Tag Archives: The New God Revelation

Die Nuwe God Openbaring

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op Februarie 12, 2009
in Boulder, Colorado

Daar is ‘n Nuwe Openbaring oor God, ‘n Openbaring wat neem God uit die antieke geskiedenis van die mensdom, uit die konflikte en die fantasies en die misverstaan van die mensdom. Hierdie Openbaring neem God in die groter vergesig van lewe in die heelal wat die Groter Gemeenskap genoem is.

Jy nodig nou hierdie nuwe begrip van God omdat die God van die antiekes ‘n klein God was, ‘n God van julle wêreld en van julle tyd, ‘n God van julle kulture, ‘n God van julle volk in antieke tyd.

Maar die mensdom het hierdie God uitgegroei, hierdie menslike God, hierdie kwaad God, hierdie wraaksugtige God, hierdie God wat lyk om ‘n projeksie van julle persoonlikheid en neigings te wees.

Dit is nie dat die antiekes verkeerd was nie; dit is net dat hulle begrip beperk was. Dit is nie dat hulle ‘n God in hul eie gelykenis geskep het nie; dit is dat hulle nie ‘n God kon begryp wat buite hul gelykenis was nie.

Die Nuwe Openbaring voorstel God binne ‘n groter konteks, binne die konteks van intelligente lewe in die heelal. Hierdie is nie ‘n menslike konteks nie, want dit is nie ‘n menslike heelal wat jy sien voor nie.

Dit is nie ‘n God wat betrokke met hierdie een wêreld alleenlik is nie. Dit is nie ‘n God wat beoordeel in die manier dat jy sou beoordeel of veroordeel in die manier wat jy sou veroordeel. Dit is nie ‘n God wat prys en aanbidding nodig, wat gehoorsaamheid en vleiery moet hê nie. Daardie is die ou God van die volkstam. Daardie is die ou God wat een nasie bo ‘n ander begunstig, een volk bo ‘n ander. Daardie is ‘n ou idee van God.

Maar God het nooit soos hierdie gewees nie, jy sien. Want die God waaraan mense gedink het en aangebied het, die God wat mense begryp het en misbegryp het, het altyd die God van die Groter Gemeenskap gewees – die uitgestrekte uitspansels van die ruimte, ander dimensies van werklikheid en ontelbaar rasse van wesens so verskillend as die menslike familie.

Hierdie is die een God van die heelal – nie ‘n God van een wêreld, een volk of een volkstam nie; nie ‘n God wat dink, optree of sigself gedra in die manier dat mense dink, optree of hulleself gedra nie.

Hierdie God is nie beperk tot een Openbaring vir die mensdom nie, want daar het opeenvolgende Openbarings vir die mensdom gewees. En nou is daar ‘n Nuwe Openbaring vir die mensdom om die mensdom voor te berei vir die groot verandering wat na die wêreld toe kom en die mensdom voor te berei vir sy toekoms, bestemming en ontmoeting met ‘n Groter Gemeenskap van intelligente lewe in die heelal.

Dit sal nie moontlik wees vir jou van God in die ou maniere te dink nie as jy God se Nuwe Openbaring vir die wêreld wil verstaan. Jy sal nie bekwaam wees om die werklikheid en die beduidendheid van intelligente lewe in die heelal te verstaan nie as jy van God in die ou maniere dink.

Want die ou God was uitsluitend vir die mensdom – ‘n God van een nasie, ‘n God van een volk, ‘n God van een ras, ‘n God van een wêreld alleenlik.

Daardie is hoekom die ou God te beperk en teveel onderskei in die geslykenis van die mensdom alleenlik was om God se werklike inbors en doel te begryp, selfs hier in hierdie wêreld.

Die ou God het mense tot oorlog geneem. Die ou God het skynbaar geen bekommernis gehad vir die welstand van mense en nasies wat God nie begunstig het nie. Die ou God was deur koninge, monarge en nasies gebruik om hulle nasie se ergernisse en ambisies te regverdig en te vergroot.

