Author Archives: Mathieu

Die Inisiasie

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op Junie 28, 2011
in Boulder, Colorado

Terwyl die wêreld besig is met sy daaglike sake, die Boodskapper moet verkondig. Hy moet God se Nuwe Openbaring verkondig, omdat dit die sleutel van so baie mense se lewens en toekoms hou.

Dit sal hul roeping inlei, hul groter roeping, wat nie deur enige ander lering of enige ander werklikheid ingelei kan word.

Dit is hier om die wêreld voor te berei vir die groot verandering wat kom, die Groot Golwe van verandering – die groot omgewings, ekonomiese en politieke verandering – wat ver groter as wat mense vandag verwag is.

Daar is baie mense wat vir die Nuwe Openbaring wag, want hulle het nie hierdie Inisiasie in die godsdienste van die verlede, in die tradisies van die wêreld gevind nie. Hulle was nie bekwaam om die dieper verbinding deur liefde, deur werk, of deur enige ander bedrywigheid te vind nie. Hulle het so lank gewag. So lank het hulle vir die Openbaring gewag.

Vir hulle, is dit nie slegs ‘n lering of ‘n verskynsel nie. Vir hulle, is dit nie slegs iets daaroor te spekuleer, of daarmee te stry of te ontken en te verwerp nie. Vir hulle, is die Verkondiging nie beledigend of vreemd nie. Dit is die perfekte ding.

Dit is hul Inisiasie. Dit bevat hul roeping, sprekend deur die Antieke Gange van hul verstande, spreek aan ‘n deel van hulle wat hulle skaars weet, maar wat die sentrum van hul Wese en hul teenwoordigheid in die wêreld is.

Vir hulle, is hierdie die grootste oomblik hoewel hulle mag nie sy volle betekenis of wat dit in die toekoms sal verg verstaan nie. Vir hulle, is dit hierdie waarvoor hulle gewag het.

Hulle was in die wêreld gestuur om in ‘n tyd van groot oorgangs te wees. Hulle was in die wêreld gestuur om deel van die bou van ‘n nuwe toekoms te wees. Hul verbinding is meer met die toekoms as die verlede. Hulle is die kinders van die toekoms.

Wat tevore gebeur het, wat tevore geopenbaar was, mag besielend of nuttig vir hulle wees, maar dit bevat nie hul Inisiasie nie. Dit bevat nie hul groter roeping nie. Hierdie dinge bevat nie wat hulle gesoek het en waarvoor hulle so baie lank gewag het nie. Dit is hul bestemming, jy sien.

Jy kan nie verander wat ingestel was tevore jy in die wêreld gekom het. Alhoewel die gebeure van die dag en van die jaar kan jou omstandighede verander en jou geleenthede verander, is jou bestemming nog dieselfde.

Jy mag met hierdie veg. Jy mag met hierdie stry. Jy mag probeer om dit met groot projekte, groot romanse, groot beywerings of allerhande afleidings en fantasies te vervang, maar jy kan nie verander wat binne in jou gestel was tevore jy gekom het.

Hoe dit sal gebeur, of dit sal gebeur, waarheen dit sal gebeur mag al verander word en word verander deur die veranderende omstandighede van die wêreld en deur die veranderende verbintenisse binne in mense en hul toestand en hul omgewing en so voort.

As dit jou bestemming is om die Nuwe Boodskap te ontvang, dan kan jy nie jou roeping in enige ander plek vind nie. Probeer soos jy mag doen. Wees weerstandig. Ontken dit. Staan afsonderlik. Probeer om fout daarmee te vind. Probeer om dit te verminder. Probeer om dit weg te hou. Maar jy kan nie die feit dat dit jou bestemming bevat verander nie.

Jou verstand mag spekuleer. Jou verstand sal vraag. Jou verstand sal dink dit is belaglik; dit kan nie so wees nie. Maar jou hart sal ken. Jou siel sal aktief raak.

Dit is soos die Stem wat met jou gepraat het tevore jy in die wêreld gekom het, voorbereidend jou om in hierdie moeilike en uitdagende omgewing te gaan. Dit is daai Stem – soos daai Stem, soos Ons Stem – wat die verbinding lewend maak, wat die hoofsaaklike fokus en bedoeling van jou lewe herstel.

Maar op die oomblik van Inisiasie, sal jy nie verstaan nie. Dit sal jy so deurmekaarmaak. Dit is so verskillend as jou doelwitte en jou idees en jou opvattings oor jouself en wat jy in die wêreld doen.

En skielik, is dit soos jy deur weerlig geslaan is, en vir ‘n oomblik in die donker, is alles belig. En jy sien die waarheid van jou lewe en hoe ver jy werklik is van jou groter doel en roeping af, drywend asof jy ‘n vlotboot op die oseaan is, orals deur die winde en die golwe van die wêreld gedra.

Maar God het jou gevind terwyl jy in die uitgestrektheid van die sees drywend, het jou gevind. Soos ‘n klein spikkeltjie op die oppervlak van die oseaan, is jy gevind. Jy is deur die Openbaring gevind.

Ongeag jou omstandighede of staat van verstand, die Roeping sal aan jou spreek, want dit jou bestemming verteenwoordig. Dit is nie iemand anders se bestemming nie. Jy hoef nie oor hulle te bekommer nie. Dit is jou bestemming.

Jy mag sê, “Wat van ander mense? Wat van my man of my vrou? Wat van my kinders? Wat van my liewe maat?”

Maar God het die spikkeltjie op die oseaan gevind, en daai spikkeltjie is jou.

Hierdie is die Inisiasie. Geheimenisvol, dit is. Jy kan dit nie met jou intellek begryp nie. Jy kan nie beheer wat dit beteken of wat dit sal jou lei om te doen nie. Dit is buite jou beheersing omdat God buite jou beheersing is.

Jou groot idees, jou vastige gelowe, sal alles oppervlakkig en swak lyk in die gesig van die Teenwoordigheid. Jou argumente is leeg. Jou verwerping is sonder ware emosie. Jou ontkenning is oneerlik. Jou weiering is sonder betuiging. Want dit is jou Inisiasie.

En sodra as die Inisiasie erken geword het, ná ‘n bietjie sukkeling, die reis van voorbereiding strek uit voor jou. Die Stappe na Kennis strek uit voor jou. Die terugeising van jou ware lewe en alles wat dit van jou en jou aktuele omstandighede en verpligtings sal vra word voor jou uitgelê, stap ná stap.

Jy kan nie na jou doel toe kry van waarheen jy is nie omdat jy bedrywend is, en het nie jou veilige hawe gevind nie. Jy het nie die sig van die land waarheen jou lewe bedoel om te wees is gevind nie.

Wat ‘n tyd dit is om deur die Openbaring geslaan te word. Oombliklik sal dit lyk, maar skielik begin alles verskillend te voel. Jy het ‘n ervaring gehad wat by jou gewone ervarings afsteek, en hierdie begin om ‘n kontras te skep wat jy voort met jou sal aandra. Want niks wat jy alleen kan doen kan met hierdie wedywer nie. Dit is groter as enige ervaring jy ooit geprobeer het om te hê. Dit is groter as enige doelwit jy het ooit vir jouself gestig.

Jy voel bang en oorweldig, deurmekaar, maar dit is oukei. Dit is natuurlik. Om jou lewe so skielik te verander, sal seker deurmekaarheid en disoriëntering skep. Dit sal seker ontnugterend vir jou aktuele obsessies en afleidings wees.

Ná God het God se merk op jou gemaak, dan is dit nie soos jy kan dit uit jou lewe vee of dit geheimhou of dit weggaan maak of dit vir jouself verduidelik sodat sy mag verminder is nie. Jy gaan stry met die Openbaring vir jou?

Dit het nie toevallig gebeur dat jy die Nuwe Openbaring gevind het of selfs daaroor gehoor het nie. Al die kragte van die Hemel wat jou ondersteun geprobeer het om jou tot hierdie punt van erkenning te kry en om jou te weerhou van jou eie lewe in die proses te verwoes, om die skade jy alreeds gedoen het, die gemors jy alreeds geskep het te beperk sodat jy beskikbaar en bekwaam om te beantwoord kan wees.

Die Inisiasie mag jou hulpeloos en deurmekaar voel, baie onseker. Jy mag selfs dink dit ‘n groot ongeluk is. Maar van die toestand en die oogpunt van die Hemel, is jy geseënde onder die weiniges, ‘n persoon wat die grootste geleentheid gegee is. Sowat as dit beteken jy moet jou lewe en omstandighede verander? Wat is dit vergeleke met hoekom jy gestuur was?

Betekenisvol vir jou, ja, op hierdie oomblik en dalk betenisvol vir ander mense waarmee jy betrokke is. Maar ‘n groter geleentheid is vir jou gegee, en selfs meer as ‘n geleentheid – ‘n roeping.

Ná hierdie Inisiasie gebeur het, sal jou reis verander, miskien onsigbare in die begin, maar iets het die hele rigting van jou lewe verander. Jy sal nooit rêrig dieselfde wees nie. Selfs as jy jou lewe spandeer om wat gebeur het te ontken en verwerp, sal jy nooit dieselfde wees nie.

Jy sal nooit gelukkig wees met eenvoudige plesiere alleen nie. Jy sal nooit met jou vorige doelwitte en afleidings, stokperdjies of belangstellings tevrede wees nie. Iets het verander.

Van die Hemel se oogpunt, is dit ‘n groot seën. Oplaas, jou lewe het ‘n geleentheid om verlos te word. Maar vir jou kan dit baie verskillend in die oomblik lyk.

Dan moet jy aan die Openbaring klewe as dit jou Inisiasie is, en as dit is, sal jy dit in die sentrum van jou Wese ken. Dit is nie ‘n intellektuele samespreking met jouself nie. Dit is nie ‘n redeneerkuns-proses nie. Menslike redeneerkunde is slegs ‘n sielkundige meganisme om met ‘n onseker en onvoorsigbare wêreld te behandel. Dit is toepaslik in sekere omstandighede en hopeloos in ander omstandighede.

Dit is belangrik dat jy van die Boodskapper weet omdat as die Inisiasie gebeur terwyl hy in die wêreld is, dan word jou geleentheid groter en meer betekenisvol. Dit sou ‘n baie groot misgeluk wees om hom te mis terwyl hy hier is.

Die Openbaring kom net elke weinige eeue, of miskien eens in ‘n duisend jaar, en dit gebeur dat jy hier na hierdie tyd is. Van die Hemel se oogpunt, daardie is ‘n groot seën, ‘n groot geleentheid.

Maar wie kan die Boodskapper herken? Hy lyk baie gewone. Hy lyk nie sensasiewekkend nie. Hy hou nie ‘n groot posisie in die wêreld nie. Hy sal in die skare van mense verdwyn. Hy sal teen mekaar loop. Niemand sal hom herken nie, dalk behalwe diegene wat deur die Openbaring geslaan is.

Vir diegene wat met hom ontmoet, sal hy miskien nie sy ware doel en werk in die wêreld met hulle onthul nie, afhanklik op wie hulle is. Hoe kan dit wees dat iemand sal hierdie nie sien nie? Hoe kan dit wees dat iemand met so baie belangrikheid in die wêreld kan onherkende deur die mense wat langs hom staan wees?

Dit is die dilemma van die wêreld. Elkeiemand het die oë warmee te sien en die ore waarmee te hoor, maar hulle kyk in ‘n verskillende manier, en hulle probeer om wat in hul verstand is en wat hul verstand bevestig te hoor en nie wat in die werklikheid bestaan nie.

So hulle kyk, maar hulle sien nie. En hulle luister, maar hulle hoor nie. Hulle staan langs die Boodskapper, maar hulle besef nie dat hulle langs die belangrikste persoon in die hele wêreld na hierdie tyd staan nie.

Hy sal nooit hierdie dinge oor homself sê nie. Hy is ver te nederig om so te praat, so dit moet vir hom gesê word.

Dit is soos eeue gelede. Jy drink tee by ‘n tafel met Mohammed, maar jy het nie geweet wie hy was nie. Wel, hy lyk soos enigiemand. Hy uitstraal nie die Teenwoordigheid nie. Hy is nie so manjifiek of so almagtig dat almal rond hom flou val weens sy teenwoordigheid nie. Hy is net ‘n man, in tradisionele klere aangetrek, net ‘n man. Daar is hy. Ek sien hom nou. Hy is daarso. Niks spesiaal nie. Hy moes baie hard verkondig sodat mense selfs na hom sou geluister. So blind was almal rond hom, slegs ‘n weinige kon hom gesien. So is die dilemma en die las van die Boodskapper op enige tyd van Openbaring.

Die Openbaring begin met impak. Dit begin met ontevredenheid en die erkenning dat jy op soek is, dat jy nie tevrede is met wat jy hê en waar jy is en wat jy doen nie, omdat hierdie verteenwoordig nie wie jy is en hoekom jy hier gekom het nie.

Diegene wat dink hulle tevrede is het nie diep genoeg binne in hulleself bereik nie om te erken dat hulle kortkom vergeleke met waar hulle moet wees en wat hulle moet doen.

Die doel hier is nie gelukkigheid nie, maar voorbereiding, gereedheid, kontak, herreniging en uiteindelik bydrae tot die wêreld, waarheen dit toespaslik is vir die individueel. Daardie is hoekom die nastrewing van gelukkigheid so bedreigend is omdat die Openbaring sal jou ongemaklik laat voel. Dit sal jou uitdaag.

Dink jy dat God sal kom om jou te troos wanneer jy in die wêreld gestuur was om iets te doen wat jy nou nie doen nie en kan nie moontlik doen nie tensy iets groter vir jou gegee is, tensy jy uit die skare geroep is, tensy jou reis is deur die Mag van die Hemel verander?

