Author Archives: marc

Stappe 1 – 98

 

STAP 1

EK IS NOU SONDER KENNIS.

___________________________

 

 

DAAR MOET ‘N BEGINPUNT WEES op enige punt van ontwikkeling. Jy moet begin van waar jy is af, nie van waar wil wees nie. Jy begin hier in die begrip dat jy nou sonder Kennis is. Daardie is nie om te sê dat Kennis nie met jou is nie. Dit is eenvoudig om te sê dat jy nie met Kennis is nie. Kennis wag vir jou om te antwoord. Kennis wag om sigself vir jou te gee. Daarom, begin jy nou om voor te berei om in verhouding te wees met Kennis, die groter aspek van verstand wat jy saam met jou van jou Antieke Tuiste gebring het.

 

DRIE MAAL VANDAG BESTEE 10 MINUTE om te dink oor wat Kennis is, nie slegs jou eie idees toe te pas nie, nie slegs jou vorige begrip toe te pas nie, maar om te dink oor wat Kennis werklik is.

 

OEFENING 1: Drie 10-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 2

 

KENNIS IS MET MY. WAAR IS EK?

_______________________________

 

 

KENNIS IS HEELTEMAL MET JOU, maar dit woon in ‘n deel van jou verstand waarnatoe jy nog nie toegang gekry het nie. Kennis verteenwoordig jou Ware Self, jou Ware Verstand en jou ware verhoudings in die heelal. Dit besit ook jou groter roeping in die wêreld en ‘n perfekte benutting van jou inbors, al jou aangebore vermoëns en vaardighede, selfs jou begrensings – alles om gegee te wees vir goed in die wêreld.

 

KENNIS IS MET JOU, MAAR WAAR IS JY? Dink vandag oor waar jy is. As jy nie met Kennis is nie, waar is jy? Daarom, drie maal vandag, elkeen 10 minute, dink oor waar jy is, nie net fisies of geografies nie, maar waar jy is in terme van jou bewustheid van jouself in die wêreld. Dink baie, baie versigtig. Laat nie jou verstand toe om jou af te lei van hierdie orïentering nie. Dit is wesenlik nou by die begin van jou voorbereiding om hierdie vrae baie ernstig te vra.

 

OEFENING 2: Drie 10-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 3

 

WAT WEET EK WERKLIK?

_______________________

 

 

VRA VANDAG VIR JOUSELF WAT JY WERKLIK WEET en onderskei wat jy weet van wat jy dink of hoop na of vir jouself of jou wêreld wil hê, wat jy bang daaroor is, wat jy glo daarin, wat jy bemin and en wat jy waardeer. Onderskei hierdie vraag van alle sulke orïenterings tot die beste van jou vermoë en vra vir jouself “Wat weet ek werklik?” Jy moet aanhoudend eksamineer watter antwoorde ook al jy vir hierdie vraag gee om te sien of hulle jou oortuigings of aannames verteenwoordig of die oortuigings en aannames van ander mense of dalk eens die mensdom in die algemeen.

 

DRIE MAAL VANDAG, ELKEEN VIR 10 MINUTE, vra hierdie vraag en dink baie ernstig oor jou antwoord en oor die betekenis van hierdie vraag, “Wat weet ek werklik?”

 

OEFENING 3: Drie 10-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 4

 

EK WIL HÊ WAT EK DINK EK WEET.

_________________________________

 

 

JY WIL HÊ WAT JY DINK JY WEET, en hierdie is wat die basis van jou begrip van jouself en jou wêreld uitmaak. Feitlik, uitmaak hierdie die basis van jou hele identiteit. Op eerlike eksaminasie, hoewel, sal jy vind dat jou begrip hoofsaaklik op aannames gebaseerd is, en hierdie aannames is nie tot ‘n baie groot trap, indien glad nie, op jou ervaring gebaseerd nie.

 

VANDAG IN JOU DRIE KORT OEFENING PERIODE, waarin jy jou hele aandag skenk om jou aannames te ondersoek, dink oor die dinge jy werklik dink jy weet, met inbegrip van die dinge wat jy nie tevore gedink het om te uitvra nie – dinge wat jy dink jy weet. Vandag se oefening, dan, dra voort van die vorige stappe waarheen jy begin om die verskil te sien tussen wat jy dink jy weet en ware Kennis sigself en die verhouding tussen wat jy as Kennis beskou en jou eie aannames, oortuigings en hope vir dinge.

 

DAAROM, IN ELKE OEFENING SESSIE is dit baie wesenlik vir jou om te dink oor die dinge jy dink jy weet. Wanneer jy besef hulle hoofsaaklik op jou aannames gebaseerd is, sal jy besef hoe swak is jou grondslag in die wêreld. Hierdie begrip mag baie ontsteldend en verontrustend wees, maar dit is heeltemal wesenlik vir jou om vir jou die beweegkrag en die begeer te gee om jou ware grondslag in die wêreld te ontdek.

 

OEFENING 4: Drie 10-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

STAP 5

 

EK GLO WAT EK WIL GLO.

_________________________

 

 

HIERDIE VERKLARING VERTEENWOORDIG DIE GROOT DWAASHEID VAN DIE MENSDOM en die mensdom se gevaarlikste vorme van self-bedrog. Oortuigings is hoofsaaklik gegrond op waarvoor gewens word, nie op wat eintlik gebeur en nie op wat onvervals is nie. Hulle mag feitlik die groter ideale van die mensdom verteenwoordig en in hierdie manier dra hulle ‘n ware weerspieëling, maar op ‘n dag-na-dag basis, en in meeste werkdadige vrae, baseer mense hulle oortuigings op dinge waarvoor hulle hoop, nie op dinge wat eintlik bestaan nie. Jy moet ‘n baie gesonde begrip hê dat die benadering na enige oplossing en na enige opbouende stigting moet met die huidige werklikheid begin. Wat jy is en wat jy vandag hê moet jou beginpunt wees.

 

DAAROM, IN JOU DRIE OEFENING PERIODE VANDAG, dink oor hierdie verklaring. Eksamineer wat jy glo en ondersoek dan wat jy wil hê. Jy sal vind dat selfs jou vreesvolle of negatiewe oortuigings met jou ambisies geassosieerd is. Slegs versigtige toepassing van vandag se oefening sal hierdie vir jou openbaar.

 

OEFENING 5: Drie 10-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 6

 

EK HET ‘N WARE GRONDSLAG IN DIE WÊRELD.

____________________________________________

 

 

VERBY DIE OORTUIGINGS EN AANNAMES wat jou eie vrees en onsekerheid maskeer, bestaan daar vir jou ‘n ware grondslag in die wêreld. Hierdie grondslag is op jou lewe verby hierdie wêreld gebou, want daardie is waarvandaan jy gekom het en daardie is waarnatoe jy sal terugkeer. Jy het van ‘n plek gekom waarnatoe jy sal terugkeer, en jy het nie met leë hande gekom nie.

 

TWEE MAAL VANDAG, BESTEE TWEE LANGER PERIODE van 15 tot 20 minuut om te beskou wat jou ware grondslag mag wees. Dink van al jou idees oor hierdie. Hierdie is ‘n baie belangrike vraag. Jy moet jou groot behoefte vir hierdie besef om hierdie vraag met ongeveinsheid en met deurdringende diepe te vra.

 

SONDER ‘N WARE GRONDSLAG, sou jou ware bereikings en bevordering sonder hoop wees. Dit is ‘n groot seën, dan, dat jy hierdie besit, selfs as dit onbekend vir jou is.

 

OEFENING 6: Twee 15 tot 20-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 7

 

HERSIENING

_____________

 

 

IN VANDAG SE TWEE OEFENING PERIODE, hersien alles wat ons sover behels het, beginnend met die eerste stap en aanhoudend tot by die vorige dag se stap te insluit. Beskou dan die hele reeks stappe saam. Dit is baie belangrik op hierdie punt dat jy verg nie dat jy enige gevolgtrekkings hê nie, maar dat jy vrae vra en die mate besef waarnatoe jy ware Kennis nodig. As jy vandag hierdie oefening ongeveins onderneem, dit sal baie duidelik wees dat jy hierdie groot behoefte hê. Jy is wondbaar sonder jou aannames maar jy is ook in ‘n posisie om waarheid en sekerheid te ontvang in die lewe.

 

NEEM VANDAG TWEE OEFENING PERIODE, elkeen 30 minute, om hierdie dinge te beskou.

 

OEFENING 7: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 8

 

VANDAG SAL EK STIL WEES.

___________________________

 

 

IN JOU TWEE MEDITASIE PERIODE VANDAG, oefen stilheid vir 15 minute. Begin deur om drie diep asemstote te haal en dan op ‘n inwendige punt te fokus. Dit mag ‘n denkbeeldige punt wees of dit mag ‘n punt in jou fisieke liggaam wees. Met oë toe, gee vir hierdie jou volle aandag net, sonder oordeling en evaluasie. Moenie ontmoedig wees as vroeë pogings moeilik is. Om enigiets belangrik in die lewe te begin kan moeilik in die begin wees, maar as jy aanhou, sal jy hierdie groot doelwit bereik, want in stilheid kan alle dinge bekend wees.

 

OEFENING 8: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 9

 

IN STILHEID KAN ALLE DINGE BEKEND WEES.

____________________________________________

 

 

STILHEID VAN VERSTAND LAAT ‘N GROTER VERSTAND TOE OM TE VERRYS en sy Wysheid te openbaar. Diegene wat stilheid kweek met ‘n begeer vir Kennis sal hulleself voorberei vir groter openbaring en ware insig te verrys. Die insig mag gedurende oefening of gedurende enige gewone bedrywigheid verrys. Die belangrike aspek hier is dat die voorbereiding gemaak is.

 

TWEE MAAL VANDAG OEFEN GISTER SE OEFENING VAN STILHEID, maar oefen sonder die verwagting van ‘n gevolg. Gebruik nie hierdie oefening om enige soort vraag te vra nie omdat jy stilheid oefen, waarin alle spekulasie, alle vrae en alle soektog eindig. Vir 15 minute, twee maal vandag, oefen nog een maal stilheid.

 

OEFENING 9: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAAROM DOEN EK HIERDIE ELK GEVAL?

_______________________________________

 

 

BAIE GOEIE VRAAG! Waarom doen jy hierdie elk geval? Waarom vra jy sulke vrae? Waarom soek jy na groter dinge? Waarom inspan jy die inspanning? Hierdie vrae is onontkombaar. Ons verwag hulle. Waarom doen jy hierdie? Jy doen hierdie omdat dit wesenlik is. As jy wens om enigiets groter as ‘n suiwer oppervlakkige en onvastige lewe te leef, moet jy dieper deurdring en nie op die basis van net swak aannames en hopevolle verwagtings vertrouend wees nie. Daar is ‘n groter gawe wat vir jou afwag, maar jy moet jouself verstandelik, emosioneel en fisiek voorberei. Sonder Kennis, jy is onbewus van jou doel. Jy is ons onbewus van jou herkoms en jou bestemming, en jy sal deur hierdie lewe gaan asof dit ‘n getroebelde droom was en nie meer nie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 10

 

WAT IS KENNIS?

_______________

 

 

LAAT ONS SÊ DAT KENNIS nie die dinge is wat gewoonlik daarmee geassosieer is nie. Dit is nie idees nie. Dit is nie ‘n liggaam van inligting nie. Dit is nie ‘n stelsel van geloof nie. Dit is nie ‘n proses van self-evaluasie nie. Dit is die groot geheimenis van jou lewe. Sy uitwendige tonings is diep intuïsie, groot insig, onverklaarbare wete, wyse perseptie in die hede en in die toekoms en wyse begrip van die verlede. Maar ten spye van hierdie groot prestasies van die verstand, is Kennis groter as hierdie. Dit is jou Ware Self, ‘n Self wat nie afsonder van die lewe is nie.

 

OEFENING 10: Lees die les drie maal vandag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 11

 

EK IS NIE AFSONDER VAN DIE LEWE NIE.

_______________________________________

 

 

ONGEAG DIE GROOT STIGTINGS wat op jou indiwidualiteit gebou is en alles wat met jou persoonlik geassosieerd is – jou liggaam, jou idees, jou moeilikhede, jou spesifieke vorme van uitdrukking, jou idiosinkrasies, jou talente – jy is nie afsonder van die lewe nie. Hierdie is so duidelik as jy met eenvoudigheid na jouself kyk en besef dat dieselfde saamstel van jou liggaam, dieselfde fabriek van jou fisieke lewe, heeltemal uitgemaak is van wat lewe in die fisieke is. Dit is baie klaarblyklik dat jy van dieselfde “stof” as alles anders om jou uitgemaak is. Wat geheimenisvol is, is jou verstand. Dit blyk om ‘n onderskeie punt van begrip te wees, maar dit is soveel ‘n deel van die lewe as jou fisieke fabriek. Jy is ‘n indiwidueel onbewus van jou Bron en jou totale insluiting in die lewe. Jou indiwidualitiet is nou ‘n las, maar dit sal ‘n groot gelukkigheid vir jou wees wanneer dit die lewe sigself kan uitdruk.

 

OEFENING 11: Lees die les drie maal vandag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 12

 

MY INDIWIDUALITEIT IS OM DIE LEWE SIGSELF TE UITDRUK.

__________________________________________________________

 

 

HIER IS JOU UNIEKHEID ‘N GROOT BAAT en ‘n bron van vreugde, nie ‘n bron van pynvolle vervreemding nie en nie ‘n bron van pynvolle oordeling teen jouself of andere nie. Hierdie onderskeiding verhoog jou nie bo of plek jou nie onder enigiemand anders nie. Dit presiseer net die werklike doel agter jou indiwidualiteit en sy groot beloftigheid vir die toekoms. Jy is hier om iets te uitdruk. Dit is die werklike betekenis aan jou indiwidualiteit gegee omdat jy nie meer afgeskeie wil wees nie.

 

OP TWEE OKKASIES VANDAG, oefen twee periode van stilheid oefenend die oefening wat ons dusver geillustreer het.

 

OEFENING 12: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 13

 

EK WIL AFGESKEIE WEES OM UNIEK TE WEES.

____________________________________________

 

 

HIERDIE GEDAGTE VERTEENWOORDIG DIE WARE MOTIEF vir afgeskeidenheid, tog is dit onnodig. Ons gee dit hier nie as ‘n bevestiging nie maar as ‘n uitdrukking van jou huidige staat. Jy wil afgeskeie wees omdat hierdie definieer jou self; jou self word in terme van afgeskeidenheid gedefinieer, nie in terme van insluiting nie. Afgeskeidenheid is die bron van alle pyn en deurmekaarheid van verstand. Jou fisieke lewe betoon ‘n afgeskeie lewe maar slegs van ‘n sekere gesigspunt. Aangesien ‘n ander gesigspunt, die betoon nie enigsins afgeskeidenheid nie. Dit betoon ‘n unieke uitdrukking van ‘n Groter Werklikheid.

 

OP TWEE OKKASIES VANDAG, bestee 15 minute om op die idee vir vandag te konsentreer. Dink ernstig oor wat hierdie les beteken en roep op jou eie ervaring om weer te spieël op sy toepaslikheid aan jou lewe. Weerspieël op wat jou begeer vir afgeskeidenheid jou bekostig het in tyd, energie en pyn. Besef jou motivering vir afgeskeidenheid en jy sal weet dat jy vry wil wees.

 

OEFENING 13: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 14

 

HERSIENING

_____________

 

 

HERSIEN NOG EEN MAAL AL DIE VORIGE LESSE WAT GEGEE IS. In hierdie Hersiening lees weer al die instruksies wat in elke stap gegee is. Hersien ook al jou oefening sessies om die diepte van jou betrokkenheid in oefening en die gevolge wat jy ge-ervaar het te bepaal. Dwarsdeur jou studie plan, sal jy die inhoud van jou eie ervaring ondersoek. Hierdie sal op sigself bou en sal uiteindelik vir jou die besef van jou eie Kennis openbaar.

 

BESTEE VANDAG EEN OEFENING PERIOD van ongeveer 45 minute om al die instruksies te hersien en die gevolge en kwaliteit van jou oefening te hersien. Môre sal ons die volgende fase van ons voorbereiding begin saam.

 

OEFENING 14: Een 45-minuut oefening period.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 15

 

VANDAG SAL EK NA MY ERVARING LUISTER.

___________________________________________

 

 

VANDAG SAL EK NA MY ERVARING LUISTER om die inhoud van my verstand te uitvind.”

 

BESEF DAT DIE WARE INHOUD VAN JOU VERSTAND begrawe is benede alles wat jy aangevoeg het sedert die dag jy gebore was. Hierdie ware inhoud wens om sigself te uitdruk in die konteks van jou huidige lewe en huidige situasie. Om hierdie te onderskei jy moet versigtig luister en mettertyd die verskil besef tussen die ware inhoud van jou verstand en sy boodskappe vir jou en al die ander aandrange en wense wat jy voel. Om gedagtes van Kennis te afskei is een van die groot bereikings wat jy die geleentheid sal hê om te leer in hierdie koers.

 

DIE EEN OEFENING VANDAG VAN 45 MINUTE sal aan innerlike luister toegewy wees. Hierdie sal verg dat jy luister sonder oordeling van jouself, selfs as die inhoud van jou gedagtes verontrustend is. Selfs as die inhoud van jou gedagtes onaangenaam is, jy moet luister sonder oordeling om jou verstand toe te laat om oop te gaan. Jy luister vir iets dieper as die verstand, maar jy moet deur die verstand gaan om daarheen te kry.

 

OEFENING 15: Een 45-minuut oefening period.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 16

 

VERBY MY VERSTAND IS KENNIS.

________________________________

 

 

VERBY JOU VERSTAND IS KENNIS, die ware kern van jou wese, jou Ware Self, nie die self wat jy gekonstrueer het om die wêreld te onderhandel nie, maar jou Ware Self. Van hierdie Ware Self kom gedagtes en indrukkings, neigings en rigting. Meeste van wat jou Ware Self na jou kommunikeer jy nog nie kan hoor nie, maar mettertyd sal jy leer om te hoor as jou verstand word stil en as jy ontwikkel die noodsaaklike verfyning van luister en onderskeiding.

 

OEFEN VANDAG IN DRIE PERIODE ELKEEN VAN 15 MINUTE. Luister meer versigtig as die vorige dag. Luister vir dieper neigings. Nogeens moet jy luister sonder oordeling. Jy moet nie enigiets wysig nie. Jy moet diep luister sodat jy mag leer om te hoor.

 

OEFENING 16: Drie 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 17

 

VANDAG WIL EK DIE WAARHEID HOOR.

______________________________________

 

 

DIE BEGEER OM DIE WAARHEID TE HOOR is iets wat albei ‘n proses en die gevolg van ware voorbereiding is. Om die vermoë om te hoor en die begeer om te hoor te ontwikkel sal dit wat jy soek vir jou voortbring. Die waarheid is heeltemal voordelik vir jou, maar in die begin kan dit baie skokkend en teleurstellend vir jou ander planne en doelwitte wees. Hierdie jy moet riskeer as jy wens om die sekerheid en die magtiging te hê wat die waarheid vir jou sal bring. Die waarheid bring altyd oplossing van konflik, verskaf altyd ‘n ervaring van self, gee jou altyd ‘n sin van huidige werklikheid en verskaf altyd rigting vir jou om voortwaarts te beweeg.

 

VANDAG, IN JOU DRIE 15-MINUUT OEFENING PERIODE, oefen om na die waarheid te luister, proberend om verby die verstand en emosies te luister. Nogeens wees nie besorg nie as alles wat jy hoor net die rondstorming om van jou eie gedagtes is. Onthou, jy ontwikkel luister. Daardie is die belangrikste ding. Soos om ‘n spier in die liggaam te oefen, jy oefen die fakulteit van verstand wat luister genoem word. Daarom, oefen vandag luister, nemend hierdie oefening periode om jou te toewy sodat jy die waarheid voortkomend binne in jou mag voel.

 

OEFENING 17: Drie 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 18

 

VANDAG VOEL EK DIE WAARHEID VOORTKOM BINNE IN MYSELF.

______________________________________________________________

 

 

DIE WAARHEID MOET VOLLEDIG GE-ERVAAR WEES. Dit is nie slegs ‘n idee nie; dit is nie slegs ‘n beeld nie, hoewel beelde en idees mag dit saamgaan. Dit is ‘n ervaring, en so is dit iets wat diep gevoel word. Dit mag in effens verskillend maniere toon vir diegene wat begin om dit te deurdring, maar nietemin sal dit voortkom. Dit is iets jy moet voel. Om ‘n voel orïentering te hê, moet jou verstand stil wees. Waarheid is iets wat jy met jou hele liggaam sal voel, met jou hele wese.

 

KENNIS PRAAT NIE NA JOU OP ELKE OOMBLIK NIE, maar dit hou altyd ‘n boodskap vir jou. Om in die nabyheid van Kennis te kom beteken dat jy word meer en meer soos Kennis sigself – meer vol, meer konsekwent, meer eerlik, meer toegewy, meer gekonsentreer, meer self-gedissiplineer, meer medelydend en meer self-liewend. Al hierdie eienskappe word ontwikkel as jy aankom by dit wat die bron van hierdie eienskappe is.

 

DIT IS IN HIERDIE RIGTING WAT JY SAL OEFEN vandag om in te beweeg as jy voel die waarheid voortkom binne in jouself. Hierdie sal alle aspekte van jou saamvoeg, gewend vir jou ‘n eenvormige ervaring van jouself. In jou drie 15-minuut oefening periode, gee jou volle aandag om die waarheid te voel voortkom binne in jouself. Oefen in stilheid, en word nie ontmoedig nie as dit moeilik is in die begin. Oefen net en jy sal voortgaan.

 

DWARSDEUR DIE DAG OOK, sonder twyfel of huiwering, streef na jou ware doelwit in die lewe. Van hierdie ware doelwit sal kom al die belangrike dinge wat jy sal nodig om te bereik en die groot mag van visie en onderskeiding wat jou sal toelaat om daardie indiwiduele te vind wat jy in die wêreld gekom het om te vind.

 

OEFENING 18: Drie 15-minuut oefening periode.

 

 

STAP 19

 

VANDAG WENS EK OM TE SIEN.

______________________________

 

 

DIE BEGEER OM TE SIEN IS SOOS DIE BEGEER OM TE WEET. Dit ook verg ‘n verfyning van jou verstand se fakulteite. Om met helder visie te sien beteken dat jy nie met voorkeur sien nie. Dit beteken dat jy in staat is om te gewaarword dit wat eintlik daar is eerder as dit wat jy wens om te sien. Daar is iets wat eintlik gebeur buite jou wense. Hierdie is baie waar. Die begeer om te sien, dan, is die begeer om ‘n groter waarheid te sien. Hierdie verg ‘n groter eerlikheid en ‘n groter oopheid van die verstand.

 

VANDAG IN JOU TWEEE OEFENING SESSIES, oefen om op een enkele wêreldse voorwerp te kyk. Neem nie jou oë af van daardie voorwerp nie, maar kyk en oefen om baie pliggetrou te kyk. Jy probeer nie om iets te sien nie. Jy kyk met ‘n oop verstand net. Wanneer die verstand oop is, ervaar dit sy eie diepte, en dit ervaar die diepte van wat dit gewaarword.

 

KIES EEN EENVOUDIGE VOORWERP WAT HET BAIE MIN BETEKENIS vir jou en kyk vandag twee maal daarop vir ten minste 15 minute. Laat jou verstand toe om baie stil te word. Haal asem diep en reëlmatig as jy kyk hierdie voorwerp. Laat jou verstand toe om te bedaar in sigself.

 

OEFENING 19: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 20

 

EK SAL NIE TWYFEL EN DEURMEKAARHEID LAAT MY VOORTGAAN VERTRAAG NIE.

____________________________

 

 

WAT KAN JOU VOORTGAAN VERTRAAG maar jou eie onbeslistheid, en wat kan onbeslistheid teel behalwe dit wat deurmekaarheid van verstand skep? Jy het ‘n groter doelwit wat in hierdie program van voorbereiding geillustreer word. Laat nie twyfel en deurmekaarheid ‘n belemmering vir jou wees nie. Om ‘n ware student te wees beteken dat jy baie min aanneem en dat jy jouself rig in ‘n manier wat jy nie vir jouself voorskryf nie maar wat van ‘n Groter Mag vir jou gegee is. Die Groter Mag wens om jou tot sy eie verdieping van vermoë te verhoog. In hierdie manier, ontvang jy die gawe van voorbereiding sodat jy dit vir andere mag gee. In hierdie manier, word dit vir jou gegee dit wat jy nie vir jouself kan verskaf nie. Jy besef jou indiwiduele mag en vermoë omdat hulle ontwikkeld moet word ten einde vir jou om ‘n program van hierdie inbors te volg. Jy besef ook jou insluiting in die lewe as die lewe streef om jou te dien in jou ware ontwikkeling.

 

DAAROM, OEFEN DIESELFDE OEFENING wat jy in die vorige dag in jou twee oefening periode geprobeer het, en laat nie twyfel of deurmekaarheid jou afraai nie. Wees vandag ‘n ware student. Laat jouself toe om op jou oefening te konsentreer. Gee jouself aan oefening. Wees vandag ‘n ware student.

 

OEFENING 20: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 21

 

HERSIENING

______________

 

 

IN JOU DERDE HERSIENING, hersien al die lesse van die verlede week en die resultate van daardie lesse. Oefen vandag om nie enige gevolgtrekkings te maak nie, maar herken eenvoudig die lyn van ontwikkeling en merk op die voortgaan wat jy sover gemaak het. Dit is te vroeg om onvervalse gevolgtrekkings te maak, hoewel dit mag baie verleidend wees om so te doen. Beginnende studente is nie in ‘n posisie om hulle kurrikulum te beoordeel nie. Hierdie reg moet verdien word en kom later as jy wens vir jou beoordelings om ware effek te hê en wys te wees.

 

DAAROM, IN JOU EEN OEFENING PERIOD, hersien die laaste afdeling van oefening en alles wat dusver ge-ervaar is.

 

OEFENING 21: Een 45-minuut oefening period.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 22

 

EK IS DEUR DIE ONDERWYSERS VAN GOD OMGERING.

___________________________________________________

 

 

JY IS INDERDAAD DEUR DIE ONDERWYSERS VAN GOD OMGERING, wat ‘n oefening in baie maniere gelyk as die een wat jy nou doen onderneem het. Hoewel in baie verskillende vorme gegee, in verskillende tydperke, in verskillende wêrelde, ‘n baie gelyke soort oefening was vir hulle gegee wat wys ingeskakel was aan hulle vorige staat van verstand en omstandighede in die lewe.

 

VANDAG, IN TWEE 15-MINUUT OEFENING PERIODE, voel die teenwoordigheid van die Onderwysers van God. Jy kan nog nie hulle sien met jou oë nie, en jy kan nog nie hulle hoor met jou ore nie omdat hierdie fakulteite van sin nog nie genoegsaam verfyn is nie, maar jy kan hulle teenwoordigheid voel, want hulle teenwoordigheid omring en beskerm jou. In jou oefening, laat nie ander gedagtes inmeng nie. Gee nie in aan twyfel en deurmekaarheid nie, want jy moet berei voor om die beloning te hê wat jy soek, en jy moet weet dat jy nie alleen in die wêreld is nie om die sterkte, die vertroue en die hulpbron van Wysheid te hê noodsaaklik om te bereik dit wat jy hierheen gestuur was om te bereik.

 

JY IS DEUR DIE ONDERWYSERS VAN GOD OMGERING. Hulle is hier om jou te liefhê, ondersteun en rig.

 

OEFENING 22: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 23

 

EK IS GELIEF, OMGERING EN ONDERSTEUNDE

DEUR DIE ONDERWYSERS VAN GOD.

__________________________________

 

 

DIE WAARHEID VAN HIERDIE SAL VANSELFSPREKEND WORD as jy voorberei, maar vir nou dit mag groot geloof verg. Hierdie idee mag jou bestaande idees of oortuigings uitdaag, maar dit is nietemin waar. God se Plan is onsienbaar en deur baie weinige geherken omdat baie weinige het die oopheid van verstand en die kwaliteit van aandag wat hulle sal toelaat om te sien wat duidelik om hulle gebeur, wat op hierdie punt glad nie duidelik vir hulle is nie. Jou Onderwysers het jou lief, omring jou en ondersteun jou, want jy verrys in tot Kennis. Hierdie roep hulle na jou kant toe. Jy is een van die weinige wat die beloftigheid en die geleentheid hê om te verrys van die slaap van jou eie verbeelding in tot die genade van Werklikheid.

 

DAAROM, IN JOU TWEE OEFENING PERIODE VANDAG, voel hierdie liefde, ondersteuning en rigting. Dit is ‘n gevoel. Dit is nie idees nie. Dit is ‘n gevoel. Dit is iets wat jy moet voel. Liefde is iets wat jy moet voel om te ken. Jy is inderdaad gelief, omgering en ondersteun deur jou Onderwysers, en jy is baie waardig van hulle groot gawe vir jou.

 

OEFENING 23: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 24

 

EK IS GOD SE LIEFDE WAARDIG.

______________________________

 

 

JY IS INDERDAAD GOD SE LIEFDE WAARDIG. Feitlik, is jy werklik God se liefde. Sonder veinsing van enige soort, by die selfde kern van jouself, is hierdie jou Ware Self. Dit is nie die Self jy nog ervaar nie, en totdat jy dit ervaar, veins nie dat hierdie jou ervaring is. Maar hou in ware bewustheid dat hierdie jou Ware Self is. Jy is ‘n persoon, maar jy is groter as ‘n persoon. Hoe kan jy God se liefde onwaardig wees as daardie is wat jy werklik is? Jou Onderwysers omring jou en verskaf dit wat jy is sodat jy jouself en jou ware verhouding met die lewe mag ervaar.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, oefen nog een maal om die liefde, ondersteuning en rigting van jou Onderwysers te ontvang, en as enige gedagte hierdie belemmer, as enige gevoel hierdie verhoed, herinner jouself van jou groot waardigheid. Jy is nie waardig vir wat in die wêreld gedoen het nie. Jy is waardig vir wie jy is, waarvandaan jy gekom het en waarheen jy gaan. Jou lewe mag vol dwalings en foute, verkeerde besluite en slegte keuse wees, maar jy het nog van jou Antieke Tuiste gekom waarnatoe jy sal terugkeer. Jou waardigheid in die sig van God is onveranderd. Daar is slegs groot inspanning om jou dwalings reg te maak sodat jy jou Ware Self mag ervaar sodat dit in die wêreld opgelewer mag word.

 

DAAROM, IN JOU OEFENING PERIODE, oefen ontvanklikheid en om ware waardigheid te ervaar. Laat geen gedagte konflikteer met die grootste waarheid van die lewe nie.

 

OEFENING 24: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

STAP 25

 

EK IS EEN MET DIE GROOTSTE WAARHEID VAN DIE LEWE.

_______________________________________________________

 

 

WAT IS DIE GROOTSTE WAARHEID VAN DIE LEWE? Dit is iets wat ge-ervaar moet wees, want geen groot waarheid kan in ‘n idee alleenlik bevat wees nie, hoewel idees mag dit weerspieël binne jou huidige ervaring. Groot waarheid is ‘n produk van groot verhouding. Jy hou ‘n groot verhouding met die lewe. Jy hou ‘n groot verhouding met jou Onderwysers wat binne in jou is. Uiteindelik sal jy groot verhouding ervaar met diegene in jou uiterlike lewe, maar eers moet jy die bron van jou groot verhouding ervaar in sy groot stigting alreeds. Dan is dit ‘n kwessie van dit oor te dra na die wêreld buite net, wat jy natuurlik sal doen mettertyd.

 

IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, oefen om hierdie verhouding te voel. Nogeens word jy gevra om te ontvang omdat jy moet hierdie ontvang om dit te gee. Nadat dit ontvang is, sal dit natuurlik van sigself gee. In die proses van hierdie word jou waarde weer gestig omdat dit baie klaarblyklik is. Jy hoef nie jouself of jou ervaring verkeerd te voorstel nie. Om ‘n groot liefde eerlik te deel beteken dat jy moet dit ervaar. Dit is hierdie ervaring wat ons wens om te gee vir jou vandag.

 

OEFENING 25: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 26

 

MY DWALINGS GEE GEBOORTE AAN MY KENNIS.

______________________________________________

 

 

DIT IS PUNTELOOS OM DWALING TE REGVERDIG, maar dwaling kan jou bring om die waarheid te waardeer, en in hierdie kan dit tot ware Kennis lei. Hierdie is sy enigste moontlike waarde. Ons kondoneer dwaling nie, maar as dwaling gebeur, ons wens om dit jou waarste behoefte te laat dien sodat jy mag leer daarvan en herhaal dit nie meer nie. Dit is nie net vir jou om jou dwalings te vergeet nie, want jy kan nie dit doen nie. Dit is nie net vir jou om jou dwalings te regverdig nie, want hierdie sal jou oneerlik maak. Dit is nie net vir jou om op jou dwalings as suiwer diens vir jou te kyk nie, want hulle het inderdaad pynvol gewees. Wat hierdie wragtig beteken is dat jy herken dat dwaling is dwaling en dan probeer jy dit op jou eie behoewe te gebruik. Die pyn van dwaling en die tribulasie van dwaling moet aanvaard word, want hierdie sal jou leer wat werklik is en wat is nie, wat om te waardeer en wat nie om te waardeer nie. Om jou dwaling vir ontwikkeling te gebruik beteken dat jy het die dwaling aanvaar, en nou probeer jy om dit te benut om waarde daaruit te kry omdat totdat waarde uit dwaling gekry is, is dit slegs dwaling en sal ‘n bron van pyn en ongerieflikheid vir jou wees.

 

VANDAG, IN JOU TWEE 30-MINUUT OEFENING PERIODE, kyk na spesifieke dwalings wat jy gemaak het wat baie pynvol gewees het. Probeer nie om die pyn van hulle te afsit nie, maar sien hoe in jou huidige omstandighede in die lewe jy kan hulle vir jou eie voordeel gebruik. Om dwalings in hierdie manier te gebruik kan jou wys wat jy hoef te doen en watter korreksies of verstellings hoef gemaak te word om die kwaliteit van jou lewe te verbeter. Onthou dat enige oplossing vir dwaling bevorder altyd ware herkenning en ware onderskeiding in verhouding.

 

IN JOU OEFENING PERIODE HERSIEN DIE DWALINGS wat tot verstand kom as jy sit alleen in stilte, en sien dan hoe elkeen vir jou huidige voordeel benut kan word. Wat hoef daarvan geleer te word? Wat moet gedoen word wat nie tevore gedoen was nie? Wat moet nie gedoen word wat tevore gedoen was? Hoe kan hierdie dwalings vooruit geherken wees? Wat was die voortekens wat hulle voorgegaan het en hoe kan sulke voortekens geherken wees vooruit dwaling in die toekoms?

 

GEBRUIK HIERDIE OEFENING PERIODE vir hierdie selfbespieëlende proses en wanneer jy klaar is, praat nie van die resultate vir enige ander persoon nie, maar laat die ondersoek toe om natuurlik voort te gaan, soos dit natuurlik sal doen.

 

OEFENING 26: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 27

 

EK HET ‘N WYSHEID WAT EK WENS OM TE ONTDEK.

_________________________________________________

 

 

HIERDIE BEVESTIGING VERTEENWOORDIG JOU WARE WIL. As jy voel hierdie nie, dit beteken dat jy neem in oorweging iets wat vals en sonder ware grondslag in jou wese is. As jy ooit gevoel het dat die waarheid jou veraai het, dan het jy nie sy waarde geherken nie. Dalk het dit jou planne en doelwitte teleurgestel. Dalk het jy iets verloor wat jy baie wou gehad. Dalk het dit jou verhoed om iets te soek wat baie wenslik was. Maar in alle gevalle het dit jou van pyn en treurigheid gered. Totdat jou ware funksie geherken is, jy kan nie waardeer hoe die waarheid jou gedien het nie, want totdat jou funksie ontdek word, jy sal probeer om andere funksies te eis en regverdig. As hierdie ander funksies ontmoedig of ontken deur die waarheid is, daar kan groot deurmekaarheid en konflik wees. Tog, onthou dat die waarheid het jou altyd gered van ‘n groter dwaling wat jy andersins sou begaan het.

 

MENSE KAN NIE KENNIS ERVAAR NIE omdat hulle voorbesete met gedagtes en beoordelings is. Hierdie gedagtes en beoordelings skep ‘n self-ingekampe wêreld vir die indiwidueel, ‘n self-ingekampe wêreld waar hulle nie uit kan sien nie. Hulle kan slegs die inhoud van hulle gedagtes sien en hierdie kleur hulle ervaring van die lewe heeltemal, soveel so dat hulle glad nie die lewe kan sien nie.

 

DAAROM, IN JOU TWEE 30-MINUUT OEFENING PERIODE, kyk en sien hoe die waarheid jou gedien het. Kyk na ervarings wat baie gelukkig was. Kyk na ervarings wat baie pynvol was. Veral in pynvolle ervarings, kyk hoe die waarheid jou gedien het. Kyk openlik. Beskerm nie ‘n vorige posisie as jy verlei is om so te doen nie. As pyn bestaan van ‘n verlies van ‘n vroeër tyd nog, aanvaar daardie pyn en sy ontmoediging, maar probeer om te kyk en sien hoe jy wragtig gedien was deur daardie verlies.

 

HIERDIE GESIGSPUNT VAN GEDIEN TE WEES deur jou ervaring is iets jy moet kweek. Dit regverdig nie die ervaring sigself nie. Verstaan hierdie. Dit gee vir jou die geleentheid net om jou ervaring vir jou bevordering en jou magtiging te gebruik. Waarheid opereer in die wêreld van begoëlings om diegene te help wat aan waarheid in hulle lewens antwoord. Jy antwoord aan waarheid of jy sou nie hierdie program van ontwikkeling onderneem nie. Dus, het jy by die punt aangekom waar dit blyk dat die waarheid met ander dinge mededing en, daarom, baie moeilik is om te herken. In hierdie program van ontwikkeling, sal die waarheid van alles anders onderskei word in so ‘n manier dat jy dit direk kan ervaar en sal nie verward wees oor sy uiterlike of sy voordelike bestaan in jou lewe nie. Want die waarheid is hier om jou te dien soos jy hier is om die waarheid te dien.

 

OEFENING 27: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 28

 

HERSIENING

_____________

 

 

ONS SAL ONS VIERDE HERSIENING PERIOD MET ‘N SPESIALE GEBED BEGIN.

 

“EK AANVAAR MY KENNIS AS ‘N GAWE VAN GOD. Ek aanvaar my Onderwysers as my ouder broers en susters. Ek aanvaar my wêreld as ‘n plek waar Kennis teruggeeis en bygedra kan wees. Ek aanvaar my verlede as ‘n betoning van lewe sonder Kennis. Ek aanvaar die wonderwerke van my lewe as ‘n betoning van die teenwoordigheid van Kennis en ek gee myself nou om te kweek dit wat van die grootste goed binne in myself is om aan die wêreld gegee te wees.”

 

NOG EEN MAAL SAL ONS DIE VERLEDE WEEK VAN OEFENING HERSIEN, lesend weer al die instruksies en met elke stap hersienend wat in jou tye van oefening gebeur het. Wees seker om jouself te vra hoe diep jy in oefening betrokke was – hoeveel jy wou soek en ondersoek, hoe versigtig jy jou eie ervaring eksamineer het en tot watter mate jy gemotiveer gevoel het om watter hinderpale ook al wat mag bestaan, deur te dring.

 

ONS EEN 45-MINUUT OEFENING PERIOD VAN HERSIENING sal begin om jou ‘n perspektief op jou ontwikkeling in hierdie voorbereiding te gee. Hierdie is voordelik nie slegs vir jouself nie maar vir diegene wat jy in die toekoms sal dien, want as jy ontvang nou, sal jy wens om te gee in watter konteks ook al en in watter vorm ook al verpas vir jou is. Jy moet verstaan hoe mense leer en hoe mense ontwikkel. Hierdie moet van jou eie ervaring kom en moet die liefde en medelyndendheid verteenwoordig wat die natuurlike uitstralings van jou Kennis is. Nogeens laat nie enige twyfel of deurmekaarheid jou afraai van jou ware toepassing nie.

 

OEFENING 28: Een 45-minuut oefening period.

 

STAP 29

 

VANDAG SAL EK MYSELF WAARNEEM

OM VAN KENNIS TE LEER.

__________________________

 

 

OP HIERDIE SPESIALE DAG VAN OEFENING, waarneem jouself dwarsdeur die dag, houdend in stand bewustheid van jou gedagtes en opdrag soveel as moontlik. Om hierdie kwaliteit van self-waarneming te ontwikkel, moet jy so vry van ordeling as moontlk wees, want oordeling maak jou onbekwaam van oplettend wees. Jy moet jouself studeer asof jy iemand anders was waarmee jy ver meer objektief kan wees.

 

VANDAG SAL ONS OEFEN OP DIE UUR. Elke uur sal jy hoef te nasien om jou gedagtes te sien en jou huidige opdrag te waarneem. Hierdie aanhoudende self-nasiening sal jou in staat stel om ver meer betrokke in jou huidige ervaring te wees en sal jou Kennis toelaat om sy voordelike invloed op jou tot ‘n ver groter trap te oefen. Kennis weet wat jy nodig en weet hoe om jou te dien, maar jy moet leer hoe om te ontvang. Mettertyd, moet jy leer ook hoe om te gee sodat jy meer kan ontvang. Jou ontvang is belangrik omdat dit stel jou in staat om te gee, en gee is die essens van vervulling in hierdie wêreld. Maar jy kan nie gee van ‘n verarmde staat nie. Daarom, moet jou gee onvervals wees, gebore van die oorvloedende ontvanklikheid wat jy binne in jouself gekweek het, binne in jou verhoudings met andere en met die lewe.

 

ELKE OEFENING PERIOD HOEF NET VERSKEIE MINUTE TE NEEM maar behoort om jou volle aandag te kry. Jy hoef nie jou oë te sluit om hierdie te doen nie, hoewel as dit vanpas is, dit sal hulpvol wees. Feitlik, is daar baie weinige omstandighede wat hierdie oomblik van selfbespieëling sal verhoed. In oefening jy vra vir jouself eenvoudig, “Hoe voel ek?” en “Wat doen ek nou?” Dis al. Dan voel of daar iets is wat jy moet doen wat jy doen nie. As daar geen korreksies is om te maak nie, aanhou met wat jy doen. As daar korreksies om te doen is, maak hulle so gou as moontlik. Laat jou innerlike leiding toe om jou te beïnvloed, wat dit sal doen as jy nie deur aandrange, vrees of ambisie regeer is. Waarneem jouself vandag.

 

OEFENING 29: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 30

 

VANDAG SAL EK DIE WÊRELD WAARNEEM.

_________________________________________

 

 

WAARNEEM VANDAG JOU WÊRELD, volgend dieselfde oefening plan as vorige dag geoefen. Waarneem jou wêreld sonder oordeling en waarneem wat jy doen in die wêreld sonder oordeling. Dan voel of enigiets hoef gedoen te word. Nogeens, jou uurlikse oefeninge neem net minute, en as jy oefen, hulle sal meer vinnig, meer skerp en meer doeltreffend word.

 

ONS WENS VIR JOU OM DIE WÊRELD TE SIEN sonder oordeling, want hierdie sal jou in staat stel om die wêreld te sien soos dit werklik is. Dink nie dat jy die wêreld die weg dit werklik is gesien het nie, want wat jy gesien het is jou beoordeling op die wêreld. Die wêreld wat jy sonder oordeling sal sien is ‘n verskillende wêreld as wat jy ooit tevore gesien het.

 

OEFENING 30: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 31

 

EK WENS OM ‘N WÊRELD TE SIEN

WAT EK NOOIT TEVORE GESIEN HET NIE.

______________________________________

 

 

HIERDIE VERTEENWOORDIG JOU BEGEER VIR KENNIS. Dit verteenwoordig jou begeer vir vrede. Dit is alles dieselfde begeer. Hierdie begeer straal uit van jou Kennis. Dit mag met ander begeertes mededing. Dit mag ander dinge bedreig, hoewel dit hoef nie noodwendig so doen nie. Daarom, die bevestiging vir vandag weerspieël jou ware wil in die lewe. As hierdie bevestig word, word dit meer klaarblyklik vir jou, en mettertyd is jy in staat om dit meer en meer te ervaar.

 

VANDAG OP ELKE UUR, VOEL JOU BEGEER om ‘n verskillende wêreld te sien. Kyk na die wêreld sonder oordeling en sê vir jouself, “Ek wens om ‘n verskillende wêreld  te sien.” Doen hierdie elke uur. Probeer om geen enige oefening sessies te mis nie. Oefen ongeag hoe jy voel, ongeag wat gebeur. Jy is groter as jou emosioenele state en jy hoef nie hulle te ontken nie, hoewel mettertyd sal hulle hoef om beheer te wees. Jy is groter as die beelde wat jy sien om jou, want hulle verteenwoordig meestendeels jou beoordeling op die wêreld. Oefen vandag om sonder oordeling te kyk en om te voel as jy kyk.

 

OEFENING 31: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 32

 

DIE WAARHEID IS MET MY. EK KAN DIT VOEL.

___________________________________________

 

 

DIE WAARHEID IS MET JOU. JY KAN DIT VOEL, en dit kan in jou verstand en in jou emosies skyn as jy dit veroorloof om so te doen. Aanhou vandag jou voorbereiding in die begeer vir waarheid en die vermoë om waarheid te ervaar, te ontwikkel.

 

IN JOU TWEE LANGER OEFENING PERIODE, elkeen van ‘n 30-minuut duurtyd, sit in stilte met jou oë toe, halend diep en gereeld asem, proberend om die waarheid te voel verby die aanhoudende rusteloosheid van jou verstand. Gebruik jou asem om jou dieper te neem, want jou asem sal jou altyd verby jou gedagtes neem as jy jouself pliggetrou daaraan aankleef. Laat niks jou aflei of afraai nie. As iets jou verstand deurtrek en jy moeilikheid hê om dit los te laat, vertel jouself dat jy ‘n bietjie later daarna sal kyk, maar dat regnou neem jy ‘n klein vakansie van jou verstand. Oefen om die waarheid te voel. Dink nie die waarheid nie. Oefen om die waarheid te voel.

 

OEFENING 32: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 33

 

EK HET ‘N MISSIE IN MY LEWE OM TE VERVUL.

____________________________________________

 

 

JY HET ‘N MISSIE IN DIE LEWE OM TE VERVUL, ‘n missie wat vir jou gegee was voordat jy hierheen gekom het, ‘n missie wat jy sal hersien nadat jy vertrek het. Dit betref die terugeising van Kennis en die regte verbintenis met andere om spesifieke resultate in die wêreld te oplewer. Op hierdie oomblik is dit nie so belangrik dat jy jou huidige lewe evalueer om te sien of dit hierdie groter doel weerspieël nie, want nou is jy betrokke in die terugeising van Kennis. As jou Kennis sterker word, dit sal sy weldadigheid skyn op jou en deur jou. Jou bedrywighede sal dan verstel word as noodsaaklik is. Dus, jy hoef nie die verlede of jou huidige bedrywighede te beskuldig of kondoneer nie, want jy kleef nou aan ‘n groter sterkte binne in jou.

 

VANDAG IN JOU TWEE LANG OEFENING PERIODE, dink oor die idee dat daar ‘n groot missie is wat jy in jou lewe hê. Dink oor hierdie. Word nie onmiddelik oorreed deur jou eie eerste antwoorde nie. Dink versigtig daaroor. Dink wat hierdie kon beteken. Dink van die oomblikke in jou lewe toe jy tevore hiervan gedink het of sy moontlikheid in oorweging geneem het. In jou twee oefening periode, jy sal ‘n geleentheid hê dan om hierdie te beskou, maar pasop – maak nog geen gevolgtrekkings nie.

 

OEFENING 33: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 34

 

EK IS ‘N BEGINNENDE STUDENT VAN KENNIS.

___________________________________________

 

 

JY IS ‘N BEGINNENDE STUDENT VAN KENNIS. Ongeag hoe intuïtief jy mag jouself beskou, ongeag hoe emosioneel eerlik jy mag jouself beskou, maak nie saak wat jou geherkende bevordering nie, jy is ‘n beginnende student van Kennis. Wees gelukkig dat hierdie so is, want beginnende studente is in ‘n posisie om alle dinge te leer en hoef nie hulle bereikings te beskerm nie. Ons verkleineer nie jou bereikings nie maar pleks daarvan wens om die lig van waarheid te skyn op die grootheid wat wag om ontdek te word binne in jou, ‘n grootheid wat jou ware gelykheid in die lewe sal gee en mettertyd sal openbaar wat jy hierheen gekom het spesifiek om te doen.

 

IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, begin deur om te erken vir jouself dat jy ‘n beginnende student van Kennis is en deur om jouself te herinner om geen voorbarige gevolgtrekkings te maak óf oor hierdie kurrikulum of oor jou vermoëns as ‘n student nie. Sulke beoordelings is voorbarig en selde weerspieël die waarheid in enige manier. Hulle is gewoonlik ‘n vorm van self-ontmoediging en dus dien hulle geen waardige doel maar enigsins nie.

 

NADAT JY VANDAG SE IDEE VIR JOUSELF VERKLAAR en jouself herinner om nie te beoordeel nie, oefen 15 minute van innerlike stilheid in jou twee oefening periode. Probeer om die waarheid binne in jou te voel. Fokus jou verstand op een punt, óf ‘n fisieke punt of ‘n denkbeeldige punt as noodsaaklik. Laat alles bedaar binne in. Laat jouself so stil word as moontlik, en wees nie ontmoedig as daar moeilikheid is nie. Jy is ‘n beginnende student van Kennis en dus kan alle dinge leer.

 

OEFENING 34: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

STAP 35

 

HERSIENING

____________

 

 

HIERDIE HERSIENING SAL VIR JOU ‘N GELEENTHEID GEE om iets van Die Groter Gemeenskap Pad van Kennis te leer. In twee 30-minuut oefening periode, hersien jou vorige week se instruksies en ervarings in oefening. Doen hierdie met so min oordeling as moontlik. Kyk net en sien wat geinstrukteer was, wat jy gedoen het en wat was die resultaat. Hierdie objektiewe hersiening sal jou die grootste toegang aan insig en begrip gee met ‘n minimum van pyn en self-misbruik. Jy leer nou om objektief oor jou lewe te word sonder om die inhoud van jou emosies te onderdruk. Pleks van proberend om een aspek van jouself te vernietig, jy probeer eenvoudig om ‘n ander te kweek.

 

DAAROM, IN JOU HERSIENING, gebruik hierdie as ‘n handwyser: “Ek sal kyk, maar ek sal nie beoordeel nie.” In hierdie manier, sal jy in staat wees om dinge te herken. Onthou hoeveel makliker dit vir jou mag wees om insig te hê oor ‘n ander se lewe en hoe min jy mag hê oor jou eie s’n. Groter objektiwiteit is moontlik met andere omdat jy probeer nie om hulle lewe vir enige spesifieke doel te gebruik nie en die mate waarnatoe jy so doen, die minder in staat jy sal wees om hulle, hulle inbors, hulle ontwikkeling of hulle bestemming te verstaan. Daarom, die minder jy probeer om jou lewe te gebruik, die meer jy in staat sal wees om dit te verstaan, dit te waardeeer en te werk met sy intrinsieke meganisme vir jou groter bevordering.

 

OEFENING 35: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 36

 

MY LEWE IS ‘N GEHEIMENIS OM TE ONDERSOEK.

______________________________________________

 

 

JOU LEWE IS WRAGTIG ‘N GEHEIMENIS en, ja, dit verg wragtig dat jy dit ondersoek as jy wens om sy doel, sy betekenis en sy ware rigting te begryp. Hierdie is wesenlik vir jou gelukkigheid en vervulling en die wêreld, want as jy versigtig na jou lewe gekyk het, sal jy besef jy het nie deur klein dinge bevredig is nie. Vir jy wat Kennis soek, moet iets groter gegee wees. Jy moet die bloot oppervlak van dinge deurdring, wat blyk om meeste van mense genoegsaam te stimuleer. Jy moet jou dieper verlange aanvaar of jy sal jouself onnoodsaaklike droefheid en konflik veroorsaak. Dit is nie belangrik wat ander mense waardeer nie. Dit is belangrik wat jy waardeer. As jy vir groter betekenis soek, wat ware betekenis is, jy moet die oppervlak van jou verstand deurdring.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING SESSIES, konsentreer weer in meditasie op die teenwoordigheid van jou Geestelike Onderwysers te voel. Hierdie is nie iets wat jy moet probeer om te doen. Dit bedoel eenvoudig om te ontspan, asem te haal en jou verstand toelaat om oop te gaan. Die kwaliteit van jou verhouding met jou Onderwysers is wesenlik om sterkte en aanmoediging vir jou te gee, want jy mag met reg jou vou eie vaardighede betwyfel, maar jy het goeie rede om die vaardighede van jou Onderwysers wat hierdie pad voorheen geloop het op hulle pad na Kennis, volledig te vertrou. Hulle ken die pad, wat hulle soek nou om met jou te deel.

 

OEFENING 36: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 37

 

DAAR IS ‘N PAD NA KENNIS.

__________________________

 

 

HOE KAN DAAR NIE ‘N PAD NA KENNIS WEES NIE as dit jou Ware Self is? Hoe kan daar nie ‘n manier wees vir Kennis om sigself te uitdruk nie as dit die natuurlikste vorm van uitdrukking is? Hoe kan daar nie ‘n manier wees vir Kennis om jou te lei in verhoudings nie as Kennis die perfekte bron van al jou verhoudings is? Daar is ‘n pad na Kennis. Dit verg vaardigheid en begeer. Beide sal tyd neem om te ontwikkel. Jy moet leer om die waarheid te waardeer en nie die vals te waardeer nie, en dit neem tyd om te leer om die twee afmekaar te skei en hulle te herken. Dit neem tyd om te leer dat die vals bevredig jou nie en dat die waar bevredig jou. Hierdie moet deur beproewing en dwaling en deur kontras geleer word. As jy Kennis benader, jou lewe word meer vol, meer seker en meer direk. As jy gaan weg daarvan, ingaan jy weer in deurmekaarheid, frustrasie en kwaadheid.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, wat nie meditasie oefeninge sal wees nie, bestee ten minste 15 minute om te dink van al die maniere om toegang aan Kennis te kry. Skryf neer op ‘n stuk papier al die maniere om na Kennis te kry. Bestee beide oefening periode om hierdie te doen en verbruik al die moontlikhede waarvan jy kan dink. Probeer om baie spesifiek te wees. Gebruik jou verbeelding, maar kaarteer uit roete wat blyk om baie werklik en betekenisvol vir jou te wees. In hierdie manier, jy sal weet wat jy dink oor hoe om ‘n pad na Kennis te vind, en van hierdie sal jy besef dat God ken die pad na Kennis.

 

OEFENING 37: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

STAP 38

 

GOD KEN DIE PAD NA KENNIS.

____________________________

 

 

HOE KAN JY JOU PAD VIND AS JY VERLORE IS? Hoe kan jy sekerheid ken as jy die tydelik so grootlik waardeer? Hoe kan jy die mag van jou eie lewe ken as jy so intimideer is deur bedreigings van verlies en vernietiging? Die lewe is goed na jou, want dit offer nie slegs die beloning nie maar die pad na die beloning. As dit aan jou oorgelaat was, sou dit inderdaad wreed wees, want jy sou elke enkele moontlikheid moet probeer waarvan jy kan dink, en dan sou jy die moontlikhede hê waarvan andere uitgedink het en selfs die geleenthede om Kennis te bereik wat andere suksesvol gebruik het maar wat feitlik nie goed vir jou mag werk nie. In jou kort tydspan in die wêreld, hoe kan jy al hierdie bereik en nog jou vitaliteit in stand hou? Hoe kan jy jou aanmoediging vir Kennis in stand hou wanneer so baie paaie sal jou teleurstel?

 

HOU GELOOF VANDAG IN OM TE KEN DAT GOD die pad na Kennis ken, en jy hoef net die pad te volg wat gegee is. In hierdie manier, Kennis verrys eenvoudig in jou omdat dit geherken is, want slegs God ken Kennis in jou, en slegs Kennis in jou ken God. As die twee resoneer saam, hulle word albei meer klaarblyklik. In hierdie, vind jy vrede.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, elkeen van ‘n 30-minuut duurtyd, oefen om die teenwoordigheid van God te voel, in stilte, in stilheid. Dinkend nie oor God nie, spekulerend nie, wonderend nie, twyfelend nie, maar eenvoudig voelend. Dit is geen fantasie waarop jy nou konsentreer nie, hoewel jy gewoond is aan op fantasie te konsentreer. In stilheid en stilte, word alles klaarblyklik. God is baie stil, want God gaan nêrens nie. As jy word stil, jy sal die mag van God voel.

