За Новото Съобщение

За Новото Съобщение

Добре дошли в Новото Съобщение от Господ. Удивително е как след дълго и мистериозно пъгешествие в живота, вие пристигнахте тук. Вие сте открили Новото Съобщение от Господ или може би то ви е намерило. Няма нищо лошо и така да е.

Господ говори отново. Новото Съобщение от Господ е на света. Това е чудото на Божествената любов и комуникация за човечеството, разкриващо се във вашето време и вие сте едни от първите да узнаят за това.

Новото Съобщение от Господ е оригинална комуникация от Бог до всички хора по света. То е дар на комунакацията и откровението за хора от всички народи и вери, дадено сега на грамотния свят на глабалната комуникация и растящото световно съзнание.

Новото Съобщение не е само за едно племе, една нация или само една религиозна група. То е комуникация на Бог за целия свят.

Тази комуникация има силата да възпламени духовното сърце на човечеството, да извести повика на Бог за обединение на народите и религиите и да подготви човечеството за радикалната промяна в света и неговата съдба във вселената на интелигентния живот.

Новото Съобщение беше предавано за период от повече от 42 години до Маршал Виан Самърс. Той е изминал дълъг и тежък път за да приеме Новото Съобщение на Бог и да го донесе до вас и до всеки който маже да го получи. Той е скромен мъж, пратен на този свят за тази цел, за да бъде Месията на Новото Съобщение от Господ.

Защо Вие?

Защо сте дошли тук? Защо сте открили Новото Съобщение от Господ? Това може би изглежда като мистерия или случайност. Има обаче причина поради която сте открили Новото Съобщение.

Защото Господ зове хората по света да се събудят и да се готвят за нов и велик живот – живот с цел, връзки и допринасяне за нуждите на света. Господ и Ангелското Присъствие призовават хората да открият тяхната висша цел и да помагат на човечеството в трудните времена занапред.

Вие един от тези хора ли сте? Чувствате ли, че имате по-висша цел в живота си и съдба извън обикновенните събития? Чувствате ли, че ими и други които вие трябва да откриете защото съдбата им е свързана с вашата? Долавяте ли , че света се отправя към трудно бъдеще и вие трябва на откриете какво означава това и как бихте могли да се подготвите за него?

Ако това е така, тогава откритието на Новото Съобщение би могло да бъде повратна среща във вашия живот. Защото Новото Съобщение осигурява отговор на тези, а и на много други въпроси. Новото Съобщение осигурява ясна пътека за развитие на Знанието, дълбоката интелигентност която живее във вас, която може да разкрие вашата висока цел и съдбовни връзки на света.

Защо Сега?

Удивително е че живеете в повратна точка на човешката история. Това са времена на безпрецедентна промяна, предизвикателство и възможност срещу които се изправят хората по света.

Никога преди риска от война, религиозен конфликт, катастрофални промени в климата и човешки трагедии не е бил по-голям. И също така никога възможността за световно обединение и глобално сътрудничество не е била толкова голяма.

Няма значение къде сте родени, как сте възпитани или какви са условията в момента, вие сте част от тази повратна точка в човешката история. Новото Съобщение учи, че ние всички сме избрани да дойдем на света в този момент за да помагаме и допринасяме на борещето се човечество, да пазим запален духовния огън в сърцето на хората и да донесем дара на мъдроста и благоволението от Древния ни Дом, който да служи на света в тежките изпитания. Преценете сами: затова ли сте тук?

Следващите десетилетия ще определят съдбата на човечеството. Това зависи от действията и решенията на всеки от нас сега и в идващите години. В близкото бъдеще ще се определи дали човечеството ще върви напред в съюз и сътрудничество или в постоянен конфликт и унищожение. Това е защото ние сме пред прага на велико бъдеще и Господ ни говори отново.

Защо Ново Съобщение?

