Да бъдеш Личност на Новото Съобщение


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 7 септември, 2009г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Новото Съобщение е тук, за да осигури голямо обещание и сила на човечеството – силата на Знанието, което Бог е поставил във всяка личност като голям дар, който чака да бъде открит.

Човечеството още не е разкрило големите си сили, голямата си цялостност и голямата си нравствена основа. То все още пълзи като примитивна раса, направлявана от алчност и сребролюбие, от омраза и осъждане. То все още е примитивно в това, което определя и поддържа. Но това не значи, че човечеството не притежава големи сили и заложби и те трябва да бъдат открити и развити.

Създателят на живота е пратил Ново Съобщение на света, за да подготви човечеството за Великите Вълни на промяната, които приближават света и за срещите му с вселена изпълнена с интелигентен живот. Тази подготовка също така изизква от човечеството да познае и развие големия си потенциал и да се обедини.

Човечеството не може да се подготви и да се обучи изведнъж, защото инструкциите са за отделната личност, за отделния индивид. Голямото обещание е в отделната личност и там ще бъде посадено семето, от което да покълне голяма сила, съзнателност и обединеност.

Следователно не си мислете какво другите хора би трябвало да сторят, в противен случай вие винаги ще бъдете разочаровани и обезкуражени. По-добре мислете за това, което е пред вас.

Вашите общества и култури могат да изизкват да бъдете само пасивни консуматори, пасивни работници, членове на някаква група, участници в ценностите, задачите и приоритетите на вашата култура. Вие обаче имате голямо обещание в живота, обещание, което е потвърдено от това, че е част от дълбоката ви същност.

В отделните култури вашата същност е забравена и пренебрегвана, а в някои случаи дори напълно отхвърлена и отречена. Вие обаче не можете да отхвърляте постоянно вашата същност, защото тя съществува дълбоко във вас отвъд обсега на културата, отвъд обсега на корупцията, отвъд досега на манипулацията и заблудата. Затова тя е вашата голяма сила и пази големите ви качества, както и великата ви цел, за която сте дошли на този свят.

Това, което е било запазено в миналото за елита, за посветените, сега трябва да бъде отворена врата за вас и за другите хора по света, защото светът се изправя пред най-големите си изпитания и трудности. Човечеството не е подготвено за Великите Вълни на промяната. Човечеството е невежо и неразумно по отношение на своите възгледи за интелигентния живот във вселената. Затова обещанието за човечеството е обещанието на личността, пробуждането на отделния индивид. Това ще даде на хората вътрешна сила и възможност да упражняват истинска мъдрост пред лицето на непредсказуемо и несигурно бъдеще.

Личностите, които отговарят на Божието Откровение трябва ясно да разберат още в самото начало, че не могат да осъществят себе си чрез обикновените навици, развлечения и забавления, с които са обсебени хората около тях. Те трябва да разберат, че имат голяма нужда и отговорност в живота си. Това ще бъде демонстрирано в самото начало от техните страдания и несполуки в света около тях и те постепенно ще загубят интерес за игрите и хобитата на хората около тях, защото имат дълбока нужда, която се показва постепенно.

Ако са задоволили нуждите на тялото за храна, дрехи, подслон и сигурност; ако са задоволили нуждите на съзнанието чрез образование и възможности, тогава голямата нужда ще изплува в тях – нуждата на душата – която може да бъде задоволена само чрез разпознаване, приемане и осъществяване на голямата цел, за която сте тук и която е отвъд реалността и възможностите на интелекта. Вие не можете да я определите, но можете и трябва да я изпитате. Тя очаква да бъде открита.

За да бъдете личност на Новото Съобщение, вие трябва да разберете, че човечеството навлиза в нова ера и е пред изключително мощен и несигурен праг на своето съществуване. Не можете да разчитате само на древните учения и предписания или на древните предсказания, които да ви поведат към новото бъдеще. Светът се променя и продължава да се променя с ускорени темпове, но хората не се променят заедно с него и не виждат нуждата да го сторят.
Личностите на Новото Съобщение трябва да разберат, че са пред прага на монументална промяна в реалността на света, на условията на живота тук и на откритието, че изолацията ви е приключила и никога няма да я имате отново.

Напрежението ще бъде огромно, но то ще бъде с определена цел. То ви води към най-дълбокото и пълно откритие, което можете да изпитате в живота и това е откритието на силата и присъствието на Знанието във вас – дълбокото съзнание, великото съзнание, съзнание, което е посветено и фокусирано, съзнание, което не е объркано или разубедено от света, съзнание, което е чисто и некорумпирано, съзнание, което не е омърсено от света и от неговите стимули и нещастия.