 

OEFENING 38: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

STAP 39

 

DIE MAG VAN GOD IS MET MY.

_____________________________

 

 

DIE MAG VAN GOD IS MET JOU. Dit is binne in jou Kennis. Leer, dan, om jou Kennis terug te eis, en jy sal leer om die mag wat God vir jou gegee het terug te eis, en jy sal jou mag ook terugeis, want jou mag sal noodsaaklik wees vir jou om God se mag te benader. Dus, sal alles wat regtig magtig is en alles wat regtig goed is bevestig wees binne in jou en binne in God. Laat vandag, dan, ‘n dag gegee aan hierdie teenwoordigheid en hierdie mag in jou lewe wees. Jy hoef nie God in fantasie te verbeeld. Jy hoef nie prente of beelde te hê om jou begrip of geloof te versterk. Jy hoef net die oefeninge te benut wat hier gegee is.

 

IN JOU TWEE DIEP MEDITASIE OEFENINGE ELKEEN VAN 30 MINUTE, gaan weer by stilheid in en laat jouself toe om die mag van God te voel. Benut jou eie mag om jou verstand te rig, en laat nie twyfelinge of vrese jou afraai nie. Die mag van God verteenwoordig die geheimenis van jou lewe, want dit verteenwoordig die mag wat jy met jou van God gebring het om juis benut in die wêreld te wees volgens die Groter Plan. Laat jouself, dan, toe om by oefening in te gaan met toewyding, met eenvoudigheid en met nederigheid sodat jy die mag van God kan voel.

 

OEFENING 39: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 40

 

VANDAG SAL EK DIE MAG VAN GOD VOEL.

________________________________________

 

 

GOD SE MAG IS SO VOLLEDIG EN SO INSLUITEND dat dit alles deurtrek. Slegs daardie verstande wat afgeskeie en verlore is in waarderend hulle eie gedagtes kan moontlik afgeskei van die groot welwillendheid van God wees. Diegene wat aan God geantwoord het word God se Boodskappers in tyd sodat hulle die gawes van Genade mag skenk op diegene wat agter in deurmekaarheid bly. Al die oënskynlike magte van jou wêreld – die kragte van die natuur, die onontkombaarheid van jou dood, die altyd teenwoordige bedreiging van siekte, verlies en vernietiging en alle verskynings van konflik – is alles tydelike bewegings in die groot stilheid van God. Dit is hierdie groot stilheid wat jou roep om terug aan die vrede en volle genieting van God te keer, maar jy moet voorberei.

 

VANDAG BEREI JY VOOR IN JOU TWEE 30-MINUUT OEFENING PERIODE. In stil meditasie, probeer om die mag van God te voel. Jy hoef nie towerkundige beelde te oproep nie, want hierdie mag is iets wat jy kan voel, want dit is orals. Maak nie saak wat jou omstandighede of toestand nie, of dit gunstig vir jou ontwikkeling is of nie, vandag kan jy die mag van God voel.

 

OEFENING 40: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 41

 

EK IS NIE BANG VIR DIE MAG VAN GOD NIE.

__________________________________________

 

 

HIERDIE BEVESTIGING IS SO BELANGRIK VIR JOU GELUKKIGHEID, want jy moet nogeens leer om die mag van liefde en die mag van God te vertrou. Vir hierdie moet jy jou vorige idees, aannames en evaluasies van verlede pynvolle ervarings loslaat. Dit is pynvol om afgeskei te wees van wat jy liefhê verby alle dinge, en die enigste manier om hierdie afgeskeidenheid in stand te hou is om dit wat jy liefhê te belaster, ‘n bose voorneme te gee daarvoor en dan skuld binne jouself te bevorder. Om die mag van God te voel en aanvaar, boosheid en skuld moet jou verlaat. Jy moet voort stap om te ondersoek dit wat mees natuurlik is. Dit is soos meteens nuwe grond te breek en tuis te kom.

 

IN STILHEID, DAN, OEFEN VANDAG TWEE MAAL om die mag van God te voel. Soek nie vir antwoorde van God nie. Jy hoef glad nie te praat nie maar slegs teenwoordig wees, want as jy leer om in verhouding te wees met dit wat die bron van al jou verhoudings is, die inligting wat jy nodig kan maklik aan jou kom om jou te lei, jou te vertroos en jou te korrigeer wanneer noodsaaklik. Maar eers moet jy die mag van God voel, en in hierdie sal jy jou eie sterkte voel.

 

OEFENING 41: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 42

 

HERSIENING

_____________

 

 

IN JOU OEFENING VANDAG, hersien al die instruksies in die verlede week gegee en jou ervarings van oefening. Neem spesiale besorging vandag om te sien hoe diep en hoe versigtig jy oefen. Maak seker jy verander nie of verstel nie die lesse om jou voorkeure of verwagtings te voldoen. Onthou dat jy hoef net die kurrikulum te volg om sy ware belonings te ontvang. Jou deel is klein. Ons deel is groot. Ons gee die middels. Jy hoef net hulle te volg, in geloof en in ware verwagting. In om hierdie te doen, sal jy geduld, onderskeiding, vertroue, konsekwentheid en self-waarde ontwikkel. Hoekom self-waarde? Omdat jy moet jouself hoë waardeer om jouself toe te laat om die groot gawes van Kennis te benader. Niks anders sal self-haat en self-twyfeling meer vinnig of meer volledig ontknoop as die gawes watbedoel is vir jou om te ontvang.

 

DAAROM, IN JOU EEN LANG OEFENING PERIOD VANDAG, hersien die verlede week van oefening. Sonder oordeling kyk en sien wat geoffer is, wat jy gedoen het en wat moontlik gedoen kan wees om jou oefening te verdiep sodat jy sy voordele meer direk mag ontvang. As jy moeilikheid hê, herken die probleme en probeer om hulle te korrigeer. Gee die week vorentoe groter betrokkenheid. Deur om so te doen, sal jy self-twyfeling en deurmekaarheid korrigeer net deur om jou wil te rig.

 

OEFENING 42: Een lang oefening period.

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 43

 

MY WIL IS OM GOD TE KEN.

__________________________

 

 

JOU WIL IS OM GOD TE KEN. Dit is jou ware wil. Enige ander begeer of motivering is om hierdie te ontsnap, wat jou wil verteenwoordig. Dit is jou wil wat vreesvol vir jou geword het. Jy is bang vir wat jy weet en mees diep voel. Hierdie lei jou om skuilplek te vind in ander dinge wat verteenwoordig jou nie, en in hierdie verloor jy jou identiteit en probeer om ‘n identiteit te konstrueer wat aan daardie dinge verwant is wat jy vir ontsnapping gesoek het. In isolasie is jy treurig, maar in verhouding word gelukkigheid teruggekry.

 

JOU WIL IS OM GOD TE KEN. Wees nie bang vir jou eie wil nie. Jy was deur God geskep. God se wil is om jou te ken. Jou wil is om God te ken. Daar is geen ander wil nie. Alle motiverings anders as hierdie is gebore van deurmekaarheid en vrees net. Om God te ken gee God mag en gee jou mag ook.

 

IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, in stille meditasie, oefen om die sterkte van jou eie wil te voel. Laat nie vrees en twyfeling jou verstand bewolk nie. Jy hoef nie die wil van God te probeer voel nie. Dit is eenvoudig daar. Dit verg slegs jou aandag vir jou om te dit te herken. Daarom, oefen diep deur om eenvoudig teenwoordig te wees aan hierdie ervaring.

 

OEFENING 43: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 44

 

EK WENS OM MY EIE STERKTE TE KEN.

_____________________________________

 

 

HIERDIE BEVESTIGING JY MAG BAIE AANVAARBAAR VIND weens jou onmiddelike behoefte daarvoor in jou huidige omstandighede, maar die bevestiging is ver dieper as jy in die begin mag besef. Jy het ver meer sterkte as jy opeis het, maar dit kan nie volledig verwerklik word nie totdat sy toepassing gerig is in ‘n manier wat jou wragtig regenereer en jou ware vermoëns voortbring.

 

HOE KAN JY JOU STERKTE BENADER as jy swak en hulpeloos voel, as jy onwaardig voel, as jy belas is deur skuld of deurmekarheid of in kwaadheid andere beskuldig vir jou eie oënskynlike mislukkings? Om jou sterkte te eis beteken alles wat jou terughou los te laat. Jy los nie jou belemmerings deur om te beweer dat hulle nie bestaan nie. Jy los hulle omdat jy iets groter waardeer. Hulle belemmering is slegs die teken dat jy deur hulle moet gaan. Dan word jou eie sterkte gekweek. Jy soek jou sterkte, en jy gebruik dit om sterkte te vind. Ons wens vir jou om jou sterkte te ken en dit op jou eie behoewe te benut.

 

VANDAG IN JOU TWEE MEDITASIE OEFENINGE, in stilte en in stilheid, probeer om jou eie sterkte te voel. Laat nie gedagtes alleenlik jou afraai nie, want vrese en twyfele is gedagtes net – ontasbare dinge wat soos wolke dwarsoor jou verstand loop. Buite die wolke van jou verstand is die groot heelal van Kennis. Daarom, laat nie die wolke jou gesigspunt van die sterre verby belemmer nie.

 

OEFENING 44: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

STAP 45

 

ALLEEN KAN EK NIKS DOEN NIE.

_______________________________

 

 

ALLEEN JY KAN NIKS DOEN NIE. Niks het ooit alleen bereik geword nie, selfs in jou wêreld. Niks het ooit alleen geskep geword nie, selfs in jou verstand. Daar is geen agting om te ontvang deur om iets alleen te doen nie. Alles is ‘n gesamentlike inspanning. Alles is die produk van verhouding.

 

VERLAAG HIERDIE JOU AS ‘N INDIWIDUEEL? Mees seker neé. Dit gee jou die omgewing en die begrip om jou ware bereikings te verwerklik. Jy is groter as jou indiwidualiteit, en dus kan jy vry van sy begrensings wees. Jy werk deur die indiwidueel wat jou persoonlik is, maar jy is groter as hierdie. Aanvaar die begrensings van ‘n begrensde self, en verg nie ‘n begrensde self om God te wees of jy sal dit groot laste en groot verwagtings gee en dan sal dit straf vir sy mislukkings. Hierdie lei na self-haat. Hierdie lei jou om jou fisieke lewe kwalik te neem en jouself persoonlik, emosioneel en fisiek te misbruik. Aanvaar jou begrensings sodat jy grootheid in jou lewe mag aanvaar.

 

DAAROM, IN JOU TWEE OEFENING PERIODE VANDAG, met jou oë oop, konsentreer nou op jou begrensings. Herken hulle. Beoordeel hulle nie as goed of sleg nie. Herken hulle net. Hierdie gee jou nederigheid, en in nederigheid is jy in ‘n posisie om grootheid te ontvang. As jy jou begrensings beskerm, hoe kan jy ontvang dit wat hulle oorskry?

 

OEFENING 45: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

STAP 46

 

EK MOET KLEIN WEES OM GROOT TE WEES.

_________________________________________

 

 

IS DIT ‘N TEENSTRYDIGHEID DAT JY KLEIN MOET WEES om groot te wees? Dit is nie ‘n teenstrydigheid nie as jy sy betekenis verstaan. Om jou begrensings te herken laat jou toe om baie suksesvol in ‘n begrensde konteks te werk. Hierdie verteenwoordig ‘n groter werklikheid as jy tevore kon besef het. Jou grootheid moet nie slegs op hoop of hoë verwagting gebasseerd wees nie. Dit moet nie op idealisme gegrondeer wees nie maar op ware ervaring. Laat jouself toe om klein te wees, en jy sal ervaar dat grootheid met jou is en dat grootheid deel van jou is.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, laat jouself toe om begrensde te wees maar sonder oordeling. Daar is geen veroordeling nie. Inskakel jou verstand aktief om op jou begrensings te fokus. Fokus sonder veroordeling. Kyk objektief. Jy is bedoel om ‘n voertuig te wees vir ‘n Groter Werklikheid om sigself in hierdie wêreld te uitdruk. Jou voertuig vir uitdrukking is baie begrensde, maar dit is volledig genoegsaam om die taak te bereik wat joune is om te bereik. In sy begrensings te ervaar, kan jy sy meganisme begryp en leer om opbouend daarmee te werk. Dan is dit nie meer ‘n begrensing nie maar ‘n vorm van vreugdevolle uitdrukking vir jou.

 

OEFENING 46: Twee 15-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 47

 

WAAROM NODIG EK ONDERWYSERS?

___________________________________

 

 

VROEËR OF LATER SAL JY HIERDIE VRAAG VRA en dalk op baie okkasies. Dit is gebore van jou verwagtings van jouself dat jy hierdie vraag sou vra. Tog, wanneer jy versigtig na jou lewe kyk, sal jy sien dat jy instruksie geverg het vir alles wat jy geleer het. Dalk het dinge wat jy binne in jouself gevoel het geblyk om deur jou geskep te wees, maar hulle, ook, is die gevolg van instruksie. Jy het vir alles wat jy geleer het deur verhoudings voorberei geword, of dit ‘n werkdadige vaardigheid of ‘n dieper insig is. Om hierdie te besef bevorder groot waardering vir verhoudings en ‘n volle bevestiging van die mag van bydrae in die wêreld.

 

AS JY VOORNEMEND WAS OM EERLIK TE BENADER enige vaardigheid te leer, jy moet eers herken hoeveel jy weet nie, dan moet jy herken hoeveel jy hoef te leer, en dan moet jy die beste vorm van instruksie moontlik soek. Hierdie moet op terugeising van Kennis toepas. Jy moet besef hoe min jy weet, hoeveel jy hoef te weet en dan ontvang die instruksie wat verskaf is. Is dit ‘n swakheid om ‘n onderwyser te nodig? Neé. Dit is ‘n eerlike herkenning gebaseerd op ‘n eerlike evaluasie. As jy besef hoe min jy weet en baie jy hoef te weet en die mag van Kennis sigself, jy sal verstaan hoe duidelik is hierdie. Hoe kan jy gee vir diegene wat dink hulle alreeds hê, wanneer in die werklikheid hulle arm is? Jy kan nie. En hulle armoede sal self-veroorsaak en self-voortgesit wees.

 

WAAROM NODIG JY ‘N ONDERWYSER? Omdat jy hoef te leer. En jy hoef te onleer dit wat jy geleer het wat jou terughou. Vandag in jou twee oefening periode, met jou oë toe in meditasie, beskou waarom jy ‘n Onderwyser nodig. Waarneem enige gedagtes wat blyk om te aandui dat jy dit op jou eie kon doen as jy slim genoeg of sterk genoeg was of sommige ander kwalifikasie volgedoen het. As hierdie verwagtings voortkom, herken hulle vir wat hulle is. Hulle is ‘n aandringing dat jy ontwetend bly deur om jouself ‘n genoegsame instrukteur te verkondig. Jy kan nie jouself leer wat jy weet nie, en die poging om so te doen hersirkuleer oude inligting net en bind jou nader aan waar jou nou is.

 

DAAROM, HERKEN VANDAG IN OEFENING jou behoefte vir ware instruksie en jou weerstand, as dit daar is, aan die teenwoordigheid van ware instruksie wat nou vir jou beskikbaar is.

 

OEFENING 47: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 48

 

WARE INSTRUKSIE IS BESKIKBAAR VIR MY.

_________________________________________

 

 

WARE INSTRUKSIE IS BESKIKBAAR. Dit het gewag vir jou om ‘n punt van rypheid te bereik waar jy besef sy noodsaaklikheid in jou lewe. Hierdie bevorder ware motivering vir leer. Dit is gebore van jou begrensings te herken in lig van dit wat jou ware behoefte is. Jy moet jouself liefhê om ‘n ware student van Kennis te word en jouself aanhoudend liefhê om voort te gaan. Daar is geen ander belemmering tot leer maar hierdie. Sonder liefde daar is vrees, want niks anders kan liefde vervang nie. Maar liefde is nie vervang nie, en ware bystand is beskikbaar vir jou.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, probeer om die teenwoordigheid van daardie ware bystand te voel. In stilte en in stilheid, voel hierdie binne in jou lewe en om jou. Hierdie meditasie oefeninge sal begin om ‘n groter sensitiwiteit binne in jou oop te maak, ‘n hele nuwe sin. jy sal begin om dinge te onderskei wat teenwoordig is, selfs al jy nie hulle kan sien nie. Jy sal in staat wees om aan idees en inligting te antwoord, selfs al jy nog nie die bron van die boodskap kan hoor nie. Hierdie is die eintlike proses in kreatiewe denkery, want mense ontvang idees; hulle skep hulle nie. Jy is deel van ‘n groter lewe. Jou persoonlike lewe is die voertuig vir sy uitdrukking. Jou indiwidualiteit, dan, word meer hoë gekweek en meer vreugdevol, nie meer ‘n tronk vir jou nie, maar die vorm van jou vreugdevolle uitdrukking.

 

WARE BYSTAND IS BESKIKBAAR VIR JOU. Oefen vandag om sy blywende teenwoordigheid in jou lewe te voel.

 

OEFENING 48: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

STAP 49

 

HERSIENING

_____________

 

 

HIERDIE MERK DIE VOLTOOING VAN JOU SEWENDE WEEK van oefening. In hierdie Hersiening, word dit vir jou gevra om alle sewe weke van oefening te hersien, hersienend alle instruksies en onthouend jou ervaring van elkeen te gebruik. Hierdie mag verskeie langer oefening periode verg, maar dit is baie wesenlik vir jou om ‘n begrip te kry van wat dit beteken om ‘n student te wees en hoe leer eintlik bereik word.

 

WEES BAIE VERSIGTIG OM NIE JOUSELF AS ‘N STUDENT TE BEOORDEEL NIE. Jy is nie in ‘n posisie om jouself as ‘n student te beoordeel nie. Jy het nie die kriteria nie, want jy is nie ‘n onderwyser van Self-Kennis nie. Jy sal vind as jy voortgaan dat party van julle mislukkings na groter suksesse sal lei, en dat party van wat jy as suksesse gedink het na mislukkings mag lei. Hierdie sal jou hele stelsel van evaluasie onderlyn en sal jou na ‘n groter herkenning lei. Hierdie sal dit moontlik maak vir jou om meer medelydend te wees na jouself en na andere wat jy nou beoordeel vir hulle suksesse en hulle mislukkings.

 

HERSIEN, DAN, DIE EERSTE AGT-EN-VIERTIG LESSE VAN OEFENING. Probeer om te herroep hoe jy aan elke stap geantwoord het en hoe diep jy jouself betrokke gemaak het. Probeer om na jou suksesse, jou bereikings en jou belemmerings te kyk. Jy het sover gekom. Felisitasies! Jy het die eerste toets geslaan. Wees nou aanmoedig om voort te gaan, want kennis is met jou.

 

OEFENING 49: Verskeie lank oefening periode.

 

 

 

 

 

 

STAP 50

 

VANDAG SAL EK MET KENNIS WEES.

__________________________________

 

 

WEES VANDAG MET KENNIS sodat jy die sekerheid en die mag van Kennis beskikbaar vir jou kan hê. Laat Kennis toe om stilheid vir jou te gee. Laat Kennis toe om sterkte en bekwaamheid vir jou te gee. Laat Kennis toe om jou te leer. Laat Kennis toe om die heelal te openbaar soos dit wragtig bestaan, nie as jy dit beoordeel om te wees nie.

 

IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, oefen in stilheid om die mag van Kennis te voel. Vra nie vrae nie. Daardie is nie nou noodsaaklik nie. Redeneer nie met jouself oor die werklikheid van jou nastrewing nie, want daardie is verkwistend en betekenisloos. Jy kan nie weet totdat jy ontvang, en  om te ontvang moet jy jou neiging om te weet vertrou.

 

WEES VANDAG MET KENNIS. In jou oefening periode, laat dat niks jou afraai nie. Jy hoef slegs te ontspan en teenwoordig wees. Van hierdie oefeninge sal ‘n groter teenwoordigheid geherken wees, en hierdie sal begin om jou vrese te laat bedaar.

 

OEFENING 50: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 51

 

LAAT EK MY VRESE HERKEN

SODAT EK DIE WAARHEID VERBY HULLE MAG SIEN.

_________________________________________________

 

 

JOU BELEMMERINGS MOET GEHERKEN WEES ten einde vir jou buite hulle te sien. As hulle geignoreer of ontken is, as hulle beskerm is en ander name genoem is, jy sal nie die inbors van jou weerhouding besef. Jy sal nie verstaan dit wat jou verdruk nie. Jou lewe is nie van vrees gebore nie. Jou Bron is nie van vrees gebore nie. Om in staat te wees om jou vrees te herken beteken dat jy moet besef dat jy deel van iets groter is. Beseffend hierdie kan jy leer om objektief oor jou lewe te word en jou teenwoordige omstandighede sonder self-veroordeling te verstaan, want dit is binne hierdie omstandighede dat jy jouself moet kweek. Jy moet begin van waar jy is af. Om hierdie te doen moet jy inventaris neem van jou sterktes en swakhede.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, evalueer die bestaan van jou vrese en herinner jouself dat jou werklikheid buite hulle is, maar dat jy moet hulle herken om hulle skadelike teenwoordigheid in jou lewe te verstaan. Maak jou oë toe en herhaal die idee vir vandag; dan beskou elke vrees wat in jou verstand opkom. Herinner jouself dat die waarheid buite daardie spesifieke vrees is. Laat alle vrese toe om op te kom en in hierdie manier evalueer te wees.

 

OM SONDER VREES TE WEES, MOET JY VREES VERSTAAN – sy meganisme, sy invloed op mense en sy gevolg in die wêreld. Jy moet hierdie herken sonder bedrieëry en sonder voorkeur. Jy is ‘n groot wesen werkend in ‘n begrensde konteks, in ‘n begrensde omgewing. Verstaan die begrensings van jou omgewing en verstaan die begrensings van jou voertuig, en jy sal nie meer jouself haat omdat jy begrensde is nie.

 

OEFENING 51: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

STAP 52

 

EK IS VRY OM DIE BRON VAN MY KENNIS TE VIND.

________________________________________________

 

 

DIE BRON VAN JOU KENNIS BESTAAN BINNE IN JOU en buite jou ook. Daar is geen onderskeiding tot die bron van Kennis waar dit bestaan, want dit is orals. Jou lewe is gered omdat God Kennis binne in jou geplaas het. Maar jy sal nie jou redding besef totdat Kennis toegelaat is om te verrys en sy gawes op jou te bestee. Watter ander vryheid is vry behalwe dit wat jou in staat stel om die gawe van jou ware lewe te ontvang? Alle ander vryheid is die vryheid om chaoties te wees, die vryheid om jouself te skade. Die groot vryheid is om jou Kennis te vind en dit toe te laat om sigself deur jou te uitdruk. Vandag is jy vry om die bron van jou Kennis te vind.

 

IN JOU TWEE OEFENING PERIODE IN STILHEID, ontvang die bron van jou Kennis. Herinner jouself dat jy vry is om hierdie te doen. Ongeag vrees of angstigheid, ongeag enige sin van skuld of skande, laat jouself toe om die bron van jou Kennis te vind. Jy is vry vandag om die bron van jou Kennis te vind.

 

OEFENING 52: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 53

 

MY GAWES IS VIR ANDERE.

__________________________

 

 

JOU GAWES IS BEDOEL OM VIR ANDERE GEGEE TE WEES, maar eers moet jy jou gawes herken en hulle afskei van die idees wat hulle weerhou, hulle vermaak of hulle ontken. Hoe kan jy jouself verstaan behalwe in die konteks van bydrae vir andere? Alleen kan jy niks doen nie. Alleen het jy geen betekenis nie. Hierdie is omdat jy nie alleen is nie. Hierdie sal as ‘n las en as ‘n bedreiging beskou wees totdat jy die groot betekenis besef wat dit hê en die gawe wat dit werklik is. Dit is die redding van jou lewe. Wanneer die lewe jou terugeis, jy eis die lewe terug en ontvang al sy belonings, wat ver oorskry enigiets wat jy vir jouself kon gee. Die waarde van jou lewe word volgemaak en volledig betoon deur jou bydrae vir andere omdat totdat bydrae bestaan, jy kan jouself slegs gedeelteliik verwerklik – jou waarde, jou doel, jou betekenis en jou rigting.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, voel jou begeer om vir andere te bydra. Jy hoef nie nou te bepaal wat jy wens om te bydra nie. Daardie is nie so belangrik as jou begeer om te bydra nie, want die vorm van bydrae sal mettertyd klaarblyklik vir jou word en sal ook evolusieer. Dit is jou begeer om te bydra gebore van ware motivering wat vreugde vir jou sal gee vandag.

 

OEFENING 53: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 54

 

VANDAG SAL EK NIE IN IDEALISME LEEF NIE.

___________________________________________

 

 

WAT IS IDEALISME MAAR IDEES VAN DINGE WAARVOOR GEHOOP WORD gebaseerd op teleurstelling? Jou idealisme insluit jouself, jou verhoudings en die wêreld waarin jy leef. Dit insluit God en lewe en alle gebiede van ervaring wat jy kan verbeeld. Sonder ervaring, daar is idealisme. Idealisme kan hulpvol wees in die begin, want dit kan jou ontstaan om in ‘n ware rigting te beweeg, maar jy moet nie jou gevolgtrekkings laat rus daarop nie, want slegs ervaring kan gee vir jou dit wat waar vir jou is en dit wat jy volledig kan aanvaar. Laat nie idealisme jou lei nie, want Kennis is hier om jou te lei.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, herken die mate van jou eie idealisme. Waarneem versigtig wat jy wil hê dat jouself moet wees, wat jy wil hê dat jou wêreld moet wees en wat jy wil hê dat jou verhoudings moet wees. Herhaal vandag se idee en, met oë toe, deursoek elkeen van jou ideale. Selfs al jou ideale voordelik mag lyk en blyk om jou begeer vir liefde en ooreenstemming te verteenwoordig, hulle hou jou in werklikheid terug, want hulle vervang dit wat wragtig die gawes wat jy soek vir jou sou gee.

 

OEFENING 54: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 55

 

EK SAL DIE WÊRELD AANVAAR SOOS DIT IS.

__________________________________________

 

 

IDEALISME IS DIE POGING OM DIE WÊRELD NIE TE AANVAAR SOOS DIT IS NIE. Dit regverdig beskuldiging en veroordeling. Dit stig verwagtings van ‘n lewe wat nog nie bestaan nie en dus maak jou wondbaar aan ernstige teleurstelling. Jou idealisme versterk jou veroordeling.

 

AANVAAR VANDAG DIE WÊRELD SOOS DIT IS, nie as jy wil hê dat dit moet wees. Met aanvaarding kom liefde, want jy kan nie ‘n wêreld liefhê wat jy wil hê moet bestaan nie. Jy kan slegs ‘n wêreld liefhê wat bestaan soos dit is. Aanvaar jouself nou as jy bestaan, en ware begeer vir verandering en bevordering sal natuurlik verrys binne in jou. Idealisme regverdig veroordeling. Herken hierdie groot waarheid, en jy sal begin om ‘n meer onmiddelike en diep ervaring van die lewe te hê en van dit wat onvervals is en nie op hoop of verwagting gebaseerd nie maar op ware verbintenis.

 

DAAROM, IN JOU TWEE 30-MINUUT OEFENING PERIODE VANDAG, konsentreer op dinge te aanvaar presies soos hulle is. Jy kondoneer nie geweld, konflik of onwetendheid in om hierdie te doen nie. Jy aanvaar net die toestande wat bestaan sodat jy opbouend met hulle mag werk. Sonder hierdie aanvaarding, jy het geen beginplek vir ware verbintenis nie. Laat die wêreld toe om te wees presies soos dit is, want dit is hierdie wêreld wat jy het gekom om te dien.

 

OEFENING 55: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

STAP 56

 

HERSIENING

_____________

 

 

IN VANDAG SE HERSIENINING, HERSIEN DIE VERLEDE WEEK VAN LESSE en jou betrokkenheid met hulle. Probeer om te verstaan dat hoewel voortgang mag blyk om stadig te wees in die begin, dit wat stadig en reëlmatig is sal grootliks voortgaan. Betrokkenheid wat konsekwent toegepas is sal jou die reguit lyn na jou bereiking gee.

 

IN JOU HERSIENING, ONS HERINNER JOU WEER om terug te hou van self-beoordeling as jy nie jou verwagtings volgedoen het nie. Besef net wat vereis is om die instruksies te volg soos hulle gegee is en maak jouself betrokke daarmee so volledig as moontlik. Onthou dat jy leer om te leer, en onthou dat jy leer om jou self-waarde en jou ware vermoëns terug te eis.

 

OEFENING 56: Een lang oefening period.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 57

 

VRYHEID IS MET MY.

___________________

 

 

VRYHEID BLY BINNE IN JOU, wagtend om gebore te wees binne in jou, wagtend om opeis en aanvaard te wees, wagtend om geleef en toegepas te wees en wagtend om vereer en gevolg te wees. Jy wat onder die gewig van jou eie verbeelding geleef het, jy wat ‘n gevangene aan jou eie gedagtes en aan die gedagtes van andere gewees het, jy wat intimideer en bedreig deur die uiterlikes van hierdie wêreld gewees het, het nou hoop, want ware vryheid bly binne in jou. Dit afwag jou. Jy het dit met jou van jou Antieke Tuiste gebring. Jy dra dit elke dag, elke oomblik met jou.

 

BINNE HIERDIE PROGRAM VAN ONTWIKKELING, leer jy nou om na vryheid en weg van vrees en die donkerheid van jou eie verbeelding te keer. In vryheid sal jy vastigheid en konsekwentheid vind. Hierdie sal jou die grondslag gee waarop jou liefde en sin van self-waarde gebou kan wees, en hierdie grondslag sal nie deur die geskud wees, want dit is groter as die wêreld. Dit is nie van die argwaan van afgeskeidenheid gebore nie. Dit is van die waarheid van jou totale insluiting in die lewe gebore.

 

HERHAAL OP DIE UUR VANDAG SE IDEE en neem ‘n oomblik om te voel dat vryheid met jou is. As jy dwarsdeur die dag nader aan vryheid kom, jy sal in staat wees om meer en meer helder te herken wat jou terughou. Jy sal besef dat dit maar jou aanhang aan jou eie gedagtes is wat jou terughou. Dit is jou belang in jou eie verbeelding wat jou terughou. Hierdie sal jou las verlig, en jy sal besef dat ‘n ware keus beskikbaar is. Hierdie besef sal jou die sterkte gee vandag om na vryheid te kom.

 

IN JOU TWEE DIEP MEDITASIE OEFENINGE, herhaal vandag se idee en probeer om jou verstand toe te laat om stil te wees, wat die begin van sy vryheid is. Hierdie oefening in stilheid sal jou verstand in staat stel om los te skud van die kettings wat dit vasbind – sy onvergifnis van die verlede, sy angstigheid oor die toekoms en sy vermyding van die hede. In stilheid jou verstand styg bo alles wat dit klein, verborge en geïsoleer binne sy eie donkerheid hou. Hoe naby is vryheid vandag vir jou wat hoef slegs stil te wees om dit te ontvang. En hoe groot is jou beloning, jy wat in die wêreld gekom het, want vryheid is met jou.

 

OEFENING 57: Twee 30-minuut oefening periode.

Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 58

 

KENNIS IS MET MY.

__________________

 

 

VANDAG BEVESTIG ONS DIE TEENWOORDIGHEID VAN KENNIS in jou lewe. Opeis op elke uur hierdie bevestiging en neem dan ‘n oomblik om te probeer om hierdie teenwoordigheid te voel. Jy moet dit voel. Jy kan nie alleen daarvan bedink nie, want Kennis moet ge-ervaar wees. In watter omstandigheid jy vind jouself vandag ook al, herhaal hierdie bevestiging een maal op die uur en probeer om sy betekenis te voel. Jy sal vind dat daar baie siuasies is wat jy as onvanpas vir oefening bedink het waar jy kan oefen. In hierdie manier, sal jy vind dat jy die mag hê om jou ervaring te regeer om jou ware neigings te voldoen, en jy sal vind dat enige omstandigheid ‘n genoegsame omgewing vir ware voorbereiding en self-toepassing is.

 

PROBEER OM OP ELKE UUR TE OEFEN. Bly bewus van jou tyd. As ‘n uur gemis is, moenie kommer nie, maar toewy jouself weer aan oefening in die oorblywende ure as jy voortgaan. Kennis is met jou vandag. Wees vandag met Kennis.

 

OEFENING 58: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 59

 

VANDAG SAL EK GEDULD LEER.

______________________________

 

 

DIT IS BAIE MOEILIK VIR ‘N VERSTAND WAT VERTREITER IS om geduldig te wees. Dit is baie moeilik vir ‘n verstand wat rusteloos is om geduldig te wees. Dit is baie moeilik vir ‘n verstand wat al sy waarde van tydelike dinge gesoek het om geduldig te wees. Slegs in die strewing na iets groter is geduld noodsaaklik omdat dit ‘n groter toepassing verg. Dink van jou lewe in terme van lang-termyne ontwikkeling, nie in terme van onmiddelike sensasie en wins nie. Kennis is nie net stimulasie nie. Dit is die diepte van mag wat universeel en ewig is, en sy grootheid is vir jou gegee om te ontvang en te gee.

 

OEFEN ELKE UUR VANDAG om te bevestig dat jy sal leer om geduldig te wees en dat jy oplettend van jou lewe sal word eerder as krities van jou lewe. Bevestig dat jy objektief oor jou vermoëns en jou omstandighede sal word sodat jy ‘n groter sekerheid op hulle mag toepas.

 

LEER VANDAG GEDULD EN GEDULDIG LEER. In hierdie manier, sal jy meer vinnig, meer seker en meer liefhebbend beweeg.

 

OEFENING 59: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 60

 

VANDAG SAL EK DIE WÊRELD BEOORDEEL NIE.

_____________________________________________

 

 

SONDER JOU BEOORDELINGS, kan Kennis aandui wat jy moet doen en wat jy joet verstaan. Kennis verteenwoordig ‘n groter oordeling, maar dit is ‘n oordeling wat baie verskillend van jou eie s’n is, want dit is nie van vrees gebore nie. Dit besit nie kwaadheid nie. Dit is altyd bedoel om te dien en te voed. Dit is regverdig, in dat dit ware erkenning na elke persoon se huidige staat gee sonder om hulle betekenis of hulle bestemming te verkleineer.

 

BEOORDEEL DIE WÊRELD VANDAG NIE sodat jy die wêreld soos dit is mag sien. Beoordeel die wêreld vandag nie sodat jy die wêreld soos dit is mag aanvaar. Laat die wêreld toe om te wees presies soos dit is sodat jy dit kan herken. Nadat dit wêreld geherken is, sal jy besef hoe baie dit jou nodig en hoe baie jy sal wil gee daarvoor. Die wêreld nodig nie beskuldiging nie. Dit nodig diens. Dit nodig waarheid. En bo alles, dit nodig Kennis.

 

ELKE UUR VANDAG, NEEM ‘N OOMBLIK en kyk na die wêreld sonder oordeling. Herhaal die bevestiging vir vandag en bestee ‘n oomblik om na die wêreld sonder oordeling te kyk. Ongeag watter uiterlikes jy mag sien, of dit jou behaag of jou vererg, of jy dit pragtig of lelik vind, of jy dink dit waardig of onwaardig is, kyk sonder oordeling daarna.

 

OEFENING 60: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 61

 

LIEFDE GEE VAN SIGSELF DEUR MY.

__________________________________

 

 

LIEFDE GEE VAN SIGSELF DEUR JOU wanneer jy gereed is om sy voertuig van uitdrukking te wees. Jy hoef nie te probeer om liefhebbend te wees om ‘n sin van self-ongenoegsaamheid of skuld tevrede te stel nie. Jy hoef nie te probeer om liefhebbend te wees om die goedkeuring van andere te wen nie. Versterk nie jou sin van hulpeloosheid of sin van onwaardigheid deur om te probeer om ‘n gelukkige of goedgunstige gevoel op hulle te plaas nie. Liefde binne in jou sal sigself uitdruk, want dit is gebore van Kennis binne in jou, waarvan dit ‘n deel is.

 

ELKE UUR VANDAG AS JY OP DIE WÊRELD KYK, herken dat liefde binne in jou sal vir sigself praat. As jy sonder oordeling is, as jy bekwaam is van met die wêreld te wees soos dit wragtig is en as jy bekwaam is van teenwoordig met andere te wees soos hulle wragtig is, liefde binne in jou sal vir sigself praat. Probeer nie om liefde te maak praat vir jou nie. Probeer nie om liefde jou wense of jou behoeftes te maak uitdruk nie, want liefde sigself sal deur jou praat. As jy teenwoordig aan liefde is, dan sal jy teenwoordig aan die wêreld wees, en liefde sal deur jou praat.

 

OEFENING 61: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 62

 

VANDAG SAL EK LEER OM NA DIE LEWE TE LUISTER.

__________________________________________________

 

 

AS JY TEENWOORDIG AAN DIE WÊRELD IS, sal jy in staat wees om die wêreld te hoor. As jy teenwoordig aan die lewe is, sal jy in staat wees om die lewe te hoor. As jy teenwoordig aan God is, sal jy in staat wees om God te hoor. As jy teenwoordig aan jouself is, sal jy in staat wees om jouself te hoor.

 

DAAROM, OEFEN VANDAG OM TE LUISTER. Oefen op elke uur om na die wêreld om jou en die wêreld binne te luister. Herhaal die bevestiging en oefen hierdie daarna. Dit neem slegs ‘n oomblik. Jy sal vind dat ongeag jou omstandighede, daar sal ‘n manier wees vir jou vandag om hierdie te oefen. Laat nie jou omstandighede jou oorheers nie. Jy kan oefen binne in hulle. Jy kan ‘n manier vind om te oefen wat nie verleentheid of onvanpaslikheid met andere skep nie. Of jy alleen of met andere ingeskakel is, jy mag vandag hierdie oefen. Oefening beteken dat jy oordeel nie. Dit beteken dat jy waarneem. Onthou, jy ontwikkel ‘n fakulteit van verstand wat noodsaaklik vir jou sal wees om in staat te wees om die grootheid van Kennis te gee en te ontvang.

 

OEFENING 62: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 63

 

HERSIENING

_____________

 

 

SOOS TEVORE, IN JOU HERSIENING hersien die verlede week van oefening en leer die mate van jou betrokkenheid en hoe dit vergroot en verbeter kan wees. Hierdie week het jou oefening uitgestrek geword. Dit het in die wêreld met jou geneem gewees om in allerhande situasies toegepas te wees, ongeag jou emosionele state, ongeag die emosionele state van diegene wat jou beïnvloed en ongeag waar jy is en wat jy doen. In hierdie manier, word alles deel van jou oefening. Die wêreld, dan, pleks van ‘n vreesvolle plek wees wat jou verdruk, word ‘n nuttige plek om Kennis te kweek.

 

BESEF DIE STERKTE WAT JY GEGEE IS wanneer jy in staat is om te oefen ongeag jou emosionele state, want jy is groter as jou emosies, en jy hoef nie hulle te onderdruk om hierdie te besef nie. Om objektief met jou eie inwendige state te word, moet jy opereer van ‘n posisie waar jy hulle kan waarneem en waar jy nie deur hulle oorheers is nie. Hierdie sal jou toelaat om teenwoordig aan jouself te word en sal vir jou ware medelydendheid en begrip gee. Dan sal jy nie ‘n tiran met jouself wees nie, en tirannie in jou lewe sal tot ‘n einde kom.

 

IN JOU EEN LANG OEFENING PERIOD, evalueer hierdie vorige week so versigtig as moontlik sonder veroordeling. Onthou dat jy leer hoe om te leer. Onthou dat jy leer om jou vaardighede te ontwikkel. Onthou dat jy ‘n student is. Wees ‘n beginnende student, want ‘n beginnende student maak weinige aannames en wens om alles te leer.

 

OEFENING 63: Een lang oefening period.

 

 

 

 

 

 

STAP 64

 

VANDAG SAL EK NA ‘N ANDER LUISTER.

______________________________________

 

 

VANDAG OP DREE AFSONDERLIKE OKKASIES, oefen om na ‘n ander te luister. Luister sonder evaluering en sonder oordeling. Luister sonder jou om jou verstand deur enigiets anders afgelei te wees. Luister eenvoudig. Oefen vandag met drie verskillende indiwiduele. Oefen luistering. Wees stil wanneer jy luister. Probeer om verby hulle woorde te hoor. Probeer om verby hulle uiterlikes te kyk. Uitsteek nie beelde op hulle nie. Luister net.

 

OEFEN VANDAG OM NA ‘N ANDER TE LUISTER. Word nie ingeskakel in wat hulle sê nie. Jy hoef nie onvanpas aan hulle te antwoord nie, as hulle direk na jou praat, ten einde om met hulle te oefen nie. Jy sal jou hele verstand in jou gesprek inskakel. Neem tyd, dan, om luister sonder praat te oefen. Laat andere toe om hulleself vir jou te uitdruk. Jy sal vind dat hulle ‘n groter kommunikasie hê vir jou as jy mag in die begin verwag het. Jy hoef nie hierdie te uitreken nie. Oefen vandag luister eenvoudig sodat jy die teenwoordigheid van Kennis mag hoor.

 

OEFENING 64: Drie oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 65

 

EK HET GEKOM OM TE WERK IN DIE WÊRELD.

___________________________________________

 

 

JY HET GEKOM OM TE WERK IN DIE WÊRELD. Jy het na die wêreld gekom om te leer en te bydra. Jy het van ‘n plek van rus na ‘n plek van werk gekom. Wanneer die werk gedaan is, gaan jy tuis na ‘n plek van rus. Hierdie kan slegs bekend wees, en jou Kennis sal hierdie vir jou openbaar wanneer jy gereed is.

 

VIR NOU, OEFEN OP DIE UUR. Vertel jouself dat jy na die wêreld gekom het om te werk, en neem dan ‘n oomblik om die werklikheid van hierdie te voel. Jou werk is groter as jou huidige indiensneming. Jou werk is groter as wat jy huidig probeer om met mense en vir mense te doen. Jou werk is groter as wat jy probeer om vir jouself te doen. Verstaan dat jy weet nie wat jou werk is nie. Daardie sal vir jou geopenbaar wees en dit sal vir jou evolusieer, maar verstaan vandag dat jy na die wêreld gekom het om te werk. Hierdie sal jou sterkte, jou doel en jou bestemming bevestig. Hierdie sal die werklikheid van jou Ware Tuiste bevestig, waarvandaan jy jou gawes gebring het.

 

OEFENING 65: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 66

 

EK SAL OPHOU OOR DIE WÊRELD TE KLA.

_______________________________________

 

 

OM OOR DIE WÊRELD TE KLA BETEKEN dat dit nie jou idealisme voldoen nie. Om oor die wêreld te kla beteken dat jy herken nie dat jy hierheen gekom het om te werk nie. Om oor die wêreld te kla help jou nie om sy predikamente te verstaan nie. Om oor die wêreld te kla beteken dat jy verstaan nie die wêreld soos dit is nie. Jou klagte aandui dat sommige verwagting teleurgestel is. Hierdie teleurstellings is noodsaaklik vir jou om te begin om die wêreld te verstaan soos dit is en jouself te verstaan soos jy wragtig is.

 

GEE OP DIE UUR VANDAG HIERDIE BEVESTIGING aan jouself en dan oefen dit. Bestee elke uur ‘n minuut om nie oor die wêreld te kla nie. Laat nie die ure onversorg verbygaan nie, maar wees teenwoordig vir oefening. Herken die mate waarnatoe andere oor die wêreld kla en how min dit gee vir hulle en hoe min dit gee vir die wêreld. Die wêreld is alreeds veroordeel deur diegene wat woon daarin. As dit geliefde en gekweek sal wees, sy predikamente moet geherken wees en sy geleenthede moet aanvaard wees. Wie kan kla wanneer ‘n omgewing gegee is waar Kennis teruggeis en bygedra kan wees? Die wêreld nodig slegs Kennis en die uitdrukkings van Kennis. Hoe kan dit waardig van veroordeling wees?

 

OEFENING 66: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 67

 

EK WEET NIE WAT EK VIR DIE WÊRELD WIL HÊ NIE.

________________________________________________

 

 

JY WEET NIE WAT JY VIR DIE WÊRELD WIL HÊ NIE omdat jy verstaan nie die wêreld nie, en jy het nog nie in staat gewees om sy predikament te sien nie. Wanneer jy besef dat jy weet nie wat jy vir die wêreld wil hê nie, gee hierdie vir jou die motivering en die geleentheid om die wêreld te waarneem, om weer te kyk. Hierdie is wesenlik vir jou begrip. Dit is wesenlik vir jou welstand. Die wêreld sal jou slegs teleurstel as dit misverstaan is. Jy sal jouself slegs teleurstel as jy misverstaan is. Jy het na die wêreld gekom om te werk. Herken die geleentheid wat hierdie gee vir jou.

 

OEFEN VANDAG OP DIE UUR IN ALLE OMSTANDIGHEDE. Sê die bevestiging en probeer dan om sy waarheid te besef. Jy weet nie wat jy vir die wêreld wil hê nie, maar jou Kennis weet wat dit moet bydra. Sonder jou probeer om Kennis met jou eie ontwerpe vir die wêreld te vervang, sal Kennis sigself vry en sonder belemmering uitdruk, en jy en die wêreld sal die groot erfgenames van sy gawes wees.

 

OEFENING 67: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 68

 

VANDAG SAL EK NIE GELOOF IN MYSELF VERLOOR NIE.

_____________________________________________________

 

 

VERLOOR NIE GELOOF IN JOUSELF VANDAG NIE. Hou jou oefening in stand. Hou jou voorneme om te leer in stand. Wees sonder gevolgtrekkings. Hê hierdie oopheid en hierdie wondbaarheid. Waarheid bestaan sonder jou probeer om jouself te fortifiseer. Laat jouself toe om ‘n ontvanger daarvan te wees.

 

OEFEN VANDAG OP ELKE UUR OM JOUSELF TE HERINNER dat jy nie geloof in jouself sal verloor vandag. Verloor nie geloof in Kennis, in die teenwoordigheid van jou Onderwysers, in die welwilligheid van die lewe of in jou missie in die wêreld nie. Laat al hierdie dinge toe om bevestig te wees sodat hulle mettertyd hulleself volledig aan jou mag openbaar. As jy teenwoordig aan hulle is, sal hulle so duidelik vir jou word dat jy hulle in alle dinge sal sien en voel. Jou visie van die wêreld sal getransformeer wees. Jou ervaring van die wêreld sal getransformeer wees. En al jou mag en energie sal verenig om sigself te uitdruk.

 

VERLOOR NIE GELOOF IN JOUSELF VANDAG NIE.

 

OEFENING 68: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 69

 

VANDAG SAL EK STILHEID OEFEN.

_________________________________

 

 

VANDAG IN JOU TWEE 30-MINUUT OEFENING PERIODE, oefen stilheid. Laat jou meditasie toe om diep te wees. Gee jouself daaraan. Ingaan nie in meditasie met vereistes en versoeke nie. Ingaan in meditasie om jouself te gee daaraan. Dit is die tempel van die Ware Gees binne in jou waarnatoe jy bring jouself. In jou twee oefening periode, dan, wees teenwoordig en wees stil. Laat jouself toe om te bad in die luuksheid van leegheid. Want die teenwoordigheid van God word eers as leegheid ge-ervaar omdat dit beweging ontbreek, en dan binne hierdie leegheid, begin jy om die teenwoordigheid te voel wat alle dinge deurtrek en alle betekenis gee in die lewe.

 

OEFEN STILHEID VANDAG sodat jy mag weet.

 

OEFENING 69: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 70

 

HERSIENING

_____________

 

 

VANDAG KULMINEER TIEN WEKE VAN OEFENING. Felisitasies! Jy het dusver gekom. Om ‘n ware student te wees beteken dat jy die stappe volg soos hulle gegee is. Om hierdie te doen moet jy leer om jouself te eer, die bron van jou instruksie te eer, jou begrensings te herken en jou grootheid te waardeer. Dus is dit dat hierdie ‘n dag van eergevoel en ‘n dag van erkenning vir jou is.

 

HERSIEN DIE LAASTE DRIE WEKE VAN OEFENING. Lees weer die instruksies en herroep elke oefening period. Onthou wat jy gegee het en wat jy nie gegee het nie. Eer jou deelneming en probeer vandag om dit te versterk. Verdiep jou voorneme om Kennis te hê en verdiep jou ervaring van ‘n ware leier te wees. Verdiep jou ervaring van ‘n ware ontvanger te wees sodat jy ‘n ware bydraer mag wees.

 

LAAT HIERDIE DAG VAN HERSIENING, dan, ‘n dag van eergevoel vir jou en ‘n dag wat jou toewyding versterk wees. Evalueer jou deelneming eerlik. Skat jou blykbare suksesse en mislukkings. Jou suksesse sal jou aanmoedig, en jou mislukkings sal jou leer wat jy hoef te doen om jou ervaring te verdiep. Hierdie is ‘n dag van eer vir jou wat vereer is.

 

OEFENING 70: Verskeie lank oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 71

 

EK IS HIER OM ‘N GROTER DOEL TE DIEN.

_______________________________________

 

 

JY IS HIER OM ‘N GROTER DOEL TE DIEN, buite slegs oorlewing en die bevrediging van die dinge wat jy mag dink jy wil hê. Hierdie is waar omdat jy ‘n geestelike inbors hê. Jy het ‘n geestelike herkoms en ‘n geestelike bestemming. Jou mislukking in hierdie lewe is die mislukking om aan jou geestelike inbors te antwoord, wat verwring en belaster deur die godsdienste van jou wêreld is, wat nagelaat en ontken deur die wetenskap van jou wêreld is. Jy het ‘n geestelike inbors. Jy het ‘n groter doel om te dien. Wanneer jy jou neiging vir hierdie doel vertrou, sal jy in staat wees om nader daaraan te kom. Wanneer jy vertrouend voel dat dit ‘n onvervalsde bron van liefde verteenwoordig, dan sal jy begin om jouself oop te maak daaraan, en hierdie sal ‘n groot tuiskoms vir jou wees.

 

VANDAG IN JOU TWEE MEDITASIE OEFENING PERIODE, laat jouself toe om oop te gaan aan die teenwoordigheid van liefde in jou lewe. Sittend stil en halend diep asem, laat jouself wragtig die teenwoordigheid van liefde voel, wat die teenwoordigheid van ‘n groter doel in jou lewe beteken.

 

OEFENING 71: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 72

 

VANDAG SAL EK MY DIEPSTE NEIGINGS VERTROU.

________________________________________________

 

 

VERTROU JOU DIEPSTE NEIGINGS want hulle is betroubaar, maar jy moet leer om hulle te uitmaak en hulle te onderskei van die baie ander begeertes, nooddwange en wense wat jy voel en wat affekteer jou. Jy kan hierdie slegs deur ervaring leer. Jy kan hierdie leer omdat jou diepste neigings lei jou altyd in tot betekenisvolle verhoudings en weg van isolasie of twissieke verbintenisse. Jy moet hierdie oefen om dit te leer, en dit sal tyd neem, maar elke stap wat jy in hierdie rigting maak sal jou nader bring aan die Mag wat met jou bly en wat jy moet dien en wat jy moet leer om te ontvang.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, in stilte en in stilheid, ontvang hierdie Groter Mag en vertrou jou diepste neigings as jy so doen. Laat jouself toe om hierdie twee oefening periode jou volle aandag te gee, sittend alle ander dinge weg vir later oorweging. Laat jouself toe om jou diepste neigings te herken, wat jy moet leer om te vertrou.

 

OEFENING 72: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 73

 

EK SAL MY DWALINGS TOELAAT OM MY TE LEER.

_______________________________________________

 

 

OM JOU DWALINGS TOE TE LAAT OM JOU TE INSTRUKTEER sal waarde gee vir hulle. Hulle sou geen waarde hê sonder hierdie nie en sou ‘n merk teen jou in jou eie skatting wees. Om dwalings vir instruksie te gebruik, dan, neem voordeel van jou eie begrensings om hulle te laat om die weg na grootheid te aanwys. God wens vir jou om van jou dwalings te leer sodat jy van die grootheid van God mag leer. Hierdie word gedoen nie om jou te verkleineer nie maar om jou op te bou. Daar is baie dwalings wat jy begaan het, en daar is sommige dwalings jy nog sal maak. Dit is ten einde om teen die herhaling van skadelike dwaling te waak en van dwaling te leer dat ons wens nou om jou te instrukteer.

 

OP ELKE UUR VAN HIERDIE DAG, herhaal na jouself dat jy wens om van jou dwalings te leer en voel vir ‘n oomblik wat hierdie beteken. Dus, deur baie periode van oefening vandag, sal jy begin om die verklaring wat jy maak te verstaan en dan sal gewaar dalk hoe dit teweeggebring kan word. As jy willig is om van jou dwalings te leer, sal jy hulle verstaan, nie om hulle te ontken nie, nie om valse getuie teen hulle te hou nie, nie om hulle ander name te noem nie, maar om hulle vir jou eie voordeel te erken. Van hierdie herkenning, sal jy in staat wees om andere te bystaan in die terugeising van Kennis, want hulle ook moet leer hoe om van hulle dwalings te leer.

 

OEFENING 73: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 74

 

VREDE BLY VANDAG MET MY.

____________________________

 

 

VREDE BLY VANDAG MET JOU. Bly met vrede en ontvang sy seëninge. Kom na vrede met alles wat jou kommer. Kom met jou swaar las. Kom nie soekend antwoorde nie. Kom nie soekend begrip nie. Kom soekend sy seëninge. Vrede kan nie in ‘n lewe van konflik ingryp nie, maar jy kan in ‘n lewe van vrede ingaan. Jy kom na vrede, wat vir jou wag, en in hierdie sal jou las losgelaat wees.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, oefen, in stilheid, om vrede te ontvang. Laat jouself toe om hierdie gawe te hê, en as enige gedagte kom om jou te afraai, herinner jouself van jou groot waarde – die waarde van jou Kennis en die waarde van jou self. Weet nou dat jy willig is om van jou dwalings te leer en dat jy hoef nie met hulle te identifiseer nie maar hulle slegs as ‘n waardevolle hulpmiddel vir jou ontwikkeling te gebruik, want so kan hulle vir jou word.

 

OEFEN, DAN, OM TE ONTVANG. Maak vandag ‘n bietjie verder oop. Sit alle dinge wat jou voorbeset weg vir later oorweging as noodsaaklik. Vrede bly vandag met jou. Bly vandag met vrede.

 

OEFENING 74: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 75

 

VANDAG SAL EK LUISTER NA MYSELF.

____________________________________

 

 

LUISTER VANDAG NA JOU SELF, nie die klein self in jou wat kla en kommer en wonder en wil hê nie, maar die Groter Self in jou. Luister na die Groter Self in jou, wat Kennis is, wat verenig met jou Geestelike Onderwysers is en wat jou doel en jou roeping in die lewe bevat. Luister nie om vrae te vra nie, maar om te leer om te luister. En as jou luister mettertyd dieper word, jou Ware Self sal praat na jou wanneer ook al dit noodsaaklik is, en dan sal jy in staat wees om te hoor en sonder deurmekaarheid te antwoord.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, oefen om na jou Self te luister. Daar is geen vrae om gevra te wees nie. Daardie is nie noodsaaklik nie. Daar is luister om ontwikkeld te wees. Luister vandag na jou Ware Self sodat jy mag leer van dit wat God ken en liefhê.

 

OEFENING 75: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 76

 

VANDAG SAL EK NIE ‘N ANDER BEOORDEEL NIE.

_____________________________________________

 

 

SONDER OORDELING KAN JY SIEN. Sonder oordeling kan jy leer. Sonder oordeling word jou verstand oop. Sonder oordeling verstaan jy jouself. Sonder oordeling kan jy ‘n ander verstaan.

 

VANDAG OP ELKE UUR, herhaal hierdie verklaring as jy getuig jouself en die wêreld om jou. Herhaal hierdie verklaring en voel sy impak. Loslaat jou oordelings vir ‘n weinige oomblikke, en voel dan die kontras en die ervaring wat hierdie vir jou sal verskaf. Beoordeel nie ‘n ander vandag nie. Laat andere toe om hulleself vir jou te openbaar. Sonder oordeling sal jy nie onder jou eie kroon van dorings ly nie. Sonder oordeling sal jy die teenwoordigheid voel van jou Onderwysers wat jou bystaan.

