Процесът на Превод на Откровенията

Месията, Маршал Виан Самърс, получава Новото Съобщение на Бог от 1983 г. Това са най-големите Откровения предавани някога на човечеството, дадени сега на образован свят на глобална комуникация и нарастващо глобално съзнание. Тези Откровения не са предназначени само за едно племе, един народ или една религиозна група, а са за целия свят. За това е нужно те да бъдат преведени на колкото се може повече езици.

Процесът на Откровенията се разкрива за пръв път в историята на човечеството. В този изключителен процес, Божието Присъствие комуникира извън думите с Ангелското Присъствие което наглежда света. Ангелското Присъствие превежда тази комуникация на човешки език и говори на техния Месия, чиито глас става проводник на великия Глас – Гласа на Откровенията. Думите са изговаряни на английски и директно записвани на аудио носител, след това са преобразувани и в текст. По този начин чистотата на оригиналното Съобщение от Бог е запазена и може да бъде разпространена и ползувана от всеки.

Въпреки това има и процес на превод. Оригиналните Откровения са предадени на английски език и това е основата за превода на други световни езици. Говоримите и писмени езици по света са много и превода е жизнено необходим за да могат Откровенията да достигнат да повече хора навсякъде по света.
Учениците на Новото Съобщение се включват доброволно в този процес на превод и превеждат Съобщението на родните си езици.

В настоящия момент, Общността не може да осигури заплащане за превода на толкова различни езици на Новото Съобщение, Съощение което трябва да достигне до всяка точка на Земното кълбо колкото се може по-бързо. Освен това, Общността вярва, че е важно преводачите също да са студенти на Новото Съобщение за да разбират и придобиват опит, колкото се може повече, от това което превеждат.

Разбирайки, че трябва да разпространим Новото Съобщение възможно най-бързо по света, ние каним и се нуждаем от допълнителна помощ в процеса на разкриване му, за да могат Откровенията да продължат да достигат до всички. Също така ние бихме искали тези преводи да бъдат усъвършенствани с течение на времето. Още толкова работа предстои.