Великите Лъчи на Посвещението


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 24 юли,2012г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Силата и Присъствието наблюдават света и очакват всички, които са готови да се събудят от дълбокия сън на желанията и разочарованията, очакват тези, чийто съзнания търсят свобода – не само външна, а и вътрешна свобода – очакват момента, в който личността ще бъде готова.

Хората мислят, че Ангелското Съсловие е винаги готово и е с тях, но това не е точно така. Разбира се, Присъствието очаква тези, които са готови да откликнат на великия зов и на великата цел в живота. Тези личности ще привлекат вниманието на Ангелското Съсловие.

Хората се молят за много неща, но Ангелското Съсловие очаква истинския зов от личностите – зов често породен от отчаяние, безсилие или разочарование в света, зов за нещо истинско, автентично, постоянно и основно за тяхната натура и цел, за които са на света в това време.

Великите Лъчи огряват тези, които могат да отговорят и които са готови да получат нещо чудесно и забележително. Великите Лъчи на светлината и силата са насочени към тези, които получават подготовката за голямата си цел и повик в живота.

Вие не можете да сторите това съзнателно. То трябва да бъде родено от нещо дълбоко във вас и основно за вашия живот и вашата цел тук. Вие не можете да се молите Великите Лъчи да ви огреят, защото съзнанието ви не може да стори това. Това трябва да се появи от едно дълбоко място във вас. Вашето съзнание обаче, може да ви подготви като разбере дълбоката нужда в живота ви и факта, че не живеете този живот, за който сте предназначени и сте ограничени от много неща с минимално значение и вероятни бъдещи възможности.

Вие се готвите като разпознавате истината за вашия живот в моменти на яснота и прозорливост. Вие преценявате къде се намирате. Вие разбирате, че сте изгубени в света следвайки предписанията на вашата култура и на хората, които силно ви влияят. Вие се молите не само за освобождение от страданията, но и да ви бъде разкрита истината за вашия живот. Вие се молите да ви бъде даден истински живот.

Този зов извира дълбоко от вас и не е само моментно желание на съзнанието, не е само зов за избавление от страданието, не е само зов за по-добър живот, за по-добри условия и за задоволяване на вашите амбиции и желания. Той идва от дълбоко място във вас, от Знанието във вас. Той говори на Ангелското Съсловие. Той е резултат от дълбокия ви опит, дълбоката равносметка и дълбокото откровение във вас.

Ако сте наистина готови да откликнете, ако сте готови да оцените и промените условията в живота ви, ако е необходимо, тогава Великите Лъчи ще ви огреят като фар и вие ще бъдете осветени, не тези около вас, не вашите приятели и близки, не вашите деца и вашето семейство, а вие самите.

Това е началото на процеса на дълбока равносметка и оценка, процес с много фази на въвеждане, начало на огромна и повратна точка във вашия живот.

Вие на практика не знаете кои сте и защо сте тук, какво трябва да осъществите, кого да срещнете, какво да избягвате, какви са големите рисковете и възможности във вашия живот, които са отвъд вашето разбиране.

Вие сте във връзка с Ангелското Съсловие, което наблюдава този свят. Това е основното за това кои сте и защо сте тук, какво трябва да осъществите, кого да срещнете и къде да отидете. Това е най-великото пътешествие във вашия живот, което очаква да бъде открито и започнато.

Вашите вярвания, идеологии, религиозни възгледи и духовни стремежи много често са пречка за това дълбоко разпознаване, което не е нещо от този свят, а разкрива вашия живот отвъд него, там откъдето сте доши и където ще се завърнете, връзки, които са основни за вашето съществуване и участие в този свят и в това време.

Великите Лъчи са мощни и проникват дълбоко във вас, заобикаляйки вашия интелект, вашите вярвания, идеи, очаквания, проблеми и др. И те огряват тази част от вас, която вие не познавате и с която почти не взаимодействате – нещо древно, нещо, което може и да сте изпитвали за момент понякога, нещо непроменящо се във вас.

Това е общуване без думи. Това е силата на инициирането осъществено от Ангелското Съсловие и насочено към личностите, които са готови и на които да им бъде съдействано, за да не пропуснат този зов в живота си.

Точното време е от изключително значение, защото имате много време за отлагане. Имате много време за губене на света, преди да пропуснете възможностите, които ви се откриват и преди да стане прекалено късно да отговорите. Вие не знаете кога ще се случи това, но Ангелското Съсловие е наясно. Знанието във вас също го знае.