Die ou God het self skynbaar verruk in die mensdom om te straf vir die onontkombare foute wat die mensdom sou maak in sy afgeskeie staat lewend in hierdie wêreld.

En so die hele opvatting van die Hemel en Hel is rond die geloof en die vermoede oor die ou God gebou.

Maar die nuwe God, die God van die Groter Gemeenskap, die God van ‘n groter werklikheid as jou eie, verg ‘n heromskrywing van al hierdie dinge. Want God se werklikheid is so baie verskillend as hoe God, in die verlede, beskou geword het en ingeglo geword het.

God wil nie vir natuurlike rampe, plae, siekte, katastrofe nie. Jy kan hierdie dinge op die ou God beskuldig, maar nie op die nuwe God nie. Want God het in die begin van tyd die kragte van die natuur, ewolusie en geologiese verandering in beweging gestel, en nou is daardie alles sigself opererend.

God is intelligent. God hoef nie elke kleine ding te werk nie. God hoef nie die bloed deur jou are te beweeg of jou miljoene selle te opereer nie. God hoef nie die weer van die wêreld te werk nie.

God hoef nie die nasies van die wêreld, die ekonomies van die wêreld te werk nie. Dit is alles in beweging gestel. Dit was in die begin van tyd in beweging gestel.

Maar God waghou oor die wêreld en alle wêrelde – roepend na die afgeskeie om terug te kom, roepend deur die lanings van godsdiens, roepend deur die lanings van gewete, roepend deur die lanings van ware liefde en erkenning.

Die God van die heelal gee nie om wat jou godsdienstige gelowes is solank as hulle kan jou help om jou na die dieper Kennis te bring wat God binne in jou geplaas het – ‘n dieper intelligensie wat God binne in jou geplaas het om jou te lei, om jou te beskerm en jou na ‘n groter diens en bydrae in die wêreld te lei.

Die ou God was deur godsdienstige instellings oorgeheer. As jy nie hierdie instellings ondersteun het en in hulle ideologie geglo het, was dit beskou dat jy na Hel sou gestuur word, dat jy God beledig. Maar God gee nie om vir hierdie dinge nie.

Die gelowe en die bekorings, obsessies en fantasies van die mensdom is nie wat God ontroer nie. Dit is die dieper beweging van die hart en die gewete. Dit is die daad van onbaatsugtige gee. Dit is die daad van vergifnis en die wens om bydrae te gee verby ‘n mens se eie persoonlike behoeftes en voorkeure. Dit is die erkenning van een na ‘n ander. Dit is ‘n vyand word in ‘n vriend. Dit is die genesing van die natuurlike wêreld wat berowe geword het. Hierdie is die dinge wat die Heer van die heelal ontroer.

As jy die mensdom se bestemming en toekoms binne ‘n Groter Gemeenskap van lewe in die heelal sal verstaan, as jy sal verstaan hoe om voor te berei vir die Groot Golwe van verandering wat na die wêreld toe kom, dan moet jy ‘n nuwe ervaring en begrip van die Goddelik hê.

As jy aan die ou idees, die ou omskrywings vasklou, sal jy nie verstaan wat die mensdom sien voor en hoe om voor te berei nie. Jy sal dink dit die einde van tyd is. Jy sal dink dit die groot straf is. Jy sal dink dit die finale veg is – al hierdie soorte dinge wat lyk asof hulle ‘n groot finalé vir die menslike ervaring bedui.

Maar die mensdom verlaat een fase van sy ontwikkeling net en ingaan by ‘n ander. Dit is ‘n groot oorgang van ‘n wêreld van stamlike samelewings en krygende partyskappe na ‘n meer verenigde en magtige mensdom – ‘n mensdom wat kan leef, fungeer en vry bly binne ‘n Groter Gemeenskap van lewe; ‘n mensdom wat ingryping van ander rasse in die heelal onder die oë kan sien en sy eie reëls van verbintenis hier kan stig; ‘n verenigde mensdom wat kan leer om te leef binne die grense en beperkte hulpbronne van hierdie wêreld, sonder om dit in vergetelheid en agteruitgaan te aandryf.