Новото Откровение говори за това, защото човечеството трябва да открие своите силни страни, своята мощ и обединение. Ако не стори това, то ще пропадне пред лицето на Великите Вълни на промяната и ще бъде завладяно чрез коварство и измама от сили от вселената, които са тук, за да спечелят от неговите слабости и разделеност. Поради голямата опасност за човешката цивилизация и за доброто и свободата на човешкото семейство, Създателят на живота е пратил Ново Съобщение на света, Откровение толкова велико, колкото всяко предишно Откровение пратено тук. То е на този свят в чиста форма, некорумпирано от правителствата, неосквернено от амбициозни личности, несвързано и необединено с културите, политиците и низките страсти на хората.

Личностите на Новото Съобщение разбират, че живеят във времето на Откровението, време, в което това Откровение е толкова необходимо за хората, защото тези хора, дори на отговорни позиции в правителствата изглежда не разбират и не отговарят на знаците на света и на зараждащата се голяма промяна.

Възможността на всяка личност да започне подготовката, да приближи силата на Знанието и да следва това точно – без опити за контрол и манипулация на този огромен интелект – е изключително предизвикателство. Но това представлява изкуплението за личността, защото чрез Знанието вие се свързвате отново с Бог, преоткривате великата си цел в живота и имате възможност да следвате стъпките на откровението – личното откровение.

Тогава вие откривате, че сте пионери. Вие вършите нещо ново. Вие сте в самото начало на велико движение, на голяма промяна. Като пионери, вие ще трябва да приемете самотата и липсата на признание от околните. Трябва да изграждате своята сила и да сте близо до тези, които отговарят на Откровението.

Вие разбирате, че нямате отговор за бъдещето и за вашия живот, защото всичките ви отговори са тези, които ви дава културата на обществото. Дори отговорите, които мислите за ваши, са ви дадени от другите.

Има само един отговор и това е да се готвите за Великите Вълни на промяната. Това означава да подготвите живота и съзнанието си за служба на високи обороти. Това значи да започнете голяма подготовка, която не сте измислили за себе си, но която ви е дадена с благоволение и благоразумие.

Така вие разчупвате оковите на пристрастеността и нуждата от разрешение, както и вярността към културата и предписанията на вашия народ, за да се слеете и съюзите с голямата сила и мощ, която е Източник на живота във вселената. Вие правите това със смиреност и не заявявате себе си, защото знаете, че тази велика сила не е нещо, което можете да притежавате, да използувате или да контролирате. Вие обаче сте благословени да я получите и да и позволите да пранареди вашия живот и вашата посока, за да можете да реализирате и изпълните живота си.

Тогава се готвите да бъдете мъж или жена на Знанието – не само за собственото ви изкупление и осъществяване, но и за да изпълните своята роля във време на голям преход. Вие не знаете значението или важността на това. Вие може да мислите, че ще бъдете велики лидери, но такива ще бъдат много малък брой от вас. Вие ще имате задача, която ще ви се разкрие, когато продължите и когато вашите връзки с другите се изяснят и задълбочат.

Вие сте личности на Новото Откровение и ставате неограничени и
невъзпрепядствани от миналото, защото сте носители на семето на бъдещето. Вие сте плавателния кораб на бъдещето.

Не е достатъчно да живеете единствено за момента, защото това е само половината от значението на живота. Вие трябва също така да се готвите за бъдещето и единствено Знанието във вас е наясно какво ще бъде това бъдеще и как може да се подготвите мъдро, ефективно и безопасно за него.

Пътят е доста обикновен, но понеже е отвъд възможностите на интелекта, хората са озадачени и объркани, и се опитват да сравнят неговата реалност със своята вяра и начин на мислене.

Естествено настоящите ви вярвания и становища са творение на вашата култура, а често и продукт на страха. Те нямат нищо общо с великия ви живот. Те са само наследство от миналото и от старата идентичност, която вие още носите и която трябва да се учите да надживявате.

Това надживяване е напълно естествен процес. То наподобява прехода от юношеството към зрелостта. Като младежи вие се идентифицирате с възрастта и с вашите приятели, и сте повлияни от техните ценности и убеждения. Когато обаче станете възрастни, приоритетите ви се променят. Вие търсите неща с голямо значение и ценности и приемате по-големи отговорности в живота.

Така преодолявайки старите си идентичности, вие приемате големи отговорности. Вие търсите по-важно значение. Старите убеждения изглеждат недостатъчни за дълбоките ви нужди.

Това е духовно израстване. Това означава да продължавате да задоволявате нуждата във вас. Това ви обединява отново със света и с тези, които са ви пратили в него. Така се изпълвате от вашата почтеност, от качеството на връзките, които откривате и от чувството на значимост, което прониква в живота ви.

