Епохата на Жените


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Предадено на Месията на Господ
Маршал Виан Самърс
на 14 ноември, 2007 г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Други Откровения

Новото Съобщение от Господ е на света и едно от нещата за които то говори е появяването на жени лидери, по специално в областта на духовността и религията. Време е някои жени да бъдат призвани за тази велика роля и отговорност и е важно това да се случи навсякъде по света и в религиозните традиции където е разрешено.

Би било интересно да узнаете, между другото, че в напредналите раси във вселената- напредналите нации във Великата Общност на интелигентния живот част от който сте и вие – където има различие между мъж и жена, в тези раси, които не са двуполови по природа, че на жените е даден приоритет по отношение на съзнанието и духовността.

Това разкрива напредък и практическа мъдрост, защото лидерите в този смисъл трябва да осигуряват и да пазят тези ценности. Ролята да бъдеш религиозен лидер в какъвто и контекст да съществува – дали в традицията, дали в йерархията на лидерството или е много по-неформална, отнасяща се да малък брой хора – е във всички случаи роля на осигуряване и запазване.

Да бъдеш създател в областта на религията е оправдано ако трябва да задоволиш практическите нужди на хората, както и да адаптираш религиозните учения към променящите се условия. Дори това трябва да се прави много внимателно, защото хоратd обичат да променят това, което им е дадено и го променят, за да задоволи нуждите и предпочитанията им, желанията и собствения им интерес. Така че креативността по отношение на религията е изключително рискована.

Но самата религия, в какъвто и контекст да съществува, трябва да се развива и променя. Тя трябва да съдържа огромен потенциал за да помага на хората, които извършват промени в личния си живот както и променят народите и обществата. Рабира се, както околната среда на света се изменя пред прага на Великите Промени наближаващи Земята, така и религията би трябвало да се променя и адаптира.

Основната роля на религиозните лидери в почти всички случаи e да са осигурители и пазители. И това, което те осигуряват не е от материално, а от духовно естество, в сферата на вътрешното осъзнаване и познание, възможно за всички хора и същества във Великата Общност. Защото Бог е дарил всяко съзнателно същество с интелект, който се нарича Знание или Мъдрост в Новото Съобщение.

Очевидно, жените в много общества играят огромна роля, въпреки, че все още съществува значително противопоставяне, а в някои традиции не е разрешено изобщо. Нужно е голямо преосмисляне в този аспект относно вродените качества и сила на жената, които биха и позволили да изпълнява такава роля. Защото в днешните традиции, жените не могат да бъдат лидери, въпреки че в много случаи те са гръбнака на религиозните организации и традиции.

Мъжете не бива да се чувстват застрашени от това, защото то е признаване на натуралните качества. И докато мъжете продължават да бъдат религиозни лидери, възможностите за жените трябва да се разрастнат значително. Например, ако една жена е развила умения в изучаването на вътрешното знание и използуването му подобаващо- изразяването му отговорно, без заобикалки и преоткриване за нея или за очакванията на другите – тогава след като тя е израсла в тази отговорност може да поеме ролята на религиозен водач.

Очевидно, ако се вгледате в изминалото столетие, ще видите еволюцията във всички общества, в много места на света, издигането на жената до бележити позиции, заемани в миналото само от мъже. Това е естествена еволюция, която трябва да продължи. В света днес има жени министър-председатели, но все още жените не се допускат до лидерски позиции в религията в много страни и култури. Те могат да станат глава на нацията, президенти, кралици, но не и отци, равини или имами.

Ако човечеството можеше да се учи от напредналите раси във вселената, вие бихте видели колко голяма грешка е това. Щяхте да видите какво другите раси е трябвало да учат и как е трябвало да култивират своята мъдрост и умения за оцеляването и функционирането си във Великата Общност, която по същество е изключително конкурентна и комплексирана. Ако можехте да се учите от тези примери, тогава бихте разбрали за каква Мъдрост говорим Ние.

В много развити раси, както вече споменахме, жените са свещеници; те са религиозни пълномощници. В този случай в раси много различни от вашата, жените са признати като по-възприемащи духовното направление, или Бог, докато мъжете като цяло – в повечето случаи, са по-полезни във физическите или практическите неща.

