Лечебни Връзки


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 9 септември, 2008г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Много от това, което задържа хората в живота, са неразрешените им чувства и обвинения към техните връзки, дори връзките и отношенията им от далечното минало. Тези чувства и обвинения са като язовир – задържа хорските чувства, приковава ги на място, въздейства върху техните възприятия за други хора и ги прави негодни за емоционална отвореност към техните деца и околните.

Това е фундаментален проблем за човешките взаимоотношения. Трудностите с членове на вашето семейство, родители или други влиятелни хора във вашето възпитание създава язовир във вас, който носите през целия си живот – намаляващ вашето съзнание, влияещ на сегашните ви връзки, задържащ вашата обич и жажда за другите хора и нараняващ ви, като че сте завързани и задържани на място към някакво събитие от далечното минало.

Хората естествено се опитват да вървят напред. Те искат живота им да продължи, но крачат с всички тези вътрешни ограничения. Всеки път, когато срещнат някой напомнящ им за минали връзки, те стават обвинителни и ирационални, мислейки си, че не харесват тази личност, без да знаят причината и без дори да познават този човек. Има нещо в тази личност, което им напомня за някого, с когото не са си простили и с когото имат спорове, съжаления и негодувания.

Хората носят тези вътрешни ограничения и като родители. Тези ограничения ги държат на разстояние от техните деца и ги лишават от съчувствие към тях. Те често действат като собствените си родители, отразявайки това, което са изпитали в детството си, предавайки го на своите деца, към които често се отнасят с гняв, грубости и емоционална дистанция.

Това е основен проблем за хорските взаимоотношения и този проблем е често срещан и познат на хората. Той е прицел на терапии и ментално здраве.

Трябва истински да разберете какво означава прошка. Прошката не е забрава. Прошката не е пренебрежение към трудностите, които сте имали с хората в миналото, защото това ще бъде емоционално и интелектуално нечестно. Не можете да направите нещо добро, ако то е било лошо без самозаблуда и без фалшивост с вашите чувства. Прошката е нещо, с което виждате ясно другата личност и получавате урок от това изживяване и от тази връзка.

По отношение на вашите родители или на други значими хора, които са повлияли на детството и на възпитанието ви, е нужно да се видят обстоятелствата, в които са живяли те, както и силите, и влиянията, с които е трябвало да се борят. Това е много важно, защото вие трябва да изучавате този опит и тези връзки по такъв начин, че да получите яснота и състрадание – да разберете условията на живот на вашите родители, обстановката, в която са живяли, икономическия натиск върху тях, техните ограничения – и ако имате възможност да откриете какво е било тяхното детство. В какви условия са израсли те? Какъв е бил света, в който е трябвало да живеят?

Вие може да се чувствате наранени от връзката ви с тях, но трябва да разберете обективно тяхното състояние. Това ще направи вашите взаимоотношения по-истински и по-очевидни, и ще ви позволи да ги разберете с по-голямо състрадание и уважение, ако те са били загубени.

Връзката ви с вашето семейство е много важна за определяне на вашите възприятия и действия. Тези неща заместват естествения вътрешен водач, който Бог е поставил във вас, дълбокото Съзнание във вас наречено Знание. Знанието живее във вас, далеч отвъд реалността на интелекта ви. То ви насочва и ви осигурява мъдрост всеки ден. Ако обаче съзнанието ви е заключено, ако чувствата ви са задържани, ако осъждате себе си и околните, вие няма да чуете този съвет и няма да получите тази мъдрост и това напътствие.

Това е като да сте заключени в затвора на вашия ум – в невъзможност да чувствате, в невъзможност да сте свързани, в невъзможност да виждате ясно от вашата гледна точка, задържани на място от собствените ви осъждания и чувства, и в невъзможност да проявите конструктивно себе си. Дори да живеете в богатство и разкош, вие сте като затворници на собствения ви ум.

Вие се чувствате задържани, чувствате се задушени от нерешителността ви към важните хора във вашия живот. Вие не се чувствате свободни, защото не сте свободни в себе си. Вие не сте свободни да виждате, да знаете, да отговорите на Знанието и да последвате това, което знаете със сигурност, че е истина.

Хората се опитват да продължат напред, но са парализирани. Те се опитват да изграждат нови, но още не са разрешили предишните си връзки. Те опитват да заменят стари с нови връзки, но нараняват новите си връзки с невъзможността да простят на определени хора от миналото.

