Съобщението

“Увод”

Добре дошли в Новото Съобщение от Господ. Забележително е че сте открили Новото Съобщение от Господ или може би то ви е открило. Това не е от значение.
Четете още..

Начало

  Слушайте Гласа на Откровенията

  “Въведение”


  За записа

  Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

  Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

  В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

  Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.

  Библиотеката на Новото Съобщение

  Tom 1

  Съдържание


  Глава 1: Пробуждането
  Глава 2: Пътешествие към Свободата
  Глава 3: Затворът
  Глава 4: Революцията
  Глава 5: Повратната Точка
  Глава 6: Подаръкът на Новия Живот
  Глава 7: Пътешествието към Новия Живот
  Глава 8: Вашата Цел и Съдба
  Глава 9: Изграждане на Мост към Новия Живот
  Глава 10: Кураж и Воля за Подготовка
  Глава 11: Изграждане на Сила и Издръжливост
  Глава 12: Подготовка за Велика Роля на Света
  Глава 13: Великата Истина
  Глава 14: Вие сте Тук с Голяма Цел


  Съдържание


  Глобалната Криза

  Бивайки Съсредоточени в Сгромолясващ се Свят

  Великото Предупреждение

  Новият Свят

  Борба за Спасяването на Човешката Цивилизация

  Шокът от Бъдещето

  Бедност

  Какво ще Спаси Човечеството

  Съдържание


  Новото Съобщение на Бог за Световните Религии

  Божията Сила и Присъствие в Света

  Гласът на Откровенията

  Религиозен Фундаментализъм

  Мохамед и Новото Съобщение от Бог

  Буда и Новото Съобщение от Бог

  Новото Съобщение от Бог за Ислямския Свят

  Голямата Вяра


  Tom 2

  Съдържание


  Глава 1: Какво е Бог?

  Глава 2: Какво е Света?

  Глава 3: Какво е Жизнената Сила?

  Глава 4: Какво е Знанието?

  Глава 5: Каква е Човешката Цел?

  Глава 6: Какво е Великата Общност?

  Глава 7: Как се постига Мъдрост в живота?

  Глава 8: За кого е предназначена Мъдростта?

  Глава 9: Как Бог участва в света?

  Глава 10: Как да се подготвите?

  Глава 11: За какво да се готвите?

  Глава 12: Кого ще срещнете?

  Глава 13: Какво не трябва да бъде научено?

  Глава14: Какво трябва да се избягва?

  Глава 15: Кой служи на човечеството?

  Глава 16: Кои са Невидимите?

  Глава 17: Как откровенията се появяват в човешкия живот?

  Глава 18: Какво е човешка съдба?

  Глава 19: Какво е религия?

  Глава 20: Какво е религиозно образование и за кого е предназначено?

  Глава 21: Какво е Път на Знанието във Великата Общност?

  Глава 22: Къде може да бъде открито Знанието?

  Глава 23: Как е преведено Знанието във Великата Общност?

  Глава 24: Какво представляват Стъпките към Знанието?

  Глава 25: Какво е милост?

  Глава 26: Кой е Исус?

  Глава 27: Какво е еволюция на религията на света?  Tom 4

  Съдържание


  Увод
  Част Първа : Реалността на Интелигентния Живот във Вселената
  Глава 1: Лице в лице с Великата Общност на Живота

  Глава 2: Кратка История на Посещенията на Земята

  Глава 3: Граници на Пътуването в Космоса

  Глава 4: Връзки и Търговия в този Регион на Космоса

  Глава 5: Технология и Различните Пътища за Стабилност

  Глава 6: Семейства и Генетична Манипулация

  Глава 7: Съревнование, Зависимост и Мисловна Среда

  Част Втора: Духовността на Интелигентния Живот във Вселената
  Глава 8: Свобода във Великата Общност

  Глава 9: Религия във Вликата Общност

  Глава 10: Силата на Знанието

  Глава 11: Невидимите Сили във Вселената

  Глава 12: Създание и Съдба

  Глава 13: Бог във Великата Общност

  Глава 14: Вашата Връзка с Великата Общност


  Други Откровения

  Откровения които още не са включени в книги и записи от Маршал Виан Самърс Научете още…

  Available free from the Store