Това не е обикновен човешки феномен или исторически прецедент само в този свят. Това е нещо, случващо се в цялата Вселена. В някои напреднали раси, мъжкото и женското са обединени в едно същество за да може то да успее да постигне уменията на двата пола на Създанието. Но това не е реалност за човечеството, не е и нужно да бъде, защото мъжете и жените, мъжественото и женственото, двете общо притежават изключителни заложби и качества да бъдат развити и трябва да се развиват.

Ето защо това би могло да се нарече Епохата на Жените, въздигането на жените – не само до ключови позиции в политиката, не само до лидерски позиции в бизнеса или търговията, но в сферата на религията и духовността.
Докато жените притежават голяма сила, те също така имат и слабости и отговорности в семейството. Те са много податливи на убеждаване. Те са и много податливи на взаимна зависимост и лесно се съгласяват. Те лесно се подават на трудностите при срещане на разногласие и неодобрение. И гневът и разногласията им могат да бъдат относно изключително жалки и незначителни неща. Но независимо от това, те притежават естествени умения да резонират, да се грижат, да отстояват и да поддържат, да осигуряват и да бъдат източник на живот, който е нематериален в природата.

Всички човешки същества се нуждаят както от материални, така и от духовни неща. Духовните ценности не могат да се осигурят чрез материалните неща, но докато материалните не са осигурени, духовните не могат сериозно да бъдат приети от повечето хора. Те са различни, както виждате. Веднъж осигурили си необходимите физически потребности за живот като: храна, вода, дом, сигурност и т.н., вие започвате да изпитвате големи нужди. Тези нужди са между другото от психологическо и емоционално естество, но психологическите нужди са свързани с вашите дълбоки духовни потребности.

Категорично, най-голямата духовна нужда е една за всички хора, и тя е да намерите и задоволите вашата индивидуална мисия на света. Тя е истинска без значение от ващата култура, религия, семейни условия, икономическа ситуация и др. Но за да я приемете сериозно и отговорно, вие трябва да сте задоволили основните си материални нужди. Това е първото изизкване.

Затова защото осигуряването на провизии е било приоритет на мъжете в исторически аспект, жените са се специализирали в осигуряването на провизии на много по-висше ниво-психологическо, емоционално и духовно, което е в тяхната природа. Глупаво е да се мисли, че жените ще заменят мъжете в осигуряването на материални нужди. Защото женската сила е в съпричастието и в помощта. Жените изпитват същите проблеми на страх, желание и предпочитания както и мъжете, но те все още притежават тези естествени активи в изобилие. Да не се допускат жени до лидерство в религията и духовността е голяма и скъпо струваща грешка.

Духовните дела са различни от търговските и материалните дела на хората и не би трябвало да се бъркат. Религията и държавата не би следвало да са едно. Това е унищожително и е доказано от историята. Голамата жертва в тези случаи е религията, която е използувана за средство на държавата, което се превръща във форма на манипулация и убеждаване в себесправедливост и осъждане на другите.

Хората се опитват да опростят нещата и да уеднаквят всичко, но нещата не са еднакви, както виждате.

Природата изразява себе си различно в различните контексти и докато има жени които ще са чудесни търговски и политически лидери и винаги ще има мъже прекрасни религиозни учители и водачи, естественото развитие на нещата е в полза на жените.

Не си мислете обаче, че ако жените са начело на религията света ще се преобрази по магически начин, защото не това е начина. Но възможността за поддържане на религията и духа на религията във всички традиции ще се увеличи.

Вие ще се нуждаете от хора да управляват организациите, да осъществяват финансовите дела и да поддържат инфраструктурата, и всичко друго, но духа на религията е загубен ако е обединен с търговията и практическите нужди. Неговите етични основи еродират, духовните му контури се рушат, той става формализиран, груб, управляван от регулации и правила; той става скован от управлението на държавата, от политически и икономически сили, и живота го напуска. И като резултат той се изхабява, става статичен и угнетен.

Съществува естествено преимущество за жените в сферата на религията и политиката. Разбира се това не значи, че всички жени имат такова предимство, или че това ще е целта на всички жени. Не разбира се, но възможностите на тези които са надарени от природата – които имат цел, истинска цел, в тази област- би трябвало да са свободни да заемат такива постове.

В контекста на религията и духовността съществуват администратори, осигурители и пророци. Нека да поговорим за това.

Естествено администратори са тези, които ръководят организациите, и които отговарят за практическите и финансовите дела, и които са ангажирани с рекламиране на учението или възможностите и плюсовете на организацията.

