Изграждане на Четирите Колони във Вашия Живот

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 15 септември, 2008г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.


Съществуват Четири Колони във вашия живот. Те представляват силата и стабилността в него, както и готовността ви да примете промяната и да печелите от възможностите, които ви се разкриват. Те представляват също така готовността ви да приемате разочарованията и несигурността, които ви съпътстват. Както четирите крака на една маса, те поддържат живота ви.

Това са: Колоната на Връзките ви, Колоната на Работата и Осигуряването ви, Колоната на Здравето и Колоната на Духовното ви Развитие. Всички те имат еднакво значение за вас и въпреки че в даден момент вие сте фокусирани върху една от тях, истината е, че всички те трябва да бъдат изграждани.

Както четирите крака на една маса, те поддържат масата и това, което е поставено върху нея. Каквито и отговорности или цели си поставяте в живота, тези Колони трябва да бъдат здрави и ваше задължение е да се грижите за всяка една от тях.

Ако неглижирате дори една от тези Колони, вие ще бъдете слаби и податливи на неуспехи и провали. Затова те представляват основата на личностното ви развитие. Те представляват основата на духовната ви практика и на фокуса в живота ви.

Много хора се посвещават само на една от четирите колони. Те се отдават на работата си, опитват се да натрупат богатство и да спечелят по-висока позиция в социалната стълбица на тяхната култура. Така работата им доминира и се превръща в основен фактор в техния живот – работа и трупане на пари, трупане на сила и социална мощ. Тези хора загърбват своето здраве. Техните връзки се превръщат в средство за изграждане на лично богатство и често имат много малко или почти никакъв емфазис за тяхното духовно развитие. Те могат да постигнат значителни резултати в своето начинание, но живота им е неустойчив, небалансиран и предразположен към лични провали.

Други личности се фокусират изцяло върху своите връзки. Те преследват романтика и биват изцяло обсебени от техните приятели или от тяхното семейство. Емоционално изцедени и запленени, те не забелязват останалите Колони в живота си, нямат проницателност във връзките си и не могат да осигурят финансова стабилност и спокойствие в тях. Личното им здраве, което имат за даденост, може да бъде разклатено и да подкопае основите на всичко, което са изградили с други хора.

Има и такива личности, които се отдават изцяло на духовно образование и духовна практика. И ако не са истински монаси, те губят своята работа, своето осигуряване, здравето и ценните си връзки за духовно стремление, мислейки, че просветлението или тяхната религиозност ще задоволят всичките им нужди и изизквания. Ако са истински монаси, това е различно, но монашеството е запазено за много специални личности и не е път за всички хора.

Затова личности, които се отдават на Духовната си Колона, Колоната на Духовното Развитие имат много слаби връзки, нямат финансова основа, притежават много малко умения в съществуването си на света и често имат нестабилно физическо и психическо здраве. Те обаче чувстват, че стремлението им за духовна сила и познание ще компенсира всичко останало.

Има и хора, които отдават себе си на здравето. Те стигат до крайности фокусирайки се в своето здраве. Тяхното здраве не е добро и това отнема цялото им внимание. Желаейки да бъдат атлетични и красиви, те посвещават по-голяма част от живота си на своя външен вид и атлетичност, а това често е за сметка на другите Колони в живота им. Много често, въпреки че изглеждат внушително и впечатляващо, те имат слабо психическо здраве, слаби финансови основи на света и много малко умения, защото са отдадени изцяло на една Колона от техния живот.

От време на време ще срещнете личности, които са изградили две Колони в живота си, но много рядко ще срещнете някой, който е изградил всички Колони в живота си. Когато сте на прага на изграждането на всички Колони, вие разбирате, че не можете да се отдадете само на една от тях, че всички те изизкват баланс и че търсите стабилност и сила вместо величие.

Ако единия крак на една маса е висок 180 см, а останалите 60 см, вашата маса няма да бъде полезна и използваема. По същия начин, ако възложите голяма отговорност и изизквания към такава личност, тя няма да може да носи този товар на своето рамо. Такива личности не могат да посрещнат нуждите и изизкванията на живота.