Прошката е съзнание и разбиране, но и различна позиция в живота. Вие разглеждате миналото от две различни гледни точки. Вие разглеждате миналото на базата на вашите чувства и асоциации. От това ниво на съзнание, където повечето хора пребивават и откъдето действат, те виждат миналото като непростими събития, болезнени срещи, разочароващи връзки, задържана любов и привличане, недоволство и съпротива. Техните чувства са наранени. Те чувстват, че са били третирани несправедливо и без любов, и затова гледат на миналото с чувство на ранимост и жертва. Те са ядосани; те негодуват; те нямат чувства, нямат състрадание и любов към хората, които са ги отгледали и са повлияли на живота им.

Те се опитват да вървят напред сега, но са наранени и задържани. Чувствата има са задушени. Те още не са готови за нова връзка. Те не са ментално здрави, нямат прозорливостта и уменията да бъдат в нова връзка, въпреки че опитват.

Затова трябва да се върнете и да преразгледате вашите връзки. Трябва да разберете условията, в които са живели хората. Те са били млади и незрели или пък както често се случва с родителите, те са били под голям натиск или травма – неспособни да ви дадат съвета и близостта, от които се нуждаете. Какви са били условията в техния живот?

Ако искате да опознаете истински една личност, вие трябва да я разберете като индивидуалност, а също и да разберете условията в които е живяла. Обстоятелствата изкривяват хората. Стресът изкривява и променя хората. В какви условия са живели тези хора? Вие вероятно бихте действали по същия начин, ако живеехте в подобни условия. Това ви позволява да си възвърнете съзнателността за нечия друга човечност и ограничения.

Важно е да изразите всичко, което не сте могли, дори да не можете да го направите директно към някого. Напишете писмо. Изразете своите чувства. Изразете ги. Някой професионалист също може да ви помогне да докоснете тези чувства и да ги изразите по конструктивен начин, но трябва да ги извадите от вашето съзнание. Те трябва да бъдат изразени. Вие може би никога няма да изпратите това писмо, но това е вид терапия за вас.

Трябва да изпратите вашите чувства обратно в тези връзки, за да отключите вашите емоции, да освободите собственото си съзнание и да можете да получите напътствието на Знанието, което ще дойде чрез вашите чувства, чрез вашите идеи и усещания. Ако те са заключени в отговор на миналото, вие няма да знаете и чувствате нищо. Трябва да бъдете вътрешно свободни. Това е основно за вашето благополучие и за успеха на сегашните и бъдещите ви връзки.

Решаването на връзките на лично ниво е важно, но има и друго ниво, което вие едва започвате да изживявате и обмисляте. Това е реалноста на висшата ви цел на света – че сте дошли на земята за по-голяма цел, която още не сте открили; че живота ви има и друго измерение, което едва започвате да обмисляте и изживявате; че не сте само продукт на вашето семейство и на вашата култура. Вие всъщност сте тук на мисия. Трябва да свършите нещо важно, което чака да го откриете и проявите.

Степента, до която сте изпитали реалността на голямата ви цел, дори това изживяване да е било много рядко, ще осигури различна перспектива на миналите ви връзки. Вие ще ги видите по много по-различен начин сега. Вие ще ги разглеждате в контекста на това дали те ви служат или не, за да спечелите съзнание за великата ви цел в живота и за реалността на Знанието, което живее във вас.

Можете да разберете дали вашия семеен живот е бил нещастен и ако е така, той ви е тласкал навън. Той ви е карал да мислите за себе си. Това изизква определена независимост. Това ви е дало начален тласък. В невъзможност да стоите на място, вие сте били принудени да движите живота си в различна посока и дано това да е добра посока, ръководена от Знанието.

Много често хора, които растат в изключително любвеобвилна обстановка и в богати семейства, са впримчени в клопката на семейната среда и не могат да я напуснат. Ако трябва да извършат нещо забележително в живота си и то не включва техните семейства, те са в капан. Те са в капана на любовта. Те са в капана на приобщаването. Те не могат да разочароват родителите и семейството си, и са застопорени на място – като затворници на своите семейства.

Много хора са в такава ситуация, в истински капан. Ако не бяха родени в любящи семейства, може би щяха да се освободят и да започнат различно пътешествие.