‘n Verenigde mensdom sal ‘n nuwe ervaring en begrip van die Goddelik nodig as dit hierdie groot oorgang sal maak en die altyd-groeiende versoeking na konflik, mededinging en oorlog om te vermy. Sienend ‘n wêreld van agteruitgaande hulpbronne, ‘n wêreld van omgewings ontwrigting, ‘n wêreld van geweldige weer en groeiende ekonomiese onvastigheid voor, jy sal ‘n groter ervaring van die Goddelik en besonder van die mag van Kennis binne in jouself nodig. Want dit is by hierdie dieper verdieping benede die oppervlak van jou intellek dat God jou sal raak en jou ontroer, deur dieselfde krag van aantrekking van die Goddelik.

Jy kan nie God met jou intellek begryp nie. Jy kan nie God neer in ‘n redelike beginsel verklein nie. Jy moet sien dat God opereer nie al die funksies van die wêreld nie, want hierdie was alles in die begin van tyd in beweging gestel.

Hier is daar geen konflik tussen Skepping en ewolusie nie. Daar is werklik geen konflik tussen godsdiens en wetenskap nie. Hulle was alles uit dieselfde werklikheid gebore, dieselfde behoeftes om die lewe te begryp, dieselfde behoeftes om menslike dwaling reg te maak en ‘n veilige en vastige toekoms vir die menslike familie te skep.

Godsdiens en wetenskap word deur dieselfde kragte korrup – die begeer vir indiwiduele mag, die oorheersing van een groep oor ‘n ander, instellings vegtend vir oppermagtigheid. Hulle is albei ortodoks in hul eie reg en beide neig om beperk en self-beskermend te wees.

Pleks van proberend om die verlede met die hede en die toekoms te verbind, is dit beste om die verlede los te laat, te sien dat die mensdom se begrip van die Goddelike ‘n ewolusionêre proses op en van sigself is. As jy probeer om die toekoms met die verlede te verbind, jy sal óf die toekoms ontken of jy sal jou begrip van die verlede moet verander.

Antieke voorspellings sal nie vervul word nie. Die messias sal nie terug na die wêreld kom nie. Nou is dit die tyd vir Kennis voort te kom. Dit is die eeu van menslike samewerking en menslike verantwoordelikheid. Geen een groot leier gaan kom en die mensdom in ‘n glorieryke toekoms lei nie. Geen een indiwidueel gaan kom en wraak vir alles neem en wraak op die boosaardiges neem nie. Daardie is die ou idee van God. Dit is nie meer toepaslik nie, en dit was nooit rêrig waar in die eerste plek nie. Dit is die wens van mense vir ‘n finale oplossing tot die raaisel van die lewe, tot die vrae van die lewe, tot die probleem van die lewe.

Jy was in die wêreld gestuur om ‘n bydrae hier te maak, ‘n spesifieke bydrae betreffende sekere mense in sekere situasies. Moenie dink jy nog verstaan hierdie nie. Moenie vermoed dat jy nog volledig in hierdie betrokke is nie.

Moenie dink dat deur om in ‘n godsdienstige ideologie te glo dat jy gered sal word. Want as jy doen nie wat jy hierheen gekom het om te doen nie, as jy verbind nie met diegene wat jy bedoel is om mee te verbind en jou gawes te bydra, geloof alleenlik sal nie die gat oorbrug en die Afgeskeidenheid tussen jou en God eindig nie.

Om met God te herenig, hoef jy meer soos wat God werklik in jou geskep het te word. God het Kennis binne in jou geplaas om jou te lei en jou te verlos. Gelowe is sekondêr en dikwels staan in die pad van hierdie verlossing.

