Stappe 1 – 98

 

STAP 1

EK IS NOU SONDER KENNIS.

___________________________

 

 

DAAR MOET ‘N BEGINPUNT WEES op enige punt van ontwikkeling. Jy moet begin van waar jy is af, nie van waar wil wees nie. Jy begin hier in die begrip dat jy nou sonder Kennis is. Daardie is nie om te sê dat Kennis nie met jou is nie. Dit is eenvoudig om te sê dat jy nie met Kennis is nie. Kennis wag vir jou om te antwoord. Kennis wag om sigself vir jou te gee. Daarom, begin jy nou om voor te berei om in verhouding te wees met Kennis, die groter aspek van verstand wat jy saam met jou van jou Antieke Tuiste gebring het.

 

DRIE MAAL VANDAG BESTEE 10 MINUTE om te dink oor wat Kennis is, nie slegs jou eie idees toe te pas nie, nie slegs jou vorige begrip toe te pas nie, maar om te dink oor wat Kennis werklik is.

 

OEFENING 1: Drie 10-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 2

 

KENNIS IS MET MY. WAAR IS EK?

_______________________________

 

 

KENNIS IS HEELTEMAL MET JOU, maar dit woon in ‘n deel van jou verstand waarnatoe jy nog nie toegang gekry het nie. Kennis verteenwoordig jou Ware Self, jou Ware Verstand en jou ware verhoudings in die heelal. Dit besit ook jou groter roeping in die wêreld en ‘n perfekte benutting van jou inbors, al jou aangebore vermoëns en vaardighede, selfs jou begrensings – alles om gegee te wees vir goed in die wêreld.

 

KENNIS IS MET JOU, MAAR WAAR IS JY? Dink vandag oor waar jy is. As jy nie met Kennis is nie, waar is jy? Daarom, drie maal vandag, elkeen 10 minute, dink oor waar jy is, nie net fisies of geografies nie, maar waar jy is in terme van jou bewustheid van jouself in die wêreld. Dink baie, baie versigtig. Laat nie jou verstand toe om jou af te lei van hierdie orïentering nie. Dit is wesenlik nou by die begin van jou voorbereiding om hierdie vrae baie ernstig te vra.

 

OEFENING 2: Drie 10-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 3

 

WAT WEET EK WERKLIK?

_______________________

 

 

VRA VANDAG VIR JOUSELF WAT JY WERKLIK WEET en onderskei wat jy weet van wat jy dink of hoop na of vir jouself of jou wêreld wil hê, wat jy bang daaroor is, wat jy glo daarin, wat jy bemin and en wat jy waardeer. Onderskei hierdie vraag van alle sulke orïenterings tot die beste van jou vermoë en vra vir jouself “Wat weet ek werklik?” Jy moet aanhoudend eksamineer watter antwoorde ook al jy vir hierdie vraag gee om te sien of hulle jou oortuigings of aannames verteenwoordig of die oortuigings en aannames van ander mense of dalk eens die mensdom in die algemeen.

 

DRIE MAAL VANDAG, ELKEEN VIR 10 MINUTE, vra hierdie vraag en dink baie ernstig oor jou antwoord en oor die betekenis van hierdie vraag, “Wat weet ek werklik?”

 

OEFENING 3: Drie 10-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 4

 

EK WIL HÊ WAT EK DINK EK WEET.

_________________________________

 

 

JY WIL HÊ WAT JY DINK JY WEET, en hierdie is wat die basis van jou begrip van jouself en jou wêreld uitmaak. Feitlik, uitmaak hierdie die basis van jou hele identiteit. Op eerlike eksaminasie, hoewel, sal jy vind dat jou begrip hoofsaaklik op aannames gebaseerd is, en hierdie aannames is nie tot ‘n baie groot trap, indien glad nie, op jou ervaring gebaseerd nie.

 

VANDAG IN JOU DRIE KORT OEFENING PERIODE, waarin jy jou hele aandag skenk om jou aannames te ondersoek, dink oor die dinge jy werklik dink jy weet, met inbegrip van die dinge wat jy nie tevore gedink het om te uitvra nie – dinge wat jy dink jy weet. Vandag se oefening, dan, dra voort van die vorige stappe waarheen jy begin om die verskil te sien tussen wat jy dink jy weet en ware Kennis sigself en die verhouding tussen wat jy as Kennis beskou en jou eie aannames, oortuigings en hope vir dinge.

 

DAAROM, IN ELKE OEFENING SESSIE is dit baie wesenlik vir jou om te dink oor die dinge jy dink jy weet. Wanneer jy besef hulle hoofsaaklik op jou aannames gebaseerd is, sal jy besef hoe swak is jou grondslag in die wêreld. Hierdie begrip mag baie ontsteldend en verontrustend wees, maar dit is heeltemal wesenlik vir jou om vir jou die beweegkrag en die begeer te gee om jou ware grondslag in die wêreld te ontdek.

 

OEFENING 4: Drie 10-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

STAP 5

 

EK GLO WAT EK WIL GLO.

_________________________

 

 

HIERDIE VERKLARING VERTEENWOORDIG DIE GROOT DWAASHEID VAN DIE MENSDOM en die mensdom se gevaarlikste vorme van self-bedrog. Oortuigings is hoofsaaklik gegrond op waarvoor gewens word, nie op wat eintlik gebeur en nie op wat onvervals is nie. Hulle mag feitlik die groter ideale van die mensdom verteenwoordig en in hierdie manier dra hulle ‘n ware weerspieëling, maar op ‘n dag-na-dag basis, en in meeste werkdadige vrae, baseer mense hulle oortuigings op dinge waarvoor hulle hoop, nie op dinge wat eintlik bestaan nie. Jy moet ‘n baie gesonde begrip hê dat die benadering na enige oplossing en na enige opbouende stigting moet met die huidige werklikheid begin. Wat jy is en wat jy vandag hê moet jou beginpunt wees.

 

DAAROM, IN JOU DRIE OEFENING PERIODE VANDAG, dink oor hierdie verklaring. Eksamineer wat jy glo en ondersoek dan wat jy wil hê. Jy sal vind dat selfs jou vreesvolle of negatiewe oortuigings met jou ambisies geassosieerd is. Slegs versigtige toepassing van vandag se oefening sal hierdie vir jou openbaar.

 

OEFENING 5: Drie 10-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 6

 

EK HET ‘N WARE GRONDSLAG IN DIE WÊRELD.

____________________________________________

 

 

VERBY DIE OORTUIGINGS EN AANNAMES wat jou eie vrees en onsekerheid maskeer, bestaan daar vir jou ‘n ware grondslag in die wêreld. Hierdie grondslag is op jou lewe verby hierdie wêreld gebou, want daardie is waarvandaan jy gekom het en daardie is waarnatoe jy sal terugkeer. Jy het van ‘n plek gekom waarnatoe jy sal terugkeer, en jy het nie met leë hande gekom nie.

 

TWEE MAAL VANDAG, BESTEE TWEE LANGER PERIODE van 15 tot 20 minuut om te beskou wat jou ware grondslag mag wees. Dink van al jou idees oor hierdie. Hierdie is ‘n baie belangrike vraag. Jy moet jou groot behoefte vir hierdie besef om hierdie vraag met ongeveinsheid en met deurdringende diepe te vra.

 

SONDER ‘N WARE GRONDSLAG, sou jou ware bereikings en bevordering sonder hoop wees. Dit is ‘n groot seën, dan, dat jy hierdie besit, selfs as dit onbekend vir jou is.

 

OEFENING 6: Twee 15 tot 20-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 7

 

HERSIENING

_____________

 

 

IN VANDAG SE TWEE OEFENING PERIODE, hersien alles wat ons sover behels het, beginnend met die eerste stap en aanhoudend tot by die vorige dag se stap te insluit. Beskou dan die hele reeks stappe saam. Dit is baie belangrik op hierdie punt dat jy verg nie dat jy enige gevolgtrekkings hê nie, maar dat jy vrae vra en die mate besef waarnatoe jy ware Kennis nodig. As jy vandag hierdie oefening ongeveins onderneem, dit sal baie duidelik wees dat jy hierdie groot behoefte hê. Jy is wondbaar sonder jou aannames maar jy is ook in ‘n posisie om waarheid en sekerheid te ontvang in die lewe.

 

NEEM VANDAG TWEE OEFENING PERIODE, elkeen 30 minute, om hierdie dinge te beskou.

 

OEFENING 7: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 8

 

VANDAG SAL EK STIL WEES.

___________________________

 

 

IN JOU TWEE MEDITASIE PERIODE VANDAG, oefen stilheid vir 15 minute. Begin deur om drie diep asemstote te haal en dan op ‘n inwendige punt te fokus. Dit mag ‘n denkbeeldige punt wees of dit mag ‘n punt in jou fisieke liggaam wees. Met oë toe, gee vir hierdie jou volle aandag net, sonder oordeling en evaluasie. Moenie ontmoedig wees as vroeë pogings moeilik is. Om enigiets belangrik in die lewe te begin kan moeilik in die begin wees, maar as jy aanhou, sal jy hierdie groot doelwit bereik, want in stilheid kan alle dinge bekend wees.

 

OEFENING 8: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 9

 

IN STILHEID KAN ALLE DINGE BEKEND WEES.

____________________________________________

 

 

STILHEID VAN VERSTAND LAAT ‘N GROTER VERSTAND TOE OM TE VERRYS en sy Wysheid te openbaar. Diegene wat stilheid kweek met ‘n begeer vir Kennis sal hulleself voorberei vir groter openbaring en ware insig te verrys. Die insig mag gedurende oefening of gedurende enige gewone bedrywigheid verrys. Die belangrike aspek hier is dat die voorbereiding gemaak is.

 

TWEE MAAL VANDAG OEFEN GISTER SE OEFENING VAN STILHEID, maar oefen sonder die verwagting van ‘n gevolg. Gebruik nie hierdie oefening om enige soort vraag te vra nie omdat jy stilheid oefen, waarin alle spekulasie, alle vrae en alle soektog eindig. Vir 15 minute, twee maal vandag, oefen nog een maal stilheid.

 

OEFENING 9: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAAROM DOEN EK HIERDIE ELK GEVAL?

_______________________________________

 

 

BAIE GOEIE VRAAG! Waarom doen jy hierdie elk geval? Waarom vra jy sulke vrae? Waarom soek jy na groter dinge? Waarom inspan jy die inspanning? Hierdie vrae is onontkombaar. Ons verwag hulle. Waarom doen jy hierdie? Jy doen hierdie omdat dit wesenlik is. As jy wens om enigiets groter as ‘n suiwer oppervlakkige en onvastige lewe te leef, moet jy dieper deurdring en nie op die basis van net swak aannames en hopevolle verwagtings vertrouend wees nie. Daar is ‘n groter gawe wat vir jou afwag, maar jy moet jouself verstandelik, emosioneel en fisiek voorberei. Sonder Kennis, jy is onbewus van jou doel. Jy is ons onbewus van jou herkoms en jou bestemming, en jy sal deur hierdie lewe gaan asof dit ‘n getroebelde droom was en nie meer nie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 10

 

WAT IS KENNIS?

_______________

 

 

LAAT ONS SÊ DAT KENNIS nie die dinge is wat gewoonlik daarmee geassosieer is nie. Dit is nie idees nie. Dit is nie ‘n liggaam van inligting nie. Dit is nie ‘n stelsel van geloof nie. Dit is nie ‘n proses van self-evaluasie nie. Dit is die groot geheimenis van jou lewe. Sy uitwendige tonings is diep intuïsie, groot insig, onverklaarbare wete, wyse perseptie in die hede en in die toekoms en wyse begrip van die verlede. Maar ten spye van hierdie groot prestasies van die verstand, is Kennis groter as hierdie. Dit is jou Ware Self, ‘n Self wat nie afsonder van die lewe is nie.

 

OEFENING 10: Lees die les drie maal vandag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 11

 

EK IS NIE AFSONDER VAN DIE LEWE NIE.

_______________________________________

 

 

ONGEAG DIE GROOT STIGTINGS wat op jou indiwidualiteit gebou is en alles wat met jou persoonlik geassosieerd is – jou liggaam, jou idees, jou moeilikhede, jou spesifieke vorme van uitdrukking, jou idiosinkrasies, jou talente – jy is nie afsonder van die lewe nie. Hierdie is so duidelik as jy met eenvoudigheid na jouself kyk en besef dat dieselfde saamstel van jou liggaam, dieselfde fabriek van jou fisieke lewe, heeltemal uitgemaak is van wat lewe in die fisieke is. Dit is baie klaarblyklik dat jy van dieselfde “stof” as alles anders om jou uitgemaak is. Wat geheimenisvol is, is jou verstand. Dit blyk om ‘n onderskeie punt van begrip te wees, maar dit is soveel ‘n deel van die lewe as jou fisieke fabriek. Jy is ‘n indiwidueel onbewus van jou Bron en jou totale insluiting in die lewe. Jou indiwidualitiet is nou ‘n las, maar dit sal ‘n groot gelukkigheid vir jou wees wanneer dit die lewe sigself kan uitdruk.

 

OEFENING 11: Lees die les drie maal vandag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 12

 

MY INDIWIDUALITEIT IS OM DIE LEWE SIGSELF TE UITDRUK.

__________________________________________________________

 

 

HIER IS JOU UNIEKHEID ‘N GROOT BAAT en ‘n bron van vreugde, nie ‘n bron van pynvolle vervreemding nie en nie ‘n bron van pynvolle oordeling teen jouself of andere nie. Hierdie onderskeiding verhoog jou nie bo of plek jou nie onder enigiemand anders nie. Dit presiseer net die werklike doel agter jou indiwidualiteit en sy groot beloftigheid vir die toekoms. Jy is hier om iets te uitdruk. Dit is die werklike betekenis aan jou indiwidualiteit gegee omdat jy nie meer afgeskeie wil wees nie.

 

OP TWEE OKKASIES VANDAG, oefen twee periode van stilheid oefenend die oefening wat ons dusver geillustreer het.

 

OEFENING 12: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 13

 

EK WIL AFGESKEIE WEES OM UNIEK TE WEES.

____________________________________________

 

 

HIERDIE GEDAGTE VERTEENWOORDIG DIE WARE MOTIEF vir afgeskeidenheid, tog is dit onnodig. Ons gee dit hier nie as ‘n bevestiging nie maar as ‘n uitdrukking van jou huidige staat. Jy wil afgeskeie wees omdat hierdie definieer jou self; jou self word in terme van afgeskeidenheid gedefinieer, nie in terme van insluiting nie. Afgeskeidenheid is die bron van alle pyn en deurmekaarheid van verstand. Jou fisieke lewe betoon ‘n afgeskeie lewe maar slegs van ‘n sekere gesigspunt. Aangesien ‘n ander gesigspunt, die betoon nie enigsins afgeskeidenheid nie. Dit betoon ‘n unieke uitdrukking van ‘n Groter Werklikheid.

 

OP TWEE OKKASIES VANDAG, bestee 15 minute om op die idee vir vandag te konsentreer. Dink ernstig oor wat hierdie les beteken en roep op jou eie ervaring om weer te spieël op sy toepaslikheid aan jou lewe. Weerspieël op wat jou begeer vir afgeskeidenheid jou bekostig het in tyd, energie en pyn. Besef jou motivering vir afgeskeidenheid en jy sal weet dat jy vry wil wees.

 

OEFENING 13: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 14

 

HERSIENING

_____________

 

 

HERSIEN NOG EEN MAAL AL DIE VORIGE LESSE WAT GEGEE IS. In hierdie Hersiening lees weer al die instruksies wat in elke stap gegee is. Hersien ook al jou oefening sessies om die diepte van jou betrokkenheid in oefening en die gevolge wat jy ge-ervaar het te bepaal. Dwarsdeur jou studie plan, sal jy die inhoud van jou eie ervaring ondersoek. Hierdie sal op sigself bou en sal uiteindelik vir jou die besef van jou eie Kennis openbaar.

 

BESTEE VANDAG EEN OEFENING PERIOD van ongeveer 45 minute om al die instruksies te hersien en die gevolge en kwaliteit van jou oefening te hersien. Môre sal ons die volgende fase van ons voorbereiding begin saam.

 

OEFENING 14: Een 45-minuut oefening period.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 15

 

VANDAG SAL EK NA MY ERVARING LUISTER.

___________________________________________

 

 

VANDAG SAL EK NA MY ERVARING LUISTER om die inhoud van my verstand te uitvind.”

 

BESEF DAT DIE WARE INHOUD VAN JOU VERSTAND begrawe is benede alles wat jy aangevoeg het sedert die dag jy gebore was. Hierdie ware inhoud wens om sigself te uitdruk in die konteks van jou huidige lewe en huidige situasie. Om hierdie te onderskei jy moet versigtig luister en mettertyd die verskil besef tussen die ware inhoud van jou verstand en sy boodskappe vir jou en al die ander aandrange en wense wat jy voel. Om gedagtes van Kennis te afskei is een van die groot bereikings wat jy die geleentheid sal hê om te leer in hierdie koers.

 

DIE EEN OEFENING VANDAG VAN 45 MINUTE sal aan innerlike luister toegewy wees. Hierdie sal verg dat jy luister sonder oordeling van jouself, selfs as die inhoud van jou gedagtes verontrustend is. Selfs as die inhoud van jou gedagtes onaangenaam is, jy moet luister sonder oordeling om jou verstand toe te laat om oop te gaan. Jy luister vir iets dieper as die verstand, maar jy moet deur die verstand gaan om daarheen te kry.

 

OEFENING 15: Een 45-minuut oefening period.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 16

 

VERBY MY VERSTAND IS KENNIS.

________________________________

 

 

VERBY JOU VERSTAND IS KENNIS, die ware kern van jou wese, jou Ware Self, nie die self wat jy gekonstrueer het om die wêreld te onderhandel nie, maar jou Ware Self. Van hierdie Ware Self kom gedagtes en indrukkings, neigings en rigting. Meeste van wat jou Ware Self na jou kommunikeer jy nog nie kan hoor nie, maar mettertyd sal jy leer om te hoor as jou verstand word stil en as jy ontwikkel die noodsaaklike verfyning van luister en onderskeiding.

 

OEFEN VANDAG IN DRIE PERIODE ELKEEN VAN 15 MINUTE. Luister meer versigtig as die vorige dag. Luister vir dieper neigings. Nogeens moet jy luister sonder oordeling. Jy moet nie enigiets wysig nie. Jy moet diep luister sodat jy mag leer om te hoor.

 

OEFENING 16: Drie 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 17

 

VANDAG WIL EK DIE WAARHEID HOOR.

______________________________________

 

 

DIE BEGEER OM DIE WAARHEID TE HOOR is iets wat albei ‘n proses en die gevolg van ware voorbereiding is. Om die vermoë om te hoor en die begeer om te hoor te ontwikkel sal dit wat jy soek vir jou voortbring. Die waarheid is heeltemal voordelik vir jou, maar in die begin kan dit baie skokkend en teleurstellend vir jou ander planne en doelwitte wees. Hierdie jy moet riskeer as jy wens om die sekerheid en die magtiging te hê wat die waarheid vir jou sal bring. Die waarheid bring altyd oplossing van konflik, verskaf altyd ‘n ervaring van self, gee jou altyd ‘n sin van huidige werklikheid en verskaf altyd rigting vir jou om voortwaarts te beweeg.