Въпреки разочарованието по отношение на вашето детство, каквото и да е било то за вас, то може да бъде разглеждано от различен ъгъл. В светлината на свободата ви и възможността да спечелите чувство на истинска посока в живота ви, вие ще видите тези ранни обстоятелства от по-различен ъгъл. Понякога дори загубата на родител в ранна възраст създава условия за разкриване на голямата цел.

Грешките на родителите ви и трудностите във вашето семейство могат да събудят състраданието и мъдростта, защото част от мъдростта е учене какво да не се прави в живота – учене какво не е правилно и коректно за вас, учене къде не трябва да ходите и какво не би трябвало да вършите, с кого не би трябвало да прекарвате времето си и с какви неща не трябва да се занимавате. Тези ограничения и граници установяват голяма част от истинската мъдрост в живота и ви улесняват да видите истинската посока. Когато изборът ви е ограничен, тогава и възможността ви да разберете истинската посока може неимоверно да се ограничи.

Ако интерпретирате ранните ви връзки на лична основа, вие ще спечелите много по-различна перспектива от тази, която бихте имали, ако се опитате да разкриете и проявите по-високата си цел в живота.

Много велики сътрудници на човечеството са израсли в изключително неблагоприятни и мизерни условия на живот. Много често тези личности не са били деца на любящи родители. Въпреки че е било резочароващо и би могло да ги нарани, точно това е осигурило възможността за тях – дало им е различен път, различен път от тяхното семейство, за да предприемат различно пътуване, вместо да бъдат част от своето семейство, от културата или от религията си.

Не можете да имате по-широка перспектива, ако не започнете голямото пътешествие в живота си, което ще промени разбиранията ви за миналото. Вие ще установите, че в много от случаите разочарованието е било плюс за вас. Може да сте желали връзка с някой и да сте искали да бъдете партньори, но тази личност се е провалила и вие сте се разочаровали.

Вие вероятно още чувствате болка в себе си от това минало събитие в живота ви, но от по-широка перспектива вие разбирате, че сте спасени от една връзка, която никога не би просъществувала и би консумирала голяма част от вашия живот. Ще погледнете назад и ще си кажете, ”Радвам се, че не съм с тази личност! Радвам се, че ме отхвърли! Той/тя не биха дошли с мен, където отивам и не биха ме подкрепили в това, което трябва да извърша в живота си.”

Вашето опрощение ще бъде по-завършено, защото виждате ползата от това, което се е случило. Това не значи, че така е трябвало да стане, а само, че вие оценявате резултата от него. Така се учите от истината и от грешките. Така се учите за безполезността на фантазията и важността от възстановяване на връзката с дълбокото Знание, което живее във вас.

Можете да прекарате години в терапия опитвайки се да използвате чувствата си по отношение на вашите родители или на някой друг. Вие обаче няма да можете да им простите и да ги разберете, докато не поемете това пътешествие в живота и не изживеете голямата си цел. Само по този начин ще можете да видите полезността на случилото се в миналото – не само за вашето обучение, но и за вашето освобождение, образование и оборудване за голямата цел в живота ви.

Голямата ви цел се нуждае от основата на Знанието и от Мъдростта. Тя трябва да следва дълбокото знание, което Бог е поставил във вас. Тя трябва да се изгражда върху основата на Мъдростта. Повечето от вашата мъдрост ще бъде научена от вашите грешки и от грешките на околните. Ако обаче вие осъждате себе си и тях за тези грешки, тогава няма да спечелите мъдрост от тях. Вие не оценявате правилно какво се е случило и следователно няма да можете да простите на себе си и на другите.

Ще почитате вашите родители когато установите, че ви дават най-доброто от себе си и каквото и да се случи, то ще ви помогне да развиете вашата сила, вашата смелост и вашето самоопределение. Вашите родители вероятно са ви обичали и окуражавали, и вие сте получили техните напътствия и подкрепа. Те вероятно не са имали някаква идея и респект за дълбокото движение в живота ви и тяхното отхвърляне ви е направило сомоопределящи се. И в двата случая, вие сте получили свобода да се движите със Знанието.