Om te dink dat jou godsdiens die een ware godsdiens is sal in die pad van jou verlossing staan. Om ander nasies, volke en godsdienste te veroordeel sal jou verhoed om hierdie verlossing te ontvang. Om eiegeregtig en die beskermer van jou geloof te wees sal jou blind maak, en jy sal jou rug op God draai.

Jy moet die dapperheid en die vertroue in die Goddelik hê om God opnuut te dink, om jou verantwoordelikhede hier te besef en te herken dat jy in die wêreld gestuur was om ‘n bydraer te wees, nie ‘n regter of ‘n kritikus nie.

Hier moet jy besef dat God al die wêreld se godsdienste begin het en hulle het al deur mense verander geword, selfs radikaal verander. So om die foute van die verlede reg te maak, om die ware vertroue te hernuwe en die groot waarheid van die antieke godsdienste in hulle suiwer vorm voort te bring, het God ‘n Nuwe Openbaring in die wêreld gestuur, nie om die godsdienste van die wêreld te vervang nie, maar om hulle te verhelder en ‘n nuwe sterkte en mag en ‘n groter eenheid met mekaar te gee.

Dit is nie net ‘n korreksie nie, hoewel; dit is ‘n voorbereiding vir ‘n toekoms wat ongeleke as die verlede sal wees. Jy sien ‘n nie-menslike heelal voor. Jy sien omgewings vernieling en altyd-groeiende onvastigheid en onveiligheid in die wêreld voor. Jy sien ‘n wêreld van agteruitgaande hulpbronne voor, ‘n wêreld waar ‘n altyd-groeiende bevolking sal vanuit ‘n stadig krimpende bron moet drink. Jy mag aan God bid vir jou om te red, maar God het jou hier gestuur om die wêreld te red, om jou klein maar wesenlike deel in hierdie te speel.

Dit is nie die einde van tyd nie. Dit is ‘n groot oorgang. Dit is nie die einde van die wêreld nie. Dit is ‘n groot rekening en ‘n nuwe tyd van Openbaring.

Baie dinge sal tot ‘n einde kom. Baie maniere van lewe sal hoef om verander te word. Menslike begrip sal hoef te verander. Menslike verantwoordelik sal hoef te groei. Menslike medelydendheid sal hoef te groei. Menslike vergifnis sal hoef te groei. Dit sal soos die einde van tyd lyk, soos die hele wêreld kom neer op jou, ‘n tyd van rampspoedige verandering en onrustigheid. Maar werklik dit is ‘n tyd vir die mensdom te opgroei, wys te word en voor te berei vir sy toekoms.

Slegs God weet wat oor die horison kom, en slegs God kan jou volledig vir hierdie voorberei. Jy mag sekere oplossings vir aspekte van die wêreld se probleme herken, maar jy kan nie jouself voorberei nie vir die Groot Golwe van verandering of vir julle ontmoeting met intelligente lewe in die heelal.

God het ‘n Nuwe Openbaring in die wêreld gestuur om die mensdom voor te berei vir sy toekoms, om die mensdom te waarsku oor die groot gevare binne die wêreld en buite die wêreld en die mensdom te seën met die mag en die teenwoordigheid van Kennis wat as ‘n dieper sterkte binne in elke persoon geplaas geword het sodat die mensdom sal vrede bo oorlog kies, samewerking bo verdeeldheid, oplossing bo die verlies van vertroue, vryheid bo oorgawe en verantwoordelikheid bo swakheid.

Hierdie is nie die voorsienigheid van ‘n weinige geïnspireerde indiwiduele of ‘n weinige klein groepe werkend om die menslike familie te ondersteun nie. Dit sal iets moet wees wat ver en wyd sal bereik. Nie elkeiemand sal die Nuwe Boodskap van God moet ontvang en daarin glo nie, maar dit moet genoeg mense reik om sy impak hier te hê, om ‘n nuwe bewustheid en ervaring van die Goddelik in jou lewe en die dieper beweging van jou lewe te verskaf.