Понеже животът е процес на поемане на големи отговорности, личностите със слаби Колони са нестабилни, небалансирани и податливи на несполуки и провали. Несполуките, които ще изпитат, ще бъдат следствие на нестабилността на техните Колони. Неочакваните промени, срещу които ще се изправят в живота си могат да ги връхлетят внезапно, защото им липсва присъща сила и стабилност, от която ще се нуждаят. Истината е, че вашия живот е толкова силен, колкото най-слабата от вашите Колони.

Развитието на вашите Колони съответства на великата ви цел, за която сте дошли на този свят и на това, че всеки има уникални изизквания. При всички случаи обаче, вашите Колони трябва да бъдат достътъчно здрави и подходящо изградени, за да можете да участвате в изживяването и проявлението на голямата ви цел в живота. Това означава да приемете големи отговорности. Дори отвъд нормалните параметри на живота, да живеете с голяма цел означава, да приемате множество важни задачи и да се изправяте срещу големи предизвикателства. Това не е начинание за слаби и страхливи индивиди.

Много хора мислят, че са готови да поемат големи отговорности и предизвикателства, но те наистина нямат основата, която да им позволи да издържат дългия път на подготовката и предизвикателства, които ще срещнат по пътя си. Харесва им идеята за живот с голяма цел и значение, но в действителност нямат основата да понесат и поддържат такъв живот.

Има много трагични примери навсякъде по света. Хората си поставят големи цели и откриват, че живота им се проваля в някакъв аспект, по отношение на една или повече Колони в живота им. Връзките им се провалят, защото се отдават прекомерно на други неща, браковете им се разпадат и те нямат истинска връзка със своите деца откривайки, че няма някой в техния живот, който да ги познава истински и да е тук за тях. Те имат познати и приятели, но Колоната на техните Връзки не е достътъчно силна, за да ги поддържа по подходящ начин.

Други хора нямат истинска работа в живота. Те преживяват по някакъв начин, защото са фокусирани върху други неща. Те са финансово нестабилни и това подкопава живота и връзките им. Те нямат силата и стабилността да изпълняват важни дейности, защото нямат основата за това. Те не са съгласни да се жертват, когато това е необходимо.

Хората, които се забавляват с реалността и с възможността да живеят великата цел в живота си я желаят сега. Те не искат да работят двадесет години, за да изградят основата за това. Те желаят всичко сега. Те искат да скочат в това начинание веднага, но нямат изградена основа и не могат да отидат далеч напред.

Това е като да се катерите по висока планина. Вие тръгвате и разбирате, че планината е много стръмна и нямате подходящите обувки и оборудване, за да продължите нагоре по склона. Вие разбирате, че нещата, които носите с вас нямат практическо приложение и нямате сили да отидете далеч напред. Вие нямате провизии. Вашите очаквания са били много романтични. Вие сте мислили, че това ще бъде едно лесно начинание.

То може би е доказало, че не е лесно и вие нямате сили да го започнете. Така ще търсите нещо много по-лесно в живота казвайки си, ”Тази връзка ще бъде достатъчно добра за мен” или ”Тази работа ще бъде достатъчно добра за мен.” По този начин вие правите компромис със себе си отдавайки се на неща, които не обещават нищо. Вие се отдавате на хора, които не отиват никъде, и въпреки че може да се чувствате спокойни и освободени от предизвикателството, вашето сърце е депресирано и с лоши предчувствия.

Ето затова духовната ви практика трябва да се фокусира върху изграждане и поддържане на Четирите Колони във вашия живот. Това начинание изизква много време и енергия, и изобщо не изглежда духовно. Повечето от тези дейности са обикновени и ежедневни, и не се вписват във вашите идеи и амбиции.

Но ако имате истинските основи, за да устоите на трудностите в живота, да направлявате Великите Вълни на промяната, които наближават света, да сте подготвени за изизкванията и възможностите, които великия живот ще ви разкрие, вие се нуждаете от тази основа. В противен случай се самозаблуждавате. Амбицията и волята ви няма да бъдат достатъчни. Фикс-идеите ви няма да бъде достатъчни. Ексцентричността ще ви направи слаби и ще ви води към провал.

Има много духовни учители по света, които обещават изобилие и просветление, осъществяване и духовни сили, но много малко от тях ще ви учат да изграждате основа за по-велик живот, включен в по-големи дейности и отговорности. Те ви продават мечти и идеи, надежди и желания. Истинската подготовка обаче, изизква тежка работа за изграждане на основата.