Jy sal slegs ‘n spikkeltjie op die oseaan wees, onbekende deur jouself, onbekende deur ander mense. Selfs as jy ‘n groot posisie en baie rykheid en hoogagting in die samelewing hê, die leegheid van jou lewe sal deurtrekkend wees tensy jy jou groter werk gevind het en dit tot die beste van jou vermoë doen.

Diegene wat hierdie dinge doen ervaar ‘n bevrediging en ‘n sin van waarde en mag wat aan elkeiemand anders verlore is, ongeag wat hulle vir hulleself verkondig.

God se Nuwe Openbaring sal die inbors van menslike geestelikheid, wat is deur kultuur, deur gewoontes en deur politieke manipulering bedek is, verduidelik.

Dit sal verduidelik dat jy met twee verstande gebore is – ‘n wêreldlike verstand wat deur die wêreld beïnvloed is en ‘n dieper verstand binne in jou wat nog met God verbind is. Dit sal verduidelik dat die intellek begrensings het, en buite hierdie begrensings moet jy onder die oppervlakte van die verstand gaan.

Dit sal verduidelik dat jy kan nie jouself afsonderlik van jou groter werk en bestemming vervul nie en dat al die plesiere wat jy soek sal kortstondig wees en sal nie die dieper behoefte van jou siel vervul nie.

Dit sal verduidelik dat jy leef in ‘n tyd van groot verandering, waarheen die mensdom se afsondering in die heelal sal tot ‘n einde kom en waarheen die Groot Golwe van verandering sal die wêreld slaan – ‘n tyd van groot onrustigheid en onsekerheid, ‘n tyd vir die Openbaring om te gebeur.

Mense mag wil baie dinge van die Boodskapper hê – hulle hoop vir uitdelings, vir wonderwerke, hoop om in iemand bonatuurlik te glo, hoop dat hul lewens deur sy teenwoordigheid en sy werk sal verryk word.

Hulle sal teleurgesteld wees, soos die vorige Boodskappers het baie mense teleurgestel. Daardie is hoekom Boodskappers ontken is, verwerp is, vermy is en partykeer vernietig is omdat mense kry nie wat hulle wil hê nie. Hulle ontvang slegs wat hulle wragtig nodig.

Wat mense wil hê en die Wil van die Hemel is so baie verskillend. Maar as jy jou dieper behoeftes vir die lewe kan rêrig onderskei verby oorlewing en verkry van die eenvoudige dinge wat benodig is vir vastigheid en veiligheid in die wêreld, sal jy sien dat wat jy wil hê en die Wil van die Hemel is is rêrig dieselfde. Maar hierdie erkenning sou net na ‘n baie diep staat van self-eerlikheid vir die individueel gebeur.

Dit is onwaarskynlik jy het hierdie nog gevind. Maar jy wie Ons woorde hoor het tot die punt gekom waarheen die Inisiasie kan gebeur. Jy moet met jou hart luister, nie met jou beoordeling en jou idees en al die behoeftes wat jy dink benodig is om vir die Openbaring werklik te wees en betekenisvol vir jou te wees nie, asof jy kan hierdie bepaal.

Selfs in mense se treurigheid, het hulle nog nie die nederigheid nie om te erken dat hulle kan nie die bewoordings van inskakeling betreffende hul hoofsaaklike verhouding met die Skepper en met die Wil van die Hemel stig nie.

Jou godsdienstige gelowe kan nie hierdie werklik doen nie omdat dit buite die gebied van gelowe gebeur. Gelowe sal jou nie in jou Antieke Tuiste kry nie, jou Hemelstaat, omdat gelowe te swak is, te kortstondig is. Wanneer jy hierdie wêreld agterlaat, sal jy nie gelowe hê nie. Hulle weggaan saam met die liggaam. Jy sal net daar wees, jy as jy werklik is.

Jou Geestelike Familie sal jou ontvang en vra vir jou of jy het sekere dinge voltooi, en in daardie oomblik, sonder die las en die verblinderende uitwerking van jou gelowe, sal dit helder as die dag wees dat jy het of het nie dié aanvanklike take vervul nie. En daar is geen veroordeling nie as jy nee sê. Dit bedoel net dat jou werk nog nie klaar is nie.

Jy moet werk om terug in die Hemel te kry, jy sien. Jy moet die afgeskeie wêreld, die afgeskeie heelal dien. Jy moet werk jouself terug, deur bydrae en deur self-ontwikkeling. Jy kan nie terug na jou Antieke Tuiste toe gaan as ‘n treurige, verdeelde, strydende, swaarmoedige persoon nie. Die Hemel sal vir jou soos Hel lyk, as daardie die geval was.

God sal nie daarsonder al hierdie probleme klaarkom want God het nie hulle geskep nie. Hulle moet ontgeskep word. God het jou die mag van Kennis, die dieper intelligensie gegee, en ‘n groter roeping om die tragedie van jou vorige lewe en toestand te uitvee en die waardigheid en die bedoeling wat joune is om te opeis en die doel wat joune is om te dien, te herstel.

Alles begin met die Inisiasie. As dit waar en kragdadig sal wees, begin dit met die Inisiasie Daardie is waarheen God die bewoordings van inskakeling uitlê en die begin van jou werklike Tuisreis stig.

Jy kan nie jouself terug na jou ware staat toe bring omdat jy weet nie die pad nie. Jy kan nie slegs ‘n voorskryf van iemand anders volg nie omdat die inskakeling met Kennis en die Teenwoordigheid moet iewers op die pad gebeur, of hierdie sal ‘n intellektuele onderneming en nie ‘n reis van die siel wees nie.

Tyd is kort vir jou wêreld. Daar is nie tyd om dekade en eeue te spandeer om jouself perfek te maak of jou moeilikhede te oplos nie. Die Roeping is vir nou. Die tyd is laat.

Hierdie sal drukking vir jou wees as jy kan beantwoord, maar die drukking sal verminder die tyd dit sal benodig om vir jou te beantwoord en voor te berei. En hierdie is ‘n groot seën, want tyd is gelyk as lyding vir diegene wat kan nie beantwoord nie.

Die gawe is binne in jou, maar jy kan nie die deur ontsluit nie. Jy het nie die sleutel nie. Jy kan nie jou dieper inbors uitvind omdat jy het nog nie die groter prent nie. Jy is nog nie in verhouding met jou Bron nie omdat jou dieper inbors is die verhouding met jou Bron. Hoe kon dit wees dat jy dit ooit in jou Afgeskeidenheid kon vind, verlore in die oseane van die wêreld?

Hierdie is die gawe van die Hemel – dat jou lewe verlos kan word. Maar jy moet die pad veroorloof om voor jou voorgestel te word.

Jy moet die Openbaring beantwoord. As jy het nie God se vorige Openbarings beantwoord nie, dan wag jy vir die Nuwe Openbaring.

Na ‘n sekere punt, in ‘n oomblik van vertwyfeling en teleurstelling, sal jy ‘n dieper roering binne in jou voel. En jy sal erken dat jy vir ‘n groter doel gekom het wat jy nog nie uitgevind het nie, maar wat vir jou wag, vir die oomblik wag wanneer jou lewe geroep word.

Die Missie van die Boodskapper

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op April 10, 2012
in Boulder, Colorado

God het ‘n Nuwe Boodskapper in die wêreld gestuur, ongelyk as enigiets wat vir meer as ‘n duisend jaar gelede gestuur was.

‘n Boodskapper is in die wêreld gestuur – ‘n Boodskapper wat ‘n ietwat gewone lewe gelei het, ‘n Boodskapper wat ‘n nederige man is en wat in ‘n baie lank voorbereiding vir hierdie rol was.

Terwyl ander mense mag aanspraak maak op so ‘n titel as ‘n Boodskapper van God te wees, is daar rêrig net een wat in die wêreld gestuur is. Die Hemel weet hierdie dinge, natuurlik, alhoewel sal mense ander aansprakings en verklarings maak.

Mense is bang vir die Boodskapper. Hulle is bang vir wat dit mag vir hulle beteken, hoe dit mag hul idees verander of hoe dit mag hulle in ‘n groter soort diens of assosiasie roep.

Baie mense sal God se Nuwe Openbaring verwerp op hierdie basis alleen omdat hulle bang is dat daar ‘n Nuwe Openbaring vir die wêreld is wat die pad van die menslike geskiedenis en bestemming kan verander en dat baie van die heersende opvattings en gelowe, wat so ingestel en so wel gestig geword het, sal uitdaag.

Maar die Skepper van alle lewe is nie deur hierdie dinge vasgebind nie en gee net die wesenlike Boodskap en Openbaring vir die welstand van die mensdom en die mensdom se toekoms en bestemming, albei binne hierdie wêreld en binne ‘n Groter Gemeenskap van lewe in die heelal.

God se Nuwe Openbaring is meer uistgestrek en insluitend en uitvoerig as enigiets wat ooit tevore in die wêreld gebring was. Dit word gegee in ‘n tyd wanneer die menslike familie het geletterd geword en deelneem in ‘n wêreld beskawing en ekonomie met internasionele kommunikasie. Dit is ‘n baie verskillende omgewing as enige van die vorige Openbarings, wat baie plaaslik in hul karakter was en wat slegs oor ‘n groot tydperk en deur baie onrustigheid, geskil en geweld versprei het.

Die mensdom staan nou na die grens van ‘n heelal vol intelligente lewe – ‘n nie-menslike heelal wat hulle moet nou leer om daarmee te behandel.

En die mensdom woon nou in ‘n wêreld van agteruitgaande hulpbronne en omgewings onvastigheid, ongelyk as enigiets wat vir duisende jaar gesien was. Selfs jou geskiedenis kan nie reken met wat hierdie kan beteken, behalwe die geskiedenis van die Aarde ditself.

Die Openbaring bring dit se eie uitlegging. Dit is nie net ‘n geheimisvolle lering wat aan menslike uitlegging oorgegee is nie, soos tevore gebeur het.

Die Openbaring is volkome en veelomvattend, en raak aan amper elke aspek van ‘n individueel se lewe en die lewe van die mensdom, albei nou en in die toekoms.

En tog soos al die Openbarings in die geskiedenis, praat dit oor groter dinge as die mensdom se belangstellings vandag. Dit praat oor dinge wat die hele verskil sal maak of die mensdom sal kies om te verenig in ‘n agteruitgaande wêreld of sal veg en sukkel oor wie het toeneming van die oorblywende hulpbronne.

Dit sal die hele verskil maak of die mensdom kan vir hul inskakeling met die Groter Gemeenskap voorberei, wat alreeds vandag gebeur weens ‘n Ingryping in die wêreld deur rasse wat hier is om voordeel van menslike swakheid, geskil en verwagting te neem.

‘n Boodskap so groot het ‘n enorme voorbereiding vir die Boodskapper benodig en vir die weinige individuele wat geroep was om hom in sy voorbereiding en verkondiging te help.

Hy is nie hier om elke vraag te beantwoord en ‘n oplossing vir elke behoefte te hê nie. Sy Boodskap spreek aan die behoefte van die siel binne in die individueel – die behoefte om weer met die Bron van die lewe te verbind en die sterkte te kry wat God vir elke persoon gegee het deur die teenwoordigheid van ‘n dieper intelligensie binne in hulle wat Kennis genoem is.

Die Boodskapper is nie hier om te argumenteer of te debatteer of fout te vind met wêreldsake of die ambisies van verskillende groepe nasies of volkstamme nie. Hy is hier om ‘n nuwe Boodskap van Openbaring en verlossing na mense van die hele wêreld toe te bring, ongeag hul individuele kulturele posisie of godsdienstige houding, as hulle selfs een hê.

Hierdie oorskry nasies en kultuur en godsdienstige ideologie. Hierdie oorskry die twispunte betreffende hierdie dinge want dit is ‘n Nuwe Boodskap van God vir die verlossing en voorbereiding van die hele wêreld vir ‘n werklikheid en ‘n toekoms wat baie verskillend as die verlede sal wees.

Slegs God kan so ‘n ding verskaf. Want selfs op hierdie oomblik, die godsdienste verdeelde is, selfs binne hulleself. Hulle is strydend en kan nie die groot stygende globale probleme genoegsaam aanspreek wat in die toekoms die mensdom sal oorval, as hulle nie voorbereid is nie.

Om nou te argumenteer oor wie het die beste godsdiens of die uitstekendste grondlegger kan die mensdom skade net. Dit veroorsaak verdeling en uitsluitendheid. Dit vermeerder net die verknorsing en die verdeling van die menslike familie.

God weet beter. En die een uitverkore om die Openbaring te bring is die perfekte een. Hy het die toetse geslaag. Hy het nie die lank voorbereiding gefeil nie, en alles wat dit van hom en sy gesin benodig het.

Mense sal hierdie weerstaan en beledig voel daaroor en die Boodskapper van allerlei dinge beskuldig. Maar hy is die een. Onvermoë om sy waarde en sy rol te sien is die onvermoë van die beskouer, die onvermoë om ‘n groot Seën wat nou in die wêreld is te ontvang.

Die Boodskapper het geen hoogmoedigheid nie. Hy is ‘n nederige man, maar hy moet die groot roeping en die groter verantwoordelikhede hierdie plaas op hom, en die groot moeite hy sal moet deurgaan om ‘n Nuwe Openbaring in die wêreld te bring, aanvaar.

God het weer gepraat. En God se Openbaring is nie vir ‘n sekere elite groep of die kulturele bevoordeeldes, die rykes en die selfbevredigend nie. Dit is vir die persoon na elke rang en stasie van die samelewing – van elke samelewing, selfs die primitieftse, die gevorderdste, die geïsoleerdste of die mees globale.

Net die wysheid van die Skepper kan so praat, deur die Engelagtige Teenwoordigheid, deur die Stem van Openbaring, wat jy op hierdie oomblik hoor.

Die missie van die Boodskapper is om die Openbaring in die wêreld te bring, om die eerste beantwoordende te vind, om vir hulle die geleentheid te gee om met die Openbaring te inskakel en hul eie dieper inbors en roeping in die lewe te erken.