Hier sal jy jou opvattings van die Hemel en Hel moet los, jou geloof in ‘n finale Oordeelsdag en al hierdie dinge, want hulle sal nie pas by die groter werklikheid waarna jy ingaan nie.

As jy Kennis volg, sal jy nader aan God word. As jy Kennis ontken en jou eie vrese en ambisies volg, sal jy verder weg van God word. As jy jou gawes in die wêreld bydra, sal jy nie nodig om hierheen weer te kom nie. Jy sal hierdie kringloop van jou ewolusie en ontwikkeling klaar gemaak het.

God gaan nie jou net terug na die Hemel toe bring nie. God gaan jou aan die werk sit in die heelal, in die werklikheid van die afgeskeie. Jy het baie huidige take en baie toekomstige take. Jy hardloop nie weg van hierdie na die Hemel nie, want daar is baie werk om te doen, jy sien. God mors nie hierdie geleentheid nie. Jou verlossing moet ‘n bron van besieling vir andere wees en moet aanhou om ‘n resonerende en positiewe uitwerking op lewe in die heelal te hê.

Niemand sal na Hel gestuur word nie. Maar mense leef alreeds in Hel, afgeskeie van God – die Hel van hul eie vreesvolle verbeelding, die Hel van hulle self-haat en haat van andere, die Hel van hul eie omstandighede, die Hel van hulle isolasie. Ja, daar is slegter Helle as hierdie, maar God sal nie jou daarheen stuur nie.

Maar as jy uit God se Genade en Mag, God se Voorsienigheid en God se Leiding gelaat word, dan sal jou Hel dieper word en kan lyk asof dit eindeloos is. Maar dit is nie eindeloos nie, want God het Kennis binne in jou geplaas, en uiteindelik sal jy kom te besef dat jy hierdie Kennis moet volg, jy hierdie Kennis moet aanvaar en dat slegs Kennis kan jou uit die Hel van jou Afgeskeidenheid, van jou isolasie en van jou eie ergernisse en self-ontkenning neem.

In die einde, God sal almal terug wen, selfs die boosaardigste. Hulle sal net langer moet werk om hulleself te verlos; hulle sal meer moet gee om hul skadelike impakte op andere te teenwerk. Hier konings sal water draers moet wees en die velde bewerk. Hier despote sal die strate moet vee.

Mense is ongeduldig. Hulle wil ‘n Oordeelsdag hê; hulle wil hê dat alles klaar wees. Hulle wil nie met groot vrae moet leef nie, groot onbesluite vrae. Hulle wil hê dat God andere straf wat hulle self kan nie of wil nie straf nie. Hulle dink hulle weet wat geregtigheid is.

Daardie is hoekom die ou God vol wraak en kwaadheid en verstoting is, dat mense word gedwing om te glo met die bedreiging van die dood en Hel. Daardie is ‘n primitiewe manier om oor die lewe te kyk. Dit is ‘n onwetende manier om oor die lewe te kyk. Dit reken nie vir die werklikheid van die Goddelik of die werklikheid van jou Goddelike inbors en bestemming nie.

God sal uiteindelik almal terug roep, maar uiteindelik kon ‘n lank tyd van nou af wees. In die tussentyd jy ly; jy leef in donkerheid en deurmekaarheid. Jy besef nie jou mag, jou waarde of die groter sterkte van Kennis binne in jou wat wag om ontdek te word en wat probeer om jou te red, selfs op hierdie oomblik.

As die mensdom sal groot ineenstorting in die toekoms ontsnap, as julle sal oorheersing deur ander rasse vanuit die heelal ontsnap, jy moet nou luister en ‘n nuwe en groter begrip van die Goddelike Teenwoordigheid en Mag in jou lewe kry, die werklike inbors van menslike bestemming en wat geverg sal wees van volke, groepe en nasies om wys te kies in die gesig van ‘n veranderende wêreld.

