Буда и Новото Съобщение (Откровение) от Бог


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 14 ноември, 2014г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Буда е един от великите Месии, пратени от Ангелското Съсловие, за да донесат корекции, но и нови възможности за човешкото семейство. Неговият дар е уникален и времето, в което е бил на света, е било подходящо за разпространение на Посланието му.

Вие не можете да определите тези неща от сегашното си състояние на Земята, защото не виждате голямата картина на вашия живот, какво Бог желае за света и как великите Пратеници идват в повратни точки от човешката история, за да възродят човешкия дух и да поддържат живо дълбокото Знание, което Бог е поставил във всяка личност, където то би могло да бъде затъмнено, отслабено и загубено.

Първо, вие трябва да разберете, че Буда, Иисус и Мохамед са дошли от Ангелското Съсловие. Бог е техния Източник и Бог е пратил всеки един от тях по различно време, на различно място в света, за да донесат уникални Съобщения за изграждане на човешката цивилизация.

Това е част от Великия Божи План, План, който вие не можете да разберете с вашия интелект, защото той се простира отвъд този свят и обхваща безброй светове и раси. Външно тези раси изглеждат много по-различно от вас, но и те също като вас живеят в Разделението във физическата реалност и Божия План е за всички.

Тази по-широка перспектива е необходима, за да се разбере значението и появата на Пратениците на Земята, и как всеки от тях е важен по свой уникален начин. Ако това бъде разбрано, няма да има съперничество между религиите относно това кой е по-велик учител, кой е по-велик Месия и кой е последния пророк. Това е само една човешка оценка, която не съответства на Божия План. Само Бог знае как да изкупи вас, света и цялата физическа вселена, която живее разделена от безвремевото Сътворение.

Никаква идеология, религиозно разбиране или човешка концепция не могат да обхванат толкова велико нещо. Но слушането на Нашите слова, ще ви даде по-голямо разбиране и по-голямо обещание, за да изградите по-добро бъдеще в този свят.

Буда е дошъл във време на голям упадък и злоупотреба с религията от неговия народ. Въпреки че е бил роден принц, той се е отказал от своята титла. Той също така е трябвало да се откаже от живота си на пълен аскет, защото е разбрал, че нито едното, нито другото са правилния път. Той е трябвало да изгради духовна практика, много по-различна от всички съществуващи митове и култове, и неправилно използуване на релгиозните практики, което е било толкова често срещано тогава на много места по света. Неговото учение е акцентирало върху вътрешното развитие, върху пречистването и проясняването на ума, и достигане на високо етично разбиране за съществуването на света.

Трябва да разберете, че по време на неговото съществуване, социалната промяна и прогреса са били невъзможни. Неговата религия е целяла изграждане на вътрешния свят, а не въздействие върху външното състояние на живота. По това време е било невъзможно изграждането на истински социален прогрес. Трябвало е да минат столетия и по-късните Пратеници да акцентират върху това, защото то е могло да се случи във времената, в които са живяли те.

Важно е да разберете – защото неговото учение има различни интерпретации и различни мисловни школи – че независимо от ду- ховната ви подготовка, независимо колко ясен може да бъде вашия ум, независимо колко голяма е възможността ви да изживявате по-голяма реалност, вие трябва да се завърнете на света и да му служите.

Крайната точка на духовното обучение не е блаженство и екстаз, а служба и принос. Това важи винаги за всички Месии. Това важи и за вас, защото и вие сте пратени тук да служите на много по-ниско ниво разбира се, но със същия акцент.

Не е важно в какво вярвате. Важно е на какво служите, какво изучавате, какво засилвате в себе си и какво окуражавате в другите. Това е вашата духовна практика. Всички религиозни практики, независимо колко обикновени или естравагантни изглеждат, имат за цел да ви подготвят да живеете по този начин.