Осигурителите са тези, които се грижат за хората с основните емоционални, психологически и духовни нужди, в духовен и религиозен аспект.

Пророците, обаче, имат много уникална роля и се нуждаят от специална подготовка. Ако някой притежава дарба, но не е здраво стъпил на земята и не е силен в Четирите Стълба на живота- своите връзки, здраве, работа и духовно развитие-неговата визия може да бъде неправилно използувана и грешно оценена.

През вековете, мъжете толкова са се страхували от силата на жените и възможността им да прогресират в обществото и културата, че са отричали значимостта и полезността на тези умения. Оттук и цивилизацията като цяло е била спъвана и задържана и нейния потенциал не е осъществен.

Много малко индивидуалности могат да бъдат пророци и не всички от тях ще бъдат жени, но тези умения са дадени на жените в много по-голям процент и днес съществуват жени които биха могли да бъдат пророци. Това е тяхната цел. Това е тяхната мисия. Но в техните култури и общества тези жени са назначени да се грижат за семействата си. Те са ограничени от техните локални религии и културни традиции. И тяхната цел не може да се прояви. Голямата възможност пред тях е затворена. Само защото сте родени с цел не означава че света ще ви позволи да я осъществите. Ето защо свободата е толкова важна- свободата да мислите, да изказвате, да създавате. Но, всъщност това е свободата да откриете своята цел и да я осъществите.

Много бавно, предимно в миналия век жените са започнали да се пробуждат, показвайки надмощието си в много култури- не във всички, но в много култури. Това е естествена еволюция, както Ние казваме. Това трябва да се случи. И човешката раса ще спечели от това. Да възпрепяствате жените и да им възлагате само домашни задължения е огромна грешка. Това би лишило човечеството от значителен ресурс.

Объркването на мъжкото и женското, мъжественото и женственото е довело до огромно забавяне в човешкото развитие и до голям процент наранени хора през вековете в много култури. Да сведете жените до това да отглеждат деца, да се грижат за дома и да им се гласува доверие само за незначителни роли в обществото е голяма грешка и доколкото е практика в много култури, то тези култури ще страдат в резултат на това. До скоро, в много общества на света, жените бяха считани за притежание на мъжете- ценно притежание, но все пак притежание, нещо което може да се купи, продаде, изтъргува или унищожи – и това е една от причините човешката цивилизация да прогресира толково бавно.

Защо е било нужно толкова време на човечеството да прогресира? Това не е само нуждата от технология и енергия, която ви е спъвала. Това е и ограничаването ролята на мъжете и жените. То е под въздействието на историята и традицията. И така как ще бъде забелязан таланта на жена, която има заложби да бъде осигурител в религията и духовността , в една култура, която не и позволява да поеме някаква роля в този аспект. И няма ли тя да страда в резултат на това?

Има много нещастни и неадекватни хора на света които са в това положение защото естественото им развитие е ограничено и прекъснато. И каква е цената за обществото за такива неадекватни личности? Каква е цената на обществото за пристрастяването на хората и самоунищожителните им опити? Каква е цената?

Цена, която в същност не е явна е, че тези лечности не са имали възможност да осигурят и разкрият истинската цел за която са тук и дарбата която биха могли да проявят, която е дар от Духа, дар от Господ.

Не са много жените, които било от амбиция или несигурност биха приели тази роля, но това би могло и да не е тяхната цел. Това е въпрос на разпознаване и не би трябвало да бъде ограничавано от племенни, религиозни или политически фактори. В много напреднали култури във вселената, пророците са разпознавани измежду Древните и са избирани и специално обучавани за бъдещите им роли. Така също и осигурителите. Хората с технически умения също. Техният талант е разкриван още в ранна възраст и им е давано различно образование което да ги подготви за разкриване и използуване на естествените им способности.

Другият нежелан аспект в задържането на превъзходството на жените е, че момчетата и момичетата са слагани заедно от много рано. Те се опитват да подражават едни на други. Те се съревновават едни с други и са окуражавани да приемат традиционни роли по между си, което ограничава младите момичета и момчета да развиват и разкриват естествените си възможности и наклонности. От всички се очаква да се задомят и да имат семейство и деца. И така децата са програмирани от медиите и всички имиджи и култури да имат любовна история когато са едва 5 годишни. Това е така на много места днес. Как тогава индивидуалността и таланта да бъдат открити при тези условия? Това е като да подготвяте всички момчета за войници и нищо повече. И загубите за обществото са неизчислими- загуба на таланти, загуба на вдъхновение, загуба на естествените наклонности на хората.