Hier word jou ou gelowe verhelder en skoongemaak. Hier jy verlaat nie die groot tradisies nie. Pleks daarvan, sien jy die hulle groot verbinding met mekaar, en die groot waarde en wysheid wat in dieselfde hart van hul lering is.

Maar jou kosmologie sal verander omdat jy by die Groter Gemeenskap ingaan. Jou godsdiens nou kan nie ‘n godsdiens van een wêreld alleenlik of een volk alleenlik wees nie. Dit sal ‘n Groter Gemeenskap godsdiens moet wees met ‘n God van die heelal, en ‘n geestelikheid van die heelal, daardie wat verenig julle en verbind julle met mekaar in weervil van jou verskillende gesigspunte en uitleggings.

Veg teen hierdie en jy veg teen God se Wil en Doel vir die mensdom. Verstoot hierdie en jy verstoot jou toekoms, jou ewolusie en die primêre onderwys jy op hierdie tyd moet ontvang. Slaan uit teen God se Nuwe Openbaring en jy sal jouself verder distansieer van die Mag en die Teenwoordigheid van God in jou lewe.

Hulle is alles verbind, hierdie Openbarings. Maar jy moet hulle suiwer draad en inhoud sien om hierdie te verstaan.

Soveel van wat mense glo is suiwer ‘n menslike skepping – die stories, die wonderwerke, die tradisies van stories en wonderwerke – ‘n menslike skepping. Dat God die wêreld in ‘n weinige dae geskep het [is] ‘n menslike skepping, die poging om die werklikheid en die geheimenis van die Skeppingswerk deur ‘n beperkte begrip te begryp. Dit is soos om ‘n vyf-jarige te vra om oor die ewolusie van die wêreld te praat. Hulle kan dit slegs met eenvoudige taal, eenvoudige stories en ‘n eenvoudige tydbeskrywing doen. Hulle kan nog nie die uitspansel, die ontmeetlikheid en die ingewikkeldheid van wat hulle sien begryp nie.

So as jy jou bewustheid en jou begrip uitstrek, kry jy ‘n groter begrip van die Goddelik, die wonderwerk van die Skeppingswerk en die selfs groter wonderwerk van verlossing.

Hier die nuwe God is die ou God ontsluier, verhelder, nie in antieke begripte of antieke mitologies beklee nie. Want daar is slegs een God en daardie is die God van al die heelalte, ‘n God van al die rasse. God het ‘n Plan van verlossing vir elkeen, en elkeen word deur Kennis terugeis, want God het Kennis in elkeen geplaas.

En hoewel meeste rasse in die heelal ver minder vry is as die mensdom op hierdie tyd is – baie rasse ly onder onderwerping deur ander rasse, of het heeltemal sekulêr en tegnologies in hulle beklemtoon geword – daar bly ‘n Plan van verlossing vir hulle almal.

Maar kan jy sê wat hierdie is? Natuurlik nie. Kan jy God se Wil en Plan vir die heelal omskrywe? Natuurlik nie. Kan jy eens begryp ‘n Groter Gemeenskap van intelligente lewe – ‘n biljoen, biljoen, biljoen rasse en baie meer verby hierdie?

Hier pleks van jou lewe te probeer om by jou ideologie te pas, om alles in jou beperkte begrip te druk, begin jy die mag en die teenwoordigheid van Kennis binne in jou te volg. Daardie openbaar God se Teenwoordigheid en Plan vir jou lewe. En jy besef dat buite die intellek, daar is ‘n groter dimensie van jou bestaan en dat die intellek moet hierdie dien.

Hier jy ophou om te verkondig dat jy God se Wil weet, en jy word nederig, en jou verloorloof God se Wil vir jou en vir hierdie tyd geopenbaar te word. En as jou voorneme suiwer is, sal jy iets volg sonder om tot groot gevolgtrekkings te kom, sonder om jouself te verkondig, sonder om ‘n nuwe ideologie te formuleer wat werklik ‘n menslike skepping is.