Буда е доказал, че не трябва да бъдете аскети и да напуснете света, защото това не е необходимо и не е акцента. Той е трябвало да се завърне на света и да служи в най-обикновени и много често в трудни обстоятелства, изправяйки се срещу трагедиите и обидите на обществото, трябвало е да говори на най-видните и най-нисшите и да носи съобщение, което да възстанови и изкупи хората, които са били в състояние да го чуят.

Затова не си мислете, че духовната практика е, за да ви помогне да напуснете света, защото вие така или иначе някога ще го сторите. Надявайте се да не бъде скоро, но когато и да се случи, вие ще го направите. Важно е какво сте сторили тук, какво сте дали на света във времето, в което сте били в него и какво сте простили в себе си и в другите. Това е прогреса, както виждате.

Не можете да се завърнете в Древния си Дом нещастни, мамещи и обвиняващи личности. Това трябва да бъде отучено и променено докато сте тук, защото тези неща са продукт на живота в Разделението.

Тези неща нямат място и не могат да съществуват в Древния ви Дом. Те нямат причина и проявление там. Но тук, този свят на грешки и недоволство, на нещастия и обиди, е перфектното място да прочистите ума си, да станете спокойни и обикновени, да слушате дълбоко във вас, да забравите всички капани на съблазните и духовната слава, всички капани на религията и да имате чисто изживяване. Върху това е акцентирал Буда.

Тази всеотдайна служба, това безкрайно отдаване е направило реални и истински всички негови постижения в ранните години на изключителна духовна практика. Това е най-великия урок в неговия живот, урок, който е забравен от много негови ученици.

Само Бог знае пътя към Бог. Само Бог знае как да ви изкупи напълно и чисто, и Бог е поставил Знание във вас, дълбок интелект, за да ви отведе до това Знание, да ви отведе до истинския път, да ви даде време да прочистите ума си, да преоцените живота си и да изберете по-добър път.

Във време, в което социалната промяна и прогреса не са били възможни, това е бил принос за вътрешния свят, за вътрешните търсения, за вътрешното пътешествие – освободено от религиозни символи, освободено от религиозна идеология, освободено от религиозни вярвания – чист подход.

Всички, които следват този велик Месия, трябва да разберат, че тяхната духовна практика трябва да води до по-голяма служба. Няма бягство от живота. Има само служба на живота. Когато приключите, вие ще сте свършили и няма да е нужно да се завръщате отново тук. Но дори тогава, вие ще отидете да служите на следващо ниво, служба за Ангелското Съсловие, което наблюдава този свят и всички светове във вселената и във всички вселени отвъд нея.

Това е толкова перфектен, елегантен, всеобхватен и велик план, че вашият ум не е достътъчно голям, за да го обхване. Вие обаче можете да го изживеете – неговото присъствие, неговата сила и неговата вътрешна посока, защото Бог е поставил Знание във вас и то е свързано с Бог, с вашия Източник.

Това е вашето естествено състояние. То ще ви пази и ще ви води във всички важни неща на този свят, ако се научите да го отличавате от другите гласове във вашия ум; ако разберете как ви направлява и как се чувства във ваше участие; ако отхвърлите страха, разсейванията и обвиненията, които пречат на това голямо и необходимо признаване.

Важно е да разберете, че Буда е учил за значението на ненасилието – да не нараняваме, да не желаем вреда никому, защото това е в сърцето на всички световни религии, ако са разбрани правилно. Но уви, те не са правилно разбрани. Толкова много неща са включени и променени в тях, за да служат те на властолюбието на хората през вековете и толкова много са преиначени за културата, политиката и човешките вярвания.

Буда е знаел, че не може да промени света и се е посветил на пътя за вътрешното развитие. Това вътрешно развитие е много важно дори днес, защото Знанието съществува отвъд реалността и достъпа на интелекта, то се намира дъбоко под повърхността на ума. Как ще го откриете? Как ще го достигнете? Как ще го различите от вашите интриги и от убежденията и влиянията на другите?