Бог няма да ви повери по-големи неща, докато не изградите тази основа, докато не се подготвите, не станете силни и достатъчно зрели, за да поемете по-големи отговорности.

Хората си мислят, че са готови, но в действителност не са. Те очакват от Бог да им разкрие какво трябва да вършат или сами си измислят велики цели, но истината е, че не са готови. Те се ръководят от своята амбиция, лични нужди или желания да бъдат забелязани от другите. Между другото техните мотивации биха могли да бъдат истински и да представляват дълбока духовна необходимост, но докато нямат основата, тези хора не могат да вървят напред. И ако си мислят, че са напреднали, то това е резултат от тяхната фантазия.

Тук изизкванията на истинския живот надхвърлят очакванията на хората. Тези изизквания са по-големи от това, което много личности са склонни да дадат и да извършат. Те желаят да са на върха на планината веднага и си мислят, че има ескалатор, който да ги отведе там или таен достъп, който ще ги изстреля на върха, защото не желаят или не могат да осъществят истинското пътешествие.

Днес по света има много духовни учители, които твърдят, че притежават сила и връзки, и предлагат различни методи за постигане на духовна сила и просветление. Това обаче е мираж и се базира върху надежди и очаквания, а не върху истински умения. Това е, защото и те самите не са изградили Четирите Колони в своя живот, мислейки, че това е под нивото им, че не заслужава тяхното внимание и не представлява възхвала на техните цели и очаквания.

Трябва да градите основата, ако желаете да живеете велик живот. Трябва да имате сила и да сте смирени, за да правите това. Трябва да се освободите от останалите връзки и влияния, които ви спъват за тази велика материя. Докато другите хора изчакват и обсъждат трупане на богатства, власт или духовно осъществяване, вие трябва наистина да изграждате основата.

Какво означава това? Това значи да изучавате Стъпките към Знанието, да откриете източника на вашата сила и дълбоката интелигентност, която Бог е поставил във вас, която знае кои сте и какво трябва да осъществите тук.

Докато градите тази връзка с дара на Знанието във вас, вие градите вашата Работна Колона, за да имате приложимо значение и да подкрепите себе си. Това е много обикновено нещо, но трябва да бъде важен фокус за вас и за другите хора. Вместо да живеете само, за да се храните, вие трябва да имате достатъчно силна Работна Колона, да осигурявате за другите, за децата, за хора в нужда, да осигурите себе си, за да не бъдете смазани от Великите Вълни на промяната, които наближават света.

Докато вършите това, вие трябва да се фокусирате върху заздравяване на минали връзки и изграждане на съюз с други хора. Поради това, че връзките се нуждаят от време и фокус, това е значително нещо. Тези връзки нямат за цел да помагат за осъществяване на амбициите ви, а представляват дълбоки връзки с другите, връзки с духовни измерения и практическо проявление. Те не са за забавление и бягство. Те са истински съюзи и вие трябва да инвестирате в тях, за да изградите дълбоко доверие и близост.

Вие притежавате лично богатство, което включва психическото и физическото ви здраве. Трябва да познавате психологическите си слабости, непрощаването ви към другите и неразрешените ви конфликти от миналото. Трябва да откриете как да разрешите тези неща.

На следващо място е физическото ви здраве. Ако тялото ви е слабо и нетренирано, то не може да ви подкрепя като средство в този свят. Много хора с потенциал са се провалили, защото здравето им е било неспособно да издържи живота, който са поели. Вие също трябва да прецените силните си страни и слабостите си. Всеки има слаби звена в своето тяло. Кои са тези слаби звена? Къде е силно и къде е слабо вашето тяло? Каква храна трябва да консумирате, за да запазите здравата си физика? Трябва да спортувате всеки ден и да намерите време за това.

Когато сумирате всичко ще видите, че това е огромно количество работа. Това е истината. Тук нямате време за самоунищожителни занимания. Нямате време да сантименталничите или да бъдете депресирани. Нямате време да попаднете в дупката на собственото ви отчаяние и колебливост. Нямате време да бъдете ексцентрични, обзети с някой или с нещо. Нямате време да бъдете обзети със себе си.

По този начин изграждането на Четирите Колони в живота ви е перфектната противоотрова за ексцентричността и маниите, които са истински извор на психични заболявания и лични несполуки. Тук вие работите на всички фронтове и сте фокусирани върху изграждане на сила във всяка една от вашите колони, както и върху поддържане на баланс между тях.