Daardie is hoekom ‘n groot deel van die Lering gegee is, om die pad vir persoonlike openbaring te uitlê vir diegene wat dit kan ontvang, wat by dit kan aanpas en dit in hul lewens met welslae kan toepas.

Die behoeftes daarvan is nie groot nie behalwe dat dit vir ‘n groter eerlikheid roep as meeste van mense op hierdie oomblik betoon, ‘n eerlikheid nie net om jou idees en gelowe op die wêreld te uitdruk, maar om die dieper stroming van jou lewe te erken en, in ‘n staat van nederigheid en vasberadenheid, te kies om daardie te volg. Want daardie is die mag en die teenwoordigheid van Kennis in die individueel, wat God se Openbaring vir die eerste tyd volledig openbaar.

Hier daar is geen helde om te aanbid nie. Hier daar is geen Oordeelsdag nie. Hier daar is geen finale toets nie, wat amper iemand in elk geval sal feil.

Want God weet beter. God weet dat sonder Kennis, sal mense struikel en misluk, dwase foute maak en hul lewe oorgee en onder gevaarlike en verdrukkende kragte swig. Want sonder die Mag van God in die individueel om hulle te lei, wat sou hulle doen maar hul swakheid en hul deurmekaarheid en die feit dat hul lewens deur anderes oorheersend is te wys?

Jy sien, die God van jou wêreld is die God van die hele Groter Gemeenskap, die heelal – ‘n biljoen, biljoen, biljoen rasse en meer, in een sterrestelsel en tussen baie sterrestelsels en ander dimensies, en die onveranderlike Skeppingswerk buite dié. Jy behandel nou met ‘n God van soveel grootte en uitgestrektheid dat jou idees en jou gelowe flou word en stamel in die gesig van soveel majesteit.

Hierdie is die God wat Kennis in jou geplaas het om jou te lei en te seën en voor te berei vir ‘n groter lewe, om jou uit jou kruiperigheid en jou patetiese bedrywighede en selfbeklag te neem, om eergevoel en waardigheid, selfvermoë, goedgesindheid, meewarigheid en nederigheid terug na jou toe te bring.

Dit is die missie van die Boodskapper om hierdie dinge vir mense te leer, om hierdie dinge te offer, om die weerstrewing en die verwerping van diegene wat nie kan sien nie en nie wil weet nie te verduur.

Hierdie is die groter roeping, jy sien. Dit is hierdie wat die individueel genees en die belofte vir ‘n groter lewe gee. Dit is hierdie wat eergevoel en waardigheid na alle mense bring, selfs die armste van die armes, wat in vernedering leef.

Hierdie is om ‘n groter etiek van vereniging en samewerking te stig in die gesig van ‘n wêreld van agteruitgaande hulpbronne. Kan jy so ‘n wêreld verbeeld, jy wat dalk in ‘n staat van oorvloed geleef het? Kan jy verbeeld wat hierdie kan aan die menslike familie doen? Dit kan die menslike beskawing verwoes.

Die mensdom se ontmoeting met aggressiewe kragte wat in die geheim in die wêreld werk kan die menslike beskawing omkap en verwoes.

Mense weet nie hierdie dinge nie. Hulle dink nie oor hierdie dinge nie. Miskien is dit te veel vir hulle, diegene wat hul gedagtes aan klein dinge gegee het, bang om vir hulle voorregte te verloor. Hulle sien nie die groter prent nie, wat die uitslag vir almal sal bepaal.

Maar vir diegene wat kan sien en hoor, sal die Openbaring hulle aanspreek, en hulle sal die eerste om te beantwoord wees. En deur hulle, sal die Openbaring diegene aanspreek wat meer afgetrokke en minder bekwaam is om die groot gebeure wat oor die horison kom te aankyk. Een man kan nie al hierdie dinge doen nie. Dit sal die inskakeling van baie mense werkend saam met die Boodskapper nodig.

En dan het jy die probleem van mense wat selfsugtig en aggressief is, wat gelowe dat hulle so baie belangrik in die heelal is, en aanspraak maak om hul eie lesing te hê, werkend nie saam met die Boodskapper nie, en probeer om die Openbaring met ander lerings of hul eie idees te trou.

Hierdie is die korrupsie wat gebeur wanneer enigiets suiwer in die wêreld gebring is. En daardie is hoekom die Openbaring word voor die Verkondiging gegee. Daardie is hoekom dit neergeskryf is. Daardie is hoekom jy die Stem van Openbaring vir die eerste keer in die menslike geskiedenis kan hoor. So ‘n Stem wat aan die Jesus, die Boeddha en die Mohammed gespreek het, kan jy nou hoor.

Kan jy hoor? Jy wat luister na so baie ander dinge met min waarde, kan jy hierdie woorde hoor? Selfs as jy twyfelend en skepties is, kan jy die Boodskapper en die Openbaring hoor? Dit is so helder as die dag, sonder bedrog, sonder ingewikkeldheid, sonder menslike uitlegging om die stroom te bewolk en die atmosfeer van die Openbaring te besoedel.

Die missie van die Boodskapper is om God se Openbaring hier genoegsaam te stig, tydens sy oorblywende jare, sodat die mensdom kan begin om voor te berei vir ‘n verandering wêreld en voor te berei vir hul inskakeling met die Groter Gemeenskap ditself.

Hierdie sal jou teologie verander. Hierdie sal jou begrip van God, en hoe God in die wêreld werk, verander. Hierdie sal jou grondige godsdienstige gelowe oor wat uitlossing beteken uitdaag, omdat wanneer jy van God in die Groter Gemeenskap dink, verander dit alles.

Wat is die Hemel vir ‘n biljoen, biljoen, biljoen rasse en meer? Wat is Hel wanneer jy weet dat God het Kennis binne in jou geplaas en jy kan dit nooit ontsnap nie – dit se seën en verlossing?

Wat is ‘n mens se godsdienstige houding met die begrip dat daar biljoene en biljoene godsdienste in die heelal is, meer of minder met die werklikheid van God se Teenwoordigheid en Mag verbind?

Wie kan sê wanneer God sal weer praat? Wie, sonder hovaardigheid of onbewustheid, kan sê dat God kan nie weer praat nie? Selfs God se Boodskappers kan dit nie sê nie. Selfs die Engelagtige Menigtes kan dit nie sê nie. So watter persoon kan aanspraak maak om soveel gesag te hê, om te bepaal wat God sal doen? Dit is die hoogtepunt van hovaardigheid en dwaasheid.

Die missie van die Boodskapper sal moet al hierdie dinge deurgaan. Dit sal moet intellektuele hovaardigheid deurgaan. Dit sal moet volkome blinde verwerping deurgaan. Dit sal moet elke vorm van beskuldiging deurgaan.

Hierdie is jeens die een wat die grootste uitdrukking van God se liefde sedert 1400 jaar gelede bring. Hierdie is jeens ‘n mens wie se lewe, alhoewel dit moeite deurgaan en nie perfek is nie, is nietemin ‘n uitdrukking van die Openbaring ditself.

Vir die eerste tyd in die menslike geskiedenis kan die hele wêreld die proses van Openbaring sien pleks van net deur ver weg en fantastiese stories daaroor te hoor.

Vir die eerste tyd kan die menslike familie die Stem van Openbaring hoor, die woorde van Openbaring lees, nie soos hulle afgebeeld was deur mense wat het nie Boodskapper geken nie, nie deur orale tradisie vir die nut van ongeletterde bevolkings aangehou nie, maar iets reguit in hierdie oomblik.

Want die mensdom het nie eeue om ‘n begrip van hierdie te kry nie. Die verandering wat nou gebeur is te vinnig. Die sameloping van groter kragte is te magtig en te oorweldigend.

Rondom die wêreld, voel mense verwagting en bekommerdheid oor die rigting van die wêreld. Wat hulle hierdie vrese toeskryf ook al of hoewel hulle probeer om dit te beskryf, dit is omdat hulle die Groot Golwe van verandering voel wat na die wêreld toe kom. Hulle voel dat die mensdom meer en meer swak word, wondbaar word, nou onderwerp van kragte buite hul bewustheid.

Dit is vanweë hierdie dinge dat God die Openbaring in die wêreld gestuur het. Dit is vanweë hierdie dat die Boodskapper hier is.

Ere hom. Respekteer hom. Hy is nie ‘n god nie, maar geen Boodskapper was ‘n god nie. Hy is nie perfek nie, maar geen Boodskapper was perfek nie. Hy het met die Openbaring gesukkel omdat al die Boodskappers met hul Openbarings gesukkel het.

Hy sal aanval en veroordeel word want al die Boodskappers aanval en veroordeel was deur dieselfde agteloosheid, hovaardigheid en onbewustheid wat die Boodskapper vandag sal moet sien, en selfs op hierdie oomblik sien.

Sy missie is nie om brûe te bou of regerings te verander of elke probleem en fout en onregverdigheid in die wêreld te oplos.

Sy missie is om die geheime genesing na die individueel toe te bring en die mensdom voor te berei vir die grootste gebeure in die menslike geskiedenis, wat nou hier is en wat selfs op hierdie oomblik oor die horison kom.

Die mensdom sal niks hê nie as dit kan nie in ‘n agteruitgaande wêreld oorleef nie. Julle groot werke, skatte en kuns sal alles weg wees.

Die mensdom sal niks hê in die Groter Gemeenskap nie, waarheen vryheid so baie skaars is, as hulle kan nie wysheid stig en hul grense beveilig en hul mense verenig, ten minste genoeg sodat hulle kan vir hul onderling welstand, beskerming en bevordering beantwoord.

In die Lig van die Openbaring, word menslike dwaasheid, onbewustheid en hovaardigheid so volledig geopenbaar. Dit is asof ‘n groot Lig [skyn] oor die wêreld en alles wat donker en in die geheim is, alles wat bedrieglik en haatdraend is, blootgestel word in die Lig van die Openbaring – die swakheid van mense se posisies; die patetiese toestand van hul lewens; die groot behoefte vir genesing, waardigheid en verlossing; menslike korrupsie; menslike bedrieglikheid; diegene wat aanspraak maak om godsdienstig te wees, maar wat godsdiens vir mag en oorheersing gebruik.

Al hierdie sal in die Lig van Openbaring geopenbaar word, en daardie is hoekom diegene wat die Openbaring wil verwerp sal moet jeens dit spreek, omdat dit hul posisie sal bedreig; dit sal hul swakheid, hul foute en hul gevaarlike neigings blootstel.

Die Openbaring is die produk van groot Liefde, want God is nie kwaad met die mensdom nie. Want God weet dat sonder die mag en die teenwoordigheid van Kennis om mense genoeg in hul eie bewustheid te lei, dat mense dwaas, selfsugtig en verwoestig sal gedra.

God weet hierdie dinge. Die mensdom weet nie. Om hierdie te verstaan is nie slegs ‘n kwessie van geloof. Dit is ‘n kwessie van ‘n dieper erkenning, ‘n dieper resonansie binne in jouself, ‘n dieper eerlikheid wat jy kan nie jouself vervul nie en dat ‘n groter Openbaring baie benodig in die wêreld is.

Kan mense so eerlik wees? Kan mense so nugter oor hulleself sonder veroordeling wees? Kan mense werklik waar hulle is en – of hulle ryk of arm is, bevoorregte of onbevoorregte is – die trap waarnatoe hul lewens het leeg geword in oënskou neem? Kan hulle hierdie sien en besef dat hierdie leegheid is ‘n roeping vir God en dat God het beantwoord?

Die missie van die Boodskapper is om die Openbaring na soveel mense as moontlik is toe te bring, tydens sy oorblywende tyd op Aarde, en vir ander mense wat sy groot werk met sy seën sal aanhou, wat die Nuwe Boodskap in die toekoms sal aanhou, om dit na meer en meer mense toe te bring – na diegene wat nie bevoorregte is toe, na die rykes toe, na die ryk nasies toe, na die arme nasies toe, na die imheemse mense wat in die natuur leef toe, na die mense van die groot stade toe.

Die Openbaring is hier. Dit kan alleen gestudeer word. Dit kan saam met ander mense effektief gestudeer word. Dit kan gehoor word. Dit kan gelees word. Dit kan duidelik vertaal word. Dit moet gedeel word. Daardie is die diens van elke persoon wat dit ontvang, en dit sal jou natuurlike wens wees om so te doen.

Maar soos al die Groot Openbarings na hul eie tyd, sal dit in die begin weerstand word en moeilik wees, want die wêreld weet nie dat dit ‘n Nuwe Boodskap van God nodig nie. Die wêreld is nie vir hierdie voorbereid nie, en baie mense staan daarteen vir baie verskeie redes.

Mettertyd, as jy kan hierdie duidelik sien, sal jy sien dat die Boodskapper in ‘n baie groot manier die ware werklikheid van jou lewe verteenwoordig – dat jy in die wêreld gestuur was om iets belangrik te doen. Miskien sal dit nie na ‘n groot en globale verdieping wees nie. Dit maak nie saak nie.

Elkeiemand was in die wêreld vir ‘n groter doel gestuur. En die feit dat mense nie daarvan bewus is nie of kan dit nie hoor nie, kan dit nie sien nie, kan dit nie voel nie, kan dit nie in ander mense ondersteun nie – daardie is die tragedie van die menslike familie. Daardie is die veroorsaak van korrupsie, stryd, geskil, haat en al die dinge wat die menslike familie kwel en weerhou om van in ‘n groter volk in die heelal te word.

Al hierdie dinge wat die mensdom kwel staan in die pad van hul vryheid in die Groter Gemeenskap. Al hierdie dinge moet nou deur genoeg mense besef word – dalk nie almal nie, maar genoeg mense – sodat ‘n groter beweging kan in die wêreld gebeur, ‘n groter gewete wat werklik binne in elke persoon op hierdie oomblik leef, kan geopenbaar word.