Което е било преходно до сега, е вече център на вашия фокус. Духовната практика не е само начин за борба със стреса. Тя става основна изграждаща сила, централен фокус на заниманията ви и вие я пренасяте във всичко, което правите, защото тя е свързана с това, което вършите, ще ви съдейства и ще донесе яснота във всичките ви начинания.

Това не е жертвоприношение. Вие само изоставяте неща, които са глуповати и маловажни, и които са изглеждали толкова важни за вас в миналото. Повечето хора никога не израстват духовно и остават във възрастта на духовното детство или юношество. Дори косата им да посребрее и да остареят, те наистина не растат духовно.
Процесът на растеж е един и същ – надрастване на старото, израстване на новото, нарастващите болки от превръщането ви в по-отговорна, по-ефективна личност и голяма възможност от изживяване на връзки на нивото на високата цел в живота, което е нещо далеч отвъд възможностите на другите, които не са започнали това голямо развитие.

Личностите на Новото Съобщение разбират, че са част от нещо голямо, което се заражда. Те не трябва да виждат резултата или изхода, защото това е отвъд техните възможности и техния взор.
Не е тяхна отговорността да осигурят изхода, а просто да изпълнят своята задача за движението на човечеството в правилната посока.

Как е възможно човечеството да се движи в правилната посока без голямата помощ, която Създателят на живота осигурява? За нещастие човечеството не може или няма сили да стори това, без значение от неговите опити.

Хората молят Бог за помощ, за възможности, за спасение от болката и страданието, за възстановяване и подмладяване. Когато обаче Съобщението идва в толкова голяма форма, те не могат да го видят, те не откликват или го отхвърлят, защото то не оправдава техните очаквания или предишните им вярвания.

Ако наистина желаете Бог да ви помогне, по-добре бъдете готови да промените живота си. Бог наистина ще ви помогне. Ако не сте сигурни, че желаете това, тогава може би трябва да спрете вашите молби и увещания.

Хората на Новото Съобщение трябва да подкрепят Месията докато е в този свят. Задачата му е изключително трудна. Тя е непосилна за един човек. Те трябва да бъдат свидетели на това. Те трябва да го представят. Те трябва да имат куража да бъдат част от Откровението, а не само пасивни наблюдатели или слушатели.

Силата на Откровението да възстанови човечеството и да го подготви, ще зависи от действията на много хора. Откровението е чисто. То не е корумпирано. То е предадено изцяло. Месията е устоял и го е донесъл в пълния му обем. Създателят на живота е осигурил всичко това. Всичко е на правилното място.

Новото Съобщение говори за различна реалност в хората. То не съблазнява интелекта и интелектуалната им гордост. То не подкрепя техните предубеждения и неправилното им мислене. То не е оковано от човешкото предпочитание, от човешката воля и изглежда забележително, но в същото време и противоречиво, изглежда ново и различно, по своему древно и вечно.

Личностите на Новото Съобщение трябва да са част от Новото Съобщение. Те не могат да бъдат само консуматори, които ще го ограбят, ще избягат и ще се опитат да го използуват за собствено забогатяване, за сила или за лична изгода.

Като разбойници в нощта, те ще го ограбят и ще се опитат да използуват неговата сила, привилегии и авторство за себе си. Да, вие ще бъдете свидетели на такива опити, защото човечеството е прекалено корумпирано, за да се справи с нещо толкова чисто и затова неговия фокус е отделната личност, а не колективните човешки маси.

Чрез изучаване и изживяване хората ще могат да предадат и преведат силата на Новото Съобщение на своите семейства, на своите общества, народи, религии, на всички – създавайки количествен скок в човешкото възприятие, който ще се случи почти невидимо във времето.

Хората ще започнат да разбират, че са местното население на този свят и трябва да установят свои собствени правила на поведение по отношение на външни визити и намеси. Това разбира се е очевидно. Хората ще кажат, ”Ние естествено не можем да позволим на всеки да идва тук и да върши каквото си иска. Ние също така няма да позволим да бъдем убеждавани от тези сили, че са тук да ни служат и спасят.”
Това разбира се ще бъде логично. Но сега то изглежда невероятно и невъзможно. Как е възможно? Това е, защото хората все още мислят примитивно. Те все още мислят, че са изолирани във вселената. Те не виждат в перспектива. Те не забелязват, че човечеството е опостушило света толкова много, че той няма да може да осигурява препитание за него в бъдеще и Великите Вълни на промяната са следствие на това.

Надеждата и обещанието е в отделната личност. Това винаги е било така. Всяко ново откровение, нов напредък, нововъведение, голяма крачка в науката, търговията и социалната политика винаги са осъществявани от вдъховени личности посветени на своята служба и дейност. По този начин са напредвали всички раси във вселената.