 

VANDAG, IN JOU DRIE 15-MINUUT OEFENING PERIODE, oefen om na die waarheid te luister, proberend om verby die verstand en emosies te luister. Nogeens wees nie besorg nie as alles wat jy hoor net die rondstorming om van jou eie gedagtes is. Onthou, jy ontwikkel luister. Daardie is die belangrikste ding. Soos om ‘n spier in die liggaam te oefen, jy oefen die fakulteit van verstand wat luister genoem word. Daarom, oefen vandag luister, nemend hierdie oefening periode om jou te toewy sodat jy die waarheid voortkomend binne in jou mag voel.

 

OEFENING 17: Drie 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 18

 

VANDAG VOEL EK DIE WAARHEID VOORTKOM BINNE IN MYSELF.

______________________________________________________________

 

 

DIE WAARHEID MOET VOLLEDIG GE-ERVAAR WEES. Dit is nie slegs ‘n idee nie; dit is nie slegs ‘n beeld nie, hoewel beelde en idees mag dit saamgaan. Dit is ‘n ervaring, en so is dit iets wat diep gevoel word. Dit mag in effens verskillend maniere toon vir diegene wat begin om dit te deurdring, maar nietemin sal dit voortkom. Dit is iets jy moet voel. Om ‘n voel orïentering te hê, moet jou verstand stil wees. Waarheid is iets wat jy met jou hele liggaam sal voel, met jou hele wese.

 

KENNIS PRAAT NIE NA JOU OP ELKE OOMBLIK NIE, maar dit hou altyd ‘n boodskap vir jou. Om in die nabyheid van Kennis te kom beteken dat jy word meer en meer soos Kennis sigself – meer vol, meer konsekwent, meer eerlik, meer toegewy, meer gekonsentreer, meer self-gedissiplineer, meer medelydend en meer self-liewend. Al hierdie eienskappe word ontwikkel as jy aankom by dit wat die bron van hierdie eienskappe is.

 

DIT IS IN HIERDIE RIGTING WAT JY SAL OEFEN vandag om in te beweeg as jy voel die waarheid voortkom binne in jouself. Hierdie sal alle aspekte van jou saamvoeg, gewend vir jou ‘n eenvormige ervaring van jouself. In jou drie 15-minuut oefening periode, gee jou volle aandag om die waarheid te voel voortkom binne in jouself. Oefen in stilheid, en word nie ontmoedig nie as dit moeilik is in die begin. Oefen net en jy sal voortgaan.

 

DWARSDEUR DIE DAG OOK, sonder twyfel of huiwering, streef na jou ware doelwit in die lewe. Van hierdie ware doelwit sal kom al die belangrike dinge wat jy sal nodig om te bereik en die groot mag van visie en onderskeiding wat jou sal toelaat om daardie indiwiduele te vind wat jy in die wêreld gekom het om te vind.

 

OEFENING 18: Drie 15-minuut oefening periode.

 

 

STAP 19

 

VANDAG WENS EK OM TE SIEN.

______________________________

 

 

DIE BEGEER OM TE SIEN IS SOOS DIE BEGEER OM TE WEET. Dit ook verg ‘n verfyning van jou verstand se fakulteite. Om met helder visie te sien beteken dat jy nie met voorkeur sien nie. Dit beteken dat jy in staat is om te gewaarword dit wat eintlik daar is eerder as dit wat jy wens om te sien. Daar is iets wat eintlik gebeur buite jou wense. Hierdie is baie waar. Die begeer om te sien, dan, is die begeer om ‘n groter waarheid te sien. Hierdie verg ‘n groter eerlikheid en ‘n groter oopheid van die verstand.

 

VANDAG IN JOU TWEEE OEFENING SESSIES, oefen om op een enkele wêreldse voorwerp te kyk. Neem nie jou oë af van daardie voorwerp nie, maar kyk en oefen om baie pliggetrou te kyk. Jy probeer nie om iets te sien nie. Jy kyk met ‘n oop verstand net. Wanneer die verstand oop is, ervaar dit sy eie diepte, en dit ervaar die diepte van wat dit gewaarword.

 

KIES EEN EENVOUDIGE VOORWERP WAT HET BAIE MIN BETEKENIS vir jou en kyk vandag twee maal daarop vir ten minste 15 minute. Laat jou verstand toe om baie stil te word. Haal asem diep en reëlmatig as jy kyk hierdie voorwerp. Laat jou verstand toe om te bedaar in sigself.

 

OEFENING 19: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 20

 

EK SAL NIE TWYFEL EN DEURMEKAARHEID LAAT MY VOORTGAAN VERTRAAG NIE.

____________________________

 

 

WAT KAN JOU VOORTGAAN VERTRAAG maar jou eie onbeslistheid, en wat kan onbeslistheid teel behalwe dit wat deurmekaarheid van verstand skep? Jy het ‘n groter doelwit wat in hierdie program van voorbereiding geillustreer word. Laat nie twyfel en deurmekaarheid ‘n belemmering vir jou wees nie. Om ‘n ware student te wees beteken dat jy baie min aanneem en dat jy jouself rig in ‘n manier wat jy nie vir jouself voorskryf nie maar wat van ‘n Groter Mag vir jou gegee is. Die Groter Mag wens om jou tot sy eie verdieping van vermoë te verhoog. In hierdie manier, ontvang jy die gawe van voorbereiding sodat jy dit vir andere mag gee. In hierdie manier, word dit vir jou gegee dit wat jy nie vir jouself kan verskaf nie. Jy besef jou indiwiduele mag en vermoë omdat hulle ontwikkeld moet word ten einde vir jou om ‘n program van hierdie inbors te volg. Jy besef ook jou insluiting in die lewe as die lewe streef om jou te dien in jou ware ontwikkeling.

 

DAAROM, OEFEN DIESELFDE OEFENING wat jy in die vorige dag in jou twee oefening periode geprobeer het, en laat nie twyfel of deurmekaarheid jou afraai nie. Wees vandag ‘n ware student. Laat jouself toe om op jou oefening te konsentreer. Gee jouself aan oefening. Wees vandag ‘n ware student.

 

OEFENING 20: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 21

 

HERSIENING

______________

 

 

IN JOU DERDE HERSIENING, hersien al die lesse van die verlede week en die resultate van daardie lesse. Oefen vandag om nie enige gevolgtrekkings te maak nie, maar herken eenvoudig die lyn van ontwikkeling en merk op die voortgaan wat jy sover gemaak het. Dit is te vroeg om onvervalse gevolgtrekkings te maak, hoewel dit mag baie verleidend wees om so te doen. Beginnende studente is nie in ‘n posisie om hulle kurrikulum te beoordeel nie. Hierdie reg moet verdien word en kom later as jy wens vir jou beoordelings om ware effek te hê en wys te wees.

 

DAAROM, IN JOU EEN OEFENING PERIOD, hersien die laaste afdeling van oefening en alles wat dusver ge-ervaar is.

 

OEFENING 21: Een 45-minuut oefening period.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 22

 

EK IS DEUR DIE ONDERWYSERS VAN GOD OMGERING.

___________________________________________________

 

 

JY IS INDERDAAD DEUR DIE ONDERWYSERS VAN GOD OMGERING, wat ‘n oefening in baie maniere gelyk as die een wat jy nou doen onderneem het. Hoewel in baie verskillende vorme gegee, in verskillende tydperke, in verskillende wêrelde, ‘n baie gelyke soort oefening was vir hulle gegee wat wys ingeskakel was aan hulle vorige staat van verstand en omstandighede in die lewe.

 

VANDAG, IN TWEE 15-MINUUT OEFENING PERIODE, voel die teenwoordigheid van die Onderwysers van God. Jy kan nog nie hulle sien met jou oë nie, en jy kan nog nie hulle hoor met jou ore nie omdat hierdie fakulteite van sin nog nie genoegsaam verfyn is nie, maar jy kan hulle teenwoordigheid voel, want hulle teenwoordigheid omring en beskerm jou. In jou oefening, laat nie ander gedagtes inmeng nie. Gee nie in aan twyfel en deurmekaarheid nie, want jy moet berei voor om die beloning te hê wat jy soek, en jy moet weet dat jy nie alleen in die wêreld is nie om die sterkte, die vertroue en die hulpbron van Wysheid te hê noodsaaklik om te bereik dit wat jy hierheen gestuur was om te bereik.

 

JY IS DEUR DIE ONDERWYSERS VAN GOD OMGERING. Hulle is hier om jou te liefhê, ondersteun en rig.

 

OEFENING 22: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 23

 

EK IS GELIEF, OMGERING EN ONDERSTEUNDE

DEUR DIE ONDERWYSERS VAN GOD.

__________________________________

 

 

DIE WAARHEID VAN HIERDIE SAL VANSELFSPREKEND WORD as jy voorberei, maar vir nou dit mag groot geloof verg. Hierdie idee mag jou bestaande idees of oortuigings uitdaag, maar dit is nietemin waar. God se Plan is onsienbaar en deur baie weinige geherken omdat baie weinige het die oopheid van verstand en die kwaliteit van aandag wat hulle sal toelaat om te sien wat duidelik om hulle gebeur, wat op hierdie punt glad nie duidelik vir hulle is nie. Jou Onderwysers het jou lief, omring jou en ondersteun jou, want jy verrys in tot Kennis. Hierdie roep hulle na jou kant toe. Jy is een van die weinige wat die beloftigheid en die geleentheid hê om te verrys van die slaap van jou eie verbeelding in tot die genade van Werklikheid.

 

DAAROM, IN JOU TWEE OEFENING PERIODE VANDAG, voel hierdie liefde, ondersteuning en rigting. Dit is ‘n gevoel. Dit is nie idees nie. Dit is ‘n gevoel. Dit is iets wat jy moet voel. Liefde is iets wat jy moet voel om te ken. Jy is inderdaad gelief, omgering en ondersteun deur jou Onderwysers, en jy is baie waardig van hulle groot gawe vir jou.

 

OEFENING 23: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 24

 

EK IS GOD SE LIEFDE WAARDIG.

______________________________

 

 

JY IS INDERDAAD GOD SE LIEFDE WAARDIG. Feitlik, is jy werklik God se liefde. Sonder veinsing van enige soort, by die selfde kern van jouself, is hierdie jou Ware Self. Dit is nie die Self jy nog ervaar nie, en totdat jy dit ervaar, veins nie dat hierdie jou ervaring is. Maar hou in ware bewustheid dat hierdie jou Ware Self is. Jy is ‘n persoon, maar jy is groter as ‘n persoon. Hoe kan jy God se liefde onwaardig wees as daardie is wat jy werklik is? Jou Onderwysers omring jou en verskaf dit wat jy is sodat jy jouself en jou ware verhouding met die lewe mag ervaar.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, oefen nog een maal om die liefde, ondersteuning en rigting van jou Onderwysers te ontvang, en as enige gedagte hierdie belemmer, as enige gevoel hierdie verhoed, herinner jouself van jou groot waardigheid. Jy is nie waardig vir wat in die wêreld gedoen het nie. Jy is waardig vir wie jy is, waarvandaan jy gekom het en waarheen jy gaan. Jou lewe mag vol dwalings en foute, verkeerde besluite en slegte keuse wees, maar jy het nog van jou Antieke Tuiste gekom waarnatoe jy sal terugkeer. Jou waardigheid in die sig van God is onveranderd. Daar is slegs groot inspanning om jou dwalings reg te maak sodat jy jou Ware Self mag ervaar sodat dit in die wêreld opgelewer mag word.

 

DAAROM, IN JOU OEFENING PERIODE, oefen ontvanklikheid en om ware waardigheid te ervaar. Laat geen gedagte konflikteer met die grootste waarheid van die lewe nie.

 

OEFENING 24: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

STAP 25

 

EK IS EEN MET DIE GROOTSTE WAARHEID VAN DIE LEWE.

_______________________________________________________

 

 

WAT IS DIE GROOTSTE WAARHEID VAN DIE LEWE? Dit is iets wat ge-ervaar moet wees, want geen groot waarheid kan in ‘n idee alleenlik bevat wees nie, hoewel idees mag dit weerspieël binne jou huidige ervaring. Groot waarheid is ‘n produk van groot verhouding. Jy hou ‘n groot verhouding met die lewe. Jy hou ‘n groot verhouding met jou Onderwysers wat binne in jou is. Uiteindelik sal jy groot verhouding ervaar met diegene in jou uiterlike lewe, maar eers moet jy die bron van jou groot verhouding ervaar in sy groot stigting alreeds. Dan is dit ‘n kwessie van dit oor te dra na die wêreld buite net, wat jy natuurlik sal doen mettertyd.

 

IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, oefen om hierdie verhouding te voel. Nogeens word jy gevra om te ontvang omdat jy moet hierdie ontvang om dit te gee. Nadat dit ontvang is, sal dit natuurlik van sigself gee. In die proses van hierdie word jou waarde weer gestig omdat dit baie klaarblyklik is. Jy hoef nie jouself of jou ervaring verkeerd te voorstel nie. Om ‘n groot liefde eerlik te deel beteken dat jy moet dit ervaar. Dit is hierdie ervaring wat ons wens om te gee vir jou vandag.

 

OEFENING 25: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 26

 

MY DWALINGS GEE GEBOORTE AAN MY KENNIS.

______________________________________________

 

 

DIT IS PUNTELOOS OM DWALING TE REGVERDIG, maar dwaling kan jou bring om die waarheid te waardeer, en in hierdie kan dit tot ware Kennis lei. Hierdie is sy enigste moontlike waarde. Ons kondoneer dwaling nie, maar as dwaling gebeur, ons wens om dit jou waarste behoefte te laat dien sodat jy mag leer daarvan en herhaal dit nie meer nie. Dit is nie net vir jou om jou dwalings te vergeet nie, want jy kan nie dit doen nie. Dit is nie net vir jou om jou dwalings te regverdig nie, want hierdie sal jou oneerlik maak. Dit is nie net vir jou om op jou dwalings as suiwer diens vir jou te kyk nie, want hulle het inderdaad pynvol gewees. Wat hierdie wragtig beteken is dat jy herken dat dwaling is dwaling en dan probeer jy dit op jou eie behoewe te gebruik. Die pyn van dwaling en die tribulasie van dwaling moet aanvaard word, want hierdie sal jou leer wat werklik is en wat is nie, wat om te waardeer en wat nie om te waardeer nie. Om jou dwaling vir ontwikkeling te gebruik beteken dat jy het die dwaling aanvaar, en nou probeer jy om dit te benut om waarde daaruit te kry omdat totdat waarde uit dwaling gekry is, is dit slegs dwaling en sal ‘n bron van pyn en ongerieflikheid vir jou wees.

 

VANDAG, IN JOU TWEE 30-MINUUT OEFENING PERIODE, kyk na spesifieke dwalings wat jy gemaak het wat baie pynvol gewees het. Probeer nie om die pyn van hulle te afsit nie, maar sien hoe in jou huidige omstandighede in die lewe jy kan hulle vir jou eie voordeel gebruik. Om dwalings in hierdie manier te gebruik kan jou wys wat jy hoef te doen en watter korreksies of verstellings hoef gemaak te word om die kwaliteit van jou lewe te verbeter. Onthou dat enige oplossing vir dwaling bevorder altyd ware herkenning en ware onderskeiding in verhouding.

 

IN JOU OEFENING PERIODE HERSIEN DIE DWALINGS wat tot verstand kom as jy sit alleen in stilte, en sien dan hoe elkeen vir jou huidige voordeel benut kan word. Wat hoef daarvan geleer te word? Wat moet gedoen word wat nie tevore gedoen was nie? Wat moet nie gedoen word wat tevore gedoen was? Hoe kan hierdie dwalings vooruit geherken wees? Wat was die voortekens wat hulle voorgegaan het en hoe kan sulke voortekens geherken wees vooruit dwaling in die toekoms?

 

GEBRUIK HIERDIE OEFENING PERIODE vir hierdie selfbespieëlende proses en wanneer jy klaar is, praat nie van die resultate vir enige ander persoon nie, maar laat die ondersoek toe om natuurlik voort te gaan, soos dit natuurlik sal doen.

 

OEFENING 26: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 27

 

EK HET ‘N WYSHEID WAT EK WENS OM TE ONTDEK.

_________________________________________________

 

 

HIERDIE BEVESTIGING VERTEENWOORDIG JOU WARE WIL. As jy voel hierdie nie, dit beteken dat jy neem in oorweging iets wat vals en sonder ware grondslag in jou wese is. As jy ooit gevoel het dat die waarheid jou veraai het, dan het jy nie sy waarde geherken nie. Dalk het dit jou planne en doelwitte teleurgestel. Dalk het jy iets verloor wat jy baie wou gehad. Dalk het dit jou verhoed om iets te soek wat baie wenslik was. Maar in alle gevalle het dit jou van pyn en treurigheid gered. Totdat jou ware funksie geherken is, jy kan nie waardeer hoe die waarheid jou gedien het nie, want totdat jou funksie ontdek word, jy sal probeer om andere funksies te eis en regverdig. As hierdie ander funksies ontmoedig of ontken deur die waarheid is, daar kan groot deurmekaarheid en konflik wees. Tog, onthou dat die waarheid het jou altyd gered van ‘n groter dwaling wat jy andersins sou begaan het.

 

MENSE KAN NIE KENNIS ERVAAR NIE omdat hulle voorbesete met gedagtes en beoordelings is. Hierdie gedagtes en beoordelings skep ‘n self-ingekampe wêreld vir die indiwidueel, ‘n self-ingekampe wêreld waar hulle nie uit kan sien nie. Hulle kan slegs die inhoud van hulle gedagtes sien en hierdie kleur hulle ervaring van die lewe heeltemal, soveel so dat hulle glad nie die lewe kan sien nie.

 

DAAROM, IN JOU TWEE 30-MINUUT OEFENING PERIODE, kyk en sien hoe die waarheid jou gedien het. Kyk na ervarings wat baie gelukkig was. Kyk na ervarings wat baie pynvol was. Veral in pynvolle ervarings, kyk hoe die waarheid jou gedien het. Kyk openlik. Beskerm nie ‘n vorige posisie as jy verlei is om so te doen nie. As pyn bestaan van ‘n verlies van ‘n vroeër tyd nog, aanvaar daardie pyn en sy ontmoediging, maar probeer om te kyk en sien hoe jy wragtig gedien was deur daardie verlies.

 

HIERDIE GESIGSPUNT VAN GEDIEN TE WEES deur jou ervaring is iets jy moet kweek. Dit regverdig nie die ervaring sigself nie. Verstaan hierdie. Dit gee vir jou die geleentheid net om jou ervaring vir jou bevordering en jou magtiging te gebruik. Waarheid opereer in die wêreld van begoëlings om diegene te help wat aan waarheid in hulle lewens antwoord. Jy antwoord aan waarheid of jy sou nie hierdie program van ontwikkeling onderneem nie. Dus, het jy by die punt aangekom waar dit blyk dat die waarheid met ander dinge mededing en, daarom, baie moeilik is om te herken. In hierdie program van ontwikkeling, sal die waarheid van alles anders onderskei word in so ‘n manier dat jy dit direk kan ervaar en sal nie verward wees oor sy uiterlike of sy voordelike bestaan in jou lewe nie. Want die waarheid is hier om jou te dien soos jy hier is om die waarheid te dien.

 

OEFENING 27: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 28

 

HERSIENING

_____________

 

 

ONS SAL ONS VIERDE HERSIENING PERIOD MET ‘N SPESIALE GEBED BEGIN.