Това е важен въпрос, на който не можете да отговорите сами, защото не знаете пътя. Но Бог ви е дал пътя. Новото Божие Откровение е на света, за да възстанови този път – чисто, ясно, без неясноти, без препратки към миналото, без опити за осъществяване на минали разбирания и пророчества.

Бог не е свързан с тези неща и вие не можете да сте обвързани с тях, дори ако трябва да вървите напред и да възстановите живота и истинската цел, която ви е довела на света, която само Бог знае и която само Знанието във вас може да ви помогне да откриете.

Ако разберете корена на всички религии и това, че никоя от тях не може да бъде за всеки, ако разберете, че никое учение или учител не може да бъде учение и учител за всички, тогава ще започнете да разбирате Божия План и дейност на този свят.

Много хора обаче нямат такова разбиране. Те мислят, че тяхната религия е единствена, че е последна, че е по-добра и осъждат, и дори унищожават тези, които не са съгласни с тях. Това е религия без Знание. Това е религия, която е отделена от Волята и Плана на Бог. Това е сторило човечеството, за да корумпира и оскверни това свещено намерение.

Буда е насочван от Ангелското Съсловие, но не е говорил за това, защото е искал да даде на учениците и слушателите си ново разбиране, различно от боговете и мистериозните сили, от фантазиите и спекулациите около тях.

Съсловието му е казало да се завърне и да обучава след самореализацията му, роля, която той е приел с нежелание. Това е истината. Такава ще бъде истината и за вас. Не си мислете, че ще можете да напуснете света и да се пречистите, защото ще ви върнат обратно, за да довършите работата си и да познаете истината.

Божият План не е само да получите щастие, а да служите за по-висше добро, което ще ви осигури щастие и удовлетворение, каквито нищо на света не може да ви осигури – чувство за правота относно живота ви, по-голяма чувство за цялостност, за цел, значение и посока.

Нищо друго на света не може да ви даде тези неща, без значение колко големи са вашите гонитби. Дори ако желанието ви за помощ към другите не е водено от Знанието, то ще съдържа прекалено много самодоволство, за да бъде наистина ефективно.

Буда подкрепя Новия Божи Месия, който е пратен на света, за да получи най-обширното Откровение давано някога на човешкото семейство, дадено сега във време на глобална взаимообвързаност, дадено сега на грамотен свят – свят, който е съзнателен за световните проблеми, дилеми и кризи.

Той не е помолен да се оттегли от света и да се пречисти, защото е Пратеника. Пратеникът (Месията) трябва да донесе Съобщението. Цялата му подготовка е била насочена да стане Месия и да донесе Съобщението съгласно определения замисъл.

Буда е бил Месия, а не просто личност търсеща абсолютното щастие. И колкото по-скоро е осъзнаел това, толкова по-бързо е щял да изпълни мисията си тук, на Земята

Нека това бъде разбрано от вас. Бог желае да ви направи функционални, част от Великия План и част от Великата Милост на света. Това няма нищо общо със самопречистването. Вие винаги ще бъдете подвластни на грешки. Вие винаги ще срещате трудности. Вие винаги ще се съмнявате, дори да пречистите ума си.

Това не е свързано със самопречистването. Само Бог може да стори това. Вие обаче трябва да вървите по стъпките и да поемете упражненията и отговорностите, които са вашата работа, която трябва да свършите. Защото вие трябва да свършите работата си. Не можете да стоите и да очаквате чудеса. Не можете да молите Бог да прави неща за вас до безкрай, защото Бог не е ваш прислужник. Не можете вечно да неглижирате вашите отговорности – да неглижирате здравето си, вашите връзки, важността на вашата работа на света и духовното ви развитие.

Огромна промяна наближава света. Тя ще промени целия свят. Ще се промени климата на земята, както и физическата реалност. Безредиците в националните икономики ще бъдат по-големи от всичко, което хората са виждали досега.

Не е време за изчакване. Не губете времето си в хобита, фантазии и романси. Тук Зовът трябва да звъни с голяма настойчивост, защото вие или сте тук да направите разликата, или ще бъдете отнесени от Великите Вълни на промяната.