Младите мъже и жени би трябвало да имат много малко контакти по между си до тогава, докато не започнат да разбират себе си и своите собствени наклонности и силни страни, както и да придобият чувство за посока в живота. Само да ги хвърлим едни срещу други и да им въздействаме да имат социално поведение преждевременно, е много пагубно. Достатъчно трудно е за младите хора да се справят с всички противоречиви влияния на обществото за да могат да се справят и с противоположния пол в толкова ранна възраст.

За родителите навсякъде е важно да осъзнаят, че вместо да имат големи очаквания относно изявите на своите деца, би трябвало да следят за знаците, които са дадени на децата им по отношение на техните наклонности и силни страни, слабости и естествени способности. Това в много случаи не е видно до настъпването на късно детство. Но да окуражите млад човек и да го насърчите да изучава Пътя на Знанието за да може да има достъп до огромния интелект, който Бог му е дал, е между другото най-големия подарък който един родител може да направи на децата си извън осигуряване с материалните нужди.

Светът би изглеждал различен днес ако жените биха имали възможност да се проявят. Той не би бил изключително привлекателен; той би имал все още много проблеми, но бихти имали много повече хора подготвени за Великите Вълни на Промяната които приближават света- унищожаването на околната среда, промяната на климата, намаляващите ресурси на света и т.н. И би имало по-велики и по-мъдри ръководители в областта на религията и духовността. Това ще се промени сега след като жените естествено се стремят към такива възможности, ако им бъде дадена тази възможност наистина.

Новото Съобщение на Господ окуражава жените да имат смелост и да поемат тази роля и отговорност. Тук се набляга не на силата, а на отговорността. Вие трябва да търсите голямата отговорност, не голямата власт. Мощта, без отговорност е разрушителна. Тя е арогантна и себезадоволяваща се и води до големи вреди.

Разбира се ще има голяма съпротива от страна на много мъже, които винаги са се страхували от жените и се страхуват от това което би могло да последва за тях от такова възраждане на жените. Но това е естествено явление. Това не означава, че мъжете ще бъдат отстранени от тези дейности или ще ги направи по-малко нужни в бъдещето. Защото те също имат големи задължения и отговорности, които все още не са открили и канализирали.
Мъдростта на жените трябва да бъде на преден план ако обществото иска да напредне и ако човечеството желае да се адаптира към големите промени и големите предизвикателства, както и да елиминира конфликтите и войните. Трябва да се позволи на тези естествени качества у жените да се проявят, не само за участниците в тази задача, но и за доброто и прогреса на целия свят и цялото човечество.

Жените трябва да са свободни, но и трябва да се освободят от дребнавостта, арогантността и невежеството. Те трябва да се учат да контролират емоциите си. Трябва да учат да различават мъдростта. Те трябва да се образоват. Те трябва да поемат големи отговорности в области, в които не са били приети. Трябва обаче да има и достатъчно вяра и доверие между мъжете и жените за да се случи всичко това.

Новото Съобщение набляга на това, защото то е важна част от възможността всяка личност да може да се докосне до Знанието, до дълбоката интелигентност, която Бог е въплатил във всяка личност. Днес повечето хора не са наясно с наличието на Знанието и не могат да откликнат на защитата и насоката, които То осигурява.

Изучаването на Стъпките към Познанието е важно, защото те представляват фундамента на истинското духовно развитие и религиозно образование. Да се учи накой да декламира Цитати от Библията или Корана, или да хвали Господ не е начин за задоволяване на духовните ви нужди. Това може да е от полза за бъдещите ви роли, може да е важно за някой индивидуално, но целта на духовното развитие, религиозното образование и изграждането на връзка между мислещия ви ум , който е продукт на всички световни въздействия, и дълбокия интелект във вас, който Бог е създал – е да ви защитава, направлява, да ви предпазва от зло и да ви води към голямата цел довела ви на света – цел позната само на Знанието и цел, която е извън обсега на интелекта, извън човешката спекулация, амбиция и теология.

Умът трябва да служи на Духа, а не обратно, такава трябва да бъде йерархията на вашето същество. Тялото ви служи на ума, който служи на Духа, Духа служи на Бог, което е естествено да прави. Това е всичко. Но ако ума се опитва да използува Духа, мисълта се превръща във фалшив лидер. Тя не може да осигури реална цел, значение и посока. Тя може само да подклажда структура и правила, които може и да са необходими, но в този смисъл се превръщат в прекалено заповеднически и подтиснически. Вярата измества въодушевлението. Подчинението измества служенето. Вярността измества признаването.