 

“EK AANVAAR MY KENNIS AS ‘N GAWE VAN GOD. Ek aanvaar my Onderwysers as my ouder broers en susters. Ek aanvaar my wêreld as ‘n plek waar Kennis teruggeeis en bygedra kan wees. Ek aanvaar my verlede as ‘n betoning van lewe sonder Kennis. Ek aanvaar die wonderwerke van my lewe as ‘n betoning van die teenwoordigheid van Kennis en ek gee myself nou om te kweek dit wat van die grootste goed binne in myself is om aan die wêreld gegee te wees.”

 

NOG EEN MAAL SAL ONS DIE VERLEDE WEEK VAN OEFENING HERSIEN, lesend weer al die instruksies en met elke stap hersienend wat in jou tye van oefening gebeur het. Wees seker om jouself te vra hoe diep jy in oefening betrokke was – hoeveel jy wou soek en ondersoek, hoe versigtig jy jou eie ervaring eksamineer het en tot watter mate jy gemotiveer gevoel het om watter hinderpale ook al wat mag bestaan, deur te dring.

 

ONS EEN 45-MINUUT OEFENING PERIOD VAN HERSIENING sal begin om jou ‘n perspektief op jou ontwikkeling in hierdie voorbereiding te gee. Hierdie is voordelik nie slegs vir jouself nie maar vir diegene wat jy in die toekoms sal dien, want as jy ontvang nou, sal jy wens om te gee in watter konteks ook al en in watter vorm ook al verpas vir jou is. Jy moet verstaan hoe mense leer en hoe mense ontwikkel. Hierdie moet van jou eie ervaring kom en moet die liefde en medelyndendheid verteenwoordig wat die natuurlike uitstralings van jou Kennis is. Nogeens laat nie enige twyfel of deurmekaarheid jou afraai van jou ware toepassing nie.

 

OEFENING 28: Een 45-minuut oefening period.

 

STAP 29

 

VANDAG SAL EK MYSELF WAARNEEM

OM VAN KENNIS TE LEER.

__________________________

 

 

OP HIERDIE SPESIALE DAG VAN OEFENING, waarneem jouself dwarsdeur die dag, houdend in stand bewustheid van jou gedagtes en opdrag soveel as moontlik. Om hierdie kwaliteit van self-waarneming te ontwikkel, moet jy so vry van ordeling as moontlk wees, want oordeling maak jou onbekwaam van oplettend wees. Jy moet jouself studeer asof jy iemand anders was waarmee jy ver meer objektief kan wees.

 

VANDAG SAL ONS OEFEN OP DIE UUR. Elke uur sal jy hoef te nasien om jou gedagtes te sien en jou huidige opdrag te waarneem. Hierdie aanhoudende self-nasiening sal jou in staat stel om ver meer betrokke in jou huidige ervaring te wees en sal jou Kennis toelaat om sy voordelike invloed op jou tot ‘n ver groter trap te oefen. Kennis weet wat jy nodig en weet hoe om jou te dien, maar jy moet leer hoe om te ontvang. Mettertyd, moet jy leer ook hoe om te gee sodat jy meer kan ontvang. Jou ontvang is belangrik omdat dit stel jou in staat om te gee, en gee is die essens van vervulling in hierdie wêreld. Maar jy kan nie gee van ‘n verarmde staat nie. Daarom, moet jou gee onvervals wees, gebore van die oorvloedende ontvanklikheid wat jy binne in jouself gekweek het, binne in jou verhoudings met andere en met die lewe.

 

ELKE OEFENING PERIOD HOEF NET VERSKEIE MINUTE TE NEEM maar behoort om jou volle aandag te kry. Jy hoef nie jou oë te sluit om hierdie te doen nie, hoewel as dit vanpas is, dit sal hulpvol wees. Feitlik, is daar baie weinige omstandighede wat hierdie oomblik van selfbespieëling sal verhoed. In oefening jy vra vir jouself eenvoudig, “Hoe voel ek?” en “Wat doen ek nou?” Dis al. Dan voel of daar iets is wat jy moet doen wat jy doen nie. As daar geen korreksies is om te maak nie, aanhou met wat jy doen. As daar korreksies om te doen is, maak hulle so gou as moontlik. Laat jou innerlike leiding toe om jou te beïnvloed, wat dit sal doen as jy nie deur aandrange, vrees of ambisie regeer is. Waarneem jouself vandag.

 

OEFENING 29: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 30

 

VANDAG SAL EK DIE WÊRELD WAARNEEM.

_________________________________________

 

 

WAARNEEM VANDAG JOU WÊRELD, volgend dieselfde oefening plan as vorige dag geoefen. Waarneem jou wêreld sonder oordeling en waarneem wat jy doen in die wêreld sonder oordeling. Dan voel of enigiets hoef gedoen te word. Nogeens, jou uurlikse oefeninge neem net minute, en as jy oefen, hulle sal meer vinnig, meer skerp en meer doeltreffend word.

 

ONS WENS VIR JOU OM DIE WÊRELD TE SIEN sonder oordeling, want hierdie sal jou in staat stel om die wêreld te sien soos dit werklik is. Dink nie dat jy die wêreld die weg dit werklik is gesien het nie, want wat jy gesien het is jou beoordeling op die wêreld. Die wêreld wat jy sonder oordeling sal sien is ‘n verskillende wêreld as wat jy ooit tevore gesien het.

 

OEFENING 30: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 31

 

EK WENS OM ‘N WÊRELD TE SIEN

WAT EK NOOIT TEVORE GESIEN HET NIE.

______________________________________

 

 

HIERDIE VERTEENWOORDIG JOU BEGEER VIR KENNIS. Dit verteenwoordig jou begeer vir vrede. Dit is alles dieselfde begeer. Hierdie begeer straal uit van jou Kennis. Dit mag met ander begeertes mededing. Dit mag ander dinge bedreig, hoewel dit hoef nie noodwendig so doen nie. Daarom, die bevestiging vir vandag weerspieël jou ware wil in die lewe. As hierdie bevestig word, word dit meer klaarblyklik vir jou, en mettertyd is jy in staat om dit meer en meer te ervaar.

 

VANDAG OP ELKE UUR, VOEL JOU BEGEER om ‘n verskillende wêreld te sien. Kyk na die wêreld sonder oordeling en sê vir jouself, “Ek wens om ‘n verskillende wêreld  te sien.” Doen hierdie elke uur. Probeer om geen enige oefening sessies te mis nie. Oefen ongeag hoe jy voel, ongeag wat gebeur. Jy is groter as jou emosioenele state en jy hoef nie hulle te ontken nie, hoewel mettertyd sal hulle hoef om beheer te wees. Jy is groter as die beelde wat jy sien om jou, want hulle verteenwoordig meestendeels jou beoordeling op die wêreld. Oefen vandag om sonder oordeling te kyk en om te voel as jy kyk.

 

OEFENING 31: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 32

 

DIE WAARHEID IS MET MY. EK KAN DIT VOEL.

___________________________________________

 

 

DIE WAARHEID IS MET JOU. JY KAN DIT VOEL, en dit kan in jou verstand en in jou emosies skyn as jy dit veroorloof om so te doen. Aanhou vandag jou voorbereiding in die begeer vir waarheid en die vermoë om waarheid te ervaar, te ontwikkel.

 

IN JOU TWEE LANGER OEFENING PERIODE, elkeen van ‘n 30-minuut duurtyd, sit in stilte met jou oë toe, halend diep en gereeld asem, proberend om die waarheid te voel verby die aanhoudende rusteloosheid van jou verstand. Gebruik jou asem om jou dieper te neem, want jou asem sal jou altyd verby jou gedagtes neem as jy jouself pliggetrou daaraan aankleef. Laat niks jou aflei of afraai nie. As iets jou verstand deurtrek en jy moeilikheid hê om dit los te laat, vertel jouself dat jy ‘n bietjie later daarna sal kyk, maar dat regnou neem jy ‘n klein vakansie van jou verstand. Oefen om die waarheid te voel. Dink nie die waarheid nie. Oefen om die waarheid te voel.

 

OEFENING 32: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 33

 

EK HET ‘N MISSIE IN MY LEWE OM TE VERVUL.

____________________________________________

 

 

JY HET ‘N MISSIE IN DIE LEWE OM TE VERVUL, ‘n missie wat vir jou gegee was voordat jy hierheen gekom het, ‘n missie wat jy sal hersien nadat jy vertrek het. Dit betref die terugeising van Kennis en die regte verbintenis met andere om spesifieke resultate in die wêreld te oplewer. Op hierdie oomblik is dit nie so belangrik dat jy jou huidige lewe evalueer om te sien of dit hierdie groter doel weerspieël nie, want nou is jy betrokke in die terugeising van Kennis. As jou Kennis sterker word, dit sal sy weldadigheid skyn op jou en deur jou. Jou bedrywighede sal dan verstel word as noodsaaklik is. Dus, jy hoef nie die verlede of jou huidige bedrywighede te beskuldig of kondoneer nie, want jy kleef nou aan ‘n groter sterkte binne in jou.

 

VANDAG IN JOU TWEE LANG OEFENING PERIODE, dink oor die idee dat daar ‘n groot missie is wat jy in jou lewe hê. Dink oor hierdie. Word nie onmiddelik oorreed deur jou eie eerste antwoorde nie. Dink versigtig daaroor. Dink wat hierdie kon beteken. Dink van die oomblikke in jou lewe toe jy tevore hiervan gedink het of sy moontlikheid in oorweging geneem het. In jou twee oefening periode, jy sal ‘n geleentheid hê dan om hierdie te beskou, maar pasop – maak nog geen gevolgtrekkings nie.

 

OEFENING 33: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 34

 

EK IS ‘N BEGINNENDE STUDENT VAN KENNIS.

___________________________________________

 

 

JY IS ‘N BEGINNENDE STUDENT VAN KENNIS. Ongeag hoe intuïtief jy mag jouself beskou, ongeag hoe emosioneel eerlik jy mag jouself beskou, maak nie saak wat jou geherkende bevordering nie, jy is ‘n beginnende student van Kennis. Wees gelukkig dat hierdie so is, want beginnende studente is in ‘n posisie om alle dinge te leer en hoef nie hulle bereikings te beskerm nie. Ons verkleineer nie jou bereikings nie maar pleks daarvan wens om die lig van waarheid te skyn op die grootheid wat wag om ontdek te word binne in jou, ‘n grootheid wat jou ware gelykheid in die lewe sal gee en mettertyd sal openbaar wat jy hierheen gekom het spesifiek om te doen.

 

IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, begin deur om te erken vir jouself dat jy ‘n beginnende student van Kennis is en deur om jouself te herinner om geen voorbarige gevolgtrekkings te maak óf oor hierdie kurrikulum of oor jou vermoëns as ‘n student nie. Sulke beoordelings is voorbarig en selde weerspieël die waarheid in enige manier. Hulle is gewoonlik ‘n vorm van self-ontmoediging en dus dien hulle geen waardige doel maar enigsins nie.

 

NADAT JY VANDAG SE IDEE VIR JOUSELF VERKLAAR en jouself herinner om nie te beoordeel nie, oefen 15 minute van innerlike stilheid in jou twee oefening periode. Probeer om die waarheid binne in jou te voel. Fokus jou verstand op een punt, óf ‘n fisieke punt of ‘n denkbeeldige punt as noodsaaklik. Laat alles bedaar binne in. Laat jouself so stil word as moontlik, en wees nie ontmoedig as daar moeilikheid is nie. Jy is ‘n beginnende student van Kennis en dus kan alle dinge leer.

 

OEFENING 34: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

STAP 35

 

HERSIENING

____________

 

 

HIERDIE HERSIENING SAL VIR JOU ‘N GELEENTHEID GEE om iets van Die Groter Gemeenskap Pad van Kennis te leer. In twee 30-minuut oefening periode, hersien jou vorige week se instruksies en ervarings in oefening. Doen hierdie met so min oordeling as moontlik. Kyk net en sien wat geinstrukteer was, wat jy gedoen het en wat was die resultaat. Hierdie objektiewe hersiening sal jou die grootste toegang aan insig en begrip gee met ‘n minimum van pyn en self-misbruik. Jy leer nou om objektief oor jou lewe te word sonder om die inhoud van jou emosies te onderdruk. Pleks van proberend om een aspek van jouself te vernietig, jy probeer eenvoudig om ‘n ander te kweek.

 

DAAROM, IN JOU HERSIENING, gebruik hierdie as ‘n handwyser: “Ek sal kyk, maar ek sal nie beoordeel nie.” In hierdie manier, sal jy in staat wees om dinge te herken. Onthou hoeveel makliker dit vir jou mag wees om insig te hê oor ‘n ander se lewe en hoe min jy mag hê oor jou eie s’n. Groter objektiwiteit is moontlik met andere omdat jy probeer nie om hulle lewe vir enige spesifieke doel te gebruik nie en die mate waarnatoe jy so doen, die minder in staat jy sal wees om hulle, hulle inbors, hulle ontwikkeling of hulle bestemming te verstaan. Daarom, die minder jy probeer om jou lewe te gebruik, die meer jy in staat sal wees om dit te verstaan, dit te waardeeer en te werk met sy intrinsieke meganisme vir jou groter bevordering.

 

OEFENING 35: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 36

 

MY LEWE IS ‘N GEHEIMENIS OM TE ONDERSOEK.

______________________________________________

 

 

JOU LEWE IS WRAGTIG ‘N GEHEIMENIS en, ja, dit verg wragtig dat jy dit ondersoek as jy wens om sy doel, sy betekenis en sy ware rigting te begryp. Hierdie is wesenlik vir jou gelukkigheid en vervulling en die wêreld, want as jy versigtig na jou lewe gekyk het, sal jy besef jy het nie deur klein dinge bevredig is nie. Vir jy wat Kennis soek, moet iets groter gegee wees. Jy moet die bloot oppervlak van dinge deurdring, wat blyk om meeste van mense genoegsaam te stimuleer. Jy moet jou dieper verlange aanvaar of jy sal jouself onnoodsaaklike droefheid en konflik veroorsaak. Dit is nie belangrik wat ander mense waardeer nie. Dit is belangrik wat jy waardeer. As jy vir groter betekenis soek, wat ware betekenis is, jy moet die oppervlak van jou verstand deurdring.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING SESSIES, konsentreer weer in meditasie op die teenwoordigheid van jou Geestelike Onderwysers te voel. Hierdie is nie iets wat jy moet probeer om te doen. Dit bedoel eenvoudig om te ontspan, asem te haal en jou verstand toelaat om oop te gaan. Die kwaliteit van jou verhouding met jou Onderwysers is wesenlik om sterkte en aanmoediging vir jou te gee, want jy mag met reg jou vou eie vaardighede betwyfel, maar jy het goeie rede om die vaardighede van jou Onderwysers wat hierdie pad voorheen geloop het op hulle pad na Kennis, volledig te vertrou. Hulle ken die pad, wat hulle soek nou om met jou te deel.

 

OEFENING 36: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 37

 

DAAR IS ‘N PAD NA KENNIS.

__________________________

 

 

HOE KAN DAAR NIE ‘N PAD NA KENNIS WEES NIE as dit jou Ware Self is? Hoe kan daar nie ‘n manier wees vir Kennis om sigself te uitdruk nie as dit die natuurlikste vorm van uitdrukking is? Hoe kan daar nie ‘n manier wees vir Kennis om jou te lei in verhoudings nie as Kennis die perfekte bron van al jou verhoudings is? Daar is ‘n pad na Kennis. Dit verg vaardigheid en begeer. Beide sal tyd neem om te ontwikkel. Jy moet leer om die waarheid te waardeer en nie die vals te waardeer nie, en dit neem tyd om te leer om die twee afmekaar te skei en hulle te herken. Dit neem tyd om te leer dat die vals bevredig jou nie en dat die waar bevredig jou. Hierdie moet deur beproewing en dwaling en deur kontras geleer word. As jy Kennis benader, jou lewe word meer vol, meer seker en meer direk. As jy gaan weg daarvan, ingaan jy weer in deurmekaarheid, frustrasie en kwaadheid.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, wat nie meditasie oefeninge sal wees nie, bestee ten minste 15 minute om te dink van al die maniere om toegang aan Kennis te kry. Skryf neer op ‘n stuk papier al die maniere om na Kennis te kry. Bestee beide oefening periode om hierdie te doen en verbruik al die moontlikhede waarvan jy kan dink. Probeer om baie spesifiek te wees. Gebruik jou verbeelding, maar kaarteer uit roete wat blyk om baie werklik en betekenisvol vir jou te wees. In hierdie manier, jy sal weet wat jy dink oor hoe om ‘n pad na Kennis te vind, en van hierdie sal jy besef dat God ken die pad na Kennis.

 

OEFENING 37: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

STAP 38

 

GOD KEN DIE PAD NA KENNIS.

____________________________

 

 

HOE KAN JY JOU PAD VIND AS JY VERLORE IS? Hoe kan jy sekerheid ken as jy die tydelik so grootlik waardeer? Hoe kan jy die mag van jou eie lewe ken as jy so intimideer is deur bedreigings van verlies en vernietiging? Die lewe is goed na jou, want dit offer nie slegs die beloning nie maar die pad na die beloning. As dit aan jou oorgelaat was, sou dit inderdaad wreed wees, want jy sou elke enkele moontlikheid moet probeer waarvan jy kan dink, en dan sou jy die moontlikhede hê waarvan andere uitgedink het en selfs die geleenthede om Kennis te bereik wat andere suksesvol gebruik het maar wat feitlik nie goed vir jou mag werk nie. In jou kort tydspan in die wêreld, hoe kan jy al hierdie bereik en nog jou vitaliteit in stand hou? Hoe kan jy jou aanmoediging vir Kennis in stand hou wanneer so baie paaie sal jou teleurstel?

 

HOU GELOOF VANDAG IN OM TE KEN DAT GOD die pad na Kennis ken, en jy hoef net die pad te volg wat gegee is. In hierdie manier, Kennis verrys eenvoudig in jou omdat dit geherken is, want slegs God ken Kennis in jou, en slegs Kennis in jou ken God. As die twee resoneer saam, hulle word albei meer klaarblyklik. In hierdie, vind jy vrede.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, elkeen van ‘n 30-minuut duurtyd, oefen om die teenwoordigheid van God te voel, in stilte, in stilheid. Dinkend nie oor God nie, spekulerend nie, wonderend nie, twyfelend nie, maar eenvoudig voelend. Dit is geen fantasie waarop jy nou konsentreer nie, hoewel jy gewoond is aan op fantasie te konsentreer. In stilheid en stilte, word alles klaarblyklik. God is baie stil, want God gaan nêrens nie. As jy word stil, jy sal die mag van God voel.

 

OEFENING 38: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

STAP 39

 

DIE MAG VAN GOD IS MET MY.

_____________________________

 

 

DIE MAG VAN GOD IS MET JOU. Dit is binne in jou Kennis. Leer, dan, om jou Kennis terug te eis, en jy sal leer om die mag wat God vir jou gegee het terug te eis, en jy sal jou mag ook terugeis, want jou mag sal noodsaaklik wees vir jou om God se mag te benader. Dus, sal alles wat regtig magtig is en alles wat regtig goed is bevestig wees binne in jou en binne in God. Laat vandag, dan, ‘n dag gegee aan hierdie teenwoordigheid en hierdie mag in jou lewe wees. Jy hoef nie God in fantasie te verbeeld. Jy hoef nie prente of beelde te hê om jou begrip of geloof te versterk. Jy hoef net die oefeninge te benut wat hier gegee is.