 

LAAT JOU UURLIKSE OEFENINGE TOE OM KONSEKWENT TE WEES. As ‘n uur gemis word, vergewe jouself en hertoewy jouself. Dwalings is om jou te leer, jou te versterk en jou te wys wat jy nodig om te leer.

 

ONGEAG WAT ‘N ANDER DOEN, ongeag hoe hy of sy jou gevoelighede, jou idees of jou waardes mag kwets, beoordeel nie ‘n ander vandag nie.

 

OEFENING 76: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 77

 

HERSIENING

_____________

 

 

IN JOU HERSIENING VANDAG, hersien nog een maal die verlede week van oefeninge en instruksie. Eksamineer nog een maal die eienskappe binne in jouself wat jou help in jou voorbereiding en die eienskappe binne in jouself wat jou voorbereiding moeiliker maak. Waarneem hierdie dinge objektief. Leer om daardie aspekte van jouself te versterk wat jou deelneming in die terugeising van Kennis aanmoedig en versterk, en leer om daardie eienskappe wat inmeng, te verstel of korrigeer. Jy moet beide herken om Wysheid te hê. Jy moet leer van waarheid en jy moet leer van dwaling. Jy moet hierdie doen om voort te gaan, en jy moet hierdie doen om andere te dien. Tensy jy van dwaling geleer het en objektief daarna kan kyk en verstaan hoe dit voortgekom het en hoe dit verlig kan wees – totdat jy hierdie dinge geleer het – sal jy nie weet hoe om andere te dien nie, en hulle dwalings sal jou kwaad maak en jou frustreer. Met Kennis sal jou verwagtings in ooreenstemming met die inbors van ‘n ander wees. Met Kennis sal jy leer hoe om te dien en jy sal vergeet hoe om te veroordeel.

 

OEFENING 77: Een lang oefening period.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 78

 

EK KAN NIKS ALLEEN DOEN NIE.

_______________________________

 

 

JY KAN NIKS ALLEEN DOEN NIE, want jy is nie alleen nie. ‘n Groter waarheid sal jy nie vind nie. Tog, sal jy nie ‘n waarheid vind wat groter bedenking en eksaminasie verg nie. Neem dit nie op sigwaarde nie, want hierdie waarheid is baie groot. Dit is noodsaaklik dat jy dit studeer.

 

HERHAAL VANDAG OP ELKE UUR HIERDIE VERKLARING en beskou sy impak. Doen hierdie in alle omstandighede, want mettertyd sal jy vind hoe om in elke omstandigheid te leer, hoe om in elke omstandigheid te oefen, hoe elke omstandigheid jou oefening kan bevoordeel en hoe jou oefening elke omstandigheid kan bevoordeel.

 

JY KAN NIKS ALLEEN DOEN NIE, en in jou oefening vandag sal jy die bystand van jou Geestelike Onderwysers ontvang, wat hulle sterkte vir jou sal verleen. Jy sal hierdie voel as jy verleen jou eie sterkte. Jy sal besef ‘n groter sterkte as jou eie s’n sal jou in staat stel om voort te beweeg, om die groot sluier van misverstaan te deurdring en die bron van jou Kennis en die bron van jou verhoudings in die lewe te besef. Aanvaar jou begrensings, want alleen kan jy niks doen nie, maar met die lewe is alles vir jou gegee om te dien. Met die lewe, is jou ware inbors gewaardeer en verheerlik in sy diens vir andere.

 

STAP 78: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 79

 

VANDAG SAL EK ONSEKERHEID TOELAAT OM TE BESTAAN.

________________________________________________________

 

 

OM ONSEKERHEID TOE TE LAAT OM TE BESTAAN beteken dat daar groot geloof is. Hierdie beteken dat ‘n ander vorm van sekerheid opkom. Wanneer jy onsekerheid toelaat om te bestaan, dit beteken dat jy eerlik word, jy geduldig word, want dit verg geduld om jou sekerheid terug te kry. In onsekerheid toe te laat om te bestaan, word jy verdraagsaam. Jy stap weg van oordeling en word ‘n getuie van lewe binne in jou en van lewe om jou. Aanvaar onsekerheid vandag sodat jy mag leer. Sonder veronderstelling, sal jy Kennis soek. Sonder oordeling, sal jy jou eie ware behoefte besef.

 

VANDAG OP ELKE UUR, herhaal vandag se verklaring en eksamineer wat dit beteken. Eksamineer hierdie van jou eie gevoelens en eksamineer hierdie in lig van wat jy sien in die wêreld om jou. Onsekerheid bestaan totdat jy seker is. As jy hierdie toelaat om te bestaan, kan jy God toelaat om jou te dien.

 

OEFENING 79: Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 80

 

EK KAN SLEGS OEFEN.

_____________________

 

 

JY KAN SLEGS OEFEN. Die lewe is oefening. Ons herrig jou oefening net sodat dit dien jou en sodat dit andere mag dien. Jy oefen altyd, herhalend, weer en weer. Jy oefen deurmekaarheid, jy oefen oordeling, jy oefen projektering van skuld, jy oefen skuld, jy oefen dissosiering en jy oefen onkonsekwentheid. Jy versterk jou beoordelings deur om te aanhou om hulle te uitoefen. Jy versterk jou onsekerhede deur om te aanhou om hulle te beklemtoom. Jy oefen jou self-haat deur om te aanhou om dit te beïnvloed.

 

AS JY OBJEKTIEF NA JOU LEWE KYK maar vir ‘n oomblik, sal jy sien dat jou hele lewe oefening is. Daarom, sal jy oefen ongeag of jy ‘n kurrikulum vir jou voordeel hê of nie. Daarom, ons gee die kurrikulum wat jy nou mag oefen. Dit sal die oefeninge vervang wat jou deurmekaargemaak en verkleineer het, wat jou gekonflikteer het en wat jou in tot dwaling en gevaar gelei het. Ons gee vir jou ‘n groter oefening so jy sal nie daardie dinge oefen wat jou waarde en jou sekerheid ondermyn nie.

 

VANDAG IN JOU TWEE MEDITASIE OEFENINGE, herhaal die verklaring dat jy kan slegs oefen, en oefen dan stilheid en ontvanklikheid. Versterk jou oefening, en jy sal bevestig wat ons sê. Jy kan slegs oefen. Daarom, oefen vir goed.

 

OEFENING 80: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 81

 

VANDAG SAL EK NIE MYSELF BEDRIEG NIE.

_________________________________________

 

 

OEFEN OP DIE UUR HIERDIE VERKLARING TE MAAK en voel sy impak. Versterk jou toewyding aan Kennis. Val nie in die blykbare gerief van self-bedrog. Wees nie gemaklik slegs met aannames of die oortuigings van andere nie. Aanvaar nie algemeenhede as waarheid nie. Aanvaar nie uiterlikes as verteenwoordig van die werklikheid van ‘n ander nie. Aanvaar nie slegs die uiterlikes van jouself nie. Om hierdie dinge te doen betoon dat jy waardeer nie jouself of jou lewe nie en dat jy te lamlendig is om inspanning op jou eie behoewe voort te dra.

 

JY MOET IN ONSEKERHEID INGAAN OM KENNIS TE VIND. Wat beteken hierdie? Dit beteken eenvoudig dat jy valse aannames, self-vertroostende idees en die luuksheid van self-veroordeling opgee. Waarom is self-veroordeling ‘n luuksheid? Omdat dit maklik is en verg jou nie om die waarheid te eksamineer nie. Jy aanvaar dit omdat dit aanvaarbaar in hierdie wêreld is, en dit gee jou ‘n groot hoeveelheid om met jou vriende te bespreek. Dit uitlok simpatie. Daarom, is dit maklik en swak.

 

BEDRIEG NIE JOUSELF VANDAG NIE. Laat jouself toe om die geheimenis en die waarheid van jou lewe te eksamineer. Vandag op die uur herhaal vandag vandag se idee en voel wat dit beteken. Ook vandag, in twee langer oefening periode, herhaal die verklaring en toewy jouself dan aan stilheid en ontvanklikheid. Teen hierdie tyd, begin jy om te leer hoe om jouself voor te berei vir stilheid – gebruikend jou asem, konsentrerend jou verstand, loslatend gedagtes en herinnerend jouself dat jy waardig van so ‘n inspanning is. Herhaal jouself van die doelwit wat jy nou probeer om te bereik. Bedrieg nie jouself vandag nie. Gee nie in aan wat maklik en pynvol is nie.

 

OEFENING 81: Twee 30-minuut oefening periode.

Uurlikse oefening.

 

 

 

STAP 81

 

VANDAG SAL EK NIE ‘N ANDER BEOORDEEL NIE.

_____________________________________________

 

 

NOGEENS OEFEN ONS HIERDIE LES, wat ons op sekere tussentye sal herhaal as jy voortgaan. Oordeling is ‘n besluit om nie te weet nie. Dit is ‘n besluit om nie te kyk nie. Dit is ‘n besluit om nie te luister nie. Dit is ‘n besluit om nie stil te wees nie. Dit is ‘n besluit om ‘n gerieflike vorm van denkery te volg wat jou verstand aan die slaap hou en jy verlore binne die wêreld hou. Die wêreld is vol dwaling. Hoe kan dit andersins wees? Daarom, verg dit nie jou veroordeling nie maar jou opbouende bystand.

 

VEROORDEEL NIE ‘N ANDER VANDAG NIE. Herinner jouself op elke uur van hierdie en beskou dit kortliks. Herinner jouself van hierdie in jou twee meditasie oefeninge, waar jy hierdie verklaring maak en ingaan dan in stilheid en ontvanklikheid. Veroordeel nie ‘n ander vandag nie sodat jy gelukkig mag wees.

 

OEFENING 82: Twee 30-minuut oefening periode.

Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 83

 

EK WAARDEER KENNIS VERBY ALLE DINGE.

__________________________________________

 

 

AS JY DIE DIEPTE EN MAG KON ERVAAR van hierdie verklaring, sou dit jou vrylaat van alle vorme van gebondenheid. Dit sou alle konflikte in jou denkery uitvee. Dit sou alles wat kommer jou en verwar jou heeltemal eindig. Jy sou nie verhoudings óf as ‘n vorm van oorheersing of as ‘n vorm van straf sien nie. Hierdie sou vir jou ‘n heeltemal nuwe basis van begrip gee in jou deelneming met andere. Dit sou vir jou ‘n verwysingsfraam gee waarin jy in staat sou wees om jouself verstandelik en fisiek te ontwikkel, houdend ‘n groter perspektief as jy so doen. Wat het jou teleurgestel maar die verkeerde toeëiening van jou vermoëns? Wat kwets jou en maak jou kwaad jou maar die verkeerde toeëiening van ander mense se vermoëns.

 

WAARDEER KENNIS. Dit is buite jou begrip. Volg Kennis. Dit lei jou in maniere wat jy nooit ge-ervaar het nie. Vertrou Kennis. Dit gee jou terug na jouself. Vertroue kom voor begrip, altyd. Deelneming kom voor vertroue, altyd. Daarom, deelneem met Kennis.

 

HERINNER JOUSELF VAN JOU BEVESTIGING OP DIE UUR. Probeer om baie konsekwent te wees. Vergeet nie vandag om te beklemtoon dat jy Kennis bo alle ander dinge waardeer nie. In jou twee meditasie oefeninge, gee hierdie verklaring as ‘n bevestiging en dan, in stilheid, laat jouself toe om te ontvang. Gebruik nie hierdie oefeninge om antwoorde of inligting te kry nie, maar laat jouself toe om stil te word, want ‘n stille verstand kan alle dinge leer en alle dinge weet. Woorde is maar een vorm van kommunikasie. Jy leer nou om te kommunikeer, want jou verstand gaan nou oop aan ‘n groter assosiasie.

 

OEFENING 83: Twee 30-minuut oefening periode.

Uurlikse oefening.

 

 

 

STAP 84

 

HERSIENING

_____________

 

 

HERSIEN DIE OEFENINGE EN DIE INSTRUKSIES vir die voorafgaande week. Hersien jou voortgaan objektief. Besef hoe groot jou leer moet wees. Jou stappe is nou klein, maar substantief. Klein stappe lei jou die hele weg. Jy is nie verwag om groot spronge te neem nie, tog sal elke klein stap soos ‘n groot sprong blyk, want dit sal vir jou soveel meer gee as jy ooit tevore gehad het. Toelaat jou uitwendige lewe om anders rangskik te word as jou innerlike lewe begin om te verrys en sy lig op jou te skyn. Hou jou fokus in stand en aanvaar verandering in jou uiterlike lewe, want dit is vir jou voordeel. Slegs as Kennis oorgetree word sal die aanduiding van dwaling klaarblyklik vir jou wees. Hierdie sal jou na doeltreffende aksie lei. As Kennis nie gekwest is deur die verandering om jou nie, dan jy hoef nie te wees nie. Mettertyd, sal jy die vrede van Kennis bereik. Jy sal in sy vrede, sy sekerheid en sy ware gawes deel.

 

DAAROM, BESTUUR JOU HERSIENING vandag in een lang oefening period. Hersien met groot beklemtoning en diskriminasie. Laat nie jouself toe om die herkenning van jou leerproses te mis nie.

 

OEFENING 84: Een lang oefening period.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 85

 

VANDAG VIND EK GELUKKIGHEID IN KLEIN DINGE.

_________________________________________________

 

 

JY SAL GELUKKIGHEID IN KLEIN DINGE VIND omdat gelukkigheid met jou is. Jy sal gelukkigheid in klein dinge vind omdat jy leer om stil en waarnemend te wees. Jy sal gelukkigheid in klein dinge vind omdat jou verstand ontvanklik word. Jy sal gelukkigheid in klein dinge ervaar omdat jy teenwoordig wees aan jou huidige omstandighede. Klein dinge kan groot boodskappe dra as jy oplettend vir hulle is. Dan sal klein dinge nie jou vererg nie.

 

‘N STILLE VERSTAND IS ‘N BEWUSTE VERSTAND. ‘n Stille verstand is ‘n verstand wat leer om in vrede te wees. Vrede is nie ‘n lydende staat nie. Dit is ‘n staat van die grootste bedrywigheid, want dit inskakel jou lewe met groot bedoeling en intensiteit, aanskakelend al jou magte en gewend eenvormige rigting vir hulle. Hierdie kom van vrede. God is stil, maar alles van God word in opbouende en eenvormige aksie gegenereer. Hierdie is wat vorm en rigting gee vir alle betekenisvolle verhoudings. Hierdie is waarom jou Onderwysers met jou is, want daar is ‘n Plan.

 

OEFEN TWEE MAAL VANDAG STILHEID IN DIEP MEDITASIE. Verklaar jou les se bevestiging op die uur en beskou dit kortliks. Laat jou dag toe om aan oefening gegee te wees, so oefening sigself in al jou ander bedrywighede kan ingiet.

 

OEFENING 85: Twee 30-minuut oefening periode.

Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

STAP 86

 

EK EER DIEGENE WAT AAN MY GEGEE HET.

_________________________________________

 

 

OM DIEGENE TE EER WAT AAN JOU GEGEE HET sal dankbaarheid genereer, wat die begin van ware liefde en waardering is. Vandag in jou twee diep oefening periode, word jy gevra om te dink van daardie mense wat aan jou gegee het, om van hulle te dink en niks anders gedurende jou period van oefening nie. Jy word gevra om wat hulle vir jou gedoen het baie diep te beskou. Met diegene waarvoor jy kwaad en vererg is, probeer om te sien hoe hulle, ook, diens vir jou in die terugeising van Kennis gegee het. Hou nie valse getuie teen jou gevoelens nie, maar ten spyte van jou gevoelens na hulle, as daar slegte gevoelens is, probeer ook om hulle diens vir jou te herken. Want jy kan regtig kwaadgemaak of vererg wees deur iemand wat jy herken jou gedien het, en hierdie is baiemaal die geval. Dalk sal jy eens kwaad vir hierdie kurrikulum wees wat soek slegs om jou dien. Hoekom sou jy kwaad vir hierdie kurrikulum wees? Omdat Kennis uitspoel alles wat in sy pad staan. Daardie is waarom jy somtyds kwaad is en weet nie eens waarom nie.

 

LAAT JOU TWEE OEFENING PERIODE TOE OM BAIE GEFOKUS TE WEES. Konsentreer. Gebruik die mag van jou verstand. Dink van daardie indiwiduele wat jou gedien het. As indiwiduele tot verstand kom wat jy het nie bedink jou gedien het, dink hoe hulle jou ook gedien het. Laat vandag ‘n dag van herkenning wees. Laat hierdie ‘n dag van vergoeding wees.

 

OEFENING 86: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 87

 

EK SAL NIE BANG WEES VIR WAT EK WEET NIE.

____________________________________________

 

 

OEFEN VANDAG OP DIE UUR OM HIERDIE VERKLARING TE HERHAAL en bedink sy betekenis. Op die uur sal jy leer om vrees van jou lewe los te laat, want Kennis sal alle vrees wegjaag, en jy sal vrees wegjaag om Kennis sy reg te gee om sigself te uitdruk. Vertrou wat jy weet. Dit is vir die grootste goed. Jy mag groot kwaadheid en mistrou teen jouself hou, maar hierdie is nie na Kennis gerig nie. Hierdie is na jou persoonlike verstand gerig, wat nie jou groter doel moontlik kan verstaan nie. Dit kan nie moontlik jou grootste vrae beantwoord of sekerheid, bedoeling, betekenis en rigting in jou lewe verskaf nie. Vergewe wat feilbaar is. Eer wat onfeilbaar is. En leer om die twee uitmekaar te ken.

 

VANDAG IN JOU TWEE LANGER OEFENING PERIODE, oefen om vrees los te laat sodat jy mag weet. Om jou verstand toe te laat om stil en ontvanklik te wees sonder om vereistes te maak sal ‘n betoning wees dat jy Kennis vertrou. Dit sal jou aflossing gee van die droefhede en die vyandighede van hierdie wêreld. Met hierdie, sal jy begin om ‘n verskillende wêreld te sien.

 

OEFENING 87: Twee 30-minuut oefening periode.

Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 88

 

MY HOËR SELF IS NIE ‘N INDIWIDUEEL NIE.

________________________________________

 

 

DAAR IS DIKWELS DEURMEKAARHEID BETREFFENDE JOU HOËR SELF en jou Geestelike Onderwysers. Hierdie is baie moeilik om te oplos van die gesigspunt van afgeskeidenheid. Maar wanneer jy van die lewe as ‘n insluitende netwerk van evolusierende verhoudings dink, dan begin jy om te ervaar en te herken dat jou Hoër Seflf regtig deel van ‘n groter fabriek van verhouding is. Dit is die deel van jou wat nie afgeskeie is nie maar betekenisvol verbind met andere is. Daarom, is jou Hoër Self aan die Hoër Self van jou Onderwysers verbind. Hulle is nou sonder dualiteit, want hulle het geen ander self nie. Jy het twee selfe: die Self wat geskape is en die self wat jy geskep het. Om die self wat jy geskep het in diens vir jou Ware Self te bring voeg hulle bymekaar in ‘n betekenisvolle huwelik van bedoeling en diens en eindig vir altyd inwendige konflik.

 

VANDAG OP DIE UUR HERHAAL JOU BEVESTIGING en voel sy impak. In jou twee langer oefening periode, gebruik jou bevestiging as ‘n inleiding na jou oefening in stilheid en ontvanklikheid.

 

OEFENING 88: Twee 30-minuut oefening periode.

Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 89

 

MY EMOSIES KAN NIE MY KENNIS AFRAAI NIE.

____________________________________________

 

 

EMOSIES TREK JOU SOOS DIE STERK WINDE. Hulle dra jou van plek na plek. Dalk mettertyd sal jy in staat wees om hulle meganisme meer volledig te verstaan. Ons oefening vandag is om te beklemtoon dat hulle beheer nie Kennis nie. Kennis hoef nie jou emosies te vernietig nie. Dit wens slegs om vir hulle te bydra. Mettertyd, sal jy kom om ‘n groot hoeveelheid meer oor jou emosies te verstaan, en jy sal besef dat jou emosies ‘n groter doel mag dien, soos jou verstand en jou liggaam ook kan doen. Alle dinge wat ‘n bron van pyn, ongerief en dissosiering gewees het, wanneer in diens vir een mag gebring – wat die Een Mag is – sal word dan in voertuie van uitdrukking dienend een doel. Selfs kwaadheid dien ‘n groter doel hier, want dit wys vir jou dat jy Kennis oorgetree het. Hoewel jou kwaadheid mag nie na ‘n ander gerig wees nie, dit is eenvoudig ‘n teken dat iets verkeerd gegaan het en dat korreksie gemaak moet wees. Jy sal die bron van droefnis verstaan, en jy sal mettertyd die bron alle emosies verstaan.

 

OEFEN OP DIE UUR en by die begin van jou twee langer meditasie oefeninge, herhaal vandag se idee en ingaan dan in stilheid. Vandag leer om te waardeer dit wat seker is en te verstaan dit wat onseker is, om te herken dit wat oorsaak is en dit wat oorsaak belemmer maar wat mettertyd oorsaak sigself mag dien.

 

OEFENING 89: Twee 30-minute oefening periode.

Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 90

 

VANDAG SAL EK GEEN AANNAMES MAAK NIE.

____________________________________________

 

 

MAAK VANDAG GEEN AANNAMES NIE as jy nog een dag toewy aan die terugeising van Kennis. Maak geen aannames oor jou vooruitgang in leer nie. Maak geen aannames oor jou wêreld nie. Oefen vandag om ‘n oop verstand te hê wat getuie aan gebeure hou en wat soek om te leer. Geniet die vryheid wat kom sonder aannames, want geheimenis sal ‘n bron van genade vir jou wees eerder as ‘n bron van vrees en angstigheid as jy leer om dit te ontvang.

 

IN JOU UURLIKSE OEFENING en in jou twee langer meditasie oefeninge vandag, waar jy oefen stilheid en ontvanklikheid, kan jy die waarde en die mag van hierdie woorde ervaar. Maak vandag geen aannames nie. Herinner jouself van hierdie dwarsdeur die dag, want aannames maak is slegs ‘n gewoonte en wanneer die gewoonte losgelaat is, mag die verstand mag sy natuurlike funksie uitoefen sonder sy vorige weerhoudings.

 

OEFENING 90: Twee 30-minuut oefening periode.

Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 91

 

HERSIENING

_____________

 

 

ONS HERSIENING SAL NOG EEN MAAL KONSENTREER op die instruksies en jou oefeninge vir die verlede week. Gee hierdie tyd om wat elk en ieder dag gebeur het weer te ervaar en hierdie van jou huidige ervaring ook te sien. Leer hoe om te leer. Leer oor die proses van leer. Gebruik nie leer as ‘n vorm van vertoning nie. Gebruik nie leer om te probeer om jou waarde vir jouself te bewys nie. Jy kan nie jou waarde bewys nie. Dit is buite jou pogings om dit te bewys. Jou waarde sal sigself betoon wanneer jy dit toelaat, wat jy nou leer om te doen. Oefen om te oefen. Sommige dae sal makliker wees. Sommige dae sal moeiliker wees. Sommige dae sal jy wil oefen. Sommige dae jy mag nie wil oefen nie. Elke dag jy oefen omdat jy ‘n Groter Wil verteenwoordig. Hierdie betoon konsekwentheid, wat ‘n betoning van mag is. Hierdie betoon ‘n groter toewyding. Hierdie gee jou sekerheid en vastigheid en laat jou toe om medelydend te behandel met alle dinge van minder sterkte.

 

JOU LANG HERSIENING VANDAG sal ‘n ondersoek van jou leerproses wees. Onthou om nie jouself te beoordeel nie sodat jy mag leer.

 

OEFENING 91: Een lang oefening period.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 92

 

DAAR IS ‘N ROL VIR MY OM TE SPEEL IN DIE WÊRELD.

___________________________________________________

 

 

JY HET OP ‘N KRITIEKE TYD IN DIE WÊRELD GEKOM. Jy het gekom om die wêreld in sy teenwoordige behoeftes te dien. Jy het gekom om voor te berei vir toekomstige generasies. Kan al hierdie nou betekenisvol vir jou persoonlik wees? Dalk nie, omdat jy vir die hede en vir die toekoms werk. Jy werk vir die lewe wat jy sal leef en vir lewens wat joune sal volg. Hierdie is nou vervullend vir jou, want hierdie is jou gawe wat jy gekom het om te gee. Sonder veinsing en sonder onsekerheid, sal hierdie natuurlik van jou voortkom en sigself in die wêreld gee. Wewend jou lewe met ander lewens in ‘n baie spesifieke manier, dit is bedoel om jou en almal waarmee jy in kontak kom te oplig. Die Plan is groter as jou persoonlike ambisie, en slegs jou persoonlike ambisie kan jou visie van wat jy moet doen bewolk. Wees dankbaar, dan, vandag dat daar ‘n rol is vir jou om te vervul in die wêreld. Jy het in die wêreld gekom om hierdie rol te vervul – vir jou eie vervulling, vir die bevordering van jou wêreld en vir diens vir jou Geestelike Familie.

 

VANDAG IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, konsentreer en bevestig dat daar ‘n rol is vir jou om te speel. Probeer nie om daardie rol te invul volgens jou idees of jou wense nie, maar laat daardie rol toe om sigself te vervul, want Kennis binne in jou sal dit vervul nadat jy bereid is. In stilheid en aanvarding, bevestig dat daar ‘n rol is vir jou om te speel in die wêreld en ervaar die mag en die waarheid van hierdie groot idee.

 

OEFENING 92: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

STAP 93

 

EK IS HIER VIR ‘N DOEL GESTUUR.

________________________________

 

 

JY IS IN DIE WÊRELD VIR ‘N DOEL GESTUUR, om jou gawes te bydra wat van Kennis sal uitstraal. Jy het hierheen vir ‘n doel gekom, om jou Ware Tuiste te onthou terwyl jy in die wêreld is. Die groot doel wat jy dra is op hierdie oomblik met jou, en dit sal in fase voortkom as jy die voorbereiding ondergaan wat ons vir jou verskaf. Hierdie doel is groter as al die doelwitte wat jy vir jouself verbeeld het. Dit is groter as al die doelwitte wat jy probeer het om vir jouself te leef. Dit nodig nie jou verbeelding en of jou skeppings nie, want dit sal sigself deur jou vervul en sal jou perfek integreer as dit so doen. Daar is ‘n doel vir jou om te vervul in die wêreld. Jy voorberei nou stap ná stap om hierdie te ervaar en te leer om hierdie te aanvaar sodat dit sy groot gawes vir jou mag voortbring.

 

IN JOU TWEE OEFENING PERIODE, bevestig die werklikheid van hierdie verklaring. In stilheid en ontvanklikheid, laat jou verstand toe om in sy ware funksie te gaan sit. Laat jouself toe om ‘n student te wees, wat beteken jouself toe te laat om ontvanklik en verantwoordelik te wees om dit wat vir jou verskaf is te benut. Laat hierdie dag ‘n bevestiging van jou ware lewe in die wêreld wees, nie die lewe wat jy vir jouself gemaak het nie.

 

OEFENING 93: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 94

 

MY VRYHEID IS OM MY DOEL TE VIND.

____________________________________

 

 

WATTER WAARDE KAN VRYHEID MOONTLIK HÊ behalwe om jou in staat te stel om jou doel te vind en dit te vervul? Sonder bedoeling, is vryheid slegs die reg om chaoties te wees, die reg om sonder uitwendige weerhouding te leef. Maar sonder uitwendige weerhouding, sal jy slegs die strengheid van jou inwendige weerhouding uitoefen. Is hierdie ‘n verbetering? Oral is dit nie ‘n verbetering nie, hoewel dit kan lei na geleenthede vir self-ontdekking.

 

NOEM CHAOS VRYHEID NIE, want hierdie is nie vryheid nie. Dink nie dat omdat andere begrens jou nie dat jy in ‘n verhoogte staat is nie. Besef dat jou vryheid is om jou in staat te stel om jou doel te vind en dit te vervul. Om vryheid in hierdie manier te verstaan sal jou in staat stel om alle aspekte van jou lewe te benut – jou huidige situasie, jou verhoudings, jou betrokkenhede, jou suksesse, jou dwalings, jou eienskappe en jou begrensings – alles op behoewe van jou doel te ontdek. Want wanneer ‘n groer doel begin om sigself deur jou te uitdruk in ‘n manier wat jy kan herken en aanvaar, sal jy oplaas voel dat jy heeltemal geintegreer word. Jy sal nie meer afgeskeie indiwiduele binne in jouself wees nie, maar een persoon, heel en verenig, met alle aspekte van jouself ingeskakel in om hierdie een doel te dien.

 

DIE VRYHEID OM DWALINGS TE BEGAAN SAL NIE JOU VERLOS NIE. Dwalings kan onder enige omstandighede begaan word, en vryheid kan onder enige omstandighede gevind word. Daarom, soek om oor vryheid te leer. Kennis sal sigself uitdruk wanneer dit onbelemmerd is en wanneer jy as ‘n persoon genoegsaam ontwikkel het om in staat te wees om sy groot missie in die wêreld te dra. Jou Geestelike Onderwysers, wat met jou buite jou visuele sig bly, is hier om jou in tot Kennis te inisieer. Hulle het hulle eie metood om hierdie te doen, want hulle verstaan die ware betekenis van vryheid en sy ware doel in die wêreld.

 

 

DAAROM, IN JOU OEFENING PERIODE bevestig ons nog een maal die mag van hierdie verklaring en gee vir jou twee geleenthede om dit diep binne in jouself te ervaar. Jy hoef nie te probeer om oor hierdie verstandelik te spekuleer nie, maar eenvoudig ontspan sodat dit ge-ervaar kan wees. Fokus jou verstand volledig om dit toe te laat om die grootheid van die teenwoordigheid van God te voel wat met jou is en wat binne in jou is, want hierdie is om in die rigting van vryheid te kyk waarheen vryheid wragtig bestaan.

 

OEFENING 94: Twee 30-minuut oefening periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 95

 

HOE KAN EK  MOONTLIK MYSELFVERVUL?

_________________________________________

 

 

HOE KAN JY JOUSELF MOONTLIK VERVUL wanneer jy weet nie wie jy is nie, wanneer jy weet nie waarvandaan jy gekom het of waarheen jy gaan nie, wanneer jy weet nie wie het jou gestuur en wie sal vir jou wagtend wees wanneer jy terugkeer? Hoe kan jy jouself moontlik alleen vervul wanneer jy deel van die lewe sigself is? Kan jy jouself vervul afsonderlik van die lewe? Slegs in fantasie en verbeelding kan jy selfs die idee van jouself te vervul moontlik onderhou. Daar is geen vervulling hier nie, slegs vergrotende deurmekaarheid. As die jare voortgaan, jy sal ‘n groeiende donkerheid voel binne in jou, asof ‘n groot geleentheid verlore is. Verloor nie hierdie geleentheid om die lewe te besef soos dit wragtig bestaan en om vervulling te ontvang as dit wragtig vir jou geoffer is.

 

SLEGS IN VERBEELDING KAN JY JOUSELF VERVUL andersins, en verbeelding is nie die werklikheid nie. Om hierdie te aanvaar mag in die begin soos ‘n begrensing en ‘n teleurstelling blyk, want jy het alreeds ontwerpe en motiverings vir jou eie persoonlike vervulling, of hulle ge-ervaar is of nie. Jou hele agenda vir jou vervulling moet nou in twyfel gebring wees, nie om jou van enigiets van waarde te ontneem nie, maar om jou los te laat van ‘n gebondenheid wat jou mettertyd slegs kon bedrieg en teleurstel. Daarom, om die hopeloosheid van jou poging om jouself te vervul te aanvaar maak jou oplaas oop om die groot gawe te ontvang wat vir jou beskikbaar is en wat vir jou afwag. Hierdie groot gawe is bedoel om deur jou in die wêreld gegee te wees in ‘n manier wat spesifiek vir jou gelukkigheid is en vir die gelukkigheid van diegene wat natuurlik na jou getrek sal wees.

 

HOE KAN JY JOUSELF MOONTLIK VERVUL? Vandag op die uur, herhaal hierdie vraag en gee dit ‘n oomblik van ernstige beskouing, ongeag jou omstandighede. As jy oefen op die uur, kyk uit in die wêreld en sien hoe mense probeer om hulleself te vervul, albei in situasies wat nou bestaan en in situasies waarvoor hulle hoop. Verstaan hoeveel hierdie hulle afskei van die lewe soos dit wragtig bestaan. Verstaan hoe hierdie hulle afskei van die geheimenis van hulle eie bestaan en die wonder van die lewe wat hulle vry is om te beleef elke oomblik van elke dag. Laat nie jouself toe om so ontneem te wees nie. Fantasie sal altyd ‘n groot prent vir jou verf, maar dit het geen grondslag in die werklikheid nie. Slegs diegene wat probeer om mekaar se fantasies te versterk sal verhouding met mekaar vir hierdie doel probeer, en hulle teleurstelling sal onderling wees, waarvoor hulle geneigd sal wees om mekaar te beskuldig. Soek nie, dan, dit wat slegs ongelukkigheid vir jou kan bring en die groot geleentheid vir verhouding vir jou slegs vernietig.

 

HERHAAL OP DIE UUR HIERDIE VERKLARING. In jou twee oefening periode, ingaan in stilheid en ontvanklikheid sodat jy mag leer om vervulling te ontvang soos dit wragtig bestaan.

 

OEFENING 95: Twee 30-minuut oefening periode.

Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 96

 

GOD SE WIL IS DAT EK ONBELAS WORD.

______________________________________

 

 

GOD SE EERSTE STAP IN JOU VERLOSSING en jou magtiging is om jou onbelas te maak van dinge wat nie noodsaaklik vir jou gelukkigheid is, om jou onbelas te maak van dinge wat jou nie moontlik kan bevredig nie, om jou onbelas te maak van dinge wat jou pyn veroorsaak net en die kroon van dorings wat jy dra, wat jou poging na vervulling in die wêreld verteenwoordig, van jou kop af te lig. ‘n Groter Wil bestaan binne in jou wat wens om sigself te uitdruk. Wanneer jy hierdie ervaar, sal jy oplaas voel dat jy bekend vir jouself is. Jy sal oplaas ware gelukkigheid ervaar, want jou lewe sal oplaas geintegreer wees. Jy moet onbelas word om hierdie ontdekking te maak. Niks van waarde sal weg van jou geneem word nie. Dit is nie God se voorneme om jou eensaam en verlate te maak nie, maar om die geleentheid vir jou te gee om jou ware beloftigheid te besef sodat jy met sterkte en ware motivering mag voortgaan.

 

DAAROM, AANVAAR HIERDIE EERSTE GROOT OFFER om jou onbelas te maak van die hopelose konflikte wat jy probeer om te oplos, van betekenislose nastrewings wat jou nêrens lei nie, van valse beloftes van hierdie wêreld en van jou eie idealisme wat ‘n prent verf wat die wêreld nie moontlik kan ondersteun nie. In eenvoudigheid en nederigheid sal die grootheid van die lewe op jou aanbreek, en jy sal weet dat jy nie weggegee het nie vir iets van die grootste waarde.

 

HERHAAL OP DIE UUR HIERDIE VERKLARING en dink daaroor. Waarneem sy betekenis in terme van jou huidige omstandighede. Waarneem sy betoning in die lewens van mense orals om jou. Waarneem sy werklikheid in terme van jou eie bestaan, wat jy nou leer om objektief te getuig.

 

VANDAG IN JOU TWEE LANGER OEFENING PERIODE, probeer om op hierdie idee te konsentreer en dit aan jou lewe spesifiek toe te pas. Inskakel jou verstand aktief en probeer om van die betekenis van hierdie verklaring te dink in terme van jou huidige ambisies, jou huidige planne, en so voort. Baie dinge mag in twyfel getrek word as jy doen hierdie, maar besef dat Kennis is nie deur jou skemas en planne of deur jou hope en teleurstellings geaffekteer nie. Dit afwag net die tyd wanneer dit natuurlik binne in jou kan verrys, en jy sal die eerste ontvanger van sy groot gawes wees.

 

OEFENING 96: Twee 30-minuut oefening periode.

Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 97

 

EK WEET NIE WAT VERVULLING IS NIE.

____________________________________

 

 

IS HIERDIE VERKLARING ‘N ERKENNING VAN SWAKHEID? Is dit ‘n toegewing aan hopeloosheid? Neé, dit is nie. Dit is die begin van ware eerlikheid. Wanneer jy besef hoe min jy verstaan en tog dieselfde tyd besef die groot offer van Kennis wat vir jou beskikbaar is, slegs dan sal jy op hierdie geleentheid met groot aanmoediging en toewyding aangryp. Jy kan vervulling slegs verbeeld, maar binne in jou die Kennis van vervulling leef en brand. Hierdie is ‘n vuur wat jy nie kan uitdoof nie. Hierdie is ‘n vuur wat nou binne in jou bestaan. Hierdie verteenwoordig jou groter verlange vir vervulling, vir eenheid en vir bydrae. Ver benede al jou hope en vrese, benede jou planne en ambisies, brand nou hierdie vuur. Loslaat, dan, jou idees betreffende vervulling, maar wees nie hopeloos nie, want jy plaas jouself in ‘n posisie om die gawes te ontvang wat vir jou voorgenome is. Jy het hierdie gawes met jou in die wêreld gebring. Hulle is verborge binne in jou waar jy nie hulle kan vind nie.

 

JY WEET NIE WAT IS VERVULLING NIE. Gelukkige stimulasie alleenlik kan nie vervulling wees nie, want vervulling is ‘n staat van stilte. Dit is ‘n staat van inner aanvaarding. Dit is ‘n staat van totale integrasie. Dit is ‘n tydelose staat uitdrukkend sigself in tyd. Hoe kan selfs die gelukkigste stimulasie gee jou dit wat in enige omstandigheid kan bly en wat ophou nie wanneer die stimulasie verby is nie? Ons wens nie om jou van gelukkige stimulasies te ontneem nie, want hulle kan baie goed wees, maar hulle is oombliklik en kan jou slegs ‘n vlugtige blik gee van die groter moontlikheid. Hier ons wens om jou direk na die groter moontlikheid te neem deur om die groot hulpmiddels binne in jou verstand te kweek en deur om jou ‘n manier te leer om die wêreld te sien sodat jy van sy ware bedoeling mag leer.

 

DAAROM, OP DIE UUR VANDAG, herhaal vandag se idee en beskou dit ernstig in gesig van jouself en die wêreld om jou. Vandag, in jou twee lang oefening periode, bestee nog een maal tyd om hierdie idee ernstig te beskou. Onthou om van jou eie lewe te dink in hierdie oefening periode en vandag se idee toe te pas aan die planne waarvan jy bewus is betreffende jou eie vervulling. Hierdie dink-meditasies verg verstandelike werk. Hier sal jy nie stil wees nie. Jy sal navorsend wees. Jy sal ondersoekend wees. Jy sal jou verstand aktief gebruikend wees om dinge te deurdring wat jy herken daar bestaan. Hierdie is ‘n tyd vir ernstige selfbespieëling. Wanneer jy besef dat wat jy gedink jy geweet het slegs ‘n vorm van verbeelding is, dan sal jy jou groot behoefte vir Kennis besef.

 

JY MOET VERSTAAN WAT JY HÊ ten einde om meer te ontvang. As jy dink jy het meer as jy eintlik hê, dan is jy verarm sonder om eens bewus daarvan te wees en sal nie die Groot Plan verstaan wat op jou behoewe geskep is. Jy moet begin van waar jy is af, want in hierdie manier mag jy voortgaan, elke stap seker, elke stap voortwaarts, op die vorige stap gebou. Hier sal daar geen terugval wees nie, want jy sal vas op jou pad na Kennis gestig wees.

 

OEFENING 97: Twee 30-minuut oefening periode.

Uurlikse oefening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 98

 

HERSIENING

_____________

 

 

HERSIEN NOG EEN MAAL IN JOU HERSIENING al die instruksies van die lesse en alles wat jy dusver in die verlede week van oefening ge-ervaar het. Evalueer eerlik jou inskakeling met hierdie lesse en herken wat hulle vir jou voortgebring het in terme van begrip. Probeer om baie redelik in jou skatting te wees. Onthou dat jy ‘n student is. Beweer nie dat jy meer besef het as wat jy eintlik ge-ervaar het nie.

 

DIE EENVOUDIGHEID VAN HIERDIE BENADERINGSWYSE mag duidelik blyk, maar vir baie mense is dit baie moeilik om te bereik, want hulle so gewoond is om te dink dat hulle meer hê as hulle hê of minder as hulle hê dat dit baie moeilik is vir hulle om hulle eintlike omstandighede te skat selfs al hulle omstandighede baie duidelik is.

 

IN JOU EEN LANG OEFENING PERIOD, dan, hersien jou lesse en beskou elkeen in diepte, herroepend jou bedrywigheid met hulle op die dag wat hulle gegee was en jou begrip van hulle op hierdie oomblik. Hersien baie versigtig elkeen van die ses vorige stappe en oppas gevolgtrekkings te maak wat nie jou ware ervaring verteenwoordig nie. Dit is beter om onseker te wees as om valse gevolgtrekkings te hê.

 

OEFENING 98: Een lang oefening period.

Inleiding

Stappe na Kennis is die Boek van Innerlike Wete. Sy een-jaar studie plan, wat in 365 “stappe,” of lesse verdeel is, is ontwerp om studente in staat te stel om hulle Self-Kennis, of Geestelike Mag, te leer om te ervaar en in die wêreld toe te pas. Stappe na Kennis begin om hierdie taak in ‘n stap-ná-stap manier te bereik as studente ingelei is na die wesenlike idees en oefeninge wat so ‘n onderneming moontlik maak. Om elke dag te oefen verskaf ‘n soliede grondslag van ervaring en ontwikkel die denkery, gewaarwording en self-motivering noodsaaklik vir albei wêreldlike en geestelike bevordering.

 

WAT IS KENNIS?

Stappe na Kennis beskryf Kennis in die volgende manier:

“Kennis verteenwoordig jou Ware Self, jou Ware Verstand en jou Ware Verhoudings in die heelal. Dit besit ook jou groter roeping in die wêreld en ‘n perfekte benutting van jou inbors, al jou aangebore vermoëns en vaardighede, selfs jou begrensings, alles om gegee te wees vir goed in die wêreld.”   (STAP 2)

Kennis is die dieper geestelike verstand wat die Skepper vir elke persoon gegee het. Dit is die bron van alle betekenisvolle aksie, bydrae en verhoudings. Dit is ons natuurlike Innerlike Gidsstelsel. Sy werklikheid is geheimenisvol, maar sy Teenwoordigheid kan direk ge-ervaar wees. Kennis is opmerklik wys en doeltreffend om elke persoon te lei om sy of haar regte verhoudings, werk en bydrae te vind. Dit is gelyklik doeltreffend om ‘n mens voor te berei om die baie vanggaatjies en bedrogte te herken wat langs die pad bestaan. Dit is die basis om met sekerheid en sterkte te sien, weet, en doen. Dit is die grondslag van die lewe.

 

VIR WIE IS STAPPE NA KENNIS?

Stappe na Kennis is verskaf as ‘n Pad vir indiwiduele wat voel dat ‘n geestelike roeping en doel verrys in hulle lewens, maar wat ‘n nuwe benaderingswyse nodig om wat hierdie beteken volledig te begryp. Baiemaal het hierdie indiwiduele hierdie aantrekkingskrag vir ‘n baie lang tyd gevoel. Stappe verskaf ‘n grondslag waarop hulle kan begin om aan hierdie roeping te antwoord. Die enigste toegang veresite is die vasberadenheid om jou doel, betekenis en rigting te ken.

 

WAT IS DIT ONTWERP OM TE BEREIK?

Stappe na Kennis verteenwoordig albei ‘n pad na God en ‘n pad van bydrae in die wêreld. Dit inskakel die student in om twee van die grondigste vrae in die lewe te oplos: Wie is Ek? en Waarom is Ek hier? Stappe bespreek hierdie vrae binne die konteks van bedoeling, verhoudings en gemeenskap. Dit beklemtoon dat elkeiemand soek vir hierdie in die wêreld en dat hierdie nastrewing onderlê al die begeertes en ondernemings wat as betekenisvol hier beskou is. Die ervaring van bedoeling, verhoudings en gemeenskap gee vir elke persoon watter sin van bedoeling en identeit ook al hulle op enige gegewe oomblik mag hê. Stappe aandui dat hierdie behoeftes intrinsiek vir elkeiemand is en dat elkeiemand die antwoord vir hierdie behoeftes saam met hulle van hulle Antieke Tuiste gebring het. Dus sê dit dat elkeiemand dra, onwetend, hulle eie vervulling binne in hulleself, binne in hulle Self-Kennis.

Deur oefening en openbaring, gee Stappe na Kennis vir studente die noodsaaklike struktuur om Kennis te vind, met Kennis te inskakel en Kennis te volg in elke situasie. Met hierdie, begin hulle om hulle ware rigting te vind in die lewe. Om elke dag te studeer bou die vaardighede en die vertroue wat slegs konsekwent self-toepassing kan verskaf.

Die terugeising en die toepassing van Self-Kennis is die doel van hierdie boek van geestelike oefening en sy lering. Dit beklemtoning in elke stap is om die student se innerlike lewe en uiterlike lewe saam te ontwikkel, want Kennis (Self-Besef) en Wysheid (Self-Toepassing) moet saam voortkom. Dus, deur om Die Pad van Kennis te studeer en toe te pas, ontwikkel die student natuurlik gedulg, objektiwiteit, insig, sterkte, verdraagsaamheid en ‘n blywende sin van self-waarde.

 

HOE DIT GEGEE WAS

Stappe na Kennis was in die Lente van 1989 vir die onderwyser Marshall Vian Summers geopenbaar. Dit was oor ‘n viertien-dag period ontvang in ‘n staat van openbaring. Stappe na Kennis was verskaf deur ‘n groep onsigbare geestelike onderwysers wat hulleself as Onderwysers van die Groter Gemeenskap beskryf. Hulle boodskap is universeel en tog is hulle metode uniek vir ons tyd en wêreld.

 

WAAROM DIT GESKRYF WAS

Ons wêreld is op die drumpel van in ‘n Groter Gemeenskap van intelligente lewe in die heelal rondom om ons te verrys. Daarom, is ‘n meer universeel begrip en perspektief op verhoudings, geestelikheid en menslike bevordering nou op hierdie tyd benodig. Stappe na Kennis is verskaf vir diegene wat beloftigheid wys van die primêre bydraers te wees gedurende die volgende groot period in die menslike geskiedenis, waar die mensdom begin om ander intelligente rasse vanuit die Groter Gemeenskap te ontmoet. Hierdie is die grootste draaipunt wat ons ooit onder die oë gesien het. Tog van ‘n Groter Gemeenskap perspektief, is dit duidelik dat die mensdom nie bereid is nie. Hierdie het die basis gestig vir ‘n nuwe geestelike begrip en lering vir die wêreld gegee te wees, want die Skepper sou nie ons alleen en onbereid laat vir ons verrysing in die Groter Gemeenskap. Dus, het ‘n geestelike voorbereiding van ‘n baie unieke soort gegee wees wat manne en vroue in staat kan stel om die mag, die medelydendheid en die vaardigheid te kry wat benodig is om ‘n wêreld in oorgang te dien. Om hierdie indiwiduele voor te berei om hulle groter roeping in die lewe te vind, is Stappe na Kennis en sy maat-boeke as ‘n gids en ‘n hulpmiddel verskaf.

 

HOE OM MET STAPPE TE WERK

Asseblief beskou hierdie volgende aanbevelings om jou in staat te stel om die maximum voordeel te ontvang van jou studie van Stappe na Kennis:

 

~ Stappe na Kennis is ‘n volle program van studie. Elke stap neem jou hoër en nader aan jou self-ontdekking. Daarom, plan om die hele weg te gaan. As jy nie ophou nie, sal jy voortgaan.

~ Hoewel Stappe na Kennis ‘n self-studie program is, dit is aanbeveel dat jy andere vind waarmee jy jou oefening en ervaring kan deel. Hierdie maksimaaliseer jou geleentheid vir leer en verskaf ‘n betekenisvolle basis vir nuwe verhoudings te vorm.

 

~ Volg die “stappe” in Stappe na Kennis soos hulle gegee is. Verstel nie die oefeninge in enige manier nie. Hierdie is baie belangrik. Jy mag bly vir meer as een dag op een les as jy wens, maar bly nie op enige les vir te lank of jy mag tempo verloor met die kurrikulum.

 

~ Spring nie vorentoe nie of verstel nie die volgorde om lesse te oefen wat jy as aantreklik vind nie. Elke les is ontwerp om jou een stap op ‘n slag te neem. Hierdie verskaf ‘n veilige en suksesvolle deurgang in jou benadering na Kennis. Volg en benut die stap vir die dag. Dit is perfek vir daardie dag.

 

~ Lees die les albei in die môre wanneer jy opstaan en later in die dag. Jy mag ook die les in die eerste persoon lees, op een van hierdie okkasies, as jy wens om die boodskap vir jouself te verpersoonslik.

 

~ Stappe na Kennis sal jou leer hoe om te oefen en hoe om doeltreffende studie gewoontes te ontwikkel. Soms mag jy vind dat met die oefeninge te bly sal ‘n uitdaging wees. Tog onthou dat Stappe albei jou sterkte en self-bewustheid sal bou deur sy oefeninge. Jy is in staat om hierdie oefeninge te doen en om hulle te doen sal jou lewe in ooreenstemming bring en tranformeer.

 

~ Sit elke dag gereelde oefening tye opsy. Laat nie omstandighede jou beskikbaarheid om te oefen bepaal nie. Oefening is wesenlik om ‘n omgewing te bou vir Kennis te verrys. Oefening tye is by die bodem van elke stap verskaf om jou te bystaan om die oefening in jou dag te integreer.

 

~ Om ‘n joernaal te hou is uiters waardevol om jou voortgaan te volg en om te sien hoe elke stap ‘n deel speel om jou elke dag te dien. Die joernaal is ‘n magtige gereedskapstuk vir self-ontdekking en sal jou bystaan om die stappe toe te pas. Om ‘n joernaal te hou sal jou ook grootliks help om die HERSIENING oefeninge te gebruik wat dwarsdeur die kurrikulum verskyn.

 

~ Wees geduldig en laat die stappe toe om vir jou te werk. Dit is verbasend magtig as jy die volgorde van stappe volg soos hulle gegee is. Hierdie neem tyd. ‘n Groot reis bestaan uit baie, klein stappe. Elkeen is noodsaaklik.

 

~ As jy ‘n dag mis, eenvoudig terugkeer na oefening. Veroordeel jouself (of die program) nie. Jy hoef slegs te aanhou in Stappe om sy volle voordeel te ontvang.

 

~ Stappe na Kennis mag beminde oortuigings en aannames uitdaag. As hierdie gebeur, aanvaar hierdie as ‘n uitdaging en sien wat dit hou vir jou. Jy moet verby ‘n begrensde gesigspunt sien om ‘n groter een te kry. Hierdie is waar bevrediging bereik word.

 

~ Stappe na Kennis is ‘n gawe vir jou van God deur die onsigbare onderwysers wat dien die mensdom. Dit is ‘n gawe vir jou om te ontvang en te gee.

 

TER AFSLUITING

Die mag en omvang van Stappe na Kennis is so groot as sy doel. Sy Bron is van verby hierdie wêreld. Dit leer dat die wêreld in ‘n proses is van in ‘n Groter Gemeenskap van Wêrelde te verrys. Dit offer ‘n nuwe geestelike begrip en voorbereiding wat benodig is om elke persoon se geestelike magte en wêreldlike vermoëns te aanskakel. Hierdie sal hulle verlede verlos en hulle voorberei vir hulle toekoms. Stappe na Kennis aanbeveel ‘n perspektief groter as ‘n suiwer menslike gesigspunt om gebeure binne die wêreld en buite te begryp. Dit sou vanpas wees dan om te sê dat die kurrikulum in die Stappe na Kennis verteenwoordig Universele Wysheid in sy waarste sin.

As Stappe baiemaal aandui, die Waarheid, hoe gekonseptualiseer ook al, moet volledig ge-ervaar wees om besef en juis toegepas te wees. Hierdie is ‘n stap-ná-stap proses. Om diegene te dien wat geroep is om hulle geestelike erfenis en doel op hierdie tyd in die wêreld te besef, is Stappe na Kennis gegee.

 

TOEWYDING

_______________

“Hierdie metood is gegee vir

alle studente van Kennis in die wêreld

met dankbaarheid en hoë verwagting

van jou Geestelike Familie.

Volg die instruksies soos hulle gegee is.

In hierdie manier, sal die mag en doeltreffendheid van hierdie werk

vir jou geopenbaar wees en, daarom,

sal ons gawe vir jou gegee wees.

Dit is met groot opgewondenheid

dat ons hierdie op jou bestee

en deur jou op jou wêreld.”

Inleiding tot die proses van vertaling

Die Boodskapper, Marshall Vian Summers, ontvang sedert 1983 ‘n Nuwe Boodskap van God. Die Nuwe Boodskap van God is die grootste Openbaring ooit vir die mensdom gegee, gegee nou vir ‘n letterkundige wêreld van globale kommunikasie en groeiende globale bewustheid. Dit is nie vir een volkstam, een nasie of een godsdiens alleenlik gegee nie, maar pleks daarvan om die hele wêreld te reik. Hierdie het vir baie vertalings in so baie tale as moontlik geroep.

Die proses van Openbaring word nou vir die eerste keer in die geskiedenis geopenbaar. In hierdie opmerklike proses, kommunikeer die Teenwoordigheid van God verby woorde na die Engelagtige Vergadering wat die wêreld oorsien. Daarna vertaal die Vergadering hierdie kommunikasie in menslike taal en praat almal as een deur hul Boodskapper, wie se stem die voertuig word vir hierdie groter Stem – die Stem van Openbaring. Hulle woorde word in Engels gepraat en direk in audio vorm opgeneem, dan oorskrywe en beskikbaar gemaak in die tekste en audio opnames van die Nuwe Boodskap. In hierdie manier, word die suiwerheid van God se oorspronlike Boodskap bewaar en kan vir alle mense gegee word.

Tog is daar ‘n proses van vertaling ook. Omdat die oorspronlike Openbaring in die Engelse taal afgelewer was, is hierdie die basis vir alle vertalings in die baie tale van die mensdom. Omdat daar baie tale is wat in ons wêreld gepraat word, is vertalings vitaal benodig om die Nuwe Boodskap na mense orals te bring.

Studente van die Nuwe Boodskap het  oor tyd voortgekom om te vrywillig om die Boodskap in hul inheemse tale te vertaal.

Op hierdie tyd in die geskiedenis, Die Vereniging kan nie bekostig om te betaal vir vertalings in so baie tale en vir so ‘n uitgestrekte Boodskap nie, ‘n Boodskap wat die wêreld met kritieke dringendheid moet reik. Buite daardie, glo Die Vereniging ook dat dit belangrik is vir ons vertalers studente van die Nuwe Boodskap te wees om te verstaan en te ervaar, soveel as moontlik, die wese van wat vertaal word.

Aangesien die dringendheid en behoefte om die Nuwe Boodskap dwarsdeur die wêreld te deel, ons uitnooi vertalings bystand om die bereik van die Nuwe Boodskap in die wêreld te uitstrek, bringend meer van die Openbaring in tale waarin vertaling alreeds begin het en inlei nuwe tale ook. Mettertyd, soek ons ook om die kwaliteit van hierdie vertalings te verbeter. Daar is nog steeds soveel om te doen.

Oor die Proses van Openbaring

Die tekste van die Nuwe Boodskap van God was oorspronklik deur die Stem van die Engelagtige Vergadering gepraat, deur die Boodskapper, Marshall Vian Summers. Hierdie proses van Goddelike Openbaring het sedert 1983 gebeur. Tot hierdie dag aanhou die Openbaring.

Hier, die oorspronklike kommunikasie van God, wat buite woorde bestaan, word in menslike taal en begrip vertaal deur ‘n Nuwe Boodskapper in die wêreld vandag. Nooit tevore het die oorspronklike opname van die Openbaring gevang geword en beskikbaar gemaak in sy suiwer vorm nie.

Die Woord en die Klank is in die wêreld. Vir die eerste keer in die geskiedenis, kan u en alle mense die opname van die oorspronklike Stem van Openbaring hoor. Hierdie Stem is nie die stem van een indiwidueel nie, maar van die hele Engelagtige Vergadering pratend saam, almal as een.

Hier is die mensdom in staat om die oorspronklike testament van God se Openbaring, wat in sy gesproke audio vorm gevang was, oorskrywe, saamgestel deur sy Boodskapper en nou vir die wêreld voorgestel.