Когато наближите този важен момент в живота ви, вие ще се почувствате още по-загрижени и потопени в нещо още по-мистериозно, нещо, което изпитва ценностите и връзките ви с другите, нещо по-неудобно и недоволно от ситуациите, в които се намирате, независимо от тяхната привлекателност и полза за вас. Вие ставате още по-неспокойни. Може да се опитате да задоволите тази нервност с материални неща, дейности, почивки, дори с повече духовност, но вие достигате до времето, в което трябва да сте готови. Това се случва на дълбоко ниво, отвъд реалността и обхвата на интелекта.

Присъствието ви наблюдава внимателно, за да види как ще реагирате. Ще отхвърлите ли случващото се? Ще му се противопоставите ли? Ще се опитате ли да се потопите в нова романтична връзка, в някакво друго преследване на света, в някаква демонстративна социална кауза, или политическа кампания? Това е нещо много по-различно.

Много е важно да сте възприемчиви в този момент, да практикувате вътрешно слушане за нещо дълбоко във вас, без да правите заключения, а да сте ориентирани в тази посока. Защото ако Великите Лъчи са насочени към вас, това ще разстрои и промени живота ви. Това е като да ви порази светкавица.

Това изживяване може да бъде изцяло вътрешно, но също може да бъде генерирано и от някои хора, които са тук, за да ви извадят от вашето минало и да бъдат част от подготовката ви за бъдещ велик живот. И в двата случая това ще бъде началото на процес на огромна промяна и самоотценка, толкова силен, че няма да можете да го отхвърлите или да го объркате с нещо друго, защото той ще ви връхлети и вие трябва да го приемете.

Ангелското Присъствие наблюдава дали ще можете да сторите това, дали ще получите инициирането и дали ще започнете един дълъг и неясен за вас процес. Вие не можете да контролирате този процес, а трябва да бъдете фокусирани в него, за което ще ви е необходима цялата самодисциплина и състрадание, които притежавате.

Хората могат да се провалят в този момент и това да има огромни последици. Това може да е повлияно от присъствието на други хора в живота ви, които ще играят важна роля във вашата дейност, в живота и в целта ви тук. Може би е настъпило време да ги срещнете. Те може би ви очакват. Времето за вашата среща наближава и вие трябва да сте готови да се отзовете.

Няма да разполагате с такива възможности по всяко време. Не се успокоявайте, че инициирането може да се случи по всяко време, защото това наистина не е така. Имате възможности в живота си да се срещнете с тези хора, които ще играят ключова роля за успеха в живота ви. За да бъдете повикани, вие трябва да сте готови да приемете това изживяване и да понесете вътрешния процес на подготовката. Трябва да сте готови за тези, които ще се появят в живота ви и които ще ви инициират, за да бъдете част от тази важна повратна точка.

Това е отвъд личните ви планове и оценки за вашия живот. Може да си мислите и чувствате, че сте на този свят за нещо велико и това чувство да е с вас от дълго време. Ние обаче говорим за нещо много по-голямо и значимо.

Ако Великите Лъчи са насочени към вас, ако времето за големи промени за вас е настъпило, времето, за което сте се готвили без да подозирате, вие трябва да сте готови да приемете и преминете през период на объркване и неувереност.

Новият Месия на Бог е на света, носейки Новото Съобщение от Бог за хората. Ако се срещнете с него и за да бъде тази среща наистина ефикасна, вие трябва да сте готови или ще си мислите, че той е просто още една личност с големи претенции. Вие ще го оцените на личностно ниво, както оценявате всяка личност днес. Няма да можете да видите. Няма да знаете. Няма да разберете, че това вероятно е най-важната среща, която ще имате в живота си. Ако я пропуснете, тя ще бъде пропусната.

Божията воля е да се събудите за великата си цел и да приемете благословията от Ангелското Съсловие, Великите Лъчи. Това обаче не означава, че ще осъществите тези срещи. Това не означава, че ще чуете, ще видите и ще знаете кога ще се появи разпознаването. Това не гарантира вашия успех. Това не значи, че сте готови и имате волята и капацитета.

Ако съдбата ви е свързана с Месията, вие трябва да се готвите за това, да загърбите онова, което не може да върви напред, да прегърнете това, което е важно за вашия успех, да изграждате чувството ви за единство и откровеност, да оценявате живота си, за да видите кое е наистина ценно и кое не е, да приемате загубите, да изоставяте неща, ако е необходимо, да подминавате хора, когато е нужно, да загърбвате свои минали ивестиции в дадени хора, неща и места, ако това е необходимо.