Kennis weet waarheen jy gaan. Kennis weet wat oor die horison kom. Kennis probeer om jou te beskerm en jou voor te berei selfs op hierdie oomblik. Maar jy is nog nie bewus van die mag en teenwoordigheid van Kennis binne in jouself genoegsaam om sy boodskappe te hoor nie, om sy waarskuwings te oppas en sy leiding te ontvang nie. Daardie is hoekom God se Nuwe Openbaring verkskaf die Stappe na Kennis, sodat jy toegang aan hierdie dieper werklikheid en hierdie dieper stroom van jou lewe kan kry.

Die mensdom kan nie nou sigself red nie. Dit kan nie een oplossing vir die Groot Golwe van verandering inhaal nie. Dit weet nie hoe om sigself voor te berei vir ‘n heelal van intelligente lewe nie – ‘n mededingende omgewing op ‘n skaal jy kan nie eens verbeeld nie. Daardie is hoekom daar ‘n Nuwe Boodskap van God in die wêreld is – om die Openbaring te verskaf, die waarskuwing te verskaf, die aanmoediging te verskaf en die voorbereiding te verskaf.

Hier moet jy in ‘n persoon word wat in die Groter Gemeenskap kan fungeer, ‘n persoon wat in terme van die hele wêreld kan dink, ‘n persoon wat nie beperk en bedwong is deur ‘n vorige begrip wat ver te beperk en ongenoegsaam is om jou bekwaam te maak om jou veranderende omstandighede en die groot uitdagings wat kom te waarneem.

Hier die Nuwe Openbaring maak deure oop, strek jou bewustheid en jou waarneming uit, laat jou vry van ou idees wat jou nooit sal verloorloof om die hede en die toekoms te sien nie, om jou van veroordeling te vry en die geheimenis en die mag van jou lewe en groter doel in die wêreld terug na jou te bring.

God het ‘n Groter Plan vir die menslike familie, maar hierdie Plan kan slegs indiwidueel deur Kennis gevolg word, deur samewerking en erkenning tussen volke, deur omgewings verantwoordelikheid, deur verantwoordelikheid aan die menslike familie, deur nederigheid en eenvoudigheid sonder hovaardigheid, sonder veroordeling, sonder eieregtigheid. Want hierdie is alles ‘n menslike versinsel.

En hulle is nie beperk tot die mensdom alleenlik nie. Sulke neigings bestaan dwarsdeur die heelal. Dit is die gevolg van Afgeskeidenheid, die groot Afgeskeidenheid van God wat die skepping en die uitstrekking van die fisieke heelal in beweging gestel het. Die fisieke heelal is maar ‘n klein deel van God se Skeppingswerk.

Maar hierdie bly vir jou om te leer. Jy het ‘n groter reis en bestemming hier te neem. Maar jy sal jou verstand moet veroorleef om te uitstrek, jou oë oop te word en jou ore te hoor as jy hierdie groter voorbereiding en begrip sal kry.

Die ou godsdienste, as hulle in veragting van mekaar gehou is, het werklik verouder geword en meer en meer so in die toekoms sal word. Nou moet jy Jesus binne die Groter Gemeenskap sien, en Mohammed en die Boeddha en al die groot gesaligdes en afgesante in ‘n groter konteks – binne ‘n groter reeks Openbarings, elkeen bringend die mensdom nader by wêreld beskawing, en na groter samewerking en ‘n dieper ervaring van die gewete wat God binne in jou geplaas het. In hierdie sin, alle godsdienste is ekumenies; hulle is bedoel om mekaar te ondersteun pleks van mee te ding en mekaar te afkeur.