Ито защо днес в света религията, в много случаи, не върши основната си задача, която е да приближи хората по-близо до Бог. Това означава да приближиш хората да това, което Бог е въплатил в тях- не на идеала им за Бог, не за вяра в Бог, не в традиционната вяра в Бог, но в това, което Бог е въплатил във всеки от вас, което в Новото Съобщение се нарича Знание.

Само То е това , което знае кои сте вие и защо сте тук, кого търсите да намерите в света, какво искате да постигнете, къде да бъде изпратен вашия дар, стъпките, които да извървите, привличанията, които да избегнете, възможностите които да приемете, местата които да посетите и които да не посетите, хората, които да срещнете и тези с които да нямате връзки, изкушенията, които да отхвърлите и тези, които са дълбоко във вас и които да последвате, тези, които са ви дадени от Бог.

Това предизвикателство е както за мъжете, така и за жените. Препятствията за осъществяване на стъпките към Знанието са пред мъжете и жените по равно. Но жените, в повечето случаи са в по-неизгодно положение във възможностите- важността на тяхното Знание не е оценена високо. Те са използувани само като инструменти от семействата си, от тяхната култура, техните общеста, племена или нации. Това трябва да се промени или човечеството няма да напредне. Вие ще си останете примитивна, племенна култура, която е в невъзможност да функционира в свят на изчерпващи се ресурси; склонна към съревнование, войни и конфликти; и вашата религия ще продължи да бъде средство на държавата- спъната от историята и традициите и окована във вериги за истинското проявление на Духа.

Разбира се религията днес има изключително важно значение като етично учение за запазване и осигуряване на пътищата за осъществяване на божествената същност във всяка личност и какво тази същност изизква от всяка личност в частност. Но религията се е провалила на толкова много места, под ръководството на държавата и дори някъде обединена с държавата. Това не трябва да се случва. Това не е здравословно за нея.

Всички истински Месии на Господ дошли на света бяха изключително независими от държавата. Независимо дали бяха определяни като светци или еретици, те е трябвало да оперират свободно от диктата на правителството и обществото. Между другото, те са приспособявали ученията си, така, че да могат да учат и осигуряват, но в същото време са оперирали в много различна система – система на вътрешно насочване която Бог е поставил в тях, такава, която съществува у всеки индивид и е най-големия му потенциал.

Една от най-големите трагедии на човешката бедност, толкова ширеща се днес на света и имаща потенциал да стане дори по-голяма в бъдещето, е че заложбите на тези хора никога няма да бъдат разкрити, никога няма да имат възможността да разгърнат потенциала си. Големите учени, големите мислители, големите политици, големите религиозни лидери, големите служители на човечеството ще бъдат под хомота на бедността. И не само, че живота им ще бъде пожертван, но и ще живеят в мизерни условия. Защото мъдростта от която обществата се нуждаят за да прогресират и напредват ще бъде отхвърлена. Това, извън човешкото страдание, е тяхната трагедия.

Вие навлизате в Епохата на Жените. Време е за жените да се появят- етични, отговорни, мъдри жени. Но те също трябва да учат Пътя на Знанието. Те също трябва да чуят Новото Съобщение на Господ, за да разберат какво наистина ги мотивира да приемат великата роля на живота. Това разбиране съществува вече в някои места на света, но не е достъпно за повечето хора. То е рядкост. То не се цени. Не подценявайте потенциала му.

Много от големите лидери в бъдещето на човечеството трябва да бъдат жени. Това е тяхната съдба. Това е което те трябва да правят. Ако това не стане, човечеството няма да прогресира. То ще остане пленник на историята, на традицията, на конфликта и войната. Бивайки осигурители и поддръжници, жените имат потенциала да осигурят мир и сътрудничество. В духа на традицията те трябва да направят семействата да работят, да държат семействата заедно, трябва да се грижат за хората директно и всеотдайно. Можете ли да видите плюсовете тук? Областта на религията и духовността е където големите способности и умения излизат наяве. Жените могат да имат семейства, но те притежават много по-голям заряд, да се грижат за хората в която и сфера да работят.

