Иисус и Новото Съобщение (Откровение) от Бог


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е дадено на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 13 април, 2013г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

За да разберете нуждата от Ново Откровение от Бог, вие трябва да разберете, че Бог праща важни Съобщения на света от много дълго време. Тези Съобщения обаче, са дадени едва след появата на човешката цивилизация. Преди това човечеството е било прекалено примитивно и изолирано, разделено и разпокъсано, за да получи световно Съобщение (Откровение).

За нещастие, религията е била разбрана погрешно и е корумпирана чрез присвояване и узурпиране от човечеството. В резултат на това, връзката между хората и религията е била изопачена и затъмнена.

Много хора не разбират нуждата от тези велики Откровения, защо са дадени, кога са дадени, както и значението на Месиите за света. Нужно е да се изясни това, за да се види какво се е случило в миналото и какво трябва да се случи сега.

Бог говори отново във времена на належаща нужда, времена на огромна и нарастваща несигурност и катаклизми в света, когато човечеството се изправя срещу Великите Вълни на промяната. Това време няма аналог в досегашната история и не е само съдба на една група, на едно племе или една нация. Това е съдбовно време за цялото човечество.

Сега Бог говори на образован свят, свят с глобални комуникации, свят с глобални последици. Бог говори във време, в което човечеството стои на прага на присъединяването си към живота във вселената, най-великото събитие в човешката история – естествено най-великото събитие в историята на всеки друг свят – и човечеството се сблъсква с огромни катаклизми и промени в околната среда, в социалната и в икономическата сфера, каквито не са виждани до сега.

Никое от предишните Божи Съобщения не може да подготви човечеството за тези неща. Затова Бог трябва да говори отново и Бог го прави – не на една нация, не на едно племе или един регион, а на целия свят – Откровение по-голямо, по-детайлно и по-разбираемо от всичко давано някога на хората.

Вие живеете във времето на Откровението. Месията е на света. Това не се е случвало от времето на Мохамед.

За да разберете това, вие трябва да видите връзката между Новото Божие Откровение и Месията на света, и тези велики Учения, Пророци и Месии.

За да разберете Божието Съобщение, вие трябва да разберете предишните Божи Откровения – не начина, по който са дадени, разкрити и представени от човешкото разбиране, от човешкото споразумение, от човешкото невежество и от човешката корупция, а истинското им значение, защо са дадени и защо са в хармония с Новото Божие Откровение.

Всички Божи Пратеници (Месии) са дошли от Ангелското Съсловие. Те не са богове, но не са и обикновени хора.

Това не е разбрано досега и затова трябва да бъдат направени много корекции и уточнения, за да се разбере хармонията между Божите Откровения. Защото всички те са от Бог. Всички те са променяни от хората и културите. Затова изглежда, че сега те се съревновават помежду си, което поражда огромни раздори, конфликти, религиозни войни и религиозен фундаментализъм, в резултат на което, в момента религията е само още един фактор за разделение и отчуждаване на човешкото семейство, вместо да бъде път за обединение, състрадание и цел, каквато е и целта на Откровенията.

Иисус е пратен от Ангелското Съсловие да учи за значението на прошката, състраданието и Светия Дух, който е наречен Знание в Новото Съобщение.

Всички големи изявления на Иисус са, че Светия Дух говори чрез него, защото никой не отива при Бог по друг начин, освен чрез силата и присъствието на Знанието – Знание, което Бог е поставил във всеки индивид и което е връзката на всеки с Бог – нов възглед за света, който е разбран правилно от някои далновидни личности в човешката история.

Службата на Иисус не е осъществена докрай, защото той е унищожен от собствената си култура. Записите на тези събития са загубени до голяма степен и има само свидетелства дадени по-късно в словесна форма, а неговия живот е затъмнен и превърнат повече в легенда, отколкото в историческа действителност.

Той разбира се е ходил по земята и е учил на прошка, любов и състрадание. Той е демонстрирал силата на Знанието, Светия Дух в личността, който говори сега, за да промени и измени курса на човечеството, говори на кръстопътя на културата и историята, за да може това Съобщение да бъде разпространено и достъпно за хората отвъд неговата култура, отвъд неговото племе и народ. Така то се е превърнало в основен етичен, морален и духовен кодекс за създаване и развитие на човешката цивилизация.