 

IN JOU TWEE DIEP MEDITASIE OEFENINGE ELKEEN VAN 30 MINUTE, gaan weer by stilheid in en laat jouself toe om die mag van God te voel. Benut jou eie mag om jou verstand te rig, en laat nie twyfelinge of vrese jou afraai nie. Die mag van God verteenwoordig die geheimenis van jou lewe, want dit verteenwoordig die mag wat jy met jou van God gebring het om juis benut in die wêreld te wees volgens die Groter Plan. Laat jouself, dan, toe om by oefening in te gaan met toewyding, met eenvoudigheid en met nederigheid sodat jy die mag van God kan voel.

 

OEFENING 39: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 40

 

VANDAG SAL EK DIE MAG VAN GOD VOEL.

________________________________________

 

 

GOD SE MAG IS SO VOLLEDIG EN SO INSLUITEND dat dit alles deurtrek. Slegs daardie verstande wat afgeskeie en verlore is in waarderend hulle eie gedagtes kan moontlik afgeskei van die groot welwillendheid van God wees. Diegene wat aan God geantwoord het word God se Boodskappers in tyd sodat hulle die gawes van Genade mag skenk op diegene wat agter in deurmekaarheid bly. Al die oënskynlike magte van jou wêreld – die kragte van die natuur, die onontkombaarheid van jou dood, die altyd teenwoordige bedreiging van siekte, verlies en vernietiging en alle verskynings van konflik – is alles tydelike bewegings in die groot stilheid van God. Dit is hierdie groot stilheid wat jou roep om terug aan die vrede en volle genieting van God te keer, maar jy moet voorberei.

 

VANDAG BEREI JY VOOR IN JOU TWEE 30-MINUUT OEFENING PERIODE. In stil meditasie, probeer om die mag van God te voel. Jy hoef nie towerkundige beelde te oproep nie, want hierdie mag is iets wat jy kan voel, want dit is orals. Maak nie saak wat jou omstandighede of toestand nie, of dit gunstig vir jou ontwikkeling is of nie, vandag kan jy die mag van God voel.

 

OEFENING 40: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 41

 

EK IS NIE BANG VIR DIE MAG VAN GOD NIE.

__________________________________________

 

 

HIERDIE BEVESTIGING IS SO BELANGRIK VIR JOU GELUKKIGHEID, want jy moet nogeens leer om die mag van liefde en die mag van God te vertrou. Vir hierdie moet jy jou vorige idees, aannames en evaluasies van verlede pynvolle ervarings loslaat. Dit is pynvol om afgeskei te wees van wat jy liefhê verby alle dinge, en die enigste manier om hierdie afgeskeidenheid in stand te hou is om dit wat jy liefhê te belaster, ‘n bose voorneme te gee daarvoor en dan skuld binne jouself te bevorder. Om die mag van God te voel en aanvaar, boosheid en skuld moet jou verlaat. Jy moet voort stap om te ondersoek dit wat mees natuurlik is. Dit is soos meteens nuwe grond te breek en tuis te kom.

 

IN STILHEID, DAN, OEFEN VANDAG TWEE MAAL om die mag van God te voel. Soek nie vir antwoorde van God nie. Jy hoef glad nie te praat nie maar slegs teenwoordig wees, want as jy leer om in verhouding te wees met dit wat die bron van al jou verhoudings is, die inligting wat jy nodig kan maklik aan jou kom om jou te lei, jou te vertroos en jou te korrigeer wanneer noodsaaklik. Maar eers moet jy die mag van God voel, en in hierdie sal jy jou eie sterkte voel.

 

OEFENING 41: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 42

 

HERSIENING

_____________

 

 

IN JOU OEFENING VANDAG, hersien al die instruksies in die verlede week gegee en jou ervarings van oefening. Neem spesiale besorging vandag om te sien hoe diep en hoe versigtig jy oefen. Maak seker jy verander nie of verstel nie die lesse om jou voorkeure of verwagtings te voldoen. Onthou dat jy hoef net die kurrikulum te volg om sy ware belonings te ontvang. Jou deel is klein. Ons deel is groot. Ons gee die middels. Jy hoef net hulle te volg, in geloof en in ware verwagting. In om hierdie te doen, sal jy geduld, onderskeiding, vertroue, konsekwentheid en self-waarde ontwikkel. Hoekom self-waarde? Omdat jy moet jouself hoë waardeer om jouself toe te laat om die groot gawes van Kennis te benader. Niks anders sal self-haat en self-twyfeling meer vinnig of meer volledig ontknoop as die gawes watbedoel is vir jou om te ontvang.

 

DAAROM, IN JOU EEN LANG OEFENING PERIOD VANDAG, hersien die verlede week van oefening. Sonder oordeling kyk en sien wat geoffer is, wat jy gedoen het en wat moontlik gedoen kan wees om jou oefening te verdiep sodat jy sy voordele meer direk mag ontvang. As jy moeilikheid hê, herken die probleme en probeer om hulle te korrigeer. Gee die week vorentoe groter betrokkenheid. Deur om so te doen, sal jy self-twyfeling en deurmekaarheid korrigeer net deur om jou wil te rig.

 

OEFENING 42: Een lang oefening period.

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 43

 

MY WIL IS OM GOD TE KEN.

__________________________

 

 

JOU WIL IS OM GOD TE KEN. Dit is jou ware wil. Enige ander begeer of motivering is om hierdie te ontsnap, wat jou wil verteenwoordig. Dit is jou wil wat vreesvol vir jou geword het. Jy is bang vir wat jy weet en mees diep voel. Hierdie lei jou om skuilplek te vind in ander dinge wat verteenwoordig jou nie, en in hierdie verloor jy jou identiteit en probeer om ‘n identiteit te konstrueer wat aan daardie dinge verwant is wat jy vir ontsnapping gesoek het. In isolasie is jy treurig, maar in verhouding word gelukkigheid teruggekry.

 

JOU WIL IS OM GOD TE KEN. Wees nie bang vir jou eie wil nie. Jy was deur God geskep. God se wil is om jou te ken. Jou wil is om God te ken. Daar is geen ander wil nie. Alle motiverings anders as hierdie is gebore van deurmekaarheid en vrees net. Om God te ken gee God mag en gee jou mag ook.

 

IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, in stille meditasie, oefen om die sterkte van jou eie wil te voel. Laat nie vrees en twyfeling jou verstand bewolk nie. Jy hoef nie die wil van God te probeer voel nie. Dit is eenvoudig daar. Dit verg slegs jou aandag vir jou om te dit te herken. Daarom, oefen diep deur om eenvoudig teenwoordig te wees aan hierdie ervaring.

 

OEFENING 43: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 44

 

EK WENS OM MY EIE STERKTE TE KEN.

_____________________________________

 

 

HIERDIE BEVESTIGING JY MAG BAIE AANVAARBAAR VIND weens jou onmiddelike behoefte daarvoor in jou huidige omstandighede, maar die bevestiging is ver dieper as jy in die begin mag besef. Jy het ver meer sterkte as jy opeis het, maar dit kan nie volledig verwerklik word nie totdat sy toepassing gerig is in ‘n manier wat jou wragtig regenereer en jou ware vermoëns voortbring.

 

HOE KAN JY JOU STERKTE BENADER as jy swak en hulpeloos voel, as jy onwaardig voel, as jy belas is deur skuld of deurmekarheid of in kwaadheid andere beskuldig vir jou eie oënskynlike mislukkings? Om jou sterkte te eis beteken alles wat jou terughou los te laat. Jy los nie jou belemmerings deur om te beweer dat hulle nie bestaan nie. Jy los hulle omdat jy iets groter waardeer. Hulle belemmering is slegs die teken dat jy deur hulle moet gaan. Dan word jou eie sterkte gekweek. Jy soek jou sterkte, en jy gebruik dit om sterkte te vind. Ons wens vir jou om jou sterkte te ken en dit op jou eie behoewe te benut.

 

VANDAG IN JOU TWEE MEDITASIE OEFENINGE, in stilte en in stilheid, probeer om jou eie sterkte te voel. Laat nie gedagtes alleenlik jou afraai nie, want vrese en twyfele is gedagtes net – ontasbare dinge wat soos wolke dwarsoor jou verstand loop. Buite die wolke van jou verstand is die groot heelal van Kennis. Daarom, laat nie die wolke jou gesigspunt van die sterre verby belemmer nie.

 

OEFENING 44: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

STAP 45

 

ALLEEN KAN EK NIKS DOEN NIE.

_______________________________

 

 

ALLEEN JY KAN NIKS DOEN NIE. Niks het ooit alleen bereik geword nie, selfs in jou wêreld. Niks het ooit alleen geskep geword nie, selfs in jou verstand. Daar is geen agting om te ontvang deur om iets alleen te doen nie. Alles is ‘n gesamentlike inspanning. Alles is die produk van verhouding.

 

VERLAAG HIERDIE JOU AS ‘N INDIWIDUEEL? Mees seker neé. Dit gee jou die omgewing en die begrip om jou ware bereikings te verwerklik. Jy is groter as jou indiwidualiteit, en dus kan jy vry van sy begrensings wees. Jy werk deur die indiwidueel wat jou persoonlik is, maar jy is groter as hierdie. Aanvaar die begrensings van ‘n begrensde self, en verg nie ‘n begrensde self om God te wees of jy sal dit groot laste en groot verwagtings gee en dan sal dit straf vir sy mislukkings. Hierdie lei na self-haat. Hierdie lei jou om jou fisieke lewe kwalik te neem en jouself persoonlik, emosioneel en fisiek te misbruik. Aanvaar jou begrensings sodat jy grootheid in jou lewe mag aanvaar.

 

DAAROM, IN JOU TWEE OEFENING PERIODE VANDAG, met jou oë oop, konsentreer nou op jou begrensings. Herken hulle. Beoordeel hulle nie as goed of sleg nie. Herken hulle net. Hierdie gee jou nederigheid, en in nederigheid is jy in ‘n posisie om grootheid te ontvang. As jy jou begrensings beskerm, hoe kan jy ontvang dit wat hulle oorskry?

 

OEFENING 45: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

STAP 46

 

EK MOET KLEIN WEES OM GROOT TE WEES.

_________________________________________

 

 

IS DIT ‘N TEENSTRYDIGHEID DAT JY KLEIN MOET WEES om groot te wees? Dit is nie ‘n teenstrydigheid nie as jy sy betekenis verstaan. Om jou begrensings te herken laat jou toe om baie suksesvol in ‘n begrensde konteks te werk. Hierdie verteenwoordig ‘n groter werklikheid as jy tevore kon besef het. Jou grootheid moet nie slegs op hoop of hoë verwagting gebasseerd wees nie. Dit moet nie op idealisme gegrondeer wees nie maar op ware ervaring. Laat jouself toe om klein te wees, en jy sal ervaar dat grootheid met jou is en dat grootheid deel van jou is.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, laat jouself toe om begrensde te wees maar sonder oordeling. Daar is geen veroordeling nie. Inskakel jou verstand aktief om op jou begrensings te fokus. Fokus sonder veroordeling. Kyk objektief. Jy is bedoel om ‘n voertuig te wees vir ‘n Groter Werklikheid om sigself in hierdie wêreld te uitdruk. Jou voertuig vir uitdrukking is baie begrensde, maar dit is volledig genoegsaam om die taak te bereik wat joune is om te bereik. In sy begrensings te ervaar, kan jy sy meganisme begryp en leer om opbouend daarmee te werk. Dan is dit nie meer ‘n begrensing nie maar ‘n vorm van vreugdevolle uitdrukking vir jou.

 

OEFENING 46: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 47

 

WAAROM NODIG EK ONDERWYSERS?

___________________________________

 

 

VROEËR OF LATER SAL JY HIERDIE VRAAG VRA en dalk op baie okkasies. Dit is gebore van jou verwagtings van jouself dat jy hierdie vraag sou vra. Tog, wanneer jy versigtig na jou lewe kyk, sal jy sien dat jy instruksie geverg het vir alles wat jy geleer het. Dalk het dinge wat jy binne in jouself gevoel het geblyk om deur jou geskep te wees, maar hulle, ook, is die gevolg van instruksie. Jy het vir alles wat jy geleer het deur verhoudings voorberei geword, of dit ‘n werkdadige vaardigheid of ‘n dieper insig is. Om hierdie te besef bevorder groot waardering vir verhoudings en ‘n volle bevestiging van die mag van bydrae in die wêreld.

 

AS JY VOORNEMEND WAS OM EERLIK TE BENADER enige vaardigheid te leer, jy moet eers herken hoeveel jy weet nie, dan moet jy herken hoeveel jy hoef te leer, en dan moet jy die beste vorm van instruksie moontlik soek. Hierdie moet op terugeising van Kennis toepas. Jy moet besef hoe min jy weet, hoeveel jy hoef te weet en dan ontvang die instruksie wat verskaf is. Is dit ‘n swakheid om ‘n onderwyser te nodig? Neé. Dit is ‘n eerlike herkenning gebaseerd op ‘n eerlike evaluasie. As jy besef hoe min jy weet en baie jy hoef te weet en die mag van Kennis sigself, jy sal verstaan hoe duidelik is hierdie. Hoe kan jy gee vir diegene wat dink hulle alreeds hê, wanneer in die werklikheid hulle arm is? Jy kan nie. En hulle armoede sal self-veroorsaak en self-voortgesit wees.

 

WAAROM NODIG JY ‘N ONDERWYSER? Omdat jy hoef te leer. En jy hoef te onleer dit wat jy geleer het wat jou terughou. Vandag in jou twee oefening periode, met jou oë toe in meditasie, beskou waarom jy ‘n Onderwyser nodig. Waarneem enige gedagtes wat blyk om te aandui dat jy dit op jou eie kon doen as jy slim genoeg of sterk genoeg was of sommige ander kwalifikasie volgedoen het. As hierdie verwagtings voortkom, herken hulle vir wat hulle is. Hulle is ‘n aandringing dat jy ontwetend bly deur om jouself ‘n genoegsame instrukteur te verkondig. Jy kan nie jouself leer wat jy weet nie, en die poging om so te doen hersirkuleer oude inligting net en bind jou nader aan waar jou nou is.

 

DAAROM, HERKEN VANDAG IN OEFENING jou behoefte vir ware instruksie en jou weerstand, as dit daar is, aan die teenwoordigheid van ware instruksie wat nou vir jou beskikbaar is.

 

OEFENING 47: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 48

 

WARE INSTRUKSIE IS BESKIKBAAR VIR MY.

_________________________________________

 

 

WARE INSTRUKSIE IS BESKIKBAAR. Dit het gewag vir jou om ‘n punt van rypheid te bereik waar jy besef sy noodsaaklikheid in jou lewe. Hierdie bevorder ware motivering vir leer. Dit is gebore van jou begrensings te herken in lig van dit wat jou ware behoefte is. Jy moet jouself liefhê om ‘n ware student van Kennis te word en jouself aanhoudend liefhê om voort te gaan. Daar is geen ander belemmering tot leer maar hierdie. Sonder liefde daar is vrees, want niks anders kan liefde vervang nie. Maar liefde is nie vervang nie, en ware bystand is beskikbaar vir jou.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, probeer om die teenwoordigheid van daardie ware bystand te voel. In stilte en in stilheid, voel hierdie binne in jou lewe en om jou. Hierdie meditasie oefeninge sal begin om ‘n groter sensitiwiteit binne in jou oop te maak, ‘n hele nuwe sin. jy sal begin om dinge te onderskei wat teenwoordig is, selfs al jy nie hulle kan sien nie. Jy sal in staat wees om aan idees en inligting te antwoord, selfs al jy nog nie die bron van die boodskap kan hoor nie. Hierdie is die eintlike proses in kreatiewe denkery, want mense ontvang idees; hulle skep hulle nie. Jy is deel van ‘n groter lewe. Jou persoonlike lewe is die voertuig vir sy uitdrukking. Jou indiwidualiteit, dan, word meer hoë gekweek en meer vreugdevol, nie meer ‘n tronk vir jou nie, maar die vorm van jou vreugdevolle uitdrukking.

 

WARE BYSTAND IS BESKIKBAAR VIR JOU. Oefen vandag om sy blywende teenwoordigheid in jou lewe te voel.

 

OEFENING 48: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

STAP 49

 

HERSIENING

_____________

 

 

HIERDIE MERK DIE VOLTOOING VAN JOU SEWENDE WEEK van oefening. In hierdie Hersiening, word dit vir jou gevra om alle sewe weke van oefening te hersien, hersienend alle instruksies en onthouend jou ervaring van elkeen te gebruik. Hierdie mag verskeie langer oefening periode verg, maar dit is baie wesenlik vir jou om ‘n begrip te kry van wat dit beteken om ‘n student te wees en hoe leer eintlik bereik word.

 

WEES BAIE VERSIGTIG OM NIE JOUSELF AS ‘N STUDENT TE BEOORDEEL NIE. Jy is nie in ‘n posisie om jouself as ‘n student te beoordeel nie. Jy het nie die kriteria nie, want jy is nie ‘n onderwyser van Self-Kennis nie. Jy sal vind as jy voortgaan dat party van julle mislukkings na groter suksesse sal lei, en dat party van wat jy as suksesse gedink het na mislukkings mag lei. Hierdie sal jou hele stelsel van evaluasie onderlyn en sal jou na ‘n groter herkenning lei. Hierdie sal dit moontlik maak vir jou om meer medelydend te wees na jouself en na andere wat jy nou beoordeel vir hulle suksesse en hulle mislukkings.

 

HERSIEN, DAN, DIE EERSTE AGT-EN-VIERTIG LESSE VAN OEFENING. Probeer om te herroep hoe jy aan elke stap geantwoord het en hoe diep jy jouself betrokke gemaak het. Probeer om na jou suksesse, jou bereikings en jou belemmerings te kyk. Jy het sover gekom. Felisitasies! Jy het die eerste toets geslaan. Wees nou aanmoedig om voort te gaan, want kennis is met jou.

 

OEFENING 49: Verskeie lank oefening periode.

 

 

 

 

 

 

STAP 50

 

VANDAG SAL EK MET KENNIS WEES.

__________________________________

 

 

WEES VANDAG MET KENNIS sodat jy die sekerheid en die mag van Kennis beskikbaar vir jou kan hê. Laat Kennis toe om stilheid vir jou te gee. Laat Kennis toe om sterkte en bekwaamheid vir jou te gee. Laat Kennis toe om jou te leer. Laat Kennis toe om die heelal te openbaar soos dit wragtig bestaan, nie as jy dit beoordeel om te wees nie.

 

IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, oefen in stilheid om die mag van Kennis te voel. Vra nie vrae nie. Daardie is nie nou noodsaaklik nie. Redeneer nie met jouself oor die werklikheid van jou nastrewing nie, want daardie is verkwistend en betekenisloos. Jy kan nie weet totdat jy ontvang, en  om te ontvang moet jy jou neiging om te weet vertrou.

 

WEES VANDAG MET KENNIS. In jou oefening periode, laat dat niks jou afraai nie. Jy hoef slegs te ontspan en teenwoordig wees. Van hierdie oefeninge sal ‘n groter teenwoordigheid geherken wees, en hierdie sal begin om jou vrese te laat bedaar.

 

OEFENING 50: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 51

 

LAAT EK MY VRESE HERKEN

SODAT EK DIE WAARHEID VERBY HULLE MAG SIEN.