Om die Stem van Openbaring te hoor, wat die bron van die teks bevat in al die boeke van die Nuwe Boodskap, asseblief besoek www.NewMessage.org/experience. Die oorspronklike audio opnamings van die Stem word nou beskikbaar gemaak vir alle mense.

Mag u die ontvanger van hierdie gawe van Openbaring wees en mag u oop wees om sy magtige Boodskap vir u en vir u lewe te ontvang.

Oor die Wêreldwyde Gemeenskap

Die Wêreldwyde Gemeenskap (WWG) is ‘n oop gemeenskap van mense van alle nasies, kulture en geloof tradisies wat soek om die Nuwe Boodskap van God te ontvang, te studeer en te leef. Die Wêreldwyde Gemeenskap is oop vir enigiemand wat ongeveins soek om betrokke te raak met die tekste, lerings en pad van God se Nuwe Boodskap.

Belangrike Terme

Die Nuwe Boodskap van God openbaar dat ons wêreld op die grootste draaipunt in die geskiedenis en die ewolusie van die mensdom staan. Op hierdie draaipunt, het ‘n Nuwe Boodskap van God gekom. Dit openbaar die groot verandering wat na die wêreld kom en ons bestemming binne die Groter Gemeenskap van lewe buite ons wêreld waarvoor ons onbewus en onbereid is.

Hier die Openbaring heromskrywe sekere welbekende terme maar binne ‘n groter konteks en inlei ander terme wat nuut vir die menslike familie is. Dit is belangrik om hierdie terme te verstaan wanneer ons die tekste van die Nuwe Boodskap lees.

God word in die Nuwe Boodskap geopenbaar as die Bron en die Skepper van alle lewe en van ontelbaar rasse in die heelal. Hier word die groter werklikheid van God onthul in die uitgebreide konteks van alle lewe in hierdie wêreld en alle lewe in die heelal. Hierdie groter konteks heromskrywe die betekenis van ons begrip van God en van God se Mag en Teenwoordigheid in ons lewens. Die Nuwe Boodskap sê dat om te verstaan wat God in hierdie wêreld doen, ons moet verstaan wat God in die hele heelal doen. Hierdie word nou vir die eerste keer geopenbaar deur ‘n Nuwe Boodskap van God. In die Nuwe Boodskap, God is nie ‘n personasie of ‘n enkelvoudige bewustheid nie, maar pleks daarvan ‘n deurtrekkende krag en werklikheid wat alle lewe deurtrek, bestandend buite die beperkte grense van alle teologie en godsdienstige begrip. God praat aan die diepste deel van elke persoon deur die mag van Kennis wat binne in hulle leef.

Die Afgeskeidenheid is die voortgaande staat en toestand van afsonderlik van God te wees. Die Afgeskeidenheid het begin toe deel van die Skeppingswerk het gewil om die vryheid te hê om afsonderlik van God te wees, om in ‘n staat van Afgeskeidenheid te leef. As ‘n gevolg, God het ons ewolusierende wêreld en die uitstrekkende heelal geskep as ‘n plek vir die afgeskeidenes te leef in ontelbaar vorme en plekke. Voor die Afgeskeidenheid, was alle lewe in ‘n tydelose staat van suiwer eenheid. Dit is na hierdie oorspronklike staat van eenheid met God dat al diegene lewend in Afgeskeidenheid uiteindelik geroep is om terug te keer – deur diens, bydrae en die ontdekking van Kennis. Dit is God se missie in ons wêreld en dwarsdeur die heelal om die afgeskeidenes terug te eis deur Kennis, wat die deel van elke indiwidueel is wat nog steeds met God verbind is.

Kennis is die dieper geestelike verstand en intelligensie binne in elke persoon, wagtend om ontdek te word. Kennis verteenwoordig die ewige deel van ons wat nooit God verlaat het. Die Nuwe Boodskap praat van Kennis as die groot hoop vir die mensdom, ‘n innerlike mag by die hart van elke person wat God se Nuwe Boodskap hier is om te openbaar en voort te roep. Kennis bestaan buite die intellek. Dit alleenlik het die mag om elkeen van ons na ons hoër doel en bestemde verhoudings in die lewe te lei.

Die Engelagtige Vergadering is die Engelagtige Teenwoordigheid wat oor die wêreld waghou. Hierdie is deel van die hierargie van diens en verhouding deur God gestig om die verlossing en terugkeer van alle afgeskeidene lewe in die heelal te oorsien. Elke wêreld waar gevoelende lewe bestaan word deur ‘n Engelagtige Vergadering dopgehou. Die Vergadering wat ons wêreld oorsien het die Wil van God vir ons tyd in menslike taal en begrip vertaal, wat nou deur die Nuwe Boodskap van God geopenbaar word. Die term Engelagtige Vergadering is sinoniem met die terme Engelagtige Teenwoordigheid en Engelagtige Leërskaar.

Die Nuwe Boodskap van God is ‘n oorspronklike Openbaring en kommunikasie van God vir die mense van die wêreld, albei vir ons tyd en die tye te kom. Die Nuwe Boodskap is ‘n gawe van die Skepper van alle lewe vir mense van alle nasies en godsdienste en verteenwoordig die volgende groot uitdrukking van God se Wil en Plan vir die menslike familie. Die Nuwe Boodskap is meer as 9000 bladsye in lengte en is die grootste Openbaring ooit vir die wêreld gegee, gegee nou vir ‘n geletterde wêreld van globale kommunikasie en groeiende globale bewustheid. Die Nuwe Boodskap is nie ‘n afskiet of hervorming van enige verlede tradisie nie. Dit is ‘n Nuwe Boodskap van God vir die mensdom, wat staar nou in die gesig groot onvastigheid en omwenteling in die wêreld en die groot draaipunt van verrysing in ‘n Groter Gemeenskap van intelligente lewe in die heelal.

Die Groot Golwe van Verandering is ‘n stel magtige omgewings, ekonomiese en sosiale kragte nou op die wêreld saamlopend. Die Groot Golwe is die gevolg van die mensdom se misbruik en oorgebruik van die wêreld, sy hulpmiddels en sy omgewing. Die Groot Golwe hê die mag om die gesig van die wêreld drasties te verander, oplewerend ekonomiese onvastigheid, weghol klimaatsverandering, geweldige weer en die verlies van bewerkbare grond en varswater hulpbronne, bedreigend om ‘n wêreld toestand van groot moeilikheid en menslike lyding te oplewer. Die Groot Golwe is nie ‘n eindtye of apokaliptiese gebeurtenis nie, maar pleks daarvan ‘n period van oorgang na ‘n nuwe wêreld toestand. Die Nuwe Boodskap openbaar wat vir die wêreld kom en die groter voorbereiding wat deur genoeg mense onderneem moet word. Dit roep vir menslike eenheid en samewerking gebore nou uit blote noodwendigheid vir die bewaring en beskerming van die menslike beskawing.

Die Verstandelike Omgewing is ‘n omgewing van gedagte en emosie wat parallel aan die fisieke omgewing bestaan. Die verstandelike omgewing bevat kragte wat ons denkery en emosies affekteer en wat ons kan oorheers totdat ons sterk met Kennis word.

Hoër Doel verwys na die spesifieke bydrae elke persoon in die wêreld gestuur was om te maak en die unieke verhoudings wat die vervulling van hierdie doel bekwaam sal maak. Kennis binne in die indiwidueel hou hul hoër doel en bestemming vir hulle. Dit kan nie deur die intellek alleenlik uitgemaak word nie. Dit moet ontdek, gevolg en uitgedruk in diens vir andere word ten einde om volledig verwerklik te word. Die wêreld nodig die toning van hierdie hoër doel van baie meer mense soos nooit tevore nie.

Geestelike Familie verwys na die klein werkgroepe gevorm ná die Afgeskeidenheid om alle indiwiduele in staat te stel om na groter state van eenheid en verhouding te werk, onderneem oor ‘n lank tydsduur, uitlopend in hul finale terugkering na God. U Geestelike Familie verteenwoordig die verhoudings wat u gedurende u lank reis deur Afgeskeidenheid deur Kennis terugeis het. Sommige lede van u Geestelike Familie is in die wêreld en sommige is buite die wêreld. Die Geestelike Families is ‘n deel van die geheimenisvolle Plan van God om al diegene lewend in Afgeskeidenheid vry te laat en te herenig.

Antieke Tuiste verwys na die werklikheid van die lewe en die staat van bewustheid en verhouding wat u gehad het voordat u by die wêreld ingegaan het, en waarnatoe u sal terugkeer ná u lewe in die wêreld. U Antieke Tuiste is ‘n staat van verbinding en verhouding met u Geestelike Familie, Die Vergadering en God.

Wie is Marshall Vian Summers

Marshall Vian Summers is die Boodskapper vir die Nuwe Boodskap van God. Vir meer as drie dekades is hy die ontvanger van ‘n uitgestrekte Nuwe Openbaring, gegee om die mensdom voor te berei vir die groot ekonomiese, sosiale en omgewings verandering wat na die wêreld kom en vir die mensdom se verrysing in ‘n heelal van intelligente lewe.

In die lente van 1981, op die ouderdom van 32, het Marshall Vian Summers ‘n ontmoeting gehad met die Engelagtige Vergadering wat oor die wêreld waghou. Hierdie ontmoeting het vir altyd die koers van sy lewe verander en hom geïnisieer in ‘n dieper verhouding met die Vergadering, wat vereis dat hy sy lewe aan God oorgee. En so het die lank, geheimenisvolle proses begin van God se Nuwe Boodskap vir die mensdom te ontvang.

Oor die dekade sedertien, ‘n uitgestrekte Openbaring vir die mensdom het onvou, somtyds stadig en somtyds in groot strome. Gedurende baie van hierdie lank jare, moes hy voortgaan met die ondersteuning van slegs ‘n weinige indiwiduele, wetend nie wat hierdie groeiende Openbaring sou beteken en waarheen dit uiteindelik sou lei nie.

Vir baie van die jaar, woon Marshall in in die Rocky Berge van die Verenigde State waar hy in relatief afsondering leef bygestaan deur sy gesin en lede van Die Vereniging vir die Nuwe Boodskap. Dit is daar dat hy sy missie aandra van ontvangend, voorbereidend en voorstellend die Nuwe Boodskap van God vir die wêreld.

Op ongewone okkasies word Marshall gerig deur die Bron van die Nuwe Boodskap om na sekere lokasies rondom die wêreld (Reise – https://www.newmessage.org/gods-messenger/journeys-messenger) te reis om God se Nuwe Boodskap vir daardie tyd en plek te ontvang en te openbaar die dieper waarheid bevat in God se Nuwe Openbaring by spesiale vergaderings van die Wêreldwyde Gemeenskap (Geleenthede – https://www.newmessage.org/worldwide-community/events).

Die Boodskapper het ‘n lank en moeilike pad geloop om die grootste Openbaring ooit gegee vir die menslike familie te ontvang en te voorstel. Nog steeds vandag aanhou die Stem van Openbaring deur hom te vloei as hy staar in die gesig die groot uitdaging van God se Nuwe Openbaring na ‘n getroebel en verdeelde wêreld te bring.

Inleiding tot die Nuwe Boodskap

Oor die Nuwe Boodskap

Welkom by die Nuwe Boodskap van God. Opmerklik, oor tyd en ‘n lank en dalk geheimenisvolle reis in die lewe, het u hier aankom. U het die Nuwe Boodskap van God gevind of dalk het dit u gevind. Dit is geen bygeval nie dat hierdie so is.

God het weer gepraat. Daar is ‘n Nuwe Boodskap van God in die wêreld. Hierdie is die wonderwerk van God se liefde en kommunikasie vir die mensdom onvoudend in ons tyd, en u is tussen die eerste om oor hierdie te weet.

Die Nuwe Boodskap van God is ‘n oorspronklike kommunikasie van God vir alle mense in die wêreld. Hierdie is ‘n gawe van kommunikasie en openbaring vir mense van alle nasies en gelowe, gegee nou vir ‘n letterkundige wêreld van globale kommunikasie en groeiende globale bewustheid.

Die Nuwe Boodskap is nie vir een volkstam, een nasie of een geloof groep alleenlik nie. Dit is God se kommunikasie vir die hele wêreld.

Hierdie kommunikasie hê die mag om die geestelike hart van die mensdom te ontvlam, om God se roeping vir eenheid tussen die wêreld se nasies en godsdienste te laat klink en die mensidom voor te berei vir ‘n radikaal veranderende wêreld en vir sy bestemming in ‘n groter heelal van intelligente lewe.

Die Nuwe Boodskap was oor ‘n period van meer as 38 jaar aflewer vir Marshall Vian Summers. Hy het ‘n lank en moeilike reis geloop om God se Nuwe Boodskap te ontvang en dit vir u te bring en almal wat dit kan ontvang. Hy is ‘n nederige man, in die wêreld vir hierdie doel gestuur,om die Boodskapper te wees vir die Nuwe Boodskap van God.

Waarom U?

Hoekom het u hier aankom? Hoekom het u die Nuwe Boodskap van God gevind? Dit mag soos ‘n geheimenis of net toevallige kans lyk. Maar feitlik is daar ‘n rede u die Nuwe Boodskap op hierdie tyd gevind het.

Want God roep dwarsdeur die wêreld vir baie mense om te ontwaak en voor te berei vir ‘n nuwe en groter lewe – ‘n lewe van bedoeling, verhouding en bydrae vir ‘n wêreld in nood. God en die Engelagtige Vergadering roep vir baie mense om hul hoër doel te ontdek en die mensdom te dien nou en in die moeilike tye voor.

Is u een van hierdie mense? Voel u dat u lewe ‘n groter doel en bestemming hê buite u wêreldse omstandighede? Voel u dat daar andere is wat u moet vind wie se doel en bestemming met u s’n verbind is? Voel u dat die wêreld op pad na ‘n moeilike toekoms is en dat u moet uitvind wat hierdie beteken en hoe u kan voorberei?

As hierdie so is, dan mag u ontdekking van die Nuwe Boodskap ‘n rendezvous met bestemming wees. Want die Nuwe Boodskap verskaf ‘n antwoord vir hierdie vrae en soveel meer.

Die Nuwe Boodskap verskaf ‘n helder pad om Kennis te ontwikkel, die dieper intelligensie wat binne in u leef, wat alleenlik u hoër doel en bestemde verhoudings in die wêreld kan openbaar.

Waarom nou?

Dit is opmerklik dat u by ‘n groot draaipunt in die menslike geskiedenis leef. Hierdie is ‘n tyd van onvoorafgaande verandering, uitdaging en geleentheid voor mense orals.

Nooit tevore het die risiko van oorlog, godsdienstige konflik, rampspoedige klimaatsverandering en menslike lyding meer ernstig gewees nie. En tog op geen ander tyd het die geleentheid vir wêreld eenheid en globale samewerking groter gewees nie.

Maak nie saak waar u gebore was, hoe u opgelei was of wat u huidige omstandighede is, u is ‘n deel van hierdie bepalende hoofstuk in die geskiedenis. Die Nuwe Boodskap leer dat ons elkeen verkies het om op hierdie tyd by die wêreld te ingaan om te dien en te bydra vir ‘n sukkelende mensdom, om die geestelike vuur by die hart van die mensdom lewendig te hou, en die gawe van genade en wysheid van ons Antieke Tuiste te bring om die wêreld te dien as dit sy grootste beproewings in die gesig staar. Beskou vir u self: is hierdie waarom u hier is?

Die dekades voor sal die bestemming van die mensdom bepaal. Dit is die dade en besluite van elke persoon albei nou en in die jare voor wat die noodlot en toekoms van die menslike familie sal bepaal. In die jare voor, sal die mensdom kies of om ‘n nuwe pad voortwaarts van eenheid en samewerking te vind of ‘n toekoms van permanente konflik en agteruitgaan. Dit is omdat ons by hierdie groot draaipunt staan dat God weer gepraat het.

Waarom ‘n Nuwe Boodskap?

Die Nuwe Boodskap het gekom weens vier grondige krisisse verrysend nou in die wêreld:

  1. Groot Golwe van omgewings, sosiale en ekonomiese verandering en omwenteling saamlopend nou op die mensdom, bringend saam met hulle die risiko van oorlog en menslike lyding op ‘n skaal nooit tevore gesien nie. Die mensdom het ‘n globale ramp geskep wat die mag hê om die wêreld as ons het dit geken te verander. Vir hierdie is ons onbereid. Deur die Openbaring, God verskaf ‘n nuwe pad voortwaarts vir die mensdom en ‘n pad van innerlike en uiterlike voorbereiding wat elke persoon kan onderneem.
  2. Die mensdom verrys in ‘n Groter Gemeenskap van intelligente lewe in die heelal. Kontak het begin deur diegene wat soek om voordeel te neem van ‘n swak en verdeelde mensdom. Vir hierdie, is die mensdom onbereid. Vir die eerste keer, God openbaar die ware inbors van hierdie kontak en die werklikheid en geestelikheid van lewe in die heelal daarmee. Hierdie is die groter konteks om te begryp die mensdom se ewolusie en bestemming en hoe God op werk is in hierdie wêreld en in alle wêrelde.
  3. Die godsdienste van die wêreld is verdeeld en in mededinging met mekaar, en selfs binne hulleself. Weens hierdie groeiende mededinging en konflik, verswak hulle dit menslike familie en veroorsaak groot twis en verdeeldheid op ‘n tyd wanneer om menslike eenheid te bou van die grootste belangrikheid is. Die Nuwe Boodskap leer dat God al die wêreld se godsdienste geïnisieer het en dat hulle almal deur die mens verander is.
  4. ‘n Groot innerlike armoede word gevoel deur mense orals in lande ryk en arm, ‘n afbreking van ‘n sin van groter betekenis, verhouding en rigting in die lewe. Mense rondom die wêreld leef en ly met ‘n diep geestelik verlange. God het aan hierdie behoefte en verlange beantwoord deur om die geestelike mag van Kennis te ontwaak in elke persoon wat kan beantwoord. Kennis is ons God verbinding. Dit sal indiwiduele deur hierdie Kennis gelei wat die hele verskil sal maak in die noodlot en die toekoms van ons wêreld te bepaal.

As ‘n gevolg van hierdie vier rampe, het God weer vir die wêreld gepraat met ‘n waarskuwing, ‘n seën en ‘n voorbereiding vir al die nasies, volkstamme en godsdienste van die mensdom.

Ons Bestemming

Die Nuwe Boodskap openbaar dat die mensdom ‘n groter bestemming hê as ‘n vry en verenigde ras in ons wêreld en in die Groter Gemeenskap van lewe in die heelal. Die mensdom het die mag om konflik te oplos en die omgewing van die Aarde te herstel om sy blywende tuiste in die toekoms te wees. Die mensdom het groot geestelike gawes en vermoëns wat wêreldwyd beskerm, voortgebring en gekweek moet word. Hierdie is die groot geleentheid en groot noodwendigheid voor ons nou.

Tog hoe kan hierdie gedoen word? Hoe kan die mensdom weg stap van die roekelose en rampspoedige koers wat dit tans op is? As Groot Golwe van omgewings, politieke en ekonomiese verandering die self-belangstellings en persoonlike sekuriteit van alle mense bedreig, wat kan ‘n groter motivering en besieling inspireer en inboesem in die menslike familie?

In die einde, is dit Kennis, die dieper geestelike mag in alle mense, wat die noodsaaklike dade en motiverings kan inspireer vir elke persoon om hul hoër doel in die lewe te vind en uiteindelik vir die mensdom eenheid en samewerking te kies oor mededinging, verdeeldheid en oorlog.

God het ‘n Nuwe Boodskap aflewer om hierdie geestelike mag in alle mense te ontwaak en ‘n groter visie en vermoë te inspireer om ‘n ver beter toekoms as ons verlede te bou. Hier, werk God deur mense van alle nasies en geloof tradisies in alle omstandighede, werkend van die binnekant uit.

Groot bystand word nou vir die wêreld gegee van God en van die Engelagtige Vergadering, wat die wil van God in menslike taal en begrip vertaal. Die bystand het gekom. God het weer gepraat. Daar is ‘n nuwe pad voortwaarts vir jou en vir die hele wêreld.

Waar om te begin?

U het die Nuwe Boodskap van God gevind maar wat beteken hierdie? Wat doen u daarna? Neem tyd om met die belangrikheid van hierdie ontdekking te wees en beskou hierdie volgende stappe u kan neem:

 

Lees en Hoor die Stem van Openbaring

Lees Die Verkondiging (https://www.newmessage.org/af/) en dan hoor die oorspronklike Openbarings van die Nuwe Boodskap:

 

Lees antwoorde aan vrae gereeld gevra word

Lees aantwoorde aan gewone vrae oor die Nuwe Boodskap van God (https://www.newmessage.org/introduction-new-message/faq), wat dit is, hoekom dis hier en hoe dit ontvang was.

 

Lees die storie van die Boodskapper

Marshall Vian Summers het die verlede 38 jaar van sy lewe gegee om die Nuwe Boodskap van God te ontvang. Lees die Boodskapper se storie (https://www.newmessage.org/the-message/volume-1/new-messenger/the-story-of-the-messenger) en leer meer oor die man verantwoordelik om die Nuwe Boodskap na die Aarde te bring.

 

Hoor die Boodskapper praat

Die Boodskapper is vandag lewendig in die wêreld. Periodiek stap hy voortwaarts met ‘n boodskap vir die wêreld en vir die studente van die Nuwe Boodskap. Hoor die Boodskapper se uitsending (https://www.newmessage.org/gods-messenger/the-messenger-speaks).

 

Neem die Reis in Stappe na Kennis

God het die Stappe na Kennis (https://www.newmessage.org/the-message/volume-3/steps-knowledge) verskaf as ‘n pad elke persoon kan neem om hierdie kern sterkte en groter vermoë in die lewe te bou. Die Stappe is beskikbaar verniet vir alle mense aanlyn.

 

Sluit aan die Wêreldwyde Gemeenskap Webwerf van die Nuwe Boodskap

Sluit aan die Wêreldwyde Gemeenskap Webwerf van die Nuwe Boodskap (https://www.community.newmessage.org/), wat uit studente van meer as 70 lande bestaan wat leer en leer die Nuwe Boodskap van God. Kuier by die weeklikse Kampvuur chat en die lewendige lering van die Vuurherd Uitsending.

 

Lees Meer van die Biblioteek van die Nuwe Boodskap… (https://www.newmessage.org/af)

 

Die Reis na ‘n Nuwe Lewe

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op Desember 21, 2011
in Boulder, Colorado

Die lewe begin opnuut met die Nuwe Openbaring. Dit is soos ‘n nuwe huurkontrak op die lewe. Dit is ‘n nuwe beloftigheid. Dit is ‘n Nuwe Openbaring van God, gegee nou met die groot Liefde van die Skepper, gegee nou met diep medelydendheid vir die mensdom se predikament, en moeilikhede, en getroebelde geskiedenis, en vernielsugtige neigings en so voort.

Dit is soos om ‘n nuwe begin te hê vir elke persoon wat kan beantwoord en vir die wêreld, wat nou nog een maal aangeraak is deur die hande en die Liefde van die Skepper.

Hierdie stel ‘n reis voort, wat geïnisieer sal word deur diegene wat aan die Nuwe Openbaring kan beantwoord, wat sy onderrig kan ontvang en wat kan begin om te leer wat dit het om te leer en hierdie wysheid natuurlik met andere te deel.

Hierdie is nie net bedoel om ‘n filosofie te wees, wat in die gange van akademia of in die kafees en restaurante rondom die wêreld gespekuleer oor en gedebatteer kan word nie. Mense wat so doen beantwoord nie aan die Openbaring nie – nie diep nie, nie eerlik nie, nie heelhartig nie.

Die versoening met die Skepper is ‘n reis, jy sien – om die Stappe na Kennis te neem, om te begin om ‘n mens se lewe in orde en helderheid te bring, om die dilemmas en die onvergifnis van die verlede te oplos, om op ‘n nuwe koers te begin met ‘n groot Openbaring om ‘n mens te lei, ‘n mens te onderrig en ‘n mens te beskerm.

Dit is soos om ‘n gawe van ‘n nuwe lewe gegee te word vir diegene wat kan ontvang en vir diegene wat sal bevoordeel van diegene wat kan ontvang. Want die gawe resoneer van verstand na verstand en word betoon deur diegene wat begin om te beantwoord.

Dit is ‘n groot hoop in ‘n verdonkerende wêreld. Dit is ‘n groot beloftigheid vir die mensdom wat sy hoop en sy selvertroue verloor.

Die Boodskapper is in die wêreld. Hy is hier vandag. Maar hy is ‘n ouder man, en in sy oorblywende jare op Aarde, sal hy die Nuwe Boodskap verkondig om dit na mense te bring sodat hulle mag hoor en verstaan.

Hy sal van die groot beloftigheid vir die mensdom praat. Hy sal van die groot uitdagings vir die mensdom praat. Hy sal van die mag en die teenwoordigheid van Kennis praat wat binne in elke persoon leef as God se groot en magtigste begiftiging, wagtend om ontdek te word. Hy sal praat van die Stappe na Kennis te neem. Hy sal praat van ‘n mens se lewe in orde te bring en om ‘n mens se integriteit en innerlike sekerheid te herstig. Hy sal praat van voor te berei vir ‘n nuwe wêreld – ‘n wêreld van omgewings, ekonomiese en politieke onvastigheid. Hy sal praat van dit wat magtig is en geen vrees hê, wat die groot begiftiging is, te volg.

Hy sal van hierdie dinge praat, jy sien, om mense vertroue te gee en die pad te wys. Want hierdie is nie net ‘n belofte nie, jy sien. Hierdie is nie net wensdenkery nie, want hy het die voorbereiding, want dit is deel van God se Nuwe Openbaring. Dit praat van God geopenbaar, onthul – die God van die Groter Gemeenskap; die God van jou lewe; die God van jou hart; die God van jou geheue, diep geheue; ‘n God van jou Antieke Tuiste; ‘n God van jou groter toekoms; ‘n God van jou verlossing; ‘n God van jou herkoms; ‘n God wat jy in die wêreld vir ‘n groter doel gestuur het, wat jy nog nie ontdek het, maar wat vir jou afwag. Nou het jy die beloftigheid en die groot geleentheid om hierdie te ontdek en die stappe te neem, die groot stappe, na sy verwerkliking en vervulling.

Met hierdie, is jy nie meer in die wêreld verlore nie. Dit is soos om ‘n vis in die oseaan gevang te wees. Jy word ingetrek deur die Groot Aantrekkingsvermoë van die Goddelik, en deur die mag van Kennis binne in jou, wat aan hierdie alleenlik beantwoord, want hierdie groter mag het geen ander verpligtings nie behalwe aan sy Bron.

Hierdie is jou belofte van verlossing. Maak nie saak hoe moeilik of ongelukkig jou lewe geword het nie, maak nie saak wat jy in die verlede gedoen het nie, maak nie saak hoe baie spyt jy mag hê nie, hierdie is jou verlossing. Want Kennis binne in jou is onbesmet deur die wêreld en onbesmet deur jou eie misverstaan en deurmekaarheid. Dit bly suiwer binne in jou.

Hierdie beteken dat God onbesmet deur die geskiedenis van die wêreld en die geskiedenis van godsdiens is. Wat suiwer binne in jou is, is onsbesmet deur alles wat gebeur het – die mensdom se ongelukkige geskiedenis en jou ongelukkige geskiedenis.

God word opnuut ge-ervaar, soos ‘n nuwe God – nuut vir jou, maar tydeloos en onveranderlik.

So begin jy die reis van baie stappe. Jy begin om te leer hoe om jou verstand te rig eerder as deur dit gerig te word. Jy leer hoe om werklike besluite te neem met die sekerheid van Kennis. Jy leer hoe om jouself vry te laat van sekere situasies en verpligtings wat nie jou bestemming of jou groter doel hier verteenwoordig nie.

Lank tevore hierdie groter doel verwerklik word, sal jy hierdie stappe neem om jouself vry te laat, om jou verlore lewe te herkry, om jou mag en jou selfvertroue te herkry.

Want jou groter bestemming is nie eenvoudig ‘n groot omskrywing nie. Dit is ‘n bestemming. Maar om in die rigting van jou bestemming te beweeg, moet jy genoegsaam van die verlede vrygelaat wees dat jy voortwaarts met ‘n groter besieling kan beweeg. So begin jy die reis.

Terwyl elkeiemand sekere dinge moet leer, elke mens se reis is uniek aan hul situasie, aan hul inbors, aan hul geskiedenis en aan hul omstandighede. Elke reis is uniek in hierdie manier, maar elkeiemand leer dieselfde dinge en word van dieselfde dinge vrygelaat.

So jy is nie verlore in Afgeskeidenheid op die terugkeer na God nie. Dit begin nou om jou met andere te herenig in ‘n diepgaande en betekenisvolle manier. Hierdie is waar jou verhoudings van bestemming sal voortkom. Hierdie is waar jy ware geselskap sal vind, nie op bekendheid of jou persoonlikheid gebaseerd nie, maar op ‘n dieper resonansie, want jy kan mekaar help in hierdie reis, en jy neem hierdie reis saam. Terwyl dit geheimenisvol en buite die gebied en die bereik van die intellek is, jy ondersteun mekaar deur om te doen wat nie tevore gedoen is nie en die dapperheid en die vertroue te hê om ‘n nuwe avontuur in die lewe te begin.

Hier sal jou grootste verhoudings ontstaan. Hier sal jou groter sterktes hernuwe word. Hier sal jy leer hoe om die wêreld met medelydendheid en objektiwiteit te sien eerder as met vrees, verlange en veroordeling.

Hier sal jy op jou verlede kyk, maak nie saak hoe getroebel dit mag gewees het nie, om van dit te kry watter wysheid ook al dit kan verskaf. Want dit leer jou wat dit beteken om ‘n lewe sonder Kennis te leef, ‘n lewe sonder bedoeling, ‘n lewe sonder ware rigting. Dit kan jou nou dien as jy dit objektief kan benut. Dit is die toning dat jy moet aan die dieper roeping van jou lewe beantwoord, dat jy moet die nuwe God erken, wat die ou God onthul is, en beantwoord aan wat God binne in jou gesit het om te volg en te ervaar.

Hier jy beywer om die dilemmas van jou lewe te oplos sodat jy jou sterkte kan herkry, wat tevore verlore was – verlore aan mense en omstandighede, verlore aan hopeloosheid en betekenislose ondernemings, verlore aan onvergifnis en aan veroordeling van jouself en andere.

Nou begin jy om hierdie verlore mag te herkry, hierdie verlore deel van jou lewe. Want jy sal hierdie sterkte vir die toekoms nodig om ‘n nuwe wêreld van groot verandering en onsekerheid onder die oë te sien. Jy sal hierdie sterkte nodig om jou eie vrees en swakhede te oorkom, wat jou tevore gespook het en jou onbekwaam gemaak het.

Vir nou, is jy op ‘n reis. Jy ken hierdie reis net omdat jy dit voel, want iets roer diep binne in. Hierdie is dieselfde begin van jou persoonlike openbaring, wat toenemend sal onvou as jy voortgaan, en solank as jy voortgaan, sal dit aanhou. Solank as jy aanhou stappe te neem, sal jy op hierdie berg kry. Jy sal jou pad vind. Jy sal die verbande losmaak wat jou neergehou het en jou in die valleie onderaan gehou het. Jy sal sien watter besluite geneem moet word en hoe om die teleurstellings en die spyt van die verlede te beskou.

Jy sal nie hierdie reis verstaan nie, want dit is buite die gebied van jou begrip. Maar jy sal dit voel. Jy sal ‘n sin hê daarvan. En, op oomblike, sal jy sy totale noodwendigheid vir jou lewe erken. Op ander tye, sal hy hierdie gevoel moet hou en andere vind wat jou kan bystaan om hierdie te doen. Hierdie is die natuurlike terugkeer na dit wat groot binne in jou is.

Hier God roep jou nie uit die wêreld nie, maar om in die wêreld in ‘n heeltemal nuwe manier te wees – nie as ‘n swak, patetiese persoon nie; nie as ‘n verstandelose volgeling van jou kultuur en jou godsdiens nie; nie as iemand wat in die kraal gejaag is om te werk en na oorlog te gaan nie, maar as iemand wat in die wêreld vir ‘n groter doel gestuur was – as ‘n bydraer, as iemand wat na andere kan bring wat hulle nie vir hulself kan gee nie en om oplossing en sterkte in ‘n unieke manier te bring in die lewe van mense om jou.

Die behoefte is so baie groot en dit groei elke dag. Menslike lyding en treurigheid en ontneming groei elke dag. En die risiko van oorlog tussen groepe en nasies oor die oorblywende hulpmiddels groei elke dag. So die roeping vir verlossing is magtig en moet opnuut dwarsdeur die wêreld laat klink, deur ‘n Nuwe Openbaring van God.

Jy wat hierdie hoor en hierdie lees is tussen die eerste om die beantwoord. Dit is ‘n roeping wat van die Bron van jou lewe kom, pratend aan daardie deel van jou, daardie dieper deel van jou. Dit is hierdie wat jou die mag om te beantwoord sal gee, om deur periode van onsekerheid te gaan, om te oplos wat tevore onoplosbaar geblyk het, en jou vry te laat van wat nie tevore vrygelaat kon wees nie. Want jy is nou op die reis, jy sien, ‘n reis van baie stappe.

Kennis weet die pad. Maar jou intellek sal moet volg, want dit is bedoel om die groter mag binne in jou te dien, want dit alleenlik kan nie hierdie mag wees nie. God roep jou om te beantwoord. In jou hart, sal jy beantwoord.

Hier sal jy oor lewe in die heelal leer. Hier sal jy oor die herkoms van die heelal leer. Hier sal jy oor die wonderwerk van Skepping leer. Hier sal jy ‘n hele nuwe begrip kry van die mensdom se ewolusie binne ‘n groter ariena van lewe in die heelal.

Hier sal jy dinge ontdek wat nooit tevore geleer of geopenbaar vir die mensdom was nie, maar slegs vir sekere wysgere en geselekteerde indiwiduele. Hier sal jy ‘n groter onderwys kry oor die bestemming van die mensdom en wat vereis sal wees om die mensdom vry te laat in ‘n heelal waar vryheid skaars is en waar daar baie mededinging vir mag is.

Hier sal jy dinge buite jou persoonlike belangstellings leer. Hier sal jy ontdek dat jy op ‘n draaiende tyd in die menslike geskiedenis leef – ‘n groot draaipunt, ‘n tyd van groot uitdaging en moeilikheid, maar ook ‘n tyd van groot beloftigheid vir ‘n sukkelende mensdom.

Hier sal jy verby jou vrees en jou vorige obsessies sien. Hier sal jy buite jou vorige idees sien. Hier sal jy ‘n venster na ‘n groter lewe en ‘n groter bestemming hê, wat slegs deur ‘n Openbaring van God vir jou geopenbaar kan word.

Hierdie Openbaring word nou vir die hele mensdom gegee. Dit is nie iets wat eenvoudig aan een of twee mense gegee is nie. Dit word nou gegee omdat die Boodskapper in die wêreld is, en God het weer gepraat om die mensdom ‘n groter begrip te gee van sy werklikheid, sy groter beloftigheid en die uitdagings wat dit onder die oë moet sien en moet oorkom.

Hierdie is die reis vir die hele mensdom jy sien. Maar hierdie is jou reis ook. Want jy het nie ‘n reis afsonderlik van hierdie nie. Jou deel sal ‘n klein deel wees, maar ‘n groot en belangrike deel, ‘n deel wat die mag hê om om jou te verlos en jou te herstel, om waardigheid en bedoeling en ‘n ware sin van jou rykdom en groter vermoëns vir jou te gee.

Hierdie is hoe God jou hernuwe en herstel. Dit is nie deur net om in sekere dinge te glo of sekere idees te hê nie. Dit is deur om die reis te neem, jy sien, en deur om te verbind met die dieper Kennis binne in jou, wat jy sal leer om te doen as jy die Stappe na Kennis neem.

Die mensdom het ‘n groter reis om te neem om voor te berei om te leef in ‘n nuwe wêreld van omgewings onvastigheid, ‘n wêreld van agteruitgaande hulpbronne en ‘n groeiende bevolking, ‘n wêreld waar die risiko van oorlog en mededinging groter is as dit ooit tevore gewees het. Maar dit is binne hierdie wêreld dat die mensdom oplaas, uit noodwendigheid – groot noodwendigheid – kan besef dat dit moet saamwerk om die menslike beskawing te red en sy posisie vas te maak in ‘n heelal waarmee dit nou moet worstel en wat dit moet begryp.

Dit is nie asof jy uitgeroep was op ‘n reis waar elkeiemand anders iewers verskillend gaan nie, want elkeiemand word na hierdie groter reis geroep om hul klein maar wesenlike dele te speel. Maar om hierdie te doen, moet jy die Mag van die Hemel hê binne in jou om jou te lei. Jy moet die dieper sterkte van Kennis hê binne in jou om jou voortwaarts te lei, om jou te dra deur periode van groot onsekerheid en deurmekaarheid en om te behandel met die deurmekaarheid, twyfeling en kritiek van andere. Jy nodig hierdie groter sterkte meer as jy besef en alles wat dit op jou sal bestee, wat jy nie vir jouself kan oplewer nie.

Slegs God weet hoe om jou te lei na daardie wat jou sal verlos en herstel. Jy kan nie dit uitwerk nie. Dit is nie ‘n idee of ‘n filosofie of ‘n menslike versinsel nie. God gee jou die pad en roep jou om terug te keer.

Hierdie word nou met groot helderheid gegee, want die Boodskap is suiwer. Dit is onbesmet deur die menslike geskiedenis, menslike manipulering en die kompromisse van menslike aanneming. Dit is suiwer. Dit is heel. Dit is volledig. Dit is groot in sy omvang. En tog gee dit vir jou die volgende stap in jou lewe.

Want die Heer van al die heelalte praat aan jou hart en aan jou siel, die intiemste plek binne in jou, waar selfs die wêreld nie kan reik nie, daardie deel van jou die wêreld kan nie ontheilig en oorneem nie.

Hierdie is jou vryheid. Hierdie is jou mag. Hierdie is jou bestemming. Hierdie is wat jy bepaal het om te doen voordat jy in hierdie wêreld gekom het. Hierdie is wat jy sal weerspieël op wanneer jy hierdie wêreld verlaat. Alles anders sal vergete word. Dit sal dan nie belangrik wees nie.

In ‘n wêreld van verdonkerende hemele en groter angstigheid en deurmekaarheid, jy moet hierdie sekerheid hê. Maar dit moet ‘n werklike sekerheid wees. Dit moet die Mag van die Hemel hê binne in dit, en dit moet jou heelhartige ondersteuning hê om dit sigself volledig vir jou te openbaar.

Die reis sal jou hierdie geleentheid gee om die Openbaring weer en weer en weer te kies op elke draaipunt, waar jy sal stilstaan in onsekerheid betreffende wat om te doen, bang vir wat dit mag verg. Dit is slegs deur om voortwaarts te stap, deur daardie hek, oor daardie drumpel, dat jy sal vind dat jy volg dit wat die natuurlikste en die maklikste ding om te volg is, en dat enige ander besluiting jy maak is ‘n besluiting om weer by deurmekaarheid te ingaan en terug in die skadus van die lewe te val.

Daar is deel van jou wat swak is en deel van jou wat sterk is, deel van jou wat dwaas is en deel van jou wat wys is. Seker, moet daardie deel van jou wat swak is daardie deel van jou volg wat sterk is. Daardie deel van jou wat dwaas is moet daardie deel van jou volg wat wys is. Hierdie is wat dit beteken om die Stappe na Kennis te neem, om terug te keer na dit wat wesenlik vir jou lewe is en die reis te neem, wat die belangrikste reis in die lewe is wat jy ooit kon neem en ooit sal neem.

Moenie na andere vir jou aanwysings kyk nie, want jy word nou deur die Bron geroep. Moenie die skare volg nie, want hulle is verlore. Maar jy word geroep om teruggeis en hergestel en hernuwe te word.

Kyk na jou lewe. Luister binne in jouself. Want jy weet jy leef nie die lewe jy bedoel was om te leef nie. Jy vervul nie die doel wat jy werklik hier gestuur was om te vervul nie. Hierdie is ‘n dieper eerlikheid wat die mag hê om ambivalensie en onsekerheid, vrees en die behoefte vir goedkeuring van andere te oorkom.

Hierdie is hoe God jou herstel, deur om jou vry te laat van een ding ná ‘n ander sodat jou verstand vry kan wees en sodat jy die Mag van die Hemel binne in jou kan hê om jou voorwaarts te dra.

Want jy moet ‘n lig wees in ‘n wêreld wat donkerder groei. Jy moet die sterkte en vertroue hê om hierdie te doen. Jy moet die sterkte hê om groot vreugde en gelukkigheid te ervaar in ‘n wêreld waar vreugde en gelukkigheid blyk om te verdwyn, want daardie is deel van jou gawe vir andere.

Hier die Openbaring herstel jou dag ná dag, stap ná stap, as jy leer om sterkte en bedoeling na jou affêre te bring, as jy leer oor lewe in die heelal om jou en die betekenis van menslike ewolusie. Hier selfs jou dwalings dien jou. En die dwalings van andere dien jou om jou te herinner van die groot behoefte vir Kennis en die behoefte om jou groter lewe te ontvang en terug te eis.

Hierdie is die reis. Hierdie is die Mag van die Hemel. Hierdie is die beloftigheid vir die hele mensdom. As genoeg mense hierdie reis kan neem en in hierdie reis kan bevorder, die beloftigheid vir die mensdom groei; die sterkte van die mensdom groei; die dapperheid, bedoeling en integriteit van die mensdom groei. Hierdie is die teenpunt tot alles wat blyk om die menslike beskawing en die mag en die vermoë en die kreatiwiteit van die mensdom afmekaar te breek.

Dit is die reis – jou reis, die mensdom se reis. Hierdie is die Mag van die Hemel werkend binne in jou in die wêreldse omstandighede van jou lewe. Hierdie is die gawe wat gee, wat herstel, wat hernuwe, wat vrylaat en wat die dieper sekerheid in diegene om jou voed.

The Gawe van ‘n Nuwe Lewe

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op Mei 14, 2011
in Boulder, Colorado

God se Nuwe Openbaring is nie hier net om waarde te voeg by jou huidige bestaan nie of om jou huidige idees en nastrewings te bevestig nie. Dit is nie hier om die wêreld se godsdienste te bevestig of by hulle oortuigings of verwagtings te konformeer nie, want God is nie deur hierdie dinge gebind nie. Dit is nie hier om jou verwagtings te bevestig nie, want die Skepper van al die heelate is seker nie deur hierdie gebind nie.

Werklik, die Nuwe Openbaring van God is hier om ‘n nuwe lewe te verskaf vir diegene wat wragtig daaraan kan beantwoord, om ‘n groter grondslag vir hulle te gee waarop ‘n betekenisvolle lewe te bou – ‘n geïnspireerde lewe, ‘n lewe wat deur Kennis gelei is, ‘n lewe van ware verhoudings en betekenisvolle verbintenis met die wêreld.

Hier rolle word nie aangestel nie, maar mense word die grondslag gegee sodat Kennis binne in hulle, die groter mag wat God vir hulle gegee het om hulle te lei, blykbaar vir hulle mag word, sodat hulle met verloop van tyd mag leer om hierdie te vertrou en hierdie te volg, navigerend die moeilikhede van die lewe en die groter moeilikhede wat hulle onder die oë sal moet sien in ‘n nuwe wêreld van verminderende hulpmiddels en groter onvastigheid.

Mense kom na die Nuwe Boodskap om te sien of dit by hul oortuigings, hul idees en hul verwagtings pas. Natuurlik, dit doen hierdie nie. Mense kom na die Nuwe Boodskap van God soekend om dit te gebruik as ‘n hulpmiddel om te kry wat hulle vir hulleself wil hê. Maar die Nuwe Openbaring hê ‘n groter plan en beloftigheid vir hulle.

Mense kom na die Nuwe Boodskap hopend dat hulle die noodsaaklike wysheid sal vind om hul foute te korrigeer en hul huidige beleggings winsgewend en betekenisvol te maak. Maar die Nuwe Boodskap is hier om hulle ‘n nuwe lewe te gee – nie net ‘n nuwe idee om op ‘n ou lewe te sit nie, nie net ‘n versoeter om die bitter smaak van hul huidige ervaring meer smaaklik en aanvaarbaar te maak nie. Mense verwag te min en wil te min hê, en hul verwagtings is nie in ooreenstemming met die betekenis en die mag van die Openbaring nie.

Mense kom na God se Nuwe Openbaring soekend om te sien hoe hulle dit reguit kan gebruik, asof dit niks meer as ‘n reeks gereedskapstukke is wat mense kon gebruik om te probeer om hulle lewens te verbeter. Maar hulle kan nie hulle lewens verbeter nie omdat hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle weet nie waar hulle gaan. En hul aannames en en hul oortuigings, more dikwels as nie, is nie in ooreenstemming met hul groter doel en ware rigting in die lewe nie.

Mense mag dink God groot en onverklaarbaar is, maar hulle probeer om God te gebruik as ‘n soort dienaar, ‘n loopjong vir hul begeertes, hul wense en hul moeilikhede. Hulle sê, “Wel, wat kan God doen vir my? Wat sal God se Nuwe Openbaring doen vir my?”

Jy kan sien deur hierdie bevraagtekening dat hul houding en benaderingswyse nie verpas is nie. Daar is geen eerbied nie. Daar is geen respek nie. Daar is geen begrip dat hulle met iets ver groter as hul begrip behandel nie, wat hul verwagtings, hul waardes en hul voorkeure ver oorskry. So wat kan God vir hulle doen maar hulle aanmoedig deur die lewe se veranderings en die lewe se teleurstellings om na hierdie groot verbintenis te kom met ‘n groter voorneme en ‘n meer eerlike benaderingswyse?

Die Nuwe Boodskap is hier om die mensdom van rampspoed en van onderwerping in die heelal te red as julle begin om te verskyn in ‘n Groter Gemeenskap van lewe, ‘n Groter Gemeenskap waarin julle altyd geleef het en waarmee julle nou moet leer om te worstel.

Dit is ook hier om indiwiduele ‘n nuwe ervaring te gee, ‘n nuwe grondslag en die geleentheid om hulle lewens te herstel, hulself te verlos en hul vermoëns en die mag van Kennis binne in hulself te benut om van diens te wees in ‘n wêreld wie se behoeftes en moeilikhede met elke verbygaande dag verhoog.

Baie mense het opgee met die soektog vir groter betekenis, of hulle het dit nooit gekweek om mee te begin nie. Vir hulle, die Nuwe Boodskap sal net ‘n kuriosum of ‘n voorwerp van veroordeling wees, iets waarop hulle hul vrese, hul oordelings en hul ergernisse kan uitsteek sonder om werklik te verstaan waarna hulle kyk.

Daar sal allerhande antwoord aan hierdie wees, natuurlik, maar dit is belangrik vir diegene wat na hierdie met ‘n eerlike voorneme en met nederigheid en onvervalsheid kom om te besef die mag en die kragtigheid van God se Openbaring en wat dit vir hulle kan beteken – om hulle te herstel, om hulle ‘n groter doel en rigting te gee, wat alreeds binne in hulle leef.

Jy versin nie bedoeling en rigting nie, want dit is ingebou, jy sien. Dit is deel van die bloudruk van jou dieper inbors, buite die gebied van die intellek. Buite debat en spekulasie is hierdie. Jy kan vir altyd met dit redeneer, maar dit beteken net dat jy nie verstaan nie.

Dit is belangrik dat mense wat na die Openbaring kom, onvervals, dat hulle ‘n begrip hê, werklik, in die begin dat hulle met iets van ‘n groter grootheid behandel. Dit is nie net ‘n lering tussen ander lerings. Dit is nie net ‘n beloftende ding wat hulle sal gee wat hulle in die lewe wil hê nie. Dit is heeltemal ‘n hele ander verdieping. Daardie is waarom dit ‘n Nuwe Boodskap van God is, die enigste Boodskap van God vandag in die wêreld.

Hierdie beteken nie dat die Nuwe Boodskap ‘n nuwe lewe vir jou gaan maak en jou ‘n rol gee om te speel nie, want daardie moet van binne in jou kom – tussen jou en jouself, tussen jou en jou verbintenis met die lewe.

Baie mense sal die Nuwe Boodskap nodig om die sentrum van hul oefening en fokus te wees. En sommige mense sal geroep wees om die Nuwe Boodskap direk te dien omdat daardie hul roeping is. Maar vir baie andere, dit sal hulle die sterkte gee om ‘n groter rigting te onderskei en ‘n groter inwendige mag en sterkte te gee om die noodsaaklike besluite te neem en die hoeke te draai wat gedraai moet word om te begin om in ‘n positiewe en betekenisvolle rigting te beweeg.

Daar is baie mense in die wêreld vandag wat weet hulle vir iets moet voorberei, wat geroep na ‘n groter deelneming voel, wat ‘n sin hê dat hulle lewe meer belangrik is as die wêreldse bedrywighede van die dag. Sommige sal nie hul pad in die godsdienstige tradisies van die wêreld vind nie want hulle word voorberei en geroep vir iets nuut in die wêreld. Hulle is meer met die toekoms verbind as die verlede, en die toekoms roep hulle en trek hulle voortwarts.

Daar is mense bestem om God se Nuwe Openbaring te ontvang en dit te studeer en dit toe te pas. Hulle gaan nie hul pad êrens anders vind nie. As jy bestem is vir iets van hierdie grootheid, jy sal nie bevrediging en vervulling êrens anders vind nie. Probeer soos jy mag, glo so hard as jy kan glo, probeer om jou lewe soos ‘n tiran te verstel, jy kan nog nie die primêre verbintenis maak nie tensy jou lewe in die regte rigting gemik is en die inbors van verbintenis wat vir jou bedoel is helder onderskei en aanvaar kan word.

Dit is vir hierdie mense dat die Openbaring ‘n nuwe lewe sal verskaf, nie eenvoudig ‘n verbetering van hul ou lewe nie, nie eenvoudig ‘n regverdiging vir wat hulle in die verlede gedoen het of nie gedoen het nie. Dit is nie eenvoudig ‘n gerief om hulle te vertel, “Wel, jy is oraait. Wat jy gedoen het is oraait. Dit is oukei.”

Nee. Die Openbaring sal jou dwalings meer skreiend maak, jou teleurstellings meer blykbaar, jou gebrek van rigting meer diep gevoel. Dit mag in die begin jou lyding eens vergroot totdat jy die ware gawe van Openbaring kan onderskei en te erken dat jy nou ‘n groter reis begin, dalk ‘n reis wat jy vir sommige tyd op reis is wat nou ‘n groot stap voortwarts neem.

Hier daar is geen ruimte vir kompromis nie. Jy kan nie ‘n ooreenkoms met God maak nie. Jy kan nie ‘n ooreenkoms met jou eie bedoeling en bestemming maak nie, want jy kan nie hierdie dinge verander nie. Jy kan hulle slegs vermy, hulle ontken of deur die proses gaan van hulle te aanvaar en hulle te eis.

Hoe jou doel uitgedruk sal word afhang op die veranderende omstandighede van die wêreld. So in hierdie nie alle dinge is voorbepaal nie, seker nie. Jou sukses of mislukking is nie slegs op jou deelneming gebaseerd nie, maar op die deelneming en gereedheid van andere wat bestem is om ‘n beduidende rol in jou lewe te speel. As hulle in hierdie misluk, dit sal die uitkoms vir jou affekteer, want jou vooruitgang is afhanklik op die ontwikkeling van sekere ander mense.

Hierdie is nie ‘n indiwiduele nastrewing waar jy probeer om jou indiwidueels te inlig nie. Dit is ‘n aaneensluiting en ‘n vereniging met andere vir ‘n groter doel. As hulle misluk, dit sal die uitkoms vir jou affekteer. As jy misluk, dit sal die uitkoms vir hulle affekteer. Daardie is waarom mislukking hier sulke groot konskekwensie hê.

Jy dink nog steeds asof jy in Afgeskeidenheid leef, so jy kan nie sien dat jou bestemming gebind met andere is nie. Hierdie is andere wat jy in die lewe sal moet vind. Hulle sal nie die sjarmende persoonlikhede en die pragtige gesigte en die genadige sosiale gedrag wees wat so baie mense lok nie. Hulle sal nie eens die mense wees wat jy kon liefhê of vir wie jy sommige afgeleë vorige assosiasie hê nie. Meeste van hierdie mense sal nie jou toekoms deel nie selfs as jy ‘n afgeleë vorige assosiasie met hulle het gehad. Jy sal nou Kennis nodig, want dit alleenlik binne in jou sal weet. Dit sal sien. Dit sal beantwoord.

As daardie ander persoon nie gereed is nie, wel, dit sal ‘n tragedie vir jou wees. Daardie beteken nie jou lewe klaar is nie. Dit beteken net dat ‘n ander plan sal vir jou gestig moet word. Jou reis sal langer en meer onseker as ‘n gevolg wees.

Daar is soveel om te onleer. Daar is soveel bedinging wat nie slegs teenproduktief is maar eintlik verwoestig vir die indiwidueel. Daar is soveel aandrywende verwagting wat jou lei om jouself te verbind voordat jy eens weet wat jy in die lewe doen, voordat jy ‘n verbinding met Kennis gemaak het, wat alleenlik vir jou jou groter bedoeling en bestemming hou.

God sou nooit hierdie dinge vir die intellek openbaar nie, ‘n deel van jou verstand wat deur die wêreld beding is en so onbetroubaar en so swak en so maklik oorreed deur ander kragte is. Nee, die gawe word vir ‘n dieper deel van jou gegee wat nie deur die wêreld beïnvloed is nie, wat nie deur jou veranderende gevoelens en houdings, jou bewegende emosies, jou hoop, jou vrees, jou ekstase, jou ontbering beïnvloed is nie – nie deur enige van hierdie geaffekteer is nie. Dit leef diep in die oseaan [van jou verstand], nie op die onrustige oppervlak nie.

Om die Stappe na Kennis te neem word dan wesenlik, of jou lewe sal aanhou om ‘n vergeefse nastrewing te wees – jagtend mense, jagtend beloftes, jagtend ambisie, jagtend drome, jagtend hoop, hardlopend weg van vrees in alle gevalle, verskrik dat jy verlore en alleen mag wees, verskrik dat jou lewe nooit bymekaar sal kom nie.

Kennis bestaan buite die gebied van begeerte en vrees. Daardie is waarom dit gesond is. Daardie is waarom dit sterk is. Daardie is waarom dit onveranderlik is, en jy kan nie dit verander nie. Hierdie, hoewel, verteenwoordig jou verlossing – dat ongeag wat jy dink of doen of gedoen het of nie gedoen het nie, die mag van verlossing leef binne in jou.

God hoef nie jou situasie te uitwerk nie. Die Heer van die heelal is nie op jou lewe gefokus nie. Maar God het Kennis binne in jou gesit, en dit hou jou doel en rigting. Dit sal die mense vind wat jy moet vind. Dit sal korreksie, balans en ooreenstemming na jou lewe bring as jy in staat is om dit te onderskei, dit te volg en dit toe te pas, waar ook al dit noodsaaklik is.

Hierdie is wat skep ‘n nuwe lewe – nie ‘n ou lewe met ‘n weinige verbeterings nie; nie ‘n ou lewe met ‘n nuwe geloofstelsel nie; nie ‘n ou lewe met ‘n nuwe stel klere of ‘n spoggerige godsdienstige verduideliking vir alles nie; nie ‘n tragiese persoon aangetrek vir sukses nie; nie ‘n eensame, geïsoleerde persoon wat nou sosiaal aanvaarbaar geword het omdat jy al die regte dinge sê en doen nie. Jy is nie eenvoudig ‘n advertensiebord vir iemand anders se oortuigings nie. Daar is ‘n groter beloftigheid vir jou.

God gee om vir jou omdat God verskaf jou ‘n nuwe lewe. Andersins, sou God elkeiemand laat wankel en misluk en sou nie besorg wees nie. Hierdie is wat mense eintlik glo omdat as jy dink God se Openbarings eeue gelede gegee was en God het niks anders om te sê vir mensdom nie, dan moet jy tot die gevolgtrekking kom dat God werklik gee nie om nie en het niks meer om te sê as die mensdom draaipunte nou in die gesig staar, gesamentlik, wat dit nooit tevore in die gesig moes staar nie.