Om van die Openbaring te leer beteken om terug in verhouding met Kennis te kom, wat die deel van jou is wat nooit God verlaat het nie, wat nog in kommunikasie is, wat wys is en onbenewelde deur die wêreld is, ‘n wysheid en ‘n sterkte wat die bron is van enige dapperheid en onkreukbaarheid wat jy dalk sover in jou lewe gestig het.

Hierdie is die gawe van die Boodskapper. Hierdie was die gawe van die vorige Boodskappers. Maar hul storie het verander geword. En dikwels was hul woorde verkeerd gelees.

Want al God se Openbarings [is] om die individueel terug na die mag en die teenwoordigheid van Kennis toe te bring, want hierdie is hul ware gewete, en hierdie is wat hulle na God toe sal bring, in ‘n suiwer en werkdadige manier.

Die wêreld is geseënde omdat God weer gepraat het. Die wêreld is geseënde omdat die Boodskapper in die wêreld is.

Ontvang hierdie seën. Deel dit met ander mense. Die Openbaring is baie groot. Jy kan dit nie in ‘n oomblik verstaan nie. Jy kan dit nie ‘n sin lees nie. Jy moet dit naderkom op soektog na dit se wysheid en toepaslikheid vir jou lewe en vir die wêreld wat jy sien.

Dit is die toets, jy sien. Dit is die moeilikheid en die groot geleentheid om in ‘n tyd van Openbaring te leef. Dit is die toets – die toets vir die ontvanger.

God sal nie die boosaardige mense straf nie, omdat God weet dat sonder Kennis, boosardigheid sal voortkom.

Daardie is hoekom die Openbaring roep mense na die groter intelligensie toe wat binne in hulle leef, wat grondig is vir al die goeie dinge wat vir hulle en vir die wêreld kan gebeur.

Hierdie bring groot verheldering na jou begrip van die Goddelike Teenwoordigheid en Mag, hoe God werk doen in die wêreld – die God van die heelalte.

Hierdie is jou groot geleentheid, die grootste oomblik in die menslike geskiedenis, die groot draaipunt vir die menslike familie wat sal bepaal of hulle ‘n vry en verenigde beskawing in die toekoms sal wees, of sal vergaan en onder uitwendige oorreding sal val.

Dit is die groot draaipunt, die groot uitdaging, die groot geleentheid, die groet roeping en die groot verlossing.

Laat hierdie jou begrip wees.

Die Seël van die Profete

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op Mei 21, 2014
in Boulder, Colorado

Dit is nou baie belangrik vir Ons oor die Seël van die Profete te praat sodat die mense van die wêreld kan verstaan wat hierdie werklik beteken en hoekom dit belangrik is om God se groot Openbarings, wat slegs op sekere belangrike draaipunte in die mensdom se ontwikkeling en evolusie gegee is, te beskerm.

Die groot Openbarings is so baie belangrik vir die wêreld. Hulle verskaf die boublokke van die menslike beskawing.

Nou God het weer gepraat om die menslike beskawing van inwendige verbrokkeling en inmekaarstorting te beskerm en van kragte vanuit die heelal wat soek om voordeel van menslike geskil en onbewustheid te neem.

Dit is ‘n draaipunt wat lankal verwag was en bestem was om te aankom, en dit sou na ‘n tyd gekom wanneer die mensdom het begin om ‘n wêreld beskawing te stig – seker nie ‘n perfekte beskawing nie, maar nietemin ‘n beskawing.

Dit sou gebeur toe sekere vereistes vervul was, en toe die mensdom se wondbaarheid aan hul eie foute het tot so ‘n punt gegroei dat die menslike beskawing ditself sou in gevaar gestel deur omgewings agteruitgaan en ontwrigting en deur die berowing van die Aarde tot ‘n punt waarheen dit kan nie meer genoeg vir ‘n groeiende mensdom verskaf nie.

Dit sou vir ‘n punt gewag wanneer die mensdom se wondbaarheid in die heelal sou ‘n bedenklike draaipunt bereik. Want die Aarde is lankal deur sekere rasse vir hul eie doelwitte en ontwerpe beskou.

God weet hierdie dinge, natuurlik, want hierdie dinge is deel van enige wêreld se evolusie – enige wêreld wat die bronaar van ‘n ras se verrysing is of enige wêreld wat deur besoekers van buite af ontwikkel geword het. Dit is voorsienbaar. Dit sal vroeër of later gebeur. En die tyd vir hierdie dinge het nou vir die mensdom gekom.

God beskerm die groot Openbarings met ‘n Seël. Die Seël beteken dat die Engelagtige Vergadering sal nie ‘n verder groot Openbaring gee totdat die Heer van die heelal bedui dat dit so moet wees. Dit is hul Seël, om die Openbarings van aansprakers, letterdiefstal en diegene wat verkondig dat hulle die afgesante en die boodskappers is te beskerm, wat onvermydelik ná ‘n groot Openbaring vir die wêreld gebeur.

Mense van die Aarde sal nie weet dat hierdie Seël bestaan nie. Dit is nie iets hulle kan aanraak nie. Dit is nie in hul grondwette neergeskryf nie. Dit is nie in die algemeen verstaan of aangevaar nie.

Maar tussen die Engelagtige Teenwoordigheid en Vergadering wat oor hierdie wêreld waghou, is dit ‘n baie duidelike opdrag en moet gestig wees, of die groot Openbarings kan onherkenbaar besoedel word. Hulle sal mettertyd deur die mensdom beïnvloed en verander word, deur onwetendheid en korrupsie en deur die misgebruik van aanneeming. Maar die Seël in die Hemel is volledig, jy sien.

Alhoewel, na ‘n sekere punt, sal God die Seël breek, want ‘n Nuwe Openbaring moet kom. Want die groot Leringe wat vantevore gegee was sou nie genoeg wees om die werklike behoeftes van die hele menslike familie te vervul nie.

Die tydvak tussen die groot Openbarings sal gewoonlik baie lank wees, want hulle genoeg is om die mensdom se behoeftes vir ‘n baie groot tydvak te vervul.

Maar nou bereik julle die groot draaipunt waarheen God weer gepraat het – ‘n groot draaipunt waarvoor die mensdom onwetend en onvoorbereide is, ‘n groot draaipunt wat die groot Openbarings wat in antieke tye gegee was kan nie aanspreek nie. Hulle was nie vir hierdie ontwerp nie. Hulle was nie vir hierdie doel gegee nie. Hulle was belangrik in die aanbou van die menslike beskawing ‘n wêreld beskawing deur tyd.

Maar nou die menslike beskawing as dit vandag staan is albei van binne en buite af bedreig, so ernstig bedreig dat God weer gepraat het, want die risikos is te hoog, die gevare is te groot, menslike onwetendheid is te diep.

Selfs die groot Openbarings wat vantevore gegee was is binne hulleself en tussen mekaar afgeskeie en strydend. Hulle kan nie die mensdom voorberei vir ‘n Groter Gemeenskap van lewe in die heelal. Hulle kan nie die mensdom voorberei vir ‘n omgewings agteruitgaan – die grootste verandering wat kan aan enige beskawing in die wêreld gebeur. Hulle was nie vir hierdie doel ontwerp nie.

God weet hierdie dinge, natuurlik. Maar die mensdom weet nie. Dit herken nie wat oor hie horison kom nie. Hulle verstaan nie hul toestand in lig van die lewe rondom hulle in die heelal nie. Hulle weet nie die toestand van die Aarde genoeg nie om te sien hoeveel van hul natuurlike erfenis in hierdie wêreld hulle oorgeneem en oorgespandeer het. Hulle is op ‘n sinnelose pad van self-verwoesting en verbrokkeling deur tyd.

Die groot veranderings wat sal tot die planeet kom is genoeg om die menslike beskawing ernstig te verminder, as die mensdom nie voorbereid is nie.

Hier word die Seël gebreek, want ‘n Nuwe Openbaring moet gegee word. Die Seël was ná die lewe van Jesus gebreek toe Muhammad sy groot lewenstaak op die Aarde gegee was. En nou word die Seël weer gebreek in God se Nuwe Openbaring [vir] die wêreld.

Hier moet jy verstaan dat die groot Boodskappers het al vanuit die Engelagtige Vergadering gekom, in die wêreld vir ‘n groot taak gestuur, in die wêreld na groot draaipunte en geleenthede gestuur. Hulle het al vanuit die Vergadering gekom. Hulle het al dieselfde Bron. Hulle is nie seuns van God nie. Hulle is nie die sentrum van die heelal nie.

Hulle het vanuit die Vergadering wat oor hierdie wêreld waghou gekom, ‘n wêreld met groot belangrikheid en betekenis in die heelal omdat die mensdom het hul geestelike bewustheid lewendig gehou. Nieteenstande hulle baie foute en tragiese geskiedenis – groot stryd en groot misgeluk hulle het op hulleself en op die wêreld gebring – dit is nog steeds ‘n wêreld van groot belofte en betekenis.

God sal ‘n nuwe Seël skep wanneer die Verkondiging van hierdie tyd klaar is, en dit sal vir eeue goed bly.

Mense sal nog aanspraak maak om boodskappe van God te hê of profete of verlossers te wees. Maar die Engelagtige Vergadering sal nie vir hulle gee wat dit sal benodig om vir hierdie werklik waar en geloofwaardig te kan wees. In hierdie manier doen die Hemel wat dit kan om die Openbarings te beskerm, wat so wondbaar is aan menslike misgebruik en misverstaan.

God se Nuwe Openbaring vir die wêreld na hierdie groot draaipunt is die uitgestrekste ooit aan die wêreld gegee – nou aan ‘n geletterde wêreld gegee, ‘n wêreld van globale koophandel en kommunikasie, ‘n wêreld van globale gevare en risikos, nou met dit se eie kommentaar om die geleentheid dat dit verkeerd opvat en verkeerd toegepas sal word te beperk, met baie herhaling gegee, in baie maniere vertel om die grootste geleentheid te gee vir mense rêrig te verstaan wat hulle ontvang en hoekom dit moet in hierdie tyd gegee wees.

God se Nuwe Boodskap vir die wêreld bevat ‘n waarskuwing, ‘n seën en ‘n groot voorbereiding. Sonder hierdie voorbereiding, kan jy nie die waarskuwing beantwoord nie. Sonder die waarskuwing, sal jy nie die belangrikheid van die voorbereiding verstaan nie. En sonder die seën, sal jy nie die sterkte hê of weet waarheen binne-in jouself of tussen mekaar te kyk vir die dapperheid en die vasberadenheid om te doen wat moet vir die wêreld gedoen word, om die werklike betekenis van jou doel hier en hoekom jy na hierdie groot draaipunt gekom het te verstaan.

Hierdie is nie ‘n geskenk vir die gekose weiniges nie, of vir ‘n klomp uitverkore individuele nie, of vir die bevooregste tussen julle nie. Dit is vir die hele wêreld gegee, in die eenvoudigste woorde gegee, in die duidelikste manier moontlik gegee, met groot sterkte gegee, sprekend aan amper elke laan van menslike ervaring, gegee om die mensdom hierdie een groot kans te gee om die wêreld te genees en hulleself voor te berei vir ‘n Groter Gemeenskap van lewe, waarvoor hulle moet nou leer om te beantwoord.

Moenie dink hierdie is ontoepaslik vir jou behoeftes nie, want hierdie is die wêreld wat jy hierheen gekom het om te dien. Hierdie twee groot gebeurtenisse sal bepaal in alle sake, in alle soorte maniere, watter soort lewe jy sal kan hê, wat sal jou lewe beperk en wat van jou jou groter sterkte, en die groter bedoeling wat onder die oppervlakte van jou verstand weggesteek lê, kan uitlok. Moenie dink hierdie spreek nie aan jou nie, want jy was in die wêreld vir hierdie gestuur.

Wat gebeur in hierdie wêreld en buite hierdie wêreld, betreffende hierdie wêreld, sal die noodlot en die toekoms van elke persoon vandag lewendig, en van hul kinders en die toekomende generasies, bepaal. Daardie is hoe magtig hierdie is. Daardie is hoe noodsaaklik hierdie is.

Dit [die Nuwe Boodskap van God] sal jou begrip van godsdiens verander en groot helderheid hierby bring. Dit sal die eenheid van al die godsdienste en hoe hulle opmekaar gebou het om ‘n ware morele en etiese grondslag vir menslike gedrag en begrip te stig.

Maar jy leef nou in ‘n verskillende wêreld, en jy sal ‘n baie verskillende wêreld in die toekoms sien – ‘n wêreld van agteruitgaande hulpbronne en onstandvastige klimaat, ‘n wêreld wat almal se lewens sal beïnvloed, ryk of arm, in elke hoek van wêreld.

So groot is die behoefte. So groot is die risiko. So groot is die invloed en die mag van hierdie dat God weer gepraat het en ‘n nuwe Boodskapper in die wêreld gestuur het. Hy is van die Engelagtige Vergadering gestuur, verwant met al diegene wat agter hom gestuur was. Hulle staan saam met hom, want hy is die Boodskapper vir hierdie tyd, vir hierdie tydperk en vir al die toekomende tye vir ‘n baie lank tyd.

Die Seël sal met hom wees, en die Hemel sal kyk om te sien wie sy teenwoordigheid op Aarde kan beantwoord. Want hy is nou ‘n ouder man en hy het nie baie tyd om hierdie aan ander mense te leer nie.

[Hy] het sy lewe gespandeer om ‘n Openbaring te ontvang wat meer uitgestrek en meer volledig is as enigiets wat ooit tevore aan die mensdom gegee was.