_________________________________________________

 

 

JOU BELEMMERINGS MOET GEHERKEN WEES ten einde vir jou buite hulle te sien. As hulle geignoreer of ontken is, as hulle beskerm is en ander name genoem is, jy sal nie die inbors van jou weerhouding besef. Jy sal nie verstaan dit wat jou verdruk nie. Jou lewe is nie van vrees gebore nie. Jou Bron is nie van vrees gebore nie. Om in staat te wees om jou vrees te herken beteken dat jy moet besef dat jy deel van iets groter is. Beseffend hierdie kan jy leer om objektief oor jou lewe te word en jou teenwoordige omstandighede sonder self-veroordeling te verstaan, want dit is binne hierdie omstandighede dat jy jouself moet kweek. Jy moet begin van waar jy is af. Om hierdie te doen moet jy inventaris neem van jou sterktes en swakhede.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, evalueer die bestaan van jou vrese en herinner jouself dat jou werklikheid buite hulle is, maar dat jy moet hulle herken om hulle skadelike teenwoordigheid in jou lewe te verstaan. Maak jou oë toe en herhaal die idee vir vandag; dan beskou elke vrees wat in jou verstand opkom. Herinner jouself dat die waarheid buite daardie spesifieke vrees is. Laat alle vrese toe om op te kom en in hierdie manier evalueer te wees.

 

OM SONDER VREES TE WEES, MOET JY VREES VERSTAAN – sy meganisme, sy invloed op mense en sy gevolg in die wêreld. Jy moet hierdie herken sonder bedrieëry en sonder voorkeur. Jy is ‘n groot wesen werkend in ‘n begrensde konteks, in ‘n begrensde omgewing. Verstaan die begrensings van jou omgewing en verstaan die begrensings van jou voertuig, en jy sal nie meer jouself haat omdat jy begrensde is nie.

 

OEFENING 51: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

STAP 52

 

EK IS VRY OM DIE BRON VAN MY KENNIS TE VIND.

________________________________________________

 

 

DIE BRON VAN JOU KENNIS BESTAAN BINNE IN JOU en buite jou ook. Daar is geen onderskeiding tot die bron van Kennis waar dit bestaan, want dit is orals. Jou lewe is gered omdat God Kennis binne in jou geplaas het. Maar jy sal nie jou redding besef totdat Kennis toegelaat is om te verrys en sy gawes op jou te bestee. Watter ander vryheid is vry behalwe dit wat jou in staat stel om die gawe van jou ware lewe te ontvang? Alle ander vryheid is die vryheid om chaoties te wees, die vryheid om jouself te skade. Die groot vryheid is om jou Kennis te vind en dit toe te laat om sigself deur jou te uitdruk. Vandag is jy vry om die bron van jou Kennis te vind.

 

IN JOU TWEE OEFENING PERIODE IN STILHEID, ontvang die bron van jou Kennis. Herinner jouself dat jy vry is om hierdie te doen. Ongeag vrees of angstigheid, ongeag enige sin van skuld of skande, laat jouself toe om die bron van jou Kennis te vind. Jy is vry vandag om die bron van jou Kennis te vind.

 

OEFENING 52: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 53

 

MY GAWES IS VIR ANDERE.

__________________________

 

 

JOU GAWES IS BEDOEL OM VIR ANDERE GEGEE TE WEES, maar eers moet jy jou gawes herken en hulle afskei van die idees wat hulle weerhou, hulle vermaak of hulle ontken. Hoe kan jy jouself verstaan behalwe in die konteks van bydrae vir andere? Alleen kan jy niks doen nie. Alleen het jy geen betekenis nie. Hierdie is omdat jy nie alleen is nie. Hierdie sal as ‘n las en as ‘n bedreiging beskou wees totdat jy die groot betekenis besef wat dit hê en die gawe wat dit werklik is. Dit is die redding van jou lewe. Wanneer die lewe jou terugeis, jy eis die lewe terug en ontvang al sy belonings, wat ver oorskry enigiets wat jy vir jouself kon gee. Die waarde van jou lewe word volgemaak en volledig betoon deur jou bydrae vir andere omdat totdat bydrae bestaan, jy kan jouself slegs gedeelteliik verwerklik – jou waarde, jou doel, jou betekenis en jou rigting.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, voel jou begeer om vir andere te bydra. Jy hoef nie nou te bepaal wat jy wens om te bydra nie. Daardie is nie so belangrik as jou begeer om te bydra nie, want die vorm van bydrae sal mettertyd klaarblyklik vir jou word en sal ook evolusieer. Dit is jou begeer om te bydra gebore van ware motivering wat vreugde vir jou sal gee vandag.

 

OEFENING 53: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 54

 

VANDAG SAL EK NIE IN IDEALISME LEEF NIE.

___________________________________________

 

 

WAT IS IDEALISME MAAR IDEES VAN DINGE WAARVOOR GEHOOP WORD gebaseerd op teleurstelling? Jou idealisme insluit jouself, jou verhoudings en die wêreld waarin jy leef. Dit insluit God en lewe en alle gebiede van ervaring wat jy kan verbeeld. Sonder ervaring, daar is idealisme. Idealisme kan hulpvol wees in die begin, want dit kan jou ontstaan om in ‘n ware rigting te beweeg, maar jy moet nie jou gevolgtrekkings laat rus daarop nie, want slegs ervaring kan gee vir jou dit wat waar vir jou is en dit wat jy volledig kan aanvaar. Laat nie idealisme jou lei nie, want Kennis is hier om jou te lei.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, herken die mate van jou eie idealisme. Waarneem versigtig wat jy wil hê dat jouself moet wees, wat jy wil hê dat jou wêreld moet wees en wat jy wil hê dat jou verhoudings moet wees. Herhaal vandag se idee en, met oë toe, deursoek elkeen van jou ideale. Selfs al jou ideale voordelik mag lyk en blyk om jou begeer vir liefde en ooreenstemming te verteenwoordig, hulle hou jou in werklikheid terug, want hulle vervang dit wat wragtig die gawes wat jy soek vir jou sou gee.

 

OEFENING 54: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 55

 

EK SAL DIE WÊRELD AANVAAR SOOS DIT IS.

__________________________________________

 

 

IDEALISME IS DIE POGING OM DIE WÊRELD NIE TE AANVAAR SOOS DIT IS NIE. Dit regverdig beskuldiging en veroordeling. Dit stig verwagtings van ‘n lewe wat nog nie bestaan nie en dus maak jou wondbaar aan ernstige teleurstelling. Jou idealisme versterk jou veroordeling.

 

AANVAAR VANDAG DIE WÊRELD SOOS DIT IS, nie as jy wil hê dat dit moet wees. Met aanvaarding kom liefde, want jy kan nie ‘n wêreld liefhê wat jy wil hê moet bestaan nie. Jy kan slegs ‘n wêreld liefhê wat bestaan soos dit is. Aanvaar jouself nou as jy bestaan, en ware begeer vir verandering en bevordering sal natuurlik verrys binne in jou. Idealisme regverdig veroordeling. Herken hierdie groot waarheid, en jy sal begin om ‘n meer onmiddelike en diep ervaring van die lewe te hê en van dit wat onvervals is en nie op hoop of verwagting gebaseerd nie maar op ware verbintenis.

 

DAAROM, IN JOU TWEE 30-MINUUT OEFENING PERIODE VANDAG, konsentreer op dinge te aanvaar presies soos hulle is. Jy kondoneer nie geweld, konflik of onwetendheid in om hierdie te doen nie. Jy aanvaar net die toestande wat bestaan sodat jy opbouend met hulle mag werk. Sonder hierdie aanvaarding, jy het geen beginplek vir ware verbintenis nie. Laat die wêreld toe om te wees presies soos dit is, want dit is hierdie wêreld wat jy het gekom om te dien.

 

OEFENING 55: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

STAP 56

 

HERSIENING

_____________

 

 

IN VANDAG SE HERSIENINING, HERSIEN DIE VERLEDE WEEK VAN LESSE en jou betrokkenheid met hulle. Probeer om te verstaan dat hoewel voortgang mag blyk om stadig te wees in die begin, dit wat stadig en reëlmatig is sal grootliks voortgaan. Betrokkenheid wat konsekwent toegepas is sal jou die reguit lyn na jou bereiking gee.

 

IN JOU HERSIENING, ONS HERINNER JOU WEER om terug te hou van self-beoordeling as jy nie jou verwagtings volgedoen het nie. Besef net wat vereis is om die instruksies te volg soos hulle gegee is en maak jouself betrokke daarmee so volledig as moontlik. Onthou dat jy leer om te leer, en onthou dat jy leer om jou self-waarde en jou ware vermoëns terug te eis.

 

OEFENING 56: Een lang oefening period.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 57

 

VRYHEID IS MET MY.

___________________

 

 

VRYHEID BLY BINNE IN JOU, wagtend om gebore te wees binne in jou, wagtend om opeis en aanvaard te wees, wagtend om geleef en toegepas te wees en wagtend om vereer en gevolg te wees. Jy wat onder die gewig van jou eie verbeelding geleef het, jy wat ‘n gevangene aan jou eie gedagtes en aan die gedagtes van andere gewees het, jy wat intimideer en bedreig deur die uiterlikes van hierdie wêreld gewees het, het nou hoop, want ware vryheid bly binne in jou. Dit afwag jou. Jy het dit met jou van jou Antieke Tuiste gebring. Jy dra dit elke dag, elke oomblik met jou.

 

BINNE HIERDIE PROGRAM VAN ONTWIKKELING, leer jy nou om na vryheid en weg van vrees en die donkerheid van jou eie verbeelding te keer. In vryheid sal jy vastigheid en konsekwentheid vind. Hierdie sal jou die grondslag gee waarop jou liefde en sin van self-waarde gebou kan wees, en hierdie grondslag sal nie deur die geskud wees, want dit is groter as die wêreld. Dit is nie van die argwaan van afgeskeidenheid gebore nie. Dit is van die waarheid van jou totale insluiting in die lewe gebore.

 

HERHAAL OP DIE UUR VANDAG SE IDEE en neem ‘n oomblik om te voel dat vryheid met jou is. As jy dwarsdeur die dag nader aan vryheid kom, jy sal in staat wees om meer en meer helder te herken wat jou terughou. Jy sal besef dat dit maar jou aanhang aan jou eie gedagtes is wat jou terughou. Dit is jou belang in jou eie verbeelding wat jou terughou. Hierdie sal jou las verlig, en jy sal besef dat ‘n ware keus beskikbaar is. Hierdie besef sal jou die sterkte gee vandag om na vryheid te kom.

 

IN JOU TWEE DIEP MEDITASIE OEFENINGE, herhaal vandag se idee en probeer om jou verstand toe te laat om stil te wees, wat die begin van sy vryheid is. Hierdie oefening in stilheid sal jou verstand in staat stel om los te skud van die kettings wat dit vasbind – sy onvergifnis van die verlede, sy angstigheid oor die toekoms en sy vermyding van die hede. In stilheid jou verstand styg bo alles wat dit klein, verborge en geïsoleer binne sy eie donkerheid hou. Hoe naby is vryheid vandag vir jou wat hoef slegs stil te wees om dit te ontvang. En hoe groot is jou beloning, jy wat in die wêreld gekom het, want vryheid is met jou.

 

OEFENING 57: Twee 30-minuut oefening periode.

Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 58

 

KENNIS IS MET MY.

__________________

 

 

VANDAG BEVESTIG ONS DIE TEENWOORDIGHEID VAN KENNIS in jou lewe. Opeis op elke uur hierdie bevestiging en neem dan ‘n oomblik om te probeer om hierdie teenwoordigheid te voel. Jy moet dit voel. Jy kan nie alleen daarvan bedink nie, want Kennis moet ge-ervaar wees. In watter omstandigheid jy vind jouself vandag ook al, herhaal hierdie bevestiging een maal op die uur en probeer om sy betekenis te voel. Jy sal vind dat daar baie siuasies is wat jy as onvanpas vir oefening bedink het waar jy kan oefen. In hierdie manier, sal jy vind dat jy die mag hê om jou ervaring te regeer om jou ware neigings te voldoen, en jy sal vind dat enige omstandigheid ‘n genoegsame omgewing vir ware voorbereiding en self-toepassing is.

 

PROBEER OM OP ELKE UUR TE OEFEN. Bly bewus van jou tyd. As ‘n uur gemis is, moenie kommer nie, maar toewy jouself weer aan oefening in die oorblywende ure as jy voortgaan. Kennis is met jou vandag. Wees vandag met Kennis.

 

OEFENING 58: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 59

 

VANDAG SAL EK GEDULD LEER.

______________________________

 

 

DIT IS BAIE MOEILIK VIR ‘N VERSTAND WAT VERTREITER IS om geduldig te wees. Dit is baie moeilik vir ‘n verstand wat rusteloos is om geduldig te wees. Dit is baie moeilik vir ‘n verstand wat al sy waarde van tydelike dinge gesoek het om geduldig te wees. Slegs in die strewing na iets groter is geduld noodsaaklik omdat dit ‘n groter toepassing verg. Dink van jou lewe in terme van lang-termyne ontwikkeling, nie in terme van onmiddelike sensasie en wins nie. Kennis is nie net stimulasie nie. Dit is die diepte van mag wat universeel en ewig is, en sy grootheid is vir jou gegee om te ontvang en te gee.

 

OEFEN ELKE UUR VANDAG om te bevestig dat jy sal leer om geduldig te wees en dat jy oplettend van jou lewe sal word eerder as krities van jou lewe. Bevestig dat jy objektief oor jou vermoëns en jou omstandighede sal word sodat jy ‘n groter sekerheid op hulle mag toepas.

 

LEER VANDAG GEDULD EN GEDULDIG LEER. In hierdie manier, sal jy meer vinnig, meer seker en meer liefhebbend beweeg.

 

OEFENING 59: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 60

 

VANDAG SAL EK DIE WÊRELD BEOORDEEL NIE.

_____________________________________________

 

 

SONDER JOU BEOORDELINGS, kan Kennis aandui wat jy moet doen en wat jy joet verstaan. Kennis verteenwoordig ‘n groter oordeling, maar dit is ‘n oordeling wat baie verskillend van jou eie s’n is, want dit is nie van vrees gebore nie. Dit besit nie kwaadheid nie. Dit is altyd bedoel om te dien en te voed. Dit is regverdig, in dat dit ware erkenning na elke persoon se huidige staat gee sonder om hulle betekenis of hulle bestemming te verkleineer.

 

BEOORDEEL DIE WÊRELD VANDAG NIE sodat jy die wêreld soos dit is mag sien. Beoordeel die wêreld vandag nie sodat jy die wêreld soos dit is mag aanvaar. Laat die wêreld toe om te wees presies soos dit is sodat jy dit kan herken. Nadat dit wêreld geherken is, sal jy besef hoe baie dit jou nodig en hoe baie jy sal wil gee daarvoor. Die wêreld nodig nie beskuldiging nie. Dit nodig diens. Dit nodig waarheid. En bo alles, dit nodig Kennis.

 

ELKE UUR VANDAG, NEEM ‘N OOMBLIK en kyk na die wêreld sonder oordeling. Herhaal die bevestiging vir vandag en bestee ‘n oomblik om na die wêreld sonder oordeling te kyk. Ongeag watter uiterlikes jy mag sien, of dit jou behaag of jou vererg, of jy dit pragtig of lelik vind, of jy dink dit waardig of onwaardig is, kyk sonder oordeling daarna.

 

OEFENING 60: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 61

 

LIEFDE GEE VAN SIGSELF DEUR MY.

__________________________________

 

 

LIEFDE GEE VAN SIGSELF DEUR JOU wanneer jy gereed is om sy voertuig van uitdrukking te wees. Jy hoef nie te probeer om liefhebbend te wees om ‘n sin van self-ongenoegsaamheid of skuld tevrede te stel nie. Jy hoef nie te probeer om liefhebbend te wees om die goedkeuring van andere te wen nie. Versterk nie jou sin van hulpeloosheid of sin van onwaardigheid deur om te probeer om ‘n gelukkige of goedgunstige gevoel op hulle te plaas nie. Liefde binne in jou sal sigself uitdruk, want dit is gebore van Kennis binne in jou, waarvan dit ‘n deel is.

 

ELKE UUR VANDAG AS JY OP DIE WÊRELD KYK, herken dat liefde binne in jou sal vir sigself praat. As jy sonder oordeling is, as jy bekwaam is van met die wêreld te wees soos dit wragtig is en as jy bekwaam is van teenwoordig met andere te wees soos hulle wragtig is, liefde binne in jou sal vir sigself praat. Probeer nie om liefde te maak praat vir jou nie. Probeer nie om liefde jou wense of jou behoeftes te maak uitdruk nie, want liefde sigself sal deur jou praat. As jy teenwoordig aan liefde is, dan sal jy teenwoordig aan die wêreld wees, en liefde sal deur jou praat.

 

OEFENING 61: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 62

 

VANDAG SAL EK LEER OM NA DIE LEWE TE LUISTER.

__________________________________________________

 

 

AS JY TEENWOORDIG AAN DIE WÊRELD IS, sal jy in staat wees om die wêreld te hoor. As jy teenwoordig aan die lewe is, sal jy in staat wees om die lewe te hoor. As jy teenwoordig aan God is, sal jy in staat wees om God te hoor. As jy teenwoordig aan jouself is, sal jy in staat wees om jouself te hoor.

 

DAAROM, OEFEN VANDAG OM TE LUISTER. Oefen op elke uur om na die wêreld om jou en die wêreld binne te luister. Herhaal die bevestiging en oefen hierdie daarna. Dit neem slegs ‘n oomblik. Jy sal vind dat ongeag jou omstandighede, daar sal ‘n manier wees vir jou vandag om hierdie te oefen. Laat nie jou omstandighede jou oorheers nie. Jy kan oefen binne in hulle. Jy kan ‘n manier vind om te oefen wat nie verleentheid of onvanpaslikheid met andere skep nie. Of jy alleen of met andere ingeskakel is, jy mag vandag hierdie oefen. Oefening beteken dat jy oordeel nie. Dit beteken dat jy waarneem. Onthou, jy ontwikkel ‘n fakulteit van verstand wat noodsaaklik vir jou sal wees om in staat te wees om die grootheid van Kennis te gee en te ontvang.

 

OEFENING 62: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 63

 

HERSIENING

_____________

 

 

SOOS TEVORE, IN JOU HERSIENING hersien die verlede week van oefening en leer die mate van jou betrokkenheid en hoe dit vergroot en verbeter kan wees. Hierdie week het jou oefening uitgestrek geword. Dit het in die wêreld met jou geneem gewees om in allerhande situasies toegepas te wees, ongeag jou emosionele state, ongeag die emosionele state van diegene wat jou beïnvloed en ongeag waar jy is en wat jy doen. In hierdie manier, word alles deel van jou oefening. Die wêreld, dan, pleks van ‘n vreesvolle plek wees wat jou verdruk, word ‘n nuttige plek om Kennis te kweek.

 

BESEF DIE STERKTE WAT JY GEGEE IS wanneer jy in staat is om te oefen ongeag jou emosionele state, want jy is groter as jou emosies, en jy hoef nie hulle te onderdruk om hierdie te besef nie. Om objektief met jou eie inwendige state te word, moet jy opereer van ‘n posisie waar jy hulle kan waarneem en waar jy nie deur hulle oorheers is nie. Hierdie sal jou toelaat om teenwoordig aan jouself te word en sal vir jou ware medelydendheid en begrip gee. Dan sal jy nie ‘n tiran met jouself wees nie, en tirannie in jou lewe sal tot ‘n einde kom.