Не мислете, че това не е ви говори директно. Не мислете,
че примера на Буда не ви говори директно. Не мислете, че неговите постижения и дори неговите грешки не ви говорят директно.

Това е така с всички Месии. Техния живот и демонстрация ви говорят, дори да не сте повикани за такава голяма отговорност. Вие обаче сте тук да поемате отговорност, не по ваше усмотрение, а отговорност, която очаква във вас да станете готови, искрени и сериозни, разбирайки, че само това може да донесе вашата реализация. Само това може да затвори пропастта, разделяща вашето световно съзнание от дълбокото съзнание във вас, което е безсмъртно и все още свързано с Бог.

Сега Буда наблюдава своите последователи от Асамблеята. Той страда от големите им грешки и от голямото им разделение. Той обаче не може да се намеси по друг начин, освен чрез отделни индивиди, които откликват на неговия съвет. По някакъв начин, неговата задача сега е дори по-трудна, отколкото когато е бил тук на Земята. Това е така с всички Месии, както виждате, защото те трябва да наблюдават това, което са създали. Тук са истинските трудности за тях.

Можете ли да си представите това, което е трябвало да изпита Иисус наблюдавайки как Християнството се използува като средство за война, геноцид и жестокости през вековете и как религията се използува за завладяване и доминация? Можете ли да си го представите? Той не живее в блаженство, отделен от всичко, което се случва. Той наблюдава и има много, които му помагат.

Бог носи напълно ново разбиране за Силата на Бог, за Присъствието и за Плана на света. В миналото, само истински инициираните, великите мистици, великите одухотворени учители са можели да видят тези неща, които сега се казват лично на вас и на хората по света.

Човечеството няма време да коригира големите си грешки за това как се грижи за света, големите си грешки в увековечаване на безкрайните конфликти. Сега то трябва да се обедини, не само за високи принципи, но и за да спаси човешката цивилизация от вътрешен колапс и от покоряване от сили от вселената, които са вече тук на света, планувайки да подкопаят човешката власт.

Вие не знаете нищо за голямата заплаха идваща на хоризонта и за пипалата, които растат под краката ви в този момент. Вие, които живеете живот изпълнен с желания, страхове и проблеми, не виждате как се променя и как се е променил света.

Зовът е силен и спешен, и вашата възможност да отговорите ще направи разликата. Смиреността и откровеността на вашия подход ще осигури разликата за вас и за всички около вас.

Буда, Иисус и Мохамед подкрепят Месията Маршал Виан Самърс, пратен от Бог да получи Новото Откровение за света. Те го подкрепят, защото и той идва от същото Съсловие, от което са дошли и те. Той изпълнява и разяснява тяхната работа и я пренася напред в следващата голяма фаза от еволюцията на човечеството, изправящо се сега пред най-големите предизвикателства в своята история.

Не използувайте вашата религия, за да се противопоставите на Новия Месия, защото това ще бъде ясен знак, че не разбирате собствената ви религия – нейното значение, кой я е създал и какво се е случило с нея оттогава.

Ако разберете Източника на Месиите, религиозните войни ще престанат и вие ще разберете, че те са за власт и отмъщение, и се осъществяват с изключително насилие, и безсмислена жестокост.

Затова Бог трябва да разкрие Пътят към Знанието, защото само той може да възстанови индивида. Само той може да създаде истински зов, истинско привличане към религиозното Присъствие и Сила – в религията и отвъд религията. Това е същия Зов за хора с верски традиции и за хора без традиции – зов да отговорите, зов да се подготвите, зов да поемете по Стъпките към Знанието, зов да изоставите осъжданията и омразата, зов да възстановите вашия живот по най-добрия начин, зов да преориентирате вашия ум за силата и присъствието на Знанието, което живее във вас, под повърхността на вашия ум.