Dit sal die bedoeling van die lewe in die heelal openbaar. Dit sal openbaar wat oor die horison van jou lewe en van die hele wêreld sal kom. Dit sal die ware inbors van menslike geestelikheid byna ‘n hoër verdieping openbaar, byna ‘n verdieping wat Kennis genoem is. Dit sal openbaar wat die mensdom moet leer om werklike samewerking hier op Aarde te skep en die onophoudelike stryd en die vreeslike beroof van die wêreld te einde. Want hierdie is die enigste wêreld julle sal hê wat julle kan onderhou.

Die heelal rondom julle sal nie julle s’n om te verower en te ondersoek buite hierdie sonnestelsel wees nie. Daarheen is daar groot gevare, waaroor die mensdom weet glad niks. Hulle sien nog deur primitiewe oë, die oë van onbewustheid en hoopvolheid en verwagting. Hulle weet nie waarmee dit behandel in ‘n Groter Gemeenskap van lewe in die heelal nie.

God moet nou hierdie gee, ten minste genoeg, sodat die mensdom kan met wysheid en met betreffing tot die toekoms voorberei en optree, eerder as uit haastigheid vir die oomblik te optree.

Hierdie het alles om te doen met wie jy is – jou dieper inbors, hoekom jy is hoe jy is en hoekom jy ontwerp is soos jy is – wat iets is wat jy kan nie verstaan nie totdat jy besef dat dit vir ‘n groter doel is, wat jy nog nie rêrig gevind het nie.

Jy moet aanvaar dat die Seël van die Profete het gebreek geword. Nie deur ‘n persoon nie, nie deur ‘n godsdiens nie, maar deur God, wat kommunikeer met die wêreld deur die Engelagtige Teenwoordigheid en Vergadering wat hierdie wêreld en die vooruitgaan en die evolusie van die mensdom oorsien.

Hier sal daar groot helderheid wees oor die vrae van godsdiens, die bedoeling van jou lewe, die bestemming van die mensdom en die groot toekomende uitdagings, waarvoor die mensdom in hierdie tyd moet voorberei.

Moenie huiwering vir hierdie wees nie. Moenie terug in die skadus van jou eie afgetrokkenheid val nie. Moenie in vertwyfeling raak nie. Want God het vir jou ‘n dieper sterkte binne-in jouself gegee om jou te bekwaam om te beantwoord, voor te berei om ‘n groter wêreld onder die oë te sien, en ‘n groter lewe te ervaar.

Jy verstaan tog nie wat hierdie beteken nie, maar mettertyd sal dit so helder as die dag word. Want God het jou die oë waarmee te sien en die ore waarmee te hoor gegee, maar hulle is nie die oë waarmee jy nou sien of die ore waarmee jy nou sien nie. Tog is hulle binne-in jou – dieper binne-in jou.

Hierdie is die ware sterkte van jou lewe. Hierdie is die ware sterkte van die menslike familie. Dit is hierdie wat die hele verskil in die uitslag van jou lewe op Aarde en vir die toekoms en bestemming van die mensdom sal maak.

Slegs God se Nuwe Openbaring vir die wêreld kan nou hierdie dinge aan jou openbaar. Sonder hierdie, sal die mensdom aanhou in hul radelose strydende ondergang, hul radelose strydende rigting in die lewe, die wêreld so ernstig opverbruik dat dit sal nie kan menslike beskawing in enige soort herkenbare vorm onderhou nie. Julle sal die prooi van oorheersende kragte vanuit die heelal word, en alles waardevol wat julle geskep het sal velore word.

Dit is slegs God se Openbaring vir die wêreld wat hierdie dinge nou vir jou kan openbaar, sonder gewrongenheid, sonder die belangstelling van enige buiteaardse ras betrokke te wees, sonder enige manipulasie hoegenaamd.

In jou hart, sal jy beantwoord want byna ‘n dieper verdieping is jy nog met God verbind. Of jy godsdienstig is of nie, of jy ‘n geloof tradisie hê of nie, is jy nog verbind. En daardie is die belofte van jou toekomende verlossing, die bron van jou groter sterkte en jou groter oplossing uit wat ook al tevore aan jou gebeur het.

Die Seël van die Profete het deur God weer gebreek word. Dit was bestem om gebreek te word sodra as die mensdom het ‘n sekere destinasie bereik, het ‘n sekere draaipunt bereik waarheen dit sou uitdagings aankyk wat die menslike familie vantevore nooit nie gesien het nie, ‘n wêreld wat agteruitgaan en die werklikhede van die heelal rondom julle aankyk.

God het nou nie helderhuid gegee om te verstaan wat al die groot tradisies werklik gesê het, tevore hulle verander en aangeneem was en deur generasies van individuele en regerings vir hul eie doelwitte gebruik was.

Hier ere jy al die groot Boodskappers en verstaan hul taak op Aarde meer volledig, in ‘n helder lig. Want daar behoort nie stryd en medediging tussen die godsdienste van die wêreld te wees nie, want hulle was alles deur God gestig, en hulle was alles deur mense verander.

Die Seël word gebreek, maar sal weer gestig word sodra as God se Nuwe Openbaring voleindig is, en sodra as die Boodskapper die tyd het om dit in sy eie tyd te verteenwoordig, wat moet nou gebeur om vir die Openbaring wragtig, volledig geloofwaardig te wees. Dit kan nie later versamel word deur diegene wat nie hom geken het nie.

Dit het sy groot taak gewees om die grootste Openbaring wat ooit aan die wêreld gegee is te ontvang – om dit bymekaar te maak, om dit se noukeurigheid te beveilig, om daarom te leer sodat dit kan geleer wees, om dit heeltemal te verstaan terwyl hy ‘n persoon hier in die wêreld is, om dapper individuele rond hom te versamel wat sou hom met hierdie groot take help sodat tydens sy lewe, die Openbaring kan in dit se suiwer vorm verteenwoordig word, en dus ‘n verknorsing te oplos wat die vroeër Openbarings vir die mensdom gekwel het.

Die Seën is met jou. Dit is met die wêreld, maar dit kom met ‘n groot dringendheid en noodsaaklikheid. Dit is nie ‘n ding wat jy gebruik om jouself te probeer verryk of daarmee te speel. Jy moet dit met eerbied aankom, en ook met groot ernstigheid en die willigheid om te sien wat dit werklik vir jou lewe en vir die wêreld beteken.

Dit moet spreek aan mense van alle geloof tradisies en alle nasies en kulture.

Dit moet vry van enige soort eiendom van ‘n bestaande godsdienstige instelling wees buite wat die Boodskapper gestig het om dit te ontvang, voor te berei en in die wêreld te verteenwoordig.

Hy sal jou ondersteuning nodig. Maar jy moet van hierdie leer en in jou lewe toepas om te verstaan. Jy kan nie afsonderlik staan en dit verstaan, want daardie is nie moontlik nie met ‘n groot Openbaring gebore van die Hemel vir die welstand en die beskerming van die wêreld.

Mag die Seën met die Boodskapper wees en al diegene wat hom in sy oorblywende jare op Aarde help. En mag diegene wat die dapperheid, nederigheid en die groot behoefte om te verstaan hê, ontvang hierdie betyds om dit se wesenlike belangrikheid vir hul lewens en vir die toekoms van hierdie wêreld te herken.

God Het Weer Gepraat

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op Februarie 24, 2011
in Boulder, Colorado

God het weer gepraat.

God het weer gepraat want die wêreld kyk nou aan die grootste moeite wat dit ooit ge-ervaar het, die moeilikste uitdagings wat dit ooit ge-ervaar het.

Die menslike familie het ‘n omgewingsramp geskep wat die mag hê om hul beskawing te ondermyn – ‘n ramp met so baie faktors; ‘n ramp wat jou omgewing sal verander, jou grond sal opverbruik, jou riviere sal opdroë; ‘n ramp wat jou groei en uitbreiding tot ‘n einde sal bring; ‘n ramp wat die gevolg is van dekade en eeue misgebruik van die wêreld, sonder ‘n denk vir die toekoms, asof die wêreld ‘n eindelose oorvloed is wat sonder grense kan verbruik word.

En die godsdienste van die wêreld, wat alles deur God begin was, is in stryd met mekaar – partykeer geweldig, dikwels haatdraend – in stryd met mekaar, stry met mekaar vir voorrang en herkenning, en aanspraak maak om die uitnemendste of selfs die eintlike ware betoging van God se Openbaring te wees, die eintlike ware pad wat nou moet gevolg word.

God het weer gepraat want die mensdom het die wêreld berowe en kyk nou aan ‘n geval wat na groter berowing en stryd kan lei.

God het weer gepraat want elke godsdiens het misluk om vereniging te vind, behalwe baie weinige individuele en samestellings.

Hulle het misluk om tussen die stamlike identiteite te brug genoeg om ‘n wêreld gemeenskap te stig – om verby ‘n mens se onmiddelike groep, ‘n mens se gewestelike identiteit, ‘n mens se unieke gewoonte en kultuur te gaan, om deel van ‘n wêreld gemeenskap te word.

Hierdie is evolusie vir die mensdom, ‘n evolusie wat tot ‘n groot diversiteit van kulturele uitdrukking lei, maar bemoontlik dat mense saam kan leef en kommunikeer en meedeel hul skeppings met mekaar.

God het weer gepraat selfs al baie mense sê hierdie nie moontlik is nie, dat die laaste profeet het die groot en finale boodskap vir die wêreld [gehad]. Maar watter persoon kan die sê? Selfs God se Boodskappers kan nie sulke aansprake maak nie.

Want God kommunikeer wanneer God wil, en is nie deur menslike idees of gelowe gebonde nie. Dit is hovaardigheid om te dink dat die Skepper van al die heelalte sal deur menslike vermoede en menslike vermaning verhinder word.

Daardie is hoekom God weer gepraat het, want daar ‘n groot korreksie is wat moet tot jou begrip van die Goddelike Teenwoordigheid en Mag kom, wat in jou lewe en in die wêreld en buite die wêreld in ‘n Groter Gemeenskap van lewe in die heelal is.

Die mensdom staan byna die grens van die ruimte, die grens van ontmoeting met ‘n Groter Gemeenskap van lewe – ‘n Groter Gemeenskap wat ver meer ingewikkeld, vereisend en uitdagend is as enigiets wat die menslike familie ooit ontmoet het.

Dit is asof die mensdom ‘n jongeling is, wat by ‘n volwasse wêreld ingaan, vol vermoede en self belangrikheid, natuurlik, maar onbewus en gevaarlik naïef van die werklikhede en moeilikhede van daardie volwasse wêreld.

Die godsdienste van die wêreld, wat gegee was om die menslike beskawing te opbou, was nie ontwerp om die mensdom vir die Groter Gemeenskap te voorberei nie. Dit was nie hul doel of hul funksie nie, jy sien.

Maar nou het die vooruitgang en die proses van evolusie die mensdom tot hierdie draaipunt gebring. Omdat hulle in ‘n wêreld van agteruitgaande hulpbronne en ‘n groeiende bevolking woon, moet hulle nou die werklikheid, die moeilikheid en die groot geleentheid van ‘n Groter Gemeenskap van lewe onder die oë sien.

Want verby jou vrese, verby jou bekommerdheid, verby jou vermyding en ontkenning, sal jy kan sien dat die Groot Golwe van verandering wat na die wêreld toe kom en die mensdom se ontmoeting met ‘n heelal vol intelligente lewe die twee grootse dinge is, die twee grootste motiverings is wat die mensdom sal oplaas lei om saam te werk en ‘n fungerende en gelykmatige wêreldorde te stig, ‘n wêreld standvastigheid wat vantevore nooit nie gevind was nie.

Hierdie standvastigheid kan nie onder verdrukkende regering wees nie, of dit sal nie sukses hê nie. Dit word nou deur noodsaaklikheid ontwikkel. Want nasies wat teen mekaar stry en veg sal die wêreld net vinniger en vinniger opverbruik. En met ‘n veranderende klimaat en ‘n veranderende omgewing, nasies sal moet saamwerk om te oorleef en vir hulle mense te verskaf.

Dit is die lewe byna so eenvoudig en wesenlik ‘n verdieping, verlore vir die moderne verstand wat slegs oor sy begeertes en vrese, sy fantasies en sy skeppings dink met so onophoudelike selfbevredigendheid dat dit kan nie die werklikhede van die lewe ditself sien nie.

Beroof jou omgewing en dit sal jou ondermyn. Dit sal teë jou werk. Veg met mekaar, en oorlog sal ewigdurend word. Die [ou] wrokke sal hervat word, en nuwe wrokke [sal] gestig word.

Die wêreld nodig ‘n Nuwe Openbaring. Want die Christendom kan nie die wêreld red nie. Islam kan nie die wêreld red nie. Boeddhisme en Hindoeïsme kan nie wêreld red nie. En Judaïsme was nooit geskep om die wêreld te red nie.

Noudat daar ‘n wêreld gemeenskap van groot inter-afhanklikheid en groot breekbaarheid en groot wondbaarheid is, albei aan inwendige instorting en uitwendige medediging en ingryping, is dit tyd vir die mensdom te opgroei. Dit is tyd vir ‘n hartverandering, vir mense van alle nasies – ‘n rekening van die werklikheid van die situasie, ‘n begrip van die Groot Golwe van verandering en hul mag om ‘n vastige wêreld te beïnvloed en ondermyn.

Dit is tyd om vir God weer te praat. God weet hierdie dinge, natuurlik, maar weinige mense kan dit herken.

Baie mense wag vir die vervulling van hul vroeër profesies – die terugkom van die Imam, die Maitreya [of] die Jesus. Maar hulle sal nie terugkom nie, jy sien. En diegene wat kom om aanspraak op hierdie titels en identiteite te maak sal nie die geestelike inligtes of die geestelike begawes wees nie, maar diegene vanuit die Groter Gemeenskap wat hier is om voordeel van menslike dwaasheid en verwagting te neem.