Hoe sal jy met ‘n agteruitgaande wêreld behandel? Hoe sal jy met ingryping van roofsugtige rasse vanuit die heelal behandel, wat hier is om voordeel te neem van menslike swakheid en verdeeldheid? Hoe sal jy behandel met politieke en ekonomiese omwenteling op ‘n skaal nooit tevore in hierdie wêreld gesien nie? As jy eerlik is met jou jouself, sal jy uiteindelik moet erken dat jy nie eens ‘n leidraad hê nie. Tog is hierdie die toestand van die wêreld en wat jy onder die oë sal moet sien, en elkeiemand met jou.

God stuur ‘n voorbereiding vir die Nuwe Wêreld as deel van die Nuwe Boodskap. God stuur jou die planne en die voorbereiding om te begin om ‘n nuwe lewe te stig. Daar is die Boodskap vir die wêreld en elkeiemand daarin. Dan is daar die Boodskap vir die indiwidueel wat voel hulle ‘n groter doel en bestemming in die wêreld hê. Jy sal moet besluit of hierdie aan jou spreek.

God het nie jou idees en oortuigings versin nie. God het nie jou voorkeure en jou vrese geskep nie. God het nie die wêreld geskep wat die produk van elkeiemand se voorkeure en vrese is nie. Jy kan nie God vir die sosiale toestande van die mensdom beskuldig nie. Jy kan nie God vir oorloë en wreedheid, uitbuiting, slawerny en armoede beskuldig nie. Daardie is alles ‘n menslike skepping gebaseerd op grypsug en onwetendheid, gebaseerd op nie genoeg mense genoeg bydraend vir die wêreld om hulle nie.

Maar God het die teenwoordigheid van Kennis binne in jou geskep, en slegs God se Nuwe Openbaring maak hierdie baie helder, sonder ‘n bedekking van geskiedenis en menslike vertolking om jou begrip te bewolk. Die stroom is helder. Die Boodskap is suiwer. Jy ontvang dit van sy Bron, pleks van ‘n vertolking wat eeue later vir menslike verbruik gemaak was.

Om ‘n nuwe lewe te hê, moet jy die werk doen. Dit is nie ‘n betowering wat op jou gesit is nie. Dit is nie om sommige towerdrank te neem en alles verskillend te hê nie. Dit is nie ‘n vorm van verslaafdheid of bedwelming nie.

Jy sal die werk moet doen. Jy sal die risikos moet neem. Jy sal die besluite moet neem. Jy sal ander mense moet teleurstel. Jy sal jou eie doelwitte en ambisies moet teleurstel. Jy sal jou planne moet verander.

Hierdie is waar jy sterk word. Hierdie is waar jy verenigde binne in jouself word. Hierdie is waar jy een stem volg pleks van baie stemme in jou verstand. Hierdie is waar jou ware getrouheid verskyn tussen jou ander verpligtings.

Hierdie is waar jy jou sterkte en jou selfvertroue terugeis. Hierdie is waar jy ophou om dwaas te optree, gewend jou lewe weg aan lawwe en betekenislose dinge. Hierdie is waar jy weet wie om te kies om mee te wees en hoe om die versoekings te weerstaan wat jou iewers anders in die lewe lei.

Jy word sterk omdat Kennis binne in jou is. Jy verduur moeilikheid omdat Kennis binne in jou is. Jy kan pyn en verlies, siekte en selfs verwerping van andere waaroor jy omgee in die gesig staar omdat die mag van Kennis binne in jou is. En wanneer jy ‘n ander ontmoet wat hierdie mag ontwikkel het, sal jou verhouding op ‘n hele ander verdieping wees – buitengewoon in die wêreld, in staat om ver groter dinge te skep as jy alleenlik ooit kon oplewer.

God gee jou die bron van jou sterke, maar jy moet sy leiding oefen, en jy moet die persoonlike vaardighede ontwikkel wat jou veroorloof om ‘n voertuig vir Kennis te word – ‘n persoon van mag en integriteit; ‘n persoon wat andere kan besiel en vertroue, gerief en rigting vir andere kan bring.

Hierdie is God se Nuwe Openbaring. Hierdie is wat dit bedoel is om te oplewer. Daar moet nou baie sterk bydraers in die wêreld wees, of die mensdom staar ‘n groot en vinnige agteruitgaan in die gesig.

Laat hierdie jou begrip wees.

Wat Sal die Mensdom Red

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op April 29, 2007
in die Oude Stad, Jerusalem, Israel

Vrede is op die verstand van baie mense, maar vrede is nie moontlik sonder noodwendigheid nie. Vrede as ‘n doelwit, of vrede as ‘n ambisie, of vrede as ‘n wens hê nie die mag om die spannings en vyandskappe wat tussen mense en selfs binne in mense bestaan, binne indiwiduele, te oorkom nie.

Die vrede wat in die toekoms gesmee kan wees moet op noodwendigheid gebaseerd wees. Dit moet op ‘n helder begrip dat die mensdom by ‘n period van ernstige moeilikheid ingaan, gebaseerd wees – starend in die gesig ‘n wêreld in agteruitgaan, ‘n wêreld van agteruitgaande hulpmiddels waar baie meer mense sal trek van die geskenk wat die wêreld kan verskaf, ‘n wêreld waar die mensdom sal mededinging van ander rasse van buite die wêreld af sien – ‘n stel omstandighede wanneer saamgevat word, groter en meer diepgaande en ver-reikend is as enigiets wat die mensdom as ‘n heel ooit onder die oë moes sien.

Daar sal niemand in die wêreld wees wat nie geaffekteer sal wees deur hierdie Groot Golwe van verandering en deur die Groter Donkerheid wat in die wêreld is nie, wat met elke verbygaande dag groeiend is. Hier vrede kan nie net die ophou van konflik wees nie, want die stappe geneem om vrede te stig moet nou ver meer radikaal en ver-reikend wees. Om mense net terug te hou van mekaar te aanval sal nie doeltreffend wees in die toekoms wanneer hierdie bedwingings nie daar sal wees nie.

Ten einde vir jou om te verstaan wat in die toekoms vereis sal wees, moet jy verstaan die groot gevaar van die toekoms en die groot behoeftes van die mensdom en hoe hulle in die toekoms vervul kan word. Jy moet ‘n nuwe begrip na die situasie bring, of jy sal nie die inbors van die probleem sien nie, en jy sal nie sien hoe die oplossing gesmee kan word nie.

Dit is nie genoeg om te sê dat mense vrede wil hê nie. En jy behoort nie om te glo dat mense altyd in ooreenstemming saamgeleef het nie, want daar het op enige tyd baie min ooreenstemming in die wêreld gewees. En jy behoort nie om te dink dat om vrede te stig in die wêreld is net om ‘n nuwe sosiale program of perron te skep of dat dit alles oor politiek of verhoudings tussen verskeie nasies en groepe is nie.

Want as mense in oorlog is binne in hulleself, hulle sal hierdie in die wêreld uitdruk, en hulle sal voeg by konflik wat tussen mense bestaan. As mense toegewy is om hul begeertes te vervul, dit sal hulle in konflik plaas met andere wie se begeertes mededing met hulle s’n. En as mense wil hê meer as hulle werklik nodig, dan neem hulle weg van andere wie se behoeftes onvervulde bly.

Hierdie is ‘n sedelike en ‘n etiese saak vir elke indiwidueel. Hier die rykes moet gee vir die armes. Dit is nie net ‘n opsie nie. Dit is nie net ‘n sedelike of etiese kwessie nie. Dit is ‘n noodwendigheid, of daar sal geen vastigheid wees nie. Daar sal geen vastigheid wees nie en mense sal aanhou om hulself te gedra en te dink soos hulle altyd het gedoen.

Nou is die hele wêreld in gevaar. Die mensdom en die beskawing kon misluk. Die mensdom sien ‘n ernstige bedreiging voor van buite die wêreld af deur daardie rasse wat soek om voordeel te neem van ‘n swak en verdeelde mensdom.

Hierdie word alles geopenbaar in die Nuwe Boodskap wat God in die wêreld gestuur het vir die beskerming en die bevordering van die mensdom. Maar ‘n beskerming en ‘n bevordering moet ‘n verskillende begrip verg. Want as indiwiduele en groepe en nasies aanhou soos julle nou aanhou, die wêreld sal by ‘n period van landurige agteruitgaan ingaan, en oorlog en mededinging en konflik sal heersend wees, en mense orals sal grootliks ly, en groot rampe sal na die wêreld kom.

Mense sal nie bereid wees nie en mense sal nie verstaan nie. Mense sal voel dat hulle deur God veraai is. Mense sal voel dat hul voorspellings vervul word en dat die einde van die wêreld byderhand is.

Maar hierdie is nie die einde van die wêreld nie. Hierdie is slegs die gevolg van menslike onwetendheid en menslike dwaling en die gevolg van die mensdom se veryssing in ‘n Groter Gemeenskap van intelligente lewe waar julle sal mededingende kragte van buite julle wêreld onder die oë moet sien.

Dit is noodsaaklik, daarom, in die Nuwe Boodskap wat God in die wêreld stuur dat ‘n helder begrip gegee word van die mensdom se predikament en situasie en die groot geleentheid vir menslike eenheid en samewerking wat bestaan, selfs op hierdie oomblik. Maar om hierdie groter geleentheid te sien, jy moet sien die groter probleem wat die mensdom in die gesig staar. Hierdie verg ‘n helder en nuwe begrip. Dit is moeilik om ‘n nuwe begrip te kry tensy omstandighede dwing jou om so te doen. Daarom, moenie in ontkenning wees van die Groot Golwe van verandering wat kom nie. Moenie probeer om hulle te verminder en hulle ander dinge te noem nie. Moenie hulle afsit as net vreesvolle denkery nie. Moenie dink hulle net een perspektief verteenwoordig nie. Moenie dink hulle net die uitstekings van sekere indiwiduele is nie.

As jy nie die probleem kan sien nie, sal jy nie die oplossing sien nie. As jy nie die gewigtigheid van jou tye kan sien nie, dan sal jy nie hierdie werklike ernstigheid wat vereis is na die situasie bring nie. En jy sal nie die motivering hê om ‘n nuwe begrip en ‘n nuwe benaderingswyse te smee nie.

Dit is nie genoeg om vreesvol te wees en oor die toekoms te kwel en oor die opdrag van andere te kla nie, want jy moet nou bestekopname te maak van jou eie lewe en hoe jy verband hou met die wêreld en met ander mense.

Hierdie is ‘n konfrontasie vir elke indiwidueel. Dit is nie net ‘n probleem wat sommige regering behoort om te oplos nie. Die verantwoordelikheid is deur elkeiemand meegedeel, indiwidueels en kollektiefs. As jy hierdie ernstig kan beskou, jy sal besef dat jy nie ‘n antwoord hê nie; dat jou antwoorde ongenoegsaam is en dat selfs jy jouself is nie seker wat om te doen binne jou eie lewe en denkery nie.

Hierdie is waarom God ‘n Nuwe Openbaring in die wêreld gestuur het, nie om al jou vrae te beantwoord nie, nie om al jou probleme te oplos nie, maar om ‘n groter Intelligensie binne in jou te ontvlam en jou helder te wys waarheen die wêreld gaan en wat vereis sal wees.

Mense sal al die besonderhede moet uitwerk en sal moet uitreken hoe om al hierdie dinge te toepas. Maar sonder hierdie groter begrip, die mensdom sal veg en mededing en stry met sigself. Sy verdeeldhede sal skerper word. Sy oorloë sal meer verbitter en langdurig word. Dit sal groep teen groep wees, godsdiens teen godsdiens, nasie teen nasie. Hier jy kan nie een regering of een leier beskuldig nie; want elkeiemand sal verantwoordelik wees.

Mense dink nie eens binne die korrekte konteks om wat selfs vandag gebeur te verstaan nie, hoekom mense soveel ly en hoekom hul lyding verhoog. Ander mense word beskuldig, ander regerings word beskuldig, maar die probleem is meer grondig as hierdie.

Dit hê baie om te doen moet hoe mense die wêreld en sy hulpmiddels gebruik. En dat mense identifiseer net met hul familie of hul klein groep en besef nie dat die mensdom sal ver meer samewerkend saam moet werk ten einde om hierdie hulpmiddels in die wêreld te gebruik, wat nou agteruitgaan.

Die vraag vir regerings, dan, is nie net hoeveel militêre mag julle kan hê of hoeveel rykdom julle kan versamel of hoe julle ‘n lewenstyl in stand kan hou wat nie in die toekoms volgehou kan wees nie. Die vraag is: “Hoe sal julle vir julle mense sorg? Hoe sal julle verskaf wat hulle sal nodig?” Want slegs hierdie sal vastigheid en orde in stand hou; en slegs hierdie sal die mensdom afhou van in chaos en verwoesting te val.

Dit is nie net om ‘n nuwe politieke ideologie te hê nie. Dit is nie net om te vereis dat mense in vrede wees, want mense sal nie in vrede wees nie. Die verandering wat vereis sal wees sal mense in ‘n staat van konfrontasie en onrustigheid hou, want vrede en verandering bestaan nie baie goed gelyktydig nie.

Dit is ‘n konfrontasie wat noodsaaklik is, of mense sal nie tot die okkasie opstaan nie. Hulle sal nie sien wat van hulle of hul nasies vereis sal wees nie. Hulle sal altyd ander mense beskuldig. Hulle sal altyd dink dit weens iemand anders is dat hulle ly of dat tye moeilik is. En al die energie wat in gekla en kerming en skuld op andere te uitsteek ingaan sal alles vermors wees, want dit sal tot glad niks lei. Dit sal nie opbouende aksie genereer nie. Dit sal nie verdieping van persoonlike verantwoordelikheid opstyg nie. Dit sal nie mense aanmoedig of verg om te beskou hoe hulle leef en wat hulle hulself moet doen binne hul [lewens] en in hul eie verhoudings met andere, om ‘n meer gebalanseerde en eenvoudige lewe te leef nie.

Diegene wat ryk is sal probeer om ryk te bly, en diegene wat ryk wil wees sal na rykdom streef, en diegene wat arm is sal armer word. Daar kan geen vrede wees onder hierdie omstandighede nie. Die wêreld word uitgeput. Julle kan nie dit verder berowe net en hoop om vir al die behoeftes van die mensdom te verskaf nie.

Menslike eenheid moet nou deur noodwendigheid aangedrewe word en nie net deur hoë ideale nie. Dit word ‘n praktiese vraag sowel as ‘n etiese en ‘n sedelike vraag. Dit verg dat elke indiwidueel erken hoe hulle leef en te sien en te vra vir hulleself: “Sal die manier ek leef in staat wees in die toekoms om my vol te hou? En hoe kan ek menslike eenheid en samewerking ondersteun?”

Al julle hulpmiddels – albei materiaal, psigologies of emosioneel – sal toegepas moet word om ‘n groter eenheid in die menslike familie te smee. Hierdie sal binne gesinne moet gebeur, binne stede, binne gemeenskappe, binne nasies en tussen nasies.

Oorlog sal weggesit moet word as onderling verwoestig vir almal daarin betrokke. Dit is nie meer ‘n opsie nie. Julle kan nie dit bekostig nie. Dit kan nie toegepas word nie. Die menslike familie kan nie dit absorbeer nie. Dit kan nie dit verduur nie. Dit sal geen oplossing hê nie.

Julle ingaan by ‘n nuwe stel omstandighede wat ‘n ver groter toewyding sal verg nie net van regerings en leiers nie, maar van mense orals. Die motivering sal prakties, sedelik en eties wees. Die rykes sal meer eenvoudig moet leef ten einde vir hulpmiddels meer gelykmatig meegedeel te word. Die wêreld sal ver meer pliggetrou besorg moet wees en sy hulpmiddels volgehou, of die mensdom sal nie ‘n toekoms hê nie. Sonder hierdie vastigheid, daar is geen vrede nie. Daar is geen sekuriteit nie. Daar is geen welstand nie.

Die hele menslike familie het nou by ‘n situasie ingaan waar die risikos so hoog is, daar is geen ruimte om te maneuwer nie. Daar is geen nuwe lande om te oorwin nie. Die wêreld word opgebruik. Dit is vol.

Daarom, die mensdom kan nie sigself gedra soos dit altyd sigself gedra het nie. Die groter aspekte van die menslike inbors moet nou toegepas word. En sy donkerder aspekte moet in hegtenis geneem en beheer en bevat word. Hierdie is die groot beproewing vir die mensdom. Hierdie is ‘n groot behoefte van die mensdom.

Die mensdom het nou ‘n groot draaipunt bereik. Julle vermoë om te oorleef en te bevorder sal binne die volgende dekade bepaal word. Moenie aanneem dat die mensdom sukses sal hê nie. Moenie jouself hierdie valse vertroue gee nie. Moenie dink, “O, ons het tevore deur al hierdie probleme gewees, ons het altyd oorleef, ons het altyd reggekom, ons het altyd onsself deurgebring.” Moenie jouself hierdie gerusstellings gee nie. Moenie dink dat omdat die menslike gees sterk is dat die mensdom se sukses gewaarborg is nie.

Julle sien nou mededinging van buite die wêreld af. Selfs nou is daar mededingende kragte soekend voordeel hier. Julle moes nooit tevore hulle in die gesig staar nie. Hulle is nie soos diegene wat van tevore die wêreld besoek het. Hulle gee nie om vir die waarde van die mensdom nie, en vryheid is onbekend vir hulle. Vir hulle hierdie wêreld, en selfs die mensdom sigself, is net ‘n hulpmiddel om te gebruik en te ontgin. Moenie dink, dan, in die gesig van al hierdie dat die mensdom sal aanhou en bevorder nie, want julle is nie net onderwerp tot die risiko van agteruitgaan in die wêreld nie, julle is ook onderwerp tot die die risiko van onderwerping van buite af.

Daardie is waarom daar ‘n Nuwe Boodskap van God in die wêreld is omdat sonder hierdie Nuwe Boodskap, die mendom sou nie sien nie, dit sou nie weet nie en dit sou nie verpas optree nie. Dit sou nie voorberei vir ‘n toekoms wat ongeleke as die verlede sal wees nie. Dit sal nie die gewigtigheid van die situasie erken nie. En dit sal nie sy koers, sy rigting of sy opdrag verstel nie.

Hierdie sal sterkte en dapperheid verg van elke persoon. Hier jy kan nie lui en self-bevredigend wees nie. Hier jy kan nie onverskillig of ambivalent wees nie. Want alles wat jy waardeer is op risiko. Alles wat die mensdom ooit geskep het wat voordelik is, is op risiko. Alles wat jy liefhê is op risiko. Elke persoon. Elke plek. Alles.

Moenie jouself gerusstel deur om te dink dat die stad waarin jy leef of die land wat jy hou of die mooi wildernis wat jou besiel het of die pragtigheid van die natuur of die geheiligde en heilige plekke sal in staat wees om te oorleef onder die Groot Golwe van verandering en die Groter Donkerheid wat in die wêreld is nie.

Jy moet ‘n dieper sterkte vind, die sterkte van Kennis binne in jou as ‘n indiwidueel, die groter sterkte wat God binne in jou geplaas het wat jy moet vind en volg. Want alles om jou sal in twyfel wees en sal in onrustigheid wees, en groot onsekerheid sal heers. En hierdie onsekerheid sal óf jou oorwin of dit sal voort van jou ‘n dieper sterkte roep, ‘n groter wysheid, die sterkte en die mag van Kennis – ‘n groter Intelligensie wat die Skepper van alle lewe vir die menslike familie gegee het en wat binne in elke persoon onontdek bly.

Dit is hierdie Kennis nou wat na die voorgrond moet kom, want hierdie is wat die mensdom die sterkte en die dapperheid en die vasberadenheid en aanhouvermoë sal gee om te uitvoer wat noodsaaklik sal wees. Dit is slegs hierdie groter mag binne in jou wat menslike ergernis, menslike kwaadheid en die vreeslike gewig van die menslike geskiedenis kan weerhou.

Jy mag sien wat moontlik vir die mensdom is; jy mag sien wat moet verander, maar wat sal vir jou die sterkte gee om hierdie binne in jouself te verander en deel te word van die verandering in die wêreld wat vereis sal wees? Hier jy kan nie sê net, “Wel, ander mense sal nie in staat wees om te verander nie. Die mensdom sal nie in staat wees om te verander nie. Daarom, ek hoef nie te verander nie.”

Jy hoef te verander. Jy het nie jou sterkte gevind nie. Jou energie word verkeerd toegepas. Jy is verlore in wat jy wil hê en wat jy bang daarvoor is. Jy is toegewy aan dinge sonder konsekwensie. Jy waardeer dinge sonder waarde. Jy maak aannames wat geen grondslag hê nie en wat nie sal staan in die gesig van groot verandering nie. Jy hê oortuigings wat teenstrydig is met die lewe en met waarheen die lewe gaan.

Daar is groot verandering wat binne in genoeg mense moet gebeur. Nie elkeiemand sal in staat wees om hierdie verandering te maak, maar genoeg sal so moet doen, om die versoeking om te veg en te stry en oorlog te maak met andere te teenwerk. Hierdie versoeking in die toekoms sal baie groot wees; dit sal baie sterk wees. En die versoeking vir jou om kante te neem en te dink dat jy behoort om by ‘n groep te aansluit wat in gevaar gestel word of dat jy behoort om ‘n by ‘n groep te aansluit wat probeer om ander groepe te oorkom, sal baie sterk wees. Jou lewe sal bedreig en uitgedaag wees omdat jy in hierdie groot tye leef.

Maar dit is ook waar dat jy in die wêreld gekom het om die wêreld te dien in hierdie groot tye en dat Kennis binne in jou volledig bereid is vir wat sal kom. Dit is nie bang vir die wêreld nie. Dit is nie bang vir wat hierso mag gebeur nie. Dit gee nie om, noodwendig, oor die dinge waaroor jy omgee nie. Dit is hier op ‘n missie binne in jou, en hierdie is jou missie in die lewe.

Maar jy sal nooit hierdie missie vind deur jou begeertes en jou vrese en jou politieke gesigspunte en jou sinisme en jou beoordeling van andere nie. Jy sal nie hierdie groter mag vind deur wensdenkery nie of deur om te probeer om te glo of aan te dring dat die wêreld beter is as dit werklik is nie.

Jy sal nie die sterkte vind wat jy sal nodig om te oorleef en bydrae te gee vir ‘n wêreld in nood nie tensy jy die Groot Golwe van verandering onder die oë kan sien, tensy jy hulle kan toelaat om jou te inlig van wat jy moet beskou en wat jy selfs vandag moet doen om die lank voorbereiding wat vereis sal wees te begin. Want niemand kan bly waar hulle is en hoop om in die toekoms in ‘n posisie te wees [wat] voordelik [is] nie.

Hierdie is waarom daar ‘n Nuwe Boodskap van God in die wêreld is omdat mense weet nie wat kom, weet nie hoe om voor te berei en weet nie van die groter sterkte wat binne in hulle leef.

Moenie dink dat elkeiemand moet hierdie sterkte vind nie, want nie elkeiemand sal in staat wees om so te doen nie. Maar jy sal dit moet doen. Jy en andere soos jy sal dit moet doen. En jy is nog nie in ‘n posisie om die inbors van hierdie sterkte of hoe doeltreffend dit in ‘n onsekere wêreld kan wees te verstaan nie.

Die Nuwe Boodskap van God stig wat verstaan moet word, stig wat kom en stig die groot behoefte vir voorbereiding. Dit beklemtoon wat elke indiwidueel kan doen om die mag van Kennis binne in hulleself te ontdek en hoe hulle hul verhouding met die wêreld en met andere moet beskou. Dit praat van die groot verandering wat kom en stel ‘n rigting vir menslike bedrywigheid, menslike opdrag en menslike begrip.

God se Nuwe Boodskap is nie deur enige instelling of regering in die wêreld gebind nie, want dit is ‘n Boodskap van God. God het ‘n Boodskapper in die wêreld gestuur om hierdie Boodskap te aflewer. Moenie ooit dink dat God al die Boodskappe in wêreld gestuur het wat God ooit sal stuur nie, want hierdie kan nie waar wees nie.

Moenie dink dat die verlede die toekoms bepaal, want om die waarheid te sê, die toekoms bepaal die hede. Die toekoms is nie hier om die verlede te vervul nie. Selfs die Boodskappers wat God in die wêreld gestuur het kon nie voorsien wat nou kom nie.

Daarom, moet ‘n Nuwe Boodskap van God in die wêreld gestuur word, want die mensdom ingaan by ‘n nuwe werklikheid – ‘n werklikheid waarvoor dit onbereid en onbewus is, ‘n werklikheid wat selfs die groot Boodskappe wat God [tevore] in die wêreld gestuur het kan nie die mensdom betyds volledig en genoegsaam voorberei nie.

Jy weet nie van die groot gevaar in die wêreld vandag nie. Jy weet nie van die Groot Golwe van verandering wat kom nie. Jy weet nie wat dit van jou sal verg nie. Jy weet nie waar jy die sterkte en die wysheid sal vind om hierdie moeilike tye te navigeer nie – nie net om te oorleef nie, maar om ‘n krag van goed te word, ‘n krag van oplossing, om jou klein maar wesenlike deel te speel om menslike eenheid en samewerking te bou. Hierdie eenheid en samewerking sal nie op mense oor alles instemmend gebaseerd wees nie. Maar dit sal op mense saamwerkend om sekuriteit en vastigheid vir hul nasies, hul stede en hul gesinne gebaseerd wees.

Die Nuwe Boodskap het aan die regerings van die wêreld gepraat, aan die leiers van hierdie regerings, aan die leiers van godsdienstige instellings. Pleks van militêre sterkte te bou en die baie ryk te beskerm en te probeer om oorheersing oor ander nasies in stand te hou, pleks van te probeer om ander nasies te beheer of manipuleer, julle moet vir julle mense sorg.

Elke nasie moet vir sy mense sorg. Elke stad moet vir sy mense sorg, want die behoeftes sal groei en oorheersend word. In die toekoms, baie mense sal hul werk verloor. Baie mense sal ontneming in die gesig staar, selfs in ryk lande. Hoe sal julle vir hierdie mense sorg? Hoe sal julle vastigheid in stand hou deur om die basiese behoeftes te verskaf, die basiese behoeftes van mense te voldoen, die wesenlike hulpmiddels te verskaf wat mense nodig?

Hierdie is nie oor luukshede te hê nie, want in die toekoms daar sal weinige luukshede wees. Jou werklike luukshede sal vastigheid en besieling van Kennis binne in jouself en Kennis in andere wees. Want daar sal groot heroïsme en baie onselfsugtige bedrywigheid wees wat nou vereis sal wees.

Jy moet dink nou van die welstand van die hele wêreld, die sekuriteit van die hele wêreld. Want die mensdom is nie alleen in die heelal nie, en daar is andere wat kyk en wag en plan. Jy moet nie van jou persoonlike belangstellings of die belangstellings van sommige segment van die samelewing of jou groep of jou godsdiens of jou nasionaliteit te beskerm dink nie. Jy moet van sekuriteit vir die hele wêreld dink.

Wanneer genoeg mense hierdie kan doen, dit sal alles anders oorry. Dit sal wees soos om ‘n in huis te wees wat aan die brand is waar elke ander besorging of voorbesetenheid vergete word in die gesig van wat op daardie oomblik gebeur. Julle óf saamwerk of julle sterf. Julle red mense. En julle werk saam.

Hierdie is die groot behoefte van jou tyd en die groot geleentheid van jou tyd. Baie mense rondom die wêreld het vir vrede en die einde van oorlog en verlossing en Goddelike leiding gebid. Daardie is waarom daar ‘n Nuwe Boodskap van God in die wêreld is.

Maar die Boodskap is nie wat mense verwag nie. Dit is nie wat mense dink nie, en dit konformeer nie aan hul godsdienstige oortuigings of sosiale gewoontes nie. Maar die ware Boodskappe van God doen hierdie nooit nie omdat hulle Boodskappe van God is en nie van mense nie.

Jy mag enige skema versin jy dink moontlik is. Jy mag dink tegnologie sal jou red. Jy mag dink dat Jesus sal terugkeer of sommige ander groot leier. Jy mag dink daar ‘n finale oorlog sal wees wat alles sal bepaal. Maar geen van hierdie is korrek nie, want dit is alles op ‘n baie antieke begrip gebaseerd wat nou nie toepaslik is nie.

‘n Groot oorlog sal die mensdom vernietig en dit verslaaf aan ander magte in die heelal. Daar sal geen groot leier wees wat elkeiemand kan lei nie, want nie elkeiemand kon so ‘n leier of enige leier volg nie. As Jesus na die wêreld terugkeer, mense sou veg oor of hulle in hom glo of nie. Hy sou oorlog en verwoesting na die wêreld bring, en daardie is nie wat God wil nie.

Die mensdom het nie so ver gekom met sulke groot bystand, deur so baie trawalle, net om sigself op die einde te uitdoof nie. Moenie dink hierdie die eindtye is nie. Daardie is dwaasheid. Ja, baie dinge sal tot ‘n einde moet kom, maar hierdie verteenwoordig ‘n groot draaipunt vir die mendom en die moontlikheid vir ‘n nuwe begin en ‘n nuwe rigting en ‘n nuwe stel vereistes.

Die Boodskapper in die wêreld gestuur om hierdie Boodskap te bring sal nie die mensdom lei nie, sal nie ‘n politieke leier word nie; sal nie al die probleme van die wêreld oplos nie. Hy is hier om die Boodskap die aflewer en alles in sy mag te doen om te verseker dat die Boodskap suiwer en onontheilig sal bly, dat dit nie gevang sal word deur ‘n staat of ander godsdienstige groep en in iets anders wat selfsugtig is verander word nie.

Daar sal baie leiers vir die mensdom wees, maar as hulle doeltreffend en voordelik sal wees, hulle moet hierdie groter begrip hê. Hulle moet na die wêreld met nuwe oë kyk, en hulle moet sien wat kom oor die horison, en hulle moet die mensdom se groot wondbaarheid in die heelal erken. Maar solank as die mensdom swak en verdeelde bly, in konflik met sigself, dit sal magteloos in die heelal wees en uiters wondbaar aan Ingryping – Ingryping soos nou alreeds gebeur.

Dit is God se Nuwe Boodskap wat die grootste beloftigheid hou. Dit hê die mag om die wêreld se godsdienste te verenig in ‘n groter staat van eenheid en samewerking; om menslike denkery, vindingsrykheid, kreatiwiteit en bedrywigheid te inskakel, om ‘n ver groter stel behoeftes te voldoen. Dit is hier om ware integriteit na die indiwidueel te herstel deur om jou geestelikheid, die betekenis van jou geestelikheid, die belangrikheid van jou geestelikheid, die mensdom se Een Geestelikheid by die verdieping van Kennis, te openbaar.

So ‘n Openbaring het nooit tevore gebeur nie, maar dit nou gebeur. Want hierdie is ‘n tyd van Openbaring en hierdie is die tyd van gevaar. Daar is ‘n Groter Donkerheid in die wêreld. Die mensdom staar nou groot gevaar in die gesig. Julle hê mededinging van buite die wêreld af en die mensdom is swak en verdeelde en argeloos.

Dit sal groot liefde van elke indiwidueel neem om te beantwoord, soos dit groot liefde van die Skepper van alle lewe geneem het om ‘n Nuwe Boodskap in die wêreld te stuur vir die beskerming en bevordering van die mensdom. Dit is alles op groot liefde gebaseerd. Daar is besorging, soos ‘n ouer besorging hê vir hul kind, maar dit is nie op vrees gebaseerd nie.

Dit is groot liefde wat hierdie Nuwe Boodskap in die wêreld gebring het, en dit sal groot liefde binne in elke indiwidueel en tussen volke wees wat mense die sterkte en die mag en die begrip sal gee wat noodsaaklik is om voor te berei en ‘n groter sekuriteit vir die menslike familie en ‘n groter eenheid tussen nasies te verseker.

Want daar moet nou samewerking en eenheid wees, groter as enigiets wat ooit gestig was. En hierdie eenheid sal nie tydelik wees nie. Dit sal nie gebaseerd op of omringend een gebeurtenis alleenlik wees nie. Dit sal vir die bewaring en die beskerming van die wêreld wees en die beskerming van die menslike beskawing en alles wat goed daarin is.

Die Skepper van alle lewe hê vertroue in die mensdom omdat die Skepper van alle lewe Kennis vir die mensdom gegee het – ‘n groter Intelligensie wat binne in elke indiwidueel woon. God hê nie vertroue in menslike oortuigings en aannames, menslike wense of menslike ideologië nie. God hê vertroue in Kennis, want hierdie is wat God in jou geskep het. Alles anders het jy van die omgewing om jou en van ander mense verkry, maar Kennis binne in jou is wat God in jou geskep het – groter as jou verstand, groter as jou liggaam, groter as jou gedagtes, groter as jou vrese.

Hierdie is die grootste liefde wat binne in jou leef, en hierdie is die grootste liefde wat jou lewe voortwaarts sal beweeg en jou spaar van jou eie vernietiging en jou die mag en sterkte gee om vir andere te sorg.

Die Pelgrimsreis

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op Oktober 31, 2018
in Boulder, Colorado

Dit is belangrik, weens die heilige reis van die Boodskapper, dat daar ‘n pelgrimsreis wees vir diegene wat kan beantwoord, ‘n pelgrimsreis om hom te ontmoet as dit moontlik is, of met hom te verbind as dit nie moontlik is om hom te ontmoet nie.

As jy geseënde is deur die Openbaring van God, dan word hierdie Pelgrimsreis baie belangrik, en jou uitreiking word baie belangrik gedurende die oorblywende tyd dat die Boodskappe hier op Aarde sal wees, want hy is ‘n ouder man en het ‘n lank en moeilike reis gereis, ‘n reis sonder erkenning, ‘n reis sonder lofprys van mense in die wêreld behalwe dalk ‘n baie weinige, werkend in onbekendheid om die grootste Openbaring wat ooit aan hierdie wêreld gegee geword het te ontvang, om die mensdom voor te berei vir ‘n toekoms wat in so baie maniere ongeleke as die verlede sal wees.

As jy aangeraak is deur die Openbaring, as jy voel jou lewe word bedien deur die Openbaring, as jy voel jy ‘n nuwe lewe gegee is deur die Openbaring, dan word nou jou Pelgrimsreis om die Boodskapper te ontmoet, baie belangrik. En as jy nie hom kan ontmoet nie, as daardie nie moontlik is nie, reik uit na hom met ‘n boodskap van dankbaarheid dat hy van jou kan ontvang sodat hy kan weet wie jy is, sodat hy kan jou seën en jou in sy hart hou.

Want daar is baie op hierdie oomblik wat die Openbaring ontvang het, maar hulle het nie uit na die Boodskapper gereik nie. Dalk dink hulle hulle kan hierdie reis alleen neem. Dalk dink hulle hulle kan dit weef in hul ander planne en doelwitte of hul vooropgesete opvattings oor godsdiens of geestelikheid. Maar die Nuwe Boodskap sigself is volledig, en die Boodskapper hou die sentrale lig daarvan en besit dinge wat nie in Ons Stem of in die Woorde wat Ons gee is nie, want Ons het hulle vir hom gegee, om op die wêreld te laat skyn wanneer daardie noodsaaklik is.

Jou ontvang van die Openbaring tot watter mate ook al dit het sover gebeur verteenwoordig ‘n groot draaipunt as jy onvervals aan dit kan beantwoord, in nederigheid, erkennend dat jy kan nie dit vir jouself versin nie of dit beheer nie of bepaal watter rigting dit vir jou sal gaan nie. Want jy hê ‘n groter Roeping in die wêreld nie van jou eie maaksel nie, maar jy is perfek ontwerp daarvoor, en jou siel sal net aan hierdie beantwoord by ‘n dieper verdieping binne in jou.

God weet hoe om jou te bereik. God weet hoe om jou te lei. Maar jy moet die persoon wees wat die werk doen. Jy moet die persoon wees wat die besluite neem, en verantwoordelikheid neem vir daardie besluite, en nie aanspraak op ‘n hoër gesag maak in om so te doen nie, maar ‘n verantwoordelike verteenwoordiger hier op Aarde wees.

Jy hê ‘n verhouding met die Boodskapper as jy die Boodskap ontvang het. Jy kan nie hulle skei nie, jy sien, want hy is die baken. En selfs verby sy lewe, sal hy waghou oor diegene wat kan beantwoord, soos al die vorige groot Boodskappers in tyd het gedoen en aanhou om te doen, selfs tot hierdie oomblik.

Wat ‘n groot las vir die Boodskapper om die korrupsie en misgebruik van die Boodskap in die toekoms te betuig. Daardie is waarom ‘n kern groep van indiwiduele na hom geroep is en bly met hom om die suiwer Openbaring in stand te hou, voorberei deur sy hande en met sy goedkeuring, nie om later herkonstrueer te word deur diegene wat slim of listig of verkeerd ingelig is nie.

Jou verhouding met die Boodskapper is baie belangrik. Hy sal nie jou persoonlike gids of afrigter wees nie, want hy hê nie die tyd vir so ‘n ding vir so baie mense nie. Maar sy lering vir jou en die lerings hy sal gee deur die lane en die voertuie wat oop aan hom is sal baie belangrik wees vir jou om die Nuwe Boodskap te verstaan, om die groot belangrikheid daarvan op hierdie tyd in die wêreld te ontvang, om korrek daaraan te beantwoord en te erken die idees of ingesteldhede binne in jouself wat jou afgedwaal kon lei – om hulle te erken, om hulle terug te hou of te korrigeer.

Want jy kan nie jou eie weergawe van die Nuwe Boodskap doen nie. As jy probeer om hierdie te doen, sal jy dit korrup met jou eie persoonlike oorredings, jou eie persoonlike voorkeure en vrese, en dit sal sy mag en doeltreffend vir jou verloor as ‘n gevolg en word iets dalk baie verskillend. Hierdie het in die verlede, natuurlik, met die groot Openbarings gebeur tot die groot nadeel van die mensdom en tot die ongeluk van diegene wat geprobeer het om dit vir hul eie doelwitte en ontwerpe te gebruik.

Jy hê hierdie ontmeetlike geleentheid om Ons Stem te ontvang, wat nooit tevore moontlik was nie. Want dit is Ons wat die Jesus, die Boeddha en die Mohammed voorberei het en ander groot onderwysers van minder reputasie – selfs onbekend vir jou, selfs onbekend vir die hele wêreld – wat op hierdie wêreld, hierdie Aarde, hierdie planeet van jou herkoms geloop het.

Nou is dit onder groot bedreiging van binne en van buite, en daardie het ‘n Nuwe Boodskap van God by die wêreld gebring. Want die mensdom is onbewus en onbereid. Dit is so’ n groot draaipunt jy kan dit nog nie eens sien nie of sy gevolge beskou nie. Want slegs iets so groot sou ‘n Nuwe Boodskap van God by die wêreld bring, wat gebeur dalk slegs eenmaal in ‘n millennium. Want die Boodskap is baie groot en is bedoel om mense te dien nie slegs op die punt van hulle stuur by die wêreld nie, maar vir eeue verby dit.

Daarom, is hierdie jou groot geleentheid om op so ‘n tyd te leef, so ‘n ongewone tyd, so ‘n gewigtige tyd in die menslike geskiedenis. Ophou jou veroordeling van die wêreld en andere sodat jy die groot draaipunt mag erken wat jy deel daarvan is en wat jy gekom het om te dien onder ‘n groter Koördinasie, groter as enige persoon op Aarde, of selfs in die heelal, kan verstaan.

As jy nie die reis kan maak om die Boodskapper in sy oorblywende jare te ontmoet nie, dan stuur vir hom ‘n boodskap uitdrukkend jou gedagtes en dankbaarheid, en hy sal jou onthou en jou seën. Hy sal nie in staat wees om briefwisseling met jou in stand te hou nie omdat daar te baie mense is soekend nou om hierdie kontak met hom te maak. Maar hy sal jou ken en jou onthou, en diegene wat hierdie werk aandra, Die Genootskap vir die Nuwe Boodskap, hulle ook sal jou in hul harte en verstande hou sodat jy nie vergete sal word nie.

Dit is bouend hierdie groter genootskap op Aarde nou wat wesenlik is op die tyd van Openbaring, want komend in die wêreld iets so suiwer kan so maklik verkeerd opvat word, misgebruik of vir ander doelwitte korrup word. Of dit kan geignoreer en ontken word tot so ‘n mate dat dit skaars vashou kan neem in ‘n wêreld wat sien voor nou, met elke verbygaande dag, groter dissonansie, groter onsekerheid, groter fragmentasie.

Die Hemel weet wat kom oor die horison en die groot risikos wat die mensdom sien nou voor, omdat dit nou sy klimaat permanent verander het, omdat dit nou die wêreld tot so ‘n groot mate berowe het dat dit skaars kan oorleef ‘n groeiende menslike familie. En al die ergernisse en vererging en tragedie wat oor jare en eeue versamel het, al hierdie dinge is nou deel van jou lewe, deel van hierdie werklikheid, as jy ingaan by ‘n nuwe wêreld werklikheid – ‘n wêreld van baie groter uitdagings en moeilikheid, maar ‘n wêreld wat uit noodsaaklikheid sal verg ‘n groter samewerking en ‘n groter eenheid en medelydendheid vir mense orals. Want dit kan nie persoon teen persoon, of groep teen groep, of nasie teen nasie wees nie as die mensdom sal oorleef in hierdie nuwe wêreld werklikheid, of in ‘n vorm oorleef wat jy ooit wil hê gebeur.

Om die ware mag en belangrikheid van die Nuwe Boodskap te voel, moet jy die groot risiko en uitdaging sien wat die mensdom in die gesig staar. Sien hierdie objektiefs, proberend nie om dit beter or slegter te maak as dit is en nie werklik verstandend wat dit werlik sal verg nie. Want daar is baie besluite vir die mensdom te maak om die ernstigheid van die uitkoms te bepaal.

Jou besluiting is vir jou lewe en jou toekoms gelei te wees deur die groter mag van Kennis wat God binne in jou geplaas het. Hierdie is wat die Nuwe Boodskap aanbeveel. Dit het ‘n Antieke Lering in Die Pad van Kennis voorgestel, die Stappe na Kennis, ouder as menslike beskawing is dit. Dit kom van buite die wêreld af. Dit het in die geheim in baie plekke beoefen gewees, in wêrelde waar daar geen vryheid is nie.

Dit word nou vir die hele wêreld gegee, wat so ‘n ongewone gebeurtenis is in die geskiedenis van julle lokale heelal. Jy hê geen idee hoe ongewoon hierdie werklik is nie – om diegene te bereik wat bereik moet word, om diegene te roep wat geroep moet word, om aan diegene te praat wat gepraat aan moet word, om diegene te red van ‘n betekenislose en hopelose bestaan na iets groot en belangrik en noodsaaklik.

Slegs groot en monumentale tye sal hierdie dinge uit jou roep, so moenie kla eindeloos oor die wêreld of die staat van affêre nie. Dit is wat jy gekom het om te dien, om mee te behandel, mee te reken, te verbeter, want die groot menslike behoefte in die toekoms sal ontmeetlik wees. En God moet praat weer aan ‘n sukkelende mensdom.

As jy kan kom om die Boodskapper te ontmoet, daar is sekere tye van die jaar, geleenthede wat gegee is, waar daardie moontlik en welkom is, want hy kan nie mense elke dag of enige tyd ontvang nie, wanneer ook al hulle wil kom nie. Hy hê te veel werk om te doen in hierdie oorblywende jare van sy lewe.

Kom. Wat ook al dit neem, kom. Want as jy hierdie verontagsaam en hy weg van hierdie wêreld gaan, jy mag andersins ‘n groot spyt voel. Die geleentheid dan is hier vir jou.

As jy hom weet en hom erken vir wie hy wragtig is, sal jou studentskap lewendig word, want jy dan moet weet dat jy met hom verbind is en na hom geroep is en na diegene wat sal beskerm en bewaar wat hy vir die wêreld gegee het.

Want verby sy lewe, sal daar geen byvoegings tot die Nuwe Openbaring gemaak word nie. Die Seël van die Profete sal agter hom sluit. En die Hemel sal stil bly, kyk wie sal beantwoord, wie sal nie beantwoord nie.

Hierdie is hoe Openbaring word vir hierdie wêreld en vir enige wêreld in die heelal gegee, wragtig. Want jou God is nie slegs die God van hierdie wêreld nie, maar van alle lewe in die heelal – ontelbaar rasse van wesens in hierdie sterrestelsel en andere. Daar is geen godsdiens wat iets so groot kan omvat nie. Selfs jou verstand kan skaars enigiets van hierdie grootheid en grootheid omvat, natuurlik. Hierdie is nie ‘n intellektuele nastrewing nie. Hierdie is ‘n roeping om te bedien en deel van iets wesenlik en pragtig en betekenisvol in die wêreld te wees.

Jou diens sal uit jou geroep word, nie noodwendig gebaseerd op wat jy wil gee nie, maar op wat voort van jou geroep word deur die omstandighede hulself. Daardie is die verskil tussen ware diens en gee vir ‘n mens se eie persoonlike voordeel.

Wat van jou geroep sal word is wat jy ontwerp is om te gee en in staat is om te gee. Dit sal nie groot onderwys of manjifiekheid op jou deel verg nie, maar net ‘n ware hart en ‘n lewe wat vry is om te beantwoord.

Hierdie is wat die Boodskapper onderrig en het getoon, jy sien. Alle ambisie het uit hom gebrand word deur die reis hy geneem het. Maar hierdie maak wysheid moontlik en onontkombaar dat hierdie bereik kan word.

Hier moet jy oorgee aan ‘n groter deel van jou wat nie jou intellek is nie, nie die verstand wat die wêreld geskep het en gevorm het en aanhou om te oorheers nie, maar die dieper Verstand binne in jou wat Kennis genoem is, wat die deel van jou is wat nog met God verbind is, die deel van jou wat nie kan verbeeld of fabriseer of veins om te hê nie. Dit sal nie vir jou gee wat jy wil hê nie, maar dit sal vir jou gee wat jy nodig, en dit sal jou neem waarheen jy bedoel is om te gaan. En dit sal ware verhoudings in jou lewe bring wat werklike bestemming met hulle geassosieerd hê, iets jou intellek of persoonlikheid nooit kon bereik nie.

Jy moet die Boodskapper ken omdat hoe hy in die toekoms afbeeld word sal wragtig gebaseerd wees op die erkenning van diegene wat hom nou verstaan, wat gedurende sy tyd op Aarde van hom ontvang het. Hulle sal die eerste beantwoordenaars wes, en hulle testimonie sal beduidend wees, hoewel andere sal aanhou om aan die Openbaring te beantwoord en selfs aan die Boodskapper ver, ver verby hierdie tyd. Hierdie is ‘n primêre verhouding vir jou, maar jy moet hierdie in jou eie hart weet.

Moenie die Openbaring vat net en dink jy gaan dit as ‘n hulpmiddel gebruik om wat jy uit die lewe wil hê te kry nie. Nee, daardie is nie die gees waarmee jy hierdie moet benader nie. Hierdie is ‘n geheiligde rendezvous. Dit word nie onheilig gemaak deur persoonlike voordeel of ambisie of soekend om dit as ‘n gereedskapstuk te gebruik om voordeel bo andere te kry nie. Dit is ‘n geheiligde rendezvous. Dit is wat jou lewe uit ‘n treurige afgeskeidenheid en ‘n lukraak lewe bring. Dit roep jou in ‘n ware pad wat altyd vir jou bedoel was om te volg. En jou hart sal vol vreugde wees dat jy oplaas so ‘n ding kan vind, hoewel dalk het jy so lank vir dit sonder sukses gesoek.

Hoewel die pad somtyds uitdagend en moeilik is, die sin van vreugde en reg-heid oor jou lewe sal met jou reis en sal groei deur tyd, iets wat weinige ander mense in die wêreld eerlik vir hulself kan beweer.

Hier vind jy uit wat werklik saakmaak in jou lewe, en wie werklik saakmaak in jou lewe. Verby al die begeertes en versoekings en mislukte verhoudings, glorieuse beelde, verlokkings, is hierdie wat werklik saakmaak. Hierdie is wie werklik saakmaak.

Die Boodskapper soek nie en wil nie hê aanbidding nie. Hy is nie ‘n god nie, maar geen van die Boodskappers het gode gewees nie. Hulle het almal vanuit die Engelagtige Vergadering gekom, jy sien, het menslike vorm hier geneem om iets van groot belangrikheid vir die wêreld te ontvang op groot draaipunte vir die mensdom.

As jy hierdie kan verstaan, sal jy begin om die eenheid van alle godsdienste te sien, dat in hul suiwer vorm, hulle het almal van dieselfde Bron gekom – gegee op verskillende tye in die geskiedenis; gegee vir primitiewe volke, volke van verskillende kulture; gegee in so ‘n manier dat hulle erken en aanneem kan word deur diegene teenwoordig op daardie tyd. Elkeen hou die boublokke om menslike beskawing te bou as ‘n vry en edele ras eerder as ‘n konglomerasie van krygende volkstamme, vernietigend mekaar en die wêreld om hulle.

Jy het ‘n geheiligde rendezvous met die Boodskapper, of jy hom in persoon kan ontmoet of nie. Eer hierdie en erken dat jy kan nie die Openbaring steel net en weg gaan en dink jy weet wat daarmee om te doen, want dit is meer magtig as jy is, ver meer magtig. Dit is hier om jou na ‘n deel van jouself te neem waar ware eerlikheid en mag en sterkte en toewyding natuurlik kan voortkom.

Daar is geen verlokking hier nie. Daar is geen manipulasie hier nie. Daar is die aantrekkingskrag van die Goddelik vir die Skepping, wat die natuurlikste, suiwerste krag is wat jy hier in fisike werklikheid kan ervaar.

Die Hemel seën diegene wat kan ontvang en wat kan gee. Hul seën is in ontvang en in gee. Die Hemel gee vryheid vir diegene wat kan beantwoord en wat gewillig is om die noodsaaklike werk te doen om hierdie vryheid te bou en dit te bewaar in ‘n wêreld waar sulke vryheid skaars is, en eens skaars gewaardeer.

As jy die Boodskapper eer, eer jy die vorige Boodskappers, wat met hom staan in sy groot onderneming hier op Aarde. Want daardie is deel van die Koördinasie wat deur tyd [plaas] geneem het, iets wat weinige mense in die wêreld werklik verstaan – om hierdie geheiligde Kennis lewendig te hou in die wêreld, wat onder so baie bedreigings is om verlore of vergete te word; om medelydendheid en diens en die vredemakende inspannings van so baie mense lewendig en doeltreffend te hou in ‘n wêreld waar die bedreiging van oorlog en konflik in ‘n wêreld van verminderende hulpbronne voortkom.

Jou uitdaging eerste is om tot terme met hierdie te kom in jou eie lewe – jy wat geroep is, jy wat geslaan is, jy wat aan die Openbaring blootgestel is. Dit sal jou bring na wat werklik saakmaak in jou lewe. Dit sal bring vir jou jou kern sterkte, bedoeling en rigting as jy gewillig is om hierdie dinge te ontvang en hulle met sterkte en nederigheid te volg.

Die Boodskapper het hierdie vir jou gebring en het vir jou al die verhoudings gebring wat van hierdie sal volg. Feitlik, sal hy vir jou ‘n wêreld vol verhoudings gee as die Nuwe Boodskap reis rond hierdie wêreld. Jy sal nou mense hê wat jou in baie plekke kan erken, wat met jou kan resoneer, wat jou kan ondersteun.

Wat ‘n manjifieke gawe. Jy wat tans gelukkig is om een persoon te ken wat werklik ‘n sin hê van wie jy werklik is en wat daardie bo ander dinge waardeer. Wat ‘n gawe: ‘n gawe van vryheid, die pad uit ‘n betekenislose en hopelose bestaan. Die gawe van diens, die gawe van insluiting – oplaas ge-erken vir wie jy werklik is en waarom jy gekom het, wat ‘n erkenning is wat jy eers as jou beginpunt moet aanneem.

Mag hierdie seën op jou wees. Mag hierdie geleentheid om met die Boodskapper te wees word na jou uitstrek. En mag jy diep beantwoord binne in jouself, nie net op die basis van omstandighede nie, maar op wat jy werklik weet jy moet doen met wat moontlik is in jou lewe.

Hy sal aan jou beantwoord selfs as jy nie kan kom nie, as jy vir hom ‘n boodskap stuur, met jou fotograaf, as dit moontlik is. Hy en andere, dan, kan jou erken en dankbaar vir jou wees. En jy sal onthou word. En jy sal onthou. Want jy moet onthou, om jou pad terug na jou Antieke Tuiste te vind.

Sienend die Lig van Openbaring Onder die Oë

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op August 18, 2012
in Boulder, Colorado

Mense besef nie wat die Boodskapper in die wêreld in die gesig staar nie. Vir hom, is dit ‘n baie moeilike ding, en hy is teensinnig om dit te aanvaar omdat dit so baie moeilik is – met soveel risiko en onsekerheid en die versekering van verwerping en ontkenning. Dit is ‘n baie moeilike ding, jy sien.

Vir die Boodskappers, hierdie het altyd die geval gewees. En terwyl hulle die belangrikste mense in al die menslike geskiedenis het gewees, hulle het ook sommige van die moeilikste take gehad – take wat hulle hulself sou nooit vir hulself kies nie, maar wat vir hulle gegee was, met groot beklemtoon.

Feitlik, is die wonderwerk van hul werk die wonderwerk van hul aanvaring en hul gewilligheid om ‘n patroon en ‘n pad nie van eie maaksel of hul eie ontwerp te volg, om voort te gaan sonder ‘n groot skema of plan – sonder om te weet al die stappe en wat hulle sou verg en wat binne in hulle ontwikkeld moet word, wat vrygelaat moet word en wat dit sou verg van diegene wat geroep was om hulle te bystaan en hulle te volg.

So terwyl hulle die grootste taak in die wêreld het gehad, hulle het ook in die begin die minste inligting gehad. Slegs die sekerheid dat dit gedoen moet word. Slegs die mag van die verbintenis met die Engelagtige Vergadering. Slegs die oortuiging diep binne in hulle dat hierdie is dit. Hierdie is alles waarvoor hulle voorberei het. Hierdie is alles wat hulle moet doen.

Daar is geen alternatief nie. Daar is geen ander lewe om te kies nie. Daar is geen pad uit nie. Jy kan nie jouself verskoon nie, jy sien, wanneer jy hierdie punt reik. Jy moet op daardie skip seilend na die Nuwe Wêreld kry, met al die gevare wat daarin betrokke is en die onsekerheid van wat jy sal vind en ervaar wanneer jy aankom.

Vir die Boodskapper, is die gevaar beide mislukking en sukses. As hy misluk om genoeg mense in die wêreld te reik, dan mag sy Boodskap nie vashou hier neem nie, mag in onbekendheid val en word verstel en verander deur mense vir hul eie doelwitte en begeerte.

Maar, in ‘n manier, sukses hou groter moeilikheid vir die Boodskapper, want met sukses kom erkenning, en met erkenning kom ongeluk. Met erkenning kom aanvaring wat nie waar is nie – mense stormend om te Boodskapper te ontmoet, maar vir al die verkeerde redes, wil spesiale gunste hê, wil spesiale uitdelings hê, wil met die Boodskapper wees, om deel van sy spesiale entourage te wees, om met hom te reis en sy gesél te wees en aanspraak maak op al die beduidendheid en erkenning vir hierdie.

Dan sal daar mense wees wat sal dink die Boodskapper hul maat en hul genoot is. Dan sal daar mense wees wat sal kom, maar wat werklik nie gewillig is om die inspanning en die selfondersoek en die werk te indoen nie wat vereis is om tot hierdie groot geleentheid te opstaan, seker die grootste geleentheid van hierdie tyd in die wêreld.

Ja, hulle het vir die regte redes gekom, maar hulle weet nie hulleself genoeg nie om te sien waar hulle kon misluk, om te sien waar hulle swak en wondbaar is, om te sien waar hulle onder oorreding van ander kragte kan val en terug in die skadus stap eers die pad te moeilik en uitdagend word.

Sommige daarvan sal wegkwyn. Hulle kan nie die uitdaging aanvaar nie. Hulle kan nie eerlik onder die oë sien wat hierdie binne hulleself sal verg selfs al hulle geroep is aan hierdie situasie, selfs al dit die regte plek en tyd is vir hulle.

Onder diegene wat die Boodskapper sal verwerp is al diegene wat hul posisie beskerm, hul belegging, hul ideologie, hul hovaardigheid, hul beduidendheid, hul hoogmoed, hul posisie in die samelewing, hul posisie in akademia, hul posisie in die teologiese gemeenskap.