Бог мисли не само за настоящето, но и за бъдещето, за щастието на хората в настъпващите времена, а не само на съществуващите в момента. Затова Откровението трябва да даде отговори, които никога не са били търсени и да подготви човечеството за следващата голяма стъпка в неговата еволюция.

Разбира се, Съобщението на Иисус е било много мистериозно – говорещо на невежи, неграмотни хора, подтиснати от най-могъщата нация на Земята тогава, говорещо във време на големи раздори, объркване и нещастия. Унищожението на такъв Учител от силите, които са потискали народа му, е наложило създаването на история, в която той преодолява пропастта с Бог, сякаш Бог е бил недоволен от човечеството преди, което не е така; сякаш животът му е бил отдаден за изкупване на грешките, което води обратно до Райската градина и което е просто една символична история.

Така Иисус е обожествяван, защото е било неподходящо един Месия да поведе хората и да създаде религия, базираща се на него. Така проблемите в интерпретацията са започнали още в началото за хората, които не са имали познания за силата и присъствието на Знанието в тях и в другите. Те са представяли погрешно религията в своя полза – за създаване на социален ред, за създаване на единно разбиране и вяра, за впрягане на хората в тази обединена и институционализирана мисъл. Така Мистерията на Светия Дух говореща чрез Месията, е била загубена за повечето хора, с изключение на много малко личности по света.

Голямото чудо на неговия живот е било демонстрацията на Знанието, преподавано на хора, които не са имали представа за тези неща. Те са били роби на обстоятелствата, на бедността и подтисничеството, изгубени на света, изпълнени с богове, с фантазии и с жестокостта на природата, която ги е подтискала всеки ден.

Но Бог трябва да посади семената за бъдещо разбиране дори в бурен момент. Бог трябва да даде велики Учения, дори ако много малко хора могат да ги получат и да ги разберат в началото. Това е затруднението пред едно чисто Откровение, което идва в объркан и корумпиран свят.

Дори сега, когато Новото Божие Откровение е представено, е налице същия проблем и хората се опитват да го използуват в съгласие с техните вярвания и преференции, да го използуват, за да направляват страха и осъждането си към другите. Това е същата корумпирана среда, както виждате. Въпреки това обаче, такова по-голямо Послание трябва да бъде доставено, независимо че хората днес почти не го разбират, с изключение на много малко от тях.

Иисус е с Новия Божи Месия, защото те идват от една и съща група. Те идват да помогнат за по-нататъчното развитие на човешката цивилизация, за развитието на Знанието на света, за култивиране на истинска свобода и овластяване на личността.

Всеки е пратен тук, за да допринася на света в днешните и бъдещи условия. Но, за да откриете този принос, вие трябва да сте свързани с дълбоката си същност, която представлява Знанието, което представлява Светия Дух, който е водел Иисус и го е напътствал във великата му мисия на Земята.

Иисус не е живял достатъчно дълго, за да запише своите Учения и за да може неговото присъствие на Земята да получи писмено изражение. Неговите последователи не са били достатъчно силни във времето на неговото съществуване, за да схванат истинското значение на неговото присъствие. По-късните последователи на религията и Християнството също не са знаели нищо за тези неща.

Сега Бог дава дълбоко Откровение, повтаряно многократно – установяващо път и цел; разбиране; път за самонаблюдение и за наблюдение на другите на света; как да се мисли в хармония със Знанието във вас, така че вашето социално съзнание и по-дълбокото Знание във вас да могат да звучат и да се обединят, за прекратяване на Разделението във вас и за начало на вашето по-голямо отдаване и служба на света.

Ако разбирате Християнството по този начин, това ще бъде ясно за вас и вие ще откриете разликата между неговото чисто съобщение и цел, и всичко, което е сторено с него през вековете.

Хората използуват религията, за да обявяват войни. Те използуват религията, за да подтискат други хора. Те абсолютизират своите идеи за религията и подтискат всеки, който има различни идеи, което в повечето случаи няма нищо общо с реалността на Божията Цел и Мисия на Земята. Хората мислят, че тяхната идеология е истинска, но това е само идеология. Те не познават Пътя на Знанието. Те не познават силата и присъствието, което движи личността и начина, по който Бог ще изкупи всички хора чрез силата и присъствието, което живее в тях, ако бъде разкрито, разпознато и последвано честно.