God het weer gepraat. As jy eerlik die behoefte vir hierdie kan sien – die behoefte vir hierdie in jou lewe, in jou gemeenskap, in jou gesin, in jou nasie, tussen jou nasies – dan kan jy sien dat ‘n Nuwe Openbaring benodig is en dat jy werklik in ‘n tyd van Openbaring leef.

Maar hier moet jy baie helder wees, want God gee nie vir jou ‘n nuwe superheld waarin te glo nie. God gee nie vir jou ‘n massiewe leerstelling om vas aan te klewe onder die ernstige bedreiging van straf as jy sal misluk. God vra nie dat jou moet in een onderwyser glo nie. God vra nie dat jy een teologie of een wysbegeerte moet hê nie.

God bring, in pleks daarvan, die Mag van Kennis aan die individueel en met daardie Mag, verantwoordelikheid in diens vir die wêreld. God gaan nie die mensdom ‘n nuwe idee gee waaroor hulle in verskil sal veg. Dit gaan jou iets meer grondig gee, iets wat jy net rêrig vir ‘n wêreld gemeenskap kan gee, wat groot gevaar en onrustigheid aankyk.

Hierdie is ‘n meer gevorderde Openbaring – nie nou in eenvoudige stories of anekdote gegee nie, nie in vermanings gegee nie, nie in eenvoudige pastorale beelde gegee nie, nie in mistieke identiteite met die belofte van inligting gegee nie, maar gegee om die individueel tot ‘n plek van herkenning en ‘n sin van verantwoordelikheid te bring, nie net vir hulleself nie, maar vir die redding van die menslike beskawing ditself.

Mense sal nie hierdie in die begin verstaan nie want hulle sien nie die groot gevaar wat die mensdom nou aankyk nie. Hulle dink die lewe sal soos tevore wees, dalk meer problematies, meer moeilik, meer onseker. Hulle besef nie dat hulle in ‘n nuwe wêreld woon nie – ‘n wêreld wat onbemerkbaar verander het, ‘n wêreld wat nie deselfde as die wêreld waarin hulle opgegroei het sal wees nie, die wêreld van hul ouers of voorgangers. En hulle sal sien dat sonder die leiding van Kennis binne-in hulleself, is hulle in hierdie wêreld verlore – hierdie wêreld wat meer en meer verontrustend, meer en meer onseker sal word.

Na ‘n sekere punt, kan jy nie van hierdie hardloop nie. Jy kan nie in ‘n staat van fantasie of ontkenning leef nie, waarheen jy jou beskuldiging en vyandelikheid op jou ouers of jou kultuur of instellings of regerings uitdruk.

Daar moet ‘n rekening wees, jy sien, en die vroeër hierdie rekening vir die individueel gebeur, die vroeër begin hulle om hul lewe te hersien.

Maar wat die mensdom sal lei, is die dinge wat jou besluitings beïnvloed en bepaal. Of jy die leier van ‘n nasie is of ‘n arme persoon is wat buite ‘n stad woon, is dit die dinge wat jou besluitings beïnvloed en bepaal en wat jy binne jouself en ander mense hoor en sien wat die hele verskil sal maak tot wat jy besluit om te doen in die gesig van die Groot Golwe van verandering en hoeveel wysheid jy kan in jou eie omstandighede bring, maak nie saak hoe moeilik dit is nie.

God gee vir die mensdom iets wat die mensdom selfs weet nie dit nodig nie – die een kern komponent, die vermiste deel, die deel wat slegs God kan verskaf, die sterkte, die mag en die sig wat slegs God kan verskaf.

Sonder hierdie, jou tegnologie sal jou nie red nie. Jou vernuf sal jou nie red nie. Geluk sal jou nie red nie. Ontkenning of vermyding sal jou nie red nie. Om jouself in jou stokperdjies en afleidings te verloor sal jou nie red nie. Daardie is hoekom God weer gepraat het.

Die Boodskap is eerlik. Dit is so eerlik dat mense sal weghardloop daarvan. Dit is so eerlik dat dit miskien sal die persoon wat dit ontvang verwar. Dit is so eerlik omdat dit vra vir jou om so eerlik te wees.

Dit vra vir jou wat God in jou geskep het te wees en die deel van jouself wat ‘n produk van jou lewe in die wêreld is te bestuur – ‘n groot aanvra, maar ‘n redelike aanvra as jy gaan bekwaam wees om ‘n agteruitgaande wêreld en die werklikhede van die Groter Gemeenskap te aankyk, waarheen kinderlikheid en dwaasheid sal jou skade en verswak.

Die wêreld het verander. God se groot Openbarings moet nou die volgende fase van hul uitdrukking gegee word – nie om hulle te vervang nie maar om hulle te oplig en hulle skoon te maak en hulle in eenstemmigheid met mekaar te bring. Hulle is al paaie na Kennis toe, jy sien. Daardie is wat hulle werklik is.

Hulle het in ander dinge deur regerings, deur individuele en institusies, deur nasies wat mag en oorheersing soek omvorm geword. Hulle het met kulture en gewoonte en plaaslike waarnemings gemeng geword tot ‘n punt waar hul grondige beklemtoon en bedoeling kan moeilik wees om te onderskei.

Hierdie is om mense terug na die wese van geestelikheid toe te bring, wat die die mag en die teenwoordigheid van Kennis in die individueel is, die mag en die teenwoordigheid van Kennis – hierdie groter verstand wat God aan elke persoon gegee het, werkende deur groepe en nasies van mense, onderhoudend vryheid en vergiffenis, herkenning, kommunikasie, werk, inspanning, verantwoordelikheid.

Hierdie is nie net ‘n keuse nie, want die wêreld jy sien sal baie meer moeilik en baie meer drukkend word. En die besluite jy sal moet neem sal baie gewigtig vir jou en vir ander mense wees.

Jy kan nie dwaas wees in die gesig van die Groot Golwe van verandering nie. Jy staan na die grens van die Groter Gemeenskap. Slegs God kan jou vir hierdie twee groot werklikhede voorberei. En God gee vir jou die wesenlike komponente van daardie voorbereiding.

God gee die wêreld wat dit nodig, maar die mense kan nie dit sien nie. Hulle wil ‘n vegter-leier hê. Hulle wil ‘n militere krag hê. Hulle wil ‘n Barabbas hê, nie ‘n Jesus nie. Hulle wil die heer van die lande hê, nie die Heer van die Hemel hê. Hulle wil materiale mag hê. Hulle wil materiale oplossing hê. Hulle wil hê dat hul probleme vir hulle regmaak sal word. Hulle wil hul beheer oorgee in pleks van die geskenk van verantwoordelikheid.

Die wonderwerk van die Nuwe Boodskap is die wonderwerk van al die Openbarings. Dit is die wonderwerk van persoonlike Openbaring. Dit is die wonderwerk van persoonlike verlossing. Dit is die wonderwerk van persoonlike en individuele verantwoordelikheid en bydrae vir die samelewing en vir ander mense. Dit is die wonderwerk van gee. Dit is die wonderwerk van vergiffenis. Dit is die wonderwerk van resonansie met ‘n ander persoon byna ‘n dieper verdieping, buite die gebied en die bereik van die verstand. Dit is die wonderwerk van jou ware werklikheid wat ditself in ‘n moeilike en kortstondige wêreld uitdruk.

Daardie wat jou besluite inlig sal die hele verskil maak in die bepaling van die uitslag. God het jou die stem en die gewete gegee om jou te lei, maar dit is nie jou stem of jou gewete nie. Dit is deel van ‘n groter Stem en ‘n groter gewete.

God regeer nie die wêreld nie, regeer nie die weer nie. God is nie die bron van jou mislukke en rampe, orkane en aardbewings en vloede. Daardie is net die werking van die natuur.

God het jou in hierdie moeilike en onvoorsigbare wêreld gestuur, so mooi as dit is, om die mag van Kennis terug te eis, en met hierdie mag gelei word om te gee wat jou ontwerp was om te gee, presies waarheen jou bydrae die grootste impak kan hê.

Al hierdie oorskry die menslike verstand, natuurlik, want jy sal nooit die werkings van die Skeppingswerk en die Hemel verstaan nie, wat ver verby die fisieke heelal strek, wat ditself so uitgestrek is dat geen ras ooit bekwaam was om dit heeltemal of ten volle betekenis te verstaan nie.

Hier verenig die praktiese en die mistiese. Hier die inwendige en die uitwendige maak hul wesenlike verbinding. Hier die verstand is deur ‘n groter verstand bestuur sodat die verstand se enorme bekwaamhede kan wyslik gebruik en toepas word. Hier mense verantwoordelikheid neem nie eintlik om hul geval in orde en balans te bring, maar ook om te sien wat hulle moet doen om die menslike familie te help êrens hul geskenke kan gegee wees.

Jy sal moet in die toekoms baie medelydend op die wêreld kyk. Jy sal baie misluk en verlies sien. Jy sal groot dwaasheid en selfs die terugkomende selfbevrediging van die mensdom meer en meer uiters word.

Jy sal moet vergewe, en medelydend op die wêreld kyk. Jy kan nie heeltemal daarvan afgeskei wees, want jy met dit verbind is, en jy was gestuur om dit te dien en jou doel en bestemming is daarmee verhoudend.

Die doelwit is nie [inwendige] vrede nie. Die doelwit is bydrae. Selfs die grootste gesante moes hierdie herken en uit in die wêreld gestuur geword om te leer en te verkondig en bydrae te gee, êrens hulle kan.

Jou prestasies in hierdie wêreld, of selfs jou geestelike prestasies, alles sal gebruik wees om te dien, om die las van diegene rondom jou te verlig, om mense te aanmoedig om terug na die Mag en die Teenwoordigheid te keer wat hul Bron en hul verbinding met die Goddelik is – met enige gelowe of simbole of tekens of persoonlikhede dat vir hulle die besielendste is.

Wat wesenlik en belangrik is is die nastrewing en die herkenming dat jy met twee verstande leef – die wêreldlike verstand en die dieper verstand van Kennis.

Hierdie is vir almal, nie net vir een volkstam, een groep of een tyd in die geskiedenis nie, en nie net om een groot voorverhaal in die lank storie van die mensdom se teenwoordigheid in hierdie wêreld te aanspreek nie.

God het nou oor groter dinge weer gepraat – dinge buite die gewone en dinge wat uiters gewone en belangrik is. God het weer oor die Groter Gemeenskap gepraat, en die Groot Golwe van verandering, en die betekenis van jou inwendige werklikheid [en] die wesenlike nastrewing om jou verbinding met Kennis terug te eis, wat nou hier is om jou te lei, te beskerm en na jou groter uitvoerings in die lewe toe te lei.

Dit is ‘n enorme deurbraak vir die individueel. En dit sal individuele wees wat die hele verskil sal maak in die besluit van die noodlot en die toekoms van die mensdom.

En daardie wat hul besluite inlig – as dit ambisie, gelowe, vrees, hoogmoedigheid en hul vorige opvattings is, of die groter besieling wat slegs Kennis kan verskaf – sal die uitslag in elke toestand bepaal.

God het weer gepraat. Jy moet tot die Openbaring kom om dit te sien. Moenie dwaas wees en afsonderlik staan en probeer om dit te veroordeel en te verstaan nie, want jy sal nie dit verstaan nie. En om dit te veroordeel beteken slegs om jou dwaasheid en gebrek van eerlikheid te betoon.

Hierdie is ‘n groot tyd van Openbaring. Dit is ‘n groot tyd van voorbereiding vir die toekoms. Dit is ‘n groot tyd om jou lewe in balans en eenstemmigheid te bring en jouself vir ‘n nuwe wêreld te voorberei, ‘n uitdagende wêreld, maar ook ‘n verlossende wêreld indién die mensdom besluit om wat God verskaf het te volg.

Die Verbintenis

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op April 16, 2011
in Boulder, Colorado

Ons sal vandag oor God, die Hoër Gesag praat.

Die Hoër Gesag praat nou met jou, deur die Engelagtige Vergadering, praat met ‘n deel van jou wat die sentrum en die bron van jou Wese is, praat verby jou sosiale bedinging, verby jou idees en gelowe en die idees en gelowe van jou kultuur of selfs jou godsdiens.

Die Hoër Gesag het ‘n Boodskap vir die Wêreld en vir elke persoon in die wêreld. Die Boodskap is meer as ‘n idee. Dit is meer as selfs ‘n klomp idees. Dit is ‘n roeping en ‘n bevestiging, wat vir jou roep om te beantwoord en wat bevestig dat daar ‘n dieper inbors binne in jou en binne in al die mense van die wêreld is. Die bevestiging is ‘n draaipunt in jou bekwaamheid om te beantwoord.

Die Mag en die Teenwoordigheid presideer oor die fisieke heelal, ‘n heelal ver groter en meer uitgestrek as jy moontlik kan verbeeld, en selfs verby die fisieke heelal na die groter sfere van die Skeppingswerk sigself, wat iets is wat weinige mense in die wêreld het nog ooit bedink moontlik kan wees.

En tog praat die Hoër Gesag met jou in jou privaatste plek, die sentrum van jou Wese, diep onder die oppervlakte van jou verstand.

Hierdie is die grootste verhouding en die Bron van bedoeling in al jou verhoudings met mense, met plekke en selfs met dinge.

Nou nodig jy om hierdie Hoër Gesag met die dieper deel van jouself te praat, om jou in kennis met die dieper deel van jouself te stel en jou voor te berei vir lewe in ‘n nuwe wêreld en vir verbintenis met ‘n heelal vol intelligente lewe, wat die Groter Gemeenskap van lewe is. Jy weet nie oor dié dinge nie, maar hulle is deel van jou.

Miskien het jy jou dieper inbron in tye van helderheid ervaar, tye van voorafwetenheid en selfs tye van teleurstelling, toe jy verby jou begeertes en jou vrese en die begeertes en die vrese van ander mense kon gesien.

Die Hoër Gesag roep vir jou, roep vir jou deur die Antieke Gange van jou verstand, roep vir jou verby jou gelowe en jou vooringenomenhede.

