да има Ад и вечни мъки, ако Бог е милостив. Как обаче Бог може да бъде толкова милостив, когато човечеството живее толкова грешно и унищожително?

Отговорът е, че Бог е поставил Знание във всяка личност, очакващо да бъде открито. И докато не бъде открито то, хората ще продължават да живеят живот изпълнен с грешки и с разбиране за Бог, базирано на вярвания и традиции, закони и кодекси. Те не са открили истински ангажимент и велик път отвъд сляпото следване на предписанията за Словото, което само по себе си е голямо предизвикателство.

Бог обаче ви зове да се завърнете, а не да напускате света. Бог ви зове да се превърнете в агенти на доброто на света. Затова сте дошли и затова сте тук. Отвъд нуждата ви за оцеляване, сигурност и спокойствие, това е най-належащата нужда на вашата душа – да се разпознае и да се осъществи в живота.

Ислямът е направил грешка да осъжда тези, които биха напуснали вярата за други религии, което дори и днес се наказва със смърт в някои краища на света.

Това е човешко творение. Бог не се интересува каква вяра изповядвате, ако можете да я използувате, за да откриете Знанието, което Бог е поставил във вас и да му бъдете предани, основно и изцяло – учейки се да го различавате от всички импулси на ума ви; учейки се да го различавате от страха и алчността, от агресията и враждебността, от страстта и заблудата.

Когато това [Знание] е загубено от религията, религията се превръща в държава и не се интересува от значението на духовността на личностно ниво. Тя се интересува само от управлението и реда. Тя иска да се освободи от противоречието. Тя иска да потисне несъгласието и дори естественото търсене, което всяка вдъхновена личност ще предприеме – дори това ще бъде обезкуражено и отхвърлено.

Не можете да обичате Бог, който ще ви накаже за вашите естествени и неизбежни грешки. Не можете да обичате Бог, когото не можете да приближите по някакъв начин. Въпреки че Бог е много по-велик, отколкото можете да си представите, Знанието във вас ще ви доведе по-близо до Бог и Божията Воля, и ще намали всички грешки и опасни тенденции на вашия ум и на вашите условия.

Това ще прекрати всички войни и конфликти, ако достатъчно хора го последват.

Мохамед е изиграл важна роля за приближаване на човечеството към това по-високо измерение, тази по-висша съдба и това по-голямо бъдеще.

Ако разберете Нашите думи, вие ще видите, че не би трябвало да съществува конфликт между световните религии. Не би трябвало да съществува конфликт дори между интерпретацията на световните религии, защото те винаги ще бъдат тълкувани по различен начин.

Силата на Знанието е това, което истински обединява хората, защото това е истинския морал. На нивото на Знанието, вие не можете да сте в конфликт с другите. Дори те да имат различно тълкуване или идеи, вие не можете да сте в конфликт с тях.

Ако не използувате религията за печелене на власт или за избягване от несигурността, вие можете да приемете нейните по-големи отговорности и благословии.

Бог говори отново сега. Печатът на Пророците е счупен отново, защото Ново Откровение трябва да бъде дадено на света. То трябва да се даде на свят изправящ се пред Великите Вълни на природна, социална и икономическа промяна, която е пред целия свят и трябва да бъде дадено, защото човечеството се среща с вселена изпълнена с интелигентен живот – две големи препятствия, за които древните традиции не могат да ви подготвят. Въпреки че са мъдри и широко разпространени, те не могат да ви подготвят за големия праг, пред който се изправя човечеството.

Религиите са разделени и дори спорни в същността си. Много хора по света днес бягат от религията и мислят, че технологията е тяхната нова религия. Религията генерира все повече войни и конфликти с наближаване на Великите Вълни на промяната – изчерпване на световните ресурси, променяне на световния климат, създаване на напрежение, трудности и несигурност.

Всичко това е породило необходимост от Ново Откровение от Бог, Откровение дадено не на древен свят на неграмотни хора живеещи в робство, а на модерен свят с глобални комуникации, световна търговия и нарастващо световно съзнание. Бог дава много по-завършено и детайлно Откровение, отколкото е давано на човечеството преди – дадено не, за да замени световните религии, а да ги разшири и обедини, защото всички те са част от Божия План, както виждате.

Всички трагедии и грешки направени в името на религията, са човешко творение, породено от човешки грешки, от неправилно разбиране и тълкуване.

Сега човечеството е достигнало необходимото ниво на социално развитие и колективно съзнание, и вие можете да разберете Бог на цялата вселена, да откликнете на това, което Бог е поставил във вас и което е най-големия дар от Бог за вас: силата и присъствието на Знанието, което е чисто и вечно, и не може да бъде корумпирано от света или от някаква друга сила във вселената.

Така Ислямът става вселенски Ислям. Така Християнството и Исляма стават различни проявления на същата Власт, на същата Сила и на същия План. Така всички сегашни световни религии, независимо от различните практики и теологично тълкуване, идват от същия Извор, за да служат на развитието и опазването на човешката цивилизация през вековете и най-вече сега във времена на природни катаклизми, във времена на интервенция от вселената около вас, за която хората са напълно неподготвени.

Ако можете да разберете религията на това ниво, по-близо до Разбирането на Небесата, вие ще можете да видите ясно нещата, за които Ние ви говорим днес.

Не е нужно да защитавате вярата си, защото тя ще бъде отвъд идеите, вярванията и традициите. Това е вашето най-основно включване със Знанието, което Бог е поставил във вас да ви води, пази и направлява към по-високо ниво на служба и изпълнение на света – в този свят и в обстоятелствата, в които се намирате.

Тогава ще започнете да почитате всички религии и ще разберете грешките, които са допуснали тези, които са ги следвали и тези, които са ги съхранявали във времето. Вие ще можете да видите същността отвъд формата. Ще можете да различите целта, отвъд проявлението.

Сега Бог ви дава разбиране за религията на нивото на Знанието, дадено не само на отделни личности, а и на целия свят. Защото това разбиране сега е нужно на много хора. Нужно е, за да може човечеството да оцелее в Големите Вълни на промяната и да се подготви за включването си към живота във вселената, най-важното събитие и предизвикателство, с което човечеството някога се е сблъсквало.

Религията е да ви приближи до Бог и до онова, което Бог е поставил да следвате във вас – цялата религия, която е вярна и ефикасна, цялата религия, която се ражда от Великите Откровения, дадени от Създателят на живота, чрез Ангелското Присъствие, дадени в повратни точки за човечеството.

Разберете, че векове и хилядолетия разделят великите Откровения. Бог говори сега на цялото човечество в тази повратна точка и осигурява най-великото Откровение, което ще ви подготви да възстановите вашия свят и ще ви даде сила, смелост и обединеност, да се изправите срещу бъдеще, което ще бъде много по-различно от миналото.