Daar is diegene wat die Boodskapper sal verwerp omdat hy nie gawes en wonderwerke vir hulle bring en hulle verlig van al hul moeilikhede nie – beloftend ekstase, saligheid en paradys in die toekoms. Hulle moet verkoop op die waarheid wees. Hulle kan nie dit hulself helder sien nie. Hulle wil hê dat die Boodskapper homself vir hulle bewys, wanneer in die werklikheid moet hulle hulself vir hom bewys.

Dan sal daar al die valse boodskappers wees wat, uit hoogmoed en hovaardigheid en onsekerheid, sal verkondig dat hulle ‘n nuwe boodskap van God hê of iets gelyk daaraan. En hulle mag baie oorredend wees, baie aggressief, baie sjarmende, charismaties. Maar hul boodskap hê geen substansie nie. Dit is nie oorspronklik in enige sin nie. Terwyl dit mag sommige verskillende intellektuele assosiasies maak, dit is nie ‘n Nuwe Openbaring nie. Dit bring nie ‘n nuwe werklikheid in die wêreld nie. Dit voorberei nie die mensdom vir die toekoms nie. Dit omvat nie alles van die lewe in hierdie wêreld en buite nie. Dit is die produk van hul verbeelding, nuuskierigheid en roekelose assosiasie.

En hulle sal die toets misluk, jy sien, en daarom sal die Boodskapper met hulle geassosieer word – die valse boodskapper. “O, ons het so baie valse boodskappers tevore gehad. Ons was gewaarsku van die valse boodskappers.” Daarom, sal die werklike Boodskapper met hulle geassosieerd wees.

Mense wil hê dat die Boodskapper by hul verwagtings en omskrywings pas, jy sien. Hulle wil hê dat hy suiwer, grootmoedig, manjifiek, almagtig sal wees, in staat om dinge te doen wat niemand anders kan doen nie om homself vir hulle te bewys, wanneer in die werklikheid moet hulle hulself vir hom bewys.

Die vorige Boodskappers het so verhoog en verfraai en geamplifiseer geword dat hulle het soos gode geword, as hulle nie direk gode genoem was nie. Daarom, [dink mense] ‘n nuwe Boodskapper moet al die eienskappe hê wat met die vorige groot Boodskappers in die wêreld bygevoeg en geassosieerd was. So die verwagtings is onrealisties en hê niks om te doen met die werklike eienskappe van die Boodskapper of wat kwalifiseer hierdie indiwidueel om hierdie verkondiging te maak en hierdie groter rol in die wêreld te aanmatig.

Mense dink daar is geen toekomstige Boodskappers nie. “Die Profeet was die laaste Boodskapper. Die Christus was die laaste Boodskapper. Daar hoef geen andere te wees nie.” Maar hierdie is om te sê dat God niks anders hê om te sê vir die mensdom nie, dat God belang in die mensdom verloor het en sal nie die mensdom voorberei vir die grootste gebeure in die menslike geskiedenis, wat dit nou begin om voor te sien: ‘n agteruitgaande wêreld, ‘n verminderende wêreld, ‘n wêreld van agteruitgaande hulpbronne, geweldige weer en altyd-groeiende ekonomiese en politieke onvastigheid; ‘n wêreld wat nou globale krisisse sien, nie net gewestelike of lokale ene nie; ‘n wêreld wat ingryping vanuit die heelal om julle sien deur klein groepe wat hier is om voordeel van menslike swakheid en verwagtings te neem.

Geen van God se vorige Openbarings kan jou vir hierdie voorberei nie. Geen van God se vorige Openbarings was gegee om op dieselfde begin vir die hele mensdom te praat nie. Want God se Nuwe Boodskap is nie vir een groep of een landstreek of een volkstam nie. Dit is ‘n Boodskap vir die hele wêreld, reg nou, want elkeiemand sien voor hulle die Groot Golwe van verandering wat na die wêreld kom, en elkeiemand sien voor hulle ‘n heelal vol intelligente lewe, ‘n nie-menslike heelal waarvan die mensdom weet glad niks.

Sou God laat die mensdom gesamentlik en volledig misluk in die gesig van een van die twee of beide van hierdie groot draaipunte, terwyl mense veg en slaan mekaar dood oor wie die Profeet behoort om te wees of wat die waarheid behoort om te wees of wat hul omskrywing van God behoort om te wees, met al die vyandigheid, wreedheid, treurigheid en onvergifnis in die verlede om hierdie houdings en oortuigings te steun en versterk?

Sonder ‘n Nuwe Openbaring, sal die mensdom in krisis ná krisis afsonder breek as kos, water en energie word meer skaars en moeilik om te vind – leidend tot oorloë van radeloosheid, leidend tot geweld op ‘n skaal nooit tevore in hierdie wêreld gesien nie.

Mense kan nie hierdie sien nie, nie omdat dit nie blykbaar is nie, nie omdat sy voortekens word nie in die wêreld betoon nie, maar omdat hulle hê nie die sterkte of die dapperheid of die geloof om dinge van hierdie grootheid onder die oë te sien nie. Hulle sal dink dit die eindtye is: die einde van die wêreld het oplaas gekom. Maar dit is die begin van ‘n groot oorgang.

En die uitkoms van daardie oorgang sal in die volgende twintig of dertig jare bepaal word – of die mensdom ‘n verstoke en onderwerpte ras sal wees, onderwerp deur vreemde rasse wat hulleself hier geplant het onder die vermomming van hoop en verlossing te offer aan ‘n sukkelende mensdom. Of sal die mensdom opstaan en ‘n sterk en onafhanklike ras in die heelal word, stigtend sy eie grense en reëls van verbintenis met lewe van buite af? Sal die mensdom leer om te leef in ‘n wêreld van verminderende hulpbronne, ‘n wêreld wat groter gelykmatigheid, samewerking, vergifnis en bydrae verg?

Slegs God weet. Mense is verlore in die verlede. Hulle beweeg voortwaarts kykend agter hulleself. Hulle sien nie wat kom oor die horison nie. Hulle sien nie omdat hulle te bang is, te besete, te voorbesete en te vol van hul eie idees en oortuigings, te hovaardig, te onwetend. Terwyl die lewe gee hulle die voortekens en die waarskuwings, hulle sien nie. Hulle hoor nie. Hulle beantwoord nie.

So God moet ‘n Nuwe Openbaring in die wêreld stuur en ‘n nuwe Boodskapper in die wêreld stuur om die mensdom voor te berei vir die grootste van alle gebeure. En hy sal alles onder die oë moet sien wat die vorige Boodskappers onder die oë moes sien. Maar hy sal selfs meer onder die oë moet sien, want nou praat hy aan die hele wêreld – mense van baie lande almal meteens, mense van baie kulture en baie godsdienste almal meteens. Die teenspoed hy sal onder die oë moet sien kon seker groter wees as enigiets ‘n vorige Boodskapper in hulle tyd, in hulle omstandigheid onder die oë moes sien.

Die weerstaan tot God se Openbaring sal van baie kwartiere kom – regerings, godsdienstige instellings, ander mense mededingend vir voorrang. Dit sal afgesit word deur sekulêrisse en wetenskaplikes, wat dink “Wel, hierdie is nog ‘n dwaasheid, om te dink dat God praat weer.” Omdat hulle het hul ideale en hul wetenskap hul godsdiens gemaak, en soos alle ander godsdienstige figure wat nie oop aan Openbaring is, sal hulle dit vir dieselfde redes afsit.

So die Boodskapper hê die groot geleentheid om aan die wêreld te praat in uitsending en in die geskrewe woord, meteens bereikend ‘n wêreld nie in eeue nie maar in dekade. Maar die teenspoed hy sal moet ontmoet kon baie beduidend wees.

En hy sal beskerm moet wees deur diegene wat hom liefhê. En hy sal bygestaan moet wees deur diegene wat na hom geroep is. En hulle sal moet besef dat hulle kan nie misluk nie. Hulle kan nie wegval of in die skadus kwyn nie. Hulle moet sterk wees. Hulle moet eerlik wees. Hulle moet gewillig wees om ‘n pad te reis wat hulle uitdaag, hulle oplig en groot dinge van hulle verg, want hierdie is hoe mense word verlos, jy sien.

God waai nie ‘n towerstaf om al jou ongeskikthede, frustrasies en konflikte te maak verdwyn nie. God gee jou groot dinge om te doen, belangrike dinge om te doen, dinge wat jy kan doen, dinge wat benodig is. En dit is deur hierdie, as jy hierdie groter raad kan vind en volg, dat jou verlossing aan die gang sal wees.

Die afgeskeidene word deur Kennis, die dieper intelligensie wat binne in alle gevoelende lewe geplaas is, teruggeis. Hulle word gered deur om Kennis te vind, wat lei tot ‘n lewe van diens en bydrae.

God se Nuwe Openbaring praat van hierdie dinge in groot detail, beantwoordend baie vrae betreffende hulle. Want God se Nuwe Openbaring, gegee deur die Engelagtige Vergadering, is die mees uitgestrekte ooit gegee – gegee nou vir ‘n wêreld wat ver meer onderwys is, ‘n wêreld van globale kommunikasies, ‘n wêreld van globale koophandel, ‘n wêreld wat globale probleme en potensiale rampe in die gesig staar.

God gee nou ‘n Boodskap, nie in parabels nie, nie in stories nie, nie in [anekdote] nie, maar in die helderste woorde moontlik wat maklik en helder in ander tale vertaal kan word, gegee met baie herhaling, gegee met baie verheldering, gegee met sy eie kommentaar so dit staatmaak nie op toekomstige menslike kommentaar om te omskrywe wat dit vir mense beteken nie.

God se Nuwe Openbaring is om jou naby aan God te bring en wat God wil hê dat jy doen, en wat jy hier is om te doen, en jou te wys hoe om te volg wat jy hier is om te doen en dit te onderskei van al die ander stemme en kragte en invloede in jou verstand.

God het vir jou die Stappe na Kennis gegee om op die pad te neem sodat jy mag leer om jou wêreldlike verstand in diens vir die groter verstand binne in jou te verbind in so ‘n manier dat al jou vaardighede word verbeter en al jou ongeskikthede word verminder.

Slegs God kon hierdie vir elke persoon doen. Jy kan nie hierdie moontlik verstaan nie. Jy sal elke redenering daarteen bring, maar jou redenerings bewys net dat jy kan nie verstaan hoe God werk deur mense of wat God voorneem om te doen nie.

Want God se Woord nou is nie net vir hierdie oomblik nie, vir die krisis van hierdie dag nie, maar vir die krisis van 25 jare van nou af en 50 jare van nou af en 100 jare van nou af. En daardie is waarom God het jou die Openbaring oor Lewe in die Heelal gegee, sodat jy vir hierdie werklikheid kan voorberei. Nooit nie het enigiets soos hierdie ooit tevore vir die mensdom gegee geword nie.

Om hierdie onder die oë te sien, om hierdie te ontvang, om hierdie te veroorloof om die proses van verlossing in jou lewe te begin, moet jy gewillig wees om jou lewe te evalueer, jou lewe te verander waar dit noodsaaklik is, om dapper te wees in hierdie betref, om vasberade te wees in hierdie betref, om jou ander gode te oorgee – jou god van verpligtings, jou god van verdwaasdheid, jou god van opeenstapeling – jou ander gode. Nie om jou ‘n selfverloënaar te maak nie, maar om jou ‘n persoon bekwaam en vry genoeg om ‘n groter werk en diens in die wêreld te onderneem.

Slegs God weet wat hierdie beteken. Want jy kan nie die wêreld dien nie as jy kwaad is met die wêreld. Jy kan nie mense dien nie as jy nie hulle liefhê nie. Jy kan nie jou vyande eens in die gesig staar nie as jy hulle heeltemal veroordeel. God weet wat hierdie beteken.

Vir die eerste keer in die geskiedenis, is jy nou in staat om die proses van Openbaring te sien en dit in ‘n suiwer vorm te ontvang, sonder om dit later verstel of opnuut saamgestel te wees deur diegene wat nie die Boodskapper geken het nie.

Hierdie is die grootste oomblik, jy sien, dat deur die wondere van tegnologie, jy kan die Stem van Openbaring hoor: ‘n Stem soos daardie wat vir die Jesus, die Boeddha en die Mohammed en die ander groot Afgesante, wat onerkende in die wêreld bly, het gepraat.

Die uitdaging is op jou, dan, want die Boodskapper is nie hier om homself vir jou te bewys nie. Jy moet jouself vir hom bewys en vir diegene wat hom gestuur het. Ontken hom, en jy ontken diegene wat hom gestuur het. Jy ontken die Heer van die heelal om jou godsdienstige idees, jou hoogmoed, jou hovaardigheid, jou onwetendheid, jou domheid te beskerm sonder om eens te kyk om te sien wat die Openbaring werklik is.

Jy sal sien vakkundiges doen hierdie – goed-geleerde mense, godgeleerdes, wysbegeertes, mense jy bewonder – optree so dwaas, so blind. Want Kennis is nie sterk genoeg binne in hulle om hulle te roep om die Nuwe Boodskap te sien en dit ernstig te beskou nie.

Hulle sal dit op filosofiese gronde verwerp. Hulle sal sê, “Wel, ons dink nie meer van God soos hierdie nie.” Hulle weet nie waaroor hulle praat nie. Hulle dink hulle weet hoe God werk, wat God is, hoe God toon, hoe God beïnvloed, hoe God bring voort korreksie? Nee, hulle hê die God van antikwiteit as hul verwysingspunt, of dalk sommige onlangse filosofie. Hulle kan nie hierdie helder sien nie omdat hulle kan nie dit helder benader nie. Hulle sal dink dit is iets anders.

Die Boodskapper sal hierdie alles onder die oë moet sien. En so ontmoedigend sal dit vir hom wees. Hy is ‘n nederige man. Hy het vir hierdie doel in wêreld gestuur geword. Hy dra dit in die wêreld teensinnig, wetend die groot gevare en teleurstellings. Selfs mense hy mag bewonder sal teen hom draai. Selfs diegene wat dink hulle hom ken – sy gesinslede, miskien – sal teen hom draai. Want wie ken ‘n Boodskapper van God op die tyd van Openbaring?

Wanneer jy besef dat hy die moeilikste taak in die wêreld en die grootste Boodskap vir die wêreld hê, sal jy hom wil help. En jy sal moet kyk en sien in jou hart wat jy gewillig is om te doen [ten einde] om hierdie te doen aangesien jou omstandighede, jou gesondheid en jou ware vermoëns. Die uitdaging op ‘n tyd van Openbaring is op die ontvanger, jy sien.

Die Boodskapper bring die Boodskap. Hy hoef nie sirkus truuks vir mense te doen nie. Hy hoef nie hulle te behaag en hulle te bevredig en hulle te gee wat hulle wil hê en hul verwagtings voldoen en hul ambisies vervul nie, want hy sal nie hierdie dinge doen nie.

Boodskappers tevore was verduiwel en vernietig omdat hulle het nie mense gegee wat hulle wou hê nie. Hulle kon nie as ‘n hulpmiddel gebruik word deur diegene wat hulle gehoor het en hulle gesien het en hulle ontvang het nie.

Jy sal hierdie weer sien. Mense probeer om voordeel van die situasie te uittrek soos hulle probeer om voordeel van elke ander situasie te uittrek, asof hulle sprinkane op die land was. Maar jy kan nie voordeel van die Boodskapper kry nie tensy jy die Openbaring kan ontvang en die Stappe na Kennis jouself neem.

En moenie die posisie neem dat jy nie weet nie omdat dit is nie werklik eerlik nie, jy sien. “Wel, ek weet nie oor hierdie Boodskapper. Ek weet net nie.” Daardie is nie werklik eerlik nie. Jy neem hierdie nie diep genoeg nie. Want in jou hart, jy kan hierdie sien en weet. Moenie [agter] besluiteloosheid skuil nie.

Die uitdaging op ‘n tyd van Openbaring is op die ontvanger. En die Boodskapper sal voor hom sien, en jy sal sien as jy met hom reis, allerhande self-bedrog, self-ontkenning, versinsel, allerhande dwaasheid, allerhande grypsug, allerhande ambisie voor hom geplaas in die Lig van Openbaring. Want alles wat onsuiwer is, alles wat korrup is, alles wat mislei is sal in die Lig van Openbaring geopenbaar word omdat dit suiwer is. En dit sal die onsuiwerheid van alles om dit openbaar.

Daardie is waarom mense hardloop die ander rigting. Daardie is waarom mense wil nie kyk nie. Daardie is waarom mense mure bou en stene gooi. Hulle wil nie hul onsuiwerhede vir hulle ge-openbaar word nie. Hulle wil nie hul kern oortuigings moet herbeskou nie. Hulle wil nie hul godsdiens moet herdink in lig van die Nuwe Openbaring nie. Hulle wil nie hulself en die lewe wat hulle gelei het onder die oë moet sien nie, en hoe gekompromiseer dit het werklik gewees en oneerlik in so baie maniere. Maar daardie is wat gebeur op ‘n tyd van Openbaring.

In die verlede, mense het die Boodskapper ‘n god gemaak, ongeleke as hulle. “O, ons hoef nooit soos hom te wees nie, so daarom is ons van die haak af. Ons is verlig van die uitdaging van Openbaring.” Hulle het die Boodskapper so verhewe en spesiaal gemaak, sy posisie so onbereikbaar, dat hulle sou nooit werklik baie hard moet werk nie, jy sien.

Die Boodskapper sal al hierdie onder die oë moet sien. Jy kan nie die ontmoediging verbeeld nie. Jy kan nie die moeilikheid verbeeld nie. Jy kan nie die tragedie van menslike mislukking verbeeld wat in die Lig van Openbaring ge-openbaar sal word.

Maar die Openbaring bring mag, sterkte, integriteit en waardigheid vir die persoon en vra hulle om te doen wat hulle weet hulle moet doen, en om eerlik genoeg te wees om hierdie te sien en te volg, sonder om te probeer om te kompromiseer of iets soort ooreenkoms te maak.

Die Nuwe Boodskap bring seënings op alle volke, van alle geloof tradisies, van alle nasies, van alle ekonomiese klasse van mense – die rykes, die armes, elkeiemand in-tussen. Dit bring die seën van ‘n innerlike openbaring met Kennis. Dit bring voorbereiding vir ‘n wêreld wat elkeiemand saam onder die oë sal moet sien. Dit bring die Openbaring oor die heelal wat elkeiemand saam onder die oë sal moet sien. Dit bring die geheimenis van ‘n mens se innerlike lewe – die mag en die teenwoordigheid van Kennis wat buite die gebied en die bereik van die intellek bestaan.

Jy kan nie eens verbeeld wat hierdie vir die indiwidueel kan doen nie. Selfs as hulle klein stappe neem, dit sal begin om hulle te versterk en dapperheid vir hulle gee wat hulle nie tevore gehad het nie.

God seën die afgeskeidene, die eensaame en die treurige – of hulle ryk of arm is. En die Openbaring is vir hulle, en vir jou en vir elkeiemand in die wêreld wat dit kan ontvang. Want baie moet hierdie Openbaring ontvang vir dit om sy groot impak te hê op menslike bewustheid, menslike samewerking, die ophou van oorlog en die voorbereiding vir die Groter Gemeenskap wat moet begin.

Moenie die Boodskapper jou twispunt maak nie. Maak jou eie antwoord aan die Boodskap die twispunt. Jou twispunt is jou besluiteloosheid oor of jy ‘n werklik en eerlike persoon sal wees, en jou belegging in daardie dinge wat jou van hierdie wegneem en wat dit het jou bekostig en wat jy gaan doen daaroor. Daardie is die twispunt. Die twispunt is nie die teologiese voortreflikheid van die Nuwe Openbaring nie, volgens wat dusver in die menslike sfeer as waar beskou word, asof die mensdom kon hierdie dinge werklik verstaan.

Die ware twispunt is hoe mense op ‘n tyd van Openbaring sal beantwoord – of hulle sal met die Boodskapper en hul verwagtings en vereistes van hom besete word, of hulle sal wat die Openbaring werklik vir hulle gee en vir hulle kommunikeer, oor en oor weer, ter harte neem.

Mense het gebid eerlik, ernstig, vir verlossing, vir uitredding, om hul omstandighede en die kwaliteit van hul lewens te verbeter, om hul gesondheid en die gesondheid van diegene hulle liefhê te verbeter, om hul omgewing te verbeter, om hul wêreld te verbeter. En God het oplaas beantwoord in ‘n Boodskap vir elkeiemand – nie net ‘n klein boodskap vir een volkstam of groep nie, maar ‘n Boodskap vir die hele wêreld omdat die hele wêreld nou hierdie Boodskap nodig.

Hier jy verlaat nie jou geloof, jou godsdienstige tradisie nie. Jy bring die Openbaring daarin net – om dit te amplifiseer, om dit groter te maak, meer doeltreffend, meer magtig; ingiet dit met die Gees, die voorneme en die groot Liefde van God.

Daardie wat oud, opgedroog, ontoepaslik, sonder passie, betekenis, bedoeling en toepassing geword het word nou ingiet met alles wat dit lewendig sal maak.

Want selfs die Christene moet word ‘n volk gewillig om die Groot Golwe van verandering en die mensdom se verskyning in ‘n Groter Gemeenskap van lewe onder die oë te sien. Die Moslems, die Jode, die Boeddhists – al die godsdienstige groepe, groot en klein – almal staar in die gesig dieselfde uitdagings en die risiko van rampspoed. Hulle almal nodig ‘n Nuwe Openbaring van God.

Hulle almal moet die Boodskapper hoor – eerlik, geduldig beskou alles wat hy bring.

Hierdie is die tyd van Openbaring. Daar is ‘n Boodskapper in die wêreld. Hy bring ‘n Openbaring ongeleke as enigiets wat tevore gegee was, pratend van groter dinge wat nooit tevore beskou of benodig was nie. Hy bring die verheldering van geestelikheid by die verdieping van Kennis. Hy praat van daardie wat altyd waar was, en van daardie wat nooit beskou was nie.

Hoor hom. Ontvang hom. Wees eerlik. Jy weet nog nie wie hy is of wat hy bring nie todat jy vir hierdie jou eerlike, objektiewe beskou gee – wees gewillig om uitgedaag te word, wees gewillig om jou idees te herbeskou, wees gewillig om weer te dink waar jy staan en wat is werklik en wat gebeur in jou lewe en die wêreld om jou.

God en die Engelagtige Teenwoordigheid hou wag oor die wêreld om te sien hoe mense sal beantwoord, wie sal beantwoord, hoe sal hulle beantwoord, die suiwerheid van hul antwoord, hul gewilligheid om diep transformering binne hulself te onderneem in lig van die Openbaring. Wie sal teenwerp, wie sal weerstaan, wie sal veg teen hierdie, wie sal probeer om die Nuwe Boodskap van God en God se Boodskapper in die wêreld te vernietig?

Die oë van die Hemel sal kyk. Die toets is vir die mensdom. Want hierdie is nie slegs ‘n groot gawe nie, die grootste jy kan verbeeld, dit is ook ‘n toets. Want leer is altyd ‘n toets, en ‘n groot leer is ‘n groot toets. En ‘n groot behoefte is ‘n groot toets. En lewend in fisieke werklikheid is ‘n groot toets. Die oë van die Hemel sal kyk om te sien hoe en of hul Boodskapper hier word ontvang. Laat hierdie jou begrip wees.

Die Vereistes van die Boodskapper

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op March 12, 2012
in Boulder, Colorado

Seker, moet een wat geroep en bereid is om ‘n Nuwe Boodskap van God in die wêreld te bring ‘n lank en baie uitdagende voorbereiding hê. Dit is die voorbereiding ‘n indiwidueel nie vir hulleself kon inisieer nie.

Dit moet ‘n roeping van die Hemel sigself wees. Dit moet deur die Hemel sigself toedien word. Dit moet oor ‘n lank period van tyd die een gekose uit hul vorige lewe en staat van verstand neem in ‘n nuwe lewe en ‘n ver groter staat van verstand.

Dit is ‘n voorbereiding met baie uitdagings en baie toetse. Dit is nie ‘n reis enige indiwidueel vir hulleself kon versin nie, vir hul eie opbouing of self-verkondiging, hoewel baie het geprobeer, en seker sal andere in die toekoms ook probeer.

Die Boodskapper is geen gewone persoon nie. God se Boodskapper is nie net iemand wat uit die skare geroep was en ‘n belangrike taak in die lewe gegee nie, of [gevra] om ‘n belangrike boodskap te dra, soos ‘n posbode nie. Dit is iemand wat vanuit die Engelagtige Teenwoordigheid sigself moet kom, en in die wêreld inisieer word, en tyd gegee word om te ontwikkel as ‘n mens in die gesig van die plesiere en die gevare en die teleurstellings van lewend in Afgeskeidenheid.

Dit moet een van die Engelagtige Vergadering wees wat so ‘n taak kan doen. So moet nooit dink dat God se Boodskapper net sommige witlose persoon is wat gekose en gelas was met ‘n groot en belangrike missie nie. Nee, inderdaad. Hierdie indiwidueel sou unieke eienskappe en ‘n groter assosiasie moet hê om in staat te wees om so ‘n vernaamste en belangrike rol in die lewe te aanneem.

Want hier is mislukking ongelooflik skadelik, nie slegs vir die een gekose nie maar vir al die mensdom. Want as die Boodskap nie korrek ontvang kan word nie en nie korrek vertolk en kommunikeer kan word nie, dan sal dit ontheilig geword het. Dit sou onvolledig wees.

Want, jy sien, die Boodskap verg die Boodskapper, en die Boodskapper moet die noodsaaklike eienskappe hê om so ‘n groot en vereisende taak te uitvoer. As die indiwidueel nie sulke eienskappe hê nie, dan kan hulle nie die Teenwoordigheid uitstraal nie. Hulle kan nie die las dra nie. Hulle sal nooit onbaatsgutig genoeg wees om hul eie behoeftes en plesiere langs die pad te opoffer. Sonder uitsondering, as hulle nie vir so ‘n taak gekose was, sou hulle nie in staat wees om so ‘n missie te voltooi nie.

Seker, diegene wat die Boodskapper volg, nou en in die toekoms, mag geneigd wees om God se Nuwe Openbaring vir die mensdom verkeerd te vertolk en verkeerd te toepas. En ongelukkig sal daardie gebeur omdat mense nog nie die helderheid en integriteit en begrip hê om so ‘n Boodskap voort verby die tyd van die Boodskapper te dra nie.

Daardie is waarom sekere mense gekose en geselekteer word om hierdie te doen by dieselfde sentrum van die Boodskapper se lewe. Hulle ook moet voorberei en vereistes voldoen. Hulle ook moet ‘n onverklaarbare reis nie van hulle eie maaksel volg. Hulle ook moet groot onsekerheid en teenstand in die wêreld onder die oë sien. Hulle ook moet die visie en die Vuur van Kennis hou in weerwil van die chaos hulle sien om hulle en die tragiese inbors van die menslike nastrewing vir gelukkigheid en vervulling.

Die vereistes van die Boodskapper is baie uniek. En nou gee Ons hulle vir jou sodat jy hierdie persoon mag verstaan, dat jy mag erken wat vereis is en erken dat hy die enigste een is wat die verantwoordelikheid gegee is om God se Nuwe Openbaring te verkondig en te inisieer. Eers jy die vereistes verstaan, dalk sal jy in staat wees om hierdie jouself te aanvaar.

Eerste, die Boodskapper, voordat hy eens weet hy die Boodskapper is of enige idee van hierdie hê, moet teruggehou word van sy lewe weg te gee aan mense, plekke en dinge. Hy sal nodig om grondig onderwys te wees, maar hy kan nie homself tot gesin en loopbaan verbind todat sy oomblik van inisiasie gebeur, wat later in sy lewe sou wees, verby sy vroeë jeug. Daarom, moet hy weergehou word, en hy moet homself weerhou. Hy moet eer die voel binne in homself om weergehou te word.

Hy moet nie politiek betrokke word nie. Hy moet nie ernstig sosiaal betrokke word nie. Hy moet nie radikale gesigspunte hê nie. Hy moet baie gesond wees. Hy moet in ‘n gesonde gesin opgroei, maar in staat wees om buite daardie gesin en sy verpligtings en verwagtings te beweeg. Hy moet nie enige godsdienstige opleiding hê nie, of besonder godsdienstig georïenteerd wees nie, sodat sy idees word nie vroeg in die lewe vooropgesete en geformuleer nie. Hy moet godsdiens respekteer, maar nie in enige vorm nou gekoppel daaraan word nie.

Hy sal gewillig moet wees om ‘n baie lank tyd te wag vir sy ware genoot en maat te aankom. En hy moet hierdie voel en weet genoegsaam binne in homself sodat hy nie romans of toewyding in verhouding soek nie voordat dit vanpas is vir hom om so te doen.

Hy moet nie ‘n ywerige geestelike beoefenaar word nie, want hierdie sal vooropgesete opvattings in beweging stel wat net later ontknoop moet word. So dit is beter dat hy homself weerhou en selfs van hierdie weergehou word.

Sy jeug sal gewoonlik wees, maar uitsonderlik wees in sommige maniere. Hy sal nie homself of sy motiverings verstaan nie, want daardie kon nie op hierdie vroeë fase verstaan word nie. Hy sal ‘n gevoel moet vertrou wat net afwisselend daar sal wees.

Hy sal moet dinge wil hê maar hulle nie hê nie, sonder om te weet hoekom. Terwyl elkeiemand om hom gee hulleself oor aan mense, plekke en dinge, hy kan nie hierdie doen nie.

Hy moet leer oor verhoudings, menslike passie en die dwaashede van romans. Hy moet sien mense allerhande foute maak, sonder veroordeling.

Hy moet wag. Daardie is so baie belangrik hier om te verstaan. Want wie kan wag? Kan jy wag, werklig wag, vir die tyd, vir die oomblik?

Toe die Strale van Inisasie op hom so magtig sou skyn, sou dit sy vorige lewe uitwis en sy verbindings afsny, net genoeg sodat hy vry kon wees om ‘n groter reis te onderneem – ‘n reis nie van sy eie maaksel nie, ‘n reis wat niemand om hom kon verstaan nie, behalwe dalk die baie wys.

Hy sou hoef te studeer en oefen vir hierdie Insiasie. Hy sou hoef te begin om die onverklaarbare Lering in Die Pad van Kennis vir andere te leer en begin om sy grondige en primêre lesse te leer.

Hy sou intelligent maar buigsaam moet wees, bekwaam maar gereed vir iets groter sonder om te weet wat dit is, waarvoor dit bedoel is of waarheen dit sou hom neem.

Op sy oomblik van groot Insiasie, sou hy in staat moet wees om sy inwendige bedaardheid in stand te hou en die instruksies te volg wat seker sou voortkom van so ‘n monumentale ontmoeting, ‘n ontmoeting wat weinige mense in die wêreld het ooit op hierdie verdieping van intensiteit gehad.

Slegs die Jesus, die Boeddha en die Mohammed het ooit in hierdie manier geslaan geword. Want hulle ook het vanuit die Engelagtige Vergadering gekom, soos die Boodskapper vir hierdie tyd en vir hierdie wêreld.

Mense kan aanspraak maak aan enige titel hulle wil hê. Hulle kan enigiets aanmatig. Hulle kan enigiets glo. Hulle kan enigiets verbeeld. Maar slegs die Hemel weet wie ‘n voorbereiding van hierdie inbors moet ontvang, en vir watter doel, en vir watter uiteindelike einde.

Die Boodskapper dan sou sy vorige lewe moet ontknoop, sy verhoudings verlaat en ‘n period van swerwing onderneem. Vir nege maande, het hy geswerf, nie wetend wat hy doen nie, nie wetend waar hy gaan nie, met net genoeg geld gedurende hierdie period om hom te ondersteun.

Hy sou moet gaan waar hy bedoel was om te gaan. Hy sou homself nie ernstig betrokke in enige verhouding moet maak nie. Hy [sou hoef om nie] weg te hardloop nie, en probeer om veilig iewers te wees nie of verseker of geliefd of beskerm te wees nie. Met ‘n groter bestemming, hy kan nie homself aan hierdie dinge gee nie.

Op die einde van nege maande, het Ons weer by hom gekom en vir hom vertel om voor te berei om te opneem, en hy het dit gedoen. En daardie het, baie vroeg, die uitsending van God se Nuwe Boodskap begin. Tog sou dit ‘n lank tyd wees voordat hy sou weet waarvoor dit bedoel was, waarom dit eens gebeur, want daar was geen versekering by die begin nie.

Hy was nie in die begin sy rol gegee nie, want hy sou hoef nou homself te bewys, weer en weer. Vir sewe jare, sou hy homself moet bewys en voorberei om die Engelagtige Teenwoordigheid te ontvang, wat hy in die begin net vir oomblikke op ‘n slag kon doen.

Hy sou hoef te opneem. Hy sou hoef te verskaf Ons testimonie aan sekere mense.

Hy sou sy gesin herhaaldelik rond moet beweeg na sekere plekke wat belangrik was vir hom te ervaar, om te leer van die Groter Gemeenskap en van die meer verborge magte werkend vandag in die wêreld, albei vir en teen die mensdom.

Sy genoot sou aankom, en sy seun kort daarna. Hy sou ‘n vader en ‘n eggenoot wees en verantwoordelik in alle maniere hier moet wees, maar nog gelei deur ‘n geheimenisvolle Lig, sonder ‘n sekere uitkoms of bestemming nie. Want hierdie dinge sou nie todat ver, ver later aan hom geopenbaar word.

Hy sou emosioneel sterk moet wees. Hy sou vastig moet wees. Hy sou betroubaar en vertrouenswaardig moet wees, dag ná dag, en sy sterkte in hierdie manier bou, sowel as sy dieper verbinding met diegene wat hom hier gestuur het.

Hy sou hele lerings ontvang. Hy sou begin om die grondslag te lê, baksteen ná baksteen, van die grootste Openbaring ooit aan die mensdom gegee – beginnend met mense se persoonlike sfere, beginnend met die lering oor hoe om ‘n Openbaring te ontvang en oor tyd te leer hoe om dit te leef en dit met andere te deel.

Ná sewe jare, sou hy Stappe na Kennis ontvang, die boek van voorbereiding in God se Nuwe Openbaring. Hy sou in staat moet wees om die Vergadering vir lank periode van tyd te ontvang, vir dae aanmekaar, en te ontvang hierdie belangrike lering en voorbereiding vir die mensdom.

Hy sou moet verhuis om hierdie te doen en sy vorige tuiste heeltemal verlaat, nooit om terug te keer nie, en sy gesin saam met hom neem, saam met andere om hom te bystaan in hierdie groot onderneming.

Van hier af, sou hy vir ‘n toekomstige tuiste vir die Openbaring moet soek. Hy sou weer en weer dwarsdeur die land moet reis om hierdie plek te vind, want dit kan nie slegs vir hom vertel word waar om te gaan nie. Dit moet ge-ervaar word eers hy aankom het. Want hy sou volle verantwoordelikheid moet neem vir sy dade, selfs al hy van bo gelei was.

Hy kon nie beweer die Engele van God hom gerig nie, want hy was nie toegestaan om hierdie te doen nie. Hy moes verantwoordelik vir alles wees, en verantwoordelikheid neem vir die gevolge, en aanspreeklik vir sy dade wees. Want slegs sekere mense sou toegestaan word om die werklike geheim van sy lewe te weet.

Hy sou deur die moeilike proses moet gaan van ‘n tuiste in ‘n heeltemal verskillende plek te stig – waar hy het niemand geken nie, het geen assosiasies en geen familie en geen geskiedenis gehad nie – en daar te begin om die groot boeke van die Openbaring te ontvang, en te begin om mense te roep om hom te bystaan.

Maar hy was nog nie gereed om ‘n wêreld onderwyser te wees nie. Hy het nog nie hierdie sterktes of hierdie begrip gehad nie. En hy sou baie jare moet wag vir die Openbaring vir hom gegee te word, stap ná stap, en sigself bou in ‘n wêreld Lering en uiteindelik ‘n Nuwe Boodskap van God. Dit sou net later wees dat die ware doel en betekenis van sy lank reis vir hom geopenbaar sou word.

Hy moes siekte en onbekwaamheid vir lank periode van tyd deurgegaan van die groot spanning om hierdie reis te onderneem.

Hy sou sekere mense moet roep om hom te bystaan. Hy sou sy seun moet opvoed, wat ‘n belangrike persoon in die Openbaring sou word, en in die toekoms van die Openbaring in hierdie wêreld.

Elkeiemand om hom sou baie moet ontwikkel, en nie elkeiemand sou in staat wees om hierdie te doen nie. Sekere mense sou weg val, tog sou andere getrou met hom bly. Hy sou groot moeilikhede op hierdie tyd hê om die beginnende organisasie in stand te hou wat verantwoordelik sou wees om God se Nuwe Openbaring vir die wêreld te stuur en te leer.

Hy sou die eienskappe moet bou van onderskeiding, selfbeheersing en diskresie, vastigheid, geloof, selfvertrou en die vermoë om met klein probleme op elke draai, en die behoeftes van andere wat ongeveins was, te behandel. Hy sou ‘n pilaar van sterkte moet wees. Selfs op hierdie tyd van groot onsekerheid vir hom, sou hy ‘n pilaar van sterkte vir andere moet wees.

En die hele tyd, is sy verbinding met die Vergadering groeiend, stadig, versigtig, ten einde om hom nie onbekwaam te maak om in staat te wees om funksioneel in die wêreld te wees nie, maar om ‘n brug te wees tussen hierdie wêreld en die [geestelike] wêreld buite – versterkend hierdie verbinding met elkeen van hierdie wêrelde en met die Wesens wat in elkeen van hierdie wêrelde bestaan.

Hier kon hy nie homself aan God oorgawe nie en alle wêreldlike bedrywighede opgee nie, want hy sou die saaie en die grondslag vir groot wêreld bedrywighede en ‘n groot deelneming in die wêreld moet bou.

Hier sou hy nie ‘n askeet word en van die lewe onttrek nie. Hy sou ‘n eggenoot en ‘n vader en ‘n leier van ‘n organisasie wees, die hele tyd ontwikkelend die groot geheimenis van sy lewe en doel.

Hy sou verantwoordelik moet wees vir alles hy gedoen het en nie die Bron van sy leiding of die inbors van die geheimenis van sy lewe vir andere openbaar nie. Slegs sy vrou en seun en ‘n weinige andere sou van hierdie dinge weet.

Hy sou sy vaardighede as ‘n onderwyser moet ontwikkel, nie net vir indiwiduele nie maar vir groepe van mense, want sy bestemming sou in die toekoms wees om aan ‘n hele wêreld te praat.

Hy sou medelydend, wys en bekwaam moet wees, versigtig en onderskeidend, geduldig, ó so baie geduldig, met homself en andere.

Hy sou innerlike luistering moet ontwikkel sodat hy die mag van Kennis kon hoor en voel praat as hy die behoeftes van andere dien.

Hy sou mense moet laat kom en gaan, want nie elkeiemand het die sterkte om die voorbereiding te onderneem wat deur God se Nuwe Openbaring verskaf is.

Hy sou aan sy doel en sy rigting moet vashou deur tye van groot leegheid toe hy nie van die Engelagtige Vergadering sou hoor nie. Hy sou sy eie sterkte moet bou op die basis van Kennis binne in homself. Want hy sou ‘n sterk voertuig moet word vir iets so groot en so diepgaande dat die wêreld kan dit skaars verstaan.

Deur meer periode van moeilikheid met sy gesondheid, sou hy begin die verkondiging en die lerings van die verkondiging te ontvang, selfs die lerings oor homself, as die Nuwe Boodskap het begin om vervul en volledig deur hom te word.

Hy sou nederig moet wees, wetend dat hierdie buite hom en groter as hom was. En tog sou hy vertrouend moet wees dat hy die volgende stap kon neem en nie ‘n ontsnapping soek nie, soos so baie mense doen.

Sy sterkte sou stil moet wees. Hy sou nie homself aankondig nie. Slegs as die Openbaring volledig geword het sou hy begin om die werklikheid daarvan te verklaar en moet erken dat hy werklik die Boodskapper was.

Hy sou sy eie teensinnigheid moet oorkom, want slegs die teensinniges word gekose. Want die taak is te groot, te vereisend, te onseker en selfs te gevaarlik vir mense wys met werklike begrip te kies.

Hy sou die noodsaaklike vermoëns en verfynings moet ontwikkel wat die Hemel sou verg. En hierdie sou jare en jare en jare neem, soos dit vir al die groot Boodskappers geneem het. Want niemand, selfs as hulle gekose is, is in die begin gereed nie.

Dit het die Boodskapper 30 jare geneem om hierdie te doen, en selfs langer aangesien sy vroeë voorbereiding. Niemand wat ambiseus of self-bepaalde is kon hierdie doen nie, kon so ‘n onverklaarbare reis volg en sulke groot verdraagsaamheid, geduldigheid en vastigheid oefen nie. Hulle sou maklik afsonder val, want hulle hê nie die innerlike sterkte of die groter verbindings met die lewe om so ‘n groter taak te onderneem nie.

Hy sou bereid moet wees om met die groot moeilikhede te behandel van ‘n voorbereiding te bring na ‘n wêreld van groot dissonansie, vrees, kwaadheid en wantrou – waar mense gevang is in hul oortuigings en hul vermanings, hul mislukkings en hul nastrewings na rykdom en mag.

Wie onder hulle kan hoor God praat weer, deur hierdie indiwidueel? Hulle mag hul godsdienste studeer. Hulle mag selfs godsdienstigee onderwysers of geleerdes of advokate word, maar wie kan hoor wanneer God weer sal praat? Wie het die nederigheid om hul idees en oortuigings te herbeskou? Wie kan luister na die roerings van hul hart en nie slegs gefixeer wees in wat hulle glo en hul oortuigings en alles wat hulle hulself daarin belê het, opbouend hul posisie in die wêreld?

Hulle sou nie die Boodskapper ontvang nie, wat die antwoord vir hulle gebede is. Hulle sou hom betwis, hom veroordeel en hom afsit, want hulle is nog nie gereed om hom te ontvang nie.

Die ontmoediging, die teleurstelling, die uitstekings van boosheid en skuld op die Boodskapper sal op hom ophoop word as hy voortgaan. Selfs nou staan hy by die drumpel van ‘n onwelkomende wêreld, soekend daardie indiwiduele wat kan beantwoord, wat gereed is om onder die eerste te wees om die werklikheid dat God weer gepraat het te ontvang.

Hulle sal kom van elke land, elke nasie, elke kultuur, een op ‘n slag, nie in groot groepe nie. Hordes van mense sal nie na die Openbaring storm nie. Dit sal met ‘n roeping begin, ‘n groot roeping wat nie slegs in die buitelike wêreld bestaan nie, maar wat ook in die innerlike wêreld bestaan. En hulle sal die dapperheid en die vertroue en die wysheid om te beantwoord moet hê.

As hulle nie beantwoord nie en kan nie beantwoord en die vereistes van hul eie roeping voldoen nie, wat ver minder moeilik en vereisend as die Boodskapper s’n is, dan mag die Nuwe Boodskap nie ‘n vashou of ‘n vastrapplek in die wêreld bou nie en nie in staat wees om die wêreld op hierdie tyd te dien as dit bedoel is om te doen nie.

Want die mensdom is op die rand van mislukking – vernielend die wêreld waarin dit leef, vallend in twyfeling, vallend in chaos, vallend in eindelose oorlog en konflik oor wie sal toegang hê aan die oorblywende hulpbronne van die wêreld.

So hierdie is nie ‘n Openbaring vir sommige ver af behoefte nie, maar vir die onmiddelike behoeftes van mense orals. Want om sonder die mag van Kennis te leef is in groot vrees en onsekerheid te leef. Dit is om te ly.

Die Boodskapper is hier om daardie lyding te verlig, om sterkte en mag vir mense te gee, en te openbaar vir hulle die Wil van die Hemel en die werklike inbors van hul geestelikheid en groter roeping in die wêreld, en wat die wêreld werklik van hulle sal nodig, buite wat hulle hulleself mag wil gee vir hul eie gelukkigheid.

Hy is by hierdie drumpel nou van indiwiduele rondom die wêreld te uitroep, want hierdie is ‘n Lering vir die hele wêreld en nie slegs vir een volkstam, een nasie, een landstreek of een groep nie. En tydsberekening is kritiek belangrik omdat die Boodskap word nou vir die wêreld gegee. Dit is nie iets om slegs in ‘n terloopse manier gestudeer te word nie, of oor tyd beskou te word nie, of betwis en debateer te word in die gange van akademia, waar Kennis so baie skaars is.

Hierdie is ‘n dringende Boodskap vir die mensdom. Die tyd is nou. Die behoefte is oorwelfend en groeiend met elke verbygaande dag. Die mensdom kan nie sien of weet wat dit moet doen nie. Nie genoeg mense hê die oortuiging van die hart om te doen wat werklik noodsaaklik is nie. Hulle moet deur die Openbaring bereik word. Hulle kan as Christene en Boeddhists en Moslems bly, maar hulle moet deur die Openbaring bereik word – genoeg mense in die wêreld.

So die Boodskapper is onder enorme drukking om hierdie te doen met baie beperkte hulpmiddels en ondersteuning. Hy behandel altyd met onsekerheid, jy sien, en ‘n groot uitdaging. Hy kan nie ‘n lewe van rus leef nie. Hy kan nie homself in meditasie vir lank periode van tyd verloor nie. Want hy is geroep na ‘n groot diens in die wêreld, wie se behoeftes diep is en elke dag groei. En hy is die een wat God se antwoord hê.

Hierdie is waarheen sy sterkte, sy geduldigheid en sy vasberadenheid werklik benodig en vereis is, of hy sou inmekaar sak en afsonder breek. Hy sou homself aan sommige wilde en onverpaste laan gee om te soek, of deur andere verlok word wat hom en sy Openbaring vir hul eie self-belangrikheid en idees wil gebruik.

Niemand verstaan die lewe van die Boodskapper nie. Maar Ons gee hierdie dinge vir jou sodat jy mag begin om ‘n waardering te hê vir wie hierdie indiwidueel is en wat hulle moes gedoen en die lank reis hulle moes neem. Jy wat vir alles ongeduldig is kan nie verbeeld die geduldigheid wat hierdie vereis het en die verdraagsaamheid wat dit vereis het en die sterkte en verantwoordelikheid hierdie vereis het.

God wil hê dat jy die proses van Openbaring verstaan. God wil hê dat jy die lewe van die Boodskapper verstaan, as jy kan. God wil hê dat jy hierdie met jou hart voel en nie dit slegs met jou idees onderskei nie.

God wil hê dat jy die belangrikheid van die Openbaring weet en wat dit geneem het om dit in die wêreld te bring, vir die Boodskapper en vir diegene wat met hom gebly het en vir so baie lank met hom gereis het, gedurende die lank periode waar hy in onbekendheid sou moet bly – voorbereidend, bouend, studerend.

Hierdie is die gesaligdes van die Boodskapper, nie omdat hulle so gloeiend manjifiek is nie, maar weens wat hulle in staat was om te doen, die getrouheid wat hulle betoon het, en die dapperheid en toewyding wat hulle lewens beweeg het.

Sien hierdie in kontras met elkeiemand en alles om jou, en jy sal begin om die mag en die betekenis van hierdie vir jou lewe om te verstaan. Want jy ook hê ‘n groter bestemming en doel en kan leer van die lewe van die Boodskapper. Maar jy is nie geroep om te doen wat hy geroep is om te doen nie. Jy was nie in die wêreld gestuur om te doen wat hy in die wêreld gestuur was om te doen nie, maar om hom en andere te bystaan in eenvoudige en nederige maniere maar met ‘n groot gees, die groot sterkte en geduldigheid wat die Boodskapper sover betoon het.

Die Hemel kyk op hom met groot waardering, maar ook met groot behoefte. Die Hemel kyk op sy vrou en sy seun as die sleutel vir sy sukses. Die Hemel kyk op diegene wat na die Openbaring geroep is met groot voorneme, want nou is hulle belangrik, meer belangrik as hulle eens weet of besef.

Dit is die Wil van die Hemel dat God se Boodskap in ‘n betydse manier vir die wêreld gegee word, om genoeg mense voor te berei om die groot verandering wat na die wêreld kom en die mensdom se ontmoeting met lewe in die heelal, ‘n werklikheid wat niemand in die wêreld vandag verstaan nie.

Daardie is waarom God die werklikheid en geestelikheid van lewe in die heelal as deel van die Openbaring geopenbaar het. God het die Groot Golwe van verandering wat na die wêreld kom geopenbaar sodat mense mag aandagtig en ingelig wees en hierdie groter perspektief kry, wat groter helderheid, bedoeling en betekenis vir hulle lewens en bedrywighede sal bring.

God berei jou nie voor vir die Hemel alleenlik nie. God berei jou voor om met die werklike wêreld te behandel en die Nuwe Wêreld wat kom wat baie weinige mense in die wêreld nog kan sien.

Jy ook moet die nederigheid hê om die Openbaring te ontvang. Jy moet die sterkte en aanhouvermoë hê om die Stappe na Kennis te neem. Jy moet die dapperheid hê om met vrae te leef wat nog nie beantwoord kan word nie. Jy ook moet die roeping leef wat t ver buite jou intellek en jou begrip uitstrek. Jy ook moet die Vier Pilare van jou lewe bou – die Pilaar van Verhoudings, die Pilaar van Werk en Verskafskap, die Pilaar van Gesondheid en die Pilaar van Geestelike Ontwikkeling – al die dinge wat die Boodskapper moes doen en vir so lank gedoen het.

Jy sal sy lewe meer volledig verstaan as jy die reis jouself neem en sien hoe werklik uitdagend dit is, en hoe onmeetlik lonend dit is, en hoe verwarrend dit mag wees vir jou begrip en vir jou idees van jouself. Want sy doel is om jou buite hierdie dinge te neem in ‘n groter lewe, ‘n groter diens en ‘n groter doel in die wêreld.

Die Boodskapper is nou in die wêreld. Hy is ‘n ouder man. Dit sou ‘n groot eer en seën wees vir jou gedurende sy lewe hom te ontmoet en van hom te leer en sy betoning in jou hart te hou en sy gawe van Openbaring te ontvang, wat vir jou die lewe sal gee wat jy altyd in ander dinge gesoek het.

Die Hemel seën hom en seën almal wat hom kan ontvang. Hy is ‘n nederige man. Maar in die Hemel is hy bekend, en hy staan met daardie groot Boodskappers wat in die verlede die mensdom geseën en gelei het.

Die Herkoms van die Boodskapper

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op August 1, 2012
in Boulder, Colorado

Mense hê geen idee wat dit beteken om ‘n Boodskapper te wees nie of hoe Boodskappers geselekteer of voorbereid word nie. Hulle wil helde aanbid of hulle altesaam ontken.

Hulle wil glo dat die Boodskapper die Boodskap is, maar die Boodskap is altyd groter as die Boodskapper. Mense sal hul hele gesigspunt en benaderingswyse baseer op hul houding teenoor die Boodskapper, maar die Boodskap is altyd meer belangrik.

Mense kan nie met die Boodskap leef nie, so hulle kwel oor die Boodskapper. Maar hulle verstaan nie die Boodskapper nie. Hulle het geen idee waarvandaan die Boodskapper kom nie en hoe die Boodskapper geselekteer word bo en verby elkeiemand anders nie. Baie mense dink daar kan nie een Boodskapper wees nie. Daar moet baie Boodskappers wees, of hulle hulleself behoort om ‘n Boodskapper te wees.

In ‘n wêreld van Afgeskeidenheid, een verteenwoordigend ‘n groter eenheid sal verkeerd opvat en verkeerd waargeneem word. Dit kan nie vermy word nie.

Die Engelagtige Leërskaar, die Engelagtige Vergadering, selekteer die Boodskapper vir elke presies wêreld waar ‘n Boodskapper vereis is. En ‘n Boodskapper word slegs geselekteer op tye van groot verandering, moeilikheid en geleentheid vir ‘n ras, vir ‘n sekere wêreld. Sulke groot draaipunte kom net baie ongereeld.

In weervil van die groot gebeure wat in jou wêreld op enige bepaalde tyd gebeur, sal die Boodskappers net baie ongereeld kom. In die tussentyd, sal daar profete wees – gewend waarskuwings of stellend standerde vir opdrag. Daar sal visionêres wees. Daar sal hervormers wees. Daar sal advokate wees.

Maar die Boodskapper bring ‘n hele nuwe werklikheid. Hierdie indiwidueel is nie een wat waarskuwing gee van die groot gevare van die toekoms of die huidige dag net nie, of hoër standerde of ‘n groter visie van vrede, samewerking en gelykmatigheid onder die menslike familie verskaf nie, want daar is baie wat hierdie kan doen. Maar slegs ‘n Boodskapper van God kan ‘n hele nuwe werklikheid bring en met verloop van tyd die bewustheid en die bewussyn van groot nommers van mense verander, selfs affekterend die houdings van die hele menslike ras.

‘n Profeet kan nie hierdie doen nie, wat profete praat van wat nou of in die naby toekoms gebeur. Hulle voorspellings is nie vir alle tyd en vir alle volke nie. Hulle is spesifiek aan sekere volke en plekke en gebeure.

Diegene wat ‘n hoër standerd leer, hulle moet ‘n standaard versterk wat alreeds gegee geword het, baie keer oor, deur andere wat na so ‘n waardevolle diens geroep was.

Maar die Boodskapper bring ‘n hele nuwe werklikheid. Hulle word nie verwag om elke behoefte van die dag te voldoen nie of elke probleem of krisis van die uur te oplos nie. Hulle bring iets om die hele benaderingswyse en toekoms van die mensdom te verander.

Boodskappers word veroordeel en gekruisig en verniel omdat mense kry nie wat van die Boodskapper hulle wil hê nie. Hulle kry nie rykdom of groter sekuriteit of voordele of spesiale gunste nie – begiftigings van God.

Die Boodskapper aanwys na die hede en na die toekoms en bring ‘n nuwe werklikheid in die wêreld. Mense wat behoeftig en ambiseus is kry nie vanuit hierdie wat hulle in die oomblik wil hê nie, en so draai hulle weg van die Boodskapper. Hulle ontken die Boodskapper. Hulle veroordeel die Boodskapper. Hulle soek vir iemand wat hulle reg nou gaan bevoordeel in die maniere hulle wil hê en voorskrywe. Hulle hê geen idee wat hulle aankyk nie. Hulle het geen idee wat hulle beoordeel nie. Hulle het geen idee wat hulle groter behoeftes werklik is nie – die behoefte van die siel.

Hierdie is ‘n dilemma vir alle volke in die wêreld – ryk of arm, van enige nasie of kultuur of godsdienstige verwantskap. Hulle is nog nie bewus nie van die groot behoefte van die siel nie. Die weinige wat so doen, reik binne hul tradisies of buite hul tradisies. Hulle reik om hierdie verbinding binne in te vind, hierdie verbinding met God, en hierdie verbinding met hulle toekoms en hulle bestemming en hulle doel om in die wêreld te wees. Elkeiemand anders is soos beeste wat in die veld bewei, tevrede net om voer vir die dag en meer plesiere vir môre te hê en beskerm te wees, óf gewettig of ongewettig, van die gevare van die wêreld.

God praat aan diegene wat hê en diegene wat nie hê nie. God praat aan diegene wat regeer en diegene wat regeer word. God praat aan diegene wat eerlik is en diegene wat oneerlik is. God praat aan diegene wat ryk is en diegene wat baie arm is.

Die Boodskapper bring ‘n Boodskap vir hulle almal. Hy is nie ‘n hervormer nie. Hy is nie net ‘n advokaat nie. Hy is nie net ‘n visionêre nie. Hy is nie net ‘n profeet wat van die gevolge of gevare in die wêreld vandag waarsku nie. Hy bring ‘n werklikheid vir elkeiemand wat hom kan ontvang, in nederigheid en eerlikheid. En sy teenwoordigheid in die wêreld sal alles anders wat bedreiglik en manipulerend en selfsugtig en griewend en onvergewengesind en kwaad is, in kontras gooi.

Maar die Boodskapper is nie perfek nie, want geen van die groot Boodskappers het perfek gewees nie. En die Boodskapper is nie ‘n god nie, want geen van die groot Boodskappers het gode gewees nie.

Sy herkoms is van buite die wêreld. Hy was deur die Engelagtige Teenwoordigheid geselekteer en voorberei om by die wêreld by ‘n sekere plek en op ‘n sekere tyd te ingaan.

Sy bestemming was om basiek onderwys te word oor die mensdom en die menslike toestand en afsonder te wees van die wêreld genoegsaam dat sy groter beloftigeid en roeping later in sy lewe kon gebeur wanneer hy ‘n punt van rypheid bereik het.

Sy lewe was uitgeplan, jy sien, ongeleke as elkeiemand om hom. Sy lewe was werklik uitgeplan en waggehou oor. Hierdie is die werklikheid van al die Boodskappers. En dit is die werklikheid van die Boodskapper wat vandag in die wêreld is, bringend ‘n Nuwe Openbaring van God.