Животът на всеки е различен до известна степен, но всеки е пратен на света за по-голяма цел. Всички, които започват да откриват тази цел, трябва да преоценят миналото си, да се освободят от емоциите си, да се освободят от осъжданията си и да възстановят смирението към всички хора, които са им повлияли. Това е необходимо, в противен случай вие ще бъдете прекалено изчерпани емоционално и психологически, за да предприемете голямата цел в живота ви. Вашите чувства ще бъдат приковани към миналото ви. Вашите осъждания ще ви затворят. Съзнанието ви ще бъде мрачно и изпълнено с осъждания и недоверие.

Знанието във вас ще подреди живота и взаимоотношенията ви с другите, ще ви разкрие ползата от всички ваши връзки, ще ви помогне да откриете и оцените голямата ви цел, както и да изградите основата на мъдростта, която ви е нужна, за да изживеете и проявите правилно тази цел.

Когато започнете да прощавате, цялото ви поведение ще се промени. Вместо да чувствате неспособност и задържане в себе си, вие ще се чувствате отворени и силни. Креативността ви ще се възстанови. Ясно и състрадателно ще видите кои са и къде са другите. Те ще престанат да бъдат символи напомнящи ви на някой друг и вие ще ги видите ясно и без осъждане.

Лечението идва в резултат на разпознаването на великата цел в живота ви. Каква е ползата да продължавате да живеете като наранени личности? Каква е ползата да прекарате остатъка от живота си с чувство на обида, отхвърляне и неразбиране? Вие само ще добавите още нещастие към нещастието на света. Вие ще бъдете само още една нещастна личност на света, независимо дали сте бедни или богати.

Истинското решение идва с по-високата ви цел в живота и само Знанието във вас – дълбоката Интелигентност, която Бог ви е дал – може да ви води към тази цел, може да ви разкрие нейното значение и да ви срещне с необходимите хора, които ще ви помогнат да я изживеете. Само Знанието във вас може да ви даде ясно разбиране за това къде и с кого сте, какво ви задържа и какво ви движи напред. Ще можете да видите чудото на несгодите. Това ще промени разбиранията за вашето минало, настояще и бъдеще.

Трябва да придобиете тази по-широка перспектива. Трябва обаче и да проявявате конструктивно вашите чувства. Трябва да разбирате състоянието на тези хора, които са ви разстроили и разочаровали. Трябва да свършите работата на това ниво и няма да се освободите емоционално, ако не го сторите. Няма да бъдете емоционално откровени и ще замърсите настоящите си връзки с невъзможността ви да простите на миналото.

За да знаете кои са другите хора в живота ви, вие трябва да знаете за какво е вашия живот. Това не е интелектуално разбиране. Това не е игра на отгатване. Това не е рисуване на картини за мечтания от вас живот – резултат на желанията, преференциите и фантазиите ви. Това е много по-елементарно и много по-фундаментално нещо за вашия живот и за вашата същност. Вие сте създадени за нещо специално на света, но как ще го постигнете и как ще разберете вашата същност, ако не знаете вашата роля? Вие ще се сравнявате с другите хора за тяхна или ваша вреда.

Миналото ще ви преследва. То ще стои като черен облак над вас – дърпайки ви назад, задържайки ви, унищожавайки възприятията ви за другите и опита ви за вас самите – докато тази работа не бъде завършена. Не можете да навлезете в новия живот, ако не сте възстановили стария си живот. Новия живот не е просто изграден върху стария ви живот. Той е като мост към друга реалност. Не можете да пренесете цялото си негодувание, гняв и безпокойство по този мост и да се надявате, че ще имате нов живот на другия бряг.

Тази вътрешна дейност е много важна. Тя е част от вашата подготовка. Тя ви готви за голямата цел на света. Тя ви учи за връзките и високата ви цел. Много хора се опитват да използуват религията и духовността като преход. Те искат да скочат в новия живот без да възстановят предишния си живот и това разбира се е неуспешно. Те просто включват стария към новия си живот и откриват, че все още живеят в същата реалност, въпреки че изглежда животът им е променен.

Духовната ви дейност, Вашата духовна работа трябва основно да се занимава с въпроса за разрешаването и прошката, което изизква разбиране за реалността на тези хора, които обвинявате или с които имате спорове, разпознаване на важността на тези връзки, които ви дават мъдрост и ви помагат да учите нещо наистина ценно, което можете да използвате в живота си.

