Важни Термини

Новото Съобщение от Господ ни разкрива, че нашият свят е пред най-великата промяна в историята и еволюцията на човечеството. Точно в това време Новото Съобщение от Бог пристигна на Земята. То разкрива великите промени наближаващи нашия свят както и съдбата ни във Великата Общност на живота за която ние не знаем нищо и за която не сме подготвени.

Тук Откровенията формулират отново някои познати термини и представят други, изцяло нови за хората. Важно е тези термини да са разбираеми в процеса на четене на текстовете на Новото Съобщение.


Бог е представен в Новото Съобщение като Източник и Създател на живота и на безбройните раси във вселената. Тук великата реалност на Господ е разкрита в истинската си същност в този и в другите светове във вселената. Това е преоткриване на разбирането ни за значението на Бог и Божествената Сила и Присъствие в нашия живот. Новото Съобщение ни казва, че за да разберем какво Бог върши в нашия свят трябва да разберем какво Той върши в цялата вселена. Това е разкрито за пръв път чрез Новото Съобщение от Бог. В Новото Съобщение, Бог не е личност или единично съзнание, а всепроникваща сила и реалност която насища целия живот, съществуваща извън рамките на теологичните и религигиозни разбирания. Бог говори на най-дълбоката същност във всяка личност чрез Знанието което живее в нас. Научете повече…

Разделението е съществуване и състояние далеч от Бог. Разделението започва когато част от Сътворението е пожелало да има свободата да съществува далеч от Създателя, да живее в състояние на Разделение. Като резултат, Бог е създал нашия развиващ се свят и разширяваща се вселена като място където да живеят отделените в безкрайни форми и състояния. Преди Разделението, целия живот е бил в безвремево състояние на чист съюз. Това е състояние на съюз с Господ, в което състояние разделените са викани да се завърнат – чрез служене, допринасяне и откриване на Знанието. Това е мисията на Бог на нашия свят и навсякъде във вселената, да превъзпита отделените чрез знание, което е частица от всяка личност все още свързана с Бог. Научете още…

Знание е дълбокото духовно съзнание и интелигентност във всеки човек, очакващо да бъде открито. Знанието представлява вечната и неизменна част от нас никога не напускала Бог. Новото Съобщение говори за Знанието като за огромна надежда за човечеството, вътрешна сила в сърцето на всеки, която би могла да бъде открита чрез Новото Съобщение от Бог, което е тук да я повика и открие. Знанието съществува извън интелекта. То самото има мощта да ръководи всеки от нас към нашата висока цел и съдбовни връзки в живота. Научете повече…

Ангелската Общност (Съсловие) е великото Ангелско Присъствие, което наблюдава света. То е част от йерархията на служба и връзки установена от Бог да следи изкуплението и завръщането на всички отделени същества във вселената. Всеки свят където съзнателния живот съществува е наблюдаван от Ангелското Съсловие. Съсловието което наблюдава нашия свят е превело Волята на Бог на човешки език и разбираемост както се разкрива в Новото Съобщение от Бог. Наименованието Ангелско Съсловие е синоним на Ангелско Присъствие и Ангелски Стопани. Научете повече…

Новото Съобщение от Господ е оригинални Откровения и комуникация от Бог до хората по света, както за днес, така и за бъдещето. Новото Съобщение е дар от Създателя на живота за хората от всички нации и религии и представлява поредното велико проявление на Божията Воля и План за човешкото семейство. Новото Съобщение е над 9000 страници и е най-обширното Откровение някога дадено на света, дадено сега на грамотен свят на глобални комуникации и нарастващо световно съзнание. Новото Съобщение няма за цел да реформира нито една традиция. То е Новото Съобщение от Бог за човечеството, което се сблъсква с изключителна нестабилност и катаклизми в света и е пред прага на присъединяването си към Великата Общност на интелигентния живот във вселената. Научете още…

Гласът на Откровенията е обединения глас на Ангелското Съсловие, донасяйки Божието Съобщение чрез Месията пратен на света с тази цел. Така Съсловието говори като един Глас, всички говорят като един. За пръв път в историята, вие можете да чуете истинския Глас на Откровенията предавани чрез Божия Месия. Това е същия Глас говорил с всички Божи Месии в миналото. Думите и Звуците на Гласа на Откровенията са отново на света. Научете още…

Месията е този който е избран, подготвен и пратен на света от Ангелското Съсловие да получи Новото Съобщение от Господ. Месията на днешния ден е Маршал Виан Самърс. Той е добър и скромен човек без претенции и позиции на света, човек който е изминал дълга и трудна подготовка за да е в състояние да осъществи тази важна роля и мисия в живота. Той е натоварен с огромно бреме, благословия и отговорност да получи чистите Божествени Откровения, да ги опази и представи на света. Той е първият Месия на Господ, който разкрива същността на Великата Общност на интелигентния живот във Вселената. Месията е ангажиран в този процес на Откровенията за повече от 30 години. Той е жив днес. Научете още…