Тук това, което Буда е учил за простотата, за фокуса и за вътрешната посока става важно, ако можете да напуснете турбулентната повърхност на вашия ум. Новото Божие Откровение носи практики за вътрешна яснота и спокойствие на света в най-обикновена форма, която да носите напред в модерни времена, това, което е било създадено от Буда преди много векове.

Това не е само наблюдение на религиозни практики и принципи, на религиозни празници и религиозни форми на обожествяване. Акцентът на Буда е, да се насочите дълбоко във вас. И този акцент е окуражен, повторен и в съзвучие с Новото Божие Откровение за днешния свят.

Само Знанието може да ви спаси и затова Бог го е поставил тук. Само Знанието може да спаси света и със Знанието няма да има война. Знанието в някой не може да бъде в несъгласие със Знанието в друг – родено от Бог, родено от Сътворението, което е абсолютно обединено и хармонично.

Недоволството и проблемите на света могат да бъдат решени практически и прагматично, без омраза и осъждане. Религията няма да бъде използувана като средство или знаме за война. Няма свещени войници и няма свещени войни. В очите на Небесата, религия използувана като оправдание за война, е мерзост. Не можете да създадете по-голям грях срещу Бог от този.

Ако разбирете Нашите думи, вие ще видите тяхното жизнено значение. Те обаче са по-значими, отколкото можете да разберете в началото. Нашият Глас, Нашето Присъствие, Нашите Думи, Месията на света, Стъпките към Знанието, които са ви дадени, правят възможно всеки да практикува и учи. Това е толкова елементарно. Това е толкова перфектно – перфектно за това време и за идните времена. Не е нужно да се заменя религията, а да и се влее живот, Дух, цел, значение и нужда от помирение.

Без това религията е мъртва, без това тя се превръща в ярем, в робство. Тя се превръща в наказание. Така се появява Деня на Страшния Съд. Така се появяват Ада и проклятието. Появява се отмъстителния Бог. Всички неправдоподобни неща толкова широко разпространени в човешкото разбиране и традиции, се разкриват тук. Изворът на техните грешки е разкрит.

Божият План, е за спасение на всички и само Бог знае как това може да бъде осъществено. Вие можете да знаете какво да сторите от[дадено] Знанието, което Бог е поставил да следвате във вас. Но за да сторите това, вие трябва да откриете това Знание. За да откриете това Знание, Бог ви е дал Стъпките към Знанието във възможно най-опростена форма – лесни за превод, достъпни за всеки език, много ясни, много последователни, но и толкова дълбоки, че наистина не можете да разберете тяхната мъдрост и сила.

Ако разберете Божията Сила, Присъствие и План на света, вие ще видите, че няма противоречие между Новото Божие Откровение и великите традиции на света, които съществуват днес. Има само разяснение. Има само поправка в човешкото разбиране, в човешките вярвания и предположения, които могат да се появят, или религията ще се превърне в част от голямото разложение на човечеството, когато едни фракции се борят с други и се опитват да се унищожат, заявявайки, че са истинските представители на Божия План и Цел тук.

Религията е част от проблема днес, вместо да бъде част от голямото решение във времето. За да видите това обаче, вие трябва да разберете какво ви говорим тук днес.

Оставете тъгата си. Оставете сляпата си вяра. Оставете вашата настойчивост, че сте наясно какво знаете за религията или как работи Бог, или какво е изкуплението, защото вие не знаете. Това е отвъд човешката вяра и оценка. Не бъдете арогантни и невежи. Не бъдете глупави. Не търсете лесен начин за обикновени вярвания.

Всички религиозни учения са свързани във времето и пространството. Само Бог знае вечния План. Божия зов е даден отново и звучи по нов начин, в съзвучие с всички Месии и в съзвучие с основното значение на всички световни религии от миналото.

Всичко това е част от Божия План за подготовка и изграждане на велика цивилизация, която може да бъде свободна и самоопределяща се във вселена, в която свободата е рядкост и е почти непозната.