И когато трудностите на живота ви сполетят, вие ще бъдете достатъчно силни, да се изправите срещу тях, да се приспособите към тях или да им се противопоставите в зависимост от случая, докато преди тези неща биха ви победили или задържали.
Без поддръжка от Четирите Колони, вие ще сте предразположени към ексцентричност. Вие ще сте склонни да преувеличавате дадени аспекти в живота ви и да неглижирате други. Ще бъдете прекалено фокусирани върху някои неща и ще пропуснете други ключови аспекти в живота ви, които ще отслабнат и ще бъдат колебливи в резултат на това.

Това е един пример за живота ви. Хората желаят да изградят красив и впечатляващ живот – живот, който да ги изпълни с гордост, живот, който да впечатлява другите и да им осигурява социална сила и живот, който да задоволява амбициите им. Без реална основа обаче, тази сграда не може да бъде истински изградена. Дори да бъде отчасти построена, тя ще бъде неустойчива, защото няма да има здрава основа под себе си.

Има много хора със забележителни постижения в живота, които са психично нестабилни и болни, чийто връзки са катастрофални или им липсва вътрешен живот – без да знаят кои са и накъде отиват, без връзка със Знанието. Дори да са оставили отпечатък в историята, тези хора са една личностна катастрофа. Техните дарове могат да бъдат отдадени само отчасти, защото в действителност те не са постигнали изизкванията на живота си.

Ако изградите тази основа, Четирите Колони в живота си, тогава голямата цел ще ви даде по-уникален фокус, който може да наблегне повече върху една от Колоните за сметка на останалите. Вие обаче трябва да поддържате всичките четири Колони, за да имате силата и стабилността и да посрещнете предизвикателствата на този велик живот.

Ако нямате стабилно психично здраве и силни връзки, вие можете да изпаднете в отчаяние, ако нямате присъща мъдрост, която е необходима за живот на света, вие може да бъдете повлияни от други сили в менталната среда, съблазнени в мисли за нереални неща, със следване на неща, които нямат посока. Тук обещанията ви ще бъдат похабени, защото нямате ясно съзнание и трезва мисъл, за да откриете заблудата.

Понякога хората започват нещо важно и се фокусират върху него, а след това се увличат от нещо друго. Те могат да се вземат прекалено на сериозно мислейки, че са супермъже или супержени и да загубят фокуса от първоначалното си намерение. Ако се върнете назад към личностните Колони, вие ще откриете началото на трудностите.

Например, изграждането на Колоната на Връзките означава да имате хора в живота си, които показват слабостите ви и не се притесняват да коригират погрешните ви разбирания. Това ще смекчи поведението ви и ще ви направи по-самоосъзнати и по-благоразумни към вашите идеи и цели. Така животът ви не е изпълнен с критики, а с хора, които са посветени на истината и могат да ви кажат кога грешите и кога животът ви излиза извън релсите или кой може да ви предупреди за влиянията на други хора и дори за скритите сили, които могат да ви отклонят от голямата цел.

Без такива качествени връзки, всеки може да се провали. Всеки може да извърши критични грешки в своята оценка и решения. Не можете да сторите нещо значимо в живота си, ако нямате връзки функциониращи на нивото на висшата цел. Откриването на тези връзки и разграничаването им от всички останали привличания на богатството, красотата и чара, които могат да ви стимулират, изизква истинска концентрация и пределна честност към вас самите.

Хората се опитват да бъдат успешни и използуват други индивиди като средство за осъществяване на амбициите си. В резултат на това, техния живот е една трагедия. Те оставят след себе си множество разочаровани хора, които са възмутени от тях и не ги уважават. Какво е ценното в това? Какво богатство е равносилно на тази враждебност и на този неуспех? Естествено, щастието е отвъд възможностите на такива личности и това, което са постигнали като фикс-идея в кариерата им, ще бъде в контраст с личните им загуби. Това е често срещано нещо.

Разбира се има и хора, които нямат Колона на Духовното Развитие. Дори да вярват в религията, да извършват ритуали и да имат религиозни импулси и подбуди, ако не са свързани със Знанието, тези хора нямат вътрешен живот. Те нямат дълбоко вътрешно познание. Без него, те налучкват в живота си и следват неписаните правила на своята култура и влиянието на други хора.