Want God het weer gepraat om die mensdom voor te berei vir die gevare om in ‘n verminderende en agteruitgaande wêreld te leef en die groot en onsigbare gevare van kontak met invallende kragte vanuit die heelal, wat hier is om voordeel van menslike swakheid, ambisie en oneenheid te neem.

Die Boodskapper het die Boodskap buite die wêreld gegee geword, nie intellektueels nie, maar by ‘n dieper verdieping van die verstand inboesem, buite die gebied en die bereik van die intellek. Wie kan hierdie verstaan? Wie in die wêreld vandag kan hierdie verstaan, maar ‘n baie weinige?

Hy sou ‘n nederige man wees. Hy sou onderwys wees, maar nie baie onderwys nie. Hy sou deur die wêreld beïnvloed wees, maar nie baie deur die wêreld beïnvloed nie. Hy sou oplettend van andere wees, maar nie geboeid deur andere wees nie. Hy sou beskikbaar, oop en ontvanklik moet bly deur al die formatiewe jare van sy lewe.

Baie moeilik om te bereik, is hierdie, sonder Goddelike toesig. Terruggehou van groot loopbane. Terruggehou om hom in verhoudings te pleeg todat hy sy ware maat ontmoet het. Terruggehou van belangstellings en stokperdjies. Terruggehou om ‘n advokaat of ‘n hervormer te word. Terruggehou vir jare en jare, hy het die standerde van die samelewing gefeil, die verwagtings van die samelewing gefeil, die verwagtings van familie gefeil – wagtend, voorbereidend vir die oomblik van Inisiasie.

Vir God se Boodskapper op hierdie tyd, dit het op die ouderdom van 33 gebeur. Hy sou ‘n baie lank tyd moet wag. Die Boodskap was binne in hom, maar buite sy bewustheid. Hy het dit soos ‘n geheime lading gedra. Want die lading moet geheime wees sodat dit nie mee ingemeng kan word nie. Dit kan nie voortydig geopenbaar word nie. Dit kan nie misgebruik, verkeerd toewys en misverstaan word nie. Dit moet vir die Inisiasie wag, die Groot Strale van Inisiasie, wat hom so geweldig sou slaan dat dit sy hele lewe sou verpletter en hom in ‘n heeltemal nuwe rigting stuur.

Mense dink dat die groot Boodskappers almal baie vroom is, baie suiwer, het nooit ‘n fout in die lewe gemaak nie. Hierdie is dwaasheid. Natuurlik het hulle almal foute in die lewe gemaak. Sommige van hulle het baie daarvoor gely.

Wat hulle Boodskappers gemaak het was die mag van die Boodskap in hulle ingeboesem en hulle vermoë om die verlokkings, die tragedies en die drukkings van die wêreld te teenstaan tot so ‘n tyd waar hulle Inisiasie kon begin. En hierdie kon nooit gebeur sonder Goddelike toesig en versigtige bestuurding van hulle lewens nie. Mense dink hierdie toesig beskikbaar vir elkeiemand is, maar daardie is nie die geval nie.

In alle gevalle, die Boodskappers het nie geweet wie hulle was nie of wat hulle dra nie of wat dit vir die toekoms kon beteken nie totdat die punt van Inisiasie en die proses van Inisiasie wat sou volg wat hulle voort deur baie draaipunte in die toekoms sou dra. Tyd en plek was baie belangrik hier, en die trap van ondersteuning hulle van sekere indiwiduele ontvang het was baie belangrik hier.

Hierdie is wragtig ‘n unieke indiwidueel in die wêreld, en het altyd gewees. Hoewel hulle [wêreldlike] herkomste gewoon en nederig is in meeste gevalle, eindig hulle as die belangrikste mense in die wêreld.

Hulle is deur die Engelagtige Teenwoordigheid gestuur. Hulle is met die Boodskap inboesem, wat groter is as hulle, wat groter is as hul begrip, wat groter is as enigiets hulle hulleself kon bedink. Dit hê die Mag van God binne daarin. Dit hê die mag van Inisiasie.

Geen Boodskapper kon hierdie opdink nie. Geen Boodskapper kon van hierdie bedink en hierdie saamstel nie. Hierdie is nie ‘n lering gebaseerd op ‘n eklektiese benaderingswyse of ‘n hersiende uitgawe van bestaande tradisies nie. Geestelike onderwysers rondom die wêreld in alle tradisies doen hierdie, maar die Boodskapper bring iets groter.

Die Boodskapper is nie manjifiek nie. Die Boodskapper is nie so vreeswekkend dat elkeiemand om hom onmiddelik hierdie persoon se belangrikheid en uniekheid besef nie.

Hierdie het nooit die geval vir God se Boodskappers gewees nie. Hulle was sleg behandel. Hulle was geignoreer, of ontken, of wreedaardig behandel – nouliks ge-erken deur diegene om hulle. Slegs ‘n baie weinige het hierdie erkenning gehad, en hulle sou ‘n belangrike deel speel in die Boodskapper se ontwikkeling en vroeë ministerskap en later suksesse.

Nou vir die eerste keer, word die mag van Openbaring meteens rondom die wêreld gegee – nie in een volkstam nie, nie in een spesifieke landstreek nie, nie in een belangrike plek in die wêreld nie. Want die wêreld nou is verbind, en die Boodskapper sal aan die hele wêreld praat, en die hele wêreld kan ook teen hom draai. Die geleentheid is onmeetlik, maar die gevare daarin betrokke is ook.

Soos altyd, sal godsdienstige figure bedreig word eers sy stem gehoor word, eers die impak op mense groei, eers sy Boodskap begin om vashou te neem. En hoewel hy nie hier is om regerings te aantas of wreedaardige diktatorskappe te verslaan of ewigsins rewolusionêr in hierdie manier te wees nie; hoewel bring hy vrede, samewerking en gelykmatigheid, sal hy soos ‘n vyand behandel word deur diegene wat beweer om godsdienstig te wees, deur diegene wat beweer om God en God se Wil te verteenwoordig, deur die volgelings van al die vorige Boodskappers.

Baie sal hom as ‘n vyand en ‘n bedreiging beskou. Hierdie wys vir jou hoe ver hulle werklik is van die Bron van hul eie tradisies en hoe swak is Kennis binne in hulle, die groter verstand wat God vir alle mense gegee het.

Dit sal makliker wees vir die gewone persoon om die Boodskapper te erken. Dit sal makliker wees vir die persoon wat weinige vooropgestelde opvattings en geen belegging in die samelewing hê nie om die Boodskapper te erken.

Jy kan hom ontken. Jy kan hom verloën. Maar hy het die Boodskap, en hy bring dit voort, in die suiwerste vorm moontlik.

Jy kan nou die Stem van Openbaring eens hoor, wat nooit tevore moontlik was nie en wat nooit tevore gebeur het nie. Ja, Engelagtige Stemme het gehoor geword pratend aan baie spesifieke dinge, en hierdie het somtyds opgeneem geword, maar ‘n Nuwe Boodskap van God het nooit in sy suiwer vorm opgeneem geword nie.

Om die Boodskapper te erken, moet jy die oë waarmee om te sien en die ore waarmee om te hoor hê. Jy moet gewillig wees om jou vooropgestelde opvattings en jou ergernisse teen godsdiens en jou vastige oortuigings oor God, godsdiens en geestelikheid tersy lê om ‘n suiwer en werklike ervaring te hê.

Die Boodskapper sal nie godsdienste van die wêreld veroordeel nie, maar hy sal in kontras dieselfde essens van hulle Lerings verskaf wat verlore, vergeet of ontken geword het.

Hy sal ‘n nuwe werklikheid in die wêreld bring wat alle godsdienste sal verg om hul primêre en grondige idees en oortuigings weer te vasstel. Hoewel hê hy geen geweld binne in hom nie, sal hy die tafels onderstebo draai deur sy verkondiging, deur sy teenwoordigheid in die wêreld en deur die Openbaring sigself.

Mense sal besete word oor wie hy dink hy is of sê hy is en wie hy kon wees omdat hulle bang vir die Openbaring is. Hulle kan nie met die Openbaring behandel nie, so hulle word voorbesete met die Boodskapper. Hulle sal kla. Hulle sal hom van dinge beskuldig. Hulle sal dink dat vir die Openbaring waar te wees, hoef die Boodskapper hulle kriteria te voldoen. Hulle sal kla, asof hulle weet wat die kriteria vir die Boodskapper is. Sulke dwaasheid en hovaardigheid, maar baie mense hou hierdie gesigspunte en baseer hulle idees op hulle.

O, hy moet gee vir mense wat hulle wil hê, of hulle sal nie hom wil hê nie. Alle Boodskappers het hierdie grondige en onvermybare dilemma onder die oë gesien.

Hy is nie hier om jou wat jy wil hê te gee nie. Hy mag nie vir jou eens gee wat jy dink jy in die oomblik nodig nie. Maar hy gee vir jou die pad na jou eie persoonlike openbaring, na jou herstelling en jou verlossing. En hy bring dit vir jou in die helderste terme moontlik.

Hy praat nou aan ‘n geletterde wêreld, so die Lering is nie in pastorale terme aangetrek en verborge nie, of anekdote of stories wat menslike kommentaar moet verg vir mense hulle betekenis te verstaan.

Die Openbaring word suiwer en eenvoudig gegee. Maar dit is so diep dat mense sal met dit in ‘n nuwe manier moet wees, want dit is nie ‘n intellektuele onderneming nie. Dit is ‘n kwessie van die hart en van die siel.

Die Engelagtige Vergadering verstaan die predikament om iets so magtig en suiwer in die wêreld te bring, en die krisis dit sal skep vir mense oor of hulle hierdie kan ontvang en aanvaar, en die uitdaging dit vir hulle sal gee om hul eie lewens te hervorm en hulle verbinding te stig met Kennis, die groter Intelligensie wat God vir hulle gegee het, wat wag om ontdek te word.

Dit is vir hierdie rede dat die Openbaring die Stappe na Kennis by dieselfde begin van die Openbaring verskaf het dat die pad gestig sou wees en nie later geskep word deur vindingryke volke nie, en dat die helderheid en bedoeling helder gestig sou wees, en nie later hergestig word per diegene wat nie die Boodskapper geken het nie.

Die risiko van korrupsie is so groot. Die risiko van misvertolking is so groot. Die risiko van misverstaan is so groot. Daardie is waarom die Openbaring herhaaldelik is – herhalend weer en weer sy doel, sy doelwit, sy pad en die belemmerings en probleme wat mense onder die oë sal moet sien om te begin om ‘n ware verhouding te kry met hulle dieper inbors, en die kans te hê om hulle groter doel in die wêreld te ontdek, en al die vergifnis en herbeskouing wat hierdie sal verg, aangesien hoe hulle hulleself en die wêreld vandag sien.

Die Boodskapper bring nie vrede nie. Hy bring uitdaging. Hy bring geleentheid. Hy bring herstelling. Hy bring werk. Hy bring ware verhouding. Hy bring die Goddelike Wil en Doel in die wêreld.

Hy bring die Openbaring wat die mensdom van ineenstorting binne die wêreld en van die risiko van onderwerping van buite die wêreld kan red. By bring dinge wat so groot is dat mense nooit nie van hulle eens gedink het nie.

Hy praat aan die behoeftes van die toekoms sowel as die hede. Hy praat aan die behoeftes van die mense ‘n eeu van nou af wat sien voor hulle ‘n wêreld rampspoedig verander. Hy praat aan diegene wat in die toekoms die Groter Gemeenskap van lewe onder die oë sal moet sien en selfs diegene wat op hierdie oomblik kontak ervaar.

Hy bring die oplossing vir ‘n duisende vrae en probleme, verby wat mense vandag weet waarvan – wat menslike vryheid en soewereinteit sal beveilig en skep in die heelal, waar vryheid skaars is, waar alles kort van invalling sal gedoen word om voordeel van ‘n swak en argelose mensdom te neem.

Mense weet niks van hierdie nie. Mense weet niks van die werklike gevare wat vandag voor die wêreld staan. Hulle leef in hul eie klein droom, voorbesete met hulle behoeftes en hulle probleme. Hulle hê geen idee nie van wat gaan die menslike beskawing bedreig, albei van binne in en van buite af. Maar die Openbaring bring hierdie bewustheid.

Want slegs God kan openbaar hoe die lewe in die heelal is lyk, en hierdie is deel van die Openbaring. Slegs God kan openbaar wat kom oor die horison vir die mensdom, en hierdie word in die Openbaring geopenbaar. Slegs God kan aan die dieper behoeftes van die hart en die siel praat, en hierdie is die sentrum van die Openbaring. Van die behoeftes van die hele wêreld, albei nou en in die toekoms, na die grondige en kern behoeftes van jou die indiwidueel, op hierdie oomblik, praat die Openbaring van al hierdie dinge, want hulle is almal verbind, jy sien.

Die Boodskapper praat van lewend ‘n groter lewe in diens vir ‘n wêreld in nodigheid. Seker, is hierdie nodigheid groeiend met elke verbygaande dag en sal verhoog verby wat mense vandag estimeer.

Hy roep mense uit hul treurige poging na self-vervulling, hulle tragedies, hulle predikamente, hulle betrapping, [roepend] mense uit politieke en sosiale en godsdienstige verdrukking om die stem te vind wat God binne in hulle gesit het vir hulle om te vind en te volg.

Vir hierdie, sal hy ontken en veroordeel word deur diegene wat in ander dinge beleg het, deur diegene wie se gesigspunte bedreig word; wie se posisie in die lewe gevra word; wie se waardes, etieke en vastige oortuigings in twyfel gegooi word deur sy verkondiging en deur die inbors van die Openbaring sigself.

Die Engelagtige Teenwoordigheid weet dat as hy genoeg mense binne die wydte van sy tyd kan reik, sal die Openbaring in die wêreld vashou neem. Maar baie dinge het die Boodskapper uitstel. Mense het nie beantwoord nie wat bestem was om so te doen. Daar het finansiele terugsettings gewees, baie ernstige siekte en die groot uitdaging om die onwetendheid en voorbesettings van die mensdom te deurbreek.

Daardie is waarom enigiemand wat aan die Boodskapper kan beantwoord moet wragtig beantwoord. En tyd is van die essens, want hy is ‘n ouder man, en sy teenwoordigheid in die wêreld is van kritieke belangrikheid vir die toekoms van die mensdom.

Hierdie keer, het die Engelagtige Teenwoordigheid die Boodskap voorgestel voordat die Boodskapper eens homself sou verkondig. In daardie manier, het die Boodskap volgehou geword. Dit het afgedruk geword. Dit het gestig geword. Selfs as die Boodskapper môre ramp sou ontmoet, is die Boodskap daar, en daar is genoeg mense nou om vir dit te praat en dit voort te dra. Hierdie is om usurpasie en korrupsie te verhoed, want die Boodskap praat helder, sonder ‘n groot behoefte vir menslike kommentaar of ingryping.

Tog bevat die Boodskap meer as wat afgedruk is en wat opgeneem geword het. Daardie is waarom as jy die Boodskapper kan reik en die Boodskap hoor, sal jy dinge hoor buite wat afgedruk en opgeneem geword het.

Want hy dra die Boodskap binne in hom soos ‘n vuur. Dit brand. Maar dit maak die siel warm en belig die landskap. Die Vuur van Kennis binne in die Boodskapper is ongeleke as enige vuur in die wêreld. Dit is so magtig selfs hy kan nie dit vir lank periode van tyd staan nie.

Jou verhouding met hom is belangrik. Jy besef nie die belangrikheid daarvan nog nie. Maar hy moet korrek gesien word. Hy moet van die siel en die hart gesien word. Hy moet gehoor word, en die inbors van Openbaring moet genoegsaam verstaan word sodat jy die groot geleentheid wat hierdie vir jou en vir die wêreld gee, kan verstaan.

Want dit sal eeue wees voordat ‘n verder Boodskap gestuur word. Hierdie is dit. Hierdie is die een. Hierdie is die werklike Boodskap vir die wêreld vir hierdie tyd en vir die tye voor.

Misluk om te beantwoord hier, en die gevolge sal groot wees vir jou lewe en vir die wêreld. Jy sal nie jou bestemming vind nie. Jy sal nie jou roeping vind nie. Jy sal verlore op see wees met elkeiemand anders – rondtastend, soekend, lydend. Kennis binne in jou sal lewendig wees, maar jy mag nie ‘n manier vind om met dit te verbind nie. En jou ergernis teen die wêreld sal groei terwyl die wêreld verminder. En jou verdriet en jou benoudheid sal vergroot terwyl menslike lyding om jou vergroot. En jy sal hulpeloos en hopeloos voel betreffend jou posisie in die heelal, want jy het nog nie die mag van Kennis gevind om jou te verlos nie.

Hierdie is die gevolg om op ‘n tyd van Openbaring te leef. Dit is nie net ‘n kwessie van hierdie bo daardie te kies nie. Dit is nie een lering teen ‘n ander lering nie. Dit is die kritieke ding wat wat die hele verskil sal maak. Sukses en mislukking hier is heeltemal beslissend vir die indiwidueel, vir jou.

Hierdie is waarom mense dink dat Openbaring nie weer kan gebeur nie omdat hulle werklik wil nie met die uitdaging en die geleentheid en die herskatting wat dit verg en voorstel moet behandel nie. Beter om met oude Openbarings wat goed gestig is te leef, waar menslike kommentaar het hulle so volledig bedek dat dit moeilik is om werklik te verstaan waaroor die Openbarings in die eerste plek gepraat het.

Hulle [die oude Openbarings] het die vestiging geword. Hulle het die instelling geword. Hulle het die aanvaarde norm geword. Daar is indiwiduele wat hul ware waarde erken en probeer om hierdie waarde te leef. Maar vir die meeste mense is hierdie net wat van hulle verwag is in hulle kultuur en nasie – om te glo en te volg, ten minste tot sommige trap, maar nooit met groot ernstigheid of ware toewyding nie.

So in hierdie omgewing wat in die gedrang is, het God weer gepraat en ‘n Boodskapper in die wêreld gestuur, vanuit die Engelagtige Vergadering en Leërskaar gestuur om ‘n nuwe werklikheid te aflewer, om mense uit hulle selfvoldaanheid te skud, om mense uit die skadus van hulle verlede te roep, om helderheid en oplossing te bring waarheen daar net opinie en spekulasie is, om mense buite oortuiging en hul intellektuele begrip te neem na ‘n groter werklikheid van erkenning en verlossing.

As jy die herkoms van die Boodskapper kan verstaan, sal jy begin om jou herkoms en wat jou in die wêreld gebring het te verstaan, wat ‘n heeltemal verskillende manier is om na jou lewe te kyk – jou huidige lewe, jou verlede lewe en jou toekoms – en inderdaad ‘n opmerklike manier om na die wêreld te kyk. Want daar sal geen veroordeling hier wees nie, slegs erkenning en vasberadendheid en groot medelydendheid vir die mensdom terwyl dit sukkel om sy werklike sterkte te vind op ‘n tyd van Openbaring.

Wie is die Bondgenote van die Mensdom?

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op Februarie 3, 2011
in Seattle, Washington

Die mensdom is nie alleen in die heelal nie, want die heelal julle sal ontmoet is vol intelligente lewe. Lewend in ‘n goed-bevolkte en lank-gestig streek van die ruimte, julle wêreld sal sigself in ‘n groter buurt vind.

Binne hierdie buurt is baie magtige nasies wat uitgestrekte netwerke van koophandel geskep het wat streng regeer word. En meeste nasies in hierdie streek van die ruimte is afhanklik op hierdie netwerke vir die wesenlike hulpmiddels wat hulle nodig om hul tegnologie te ondersteun en, in sommige gevalle, wesenlike hulpmiddels net om die basiese vereistes van die lewe te verskaf.

Die wêreld, daarom, is nie in sommige ver en onverkende streek van die heelal nie. Julle nabyheid aan hierdie groot stigting van lewe gee julle sekere voordele en sekere nadele.

Julle voordeel is dat oorlog en oorwinning onderdruk is in hierdie streek van die ruimte. Hulle word onderdruk om orde te volhou en sekuriteit en veiligheid te verskaf vir die groter netwerke van nasies en hul koophandel met mekaar. Nadat hulle deur lang periode van oorlog en mededinging en konflik gegaan het, het hierdie groter netwerke gestig geword.

In hierdie streek, word oorlog onderdruk en volslae oorwinning is nie toegestaan nie. So as ‘n nasie wens om voordeel en invloed in ‘n ander wêreld te kry, soos ‘n opkomende wêreld soos julle eie s’n, moet hulle meer subtiele middels gebruik en ander agente gebruik om so ‘n ingryping te uitvoer.

Julle sien voor julle, dan, ‘n nie-menslike heelal waarheen vryheid skaars is, ‘n heelal wat vreemde en selfs vyandelik aan julle teenwoordigheid sal lyk as julle die grense van hierdie sterrestelsel sou ontsnap.

Hier sal julle vind dat julle weinige vriende en bondgenote hê. Maar tot julle voordeel, is daar ‘n netwerk van vry nasies in hierdie streek van die ruimte wat nie deelneem in hierdie uitgestrekte netwerke van koophandel nie. Hulle het, met verloop van tyd en deur groot inspanning, hulle afsondering en hulle vryheid om te fungeer [sonder] uitwendige inmenging gestig.

Want dit is altyd moeilik vir ‘n vry nasie om te bestaan rondom onvry nasies. Dit is ‘n delikate toestand en dit het ‘n voortgaande uitdaging gewees vir daardie vry rasse wie julle mag beskou om die Bondgenote van die Mensdom te wees.

Dit is belangrik om hierdie groter perspektief te hê. Andersins, sal julle nie verstaan wat weerhou julle potensiale bondgenote nie en hoekom hulle inmeng nie in die wêreld vandag nie. Hulle het, deur geheime middels, ‘n expedisie gestuur om naby die Aarde te wees om die alien Ingryping te betuig wat hier gebeur – ‘n Ingryping uitgevoer deur meer beginsselose rasse en organisasies wat soek om beheersing van die wêreld en sy mense te kry deur subtiele en oorredende maniere.

Julle Bondgenote is hier om wysheid en leiding en die perspektief te verskaf wat die mensdom sal nodig om die buurt van die ruimte waarin julle verskyn en wat julle voordele en nadele hier is, te begryp.

Inderdaad, is daar groot nadele omdat ander wêrelde julle wêreld met benyding sien, en hulle sien die mensdom in sy kryglike, verdeelde staat vernielend die rykdom en die waarde van hierdie wêreld. Hierdie, meer as enigiets anders, het tot die Ingryping wat hier vandag gebeur gelei.

[Die Bondgenote se] expedisie wat hier is [in die lokale heelal] om hierdie Ingryping te waarneem en op sy bedrywighede en voorneme te berig fungeer hier sonder die bewustheid van die vry nasies se regerings. Hierdie is baie belangrik om te verstaan. Want hierdie regerings kon verantwoordelik gehou word vir die feit dat die mensdom voordeel kry van hierdie vry nasies, wat oortree die ooreenkomste wat die vry nasies gestig het – ooreenkomste van nie-inmenging in die affêre van die Groter Gemeenskap.

Sulke is die prys hulle moes betaal om die Groter Gemeenskap uit hul streke te hou en voortgaande inmenging en pogings na oorreding te vermy wat hulle vir so baie lank geplaag het.

Dit is vir hierdie rede dat die Bondgenote nie hulleself sal beskryf nie, of hulle name gee nie, of van hul tuiswêrelde praat nie. Want hierdie expedisie fungeer om die mensdom in die geheim te dien, sonder die bewustheid of goedkeuring van groter magte, selfs sonder die bewustheid en goedkeuring, amptelik pratend, van die regerings van hul eie nasies.

Dit is ‘n delikate toestand. Om hierdie te verstaan, moet jy werklik beskou die moeilikheid om vryheid te stig en vol te hou onder die groter magte waar vryheid onderdruk en vermy word. Dit is ‘n probleem dat die mensdom sal onder die oë moet sien as dit voortgaan, as die menslike familie verskyn in ‘n Groter Gemeenskap van intelligente lewe.

Hoe volhou ‘n ras soos julle s’n sy vryheid en self-bepaling onder die teenwoordigheid van magtige en oorredende magte wat sal soek om julle vertroue, julle eenheid en julle dapperheid te ondermyn?

Dit is nie ‘n stryd van wapens nie. Dit is nie ‘n stryd van militêre mag nie. Dit is ‘n stryd van wil en voorneme, ‘n stryd wat uitgespeel word [in] die verstandelike omgewing – ‘n groot omgewing van invloed waar magtiger verstande kan swakker ene beïnvloed, ‘n omgewing waaroor die mensdom baie min weet.

Die vry nasies in hierdie deel van die heelal soek om vryheid te bevorder waar ook al hulle kan. Hulle sien julle wêreld as tonend groot beloftigheid omdat geestelikheid en godsdiens nie verniel of vergete hier geword het. Hulle sien die mag van Kennis, die groter geestelike mag, nog lewend in indiwiduele, in weervil van die mensdom se erg mislukkings en dwase bedrywighede.

Die Bondgenote van die Mensdom het ‘n reeks Briefings in die wêreld gestuur om die mensdom te aanraai en voor te berei vir sy verbintenis met die Groter Gemeenskap. Hierdie Briefings voorstel inligting wat niemand op Aarde kon skep of vir hulleself weet nie. Hulle skep ‘n perspektief wat die mensdom nie huidig hê nie betreffende die vooruitsigte vir kontak en die gevolge van kontak.

Die Briefings korrigeer baie van die mensdom se valse aanmatigings en oningeligte oortuigings – aanmatigings en oortuigings wat julle baie wondbaar aan vreemde manipulasie en oorreding maak. Die Briefings hulleself aanmoedig die mensdom se onafhanklikheid in die heelal en die belangrikheid om vreemde nasies nie te toegestaan om hulle belangstellings hier te stig nie en afhanklikheid op hul vreemde tegnologie te bevorder nie.

Hierdie is ‘n groot diens vir ‘n unbehoedsame en onvermoedende mensdom, wat glo die heelal óf ‘n groot leeg plek afwagtend ondersoeking is of dat dit vol goedaardige en etiese rasse van wesens is wat gretig sou wees om die mensdom te bystaan in sy soektog vir tegnologiese oplossings en groter mag.

Hierdie naïef en dwase perspektief, natuurlik, beteken dat julle oningelig en ongeleerd oor die werklikhede van lewe buite julle grense is. Julle dink nog dat tegnologie die mag van die natuur kan oorkom.

Die Bondgenote van die Mensdom Briefings, saam met God se Nuwe Openbaring vir die mensdom – die Nuwe Boodskap vir die mensdom – sal jou ‘n baie helderder en meer korrek begrip gee. Want jy nodig hierdie as jy met wysheid, omsigtigheid en onderskeiding sal voortgaan.

Ná die publikasie van die eerste stel Briefings van die Bondgenote van die Mensdom, was die Bondgenote se posisie in hierdie sterrestelsel ontdek, en hulle was gedwing om te vlug. Nou moet hulle berig van ‘n verborge lokasie ver buite julle sterrestelsel.

In die derde stel van Die Bondgenote van die Mensdom Briefings, praat hulle oor die werklikhede van die lewe – van koophandel, interaksie wat in julle buurt van die ruimte bestaan – en die vereistes vir vryheid wat die mensdom sal moet bevorder en te ondersteun as dit self-genoegsaam en self-bepaalde sal bly in ‘n Groter Gemeenskap van lewe.

Dit is belangrik vir jou om te verstaan dat die Skepper van alle lewe, deur die Engelagtige Teenwoordigheid, het hierdie vry rasse aangeroep om hierdie bystand vir die mensdom te verskaf. Hulle is hier en gelei deur ‘n Goddelike missie, die expedisie sigself.

Die regerings van die vry nasies sal beweer om geen kennis van hierdie expedisie te hê nie, want hulle het baie min kennis daarvan. Hierdie word deur ‘n groter krag en stel Magte in die heelal gelei – Geestelike Magte dienend die Skepper van alle lewe, soekend om vryheid te ondersteun waar ook al dit gestig kan word.

Dit is belangrik vir jou om te verstaan dit die Bondgenote van die Mensdom het ‘n skuld om te betaal, want hulle was deur ‘n expedisie in ‘n vroeër tyd bedien wat hulle gehelp het om hulle van die greep van ingryping te vry, openend die pad vir hulle om hul vryheid en selfregering in die heelal te stig. Hulle het nou ‘n geleentheid om hierdie skuld her te betaal deur om ‘n gelyksoortige diens vir die mensdom te verskaf, as julle julleself sien ingryping voor julle en al die gevare en ongelukkigheid dit kan bring.

Die mensdom weet nie van sy wondbaarheid in die ruimte nie. Julle dink nog die heelal daar is om julle te dien, dat julle spesiaal is en dat enigiemand wat hier sou kom sou hier kom soekend om julle te bystaan, om julle te verlig of julle van julle eie foute te red. Sulke is die misvattings van ‘n geïsoleerde ras, wat nooit sigself by die werklikhede van die Groter Gemeenskap moes aanpas nie.

Daarom, word groot bystaan vir die mensdom gebring – groot bystand verskaffend wysheid en kennis wat die mensdom nie vir sigself kan verskaf nie, groot bystand wat per die Wil van die Skepper gevra geword het en uitgevoer word per sekere indiwiduele van verskeie verskillende wêrelde. Dit is ‘n expedisie wat baie gevaarlik vir sy deelnemers gewees het en ‘n groot hoeveelheid tyd geneem het.

Daarom, wanneer jy begin om die Briefings van die Bondgenote van die Mensdom te studeer, is dit belangrik om te beskou die risikos wat geneem geword het om hierdie wysheid te verskaf en die onmeetlike belangrikheid van die wysheid en perspektief wat in hierdie lerings verskaf word.

Neem hulle ter harte en dink diep van hulle. Vra jou vrae, maar verstaan dat jy by dieselfde begin van jou Groter Gemeenskap onderwys is en jy sal met sekere vrae moet leef wat nog nie beantwoord kan word nie, boudend terwyl jy voortgaan ‘n groeiende en bondige begrip van die mensdom se voordele en nadele.

Daar is baie stelle oë wat die wêreld op hierdie tyd dophou. Daardie is deel van julle nadeel. Maar militêre oorwinning sal nie hier gesoek word nie omdat die wêreld te waardevol is, en die vreemde rasse wat soek om hulleself hier te stig nodig die mensdom as hulle arbeidsmag – ‘n toegewende en willige arbeidsmag – want hierdie vreemde rasse kan nie woon in hierdie omgewing nie, vir redes wat jy nie sou gis nie.

Dit is ‘n toestand wat korrek verstaan moet word, wat ‘n groot hoeveelheid inligting en perspektief verg en ‘n korreksie van baie idees wat nog algemeen in die wêreld vandag is.

Een persoon het verkose geword om die Bondgenote van die Mensdom Briefings te ontvang. Hy is die indiwidueel wat ook God se Nuwe Openbaring ontvang om die mensdom voor te berei vir die groot verandering wat na die omgewinge van die wêreld toe kom en vir die mensdom se ontmoeting met die Groter Gemeenskap sigself. Hy het deur die Heer van die heelal gelei geword deur die Engelagtige Teenwoordigheid, en hy het ook die ontvanger van die Bondgenote van die Mensdom Briefings gewees, Briefings wat deur die Heer van die heelal gelei en gevra geword het deur die Engelagtige Teenwoordigheid.

Jy moet sien dat hierdie moes deur een persoon gekom wat in die wêreld vir hierdie doel gestuur was, om hierdie rol te dien. Andersins, sou die boodskap ontheilig word, en dit sou seker verlore word as dit vir meer as een indiwidueel gegee was, met baie verskillende weergawes en vertolkings.

Dit het Boodskapper dekades geneem om voor te berei om die Nuwe Boodskap te ontvang en die Bondgenote van die Mensdom Briefings te ontvang. Die Briefings hulleself was op baie onderskeie datums ontvang, met lank periode van tyd intussen waar heeltemal geen kontak het gebeur nie.

Die Briefings was beskikbaar gemaak met die bystand van die Engelagtige Teenwoordigheid, gekommunikeer deur ‘n geestelike middel wat nie die gebruik tegnologie verg nie, ‘n middel van kommunikasie wat die Ingryping sigself nie kon onderskep of vertolk nie. Weer, hierdie was gedoen om die lokasie van die Bondgenote se expedisie te beskerm, sowel as die suiwerheid en integriteit van die boodskap sigself.

Ons gee jou hierdie perspektief en hierdie agtergrond sodat jy die beduidendheid en die inbors kan verstaan van die kommunikasies wat in die wêreld vandag gestuur word van daardie vry nasies wat in julle streek van die ruimte bestaan.

Dit is nie ‘n maklike ding om te beskou omdat daar ander boodskappe is wat in die wêreld op hierdie tyd gestuur word – boodskappe van die Ingryping, pratend van die edelheid van hul teenwoordigheid hier en die mensdom se afhanklikheid op hul leiding en hul wysheid, pratend van verhewe wesens en groot koningryke en stigtings en ‘n netwerk van rykdom en welvaart wat die mensdom aanmoedig is om deel daarvan te word.

Hierdie is die verlokkings en die lokmiddels van die onvry nasies, pratend aan die mensdom se vrese en ambisies. Baie mense het onder hierdie oorreding geval. Baie indiwiduele in leierskap posisies van regerings en koophandel en godsdiens word deur sulke dinge geswig, word groot mag, groot rykdom en voordeel belowe.

Binne die Bondgenote van die Mensdom Briefings, sal jy ‘n baie verskillende voorstelling hoor, een wat van die mensdom se aangebore sterkte, dapperheid en vermoë praat. Dit sal die mensdom aanraai om nie enige tegnologie van die Groter Gemeenskap te ontvang nie, want dit word geoffer net om afhanklikheid te ontwikkel – afhanklikheid op vreemde magte en die groot netwerke van koophandel. Eers julle word op hierdie dinge afhanklik vir julle tegnologie of basiese vereistes, sal julle vryheid verlore word, en julle sal van ver af regeer word om die terme van verbintenis te voldoen.

Dit neem groot hart om hierdie dinge onder die oë te sien, maar sien hulle onder oë jy moet doen, want hierdie is jou wêreld. Julle isolasie in die heelal is klaar. Van hier voort, sal daar pogings na oorreding en ingryping wees. Die Bondgenote sal nie hier inmeng nie. Hulle sal nie basisse in die wêreld stig nie of probeer om menslike waarneming te manipuleer of leiers van regering, koophandel of godsdiens te verlok nie. Hulle weet dat die mensdom moet [sy] vryheid op sy eie kry, sonder buitekantse beheersing en manipulasie.

Hierdie is ‘n gevaarlike tyd vir die mensdom, want julle hulpbronne agteruitgaan, en julle klimaat word altyd meer onvastig. Julle omgewing versleg. Altyd groter nommers van mense drink van ‘n stadig krimpende bron.

Hierdie is ‘n gevaarlike tyd vir die mensdom, want julle is wondbaar aan oorreding en manipulasie en bedrieëry, wetend min of niks oor die werklikhede van lewe in die heelal of hoe julle vryheid volgehou en beskerm moet word as julle verskyn in hierdie groter arena van lewe.

Die Bondgenote van die Mensdom soek geen verhoudings nie met die mensdom omdat hulle erken die mensdom nie gereed is vir kontak nie. Die mensdom het nog nie die rypheid, die eenheid of die onderskeiding nie om vriend van vyand te onderskei en die ingewikkeldhede van die lewe te verstaan waar duisende rasse op mekaar inwerk.

As jy van hierdie vir ‘n oomblik dink en verbeeld hoe moeilik is dit om ooreenkomste of onderhandelings te stig met rasse wat verskillend dink, verskillend lyk en verskillend konsepte, verskillende geskiedenisse, verskillende prioriteite hê, sou dit julle menslike onderhandelings eenvoudig en duidelik vergeleke daarmee laat lyk.

Dit is ‘n uitgestrekte en ingewikkelde toestand, en julle moet opgroei om deel te neem in hierdie heelal van lewe. Julle kan nie opgeskote en vernielend en aggressief wees nie, want julle sal vind julleself alleen, met groot teenstand om julle.

Vir die mensdom self-genoegsaam en ‘n soewereine ras te wees, vry van buitekantse regering en beheersing, moet julle dan volg wat die Bondgenote Briefings vir julle verskaf. Die Bondgenote sal nie kom om die mensdom van ingryping te red per die gebruik van krag of militêre middels nie, want hierdie sou hulle selfregering in die heelal verniel, wat hulle eeue geneem het om stig.

Hulle gee jou die wysheid wat jy nie vir jouself kan gee nie. Hulle gee jou die perspektief jy nie vir jouself kan gee nie. Hulle gee jou die inligting jy nie jouself kan verkry nie. Dit is nou tot die mensdom, die sterkte van die mensdom, die integriteit van die mensdom en die mensdom se inheemse wysheid om julle te leer hoe om die Ingryping te teenwerk en julle vermoë en julle sterkte as ‘n ras te bou.

Hierdie sou beteken die ophou van konflik in die wêreld en ‘n ver groter samewerking tussen nasies as wat huidig bestaan, of wat ooit bestaan het. Wat sal die stukrag vir hierdie wees maar die bedreiging om ‘n heelal onder die oë te sien waarheen vryheid skaars is en waar baie die wêreld met benyding dophou?

Jy besef nie wat ‘n prys hierdie wêreld is en waarom ander nasies sou hier ingryp om te probeer om dit vir hulleself te red, gebruikend die mensdom as net ‘n hulpmiddel in and van sigself.

Dit is tyd nou vir jou om op te groei en van groter dinge te dink – van die welstand van jou planeet te dink, van die vastigheid van jou omgewing te dink, van wêreld sekuriteit nou te dink en nie net die sekuriteit van jou eie nasie nie.

Dit is ‘n toestand wat dapperheid en objektiwiteit verg, die gewilligheid om dinge te leer wat jy nooit tevore geleer het nie en die gewilligheid om te besef wat die mensdom geleer het deur sy lank en moeilike geskiedenis betreffend ingryping en die gevare aan die vryheid en self-bepaling van die inheemse volke.

Die hele mensdom is nou die inheemse volke van die wêreld sienend Ingryping voor hulle – ‘n Ingryping wat hier is om julle vir sigself te gebruik, vir sy eie rykdom en verwerwing.

Jy besef nie die biologiese rykdom van hierdie wêreld, en die hulpmiddels wat binne die ingewikkelde web van lewe hier bestaan wat so nagesoek word en waardeer word in ‘n heelal van onvrugbare planete.

Daar is soveel vir die mensdom om te leer. Daardie is hoekom God het ‘n Nuwe Openbaring in die wêreld gestuur en het die Bondgenote van die Mensdom aangeroep om hulle wysheid en hulle raad te verskaf om te help in hierdie groot inspanning om die mensdom te onderwys en die mensdom te aandagtig oor die groot gevare en geleenthede wat bestaan as dit staan by die drumpel van die ruimte.

Die Openbaring van die Nuwe Boodskap en die belangrikheid van die Bondgenote van die Mensdom Briefings behoort nie om onderskat te word nie. Hulle verteenwoordig te belangrikste dokumente in die wêreld vandag en die grootste behoeftes voor die mensdom, wat vir so baie nog onbekend is.

Jy is gelukkig om hierdie te ontvang. Jy is geseënde om hierdie te ontvang. Gaan nou voort met ‘n dapper hart, en veroorloof jouself om te ontvang die gawe van liefde van die Skepper van alle lewe en die versekering dat julle het ander rasse in die heelal wat die mensdom se vryheid en onafhanklikheid ondersteun. Betyds, sal jy kom om te afhang op hierdie twee groot bronne van gerief soos nooit tevore nie.

Die mag en die teenwoordigheid van Kennis wat binne in elke persoon leef is die groter intelligensie binne in die indiwidueel. Dit is hierdie groter intelligensie waaraan die Nuwe Boodskap praat en waarvan dit praat. Dit is hierdie groter intelligensie wat die Bondgenote van die Mensdom expedisie probeer om te ontvlam en vir jou te kommunikeer.

Hierdie hou die geheime van die mensdom se geestelikheid en die beloftigheid van julle groter bestemming in die heelal – ‘n bestemming as ‘n vry en self-bepaalde volke. Maar julle bestemming is nie verseker nie. Die uitkoms is onseker. Jy as ‘n indiwidueel moet groot geloof hê in die mag van Kennis binne in jouself en binne in andere om die gety in die mensdom se guns te draai.

Die risiko aan die mensdom se vryheid in die heelal en die agteruitgaan van die wêreld waarin julle woon is die twee groot motiverings vir menslike vryheid en eenheid, vir die mensdom se wysheid en groter samewerking.

Maar hierdie twee bedreigende werklikhede kan die mensdom ook in konflik, oorlog en ontneming lei, leidend na seker ondewerping aan vreemde magte. So die risikos is baie groot, en die belonings om korrek te kies is onmeetlik, plaveiend die pad vir ‘n groter toekoms vir die menslike familie.

Laat hierdie jou begrip wees.

Ingaan by die Groter Gemeenskap

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op Mei 27, 2011
in Boulder, Colorado

God se Nuwe Openbaring maak die deure oop aan ‘n heelal van intelligente lewe, verskaffend perspektief, insig en begrip nooit tevore beskikbaar nie.

Die menslike familie besef nie sy wondbaarheid aan hierdie Groter Gemeenskap nie en ewemin sy verhouding met hierdie Groter Gemeenskap nie.

Lewend in isolasie vir so baie lank, jou hele opvatting van jouself, jou opvatting van die Skeppingswerk en die Goddelik, baie geassosieerd is met hierdie een wêreld alleenlik. En tog het so baie mense in die wêreld vandag wortels in die Groter Gemeenskap, want baie van hulle vorige ervaring [het gebeur] daar tevore hulle in hierdie wêreld, in hierdie lewe gekom het.

Maar natuurlik, is die mensdom uit in die ruimte uitsendend, natuurlik baie dwaaslik, en dus is julle teenwoordigheid goed bekend vir julle bure en vir ander groepe wat hierdie wêreld met groot interesse dophou.

Vir sommige, het julle vir ‘n baie lank tyd gestudeer geword. Terwyl hulle mag julle dieper inbors onbegryplik vind, julle uiterlike opdrag kan maklik onderskei word en is baie voorspelbaar.

Julle staan by die drumpel van ‘n heeltemal verskillende werklikheid, ‘n nie-menslike werklikheid – ‘n heelal waar menslike waardes en strewings nie universeel gedeel is nie, ‘n heelal waar jou bestaan en waar jou belangrikheid van klein of geen konsekwensie is, behalwe vir daardie rasse wat soek of om menslike vryheid in die wêreld te ondersteun of daardie rasse wat soek om dit weg van jou te neem.

Die Groter Gemeenskap sal verander hoe jy sien jouself, hoe nasies hier op mekaar inwerk en die hele prioriteit van die mensdom. Sy impak kan uiters voordelig wees as jy dit korrek kan verstaan.

Dit is die Groter Gemeenskap wat julle sal wys dat julle kan nie julle onophoudelike konflikte hier op Aarde bekostig nie, dat julle hulpbronne hier waardevol is en julle self-genoegsaamheid van die grootste belangrikheid is.

Met hierdie bewustheid, sou julle nie aanhou om die wêreld te mors teen die vreeslike tempo wat julle nou so doen nie. Julle sou nie dwaaslik dink dat die heelal daar vir die neem is eers julle die rykdom van hierdie wêreld uitput. Julle sou verstaan dat hierdie alles is wat julle hê.

Hierdie wêreld, hierdie sonnestelel, is alles wat julle hê. Buite hierdie, gaan julle in by gebiede wat besit of beheer word deur andere, en julle kan nie hierdie weg van hulle neem nie.

Julle weet nie die reëls van verbintenis in die heelal of die verhoudings tussen nasies of wat toegestaan is en wat nie toegestaan is nie in hierdie Groter Gemeenskap van lewe. Julle is soos die kind wat by die metropool ingaan – onskuldig, aanmatigend, onbewus.

Mense wil baie dinge hê van besoekers hier. Hulle verwag baie dinge. Mense voel hulle baie belangrik is in die heelal en dat andere sou natuurlik hierheen kom om julle te help en vir julle te gee wat julle wou gehad en genodig het. Hulle wil dink dat hierdie kontak baie positief en voordelig sou wees omdat hulle nie die sterkte, die dapperheid of die voorbereiding hê om dit in enige ander manier te beskou.

God se Openbaring verskaf jou ‘n venster aan hierdie Groter Gemeenskap van lewe, ‘n venster wat slegs God kon verskaf. Want daar is niks in die heelal waarvan God nie bewus is nie.

Geen ras kan seker so ‘n aanspraak maak nie. Geen ras hê die begrip van selfs hierdie een sterrestelsel nie. Geen ras hê ‘n begrip van die dieper inbors van die mensdom nie. Selfs daardie weinige rasse in hierdie gebied van die ruimte wat vry en self-bepaalde is, selfs hulle kan nie volledig verstaan wat die menslike inbors werklik beteken nie.

Maar elkeiemand in die heelal soek hulpmiddels, en die meer tegnologiese bevorderde nasies is baie afhanklik op hierdie. Jy reik nie ‘n plek waar hierdie behoefte ophou om te bestaan nie omdat as jy bevorder tegnologies, verhoog die behoefte in reaksie daarop.

Die mensdom weet nie dit by ‘n groot drumpel is nie, ‘n groot draaipunt, ‘n draaipunt wat ‘n toekoms ongeleke as die verlede sal skep. Lewend in ‘n agteruitgaande wêreld, ‘n wêreld van agteruitgaande hulpbronne en krimpende geleenthede, julle sien nie julle groot wondbaarheid aan die ruimte nie.

Julle grense is onbewaak. Julle mense is onbewus. Julle regerings is opgeneem in hul inwendige moeilikhede en probleme met mekaar.

Hierdie wêreld, so ‘n pragtige plek, so ryk biologies, met so baie belangrike hulpmiddels wat so moeilik is om te vind in ‘n heelal van onvrugbare wêrelde.

Die Openbaring van God moet jou ontwaak aan die werklikhede, die moeilikhede en die geleenthede om in ‘n Groter Gemeenskap van lewe te verskyn. Geen van God se vorige Openbarings moes hierdie doen nie omdat die behoefte nie daar was nie. Die mensdom het nie so ver vooruitgaan nie.

Maar nou het julle ‘n globale beskawing – opgebreek, gekonflik, vernielend, agteloos en onverantwoordelik, maar dit is nietemin ‘n wêreld beskawing. Julle het globale kommunikasie. Julle het ‘n globale koophandel, en vir baie mense, ‘n groeiende globale bewustheid. Dit is op hierdie punt dat ingryping probeer sal word. Dit is op hierdie punt dat die mensdom word ‘n prize om te eis.

Want diegene wat hier kom en wat alreeds hier is kan nie woon in die biologies ingewikkelde wêreld wat julle bewoon en waarby julle aangepas is nie. Hulle nodig menslike bystand. Hulle nodig menslike getrouheid. Hulle nodig menslike deelneming ten einde om oppergesag en beheersing hier te kry. En hulle sal voordeel neem van julle verwagtings, julle begeertes, julle fantasies en julle ergernisse om hierdie toestand vir hulleself te stig.

Kyk na die geskiedenis van ingryping in julle wêreld. Kyk hoe maklik het inheemse volke geswig aan die teenwoordigheid van vreemde ingryping. Hierdie moet nie julle noodlot wees nie.

As jy begin om te dink binne hierdie groter arena van lewe, sal jy begin om dinge te sien wat jy nie tevore kon sien nie, en jy sal sien dat menslike eenheid en samewerking nie net ‘n wenslike toekomstige doelwit of ‘n voorkeure keuse is nie, maar pleks ‘n noodsaaklikheid om die vryheid en die toekoms van die menslike familie te verseker.

Die Ingryping soek nie om julle te verniel nie, maar om julle te gebruik, om julle vir hul eie doelwitte te gebruik. Hierdie is ‘n werklikheid jy kan nie ontsnap nie, en die bedrog wat op die menslike familie gewerp sal wees en die pasifikasie wat dit op die menslike familie sal werp om self te onderwerp, te inwillig, baie sterk en dwingend is.

Omdat hulle vertroue in menslike leierskap en instellings verloor het, sal mense na ander magte in die heelal kyk om hulle te lei, glo vurig dat ‘n voordelige krag sal kom hier om die mensdom te herstel en van sigself te red. Dit is hierdie verwagting, hierdie wens, hoe bewusteloos ook al dit mag wees, dat die Ingryping vir sy eie doelwitte sal benut.

Julle vryheid is so waardevol, tot watter mate ook al dit in hierdie wêreld gestig geword het. Dit het deur groot inspanning en menslike opoffering gekry geword. Dit moet met groot waaksaamheid beskerm word.

Julle is net met mekaar besorg in hierdie betref. Maar nou hê julle groter besorgings, en met daardie besorgings, ‘n groter behoefte om onderwys te word oor lewe in die heelal en bereid te word vir die betekenis van hierdie moeilike en gevaarlike verbintenis.

Diegene wat aan die mensdom geallierd is, die vry rasse, hulle sal nie ingryp hier nie, want ingryping vir hulle is [‘n] skending. Hulle besef dat selfs as hulle julle sekerheid en vertroue kon kry, sou hulle ‘n beheersende teenwoordigheid hier moet volhou om julle by die Groter Gemeenskap in te lei. Hierdie, kan hulle nie doen nie. Hulle besef dat die mensdom sal moet sukkel en ly selfs om na ‘n punt van erkenning en verantwoordelikheid te kom betreffend sy toekoms en bestemming hier.

Hulle kan slegs aanraai. Hulle sal hulle Briefings stuur, die Briefings van die Bondgenote van die Mensdom. Hierdie het hulle gedoen as deel van God se Nuwe Openbaring, want die Skepper weet dat julle moet besef dat julle nie totaal alleen in die heelal is en dat vryheid en self-bepaling bestaan en deur andere bereik geword het. Maar hierdie is nie ‘n maklike prestasie nie, en dit het basiese vereistes.

Mense word geskok deur hierdie dinge, nie omdat hulle onwaar is of selfs dat hulle sensasiewekkend lyk, maar omdat hulle het nooit oor dit gedink nie, en hulle wil nie eens werklik dink daarvan nie, dit is so groot en ingewikkeld en uitdagend.

Maar hierdie is jou wêreld. Dit is hoekom jy het gekom. Jy het nie gekom om op ‘n pragtige planeet te slaap, maar om te help om dit te bewaar en die menslike familie te beskerm teen agteruitgaan en teen onderwerping.

Menslike konflk laat julle wegkwyn. Onwetend, dwaas en onbewus van wat by julle grense bestaan, menslike konflik laat julle wegkwyn.

Dit is tyd vir die mensdom om te verryp, op te groei, te besef dat julle in ‘n Groter Gemeenskap van lewe woon – ‘n Groter Gemeenskap julle nie kan beheer nie, ‘n Groter Gemeenskap wat buite jou inspannings, jou tegnologie en selfs jou begrip is.

Daardie is hoekom die Skepper van alle lewe bring die Openbaring oor die Groter Gemeenskap in die wêreld. Nou is dit tyd – as die mensdom staan by die rand van ‘n agteruitgaande wêreld, ‘n wêreld van agteruitgaande hulpbronne en groeiende ekonomiese en politieke omwenteling en onvastigheid; ‘n tyd wanneer die godsdienste van die wêreld het partygenote geword in ‘n voortgaande konflik en mededinging vir menslike aanvaarding en leierskap; ‘n tyd wanneer die armer nasies uitloop van hulpmiddels en die ryk nasies val in groot skuld.

Dit is die perfekte tyd vir ingryping. Dit is die noodsaaklike tyd vir ‘n groter menslike bewustheid om te verskyn en saam daarmee ‘n groter verantwoordelikheid aan die wêreld – nie net aan ‘n mens se nasie of ‘n mens se groep of ‘n mens se godsdienstige affiliasie nie, maar aan die hele mensdom. Want as nasies misluk, kan die hele wêreld misluk. As ingryping suksesvol in een deel van die wêreld is, bedreig dit die toekoms van elkeiemand hier.

Mense is vol ergernis. Hulle is vol behoeftes. Hulle is vol, in sommige gevalle, radelose behoeftes – armoede en verdrukking. Die leiers van die wêreld is óf blind of kan nie kommunikeer wat vir hulle vertel geword het, wat hulle sien en weet. Dus bly die volke van die nasies onwetend oor die grootste gebeurtenis in die menslike geskiedenis, die grootste uitdaging aan menslike vryheid en oppergesag en die grootste geleentheid vir menslike eenheid en samewerking.

Want julle sal nie in staat wees om met ‘n Groter Gemeenskap van lewe te verbind as ‘n krygende en gekonflikte stel volkstamme en nasies nie. Julle sal geen sterkte en doeltreffendheid daarheen hê nie, en julle wondbaarheid sal so duidelik aan andere wees.

Die mensdom verniel die rykdom van die wêreld, en daardie ook het ingryping gevra.

Daar is soveel vir jou om te leer. Dit kan nie in ‘n weinige woorde gekommunikeer word nie, maar in ‘n groot reeks lerings, wat deel van God se Openbaring is.

Hier moet ‘n Christene word ‘n Christene met ‘n Groter Gemeenskap bewustheid. Hier word ‘n Moslem ‘n Moslem met ‘n Groter Gemeenskap bewustheid. ‘n Boeddhist en ‘n Jood kry ‘n groter vergesig van lewe waaraan hul godsdienstige lerings toepaslik moet word. As godsdiens in die wêreld sal onderwys en inlig, moet dit hierdie groter vermoë en bewustheid hê.

Julle kan nie gekskeer in die gesig van die Groter Gemeenskap of in die gesig van die Groot Golwe van verandering wat alreeds in die wêreld gebeur nie. Dit is tyd om op te groei.

Die mensdom het groot sterktes. Julle het nie julle verbinding met die dieper Kennis wat binne in elke persoon bestaan verloor nie. Julle het nie ‘n reglementeerde, sekulêre, tegnologiese samelewing geword nie, wat so gewoon in die heelal is. Julle het nie julle vryheid of julle groter fyngevoelighede heeltemal verloor nie, hoewel word daardie met elke verbygaande dag bedreig.

Die behoeftes van die lewe is orals grondig. Bevorderde tegnologie ontlas jou nie heeltemal van hierdie behoeftes nie en feitlik kan hulle grootliks verhoog. Dink jy dat groot tegnologiese samelewings in die heelal nie radeloos vir hulpmiddels is, hulpmiddels wat hulle nie hulleself nou kan skep nie maar waarvoor hulle moet koophandel en onderhandel van ver, ver weg? Hulle het hul self-bepaling verloor. Hulle word nou beheer deur dieselfde netwerke van koophandel waarop hulle afhang.

Om vry in die heelal te wees moet julle baie self-genoegsaam wees, julle moet verenigde wees, en julle moet baie diskreet wees. Daardie is die vereistes wat elke nasie, elke wêreld, elke ras moet stig in ‘n Groter Gemeenskap van lewe.

Hier kan jy die gevaar en die verlokking sien vir die mensdom om tegnologie en hulpmiddels van buite die wêreld af te ontvang. Wat ‘n groot aantrekking daardie sou wees. Wat ‘n groot verlokking is daardie.

Eers julle julle self-genoegsaamheid verloor, word alles verlore wat julle waardeer. Want julle sal nie in staat wees om die terme van verbintenis te stig om toegang te kry aan daardie dinge waarop julle nou afhanklik geword het. Ander nasies sal julle opdrag en julle deelneming bepaal. Dit is ‘n feit van die lewe.

Julle kan nie julle lokale heelal per oorwinning neem omdat julle sal deur elkeiemand teengestand word. Hierdie is ‘n baie verskillende prent [as] julle rolprente en julle wetenskapsfiksie en julle fantasies, julle hope en julle ongesproke verwagtings.

Hierdie werp ‘n baie verskillende prent van die belangrikheid van menslike eenheid en samewerking hier op Aarde, die belangrikheid om menslike vryheid en die mag en teenwoordigheid van Kennis wat God binne in elke persoon geplaas het, te beveilig en te bou.

Hier is vryheid nie net om toegeeflik te word en onverantwoordbaar aan enigiemand of enigiets anders te word nie. Dit word ‘n wesenlike element van jou deelneming in die lewe. Hier kan jou groter gawes voortgeroep word, want jy besef jy is hier om die groot en ingevaarde behoeftes van die mensdom te dien. Hier alles binne in jou wat waar en onvervals is word geaktiveer en aangeroep.