Истинската прозорливост в живота се базира върху разпознаване и печелене на полза от грешките, за да не бъдат повтаряни те в бъдеще. Това е процес на разграничаване на ценното от маловажното, на реалното от нереалното, на истинското от фалшивото. Вие трябва да вършите това със състрадание, за да може то да ви служи. Ако остро критикувате себе си и другите, значи не сте извлекли поука от връзките си. Не сте спечелили мъдростта, от която се нуждаете и все още действате от позицията на наранени и възмутени личности.

Ако можете да вникнете в реалността на другите, което е необходимо, за да изградите истинска връзка с тях, вие няма да можете да внесете тежестта на осъждането в това разбиране. Дори да откриете ограниченията и грешките на тези личности, това ще бъде сторено ясно и състрадателно и вие няма да ги съдите и обвинявате.

Ако някога почетете себе си и целта ви на този свят, вие няма да се самоосъждате. Ако имате ниско самочувствие, как ще приемете велик живот, велика цел и велик зов?

Много хора желаят да използуват духовността като бягство от ужасното минало и от мрачните чувства за тях самите и за другите хора, но това не е подходящо и никога не е успешно. Вие пак ще трябва да участвате в основната работа за връщане в миналото ви и за откриване на конструктивен път, за проява на вашите чувства и за преоценка на случилото се в светлината на вашите възможности, за да изживеете голямата ви цел на света.

Всеки, който наистина е прогресирал, трябва да направи тази преоценка. Понякога това може да бъде много продължително и ангажиращо, но трябва да бъде сторено. Не можете да бъдете оковани към миналото ви. Не можете да бъдете ограничени от миналото, ако искате да крачите напред с всички си сили и налични възможности.

За да спечелите нов живот, вие трябва да сте в мир с миналия си живот. Трябва да видите плюсовете и минусите, и да спечелите мъдрост от двете. Трябва да наблюдавате със състрадание настроенията на хората, които ви влияят и да разберете, че ако сте на тяхно място, вероятно и вие нямаше да се справите по-добре.

Това възстановява тяхната човечност към вас. Сега можете да спечелите от тяхната сила и слабост, от техните постижения и грешки. Можете да ги уважавате. Можете да ги почитате за усилията им да вършат правилни неща, въпреки че е възможно да са осакатени от вътрешното си състояние и от обстоятелствата в живота им.

Така ще разберете, че всичко, което ви се е случило, е основа за развитие на мъдрост. Това е груб материал за развиване на велика мъдрост, проницателност и голямо състрадание към хората – да освободите ума си, да освободите живота си, да освободите емоциите си, да освободите чувствата си, да се почувствате отново живи и напълно присъстващи в момента, да отворите очите си, за да прозрете великата ви цел и да последвате различен път в живота, който не е подвластен на миналото.

Новото Съобщение (Откровение ) изизква такава работа. То изизква от вас да развиете съзнателност, от която се нуждаете, за да можете истински да простите и да спечелите от вашите взаимоотношения с другите, без значение колко трудни изглеждат те.

Ученията на Новото Съобщение за връзките и високата цел ще изизкват от вас да приключите и да простите на миналия си живот, за да сте достатъчно свободни и силни, и да поемете великото пътешествие. Не можете да избягате от тази работа. Не можете да я прескочите. Не можете да избягате от миналото си. Не можете да се скриете, да отречете или да отхвърлите нещо, което е във вашия живот. Всичко трябва да бъде извадено на светло, за да се преосмисли и преоцени.

Трябва да сте свободни, за да можете да проявявате скръб, разочарование или ярост. Трябва да имате тази емоционална свобода или ще бъдете като окован за стена човек. Може да притежавате всякакви положителни качества, но сте същата личност, която взаимодейства със себе си, задушени от собствената си дисхармония и от подтиснатите ви чувства и емоции.

Чувствата и емоциите ви в бъдеще трябва да бъдат средствата за проява на нещо велико в живота, но ако сте задушени и ако чувствата ви са подтиснати, как ще проявите нещо велико във вашия живот? Целия ви механизъм на изява, цялата ви среда на изразяване – вашите идеи, вашите емоции, вашите чувства, вашите възприятия – всичко е оковано.

Тук на това ниво, ви е нужна свобода. Не можете да се задушавате и да сте в състояние да изживявате и проявявате нещо голямо в живота. Не можете да сте като затворници в миналото, ако искате да сте свободни, да се движите напред и да приемете истинската си цел и съдба в този живот.