Новото Съобщение на Господ е тук поради фундаменталните кризи на света:

    1. Великите Вълни на природната, социалната и икономическата промяна и катаклизъм съсредоточени в човечеството, криещи риск от войни и човешки нещастия невиждани до сега. Човечеството е създало глобални бедствия които имат потенциала да променят света както добре знаем. Ние сме неподготвени за това. Чрез Новото Съобщение, Господ осигурява нов път напред за хората, път на вътрешна подготовка която всеки трябва да извърши.
    2. Човечеството се присъединява към Великата Общност на интелигентния живот във вселената. Контактът е установен от тези, които искат да извлекът полза от разделеното и слабо човечество. Хората не са готови за това. За пръв път с помоща на духовността на живота във вселената, Бог разкрива истинската същност на този контакт. Това има огромно значение за осъзнаване на човешката еволюция и съдба, както и как Бог осъществява своята дейност в този и във всичики други светове.
    3. Религиите на света са разединени и в съревнонание една с друга и дори с тях самите. Поради това увеличаващо се съревнование, и конфликт те са ослабили човешкото семейство и причиняват огромно разделение и спорове във време в което би трябвало човечеството да се обедини и съгласува. Новото съобщение учи, че Господ е инициирал всички световни религии и всички те са променени от хората.
    4. Хората навсякъде по света чувстват огромна вътрешна празнота, без значение дали са бедни или богати, те чувстват прекъснатата връзка и липса на посока в живота си. Хората по света живеят, страдат и копнеят за духовното. Бог отговаря на тези техни нужди и копнежи чрез пробуждане на духовното знание във всеки от тях, който може да откликне. Знанието е нашата връзка с Господ и тези личности, които ще бъдат ръководени от Знанието ще осъществят промяната и ще определят бъдещата съдба на света.

В резултат на тези 4 кризи Бог говори отново на света с предупреждение, благословия и подготовка на всички нации, племена и религии на човечеството.

Нашата Съдба

Новото Съобщение разкрива, че човечеството има велика съдба на свободна раса в нашия свят и във Великата Общност на живота във вселената. Човешкото семейство има силата и потенциала да превъзмогне и реши конфликтите както и да запази природната среда на Земята, която да бъде негов постоянен дом в бъдещето. Човечеството притежава огровен духовен заряд, който трябва да бъде запазен, подклаждан, стимулиран и развиван в световен мащаб. Това е невероятна възможност и огромна нужда която стои пред нас сега.
Но как това може да се осъществи? Как човечеството би могло да се вразуми и да смени разрушителния и безрасъден курс който е поело? Великите Вълни на природната, политическата и икономическа промяна застрашават интереса и личната сигурност на хората, какво би могло да въодушеви и възобнови мотивацията и вдъхновението на Човешкото семейство?
В края на краищата, това е Знанието, дълбоката духовна сила на хората, което е в състояние да вдъхнови и мотивира всеки човек за да открие високата цел в живота си и да помага на човечеството да избере обединението и кооперацията вместо разделението, войната и съревнованието.
Бог е донесъл Новите Откровения за да събуди тази духовна сила във всеки и да вдъхнови велика визия и възможност за изграждане на много по-добро бъдеще от миналото. Тук Господ работи чрез личности от всички националности и религиозни традиции във всякакви условия, работи отвътре навън.
Огромна помощ е дадена на света от Бог и от Ангелското Съсловие, което превежда Божията Воля на човешки език и разбиране. Помощта е налице. Господ говори отново. Новият път е пред вас и пред целия свят.

Къде да започнем?

Вие сте открили Новото Съобщение от Господ но какво означава то? Каква е следващата ви стъпка? Отделете време за да осмислите значението на това откритие и да разберете следващите стъпки които можете да направите:

Четете и слушайте Гласа на Откровенията

Четете Оповестяването и слушайте оригиналните откровения на Новото Съобщение:
Изложението
Обещанието
Посвещаването

Четете отговорите на често задавани въпроси

Четете отговорите на общи въпроси за Новото Съобщение от Бог, какво е то, защо е тук и как е получено.

Четете Историята на Месията

Маршал Виан Самърс е отдал изминалите 30 години от живота си да получава Новото Съобщение от Господ. Четете Историята на Месията и научете повече за човека отговорен за приемането на Новото Съобщение на Земята.

Слушайте Историята на Месията.

Месията е жив в света днес. От време на време той се показва със съобщението за света и за учениците на Новото Съобщение.

 

Поемете пътешествието към Стъпките на Знанието.

Бог е осигурил Стъпките към Знанието като пътека която всеки може да поеме за да изгради основната сила и възможност в живота. Стъпките са на разположение на всеки който пожелае и са безплатни он лайн.

Присъединете се към Безплатното он лайн Училище на Новото Съобщение.

Присъединете се към Безплатното Училище на Новото Съобщение, в което участват ученици от 70 страни в света, които учат и живеят с Новото Съобщение от Бог. Посетете Седмичните Беседи и уроците на живото излъчване.