Това, че Новото Съобщение на Господ идва чрез Месията, който е мъж, не би трябвало да ви обезкуражи от Съобщението дадено тук. Защото този мъж, Месията, оценява нуждата от силата на жените. Ако можете да отделите истинското въодушевление от личната амбиция, ще видите значението на това. Ако можете да сте свободни от съревнованието за власт, което завладява все повече мъже и жени напоследък, без значение на връзките между им, тогава можете да видите мъдростта на това. Ще видите значението на тези думи. Защото Ние говорим не за интелекта, не за социалното ви положение, не за личните ви амбиции; Ние говорим на дълбоката ви същност- същност която Бог създаде във вас- същност, която не е продукт на социални, политически или религиозни условия, но е продукт на Божественото във вас. Това не е обикновен потенциал; това е дълбок интелект, далеч по-мъдър от вашия интелект.

Но как някои хора са открили това? Как са намерили разликата между Знанието и мислещия ум, който не е вашия ум? Това не са вашите идеи и вярвания. Вашите идеи и вярвания са част от нещата, които направляват живота ви. Това, което сте е извън тях. Но колко хора на света разбират това?

Когато говорите за наличието на връзки с вас, вие имате предвид връзки с вашия ум и тяло. Другото, което е там е истинското ви аз.

Предизвикателството за жените, в частност, не е воденето на битки за власт с мъжете, защото това е пагубно. Това не е и с цел отстраняване и засенчване на мъжете, защото това също е пагубно. Това е за приемането на големи отговорности. И това значи, че понякога жените трябва да вървят напред сами, без съпрузи и семейства. Няма гаранции в този аспект.

Вашият духовен повик е вашия духовен повик. Не можете да се договаряте с него. Жените, които за призовани за осъществявяне на велика служба трябва да вървят напред без придружители. Те не се нуждаят мъж, който да ги защитава, осигурява и да ги държи на заден план. Те между другото биха могли да имат връзки с мъже или не, зависи от Знанието и от техните индивидуални нужди.

Правим тези уточнения, за да могат жените да разберат, че не трябва да слагат връзките с мъжете преди вътрешния си повик. Това е една от техните слабости, преписана им от обществото, която представлява и нормални човешки нужди. Но понякога дори нормалните човешки нужди трябва да бъдат изместени от дълбоката, божествена нужда. Тя би трябвало да е на първо място.

Това важи както за мъжете, така и за жените. Ако искате да откриете повика в живота ви, трябва да го поставите на първо място. Ако целта за идването ви тук се нуждае от това, тогава то има най-голямата стойност. Задоволяването на социялните задължения и биологичните нужди не са по-важни от него, Боже мой, защото Ние говорим за нуждите на душата. Това е нуждата на душата да открие и осъществи целта на света в условията на света. Това възстановява божествената ви природа. Това е което задоволява посвещението ви спрямо Бог. Това прекратява вътрешния ви конфликт. Това интегрира истинската ви природа. Така тялото ви служи на ума, който служи на духа, както и трябва да бъде. Така живота ви става пълноценен. Така вие приемата големите отговорности. Това е което задоволява нуждите на душата.

Ние наближаваме Епохата на Жените. Приемете това и го приветствайте. Новото Съобщение от Господ ще ви учи на значението му и защо е толкова важно за човечеството на този етап от еволюцията. Защото това не е свършека на света. Това е времето на новото начало. Това е началото на човешката солидарност и обединеност, защото това е единствения начин на хората да преминат през трудностите на света и през съревнованието с други интелигентни форми на живот във вселената около вас. Новото Съобщение на Бог разкрива детайлно какво означават тези два феномена и защо трябва да бъдат посрещнати с кураж и отговорност.

Новото Съобщение е изпратено на света да подготви човечеството за бъдещето, което няма да е като миналото. Следовотелно, за жените, те трябва да имат бъдеще не като тяхното минало. И мъжете също трябва да имат бъдеще, различно от миналото си. Това е епохата на човешката интеграция и обединение, защото нуждата от тях е голяма.

Увеличаващото се човечество, живеещо в свят на намаляващи ресурси налага това и то е за добро. То е необходимо. То е необходимо за намаляване на човешките нещастия и за променяне на курса и желанието за съревнование, конфликт и война. Жените имат призванието да играят главна роля в този преход, да подготвят обновлението на света и да подготвят човечеството за бъдещето и живота във Великата Общност, където човешката дружба, съгласие и проявление на жените ще бъдат наложителни.