В невъзможност да следват вътрешната си посока, която Бог им е дал чрез Знанието, те се превръщат в роби на други сили – роби на своите амбиции, роби на очакванията на своята фамилия или на своите приятели, роби на това, което тяхната култура им препоръчва да ценят и одобряват.

Това е сляпо следване на живота и води до огромно разочарование и нещастия. Хората не забелязват големите беди, които ги сполетяват, дори когато има ясни знаци за това. Хората не виждат промяната в околната среда и въздействието, което ще предизвика в живота им, защото не виждат знаците и защото не са силни със Знанието.

Както и да си представяте вашия живот и каквито и ценности да имате, ако разглеждате живота си в контекста на четирите фундаментални Колони, вие ще разберете, че пренебрегвайки или приближавайки на някоя от тях с нереални очаквания и самозаблуда, създава изключителни трудности за вас.

Имате целия свят, за да демонстрирате резултати. Вместо да осъждате и заклемявайте хората, погледнете техния живот по отношение на Колоните. Ако имате възможност да знаете фактите в нечий живот, вместо да осъждате външния им вид или държание, погледнете Колоните в техния живот. Къде са инвестирали себе си? Какво са пропуснали или неглижирали? Къде са прекъснали личното си развитие и къде то никога не е считано за най-важно?

Ще започнете да виждате резултатите, които се проявяват навсякъде около вас. В дълбоката еволюция на вашия живот, вижте къде сте инвестирали себе си по отношение на Четирите Колони на вашия живот. Коя от тези Колони сте изградили и коя сте неглижирали? Къде в живота ви сте наблегнали прекалено и къде сте се вманиачили? Какво сте пропуснли?

Обучението в Четирите Колони на вашия живот е част от Новото Съобщение от Бог и Откровението за света. То ви е дадено, за да ви подготви, да ви направи силни, стабилни, мъдри, състрадателни и способни да посрещнете свят с нарастваща нестабилност в лицето на Великите Вълни на промяната – унищожаване на околната среда, стихиен климат, изчерпани ресурси, нарастваща политическа и икономическа нестабилност и увеличаваща се заплаха от война. Когато започнете да мислите за Великите Вълни на промяната разкрити в Новото Съобщение от Бог, вие ще видите колко слаби сте наистина, къде трябва да наблегнете във вашата подготовка и къде ви е нужна сила и стабилност.

Ще ви е нужна стабилна основа, здрав Ноев ковчег, за да плувате по вълните на промяната без да потънете, без да се разбиете и без да рухнете. Затова обучението в Четирите Колони на живота ви е част от обучението и подготовката осигурена от Новото Съобщение от Бог. Без тях могъщия сблъсък с Великите Вълни на промяната и дори с нормалните изизквания на живота, могат да ви разклатят и завладеят и шансът ви за успех би бил много малък.

Какво значи да успеете? Успехът е стабилност да изживявате и проявявате великата цел, която ви е довела на света – голямата цел, която ще изизква от вас стабилност и приспособимост към променящите се обстоятелства в света, голямата цел, която ще изизква от вас да притежавате дълбока връзка за великото Знание, което Бог е поставил във вас да ви пази и води към велик живот.

Тази велика цел ще изизква да сте в добро здраве, ментално и физически годни да поемете големите изизквания и отговорности на живот с висока цел.

Това представлява истински и голям успех. Това не е успех в изизкванията на вашата култура или семейство. Това е успех по отношение на истинската ви природа и по отношение на Създателя на живота, който ви е пратил да отдадете специални дарове на свят в нужда.

Както вече споменахме, изграждането на Четирите Колони във вашия живот е перфектната противоотрова за ексцентричността и фикс-идеите. Това е перфектната основа за построяването на живот с истинска цел и значение. Това е противоотрова за депресията и ниското самочувствие. Това е противоотрова за невъзможността да приемете някой или да оцените нечии отличителни черти. Това е перфектната противоотрова за пропуска ви да оцените истинските връзки от минали привличания, в които хората са попаднали. Това е перфектната противоотрова срещу провал във вашия живот, защото не е достатъчно силен да издържи на Великите Вълни на промяната.