God se Wil is vir die mensdom te verenig, om die wêreld te bewaar en voor te berei vir sy toekoms in ‘n Groter Gemeenskap – ‘n toekoms waarheen die mensdom se vryheid herhaaldelik uitgedaag sal word, ‘n toekoms waarheen die mensdom verlei sal word deur die offers van alien tegnologie, ‘n toekoms met baie gevare, maar ‘n toekoms waarheen die mensdom moet menslike vryheid en soewereiniteit binne hierdie wêreld volhou. Verloor hierdie en julle verloor alles – al die bereikings van die mensdom.

Slegs God se Nuwe Openbaring kan jou hierdie dinge wys, want hulle was nie deel van God se vorige Openbarings nie. Want die mensdom het nie genodig om oor die Groter Gemeenskap te weet nie, en die mensdom het nie in vorige eeue ‘n wêreld in agteruitgaan onder die oë gesien nie.

Maar nou sien julle hierdie dinge onder die oë, en julle moet voorberei. En daardie is hoekom ‘n afgesant in die wêreld gestuur was bringend ‘n Nuwe Boodskap van God. Hy is nie ‘n redder nie. Hy is nie manjifiek nie. Hy is eenvoudig en nederig. En hy is die Boodskapper.

So nog een maal word die mensdom met ‘n Nuwe Openbaring uitgedaag. Kan dit ontvang hierdie? Kan dit begryp hierdie? Kan dit aanvaar hierdie, of sal dit veg en sukkel en afkeur en aanhou sy geweldige en onwetende maniere? Sal die menslike intellek probeer nog om die mag van Kennis binne in die indiwidueel te vervang? Sal godsdiens groei en uitstrek, of sal dit inkrimp en self-beskermend word?

Sal mense bekwaam wees om te verander, om ‘n werklike verandering van die hart te hê om hulle voor te berei vir die toekoms en hulle ‘n grote lewe en ‘n groter gerustigheid in die wêreld te verseker? Hierdie is vrae wat slegs mense kan antwoord.

Maar die Openbaring is op jou omdat die groot behoeftes op jou is. En God het meer om te sê vir die menslike familie en het ‘n Nuwe Openbaring en ‘n nuwe pad vorentoe verskaf.

Hierdie het van die nuwe God gekom, slegs nuut vir jou begrip. Want daar is slegs een God, en daardie God is nie nuut of oud nie, maar het altyd gewees. Dit is die mensdom se begrip wat nou moet ewolusieer, en ‘n Nuwe Openbaring het gegee geword om hierdie moontlik te maak.

Die Openbaring was in die gesig van groot noodsaaklikheid gegee, want die mensdom erken nie die Groot Golwe van verandering nie en beantwoord nie aan die teenwoordigheid van kragte vanuit die Groter Gemeenskap nie, wat in die wêreld is om voordeel van ‘n swak en verdeelde mensdom te neem. Die mensdom beantwoord nie en kan nie sigself betyds voorberei nie, en daardie is hoekom die Openbaring gegee geword het.

Dit word ook gegee om die mensdom se begrip van sy geestelike inbors en werklikheid tot die verdieping van Kennis te oplig, waarheen daar geen konflikte en strydendheid tussen volke is nie. Want Kennis kan nie in teenstand tot sigself wees nie, en jou groter geestelike werklikheid en identiteit was in ooreenstemming met almal anders geskep. Dit is slegs die hovaardigheid van menslike vermoede en die oorrydende teenwoordigheid van vrees en mededinging wat mense wegjaag van hulle ware inbors en doel hier.

Maar hou moed, want ‘n groot Boodskap word in die wêreld gestuur van die Skepper van alle lewe in die heelal. Hê groter vertroue, want die mag en teenwoordigheid van Kennis is binne in jou. As jy leer om die Stappe na Kennis te neem, jy sal sy mag, genade en leiding vir jouself en vir andere vind. En jy sal sien dat jy wragtig deur God geskep was en in die wêreld vir ‘n groter doel gestuur, en dat jy ‘n groter bestemming buite hierdie wêreld hê, en ‘n groter toekoms binne en buite die grense van tyd.