Затова лечението трябва да се случи. То обаче изизква разпознаване и трябва да ви даде мъдрост, за да бъде истинско и завършено. Хората си мислят, че лечението е само спиране на болезнените процеси, като излекувана рана по вашето тяло. Лечението обаче на това ниво на вашето мислене и емоции, е нещо съвсем различно. То не е само бягство от болката; то не е само желание да изпъдите нещо.

То изиква да посрещнете определено нещо и да определите неговата истинска цена и значение за вашия живот. Това е излекуването. То е преобразуване на нещо болезнено и нараняващо в нещо, което е полезно и използваемо. То е разпознаване и възстановяване на мъдростта и ценността от това нещо.

Да, вие сте разочаровани. Какво можете да спечелите от това? Какво неопетнено от осъждане и негодуване нещо, може да ви осигури мъдростта? Ако вашите родители не са могли да ви обичат или са се отнасяли грубо с вас, какво може да ви разкрие вътрешната свобода? Може ли това да увеличи отдаването ви на вътрешната свобода или вие ще го използувате срещу другите и срещу вас самите?

Всяка ситуация е полезна за развиване на мъдрост и за учене на ползата от Знанието във вас и в другите хора. Всяка ситуация може да ви бъде от полза. Това не значи, че всяка ситуация е добра. Това също не значи, че ситуацията е трябвало да се случи, защото се случват много неща, които не би трябвало да се случват. Те просто се случват и е важна ползата, която извличате от тях.

Не твърдете, че всичко се случва с определена цел. Това е невежество. Но също така е важно да използувате всяко нещо за високата цел. Това е мъдрост. Не е важно значението на събитието, а поуките и ползите, които извличате от него, както и мъдростта, която прилагате. Важна е и смелостта, от която се нуждаете, за да се изправите срещу него и да определите на какво ви учи то.

По този начин, вие се учите от грешките на другите. Всички ви помагат сега – правят ви по-мъдри и по-състрадателни, по-осъзнати, по-силни и по-свободни вътрешно, за да следвате великата цел в живота ви.

Това е като промяна на 180 градуса от предишното ви място. Вместо да преминавате през живота като наранено дете, вие използвате всяко събитие, за да учите цената на Знанието, да се отдадете, да следвате Знанието във вас и да виждате важността на вътрешната свобода и цената на прошката, която наистина трябва да бъде изживяна.

Част от дълбоката еволюция в живота ви, е да погледнете назад и да прегледате всичките си връзки. За всяка една от тях се запитайте: ”Каква мъдрост трябва да получа от тази връзка? В какви условия живеят тази личности и какво определя тяхното поведение и настроение? Какво мога да науча от техния опит? Как са искали да ми помогнат, независимо от техните проблеми? Как тази връзка помага в подготовката ми да открия и проявя великата си цел в живота?

Това са много важни въпроси, защото ви дават възможност да погледнете на вашите връзки от по-висока гледна точка. Вместо да се лутате в гората в ниските склонове на планината, вие можете да огледате околността от нейните високи върхове. Вие ще видите, че хората ви помагат чрез грешки и истини, но ще установите това само в контекста на постигане на по-високата цел в живота.

Ако семейството ви не може да приеме това, добре, защото бъдещата ви цел в живота може да бъде свързана с нещо извън семейството ви и вие сте свободни да го следвате. Ако сте разочаровани от дадена връзка, това не е ли осигурило за вас свобода за бъдещето? Ако бяхте сключили брак с тази личност, може би никога нямаше да имате възможността да откриете вътрешна сила и убеждение, и да разберете за какво наистина сте тук.

Не ви ли осигуряват собствените и чуждите грешки истинска основа за развитие на мъдрост – мъдрост, която ще спаси живота ви и която ще бъде ценна за другите, мъдрост, която можете да демонстрирате и да преподавате, мъдрост, която ще бъде част от вашия дар за борещото се човечество?

Това представлява революция във вас – истинска трансформация и много по-различна позиция, от която да видите живота и себе си. Тя е напълно честна и автентична. Тук няма емоционална лъжа и самозаблуда. Тук няма омаловажаване на истината с причудливи идеи. Тя е напълно здрава. Тя е напълно реална.

Тук прошката е смисъла, с който живота на другите ви учи на нещо ценно и ви окуражава да бъдете силни, отдадени и мъдри, за да изберете и приемете дара на високата цел във вашия живот.