 

IN JOU EEN LANG OEFENING PERIOD, evalueer hierdie vorige week so versigtig as moontlik sonder veroordeling. Onthou dat jy leer hoe om te leer. Onthou dat jy leer om jou vaardighede te ontwikkel. Onthou dat jy ‘n student is. Wees ‘n beginnende student, want ‘n beginnende student maak weinige aannames en wens om alles te leer.

 

OEFENING 63: Een lang oefening period.

 

 

 

 

 

 

STAP 64

 

VANDAG SAL EK NA ‘N ANDER LUISTER.

______________________________________

 

 

VANDAG OP DREE AFSONDERLIKE OKKASIES, oefen om na ‘n ander te luister. Luister sonder evaluering en sonder oordeling. Luister sonder jou om jou verstand deur enigiets anders afgelei te wees. Luister eenvoudig. Oefen vandag met drie verskillende indiwiduele. Oefen luistering. Wees stil wanneer jy luister. Probeer om verby hulle woorde te hoor. Probeer om verby hulle uiterlikes te kyk. Uitsteek nie beelde op hulle nie. Luister net.

 

OEFEN VANDAG OM NA ‘N ANDER TE LUISTER. Word nie ingeskakel in wat hulle sê nie. Jy hoef nie onvanpas aan hulle te antwoord nie, as hulle direk na jou praat, ten einde om met hulle te oefen nie. Jy sal jou hele verstand in jou gesprek inskakel. Neem tyd, dan, om luister sonder praat te oefen. Laat andere toe om hulleself vir jou te uitdruk. Jy sal vind dat hulle ‘n groter kommunikasie hê vir jou as jy mag in die begin verwag het. Jy hoef nie hierdie te uitreken nie. Oefen vandag luister eenvoudig sodat jy die teenwoordigheid van Kennis mag hoor.

 

OEFENING 64: Drie oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 65

 

EK HET GEKOM OM TE WERK IN DIE WÊRELD.

___________________________________________

 

 

JY HET GEKOM OM TE WERK IN DIE WÊRELD. Jy het na die wêreld gekom om te leer en te bydra. Jy het van ‘n plek van rus na ‘n plek van werk gekom. Wanneer die werk gedaan is, gaan jy tuis na ‘n plek van rus. Hierdie kan slegs bekend wees, en jou Kennis sal hierdie vir jou openbaar wanneer jy gereed is.

 

VIR NOU, OEFEN OP DIE UUR. Vertel jouself dat jy na die wêreld gekom het om te werk, en neem dan ‘n oomblik om die werklikheid van hierdie te voel. Jou werk is groter as jou huidige indiensneming. Jou werk is groter as wat jy huidig probeer om met mense en vir mense te doen. Jou werk is groter as wat jy probeer om vir jouself te doen. Verstaan dat jy weet nie wat jou werk is nie. Daardie sal vir jou geopenbaar wees en dit sal vir jou evolusieer, maar verstaan vandag dat jy na die wêreld gekom het om te werk. Hierdie sal jou sterkte, jou doel en jou bestemming bevestig. Hierdie sal die werklikheid van jou Ware Tuiste bevestig, waarvandaan jy jou gawes gebring het.

 

OEFENING 65: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 66

 

EK SAL OPHOU OOR DIE WÊRELD TE KLA.

_______________________________________

 

 

OM OOR DIE WÊRELD TE KLA BETEKEN dat dit nie jou idealisme voldoen nie. Om oor die wêreld te kla beteken dat jy herken nie dat jy hierheen gekom het om te werk nie. Om oor die wêreld te kla help jou nie om sy predikamente te verstaan nie. Om oor die wêreld te kla beteken dat jy verstaan nie die wêreld soos dit is nie. Jou klagte aandui dat sommige verwagting teleurgestel is. Hierdie teleurstellings is noodsaaklik vir jou om te begin om die wêreld te verstaan soos dit is en jouself te verstaan soos jy wragtig is.

 

GEE OP DIE UUR VANDAG HIERDIE BEVESTIGING aan jouself en dan oefen dit. Bestee elke uur ‘n minuut om nie oor die wêreld te kla nie. Laat nie die ure onversorg verbygaan nie, maar wees teenwoordig vir oefening. Herken die mate waarnatoe andere oor die wêreld kla en how min dit gee vir hulle en hoe min dit gee vir die wêreld. Die wêreld is alreeds veroordeel deur diegene wat woon daarin. As dit geliefde en gekweek sal wees, sy predikamente moet geherken wees en sy geleenthede moet aanvaard wees. Wie kan kla wanneer ‘n omgewing gegee is waar Kennis teruggeis en bygedra kan wees? Die wêreld nodig slegs Kennis en die uitdrukkings van Kennis. Hoe kan dit waardig van veroordeling wees?

 

OEFENING 66: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 67

 

EK WEET NIE WAT EK VIR DIE WÊRELD WIL HÊ NIE.

________________________________________________

 

 

JY WEET NIE WAT JY VIR DIE WÊRELD WIL HÊ NIE omdat jy verstaan nie die wêreld nie, en jy het nog nie in staat gewees om sy predikament te sien nie. Wanneer jy besef dat jy weet nie wat jy vir die wêreld wil hê nie, gee hierdie vir jou die motivering en die geleentheid om die wêreld te waarneem, om weer te kyk. Hierdie is wesenlik vir jou begrip. Dit is wesenlik vir jou welstand. Die wêreld sal jou slegs teleurstel as dit misverstaan is. Jy sal jouself slegs teleurstel as jy misverstaan is. Jy het na die wêreld gekom om te werk. Herken die geleentheid wat hierdie gee vir jou.

 

OEFEN VANDAG OP DIE UUR IN ALLE OMSTANDIGHEDE. Sê die bevestiging en probeer dan om sy waarheid te besef. Jy weet nie wat jy vir die wêreld wil hê nie, maar jou Kennis weet wat dit moet bydra. Sonder jou probeer om Kennis met jou eie ontwerpe vir die wêreld te vervang, sal Kennis sigself vry en sonder belemmering uitdruk, en jy en die wêreld sal die groot erfgenames van sy gawes wees.

 

OEFENING 67: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 68

 

VANDAG SAL EK NIE GELOOF IN MYSELF VERLOOR NIE.

_____________________________________________________

 

 

VERLOOR NIE GELOOF IN JOUSELF VANDAG NIE. Hou jou oefening in stand. Hou jou voorneme om te leer in stand. Wees sonder gevolgtrekkings. Hê hierdie oopheid en hierdie wondbaarheid. Waarheid bestaan sonder jou probeer om jouself te fortifiseer. Laat jouself toe om ‘n ontvanger daarvan te wees.

 

OEFEN VANDAG OP ELKE UUR OM JOUSELF TE HERINNER dat jy nie geloof in jouself sal verloor vandag. Verloor nie geloof in Kennis, in die teenwoordigheid van jou Onderwysers, in die welwilligheid van die lewe of in jou missie in die wêreld nie. Laat al hierdie dinge toe om bevestig te wees sodat hulle mettertyd hulleself volledig aan jou mag openbaar. As jy teenwoordig aan hulle is, sal hulle so duidelik vir jou word dat jy hulle in alle dinge sal sien en voel. Jou visie van die wêreld sal getransformeer wees. Jou ervaring van die wêreld sal getransformeer wees. En al jou mag en energie sal verenig om sigself te uitdruk.

 

VERLOOR NIE GELOOF IN JOUSELF VANDAG NIE.

 

OEFENING 68: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 69

 

VANDAG SAL EK STILHEID OEFEN.

_________________________________

 

 

VANDAG IN JOU TWEE 30-MINUUT OEFENING PERIODE, oefen stilheid. Laat jou meditasie toe om diep te wees. Gee jouself daaraan. Ingaan nie in meditasie met vereistes en versoeke nie. Ingaan in meditasie om jouself te gee daaraan. Dit is die tempel van die Ware Gees binne in jou waarnatoe jy bring jouself. In jou twee oefening periode, dan, wees teenwoordig en wees stil. Laat jouself toe om te bad in die luuksheid van leegheid. Want die teenwoordigheid van God word eers as leegheid ge-ervaar omdat dit beweging ontbreek, en dan binne hierdie leegheid, begin jy om die teenwoordigheid te voel wat alle dinge deurtrek en alle betekenis gee in die lewe.

 

OEFEN STILHEID VANDAG sodat jy mag weet.

 

OEFENING 69: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 70

 

HERSIENING

_____________

 

 

VANDAG KULMINEER TIEN WEKE VAN OEFENING. Felisitasies! Jy het dusver gekom. Om ‘n ware student te wees beteken dat jy die stappe volg soos hulle gegee is. Om hierdie te doen moet jy leer om jouself te eer, die bron van jou instruksie te eer, jou begrensings te herken en jou grootheid te waardeer. Dus is dit dat hierdie ‘n dag van eergevoel en ‘n dag van erkenning vir jou is.

 

HERSIEN DIE LAASTE DRIE WEKE VAN OEFENING. Lees weer die instruksies en herroep elke oefening period. Onthou wat jy gegee het en wat jy nie gegee het nie. Eer jou deelneming en probeer vandag om dit te versterk. Verdiep jou voorneme om Kennis te hê en verdiep jou ervaring van ‘n ware leier te wees. Verdiep jou ervaring van ‘n ware ontvanger te wees sodat jy ‘n ware bydraer mag wees.

 

LAAT HIERDIE DAG VAN HERSIENING, dan, ‘n dag van eergevoel vir jou en ‘n dag wat jou toewyding versterk wees. Evalueer jou deelneming eerlik. Skat jou blykbare suksesse en mislukkings. Jou suksesse sal jou aanmoedig, en jou mislukkings sal jou leer wat jy hoef te doen om jou ervaring te verdiep. Hierdie is ‘n dag van eer vir jou wat vereer is.

 

OEFENING 70: Verskeie lank oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 71

 

EK IS HIER OM ‘N GROTER DOEL TE DIEN.

_______________________________________

 

 

JY IS HIER OM ‘N GROTER DOEL TE DIEN, buite slegs oorlewing en die bevrediging van die dinge wat jy mag dink jy wil hê. Hierdie is waar omdat jy ‘n geestelike inbors hê. Jy het ‘n geestelike herkoms en ‘n geestelike bestemming. Jou mislukking in hierdie lewe is die mislukking om aan jou geestelike inbors te antwoord, wat verwring en belaster deur die godsdienste van jou wêreld is, wat nagelaat en ontken deur die wetenskap van jou wêreld is. Jy het ‘n geestelike inbors. Jy het ‘n groter doel om te dien. Wanneer jy jou neiging vir hierdie doel vertrou, sal jy in staat wees om nader daaraan te kom. Wanneer jy vertrouend voel dat dit ‘n onvervalsde bron van liefde verteenwoordig, dan sal jy begin om jouself oop te maak daaraan, en hierdie sal ‘n groot tuiskoms vir jou wees.

 

VANDAG IN JOU TWEE MEDITASIE OEFENING PERIODE, laat jouself toe om oop te gaan aan die teenwoordigheid van liefde in jou lewe. Sittend stil en halend diep asem, laat jouself wragtig die teenwoordigheid van liefde voel, wat die teenwoordigheid van ‘n groter doel in jou lewe beteken.

 

OEFENING 71: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 72

 

VANDAG SAL EK MY DIEPSTE NEIGINGS VERTROU.

________________________________________________

 

 

VERTROU JOU DIEPSTE NEIGINGS want hulle is betroubaar, maar jy moet leer om hulle te uitmaak en hulle te onderskei van die baie ander begeertes, nooddwange en wense wat jy voel en wat affekteer jou. Jy kan hierdie slegs deur ervaring leer. Jy kan hierdie leer omdat jou diepste neigings lei jou altyd in tot betekenisvolle verhoudings en weg van isolasie of twissieke verbintenisse. Jy moet hierdie oefen om dit te leer, en dit sal tyd neem, maar elke stap wat jy in hierdie rigting maak sal jou nader bring aan die Mag wat met jou bly en wat jy moet dien en wat jy moet leer om te ontvang.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, in stilte en in stilheid, ontvang hierdie Groter Mag en vertrou jou diepste neigings as jy so doen. Laat jouself toe om hierdie twee oefening periode jou volle aandag te gee, sittend alle ander dinge weg vir later oorweging. Laat jouself toe om jou diepste neigings te herken, wat jy moet leer om te vertrou.

 

OEFENING 72: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 73

 

EK SAL MY DWALINGS TOELAAT OM MY TE LEER.

_______________________________________________

 

 

OM JOU DWALINGS TOE TE LAAT OM JOU TE INSTRUKTEER sal waarde gee vir hulle. Hulle sou geen waarde hê sonder hierdie nie en sou ‘n merk teen jou in jou eie skatting wees. Om dwalings vir instruksie te gebruik, dan, neem voordeel van jou eie begrensings om hulle te laat om die weg na grootheid te aanwys. God wens vir jou om van jou dwalings te leer sodat jy van die grootheid van God mag leer. Hierdie word gedoen nie om jou te verkleineer nie maar om jou op te bou. Daar is baie dwalings wat jy begaan het, en daar is sommige dwalings jy nog sal maak. Dit is ten einde om teen die herhaling van skadelike dwaling te waak en van dwaling te leer dat ons wens nou om jou te instrukteer.

 

OP ELKE UUR VAN HIERDIE DAG, herhaal na jouself dat jy wens om van jou dwalings te leer en voel vir ‘n oomblik wat hierdie beteken. Dus, deur baie periode van oefening vandag, sal jy begin om die verklaring wat jy maak te verstaan en dan sal gewaar dalk hoe dit teweeggebring kan word. As jy willig is om van jou dwalings te leer, sal jy hulle verstaan, nie om hulle te ontken nie, nie om valse getuie teen hulle te hou nie, nie om hulle ander name te noem nie, maar om hulle vir jou eie voordeel te erken. Van hierdie herkenning, sal jy in staat wees om andere te bystaan in die terugeising van Kennis, want hulle ook moet leer hoe om van hulle dwalings te leer.

 

OEFENING 73: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 74

 

VREDE BLY VANDAG MET MY.

____________________________

 

 

VREDE BLY VANDAG MET JOU. Bly met vrede en ontvang sy seëninge. Kom na vrede met alles wat jou kommer. Kom met jou swaar las. Kom nie soekend antwoorde nie. Kom nie soekend begrip nie. Kom soekend sy seëninge. Vrede kan nie in ‘n lewe van konflik ingryp nie, maar jy kan in ‘n lewe van vrede ingaan. Jy kom na vrede, wat vir jou wag, en in hierdie sal jou las losgelaat wees.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, oefen, in stilheid, om vrede te ontvang. Laat jouself toe om hierdie gawe te hê, en as enige gedagte kom om jou te afraai, herinner jouself van jou groot waarde – die waarde van jou Kennis en die waarde van jou self. Weet nou dat jy willig is om van jou dwalings te leer en dat jy hoef nie met hulle te identifiseer nie maar hulle slegs as ‘n waardevolle hulpmiddel vir jou ontwikkeling te gebruik, want so kan hulle vir jou word.

 

OEFEN, DAN, OM TE ONTVANG. Maak vandag ‘n bietjie verder oop. Sit alle dinge wat jou voorbeset weg vir later oorweging as noodsaaklik. Vrede bly vandag met jou. Bly vandag met vrede.

 

OEFENING 74: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 75

 

VANDAG SAL EK LUISTER NA MYSELF.

____________________________________

 

 

LUISTER VANDAG NA JOU SELF, nie die klein self in jou wat kla en kommer en wonder en wil hê nie, maar die Groter Self in jou. Luister na die Groter Self in jou, wat Kennis is, wat verenig met jou Geestelike Onderwysers is en wat jou doel en jou roeping in die lewe bevat. Luister nie om vrae te vra nie, maar om te leer om te luister. En as jou luister mettertyd dieper word, jou Ware Self sal praat na jou wanneer ook al dit noodsaaklik is, en dan sal jy in staat wees om te hoor en sonder deurmekaarheid te antwoord.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, oefen om na jou Self te luister. Daar is geen vrae om gevra te wees nie. Daardie is nie noodsaaklik nie. Daar is luister om ontwikkeld te wees. Luister vandag na jou Ware Self sodat jy mag leer van dit wat God ken en liefhê.

 

OEFENING 75: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 76

 

VANDAG SAL EK NIE ‘N ANDER BEOORDEEL NIE.

_____________________________________________

 

 

SONDER OORDELING KAN JY SIEN. Sonder oordeling kan jy leer. Sonder oordeling word jou verstand oop. Sonder oordeling verstaan jy jouself. Sonder oordeling kan jy ‘n ander verstaan.

 

VANDAG OP ELKE UUR, herhaal hierdie verklaring as jy getuig jouself en die wêreld om jou. Herhaal hierdie verklaring en voel sy impak. Loslaat jou oordelings vir ‘n weinige oomblikke, en voel dan die kontras en die ervaring wat hierdie vir jou sal verskaf. Beoordeel nie ‘n ander vandag nie. Laat andere toe om hulleself vir jou te openbaar. Sonder oordeling sal jy nie onder jou eie kroon van dorings ly nie. Sonder oordeling sal jy die teenwoordigheid voel van jou Onderwysers wat jou bystaan.

 

LAAT JOU UURLIKSE OEFENINGE TOE OM KONSEKWENT TE WEES. As ‘n uur gemis word, vergewe jouself en hertoewy jouself. Dwalings is om jou te leer, jou te versterk en jou te wys wat jy nodig om te leer.

 

ONGEAG WAT ‘N ANDER DOEN, ongeag hoe hy of sy jou gevoelighede, jou idees of jou waardes mag kwets, beoordeel nie ‘n ander vandag nie.

 

OEFENING 76: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 77

 

HERSIENING

_____________

 

 

IN JOU HERSIENING VANDAG, hersien nog een maal die verlede week van oefeninge en instruksie. Eksamineer nog een maal die eienskappe binne in jouself wat jou help in jou voorbereiding en die eienskappe binne in jouself wat jou voorbereiding moeiliker maak. Waarneem hierdie dinge objektief. Leer om daardie aspekte van jouself te versterk wat jou deelneming in die terugeising van Kennis aanmoedig en versterk, en leer om daardie eienskappe wat inmeng, te verstel of korrigeer. Jy moet beide herken om Wysheid te hê. Jy moet leer van waarheid en jy moet leer van dwaling. Jy moet hierdie doen om voort te gaan, en jy moet hierdie doen om andere te dien. Tensy jy van dwaling geleer het en objektief daarna kan kyk en verstaan hoe dit voortgekom het en hoe dit verlig kan wees – totdat jy hierdie dinge geleer het – sal jy nie weet hoe om andere te dien nie, en hulle dwalings sal jou kwaad maak en jou frustreer. Met Kennis sal jou verwagtings in ooreenstemming met die inbors van ‘n ander wees. Met Kennis sal jy leer hoe om te dien en jy sal vergeet hoe om te veroordeel.

 

OEFENING 77: Een lang oefening period.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 78

 

EK KAN NIKS ALLEEN DOEN NIE.

_______________________________

 

 

JY KAN NIKS ALLEEN DOEN NIE, want jy is nie alleen nie. ‘n Groter waarheid sal jy nie vind nie. Tog, sal jy nie ‘n waarheid vind wat groter bedenking en eksaminasie verg nie. Neem dit nie op sigwaarde nie, want hierdie waarheid is baie groot. Dit is noodsaaklik dat jy dit studeer.

 

HERHAAL VANDAG OP ELKE UUR HIERDIE VERKLARING en beskou sy impak. Doen hierdie in alle omstandighede, want mettertyd sal jy vind hoe om in elke omstandigheid te leer, hoe om in elke omstandigheid te oefen, hoe elke omstandigheid jou oefening kan bevoordeel en hoe jou oefening elke omstandigheid kan bevoordeel.