Личностите на Новото Съобщение имат големи отговорности тук, може би дори по-големи, отколкото са си представяли, че ще имат за нещо. Част от тях все още желае да бъдат щастливи, да живеят идеалистичен и неотговорен живот. Но дълбоко в тях има нещо, което се показва, една сила, един дълбок глас, едно чувство на отдаденост и посока, които стават тяхна рамка и дават смисъл на живота им.

Те са свързани с бъдещето. Те са свързани с Великата Общност. Те са свързани със своето време и с великите времена, които ще настъпят. Те започват да отвръщат като че са претени на света, да постигнат нещо специфично заедно с опредлени личности. Те започват да мислят и да чувстват като безсмъртни същества, които са тук, за да осъществят служба във временна и проблематична среда.
За да достигнете тази съзнателност и нейната сила обаче, се изизква изключителна подготовка и посвещение. Не можете да постигнете това, ако сте раздвоени. Не можете да бъдете нетърпеливи и манипулативни или направлявани от собствените ви преференции, защото дори няма да можете да започнете. Ще се откажете още на първото предизвикателство или затруднение, на първото обезкуражение, когато откриете, че хората около вас за които сте си мислили, че са приятелски настроени и доброжелателни, нямат идея, не се интересуват от тези неща и ще се обърнат срещу вас, ако провъзгласите себе си.
Тогава разбирате, че имате избор. Вие или ще последвате появяващата се сила на Знанието, колкото и мистериозна да изглежда тя, или ще последвате традициите и предпочитанията на семейството и приятелите ви.

Много хора се отказват в този момент, връщайки се обратно към амнезията, пристрастяванията и манипулациите на културата. Те се събуждат за кратко и силата на менталната среда около тях ги дърпа обратно назад – към объркване, към липса на отговорност и към фантазия.

В този момент трябва да сте загрижени за своето развитие и за развитието на хората около вас, които може да познавате и които могат да отговорят на Новото Откровение в живота. Не можете да изкачите тази планина, ако чакате другите. Вие трябва да я катерите самостоятелно, дори без най-добрите си приятели. Ще сторите повече за тях и за света, ако се изкачите и осъществите това пътуване, вместо да стоите отзад и да окуражавате.

Има толкова мъдрост и яснота, които да получите по пътя ви. Вие не можете да видите голяма част от това в момента, но то ви очаква във вашето пътешествие. Не можете да научите тези неща, ако не започнете това пътуване. Не можете да ги учите като правила и идеи, защото не бихте могли да ги въплатите, да ги последвате и демонстрирате.

Личностите на Новото Съобщение са част от Новото Съобщение като участници, без да дефинират своята роля или да оповестяват сила и позиции за себе си. Това изизква голямо въздържание от ваша страна, защото все още сте склонни да правите това. Тези зрънца на злото, зрънца на алчността, зрънца на заблудата и на самозаблудата са все още налице във вас. Много от тях са активни в този момент. Вие трябва да обуздаете тези пориви, да се обърнете към Знанието и да търсите подкрепата на други, когато е необходимо.
Не трябва да губите този зов. Напреднали сте до някаква точка и не трябва да се проваляте. До голяма степен сте надживели маниите на културата. Не трябва да се проваляте в тези начинания, най-голямата възможност, която някога ще имате – вие, които сте избрани и имате шанса да бъдете между първите, които ще получат Новото Съобщение от Бог.

Разбирате ли какво стои пред вас? Имате ли представа за това? Във вашите самоосъждания, можете ли да видите какво стои пред вас? Бог ви е дал път, дал ви е изход от джунглата, от безнадежния лабиринт на човешкото объркване и компромис.

Бъдете смели. Продължавайте подготовката и практиката си. Вслушвайте се в знаците на света за това, което приближава и нека знаците във вас смекчат екстремното ви поведение и остър критисизъм – без да отхвърлят нищо от самокорекцията във вашето мислене, във вашите предположения и във вашето държание.
Мъдрият учител не наказва ученика си, а само предлага твърда корекция. Така трябва да процедирате със себе си. Така постъпват мъдрите и обичащи родители с тяхното малко и непорочно дете.

Сега вие сте като деца в развиването на съзнание за Великата Общност и в откриване на силата на Знанието. Вие сте в началната фаза и имате дълъг път пред вас, който да извървите.

Накрая, вие имате цел, значение и посока. Вие обаче трябва да стоите с тях и да не попадате в клопката на затрудненията, разсейванията, на старите идеи и вярвания, които затъмняват съзнанието ви и ви карат да губите пътя нагоре по планината. Не допускайте да бъдете съблазнени от красиви места по пътя, защото имате съдба и пътешествие, които да извървите. Така ще ви изкупи Бог, защото вие никога не бихте могли да сторите това сами.