Want God het weer gepraat en die Woord en die Klank is in die wêreld. Dit is ‘n dieper kommunikasie, ver meer diepgaande as die intellek kan verstaan.

Dit praat oor ‘n groter doel en ‘n dieper verantwoordelikheid en ‘n groter verbinding, albei binne hierdie wêreld en buite. En deur hierdie verbinding, word jy in ‘n brug – ‘n brug na die wêreld toe, ‘n brug van jou Antieke Tuiste waarvandaan jy gekom het en waarnatoe jy sal terugkeer.

Mense wil baie dinge hê. Hulle het groot vrese – die vrees van verlies, die vrees om nie te hê nie, die vrees van berowing, die vrees van verdrukking, die vrees van pyn en lyding en die vrees van dood.

Maar die Hoër Gesag praat verby al dié dinge. Hier praat die Skepper met die Skeppingswerk.

Die Skeppingswerk binne in jou is die dieper verstand wat Ons “Kennis” noem. Dit is die bestendige deel van jou. Dit is die deel van jou wat vorige hierdie lewe was en ná hierdie lewe sal wees, wat deur die sfere van die Afgeskeidenheid reis, slegs deur die mag van die Stem gelei.

Mense wil baie dinge hê. Hulle het groot vrese. Baie mense het vas gelowe. Maar die Hoër Gesag praat verby dié dinge met almal wat kan sien en hoor en uit ‘n dieper verdieping kan beantwoord.

Jy kan nie rekenskap van hierdie gee nie. Dit is groter as jou verstand. Jy kan nie hierdie debat nie, want dit is verby jou bekwaamhede.

Dit is so geheimenisvol want dit deurtrekkend is. Die oorsprong daarvan is buite hierdie wêreld en alle wêrelde; dus kan jy dit nie verbeeld nie.

Maar die ervaring is so diep, dit kan die pad van jou lewe verander en kan jou uit jou droom van Afgeskeidenheid ontwaak, en uit jou vooringenomenheid en jou assosiasies en alles roep sodat jy die Antieke Stem sal kan hoor, so antiek dat dit oor ‘n lewe verby jou rekenskap praat. Maar ‘n lewe wat jou lewe is.

God weet wat oor die horison kom. God weet hoekom jy hier is. God het jou vir ‘n doel gestuur. Jou planne en jou doelwitte selde vir hierdie rekenskap gee.

Dit is iets ver groter. Dit is iets meer eenvoudig en nie so hoogdrawend nie. Dit is iets wesenlik vir jou Wese en jou inbors en jou ontwerp.

Dit is die aanvanklikste verhouding wat jy hê, die diepste liefde, die grootste verbinding. Dit verenig jou met jouself en bring jou lewe in fokus.

Dit roep jou uit situasies wat skadelik is of nie ware belowe vir jou het nie. Dit roep jou in ‘n groter deelneming in die wêreld, deur ‘n geheimenisvolle Antieke Stem gelei, ‘n Stem anders as enigiets jy nog ooit gehoor het, dieper as enigiets jy nog ooit gevoel het, groter as enigiets jy kan sien of aanraak.

Mense wil baie dinge hê. Hulle is deur groot vrees aangedryf. Selfs hulle plesiere is vol vrees en bedugtheid.

Maar die Antieke Stem is verby vrees, en wanneer jy beantwoord, is jy verby vrees.

Wie kan sê wat hierdie is? Wie kan rekenskap vir hierdie gee?

Moenie dwaas wees en oor hierdie in terme van produktiwiteit dink nie. Moenie analities wees nie. Want hierdie gebeur by ‘n dieper en meer grondige verdieping.

Moenie huiwering vir hierdie wees nie. Want hierdie is jou lewe, jou doel en jou roeping.

Die Teenwoordigheid en die Genade is met jou. Maar jy kyk na ander dinge. Jou verstand is êrens anders. Daardie wat jou verlos en herstel nou met jou is. Maar jy kyk in die tenoorgestelde rigting.

Die Openbaring is in die wêreld. God het weer gekom met ‘n groter Boodskap vir die mensdom en ‘n voorbereiding vir ‘n moeilike en gevaarlike toekoms vir die menslike familie.

Wat is hierdie? Wat beteken dit? Hoekom gebeur dit? Hoe kan ‘n mens voorberei?

Slegs die Openbaring kan hierdie vrae antwoord. As jy jouself afsonderlik stel, kan jy nie hierdie vrae beantwoord nie.

Mense wil baie dinge hê. Hulle is baie afgetrokke. Maar hulle weet nie waar hulle is of wat hulle doen nie. Hul doelwitte is merendeels die doelwitte van die samelewing. Hulle weet nie waarheen hulle in die lewe gaan of hoekom hulle hier is of wie het hulle gestuur en wie sal hulle herstel en vervul en hul lewe bedoeling en rigting gee.

Nou spreek die Antieke Stem aan jou. En jou sal die Antieke Stem binne in jouself hoor beantwoord, want die verbinding baie diep is. Dit is soos die riviere wat in die woestyn diep onder die ground vloei, ondergronde riviere van die suiwerendste water wat nie van die oppervlakte gesien kan word nie en nie gevind kan word nie, sonder ander metode.

Terwyl jy jou lewe by die oppervlakte leef, diep binne in jou, is jou met die Goddelik verbind. En hierdie verbinding is deur die Roeping en die antwoord ervaar, per ‘n dieper Stem en ‘n groter rigting te volg.

Mense vra Waarom? Waarom gebeur dié dinge? Hulle moet stop en luister en leer om te luister sodat hulle hul aandag volledig in hierdie oomblik kan bring sodat hulle kan hoor en voel en sien wat die Openbaring binne in hulle roer.

So roer die Openbaring, die Openbaring binne in elke persoon. Hierdie is hoe God met die wêreld praat in die tyd van Openbaring. Hierdie is verhouding by die diepste en belangrikste verdiepings.

Jy kan nie weg van God afbreek nie. Want God gaan allerweë saam met jou. God is elke oomblik saam met jou, in elke bedrywigheid wat jy doen.

Net in jou gedagtes kan jy afgeskeie wees, geassosieerde met ander dinge, identifiseerde met ander dinge. Maar die Antieke Stem is binne in jou, en roep vir jou om te beantwoord, en lei jou, en weerhou jou.

Om jou dieper voorgevoelens en die aandrange van jou hart te verstaan, moet jy begin om te luister. Luister binne jouself. Luister na die wêreld sonder beoordeling en veroordeling. Luister vir die bewyse van wat kom. Luister na hoe jou moet beantwoord. Luister na wie om mee te wees en wie nie mee te wees nie.

Hier jy volg nie vrees nie. Hier is daar geen veroordeling nie. Hier daar is ‘n groter onderskeidenheid en ‘n groter erkenning.

God het Kennis in jou gestel om jou te lei en te beskerm en op ‘n groter lewe en deelneming in die wêreld te lei. Dit bly buite die gebied en die bereik van die intellek. Dit gebeur by ‘n dieper verdieping.

Eers jy begin om hierdie te ervaar, begin jy ‘n groter onderskeidenheid te kry. Jy word versigtig oor wat jy doen en diegene waarmee jy omgaan. Jy luister aandagtig na ander mense om te sien of jou behoort om met hulle deel te neem en wat hulle vir jou kommunikeer.

Mense vetrou baie dinge, maar hulle weet baie min. Hulle leef by die oppervlakte van die verstand, wat onrustig en wanordelik is en deur die winde en die passies van die wêreld gelei is.

Hul gelowe vervang die dieper verhouding. Hul vooringenomenhede is ‘n vermyding van die groter verbintenis hulle voorbestemd is om te hê.

Afsonderlik, kan hulle nie sien nie. Hulle kan nie weet nie. Hulle is verslaaf aan hul gedagtes, aan hul verstand, aan hul reaksies. Hulle is slawe, en leef slaafs.

Maar die Geheimenis is binne in hulle. Dit is die belangrikste ding in die lewe. Verby om doelwitte te bereik, rykdom en geselskap en erkenning in die samelewing te verkry, dit is die belangrikste ding omdat dit die arena van ‘n groter verbintenis is.

Die Geheimenis is die bron van alles belangrik. Al die groot uitvindings en bydrae, die groot verhoudings, die groot ervarings – hulle kom alles van die Geheimenis – wie jy is, hoekom jy hier is, wat vir jou roep, jou groter verbinding, jou bestemming met sekere mense in die wêreld, jou bekwaamheid om jou pad te vind terwyl almal rondom jou slapend is, dromend is of onantwoordend is. Hierdie is ‘n reis jy moet neem, of jou lewe sal ‘n onrustige droom wees, en niks meer nie.

Wanneer jy na jou Geestelike Familie terugkeer ná jy hierdie wêreld vertrek, sal hulle na jou kyk om te sien of jy jou opgawe vervul het, as jy die dieper verbinding gemaak het. En jy sal weet as jy het dit gedoen of het dit nie gedoen nie.

Hier is daar geeen beoordeling en veroordeling nie, slegs erkenning. Hier wat vantevore geheimenisvol was word selfs die werklikheid en jou prioriteite word duidelik. Daar is geen afleidings nie. Daar is geen weerstrewing nie.

En jy sal wil terugkom, en vir jouself sê, “Hierdie keer sal ek onthou. Ek weet nou. Ek kan nou sien. Ek sal onthou.”

Maar jy moet onthou terwyl jy hier is. Daardie maak die hele verkil. Daardie is die begin van alles belangrik. Daardie is die draaipunt van jou lewe.

Dit is slegs geheimenisvol want jy daarvan afgeskeie is, deur ‘n wêreld van vorm gevang, in die wêreld verlore, as ‘n indiwidueel opgegroei wat by ‘n moeilike en veranderende wêreld moet aanpas. Dan kom iets om jou te herinner, en jy begin om te voel dat die Geheimenis met jou is en jou beïnvloed.

Die Bron daarvan is buite die fisieke werklikheid, want wie jou is, buite die fisieke werklikheid is. Waarheen jy gaan is uiteindelik buite die fisieke werklikheid. Maar jy is bedoel om hier te wees want jy hier vir ‘n doel gestuur was. Daardie is die Geheimenis.

Ons praat oor hierdie dinge om jou by ‘n dieper verdieping te verbind, om daardie wat outenties is uit te roep, om met ‘n deel van jou wat jy skaars weet die dieper deel van jou is te praat. En hierdie deel van jou sal beantwoord weens Ons antieke verpligting bymekaar.

Jy is bang vir die, maar tegelyk wil jy dit hê. Dit is ‘n natuurlike verlange, meer natuurlik as enigiets anders wat jy nou doen of kan in die wêreld doen.

Dit is die Inskakeling.

Die Voorlesing

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op April 1, 2011
in Boulder, Colorado

God het weer gepraat. Ons is Diegene om die Boodskap te bring. God se Wil is deur ons verteenwoordig.

Ons is buite jou rekening, buite jou godsdienstige teories en jou persoonlike verbeelding.

Want menslike verbeelding kan net vervaardig vanuit wat dit in die fisieke wêreld ervaar. Maar die waarheid bestaan buite hierdie – buite die gebied en die bereik van die verstand.

Hierdie is die waarheid dwarsdeur die heelal, die Groter Gemeenskap van lewe waarin jy woon.

Ons bring die Groot Boodskap vir hierdie tyd, gebore van die Skepper van al die heelalte, vir die beskerming van die mensdom, vir die verlossing van die wêreld.

Ons is diegene wat jy nie kan verstaan nie. Maar Ons is die bron en die middel van wat die mensdom op hulle eie behoewe moet herken en moet doen, wat hulle moet sien, wat hulle nie gesien het nie, wat hulle moet weet, wat hulle nie geweet het nie, wat hulle moet doen, wat hulle nie gedoen het nie.

Hierdie is die Boodskap vir hierdie tydperk. Hierdie is die tyd van Openbaring.

‘n Sekere mens is in die wêreld gestuur om die Openbaring te ontvang en dit in die menslike bewustheid te bring, ‘n monumentaal taak.

Om die Nuwe Boodskap te ontvang is om die grootste Openbaring wat ooit aan die menslike familie gegee is te ontvang.

Om dit te teenwoordig sal ‘n monumentaal taak wees, ‘n taak vir die Boodskapper en vir almal wat hom sal help om die Openbaring allerweë dit benodig is te bring.

Dit is orals benodig, want die mensdom kyk aan groot gevaar. Hulle het die saad van hul eie dood gesaai deur die verwoesting en die verlaging van hul omgewing – hul waters, hul grond, hul atmosfeer – tot die punt waarheen die wêreld begin ditself om te verander, ‘n verandering wat groot beproewing en moeilikheid na die wêreld van mense en na die menslike familie toe sal bring.

Die mensdom kyk aan ‘n heelal van intelligente lewe. Hulle moet nou vir hierdie voorberei, want kontak alreeds begin het – kontak deur diegene wat die geleentheid sien om voordeel van ‘n swak en verdeelde mensdom te neem.

Dit is ‘n tyd van groot verandering en onsekerheid, waarin vreemde kragte sal soek om invloed te kry en waarin die mensdom sal deur hulle eie onwetendheid, dwaasheid en selfbevrediging gevang word.

Die Boodskap is te groot om in ‘n sin te sê, maar dit sal jou nader aan God en nader aan wat God aan jou gestuur het bring, as ‘n individueel, hier nou om in die wêreld te doen, wat iets baie verskillend is as wat jy vandag glo en verbeeld.

God het wysheid vanuit die heelal gebring om die mensdom vir die heelal te voorberei.

God het die wese van spiritualiteit in ‘n suiwer vorm gebring – onbenewel deur die geskiedenis en menslike manipulasie, ongebinde deur menslike politiek, wilskrag en korrupsie.