 

JY KAN NIKS ALLEEN DOEN NIE, en in jou oefening vandag sal jy die bystand van jou Geestelike Onderwysers ontvang, wat hulle sterkte vir jou sal verleen. Jy sal hierdie voel as jy verleen jou eie sterkte. Jy sal besef ‘n groter sterkte as jou eie s’n sal jou in staat stel om voort te beweeg, om die groot sluier van misverstaan te deurdring en die bron van jou Kennis en die bron van jou verhoudings in die lewe te besef. Aanvaar jou begrensings, want alleen kan jy niks doen nie, maar met die lewe is alles vir jou gegee om te dien. Met die lewe, is jou ware inbors gewaardeer en verheerlik in sy diens vir andere.

 

STAP 78: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 79

 

VANDAG SAL EK ONSEKERHEID TOELAAT OM TE BESTAAN.

________________________________________________________

 

 

OM ONSEKERHEID TOE TE LAAT OM TE BESTAAN beteken dat daar groot geloof is. Hierdie beteken dat ‘n ander vorm van sekerheid opkom. Wanneer jy onsekerheid toelaat om te bestaan, dit beteken dat jy eerlik word, jy geduldig word, want dit verg geduld om jou sekerheid terug te kry. In onsekerheid toe te laat om te bestaan, word jy verdraagsaam. Jy stap weg van oordeling en word ‘n getuie van lewe binne in jou en van lewe om jou. Aanvaar onsekerheid vandag sodat jy mag leer. Sonder veronderstelling, sal jy Kennis soek. Sonder oordeling, sal jy jou eie ware behoefte besef.

 

VANDAG OP ELKE UUR, herhaal vandag se verklaring en eksamineer wat dit beteken. Eksamineer hierdie van jou eie gevoelens en eksamineer hierdie in lig van wat jy sien in die wêreld om jou. Onsekerheid bestaan totdat jy seker is. As jy hierdie toelaat om te bestaan, kan jy God toelaat om jou te dien.

 

OEFENING 79: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 80

 

EK KAN SLEGS OEFEN.

_____________________

 

 

JY KAN SLEGS OEFEN. Die lewe is oefening. Ons herrig jou oefening net sodat dit dien jou en sodat dit andere mag dien. Jy oefen altyd, herhalend, weer en weer. Jy oefen deurmekaarheid, jy oefen oordeling, jy oefen projektering van skuld, jy oefen skuld, jy oefen dissosiering en jy oefen onkonsekwentheid. Jy versterk jou beoordelings deur om te aanhou om hulle te uitoefen. Jy versterk jou onsekerhede deur om te aanhou om hulle te beklemtoom. Jy oefen jou self-haat deur om te aanhou om dit te beïnvloed.

 

AS JY OBJEKTIEF NA JOU LEWE KYK maar vir ‘n oomblik, sal jy sien dat jou hele lewe oefening is. Daarom, sal jy oefen ongeag of jy ‘n kurrikulum vir jou voordeel hê of nie. Daarom, ons gee die kurrikulum wat jy nou mag oefen. Dit sal die oefeninge vervang wat jou deurmekaargemaak en verkleineer het, wat jou gekonflikteer het en wat jou in tot dwaling en gevaar gelei het. Ons gee vir jou ‘n groter oefening so jy sal nie daardie dinge oefen wat jou waarde en jou sekerheid ondermyn nie.

 

VANDAG IN JOU TWEE MEDITASIE OEFENINGE, herhaal die verklaring dat jy kan slegs oefen, en oefen dan stilheid en ontvanklikheid. Versterk jou oefening, en jy sal bevestig wat ons sê. Jy kan slegs oefen. Daarom, oefen vir goed.

 

OEFENING 80: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 81

 

VANDAG SAL EK NIE MYSELF BEDRIEG NIE.

_________________________________________

 

 

OEFEN OP DIE UUR HIERDIE VERKLARING TE MAAK en voel sy impak. Versterk jou toewyding aan Kennis. Val nie in die blykbare gerief van self-bedrog. Wees nie gemaklik slegs met aannames of die oortuigings van andere nie. Aanvaar nie algemeenhede as waarheid nie. Aanvaar nie uiterlikes as verteenwoordig van die werklikheid van ‘n ander nie. Aanvaar nie slegs die uiterlikes van jouself nie. Om hierdie dinge te doen betoon dat jy waardeer nie jouself of jou lewe nie en dat jy te lamlendig is om inspanning op jou eie behoewe voort te dra.

 

JY MOET IN ONSEKERHEID INGAAN OM KENNIS TE VIND. Wat beteken hierdie? Dit beteken eenvoudig dat jy valse aannames, self-vertroostende idees en die luuksheid van self-veroordeling opgee. Waarom is self-veroordeling ‘n luuksheid? Omdat dit maklik is en verg jou nie om die waarheid te eksamineer nie. Jy aanvaar dit omdat dit aanvaarbaar in hierdie wêreld is, en dit gee jou ‘n groot hoeveelheid om met jou vriende te bespreek. Dit uitlok simpatie. Daarom, is dit maklik en swak.

 

BEDRIEG NIE JOUSELF VANDAG NIE. Laat jouself toe om die geheimenis en die waarheid van jou lewe te eksamineer. Vandag op die uur herhaal vandag vandag se idee en voel wat dit beteken. Ook vandag, in twee langer oefening periode, herhaal die verklaring en toewy jouself dan aan stilheid en ontvanklikheid. Teen hierdie tyd, begin jy om te leer hoe om jouself voor te berei vir stilheid – gebruikend jou asem, konsentrerend jou verstand, loslatend gedagtes en herinnerend jouself dat jy waardig van so ‘n inspanning is. Herhaal jouself van die doelwit wat jy nou probeer om te bereik. Bedrieg nie jouself vandag nie. Gee nie in aan wat maklik en pynvol is nie.

 

OEFENING 81: Twee 30-minuut oefening periode.

Uurlikse oefening.

 

 

 

STAP 81

 

VANDAG SAL EK NIE ‘N ANDER BEOORDEEL NIE.

_____________________________________________

 

 

NOGEENS OEFEN ONS HIERDIE LES, wat ons op sekere tussentye sal herhaal as jy voortgaan. Oordeling is ‘n besluit om nie te weet nie. Dit is ‘n besluit om nie te kyk nie. Dit is ‘n besluit om nie te luister nie. Dit is ‘n besluit om nie stil te wees nie. Dit is ‘n besluit om ‘n gerieflike vorm van denkery te volg wat jou verstand aan die slaap hou en jy verlore binne die wêreld hou. Die wêreld is vol dwaling. Hoe kan dit andersins wees? Daarom, verg dit nie jou veroordeling nie maar jou opbouende bystand.

 

VEROORDEEL NIE ‘N ANDER VANDAG NIE. Herinner jouself op elke uur van hierdie en beskou dit kortliks. Herinner jouself van hierdie in jou twee meditasie oefeninge, waar jy hierdie verklaring maak en ingaan dan in stilheid en ontvanklikheid. Veroordeel nie ‘n ander vandag nie sodat jy gelukkig mag wees.

 

OEFENING 82: Twee 30-minuut oefening periode.

Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 83

 

EK WAARDEER KENNIS VERBY ALLE DINGE.

__________________________________________

 

 

AS JY DIE DIEPTE EN MAG KON ERVAAR van hierdie verklaring, sou dit jou vrylaat van alle vorme van gebondenheid. Dit sou alle konflikte in jou denkery uitvee. Dit sou alles wat kommer jou en verwar jou heeltemal eindig. Jy sou nie verhoudings óf as ‘n vorm van oorheersing of as ‘n vorm van straf sien nie. Hierdie sou vir jou ‘n heeltemal nuwe basis van begrip gee in jou deelneming met andere. Dit sou vir jou ‘n verwysingsfraam gee waarin jy in staat sou wees om jouself verstandelik en fisiek te ontwikkel, houdend ‘n groter perspektief as jy so doen. Wat het jou teleurgestel maar die verkeerde toeëiening van jou vermoëns? Wat kwets jou en maak jou kwaad jou maar die verkeerde toeëiening van ander mense se vermoëns.

 

WAARDEER KENNIS. Dit is buite jou begrip. Volg Kennis. Dit lei jou in maniere wat jy nooit ge-ervaar het nie. Vertrou Kennis. Dit gee jou terug na jouself. Vertroue kom voor begrip, altyd. Deelneming kom voor vertroue, altyd. Daarom, deelneem met Kennis.

 

HERINNER JOUSELF VAN JOU BEVESTIGING OP DIE UUR. Probeer om baie konsekwent te wees. Vergeet nie vandag om te beklemtoon dat jy Kennis bo alle ander dinge waardeer nie. In jou twee meditasie oefeninge, gee hierdie verklaring as ‘n bevestiging en dan, in stilheid, laat jouself toe om te ontvang. Gebruik nie hierdie oefeninge om antwoorde of inligting te kry nie, maar laat jouself toe om stil te word, want ‘n stille verstand kan alle dinge leer en alle dinge weet. Woorde is maar een vorm van kommunikasie. Jy leer nou om te kommunikeer, want jou verstand gaan nou oop aan ‘n groter assosiasie.

 

OEFENING 83: Twee 30-minuut oefening periode.

Uurlikse oefening.

 

 

 

STAP 84

 

HERSIENING

_____________

 

 

HERSIEN DIE OEFENINGE EN DIE INSTRUKSIES vir die voorafgaande week. Hersien jou voortgaan objektief. Besef hoe groot jou leer moet wees. Jou stappe is nou klein, maar substantief. Klein stappe lei jou die hele weg. Jy is nie verwag om groot spronge te neem nie, tog sal elke klein stap soos ‘n groot sprong blyk, want dit sal vir jou soveel meer gee as jy ooit tevore gehad het. Toelaat jou uitwendige lewe om anders rangskik te word as jou innerlike lewe begin om te verrys en sy lig op jou te skyn. Hou jou fokus in stand en aanvaar verandering in jou uiterlike lewe, want dit is vir jou voordeel. Slegs as Kennis oorgetree word sal die aanduiding van dwaling klaarblyklik vir jou wees. Hierdie sal jou na doeltreffende aksie lei. As Kennis nie gekwest is deur die verandering om jou nie, dan jy hoef nie te wees nie. Mettertyd, sal jy die vrede van Kennis bereik. Jy sal in sy vrede, sy sekerheid en sy ware gawes deel.

 

DAAROM, BESTUUR JOU HERSIENING vandag in een lang oefening period. Hersien met groot beklemtoning en diskriminasie. Laat nie jouself toe om die herkenning van jou leerproses te mis nie.

 

OEFENING 84: Een lang oefening period.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 85

 

VANDAG VIND EK GELUKKIGHEID IN KLEIN DINGE.

_________________________________________________

 

 

JY SAL GELUKKIGHEID IN KLEIN DINGE VIND omdat gelukkigheid met jou is. Jy sal gelukkigheid in klein dinge vind omdat jy leer om stil en waarnemend te wees. Jy sal gelukkigheid in klein dinge vind omdat jou verstand ontvanklik word. Jy sal gelukkigheid in klein dinge ervaar omdat jy teenwoordig wees aan jou huidige omstandighede. Klein dinge kan groot boodskappe dra as jy oplettend vir hulle is. Dan sal klein dinge nie jou vererg nie.

 

‘N STILLE VERSTAND IS ‘N BEWUSTE VERSTAND. ‘n Stille verstand is ‘n verstand wat leer om in vrede te wees. Vrede is nie ‘n lydende staat nie. Dit is ‘n staat van die grootste bedrywigheid, want dit inskakel jou lewe met groot bedoeling en intensiteit, aanskakelend al jou magte en gewend eenvormige rigting vir hulle. Hierdie kom van vrede. God is stil, maar alles van God word in opbouende en eenvormige aksie gegenereer. Hierdie is wat vorm en rigting gee vir alle betekenisvolle verhoudings. Hierdie is waarom jou Onderwysers met jou is, want daar is ‘n Plan.

 

OEFEN TWEE MAAL VANDAG STILHEID IN DIEP MEDITASIE. Verklaar jou les se bevestiging op die uur en beskou dit kortliks. Laat jou dag toe om aan oefening gegee te wees, so oefening sigself in al jou ander bedrywighede kan ingiet.

 

OEFENING 85: Twee 30-minuut oefening periode.

Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

STAP 86

 

EK EER DIEGENE WAT AAN MY GEGEE HET.

_________________________________________

 

 

OM DIEGENE TE EER WAT AAN JOU GEGEE HET sal dankbaarheid genereer, wat die begin van ware liefde en waardering is. Vandag in jou twee diep oefening periode, word jy gevra om te dink van daardie mense wat aan jou gegee het, om van hulle te dink en niks anders gedurende jou period van oefening nie. Jy word gevra om wat hulle vir jou gedoen het baie diep te beskou. Met diegene waarvoor jy kwaad en vererg is, probeer om te sien hoe hulle, ook, diens vir jou in die terugeising van Kennis gegee het. Hou nie valse getuie teen jou gevoelens nie, maar ten spyte van jou gevoelens na hulle, as daar slegte gevoelens is, probeer ook om hulle diens vir jou te herken. Want jy kan regtig kwaadgemaak of vererg wees deur iemand wat jy herken jou gedien het, en hierdie is baiemaal die geval. Dalk sal jy eens kwaad vir hierdie kurrikulum wees wat soek slegs om jou dien. Hoekom sou jy kwaad vir hierdie kurrikulum wees? Omdat Kennis uitspoel alles wat in sy pad staan. Daardie is waarom jy somtyds kwaad is en weet nie eens waarom nie.

 

LAAT JOU TWEE OEFENING PERIODE TOE OM BAIE GEFOKUS TE WEES. Konsentreer. Gebruik die mag van jou verstand. Dink van daardie indiwiduele wat jou gedien het. As indiwiduele tot verstand kom wat jy het nie bedink jou gedien het, dink hoe hulle jou ook gedien het. Laat vandag ‘n dag van herkenning wees. Laat hierdie ‘n dag van vergoeding wees.

 

OEFENING 86: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 87

 

EK SAL NIE BANG WEES VIR WAT EK WEET NIE.

____________________________________________

 

 

OEFEN VANDAG OP DIE UUR OM HIERDIE VERKLARING TE HERHAAL en bedink sy betekenis. Op die uur sal jy leer om vrees van jou lewe los te laat, want Kennis sal alle vrees wegjaag, en jy sal vrees wegjaag om Kennis sy reg te gee om sigself te uitdruk. Vertrou wat jy weet. Dit is vir die grootste goed. Jy mag groot kwaadheid en mistrou teen jouself hou, maar hierdie is nie na Kennis gerig nie. Hierdie is na jou persoonlike verstand gerig, wat nie jou groter doel moontlik kan verstaan nie. Dit kan nie moontlik jou grootste vrae beantwoord of sekerheid, bedoeling, betekenis en rigting in jou lewe verskaf nie. Vergewe wat feilbaar is. Eer wat onfeilbaar is. En leer om die twee uitmekaar te ken.

 

VANDAG IN JOU TWEE LANGER OEFENING PERIODE, oefen om vrees los te laat sodat jy mag weet. Om jou verstand toe te laat om stil en ontvanklik te wees sonder om vereistes te maak sal ‘n betoning wees dat jy Kennis vertrou. Dit sal jou aflossing gee van die droefhede en die vyandighede van hierdie wêreld. Met hierdie, sal jy begin om ‘n verskillende wêreld te sien.

 

OEFENING 87: Twee 30-minuut oefening periode.

Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 88

 

MY HOËR SELF IS NIE ‘N INDIWIDUEEL NIE.

________________________________________

 

 

DAAR IS DIKWELS DEURMEKAARHEID BETREFFENDE JOU HOËR SELF en jou Geestelike Onderwysers. Hierdie is baie moeilik om te oplos van die gesigspunt van afgeskeidenheid. Maar wanneer jy van die lewe as ‘n insluitende netwerk van evolusierende verhoudings dink, dan begin jy om te ervaar en te herken dat jou Hoër Seflf regtig deel van ‘n groter fabriek van verhouding is. Dit is die deel van jou wat nie afgeskeie is nie maar betekenisvol verbind met andere is. Daarom, is jou Hoër Self aan die Hoër Self van jou Onderwysers verbind. Hulle is nou sonder dualiteit, want hulle het geen ander self nie. Jy het twee selfe: die Self wat geskape is en die self wat jy geskep het. Om die self wat jy geskep het in diens vir jou Ware Self te bring voeg hulle bymekaar in ‘n betekenisvolle huwelik van bedoeling en diens en eindig vir altyd inwendige konflik.

 

VANDAG OP DIE UUR HERHAAL JOU BEVESTIGING en voel sy impak. In jou twee langer oefening periode, gebruik jou bevestiging as ‘n inleiding na jou oefening in stilheid en ontvanklikheid.

 

OEFENING 88: Twee 30-minuut oefening periode.

Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 89

 

MY EMOSIES KAN NIE MY KENNIS AFRAAI NIE.

____________________________________________

 

 

EMOSIES TREK JOU SOOS DIE STERK WINDE. Hulle dra jou van plek na plek. Dalk mettertyd sal jy in staat wees om hulle meganisme meer volledig te verstaan. Ons oefening vandag is om te beklemtoon dat hulle beheer nie Kennis nie. Kennis hoef nie jou emosies te vernietig nie. Dit wens slegs om vir hulle te bydra. Mettertyd, sal jy kom om ‘n groot hoeveelheid meer oor jou emosies te verstaan, en jy sal besef dat jou emosies ‘n groter doel mag dien, soos jou verstand en jou liggaam ook kan doen. Alle dinge wat ‘n bron van pyn, ongerief en dissosiering gewees het, wanneer in diens vir een mag gebring – wat die Een Mag is – sal word dan in voertuie van uitdrukking dienend een doel. Selfs kwaadheid dien ‘n groter doel hier, want dit wys vir jou dat jy Kennis oorgetree het. Hoewel jou kwaadheid mag nie na ‘n ander gerig wees nie, dit is eenvoudig ‘n teken dat iets verkeerd gegaan het en dat korreksie gemaak moet wees. Jy sal die bron van droefnis verstaan, en jy sal mettertyd die bron alle emosies verstaan.

 

OEFEN OP DIE UUR en by die begin van jou twee langer meditasie oefeninge, herhaal vandag se idee en ingaan dan in stilheid. Vandag leer om te waardeer dit wat seker is en te verstaan dit wat onseker is, om te herken dit wat oorsaak is en dit wat oorsaak belemmer maar wat mettertyd oorsaak sigself mag dien.

 

OEFENING 89: Twee 30-minute oefening periode.

Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 90

 

VANDAG SAL EK GEEN AANNAMES MAAK NIE.

____________________________________________

 

 

MAAK VANDAG GEEN AANNAMES NIE as jy nog een dag toewy aan die terugeising van Kennis. Maak geen aannames oor jou vooruitgang in leer nie. Maak geen aannames oor jou wêreld nie. Oefen vandag om ‘n oop verstand te hê wat getuie aan gebeure hou en wat soek om te leer. Geniet die vryheid wat kom sonder aannames, want geheimenis sal ‘n bron van genade vir jou wees eerder as ‘n bron van vrees en angstigheid as jy leer om dit te ontvang.