Когато се завърнете при Духовното ви Семейство, те ще имат само един въпрос към вас, дали сте осъществили свещената си среща в живота и дали сте отдали даровете ви на света. В този момент вие ще знаете с абсолютна сигурност дали сте сторили това или не. Няма да има наказания, но тежестта на провала ще бъде огромна. Това означава, че ще трябва да опитате отново и да преминете целия процес още веднъж. Това ще бъде достатъчен стимул, за да окуражи много хора да продължат.

Когато се молите на Бог, не го правете за малки неща, за малки предимства или облаги. Молете се Знанието във вас да расте. Молете се да имате търпение и самодисциплина, за да се въздържате от ненужни склонности. Молете се тези, с които сте определени да се срещнете да ви открият на света. Молете се да бъдете готови за тях, когато се появят и да разбирате осъществяващите се важни срещи, без да се опитвате да разберете значението на това или какво ще изизква то в бъдещето от вас.

Хората, са повикани от минали обстоятелства и са подготвени за различен живот. Всеки има велика цел, за да бъде в този свят и в това време, но малко хора са готови да получат онова, за което са повикани. Те не са готови да получат Великите Лъчи.

Бъдещето на света зависи от достатъчен брой хора, които ще получат това, за което са дошли и ще допринасят за свят, изправящ се срещу големи и опасни промени, свят изправящ се срещу Великата Общност на живота във вселената, свят изправящ се срещу икономически упадък, унищожаване на околната среда, променящ се климат, свят в риск от вътрешен колапс и външна интервенция. Това е светът, в който сте дошли да служите. Не е случайност, че сте тук в това време.

Благословията е с вас, но вие не сте с Благословията. Зовът ви очаква, но вие сте заети с други неща, ангажирани във всеки момент. Ангелското Съсловие ви наблюдава, но вашите очи са насочени към земята. Вие се молите за мир, за щастие и за щастливи моменти, без да разбирате, че сте тук за нещо различно. Вие се молите на небесата вашето Отлъчване да бъде задоволително и изпълващо, което никога не може да се случи.

Ангелското Съсловие ви чака да разберете, че без великата цел и зов, вашия живот ще бъде трудно изпитание. Не можете да се реализирате, без значение какво вършите, защото сте тук с велика цел и копнежът на душата ви е да осъществите тази цел и да я проявите на света. Ако не бяхте велики същества с велик произход и велика съдба, това нямаше да има значение. Вие щяхте да бъдете интелигентни същества живеещи на света, опитващи се да бъдат защитени и сигурни, опитващи се да бъдат щастливи с това, което имат и винаги желаещи повече.

Вие обаче сте велики същества с велик произход и съдба, и зовът ви очаква да достигнете до точката на познанието и готовността. Тогава Ангелското Съсловие ще бъде уведомено и процесът може да започне. Ако не сте в състояние да сторите това сами, то ще бъде сторено за вас, защото сте достигнали критична точка, в която този зов трябва да се осъществи, ако изобщо ще бъде осъществен в този ви живот. Това може да бъде разрушително и вероятността от провал ще бъде голяма. Няма гаранция, че ще можете да разберете значението на това, което се случва. Няма гаранция, че ще последвате това, което трябва да следвате и че ще се отдалечите от онова, от което трябва да се отдалечите.

Във вселената на интелигентния живот на безброй раси от различни същества, Великите Лъчи осветяват тези, които могат да откликнат и които трябва да го сторят. Това е велик План за вселената, далеч надхвърлящ това, което можете дори да си представите. Вие не можете да го измислите. Това ще ви накара да разберете, че предишните ви идеи са били или безнадеждно погрешни, или много неспособни да откликнат на реалната ситуация в живота ви.

Затова ви е нужно смирение, което няма да ви позволи да се самообиждате. Трябва да позволите на живота ви да се реорганизира от Знанието, без самите вие да се опитвате да сторите това. Това е трудно начинание за вас. Това е труден път на връзка с другите и с вас самите. Това е началото на велик живот за вас.

Нека Бог ви благослови и ви позове извън трудните ви мечти, извън сянката и мрака на миналото, извън нещастието на настоящето. Молете се за това, но и се гответе да бъдете пределно честни относно ситуацията, в което се намирате, относно вашите участия, включвания и посвещения.

Не можете да бъдете пасивни за този велик повик, трябва да изграждате основата, трябва да направите усилието, трябва да имате куража, трябва да поемете рисковете и това ще ви укрепи, ще ви направи силни в света и ще разкрие вашата сила, почтеност и кураж.

Чуйте тези слова, защото те идват от Източникът на живота. Подгответе се за Месията на света, защото вероятно съдбата ви е свързана с него. Разберете, че живеете във времето на Откровенията и че това е свързано с вашия живот и с онова, което трябва да сторите за бъдещето.