Иисус е говорил на неграмотен свят. Това е бил неговия принос в това време и място, който е съобразен с тогавашните условия. Мистерията и Силата, които той истински е демонстрирал, са присъствали в отделни личности от някои култури и тези личности повече от църквите и институциите са запазили истинското учение и значение на присъствието на Иисус и на неговата мисия на Земята.

Вие не бихте могли да приближите Иисус, ако той е бог. И вие ще сгрешите, ако се обръщате към него, вместо към Бог за това, от което наистина имате нужда, както го правят хората от дълго време и продължават да го правят до днес.

Да имате естествено влечение с Иисус е необходимо, да сте в съзвучие с него е важно, но както виждате, той е част от Съсловието и няма да се завърне на света, защото неговата дейност сега е в голямата панорама на живота наречена Велика Общност и в присъединяването на човечеството към тази Общност. Затова той подкрепя Месията днес, както го правят и всички велики Месии.

Трудно е за хората, когато техните идеи са предизивкани по този начин. Те са посветили толкова много на тях. Преразглеждането на тези неща изизква смелост и почтеност. Кой от вас притежава тази смелост и почтеност? Без тях, Новото Божие Съобщение и Божия Пратеник ще бъдат отхвърлени, осмивани, обвинявани и подтискани поради същата причина, поради която всички велики Божи Пратеници в миналото са били отхвърляни и отричани с арогантност, невежество и глупост. Такива неща съществуват в умовете на много хора и днес.

Какво върши Бог на този свят, е отвъд човешкото разбиране. Но силата на Божието Присъствие в живота ви трябва да се изясни или ще го вземете за нещо коренно различно. Вие или ще му вярвате, или ще го отричате без да знаете какво представлява то, какво е неговото значение и какво наистина може да стори за вашия живот, а чрез вас и за живота на другите.

От малкото, което се знае за живота на Иисус е ясно, че той е бил обзет от Голяма Сила. Но неговото раждане, е плод на абсолютна измислица. Повечето от неговите чудеса също са плод на фалшификация. Това е легенда, която няма нищо общо с живота.

Хората искат светска власт. Те желаят Барабас, а не Иисус. Те искат добър и силен цар, който да управлява земите и живота им. Те искат достатъчно силна власт, която да преодолее техните противници и да доминира над други народи.

Те мислят, че Бог се представя от свещена и съвършена личност, но това е невъзможно. Бог на вселената, Бог на милиарди, милиарди и милиарди раси не може да бъде въплатен в една личност. Това е невъзможно. Да се мисли така, е все едно да мислите, че Бог е по-голямата версия на човека, което е грешка допускана от хората в човешката история. Хората не могат да си представят Бог, който мисли по различен начин и не е ограничен от проблемите, които ги подтискат тук на Земята.

Не се безпокойте, всички раси и личности във вселената допускат тази грешка. Това е проблем на живота в Разделението. Бог обаче е отговорил на проблема на Разделението, защото Знанието живее във всеки от вас.

Светия Дух не само ви навестява; той живее във вас, очаквайки от вас да отговорите, предпазвайки ви от проблеми, опитвайки да направлява живота ви, за да можете да узреете и да осъзнаете, че сте тук с висша цел, която не сте измислили за себе си и която не е измислена за вас от вашия народ или от вашата страна.

За да познаете Бог, вие трябва да опознаете силата и присъствието, което Бог е поставил във вас, защото то е източника на вашето изкупление, без значение дали сте Християни, Мюсюлмани, Евреи или представители на някоя друга нация или вяра. Това е така, дори да нямате вяра.

Защото Божия План е за спасение на всички – не само на малцина избрани, не само на вярващите, не само на тези, които живеят примерен живот. С времето, Божия План е за спасението на всички.

Мислете за това в светлината на вашето разбиране за религията – какво сте научили и какво ви е втълпявано със сила. Всички заплахи за Ад и проклятие са човешко творение.

Ада и вечните мъки за вас е, да живеете без силата и присъствието на Знанието, да живеете в объркване и робство, в свят, който не разбирате, заплашвани от неизрбоими сили, подтискани от неизброими неща, завладявани от вашите предпочитания, от вашия страх и от страха и предпочитанията на другите. Това са Ада и вечните мъки, в които живеете в момента, в състоянието на Разделение.