 

IN JOU UURLIKSE OEFENING en in jou twee langer meditasie oefeninge vandag, waar jy oefen stilheid en ontvanklikheid, kan jy die waarde en die mag van hierdie woorde ervaar. Maak vandag geen aannames nie. Herinner jouself van hierdie dwarsdeur die dag, want aannames maak is slegs ‘n gewoonte en wanneer die gewoonte losgelaat is, mag die verstand mag sy natuurlike funksie uitoefen sonder sy vorige weerhoudings.

 

OEFENING 90: Twee 30-minuut oefening periode.

Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 91

 

HERSIENING

_____________

 

 

ONS HERSIENING SAL NOG EEN MAAL KONSENTREER op die instruksies en jou oefeninge vir die verlede week. Gee hierdie tyd om wat elk en ieder dag gebeur het weer te ervaar en hierdie van jou huidige ervaring ook te sien. Leer hoe om te leer. Leer oor die proses van leer. Gebruik nie leer as ‘n vorm van vertoning nie. Gebruik nie leer om te probeer om jou waarde vir jouself te bewys nie. Jy kan nie jou waarde bewys nie. Dit is buite jou pogings om dit te bewys. Jou waarde sal sigself betoon wanneer jy dit toelaat, wat jy nou leer om te doen. Oefen om te oefen. Sommige dae sal makliker wees. Sommige dae sal moeiliker wees. Sommige dae sal jy wil oefen. Sommige dae jy mag nie wil oefen nie. Elke dag jy oefen omdat jy ‘n Groter Wil verteenwoordig. Hierdie betoon konsekwentheid, wat ‘n betoning van mag is. Hierdie betoon ‘n groter toewyding. Hierdie gee jou sekerheid en vastigheid en laat jou toe om medelydend te behandel met alle dinge van minder sterkte.

 

JOU LANG HERSIENING VANDAG sal ‘n ondersoek van jou leerproses wees. Onthou om nie jouself te beoordeel nie sodat jy mag leer.

 

OEFENING 91: Een lang oefening period.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 92

 

DAAR IS ‘N ROL VIR MY OM TE SPEEL IN DIE WÊRELD.

___________________________________________________

 

 

JY HET OP ‘N KRITIEKE TYD IN DIE WÊRELD GEKOM. Jy het gekom om die wêreld in sy teenwoordige behoeftes te dien. Jy het gekom om voor te berei vir toekomstige generasies. Kan al hierdie nou betekenisvol vir jou persoonlik wees? Dalk nie, omdat jy vir die hede en vir die toekoms werk. Jy werk vir die lewe wat jy sal leef en vir lewens wat joune sal volg. Hierdie is nou vervullend vir jou, want hierdie is jou gawe wat jy gekom het om te gee. Sonder veinsing en sonder onsekerheid, sal hierdie natuurlik van jou voortkom en sigself in die wêreld gee. Wewend jou lewe met ander lewens in ‘n baie spesifieke manier, dit is bedoel om jou en almal waarmee jy in kontak kom te oplig. Die Plan is groter as jou persoonlike ambisie, en slegs jou persoonlike ambisie kan jou visie van wat jy moet doen bewolk. Wees dankbaar, dan, vandag dat daar ‘n rol is vir jou om te vervul in die wêreld. Jy het in die wêreld gekom om hierdie rol te vervul – vir jou eie vervulling, vir die bevordering van jou wêreld en vir diens vir jou Geestelike Familie.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, konsentreer en bevestig dat daar ‘n rol is vir jou om te speel. Probeer nie om daardie rol te invul volgens jou idees of jou wense nie, maar laat daardie rol toe om sigself te vervul, want Kennis binne in jou sal dit vervul nadat jy bereid is. In stilheid en aanvarding, bevestig dat daar ‘n rol is vir jou om te speel in die wêreld en ervaar die mag en die waarheid van hierdie groot idee.

 

OEFENING 92: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

STAP 93

 

EK IS HIER VIR ‘N DOEL GESTUUR.

________________________________

 

 

JY IS IN DIE WÊRELD VIR ‘N DOEL GESTUUR, om jou gawes te bydra wat van Kennis sal uitstraal. Jy het hierheen vir ‘n doel gekom, om jou Ware Tuiste te onthou terwyl jy in die wêreld is. Die groot doel wat jy dra is op hierdie oomblik met jou, en dit sal in fase voortkom as jy die voorbereiding ondergaan wat ons vir jou verskaf. Hierdie doel is groter as al die doelwitte wat jy vir jouself verbeeld het. Dit is groter as al die doelwitte wat jy probeer het om vir jouself te leef. Dit nodig nie jou verbeelding en of jou skeppings nie, want dit sal sigself deur jou vervul en sal jou perfek integreer as dit so doen. Daar is ‘n doel vir jou om te vervul in die wêreld. Jy voorberei nou stap ná stap om hierdie te ervaar en te leer om hierdie te aanvaar sodat dit sy groot gawes vir jou mag voortbring.

 

IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, bevestig die werklikheid van hierdie verklaring. In stilheid en ontvanklikheid, laat jou verstand toe om in sy ware funksie te gaan sit. Laat jouself toe om ‘n student te wees, wat beteken jouself toe te laat om ontvanklik en verantwoordelik te wees om dit wat vir jou verskaf is te benut. Laat hierdie dag ‘n bevestiging van jou ware lewe in die wêreld wees, nie die lewe wat jy vir jouself gemaak het nie.

 

OEFENING 93: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 94

 

MY VRYHEID IS OM MY DOEL TE VIND.

____________________________________

 

 

WATTER WAARDE KAN VRYHEID MOONTLIK HÊ behalwe om jou in staat te stel om jou doel te vind en dit te vervul? Sonder bedoeling, is vryheid slegs die reg om chaoties te wees, die reg om sonder uitwendige weerhouding te leef. Maar sonder uitwendige weerhouding, sal jy slegs die strengheid van jou inwendige weerhouding uitoefen. Is hierdie ‘n verbetering? Oral is dit nie ‘n verbetering nie, hoewel dit kan lei na geleenthede vir self-ontdekking.

 

NOEM CHAOS VRYHEID NIE, want hierdie is nie vryheid nie. Dink nie dat omdat andere begrens jou nie dat jy in ‘n verhoogte staat is nie. Besef dat jou vryheid is om jou in staat te stel om jou doel te vind en dit te vervul. Om vryheid in hierdie manier te verstaan sal jou in staat stel om alle aspekte van jou lewe te benut – jou huidige situasie, jou verhoudings, jou betrokkenhede, jou suksesse, jou dwalings, jou eienskappe en jou begrensings – alles op behoewe van jou doel te ontdek. Want wanneer ‘n groer doel begin om sigself deur jou te uitdruk in ‘n manier wat jy kan herken en aanvaar, sal jy oplaas voel dat jy heeltemal geintegreer word. Jy sal nie meer afgeskeie indiwiduele binne in jouself wees nie, maar een persoon, heel en verenig, met alle aspekte van jouself ingeskakel in om hierdie een doel te dien.

 

DIE VRYHEID OM DWALINGS TE BEGAAN SAL NIE JOU VERLOS NIE. Dwalings kan onder enige omstandighede begaan word, en vryheid kan onder enige omstandighede gevind word. Daarom, soek om oor vryheid te leer. Kennis sal sigself uitdruk wanneer dit onbelemmerd is en wanneer jy as ‘n persoon genoegsaam ontwikkel het om in staat te wees om sy groot missie in die wêreld te dra. Jou Geestelike Onderwysers, wat met jou buite jou visuele sig bly, is hier om jou in tot Kennis te inisieer. Hulle het hulle eie metood om hierdie te doen, want hulle verstaan die ware betekenis van vryheid en sy ware doel in die wêreld.

 

 

DAAROM, IN JOU OEFENING PERIODE bevestig ons nog een maal die mag van hierdie verklaring en gee vir jou twee geleenthede om dit diep binne in jouself te ervaar. Jy hoef nie te probeer om oor hierdie verstandelik te spekuleer nie, maar eenvoudig ontspan sodat dit ge-ervaar kan wees. Fokus jou verstand volledig om dit toe te laat om die grootheid van die teenwoordigheid van God te voel wat met jou is en wat binne in jou is, want hierdie is om in die rigting van vryheid te kyk waarheen vryheid wragtig bestaan.

 

OEFENING 94: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 95

 

HOE KAN EK  MOONTLIK MYSELFVERVUL?

_________________________________________

 

 

HOE KAN JY JOUSELF MOONTLIK VERVUL wanneer jy weet nie wie jy is nie, wanneer jy weet nie waarvandaan jy gekom het of waarheen jy gaan nie, wanneer jy weet nie wie het jou gestuur en wie sal vir jou wagtend wees wanneer jy terugkeer? Hoe kan jy jouself moontlik alleen vervul wanneer jy deel van die lewe sigself is? Kan jy jouself vervul afsonderlik van die lewe? Slegs in fantasie en verbeelding kan jy selfs die idee van jouself te vervul moontlik onderhou. Daar is geen vervulling hier nie, slegs vergrotende deurmekaarheid. As die jare voortgaan, jy sal ‘n groeiende donkerheid voel binne in jou, asof ‘n groot geleentheid verlore is. Verloor nie hierdie geleentheid om die lewe te besef soos dit wragtig bestaan en om vervulling te ontvang as dit wragtig vir jou geoffer is.

 

SLEGS IN VERBEELDING KAN JY JOUSELF VERVUL andersins, en verbeelding is nie die werklikheid nie. Om hierdie te aanvaar mag in die begin soos ‘n begrensing en ‘n teleurstelling blyk, want jy het alreeds ontwerpe en motiverings vir jou eie persoonlike vervulling, of hulle ge-ervaar is of nie. Jou hele agenda vir jou vervulling moet nou in twyfel gebring wees, nie om jou van enigiets van waarde te ontneem nie, maar om jou los te laat van ‘n gebondenheid wat jou mettertyd slegs kon bedrieg en teleurstel. Daarom, om die hopeloosheid van jou poging om jouself te vervul te aanvaar maak jou oplaas oop om die groot gawe te ontvang wat vir jou beskikbaar is en wat vir jou afwag. Hierdie groot gawe is bedoel om deur jou in die wêreld gegee te wees in ‘n manier wat spesifiek vir jou gelukkigheid is en vir die gelukkigheid van diegene wat natuurlik na jou getrek sal wees.

 

HOE KAN JY JOUSELF MOONTLIK VERVUL? Vandag op die uur, herhaal hierdie vraag en gee dit ‘n oomblik van ernstige beskouing, ongeag jou omstandighede. As jy oefen op die uur, kyk uit in die wêreld en sien hoe mense probeer om hulleself te vervul, albei in situasies wat nou bestaan en in situasies waarvoor hulle hoop. Verstaan hoeveel hierdie hulle afskei van die lewe soos dit wragtig bestaan. Verstaan hoe hierdie hulle afskei van die geheimenis van hulle eie bestaan en die wonder van die lewe wat hulle vry is om te beleef elke oomblik van elke dag. Laat nie jouself toe om so ontneem te wees nie. Fantasie sal altyd ‘n groot prent vir jou verf, maar dit het geen grondslag in die werklikheid nie. Slegs diegene wat probeer om mekaar se fantasies te versterk sal verhouding met mekaar vir hierdie doel probeer, en hulle teleurstelling sal onderling wees, waarvoor hulle geneigd sal wees om mekaar te beskuldig. Soek nie, dan, dit wat slegs ongelukkigheid vir jou kan bring en die groot geleentheid vir verhouding vir jou slegs vernietig.

 

HERHAAL OP DIE UUR HIERDIE VERKLARING. In jou twee oefening periode, ingaan in stilheid en ontvanklikheid sodat jy mag leer om vervulling te ontvang soos dit wragtig bestaan.

 

OEFENING 95: Twee 30-minuut oefening periode.

Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 96

 

GOD SE WIL IS DAT EK ONBELAS WORD.

______________________________________

 

 

GOD SE EERSTE STAP IN JOU VERLOSSING en jou magtiging is om jou onbelas te maak van dinge wat nie noodsaaklik vir jou gelukkigheid is, om jou onbelas te maak van dinge wat jou nie moontlik kan bevredig nie, om jou onbelas te maak van dinge wat jou pyn veroorsaak net en die kroon van dorings wat jy dra, wat jou poging na vervulling in die wêreld verteenwoordig, van jou kop af te lig. ‘n Groter Wil bestaan binne in jou wat wens om sigself te uitdruk. Wanneer jy hierdie ervaar, sal jy oplaas voel dat jy bekend vir jouself is. Jy sal oplaas ware gelukkigheid ervaar, want jou lewe sal oplaas geintegreer wees. Jy moet onbelas word om hierdie ontdekking te maak. Niks van waarde sal weg van jou geneem word nie. Dit is nie God se voorneme om jou eensaam en verlate te maak nie, maar om die geleentheid vir jou te gee om jou ware beloftigheid te besef sodat jy met sterkte en ware motivering mag voortgaan.

 

DAAROM, AANVAAR HIERDIE EERSTE GROOT OFFER om jou onbelas te maak van die hopelose konflikte wat jy probeer om te oplos, van betekenislose nastrewings wat jou nêrens lei nie, van valse beloftes van hierdie wêreld en van jou eie idealisme wat ‘n prent verf wat die wêreld nie moontlik kan ondersteun nie. In eenvoudigheid en nederigheid sal die grootheid van die lewe op jou aanbreek, en jy sal weet dat jy nie weggegee het nie vir iets van die grootste waarde.

 

HERHAAL OP DIE UUR HIERDIE VERKLARING en dink daaroor. Waarneem sy betekenis in terme van jou huidige omstandighede. Waarneem sy betoning in die lewens van mense orals om jou. Waarneem sy werklikheid in terme van jou eie bestaan, wat jy nou leer om objektief te getuig.

 

VANDAG IN JOU TWEE LANGER OEFENING PERIODE, probeer om op hierdie idee te konsentreer en dit aan jou lewe spesifiek toe te pas. Inskakel jou verstand aktief en probeer om van die betekenis van hierdie verklaring te dink in terme van jou huidige ambisies, jou huidige planne, en so voort. Baie dinge mag in twyfel getrek word as jy doen hierdie, maar besef dat Kennis is nie deur jou skemas en planne of deur jou hope en teleurstellings geaffekteer nie. Dit afwag net die tyd wanneer dit natuurlik binne in jou kan verrys, en jy sal die eerste ontvanger van sy groot gawes wees.

 

OEFENING 96: Twee 30-minuut oefening periode.

Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 97

 

EK WEET NIE WAT VERVULLING IS NIE.

____________________________________

 

 

IS HIERDIE VERKLARING ‘N ERKENNING VAN SWAKHEID? Is dit ‘n toegewing aan hopeloosheid? Neé, dit is nie. Dit is die begin van ware eerlikheid. Wanneer jy besef hoe min jy verstaan en tog dieselfde tyd besef die groot offer van Kennis wat vir jou beskikbaar is, slegs dan sal jy op hierdie geleentheid met groot aanmoediging en toewyding aangryp. Jy kan vervulling slegs verbeeld, maar binne in jou die Kennis van vervulling leef en brand. Hierdie is ‘n vuur wat jy nie kan uitdoof nie. Hierdie is ‘n vuur wat nou binne in jou bestaan. Hierdie verteenwoordig jou groter verlange vir vervulling, vir eenheid en vir bydrae. Ver benede al jou hope en vrese, benede jou planne en ambisies, brand nou hierdie vuur. Loslaat, dan, jou idees betreffende vervulling, maar wees nie hopeloos nie, want jy plaas jouself in ‘n posisie om die gawes te ontvang wat vir jou voorgenome is. Jy het hierdie gawes met jou in die wêreld gebring. Hulle is verborge binne in jou waar jy nie hulle kan vind nie.

 

JY WEET NIE WAT IS VERVULLING NIE. Gelukkige stimulasie alleenlik kan nie vervulling wees nie, want vervulling is ‘n staat van stilte. Dit is ‘n staat van inner aanvaarding. Dit is ‘n staat van totale integrasie. Dit is ‘n tydelose staat uitdrukkend sigself in tyd. Hoe kan selfs die gelukkigste stimulasie gee jou dit wat in enige omstandigheid kan bly en wat ophou nie wanneer die stimulasie verby is nie? Ons wens nie om jou van gelukkige stimulasies te ontneem nie, want hulle kan baie goed wees, maar hulle is oombliklik en kan jou slegs ‘n vlugtige blik gee van die groter moontlikheid. Hier ons wens om jou direk na die groter moontlikheid te neem deur om die groot hulpmiddels binne in jou verstand te kweek en deur om jou ‘n manier te leer om die wêreld te sien sodat jy van sy ware bedoeling mag leer.

 

DAAROM, OP DIE UUR VANDAG, herhaal vandag se idee en beskou dit ernstig in gesig van jouself en die wêreld om jou. Vandag, in jou twee lang oefening periode, bestee nog een maal tyd om hierdie idee ernstig te beskou. Onthou om van jou eie lewe te dink in hierdie oefening periode en vandag se idee toe te pas aan die planne waarvan jy bewus is betreffende jou eie vervulling. Hierdie dink-meditasies verg verstandelike werk. Hier sal jy nie stil wees nie. Jy sal navorsend wees. Jy sal ondersoekend wees. Jy sal jou verstand aktief gebruikend wees om dinge te deurdring wat jy herken daar bestaan. Hierdie is ‘n tyd vir ernstige selfbespieëling. Wanneer jy besef dat wat jy gedink jy geweet het slegs ‘n vorm van verbeelding is, dan sal jy jou groot behoefte vir Kennis besef.

 

JY MOET VERSTAAN WAT JY HÊ ten einde om meer te ontvang. As jy dink jy het meer as jy eintlik hê, dan is jy verarm sonder om eens bewus daarvan te wees en sal nie die Groot Plan verstaan wat op jou behoewe geskep is. Jy moet begin van waar jy is af, want in hierdie manier mag jy voortgaan, elke stap seker, elke stap voortwaarts, op die vorige stap gebou. Hier sal daar geen terugval wees nie, want jy sal vas op jou pad na Kennis gestig wees.

 

OEFENING 97: Twee 30-minuut oefening periode.

Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 98

 

HERSIENING

_____________

 

 

HERSIEN NOG EEN MAAL IN JOU HERSIENING al die instruksies van die lesse en alles wat jy dusver in die verlede week van oefening ge-ervaar het. Evalueer eerlik jou inskakeling met hierdie lesse en herken wat hulle vir jou voortgebring het in terme van begrip. Probeer om baie redelik in jou skatting te wees. Onthou dat jy ‘n student is. Beweer nie dat jy meer besef het as wat jy eintlik ge-ervaar het nie.

 

DIE EENVOUDIGHEID VAN HIERDIE BENADERINGSWYSE mag duidelik blyk, maar vir baie mense is dit baie moeilik om te bereik, want hulle so gewoond is om te dink dat hulle meer hê as hulle hê of minder as hulle hê dat dit baie moeilik is vir hulle om hulle eintlike omstandighede te skat selfs al hulle omstandighede baie duidelik is.

 

IN JOU EEN LANG OEFENING PERIOD, dan, hersien jou lesse en beskou elkeen in diepte, herroepend jou bedrywigheid met hulle op die dag wat hulle gegee was en jou begrip van hulle op hierdie oomblik. Hersien baie versigtig elkeen van die ses vorige stappe en oppas gevolgtrekkings te maak wat nie jou ware ervaring verteenwoordig nie. Dit is beter om onseker te wees as om valse gevolgtrekkings te hê.

 

OEFENING 98: Een lang oefening period.