Печатът на Пророците е печат установен от Бог в края на живота на Месията. Той запечатва Откровенията в чист вид, предпазвайки от допълнения и промени Божията комуникация. Печатът на Пророците е дело на Бог и само Бог може да го разчупи в ключови и трудни времена за човешката еволюция когато Господ реши да говори отново. Научете още…

Присъствието може да означава както присъствие на Знание в личността, Присъствие на Ангелското Съсловие така и изключителното Присъствие на Бог. Присъствието на тези три реалности предлага промяна в живота, благоволение и връзка която може да бъде открита чрез следване на мистерията на живота и чрез изучаване и практика както на някое от предишните Божии Откровения така и чрез Новите Божии Откровения за света. Новите Откровения предлагат модерен път за разкриване силата на Присъствието във вашия живот. Научете още…

Стъпки към Знанието е древна книга за духовна практика за пръв път дадена от Бог на света. През време на това мистериозно пътуване, всеки човек е насочван да открие силата на Знанието и да изживее изключителното вътрешно знание, което може да го изведе до високата цел и повик в живота. Научете още…

Великата Общност е огромната вселена на интелигентния живот в която нашия свят винаги е съществувал. Тази Велика Общност включва всички светове във вселената където съществува съзнателен живот във всякаква форма и развитие. Новото Съобщение разкрива че човечеството се намира в ранна фаза на зряло развитие и че е дошло време хората да се подготвят за присъединяването си към Великата Общност. Човечеството е пред прага на космоса, разкривайки го и установявайки че не е само във вселената, дори и на Земята. Научете още…

Великата Тъмнина е Интервенцията осъществявана от някои раси от Великата Общност които са тук да извличат полза от слабото и разделено човечество. Тя съществува от времето когато човешкото семейство е започнало стремглаво пътя си към хаос и безредие, пред Великите Вълни на Промяната. Интервенцията се представя като добра, любезна и изкупителна сила докато в действителност има за цел да подкопае човешката свобода и свободата на волята, както и да контролира света и неговите ресурси. Новото Съобщение разкрива че Интервенцията има за цел да установи тайно влияние върху съзнанието и сърцата на хората във време на голямо объркване, конфликт и уязвимост. Като хора от този свят, ние призоваваме да се даде отпор на Интервенцията, да образоваме и предупредим, а също и да обединим човешкото семейство за великата цел и да подготвим света за приближаващите предизвикателства и възможности на живот във Великата Общност. Научете още…

Великите Вълни на Промяната са набор от мощни природни, икономически и социални сили приближаващи света. Великите Вълни се резултат от неправилното и прекомерно използуване на света от хората, на неговете ресурси и природна среда. Великите Вълни имат силата да променят драстично лицето на земята, да създадат икономическа нестабилност, необратими промени в климата, непостоянно и стихийно време и загуби на плодородна земя и чиста, питейна вода, застрашаващи да създадат критична обстановка в света и нещастия за хората. Великите Вълни не са края на света или апокалиптично събитие, а период на преход към ново състояние на света. Новото Съобщение разкрива какво приближава към света и огромната подготовка която трябва да се осъществи от достатъчно хора. Това е повик за човешка кооперативност родена от явна и очевидна нужда за запазване и предпазване на човешката цивилизация. Научете повече…

Умствената Среда е среда на мисъл и емоци която съществува паралелно с физическата среда. Умствената среда съдържа сили които афектират нашето мислене и емоции и могат да доминират над нас докато не станем силни със знанието. Научете повече…

Високата Цел се причислява към спицифичния принос с който всяка личност е пратена на света за да осъществи уникалните връзки които ще позволят тази цел да се изпълни. Знанието във всеки е ключа към високата цел и съдба. Високата цел не може да бъде установена само от интелекта. Тя трабва да бъде открита, последвана и изразена в служба за другите за де се осъществи напълно. Както никога до сега светът се нуждае от демонстрация на тази висока цел от все повече и повече хора. Научете повече…

Духовното Семейство се причислява към малка работна група формирана след Разделението, която да даде възможност на всяка личност да работи за обединение и връзки предприети за дълъг период от време, както и за кулминацията или завръщането си при Бог. Вашето Духовно Семейство представлява връзките които вие сте създали чрез Знанието през дългото си пътуване през Разделението. Някои от членовете на вашето Духовно Семейство са на света, други са извън него. Духовните Семейства са част от загадъчния План на Бог за освобождение и обедединение на всички тези които живеят в Разделението. Научете повече…

Древен Дом се отнася за реалността на живота и състоянието на съзнателност и връзки които сте имали преди да дойдете на света и към който ще се завърнете след живота си тук. Вашият Античен Дом е състояние на връзка и близост с вашата Духовна Фамилия, Съсловието и Бог. Научете още…