Но чрез Иисус, Мохамед и Буда, Бог е осигурил елементите, за да разберете какво трябва да сторите, за да поправите тази ситуация.

Ако сте верни на Иисус, вие трябва да разберете кой е бил той наистина, откъде е дошъл и на какво е обучавал.

За да бъдете истински ученици на Мохамед, вие трябва да го разберете като Месия и да опитате да определите от нищожната информация за него, на какво е обучавал, откъде е дошъл и какво е представлявал.

Същото се отнася и за Буда, както и за всеки друг велик Учител или Месия на света – на този и на всеки друг свят във вселената.

Защото това, което върши Бог в този свят, се отнася и за всеки друг свят във Великата Общност – физическата реалност на живота.

Хората ще слушат тези думи и ще негодуват. Те ще отричат тези слова. Те ще ги зачеркнат, защото техните вярвания са параван за страха и несигурността, която изпитват и те по-скоро биха поддържали своите убеждения, отколкото да се изправят срещу страховете и несигурността си. Те са се отдали прекалено силно на своите религиозни виждания и на отричането на религията, и преосмислянето на тези неща изглежда прекалено трудно за тях или поне така си мислят.

Бог не се интересува каква религия изповядвате. Бог се интересува какво движи сърцето ви, какво правите и какво ви мотивира да го правите. Бог се интересува какво проявявате във вашите връзки. Бог се интересува от степента, до която сте свързани с великата сила във вас, което е единственото нещо, което може да ви изкупи, защото Бог го е поставил във вас.

Това е велика сила, но за да я получите, вие трябва да сте много смирени, много отдадени, много отговорни и да промените отношението ви към вас самите, към другите и към целия свят. Нужно е прощаване, състрадание и много ясно разбиране защо хората правят грешки и какво ще ги възстанови от собствената им деградация.

Иисус е един от великите Пратеници. Можете ли да получите неговото Съобщение? Можете ли да го разберете? Можете ли да живеете с него? Не го обявявайте за бог. Не мислете, че само чрез Иисус ще приближите Бог и ще преминете този голям праг.

Иисус е бил средство за силата на Знанието, истинското Знание, което може да ви възроди, да ви поправи и изкупи. Въпреки че Иисус е бил по-велик от вас и по-велик от почти всеки на този свят, властта в него му е вдъхнала тази сила, това величие и тази мощ на света.

Има религиозна мисъл и има истинско участие. Това са много различни неща и те водят до различни резултати, до различни учения и различно разбиране.

Това е много важно, за да се разбере Новото Божие Откровение на света, дадено без фанфари, без велико божество, без фантастична история за сътворението, без финална кулминация на човешкото съществуване и без Ден на Старшия Съд, за който всеки говори и който никога не настъпва.

И така, на вас ви е дадено истинско Учение – некорумпирано, непроменено и непорочно. Вие дори можете да чуете Гласът на Откровението, което не е било възможно до сега – Глас, който е говорил на Иисус, Буда и Мохамед. За пръв път в историята можете да чуете този Глас.

Вие живеете във времето на Откровението. Това е най-великото време в историята и вие сте тук и сега. Но можете ли да чувате? Можете ли да виждате? Можете ли да отговорите? Мъртъв ли е умът ви?

Ограничени ли сте от вашите вярвания, като с корона от тръни? Затворено ли е сърцето ви? Базиран ли е живота ви на вашите идеи, на вашите уверения и на фиксираните ви представи? Освободен ли е умът ви от тези неща, за да изпитате чудото на момента, Силата и Присъствието на Бог и движението на Знанието във вас?

Това е вашето предизвикателство, което Бог ви е дал чрез Откровението. То не е тук, за да ви осигури удобство, утеха или топла прегръдка. То е тук да даде значение и път на вашето изкупление, на всяка личност, от всяка вяра, за да можете да донесете Новото Божие Откровение в Християнството, в Исляма, в Будизма, и Юдейството.

Съревнованието тук е само на нивото на идеите, защото единството на Божието дело на света продължава чрез Новото Откровение. Разберете това и ще започнете да разбирате себе си – вашите силни страни, вашите слабости, вашите успехи, вашите провали и големи възможности да сте на Земята в това време и в този повратен момент за човешкото семейство.

Нека това бъде разбрано от вас.