Ons bring die Stappe na Kennis sodat jy die dieper verstand mag ken wat God binne-in jou gesit het om jou in ‘n wêreld wat meer en meer gevaarlik word te lei.

Groot wanorde sal nou gebeur en alreeds begin het – natuurlike rampe gebore van die mensdom se onwetendheid en oorgebruik en misgebruik van die wêreld.

Dit is ‘n tyd van rekening, ‘n tyd van verantwoordelikheid, ‘n tyd om dwaasheid en hovaardigheid tot ‘n einde te bring.

Selfs God weet wat kom.

En Ons het ‘n Boodskap gebring – ‘n Boodskap van een duisend boodskappe, ‘n Boodskap van een duisend lerings, ‘n Boodskap groot genoeg om jou vir die res van jou tyd besig te hou, ‘n Boodskap groot genoeg om menslike inspanning, energie en bewustheid te herrig sodat die mensdom ‘n groter toekoms as hulle verlede mag hê; sodat die mensdom die Groot Golwe van verandering en ingryping en medediging van uit die heelal rondom julle mag oorleef.

Hoor die nie met jou idees nie, nie met jou gelowes of jou oordele nie, maar met die dieper verstand wat God vir jou gegee het om te hoor, te sien, te weet en met groter sekerheid te doen.

Ons woorde is nie vir spekulasie of debat nie. Daardie is die selfbevrediging van die dwase, wat nie kan hoor nie en nie kan sien nie.

Jy is bang vir die Openbaring, want dit jou lewe sal verander. Maar jy wil die Openbaring hê, want dit jou lewe sal verander.

Dit is jou geskil van verstand wat jou blind maak. Dit is die doelwitte wat teen mekaar stry wat jou in ‘n wanordelike staat hou en jou nie laat sien nie.

Ons is Diegene wat al die Openbarings aan die wêreld gebring het.

Want God praat nie. God is nie ‘n persoon of ‘n persoonlikheid of ‘n enkelvoudige bewustheid; om so te dink, onderskat jy die Skepper en oorskat jy jouself.

Dit is Ons wat deur die eeue met Jesus en die Buddha, die Mohammad en ander onderwysers en profete gepraat het, wie ‘n groter helderheid in die wêreld gebring het – die profete in elke tydperk en die Boodskappers wat selfs op groot draaipunte vir die mensdom kom.

Jy kan nie ons aanbid nie. Jy sal nie Ons name weet nie.

Want jy moet nou verantwoordelik word en die bekwaamheid en die mag gebruik wat die Skepper aan jou gegee het om ‘n wêreld met meer en meer behoeftes, onrustigheid en wanorde te dien.

Moenie buig voor die Skepper as jy onwillig is om te doen wat jy hierheen gestuur was om te doen, as jy kan nie die Stappe na Kennis volg, as jy die hovaardigheid hê om te dink dat jy jou eie bestemming en vervulling kan bepaal.

Moenie dubbelhartig wees. Moenie op die grond val en bid aan die God wat jy kan nie dien nie of wil nie dien nie.

Dan is dit beter om jou self-bepaalde lewe te leef en al die gevare daarvan te aanvaar, as aanbidding te gee vir ‘n God wat jy nie kan dien nie.

En as jy kan nie die Openbaring hoor nie, wat doen jy hier nou?

Elke Boodskapper het vervolging ge-ervaar. Elke Boodskapper het misverstaan geword. Elke Nuwe Openbaring het weergestreef en ontken en betwis geword.

Nou is daar nie meer tyd vir die nie. Die noodlot van die mensdom sal in die volgende twintig jare bepaal word – die toestand van die wêreld, die toestand van die menslike familie, die noodlot en die toekoms van die menslike beskawing.

Jy is nie meer alleen in die wêreld of selfs in die heelal nie, natuurlik nie. Jy weet nie wat nou gebeur en wat oor die horison kom want jy is te bang om te sien en jy is te hovaardig; jy meen dat jy weet. Dat is hoekom die Openbaring moet gegee word, om jou te wys wat jy buite menslike spekulasie en mening nie kan sien nie en nie kan weet nie. Hierdie is in al die Lerings van die Nuwe Boodskap bevat.

Hierdie is die Nuwe Boodskap. Stry teen die en jy stry teen jou eie herkenning.

Want jy moet weet oor die groter verstand en die groter sterkte wat die Skepper vir jou gegee het.

Wat in elke godsdiens geleer is, maar deur elke godsdiens bewolk en verduister is, moet nou herken word.

God bestuur nie die wêreld nie. God skep nie die rampe, die storms, die aardbewings, die oorstrome, die droogtes.

God wag nou om te sien hoe die mensdom met ‘n wêreld dit het verander sal behandel – ‘n nuwe wêreld, ‘n nuwe en onvoorspelbare wêreld.

Die mensdom verrys in ‘n Groter Gemeenskap van lewe in die heelal, omdat ander rasse hier is om invloed en heerskappy van ‘n wêreld met baie waarde en belangrikheid te soek.

Maar die mense sien nie. Hulle hoor nie. En as hulle selfs dink, skep hulle ‘n begrip wat hul idees en hul belowes bevestig.

So die mense sien nie. Die nasies voorberei nie. En die verwoestige gedrag aanhou.

Ons wag oor die wêreld. Ons het vir ‘n baie lank tyd wag gehou.

Ons is Diegene wat God gestuur het om die mensdom se ontwikkeling en evolusie te oorsien en die Openbarings te ontvang wat dan vir die Boodskappers gegee is, om die insigte te ontvang wat dan vir die profete gegee is, om die waarskuwings te gee, om die seënings te gee en nou ‘n voorbereiding te gee vir ‘n wêreld wat nie soos die verlede julle ervaar het is nie, en vir ‘n toekoms waarin die mensdom sal moet selfs met die Groter Gemeenskap stry.

God sal nie euwel wegjaag om die mensdom te red nie, sal nie die probleme wat die mensdom geskep het of die probleme dit moet deurgaan as ‘n natuurlike deel van evolusie beëindig nie.

Om so te dink, misverstaan jy jou verhouding met die Goddelik, terwyl jy nou in ‘n staat van Afgeskeidenheid leef.

Maar die Afgeskeidenheid was nooit totaal nie want daar ‘n deel van jou is wat nog verbind met God is.

Hierdie noem ons Kennis. En hierdie sal vir jou die beslissende faktor in die uitslag van jou persoonlike lewe word – die betekenis en die waarde van jou lewe – en of die mensdom kan voorberei, adapteer en kreëer in ‘n nuwe wêreld, in ‘n nuwe klomp toestande.

Nooit in die verlede was so ‘n Openbaring aan die mensdom gegee nie, want dit nie nodig was nie.

Julle het ‘n beskawing in die wêreld geskep. Dit is gebreek en afgeskeie, maar dit is ‘n beskawing.

Julle nasies en julle kulture het meer en meer onderling van mekaar afhangelik geword. Hierdie was die plan van die Skepper, want dit die natuurlike evolusie van die mensdom en alle intelligente rasse in die heelal is.

Nou moet julle die volgende groot draaipunt onder die oë sien – ‘n wêreld wat agteruitgaan, ‘n wêreld van agteruitgaande hulpbronne, ‘n wêreld van agteruitgaande standvastigheid, ‘n wêreld van agteruitgaande kos en water, ‘n wêreld waarin ‘n groeiende mensdom moet die toestande van die wêreld deurgaan. Om hierdie te doen, nodig julle ‘n nuwe Openbaring.

Die vorige Openbarings van die Skepper kan julle nie vir die Groot Golwe van verandering voorberei nie. Hulle kan julle nie vir julle bestemming in die Groter Gemeenskap voorberei nie. Hulle kan julle nie vir die groot draaipunte voorberei nie, wat nou met julle is en meer en meer met julle sal wees.

Jy het nie die antwoorde vir hierdie dinge nie. Dat is die rede waarom die Openbaring word gegee. Want nou nodig die mensdom aanraading en waarskuwing, seënbede en die voorbereiding vir ‘n toekoms wat nie soos die verlede sal wees nie.

Hoor hierdie woorde, nie met jou verstand nie maar met jou hart. Hulle spreek aan ‘n groter waarheid binne-in jou – ‘n groter waarheid wat buite jou begrip, gelowe en idees is.

Hulle spreek aan ‘n natuurlike resonansie binne-in jou, ‘n natuurlike verbinding, ‘n natuurlike rigting wat elke moment binne-in jou lewe, buite die gebied en die bereik van die verstand.

Hierdie is ‘n kommunikasie vir jou dieper inbors – om dit te versterk, om dit uit te roep, om dit teen jou idees, jou gelowe en jou bedrywighede, as hulle vandag bestaan, te stel.

Jy is onbereid. God het die voorbereiding gestuur.

Jy is onbewus. God gee die bewustheid.

Jy is onseker. God gee die pad uit geskil.

Jy is self-vernederend en vernederend van ander mense. God bring jou ware waarde en bedoeling in die wêreld terug.

Die wêreld verander, maar jy sien nie. God het jou die oë waarmee om te sien en die ore waarmee om te hoor gegee, maar hulle is verskillend as wat jy vandag doen en wat jy vandag verstaan.

Die mensdom sal misluk sonder die Nuwe Openbaring. Die wêreld sal donkderder groei, meer gevaarlik en meer afgeskeie sonder die Openbaring word.

Die mensdom sal hakkel en misluk onder hul eie foute en gebrek van helderheid

Die hulpbronne van die wêreld sal op stryd, medediging en oorlog gespandeer wees. Mense sal teen hulle regerings stry. Mense sal teen mekaar stry.

Daar sal onvoorafgaande stryd in die toekoms wees, meer, en meer aanhoudend as enigiets julle ooit gesien het.

Dit is die Nuwe Openbaring wat die vermiste bestanddele vir jou begrip bevat, die sleutel aan jou bewustheid en die bron van jou mag, sterkte en vasberadenheid.

Vir hierdie moet jy ‘n ernstige verstand hê, jou lewe ernstig neem en begin aandag gee aan die groter behoeftes en vereistes van jou lewe.

Daardie is waarom God die Openbaring gestuur het.

Hierdie is die Openbaring. Ons is die Openbaring.

Nou is daar geen helde om te aanbid nie, geen individuele om te vergoddelik nie; slegs groter verantwoordelikheid om te aanneem en ‘n groter wysheid om te gebruik.

Daar is geen ontsnapping deur persoonlike verligting nie. Daar is geen ontvlugting nie.

Daar is geen self-bedrog nie. Daar is slegs groter resonansie en verantwoordelikheid, groter opoffering en bydrae.

Daardie sal die wêreld red. Daardie sal die mensdom se vryheid en self-bepaling red in ‘n heelal waarheen vryheid baie skaars is, en moet baie versigtig beskerm wees.

Hierdie sal waardigheid en die bekwaamheid om iets van ‘n groter mag en betekenis te gee aan die individueel terugbring, ongeag wat jou omstandighede mag wees.

Hoor hierdie woorde – nie met jou idees, jou gelowes of jou menings, maar met jou hart, met jou dieper inbors.

Want God kan slegs spreek aan wat God in jou geskep het. God het nie jou sosiale persoonlikheid geskep nie. God het nie jou idees en gelowe geskep nie. God het nie jou besluite, jou foute en jou beroue geskep nie.

God kan slegs spreek aan wat God in jou geskep het, wat iets dieper is, iets meer deurtrekkend en meer natuurlik binne-in jou.

Die Nuwe Boodskap roep vir jou. Sodra as jy bewus daarvan word, dan moet jy die uitdaging van herkenning aankyk, en ook wat hierdie vir jou lewe sal beteken.

Mense verwerp die Openbaring want hulle wil nie verander nie. Hulle wil nie moet hul gelowe, hul idees en hul posisie in die samelewing hersien nie.

Hulle kan nie die Nuwe Boodskap betwis nie, nie werklik nie. Hulle kan dit net vermy en teen dit stry om hulle vorige beleggings en idees van hulleself te beskerm.

Wie kan teen die Wil en die Wysheid van die Skepper stry, behalwe op ‘n valse basis?

Hier sien jy die moeilikheid wat elke persoon aankyk. Hoe eerlik wil hulle werklik met hulleself wees, met wat hulle sien en ken? Hoe bewus wil hulle werklik van hulleself wees, hul toestand en die wêreld rondom hulle? Hoe verantwoordelik wil hulle wees om hul lewens in balans te bring en die moeilike besluite te neem, wat hulle vantevore nie geneem het nie?

Hier sal jy die verstand sien pronk soos ‘n soort god, terwyl dit feitlik ‘n wondermooi dienaar is. Daardie is die bedoel en die ontwerp van die verstand.

Hier sal jy hovaardigheid en onbewustheid sien getroud in ‘n self-bedroggende vorm wat so baie mense waarneem.

Jy sal sien wat groot is en wat klein is, wat sterk is en wat swak is, wat waar is en wat vals is, wat waardevol is en wat aansprak maak op waardevol te wees.

Die Openbaring openbaar alles.

Dit vra vir jou om wat groot binne-in jouself is te volg, en wat klein is te bestuur. Dit sê niks oor enige middel-grond in hierdie aanbetref nie.

Jy kan nie alles hê nie. Jy kan nie jou verlede en jou toekoms saam hê want hulle nie verenigbaar is nie.

Dit is slegs deur teleurstelling en misluk dat jy sien jy leef nie die lewe jy bedoel was om te leef nie, en dat jy nie eerlik en waar met jouself en eerlik en waar met ander mense is nie – ‘n streng maar noodsaaklike rekening in ‘n tyd van rekening, ‘n tyd van beseffing, ‘n tyd van Openbaring.

Luister na hierdie woorde – nie met jou idees nie, nie met jou veronderstellings nie, nie met jou hovaardighid, hoogmoedigheid of dwaasheid nie, maar met jou dieper inbors, want daardie is wat moet nou aan jou geopenbaar wees.

Daardie is deel van die Openbaring.