Бог ви е пратил на света за висша цел, но Бог знае, че вие не можете да откриете тази цел и да я реализирате, ако нямате достатъчно здрава основа да я носите, да я проявите и да я осъществите. Затова изграждането на тази основа е толкова важно и изизква време и усилия от ваша страна.

Новото Съобщение от Бог осигурява това толкова важно обучение. То ще ви даде увереност, сила и смирение, от които се нуждаете, за да откриете слабостите в живота си, да пиете от извора на Знанието във вас и да се справите с големите предизвикателства, и изненадващи случки в живота ви.

Така вие ще бъдете извор на сила за другите. Така ще вдъхвате увереност и ще бъдете вдъхновение за другите, защото пред ударите на живота, вашата сила, характер, състрадание и умения са нещата, които са наистина важни. Тук красотата и чара нямат значение. Те са само преструвка. Когато се наложи, вие трябва да ги посрещнете и използувате полезно в живота. Затова ви е нужна стабилна основа. За да откриете високата цел и да не гоните само щастливите моменти за себе си, вие се нуждаете от тази основа, в противен случай целта няма да ви се разкрие. Вие ще бъдете неподходящи получатели и ненадеждно средство за нейното проявление на света.

Това разбира се изизква преоценка на живота, целите, очакванията и амбициите ви. Такава дълбока оценка е важна и Новото Съобщение от Бог ви учи как то може да бъде постигнато с най-голяма печалба.

Вие се нуждаете от Знанието да ви води, но ви е нужна и мъдрост, която ще се появи, когато учите, когато наблюдавате живота, вашите постижения и постиженията на другите. Без тази мъдрост, не можете да носите Знанието на света, не можете да проявите това, което Знанието ви дава да проявите и не можете да носите неговата сила, мъдрост и проницателност. Вие също така няма да можете да приемате големите отговорности, които ще се появат от тази сила.

Изграждането на Четирите Колони в живота ви означава, че използувате знанията и се учите от опита на другите, от техните успехи и провали. Вие наблюдавате другите без осъждане, опитвайки се да учите, да разбирате на какво ви учи техния живот и да спечелите от техния и от вашия опит.

Тук ще се нуждаете от здрави връзки, които са не само личностно базирани или установени за общи хобита и интереси. Това изизква дълбока връзка с хората. Това ще обогати и заздрави живота ви и ще бъде гарант срещу вашите критики и самоотбранителни решения.

Работата, която е пред вас е важна. Тя е непретенциозна. Вие няма да бъдете суперзвезда, ако изградите Четирите Колони в живота си. Не можете да си губите времето с хобита, интереси или мании, ако се опитвате да изградите Четирите Колони в живота си. Не можете да се отдавате на други хора и на техните фикс-идеи, ако градите тези Колони в живота си.

Вие се нуждаете от тази основа, за да се реализирате и да проявите великата си съдба. Това е като установка за ракета. Ако установката не издържи, ракетата няма да може да излети. Затова структурата под ракетата е много важна. Тя трябва да бъде здрава и добре изградена, за да осигури службата, за която е създадена.

Върху това работите всеки ден. В Четирите Колони на живота ви вие разбирате, че за да бъдат те здрави и стабилни, вие трябва да работите ежедневно върху тях. Стабилността е много важна, защото в противен случай нищо голямо не може да ви бъде поверено и разкрито. И въпреки че може да чувствате духовна нужда да разберете вашата цел, вие няма да имате истинска стабилност, за да я узнаете и няма да имате подходящите връзки, които да я поддържат. Вие няма да имате ресурсите, от които се нуждаете, за да можете да осъществите тази реализация.

Затова ви е нужно обещание, че притежавате велика цел и значение в живота, както и велики елементи за изграждането на основата за това. Трябва да ви се осигури обучението за това. В противен случай, идеята за живот с велика цел и значение е само една мечта – отвъд вашите възможности и сили.

Това обаче не е мечта. Това е фундаментална реалност в живота ви. Тя изизква здрава основа и тази основа трябва да бъде постоянна във времето. Това ще ви даде сили и увереност. Това ще ви освободи от опасните фикс-идеи. Това ще ви предпази от отчаяние и от пристрастията на другите.
Това ще ви даде солиден път в живота и с тази сила вие ще почувствате, че сте тук за велика цел, че силата на Знанието е с вас и че притежавате сила и умения да предприемете пътешествието, което ви се разкрива.