Hier sal nasies ophou hul eindelose konflikte en probeer om vastigheid vir hulleself en hulle bure te skep om hul toekomstige welstand te verseker en hulleself te beskerm teen ingryping van die buitekant.

Die wêreld sal nie per krag geneem word, want daardie is nie toegestaan in hierdie deel van die heelal nie. Dit sal deur verlokking en oorreding geneem word, deur om te kapitaliseer op menslike swakheid en konflik, menslike bygeloof en onvervulde menslike behoeftes.

Brute krag word ongewoonlik gebruik in hierdie deel van die heelal. Groter, meer subtiele maniere word gebruik om die hulpbronne van die wêreld te beskerm en gesag te kry deur oorreding, bedrieëry en geheimhouding. Die mensdom is nog ‘n onhandige, geweldige ras in hierdie betref, maar selfs daardie verander hier op Aarde.

Ons gee jou hierdie perspektiewe omdat hierdie die Liefde van die Skepper verteenwoordig. Hoewel dit in die begin mag oorweldigend of vreesaanjaend lyk, is dit ‘n werklikheid waaraan jy bewus en gewoond moet word. Jy moet nou dink nie slegs vir jouself of vir jou gemeenskap of vir jou nasie nie, maar vir die hele wêreld omdat daardie sal jou noodlot en bestemming bepaal, en die welstand van jou kinders en die kinders van die wêreld. Dit is ‘n groot beweging in bewussyn, ‘n groot en noodsaaklike beweging nou.

Mense sal hierdie weerstaan, natuurlik. Hulle sal skuilplek neem in hulle godsdiens. Hulle sal skuilplek neem in hulle politieke ideologie. Hulle sal skuilplek neem in menslike redelikheid.

Maar lewe in die heelal is nie afhanklik op hierdie dinge nie. Die lewe gebeur as jy bewus daarvan is of nie, as jy bereid daarvoor is of nie. Dit is nie ‘n kwessie van perspektief nie. Dit is nie ‘n kwessie van ideologiese oriëntering nie. Dit is werklik oor aandag te skenk, om opmerksaam en voorwerplik en eerlik met jouself te wees.

Hierdie is ‘n groot uitdaging, maar ‘n noodsaaklike uitdaging, en ‘n verlossende uitdaging as dit eerlik en ongeveins ontmoet kan word. Jy het die oë waarmee om te sien en die ore waarmee om te hoor, maar jy kyk nie en jy luister nie.

Elkeiemand om jou lyk asof hulle behep, voorbesete of verdruk is. Wie sal met hulle praat? Wie sal hulle leer? Hulle mag nie Ons woorde hoor nie. Wie sal met hulle praat?

Jy hoef net om na die Openbaring te beduie, want jy jouself kan nie lewe in die heelal verduidelik nie. Jy jouself kan nie die Groot Golwe van verandering wat na die wêreld toe kom verduidelik nie. Jy jouself kan nie verduidelik wat menslike geestelikheid beteken by die verdieping van Kennis nie. Jy jouself kan nie Wysheid en Kennis vanuit die heelal verduidelik nie. Jy jouself kan nie die mensdom se groter bestemming en wat gedoen moet wees om dit te bereik verduidelik nie.

Vir hierdie moet jy aan die Openbaring draai, want die Openbaring is groter as wat enige een persoon kan verstaan. Beduie na die Openbaring, want daardie alleenlik hou die voorbereiding vir die mensdom se toekoms en bestemming in ‘n opkomende wêreld.

God gee die mensdom wat dit nie vir sigself kan gee nie. God aandagtig die mensdom aan die gevare en die geleenthede as dit staan by die drumpel van die ruimte. God aandagtig die mensdom aan die gevare en die geleenthede en noodsaaklikhede om in ‘n agteruitgaande wêreld te woon. God bring in die wêreld ‘n verheldering van die inbors en doel van menslike geestelikheid, ‘n inbors en doel wat so verlore en verduister in God se vorige Openbarings geword het.

Die Openbaring is uitgestrek. Dit praat van so baie dinge. Jy kan nie dit uitput nie, en jy moet dit gebruik en dit toepas en sy werklikheid met andere deel. Dit is net dan dat jy sal sien wat dit werklik beteken en hoekom dit noodsaaklik is en hoekom dit die grootste beloftigheid hou vir die toekoms en die vryheid van die mense van hierdie wêreld.

Want sukses is nie verseker nie. Baie volke in die heelal het onder oorreding en onderwerping geval. Dit het ontelbaar tye gebeur. Dit is die onontkombare uitkoms vir mense nie aandagtig en bereid te word om met ‘n groter arena van intelligente lewe te verbind nie.

Oppas jou eie fantasies en verwagtings. Vra hulle uit. Beskou hulle in lig van die werklikhede van die natuur en van die menslike geskiedenis.

As jy eerlik met jouself is, moet jy kom om te sien dat jy weet nie wat buite die grense van hierdie wêreld is, en dat hoopvolle verwagtings uiters verblinderend kan wees. Jy moet bereid wees vir enigiets en alles, net soos jy bereid moet wees vir enigiets en alles fungerend in hierdie wêreld in menslike verhoudings en deur die bedrwyighede van die lewe sigself.

Om vry te wees, moet jy sterk wees. Om sterk te wees, moet jou verstand helder wees. Jy moet helder sien. Jy moet die waarheid hoor. Jy moet voorwerplik wees oor jou lewe en omstandighede. Jy moet aan die wêreld kyk nie met ergernis of vermyding nie, maar met medelydendheid, geduldigheid en vasberadenheid. As jy die grondwerk vir ‘n nuwe toekoms hier sal smee, om jou klein maar belangrike rol hier te speel, dan moet jy hierdie benaderingswyse hê.

God se Plan Is om Elkeiemand te Red

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op October 14, 2014
in Boulder, Colorado

Vandag sal Ons praat van God se Groot Liefde vir die wêreld.

Lewend in Afgeskeidenheid, mense het gekies om in ‘n wêreld van moeilikheid te kom, ‘n wêreld van verandering, ‘n wêreld vergend gedurige aanpassing, ‘n wêreld van mededinging vir hulpmiddels, ‘n wêreld van skoonheid, maar ‘n wêreld van teenspoed ook. Hierdie is die natuurlike wêreld, wat jy mag bewonder, maar binne waarin jy moet leer om te oorleef. Dit is nie ‘n maklike taak nie.

Die Hemel het hierdie omgewing dwarsdeur die heelal geskep as ‘n plek vir die afgeskeidene te woon, vir diegene wat gekies het om vorm te ingaan en in hierdie manier geïndividualiseer te word. Dit is ‘n omgewing van groeite en uitstrekking, ‘n omgewing wat weinige in hierdie wêreld werklik verstaan.

Kiesend Afgeskeidenheid, jy het gehad om in ‘n baie verskillende omgewing te kom van daardie wat jy verlaat het. En verskillend is dit, wragtig. Jy kan nie jou Antieke Tuiste verbeeld, lewend in Afgeskeidenheid. En inderdaad is dit moeilik om lewe in ‘n fisieke omgewing te verbeeld wanneer jy in jou Antieke Tuiste woon, waarnatoe jy uiteindelik sal terugkeer.

Want God se Plan is om elkeiemand te red. Dit is ‘n Plan so pragtig, so perfek, jy kan dit skaars verbeeld – ‘n Plan nie net vir die menslike familie nie, vir hierdie een klein wêreld alleenlik nie, maar vir die hele heelal en die heelals buite dit en al die dimensies van fisieke bestaan en betoning.

Daardie is hoekom die antieke godsdienste kan jou nie werklik die volle prent gee nie, want hulle praat nie van lewe buite hierdie wêreld nie. Maar wat God buite hierdie wêreld doen is wat God hier doen.

Dus vir die eerste keer in die geskiedenis, word die groot begrip vir die menslike familie gegee as jy staan by die drumpel van die ruimte, as jy staan by die drumpel van intelligente lewe in die heelal te ontmoet – intelligente lewe wat alreeds in die wêreld is.

Vir die eerste keer in die geskiedenis, word jy ‘n groter vergesig van lewe gegee waarin jouself, jou lewe en jou doel om in die wêreld op hierdie tyd te wees, te verstaan. Maar om hierdie te sien en hierdie te verstaan, moet jy ‘n groter begrip hê, nie in antieke filosofië en teologië gebind, maar in ‘n groter begrip van God se Werk in die heelal gebind.

Vir die eerste keer in die hele geskiedenis, word hierdie vir die menslike familie gegee, nie as ‘n groot reis vir ‘n weinige mense om te neem en te ervaar, maar vir die veiligheid van die mensdom, die bewaring van die menslike beskawing en die ontwikkeling van ‘n groter vryheid in die wêreld, groter as enigiets wat ooit tevore hier gestig geword het.

Dan is die doel van kritieke belangrikheid. Moenie dink hierdie ‘n persoonlike reis van opgewondenheid is nie. Dit is ‘n bloudruk om die wêreld se godsdienste genoegsaam te verenig dat hulle hul teenstand aan mekaar sal eindig en begin om mekaar te ondersteun, elkeen gee unieke kenmerke, oefenings en begrip vir die menslike familie. Want God het hulle almal geïnisieer, en hulle is almal hier om die groeite en die bewaring van die menslike familie te dien.

Maar jy kan nog nie hierdie sien nie, want jy word in konflik en twis vasgesit. Jy word in oordeling en veroordeling vasgesit. Jy word in partydigskap en teenstand aan andere vasgesit. Jou opvatting van God is singulier ontbrekend in hierdie betref.

God is die Bron van al die wêreld se godsdienste, en tog veg mekaar heftig en inderdaad vir eeue het so gedoen. Standend by die drumpel van ‘n Groter Gemeenskap van lewe, julle kan nie meer hierdie vernielende en tragiese bedrywigheid bekostig nie.

God weet wat die mensdom moet hê. God weet wat kom oor die horison. God wil nie die mensdom sien misluk as dit verniel sy grondslag in die wêreld en as dit sien voor, onbereid, ‘n heelal, ‘n mededingende omgewing groter as enigiets jy hier op Aarde kan sien.

Hierdie is die Liefde van God. Jy is vry om lewend in Afgeskeidenheid te wees, want jy was geskep om vry te wees. Jy is selfs vry om jou Antieke Tuiste te verlaat. Jy is vry om in Afgeskeidenheid te leef, maar jou verbinding met God het nooit opgehou nie.

Deel van jou verstand is nog met God verbind. Deel van jou verstand kan aan God se Leiding, Mag en Teenwoordigheid beantwoord. Deel van jou verstand, buite die gebied en die bereik van die intellek, is nog met jou Antieke Tuiste verbind en met die hele Skeppingswerk buite die fisieke gebied.

Moenie dink hierdie te groot is vir jou om te verstaan nie, want hierdie is jou natuurlike staat waarvan Ons hier vandag praat. Dit het alles om te doen met hoekom jy in die wêreld is, wie jy moet ontmoet, wat jy moet doen en wat jy moet vermy as jy jou deel sal speel in God se Groter Plan vir die mensdom vir alle lewe in die heelal.

God is ver groter as enige godsdiens ooit bedink het of kon bedink, in hierdie wêreld of enige wêreld – ‘n God van ‘n biljoen, biljoen, biljoen rasse en meer, ‘n God van sterrestelsels buite hierdie een, ‘n God van die Skeppingswerk buite alle fisieke betoning. Geen teologie of filosofie kon hierdie vergesig van lewe, wysheid, mag en voorneme bevat.

So verstaan dat al jou godsdienstige oortuigings betreklik in inbors is, betreklik tot tyd, ruimte en verandering. Hulle is almal ‘n approksimasie.

Maar as hulle korrek verstaan word, sal hulle jou help om vorentoe te beweeg. Hulle sal jou help om jou lewe te organiseer en korrek te leef so jy opwek nie skaamte en onwaardigheid vir jouself nie.

Maar godsdiens word nie korrek bedink nie. Die Liefde van God word nou in versoeke vir wonderwerke en bedelings aangetrek. En God word nog as kwaad, wraaksugtig en straffend afbeeld by die kern van meeste van die wêreld se teologië.

Daarom, om die Liefde van God te verstaan, om God se Plan om elkeiemand te red te verstaan, moet jy die oë hê om buite waaraan jy gewoond is te sien, dalk buite wat jy geleer geword het. Buite jou godsdienstige en sosiale bedinging, tot ‘n sekere trap, moet jy sien.

En wanneer jy so doen, die betekenis van jou lewe sal begin om blykbaar te word. Jy sal voel asof jy het van ‘n tronk gevry geword, ‘n tronk binne in jou eie verstand, ‘n tronk van bedinging en godsdienstige oortuiging.

Want jy kry nie by die Hemel gebaseerd op oortuiging nie. Jou pad na die Hemel het om te doen met bydrae in die wêreld, op verdraagsaamheid, vergifnis en diens vir anders gebaseerd. Wees jy van enige geloof tradisie, wees jy van geen geloof tradisie nie, jou lewe is óf sinvol in hierdie saak of nie. Om neer aan God te buig beteken niks nie as jy sal nie volg wat God gegee het vir jou binne in jouself te volg nie.

Want God is nie aan die skrifte gebind, en wat God binne in jou gesit het is buite die skrifte. Laat die skrifte jou voorberei vir hierdie dieper verbintenis, maar laat hulle nie hierdie dieper verbintenis vervang nie.

Want deel van jou is nog met God verbind, en daardie is die deel jy moet leer om te erken, onder die ander stemme en aandrange in jou verstand te onderskei, die deel van jou jy wat jy moet leer om te volg, die deel jy in gemene hou met alle andere wat hier woon.

Elkeiemand is in die wêreld vir ‘n doel, maar slegs hierdie deel van jou weet wat daardie is en gebind is om jou te lei, indien moontlik, om jou rendezvous met andere te ontmoet, en jou voor te berei vir ‘n groter lewe van diens en vervulling hier.

Alles wat Ons vertel jou hier vandag sal jou voorberei om God se Plan om elkeiemand te red te verstaan.

God word nie deur jou foute geskok nie. God word nie deur al die tragedies van die mensdom hier op Aarde geskok nie – sy wreedheid, sy vernieling. God word nie deur jou foute, jou dwaasheid, jou self-waardevermindering, jou waardeverminding van andere geskok nie omdat God weet dat sonder hierdie Kennis om jou te lei, sal jy in deurmekaarheid leef, en vanuit deurmekaarheid sal kom foute, en vanuit foute sal kom wreedheid en geweld na jouself en andere.

God sal nie jou vir hierdie straf nie, want God weet dat as jy nie verbind is met die dieper Kennis wat God binne in jou gesit het nie, die deel van jou wat nooit God verlaat het nie, jou foute sal onontkombaar wees. Selfs as jy probeer om ‘n baie goed en regop lewe te leef, sal jy nog deurmekaar wees en gedurig agtergevolg word deur jou eie onsekerheid en treurigheid, en in veroordeling van die wêreld om jou.

Mense probeer in elke denkbare manier by hierdie te aanpas, óf positief of negatief, maar dit alles eindig werklik dieselfde. Want sonder Kennis, jy weet nie waarvandaan jy gekom het nie. Jy weet nie wat jy doen nie. Jy weet nie waar jy werklik in jou lewe moet gaan nie. En die hele tyd voel jy ‘n leegheid binne, erkennend, ten minste oombliklik hier en daar, dat jy leef nie die lewe jy bedoel was om te leef nie.

Selfs as jy rykdom en prag hê, selfs as dit lyk asof jy alles hê wat die samelewing as waardevol bêre, hierdie leegheid sal nog binne in jou woon tensy jy volg daardie wat jy moet volg, wat buite begrip is, maar wat die magtigste ervaring is wat jy in die lewe kan hê, eers jy hierdie verbintenis begin.

God weet jy nie heeltemal van die Hemel en die Skeppingswerk kon afskei nie. En in jou reis hier in fisieke werklikheid, sou jy sig daarvan verloor omdat dit so baie moeilik is om in hierdie omgewing te leef.

Jou natuurlike staat, jou natuurlike resonering met die Skeppingswerk, sou vervang word deur al die indrukkings van die wêreld; deur die pyn van die wêreld; deur die dwaashede van die wêreld; deur die lokmiddels van andere, dwingend jou te aanpas, dikwels baie onnatuurlik, by jou omstandighede, by jou familie, by jou kultuur, by jou godsdiens totdat jy so verwronge word dat jy geen opvatting van jouself hê nie. Jy is ‘n vreemde vir jouself. Jy beoordeel jouself soos jy alle andere beoordeel, gebaseerd op indrukkings en waardes wat deur jou kultuur in jou ingedril geword het, wat nie inheemse is vir wie jy is nie.

God verstaan hierdie dinge. God het Kennis binne in jou gesit om jou te lei, jou te beskerm en jou na ‘n groter lewe van diens in die wêreld te lei.

Maar hierdie verg ‘n nuwe benaderingswyse. Terwyl Die Pad van Kennis het deel van elke wêreld godsdiens gewees, dit het weergehou geword, so die mense van die wêreld kon dit nie hê nie, kon nie daarvan hoor nie. Weergehou, deur regerende magte. Weergehou, deur kerklike liggame. Weergehou, deur leiers van nasies.

Hierdie soort vryheid was onbekend in die antieke wêreld behalwe in baie ongewone uitsonderings en in die wêreld vandag is dit in groot dele van die wêreld onbekend. Dat mense innerlik gerig kon wees lyk soos ‘n bedreiging aan die samelewing, vir regering, vir vastigheid, vir kultuur.

Maar as jy kon verstaan wat Ons hier vandag sê, sou jy verstaan dat Kennis binne in jou nie teenstand aan Kennis in ‘n ander kan wees nie. En hierdie is die groot vredemaker in die wêreld.

Jy mag vredesooreenkomste maak. Jy mag die aggressie van oorlog weerhou. Jy mag nasies en volke weerhou van mekaar te aantas, maar jy het nie bereik wat werklik geverg sal wees om ‘n gelykmatige en regverdige samelewing hier te stig nie.

God het ‘n dieper gewete binne in alle mense gesit. As hierdie bedek word, sal hulle dit nie ervaar nie, behalwe dalk hier en daar, in oomblikke van vrees of skuld of deurmekaarheid.

Die deel van jou wat nooit God verlaat het nie is regverdig. Dit is nie in teenstand aan andere nie. Gesigspunte sal verskil. Benaderingswyse sal verskil. Begrip sal nie dieselfde in hierdie wêreld wees nie. Maar Kennis kan al hierdie dinge tussen mense van verskillende nasies, verskillende godsdienste, verskillende kulture, verskillende oriënterings, oorry. Al hierdie dinge wat tussen mense staan, wat mense afskei, wat mense in konflik met mekaar gooi kan oorgery word deur waarvan Ons hier vandag praat.

Want God se Plan is om elkeiemand te red. Maar God se Plan is nie wat mense dink of verstaan nie. Hierdie sal tyd neem, maar tyd is niks vir God nie. Tyd is alles vir jou, wat in tyd leef en jouself moet besorg om nie tyd te mors nie – die tyd van jou lewe, die waarde van jou lewe, die tyd hier wat jy gegee geword het.

God se Plan is om elkeiemand te red. Hierdie sal die godsdienstige oortuigings en die filosofië van die wêreld se godsdiente verander. Maar dit moet gegee word met ‘n hele Nuwe Boodskap van God, want dit is nie net ‘n idee alleenlik nie Dit skep ‘n hele nuwe begrip, ‘n begrip wat inheemse is vir wie jy is, wat by elkeiemand toepas, wat by ander rasse in die heelal toepas, wat by die hele heelal toepas. Want God het ‘n verskillende Plan vir elke enkel klein wêreld nie.

Die God waarvan Ons praat is so uitgestrek, en tog praat God in die intiemste deel van jou – ‘n plek geheilig, ‘n plek ewig, ‘n plek so diep. Jy moet na hierdie diepte gaan as jy sal verstaan en die outentiese ervaring van verbintenis hê waarvan Ons hier vandag praat.

God se Plan is om al die afgeskeidene oral terug te eis, want jy kan nooit werklik heeltemal van God afgeskei wees nie. So selfs as jy Hel op Aarde skep vir jouself en andere, is jy nog met God verbind.

Kennis is met jou – hier, daar en oral. Jy kan dit nooit verloor nie. Dit kan nooit weg van jou geneem word nie. Jy kan dit vergeet. Jy kan dit ontken. Jy kan weg daarvan hardloop. Jy kan ‘n lewe afsonderlik daarvan leef. Maar dit is altyd met jou.

Jy is vasgemaak aan die Hemel, jy sien. Maak nie saak hoe vernederend jou lewe is wêreld is nie, maak nie saak hoe wreed jou omstandighede nie, maak nie saak hoe vreeslik die politieke of godsdienstige onderdrukking waaronder jy leef nie, jy is nog in hierdie manier verbind, en hierdie is hoe God sal jou red.

God gee nie om oor jou godsdienstige oortuigings nie. Hulle waarde is net tot die trap waarnatoe hulle kan jou met hierdie dieper intelligensie verbind, hierdie dieper deel van jou waarvan Ons praat.

Om ‘n wonderlike of korrekte oortuiging te hê sal nie die gat tussen jou en jou Bron oorbrug nie. Om in een van die groot Boodskappers wat vanuit die Engelagtige Vergadering na die Aarde toe gekom het te glo is nie genoeg nie.

Jy moet volg daardie wat vir jou gegee was om te volg. Jy moet jou lewe volgens hierdie leef, binne in godsdiens of buite godsdiens, waarookal jy bestem is om te wees. Hierdie is hoe God sal jou red.

Wanneer jy jou leer hier in die wêreld voltooi het, sal jy by ‘n groter Vergadering aansluit wat lewe in hierdie wêreld oorsien om diegene wat agter bly te help. Jou bereikings sal nie gemors word nie.

Wanneer jy nie meer nodig om in hierdie wêreld te wees of in fisieke werklikheid te leef nie, jou opleiding is nog nie volledig nie. Jy sal by ‘n verdieping van diens ingaan om diegene wat agter bly te help. Hierdie is hoe God sit elkeiemand lewend in Afgeskeidenheid aan die werk vir die redding van almal. ‘n Plan so pragtig jy kan nie eens verbeeld hoe dit werk nie. ‘n Plan so volledig dat dit nie in tyd kon misluk nie.

Maar tyd is jou probleem, jy sien, want jy verswak in tyd. Jy ly in tyd. Jou lewe word misbestee. Jy gaan nêrens nie. Jy vind nie daardie wat jy moet vind nie en doen nie daardie wat jy moet doen nie. Nie nog nie. Dalk is jy naby. Dalk is jy ver weg.

Hierdie is die Roeping van die Hemel. Hierdie is hoe God sal elkeiemand red. Om hierdie te aanvaar, moet jy leer om ag vir jouself en vir andere te hê. Jy moet jou foute sien as die gevolg om sonder Kennis te leef. Jy moet sien dat die tragedies, die foute en die konflikte van die mensdom alles die gevolge is van mense nie bewus van hierdie dinge waarvan Ons praat te wees nie.

Sonder Kennis, sal mense met hulle idees en hulle oortuigings, hulle politieke agenda, hulle godsdienstige agenda identifiseer, baie daarvan wat op konflik en teenstand aan andere gebaseerd is.

Dit is ‘n hopelose situasie. Maar daar is ‘n pad uit hierdie oerwoud, en God het die mag binne in jou gesit om jou uit te lei, stap ná stap. Jy sal nie verstaan terwyl jy voortgaan. Jy nodig net volgende stap te neem. Jy verstaan nog nie wat werklik in jou lewe gebeur nie. Maar jy moet jouself genoegsaam vertrou, en jy moet ophou andere te veroordeel sodat jou begrip oop kan word, sodat jy kan begin om te beantwoord.

God se Nuwe Openbaring in die wêreld roep uit vir die hele wêreld en verskaf die pad wat by die hart van al die wêreld se godsdienste is, maar wat nooit tevore beskikbaar gemaak geword het nie.

Want God se Plan is om elkeiemand te red. En jou bestaan in die wêreld is deel van hierdie Plan.

Die Afgeskeidenheid

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op November 25, 2012
in Boulder, Colorado

Om die werklikheid van God en God se Werk in die wêreld en in die heelal rondom jou te verstaan, jy moet jou eie situasie duidelik verstaan, want jy leef in ‘n staat van Afgeskeidenheid, in ‘n fisieke werlikheid, in tyd en ruimte. Jou lewe hier is beperk deur hierdie tyd en hierdie ruimte.

Jy fungeer soos ‘n kreatuur op die Aarde, maar jy is ver groter as hierdie. Jou dieper inbors is verbind met waarvandaan jy gekom het en waarnatoe jy sal terugkeer verby hierdie lewe en wêreld.

Jy leef in Afgeskeidenheid van jou Bron en van die Skeppingswerk sigself, wat heeltemal buite die fisieke werklikheid bestaan. Jy leef in ‘n tydelike werklikheid. Dit is onpermanent. Dit verander. Dit uitstrek. Dit is wanordelik. Dit word deur sy eie reëls en bewegingsleer regeer.

Jy is ‘n geestelike Wesen lewend in ‘n fisieke werklikheid. Hierdie reken vir jou duaal inbors en die grondige konflik en deurmekaarheid wat jou verstand en bedrywighede deurtrek. Dit is in die grond die gevolg van Afgeskeidenheid.

Jy kan nog nie wees wie jy werklik is in hierdie wêreld en lewe nie sonder om ‘n groot voorbereiding te ondergaan, wat die Heer van al die heelalte vir jou verskaf het in ‘n nuwe en rewolusionêre vorm, vry van menslike ingryping, manipulasie en korrupsie.

Insgelyks, kan jy nie net ‘n kreatuur op die Aarde wees nie, want hierdie ontken jou dieper werklikheid en jou groter intelligensie. Hoewel baie mense het hierdie vermoed gemaak, hulle kan nie die feit ontken dat daar ‘n groter mag in hulle lewe en ‘n groter dimensie tot hul eie persoonlike werklikheid is.

Om ‘n gevoelende wesen lewend in ‘n fisieke heelal te wees beteken jy moet ‘n dieper gewete en ‘n dieper werklikheid hê, of jy sal in elke geval treurig wees – beperk, oorweldig, in gevaar gestel, gedurend sienend probleem oplossing en dilemmas onder oë, baie daarvan jy nie kan oplos nie. Die lewe word hels in weervil van sy pragtige voorkomste en sy eenvoudige plesiere.

Om werklik waar aan jouself en reg met jouself te word, jy moet toegang aan jou dieper inbors kry, wat nog verbind met die Skeppingswerk is en nog verbind met daardie Groter Werklikheid is waarvandaan jy gekom het en waarnatoe jy sal terugkeer.

Hierdie gaan ver buite mense se opvattings van die Hemel en Hel, ver buite antieke lerings vir primitiewe volke gebou, ver buite wat die mensdom op hierdie punt intellektueel kan verstaan. Want jy is nie net van die Skeppingswerk afgeskei nie, jy is van jou Bron afgeskei, en jy is van jou dieper inbors afgeskei. Want al drie is geassosieerd, jy sien, en is deel van dieselfde werklikheid.

Baie mense mag wel vra, “Wel, waarom Afgeskeidenheid?” Die Skeppingswerk is vry. As jy kies om nie deel daarvan te wees nie, jy is vry om te vertrek. Maar jy sou nêrens hê om te vertek nie as God nie die fisieke heelal gestig het nie as ‘n plek vir die afgeskeidene om te leef. Hierdie alternatiewe werklikheid, wat lyk soos jou volle werklikheid waarvandaan jy op hierdie oomblik sien, is maar ‘n klein deel van die Skeppingswerk. Daardie is hoe groot die Skeppingswerk werklik is.

Verby die sterre, verby die sterrestelsels, daar is die Skeppingswerk. En die Skeppingswerk is nie net wat buite is nie. Dit is wat op hierdie oomblik hier is. Jy leef nou in die Skeppingswerk hoewel jou oë kan nie dit sien nie. Jou hande kan nie dit aanraak nie. Jou ore kan nie dit hoor nie. Want hierdie bekwaamhede van verstand en liggaam het nie genoegsaam ontwikkeld geword nie om hierdie groter werklikheid te onderskei waarin jy elke oomblik van elke dag leef.

So dit is nie asof jy het daarheen verlaat en hierheen gekom nie. Jy het net in ‘n verskillende dimensie beweeg van waarheen jy in die begin was. Daardie is hoekom diegene wat jy in hierdie werklikheid gestuur het nog met jou nou is. Dit is nie asof hulle ver af is en jy ver van tuis af is nie. Dit is baie verwarrend vir die intellek, wat net met een dimensie op ‘n tyd kan behandel om hierdie te eens beskou. Maar dit is nietemin waar.

Aanvaar die begrensings van jou intellek. Dit was nooit ontwerp om die groter vrae van die lewe te antwoord of jou dieper inbors of doel in die wêreld om te verstaan nie. Dit is ‘n wonderlike meganisme, ‘n groot dienaar aan Gees. Hierdie is sy ware funksie en waarde.

Maar die Skeppingswerk en selfs die fisieke werklikheid strek uit so ver buite jou grense, jou intellektuele vermoë, dat jy onwys is om te probeer om daarheen te gaan, want jy sal vind slegs deurmekaarheid, frustrasie en die pyn van jou eie begrensings om te vind, wat jy nooit intellektueel kan oorskry nie.

Waarom die Afgeskeidenheid? Die ware antwoord vir hierdie is waarom jy afgeskei in hierdie oomblik wil wees, waarom jy nie die groter stem wil hoor nie wat God binne in jou gesit het – die stem van Kennis, die stem wat deur jou dieper inbors resoneer , wat nog met God verbind is. Waarom verwerp jy hierdie? Waarom vermy jy hierdie? Waarom wil jy uit in die wêreld leef en daarheen verloor word, opgeraak deur jou belangstellings, jou stokperdjies en jou dilemmas? Waarom hardloop jy weg van daardie wat jou sal verlos?

Die vraag [Waarom die Afgeskeidenheid?] is belangrik, maar uiteindelik moet die antwoord binne jou eie ervaring gevind word, benede die oppervlak van jou verstand. Bly by die oppervlak van jou verstand, optredend en reagerend aan die wêreld, en jy sal nooit enige van hierdie dinge verstaan nie hoewel hulle hou die noodwendige waarde en doel van jou lewe en die betekenis van jou bestaan in hierdie wêreld, op hierdie tyd, onder hierdie omstandighede, maak nie saak hoe troebelend hulle mag lyk nie.

In die Skeppingswerk, jy is vry. Jy is so vry, jy is selfs vry om nie in die Skeppingswerk te wees nie. Maar sedert daar nêrens is vir jou om te gaan in die Skeppingswerk om nie in die Skeppingswerk te wees nie, God het ‘n alternatiewe werklikheid geskep en het dit ‘n ewolusionêre loopbaan gegee – ‘n begin, ‘n uitstrekkende heelal. En dit het bevolk geword deur al diegene wat hierdie ervaring gesoek het, vir watter rede ook al.

Maar omdat jy nie vir baie lank van jouself afgeskei kan wees nie, jou lewe in hierdie alternatiewe werklikheid sou tydelik wees. En omdat die enigste manier jy nie kan wees wie jy werklik is nie is om afgetrokke en behep deur jou omgewing te wees, hierdie tydelike werklikheid sou problematies wees. Dit sou moeilik wees. Dit sou gevaarlik wees. Dit sou veranderend wees. Dit sou onvoorspelbaar wees. Dit sou verwarrend wees.

Want as hierdie alternatiewe werklikheid so rustig en pragtig as jou Antieke Tuiste was, sou jy net onmiddelik ontwaak, en jou wens vir Afgeskeidenheid sou baie vinnig eindig. So ten einde vir jou hierdie staat vol te hou, hierdie wens om uniek en afgeskei te wees, om by hierdie ander werklikheid te ingaan, dit moet baie uitdagend wees, jy sien. Andersins, jy sou reguit belang verloor. Dit sou jou nie boei nie, en jy wil geboei wees as jy Afgeskeidenheid soek.

Die ware geheimenis van hierdie is nog in jou ervaring ingesluit, in die besluite wat jy elke dag maak: of te beoordeel en veroordeel en dus jou Afgeskeidenheid te verdiep; of weg van jou dieper ervaring te hardloop, wat jou nader aan jou dieper inbors kon bring; of jy vermy en ontken daardie ervarings, moeilikhede en geleenthede wat hierdie groter mag van Kennis uit jou kon roep; waarom jy behep word met mense, plekke en dinge; waarom jy so maklik afgetrokke word; waarom jy leef in deurmekaarheid en debat, proberend om die lewe met eenvoudige uitlatings te omskryf.

Selfs jou godsdienstige affiliasie is ondiep en het baie min diepte daarin. As jy nog Afgeskeidenheid soek, wil jy nie baie ver of baie diep gaan met enigiemand of enigiets, want hierdie sou jou terug na jouself bring. Hierdie sou jou terug na Kennis binne in jou bring, wat God daar gesit het om jou te lei en jou te seën in hierdie moeilike alternatiewe werklikheid.

Mense vra, “Wel, is mense net deel van die ewolusionêre proses van lewe op Aarde? Het mense van eenvoudige vorms van lewe hul oorsprong geneem?” Wel, nee. Vir ‘n gevoelende wesen by hierdie werklikheid te ingaan, hulle moet ‘n fisieke voertuig hê wat bekwaam is om hulle voorneme en hulle kreatiwiteit te uitdruk. Andersins, dit sou net ‘n tronkhuis wees en sou ondraaglik wees. So gevoelende wesens hoef ‘n lank tyd te wag vir die ewolusionêre proses so ‘n voertuig te skep vir hulle te bewoon, ‘n liggaam bekwaam om marvelose dinge te doen – om die landskap te verander, vir beter of slegter; om die werklikheid te verander; om by die werklikheid te aanpas; om strukture te bou; om dorpe en dorpies en stadde en nasies uiteindelik te bou – om groter en groter vastigheid en veiligheid te skep vir diegene lewend in hierdie moeilikhede fisieke werklikheid.

Verbeeld jy ‘n gevoelende wesen was, maar jy net die liggaam van ‘n hond of ‘n voel gegee was. Jy kons nie enigiets verander nie; jy kon nie enigiets regmaak nie; jy kon nie enigiets verstel nie. Jy sou gestrand wees in hierdie baie ingetoë en moeilike lewe deur jou fisieke voertuig sigself.

God wil vir jou om te leer en skep in hierdie wêreld en tot sy welstand en die waarde van andere te bydra, wat jy nie kon doen nie as jy nie ‘n marvelose instrument gehad het nie, ‘n marvelose voertuig, ‘n marvelose liggaam waarin te fungeer. Jy kon nie kommunikeer sonder hierdie nie. Jy kon nie jouself uitdruk nie. Jy kon nie enigiets skep nie. God het jou lief selfs as jy Afgeskeidenheid soek, so God verseker dat jou ervaring van Afgeskeidenheid in die einde betekenisvol vir jou kan wees.

Dink oor wat Ons sê in lig van die skepping stories wat deur godsdienstige tradisies uitdink geword het. Hoewel hulle simbolies is, hulle is heeltemal belaglik in terme van die werklikheid. Die werklikheid is so baie groter as menslike waardering.

Dit is verstaanbaar dat mense sou probeer om eenvoudige stories te skep in ‘n kinderlike staat van verstand. Maar die heelal is vol van ‘n biljoen, biljoen, biljoen rasse en meer, en hulle het almal Afgeskeidenheid van die Skeppingswerk in hierdie werklikheid gesoek. En hulle is baie verskillend van mekaar, aangesien hulle het verskillende ewolusionêre loopbane in verskillende omgewinge gevolg, op mekaar inwerkend, vir beter of slegter – beskawings stygend, beskawings vallend.

Jou God is hulle God ook, jy sien. Daardie is hoekom jou streng omskrywings van goddelikheid so beperk is en hoef as baie, baie uniek vir jou en jou gedagtes beskou te wees. Want daar is niks absoluut hier besonder die Mag en die Teenwoordigheid van God en wat God vir jou gegee het om te volg – om jou te lei, jou te beskerm en jou na jou groter vervulling te lei in hierdie moeilike en veranderende werklikheid.

Mense mag vra, “Wel, waarom behoort ek oor Afgeskeidenheid en wat jy hier sê te omgee?” Ons sê dit is omdat dit alles hê om te doen met wie jy is en hoekom jy in die wêreld is en hoekom jy ly en hoekom jy begrensings hê en hoekom jy die groter sterkte en mag nodig wat God binne in jou gesit het om jou te lei, jou te beskerm en jou na ‘n groter lewe te lei. Dit het alles om te doen met jou unieke ontwerp as ‘n indiwidueel, wat vir jou geskep was om ‘n spesifieke rol in die wêreld te neem, iets jy nie kon verstaan nie tensy hierdie rol blykbaar vir jou geword het en jy in staat was om dit te erken, ontvang, en voor daarvoor te berei.

Andersins, dit is ‘n vloek om intelligensie in die lewe te hê – bewus van jou dood, vreesvol van alles wat jy mag verloor, lewend in angstigheid en bevreesdheid, sienend die gevare van die wêreld om jou, altyd vreesvol, altyd behoedsaam, altyd wrewelig, altyd kwaad, altyd voelend swak en hulpeloos.

Die diere is gelukkiger as jou omdat hulle dink nie hierdie dinge nie. Hulle is onbewus van hierdie dinge. Hulle kan in die oomblik leef hoewel hulle mag in die volgende uur sterf. Hulle leef in die oomblik. Hulle sien nie of ken nie hulle einde nie totdat die oomblik dit gebeur. Hulle sien dit nie. Hulle kommer nie oor dit nie. Dit is nie ‘n besorg nie. Hulle probeer om te leef en wat hulle elke dag nodig hê te kry.

Vir ‘n gevoelende wesen, hoewel, die bewustheid van die toekoms en die spyt van die verlede is ‘n onmeetlike las en bron van lyding en treurigheid. Slegs ‘n groter doel in die lewe kan die verlede en die toekoms vir ‘n groter doel benut, dus verligtend jou van die lyding en die angstigheid wat hulle andersins in ‘n oorweldige manier sou oplewer.

Sonder hierdie groter doel, mense is verdoof. Hulle is behep. Hulle is verslaaf aan dwelms. Hulle is verslaaf aan mense. Hulle is gefixeer omdat hulle probeer om hul eie treurigheid te ontsnap, hul eie anxiety, hul eie onsekerheid, hul eie ergernisse, hul eie vrees in al sy betonings.

Moenie mense veroordeel vir die feit dat hulle behep en gefixeer is nie. Hulle probeer om iets te ontsnap wat jy probeer om te ontsnap. Hulle neem die verkeerde pad net, dis al. Hulle naderkomswyse is vrugteloos en gevaarlik en self-vernielend.

God het jou die teengif tot lewend in die fisieke werklikheid gegee. Die teengif is die dieper Kennis wat God binne in jou geplaas het. Buite die gebied en die bereik van die intellek is dit. Jy kan nie dit met jou intellek verstaan nie. Jy kan net aan dit beantwoord en dit volg en dit verloorloof om sy mag en doeltreffendheid vir jou te betoon.

Want Kennis binne in jou is sonder vrees. Dit is nie korrup deur die wêreld. Dit verteenwoordig die ewige deel van jou wat buite hierdie wêreld gaan leef. Maar dit is gemoeid dat jy jou bestemming hier mag vervul, en tot daardie einde werk dit onophoudend op jou behoewe, proberend om jou te oriënteer deur baie verskillende maniere om ‘n ware rigting te volg, om daarmee te bly en nie moed te verloor nie of af die pad getrek te word deur skoonheid, rykdom en aanloklikheid of deur vertwyfeling en sielepyn.

So terwyl God het die heelal veroorloof om geskep te word, die fisieke heelal waarin jy leef, God het ook die teengif tot lyding en tot Afgeskeidenheid gegee by dieselfde begin omdat jy nie werklik afgeskei van jou Skepper en van die Skeppingswerk kan wees nie. Selfs al jy behep in die fisieke werklikheid is, jy kan nog nie jou herkoms en jou groter bestemming ontsnap nie.

Dan is dit alles ‘n kwessie van tyd, en tyd hier kan gelykstel met lyding word, die lyding jy ervaar tot verskeie mate elke dag van jou lewe. Jy weet nie eens hoeveel jy ly nie omdat jy weet nie hoe dit is lyk om vry daarvan te wees nie, besonder dalk vir kort oomblikke hier en daar. Selfs jou staat jy noem “normaal” is ‘n staat van lyding – ‘n staat van bevreesdheid, besorgdheid en angstigheid; ‘n staat oorsgekadu deur die moeilikhede van die lewe en die groot verandering wat in die wêreld op hierdie tyd gebeur.

Dit is moeilik vir mense om eerlik oor hierdie te wees. Hulle het by hul eie treurigheid so aangepas dat hulle noem dinge “goed” wat nie goed is nie. Hulle aanvaar dinge wat onaanvaarbaar is. Hulle aanpas by situasies wat skadelik of onvervullend vir hulle is. Selfs as hulle in ‘n vry nasie leef en kan hulle omstandighede verander, sal hulle aan dinge vasklou wat geen beloftigheid of voordeel vir hulle hê nie. Vir veiligheid, vir goedkeuring, hulle sal in ‘n situasie bly wat hulle nooit werklik kan bevoordeel nie.

Hulle sal hul besieling verloor en vermoeid word. Hulle sal hoop oorgee en in wonderwerke glo, en in die Hemel glo, en in ‘n groot gesaligde of profeet glo, want hulle werklik kan nie ontvang wat God vir hulle gegee het, wat binne in hulle op hierdie oomblik leef.

Dit is ‘n tragiese situasie. Afgeskeidenheid is tragies. Dit is die bron van alle lyding en deurmekaarheid, angstigheid en self-veroordeling. Dit is ‘n vreeslike ding, werklik, maar dit is verstaanbaar. Dit is die uitkoms van in Afgeskeidenheid te leef. Want jy kan nooit volledig gelukkig of tevrede wees lewend in ‘n wêreld soos hierdie nie, maak nie saak hoe pragtig of interessant dit werklik is nie.

En as jy onsterflik in hierdie omgewing was, sou jy kortliks uitvind dat jy moeg daarvan sou word. Jy sou moeg word van sy gedurige probleem oplossing, sy gedurige dillemmas, sy gedurige stres en sy gedurige verandering. Jy sou moeg daarvan word en ‘n groter werklikheid en betrokkenheid soek. Daardie is hoekom jou lewe hier tydelik is, jy sien. Andersins, dit sou meer en meer hels vir jou word.

Soos dit is, jou tronkhuis kan ontsnap word. As jy onsterflik hier was, daar sal geen ontsnap wees nie. Jy sou gestrand wees in ‘n werklikheid wat nie jou Antieke Tuiste, jou groter doel, jou dieper inbors of die ware betekenis van jou bestaan verteenwoordig nie. Hier is jy net ‘n kreatuur met ‘n naam, ‘n merk op die landskap, heeltemal ontbeerlik sover as die natuur bemoeid is.

Daardie is hoekom jy moet aan jou diper inbors draai. Want God wil nie jou uit die wêreld bring nie. God eis jou nie terug deur die dood nie. God wil hê dat jou ‘n ware lewe hier leef sodat jou Antike Tuiste in hierdie plek van Afgeskeidenheid gebring kan word, sodat jy mag jou gawes en die gees van gee hierheen bring wat ‘n Groter Werklikheid verteenwoordig wat elkiemand nodig en waarna elkeiemand in verskeie maniere soek.

God verlos jou deur die mag en teenwoordigheid van Kennis binne in jou. Kennis sal jou voorberei om ‘n bydraer in die lewe te word sodat jou werklike unieke gawes gegee kan word waarheen hulle benodig is en die mag van hierdie gee mag jou verlos en vervang die spyt, die haat en die self-veroordeling wat nog elke dag met jou bly.

God is met jou selfs in jou staat van Afgeskeidenheid, albei as ‘n Teenwoordigheid en as ‘n lewende werklikheid diep binne in jou. Want jy kan nie jou Bron ontsnap nie, en daardie is hoekom jou verlossing in die einde gewaarborg is. Selfs die diepste dieptes van Hel sal uiteindelik leeg word, want jy kan nooit vir altyd die Skeppingswerk verlaat nie. Jy kan dit net tydeliks verlaat, en hierdie is ‘n groot seën, jy sien.

Jy mag aan die lewe vasklou. Jy mag gebind aan mense, plekke en die dinge van die lewe wees, maar jou Gees sou rusteloos hier word as jou werk volledig is. Daardie beteken nie om te sê dat elkeiemand sterf wanneer hulle gereed is of wanneer hulle behoort om so te doen nie, want baie mense sterf nogal onnodigs deur konflik, oorlog, siekte en ontneming. Daardie is deel van die tragedie van die menslike toestand in hierdie wêreld, ‘n toestand wat dwarsdeur die heelal gedeel is, die Groter Gemeenskap van lewe waarin julle altyd geleef het.

So jy is in jou eie verstand van God afgeskei. Jy is van die Skeppingswerk afgeskei omdat jy in ‘n alternatiewe werklikheid leef wat nie die Skeppingswerk heeltemal verteenwoordig nie. En jy is van jou dieper inbors afgeskei, wat nog verbind met God is en die ewige deel van jou verteenwoordig.

God het nou ‘n Groter Intelligensie binne in jou geplaas om jou te lei en jou te seën as jy leef in hierdie moeilike en uitdagende werklikheid. Die doel van alle godsdiens is om jou na hierdie Kennis te bring en jou met jou dieper inbors te verbind.

Jy is nie hier om God te behaag nie. Jy is nie hier om verdienste te verdien nie. Jy is nie hier om Hel te ontsnap nie. Jy is hier om te bydra omdat daardie is wat jou sal verlos. Daardie is hoe Hel ontsnap sal word. Daardie is hoe jy met jou Bron en Skepper sal resoneer.

Maak nie saak wat jou godsdienstige tradisie is nie, of as jy geen godsdienstige tradisie hê nie, dit is dieselfde, jy sien. Maar die doel van godsdiens het verander geword. Dit het oor held aanbieding en vasklewing aan idees en gelowe geword. Dit het versleg, jy sien, deur tyd. Dit het sy primêre fokus en funksie verloor. Hierdie kan nog in die groot tradisies gevind word, maar jy sou ‘n baie wys en baie helder onderwyser nodig as ‘n gids om hulle te vind, want hulle is bedek met die versiering, die rituaal en die menslike kommentaar met godsdiens geassosieerd.

Dit is asof die skat in die tempel is, maar dit is diep binne op slot, en jy hoef dit te gaan vind. Daardie is deels hoekom God ‘n Nuwe Openbaring in die wêreld gestuur het, om die Stappe na Kennis te verskaf in die helderste vorm moontlik wat in enige taal vertaal kan word en direk, magtig gestudeer kan word, sonder menslike kommentaar en sonder die gewig en die korrupsie van die geskiedenis onderdrukkend dit.

‘n Antwoord vir die Afgeskeidenheid was gegee in die oomblik dit het begin. Daardie antwoord leef binne in jou vandag. Jy het ‘n groter bestemming in die wêreld, en jy het ‘n groter bestemming buite die wêreld, maak nie saak wie jy is nie – selfs as jy in ‘n verskillende wêreld leef, selfs as jy nie ‘n mens is.

God se Plan is vir elkeiemand in die hele heelal. Daardie is hoekom jou opvattings oor verlossing tevore hierdie het so beperk gewees. Want wat God in die heelal doen is wat God in jou wêreld doen. En totdat die groot Openbaring van jou tyd, wat nou gebeur, hoe sou jy ooit weet wat God in die heelal doen?

Jy kan sien hoe maklik dit is om deurmekaar oor hierdie sake te wees en hoe mense het godsdiens gevorm om hul eie behoeftes, hulle vrese en hulle angstighede te moet. Tog is die seën op jou omdat Kennis binne in jou leef.

Moenie probeer om die fisieke heelal dieselfde as jou Hemelse staat te noem nie, want hulle is baie, baie verskillend. Moenie dink jou verstand en jou liggaam en jou Gees almal vir altyd gaan leef nie, want slegs een is permanent. Die andere is tydelik.

Moenie dink dat geloof gaan jou in die Hemel kry nie, want wanneer jy hierdie wêreld verlaat, jy sal nie enige gelowe hê nie. Jy sal net wie jy is wees. En jou lewe sal nie op die basis van jou gelowe geskat word nie, maar op die mate van diens jy bekwaam was om vir ‘n wêreld in nood te gee, en die mate waarnatoe jy bekwaam was om andere te vergewe en medelydend te wees.

Daar is geen spesiale bedeling as jy ‘n Christene, ‘n Moslem of ‘n Boeddhist is nie. God gee nie om watter godsdiens wat jy toebehoor solank as dit kan jou na die dieper Kennis bring wat God binne in jou geplaas het. Daardie is die Antieke verbond jy hê met God, jy sien. Godsdiens kan baie hulpevol wees as dit korrek verstaan is, maar God se Mag en God se Verlossing bestaan selfs buite die bereike van godsdiens.

Hierdie is die universele begrip. Jy leef in ‘n Groter Gemeenskap van lewe. Jy verskyn in hierdie Groter Gemeenskap. Daardie is deel van die groot draaipunt wat die mensdom op hierdie tyd sien. Daardie is hoekom jy oor geestelikheid in die Groter Gemeenskap moet leer en moet begin om die ware inbors van die Skeppingswerk, die herkoms en die bestemming van die heelal jy sien en voel en die werlikheid van jou doel en betekenis in hierdie wêreld te verstaan – wat jou hierheen gebring het en wat jy hier kan vervul, met die mag en teenwoordigheid van Kennis binne in jou.

Jou verlossing is verseker omdat jy nooit heeltemal van God afgeskei kan wees nie. Hierdie is wat jou in einde sal red, maar die einde kan ver in die toekoms wees. Dit is jou besluit oor of die seën, die mag en die genade te ontvang wat God binne in jou geplaas het hierdie te verloorloof om jou lewe te herrig, om samehang, betekenis en werklike waarde daaraan te te gee, en groot verhoudings in jou lewe te bring en groot verhoudings wat alreeds bestaan te herstel.

Tevore jy hierdie dinge kan gee, jy moet die Stappe na Kennis ontvang en neem. Uiteindelik, jy sal verstaan hoekom Afgeskeidenheid gebeur het as jy ontknoop Afgeskeidenheid binne in jouself, as jy neem die Stappe na Kennis en as jy herenig jou wêreldlike verstand met die dieper verstand van Kennis binne in jou. Hierdie sal begin om die Afgeskeidenheid binne in jouself te eindig, wat jou ervaring van in die wêreld te wees heeltemal sal verander – jou sin van bestemming, sterkte, mag en bedoeling in hierdie tydelike plek.

Laat hierdie jou begrip wees.

Die Nuwe God Openbaring

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op Februarie 12, 2009
in Boulder, Colorado

Daar is ‘n Nuwe Openbaring oor God, ‘n Openbaring wat neem God uit die antieke geskiedenis van die mensdom, uit die konflikte en die fantasies en die misverstaan van die mensdom. Hierdie Openbaring neem God in die groter vergesig van lewe in die heelal wat die Groter Gemeenskap genoem is.

Jy nodig nou hierdie nuwe begrip van God omdat die God van die antiekes ‘n klein God was, ‘n God van julle wêreld en van julle tyd, ‘n God van julle kulture, ‘n God van julle volk in antieke tyd.

Maar die mensdom het hierdie God uitgegroei, hierdie menslike God, hierdie kwaad God, hierdie wraaksugtige God, hierdie God wat lyk om ‘n projeksie van julle persoonlikheid en neigings te wees.

Dit is nie dat die antiekes verkeerd was nie; dit is net dat hulle begrip beperk was. Dit is nie dat hulle ‘n God in hul eie gelykenis geskep het nie; dit is dat hulle nie ‘n God kon begryp wat buite hul gelykenis was nie.

Die Nuwe Openbaring voorstel God binne ‘n groter konteks, binne die konteks van intelligente lewe in die heelal. Hierdie is nie ‘n menslike konteks nie, want dit is nie ‘n menslike heelal wat jy sien voor nie.

Dit is nie ‘n God wat betrokke met hierdie een wêreld alleenlik is nie. Dit is nie ‘n God wat beoordeel in die manier dat jy sou beoordeel of veroordeel in die manier wat jy sou veroordeel. Dit is nie ‘n God wat prys en aanbidding nodig, wat gehoorsaamheid en vleiery moet hê nie. Daardie is die ou God van die volkstam. Daardie is die ou God wat een nasie bo ‘n ander begunstig, een volk bo ‘n ander. Daardie is ‘n ou idee van God.

Maar God het nooit soos hierdie gewees nie, jy sien. Want die God waaraan mense gedink het en aangebied het, die God wat mense begryp het en misbegryp het, het altyd die God van die Groter Gemeenskap gewees – die uitgestrekte uitspansels van die ruimte, ander dimensies van werklikheid en ontelbaar rasse van wesens so verskillend as die menslike familie.

Hierdie is die een God van die heelal – nie ‘n God van een wêreld, een volk of een volkstam nie; nie ‘n God wat dink, optree of sigself gedra in die manier dat mense dink, optree of hulleself gedra nie.

Hierdie God is nie beperk tot een Openbaring vir die mensdom nie, want daar het opeenvolgende Openbarings vir die mensdom gewees. En nou is daar ‘n Nuwe Openbaring vir die mensdom om die mensdom voor te berei vir die groot verandering wat na die wêreld toe kom en die mensdom voor te berei vir sy toekoms, bestemming en ontmoeting met ‘n Groter Gemeenskap van intelligente lewe in die heelal.

Dit sal nie moontlik wees vir jou van God in die ou maniere te dink nie as jy God se Nuwe Openbaring vir die wêreld wil verstaan. Jy sal nie bekwaam wees om die werklikheid en die beduidendheid van intelligente lewe in die heelal te verstaan nie as jy van God in die ou maniere dink.

Want die ou God was uitsluitend vir die mensdom – ‘n God van een nasie, ‘n God van een volk, ‘n God van een ras, ‘n God van een wêreld alleenlik.

Daardie is hoekom die ou God te beperk en teveel onderskei in die geslykenis van die mensdom alleenlik was om God se werklike inbors en doel te begryp, selfs hier in hierdie wêreld.

Die ou God het mense tot oorlog geneem. Die ou God het skynbaar geen bekommernis gehad vir die welstand van mense en nasies wat God nie begunstig het nie. Die ou God was deur koninge, monarge en nasies gebruik om hulle nasie se ergernisse en ambisies te regverdig en te vergroot.

Die ou God het self skynbaar verruk in die mensdom om te straf vir die onontkombare foute wat die mensdom sou maak in sy afgeskeie staat lewend in hierdie wêreld.

En so die hele opvatting van die Hemel en Hel is rond die geloof en die vermoede oor die ou God gebou.

Maar die nuwe God, die God van die Groter Gemeenskap, die God van ‘n groter werklikheid as jou eie, verg ‘n heromskrywing van al hierdie dinge. Want God se werklikheid is so baie verskillend as hoe God, in die verlede, beskou geword het en ingeglo geword het.

God wil nie vir natuurlike rampe, plae, siekte, katastrofe nie. Jy kan hierdie dinge op die ou God beskuldig, maar nie op die nuwe God nie. Want God het in die begin van tyd die kragte van die natuur, ewolusie en geologiese verandering in beweging gestel, en nou is daardie alles sigself opererend.

God is intelligent. God hoef nie elke kleine ding te werk nie. God hoef nie die bloed deur jou are te beweeg of jou miljoene selle te opereer nie. God hoef nie die weer van die wêreld te werk nie.

God hoef nie die nasies van die wêreld, die ekonomies van die wêreld te werk nie. Dit is alles in beweging gestel. Dit was in die begin van tyd in beweging gestel.

Maar God waghou oor die wêreld en alle wêrelde – roepend na die afgeskeie om terug te kom, roepend deur die lanings van godsdiens, roepend deur die lanings van gewete, roepend deur die lanings van ware liefde en erkenning.

Die God van die heelal gee nie om wat jou godsdienstige gelowes is solank as hulle kan jou help om jou na die dieper Kennis te bring wat God binne in jou geplaas het – ‘n dieper intelligensie wat God binne in jou geplaas het om jou te lei, om jou te beskerm en jou na ‘n groter diens en bydrae in die wêreld te lei.

Die ou God was deur godsdienstige instellings oorgeheer. As jy nie hierdie instellings ondersteun het en in hulle ideologie geglo het, was dit beskou dat jy na Hel sou gestuur word, dat jy God beledig. Maar God gee nie om vir hierdie dinge nie.

Die gelowe en die bekorings, obsessies en fantasies van die mensdom is nie wat God ontroer nie. Dit is die dieper beweging van die hart en die gewete. Dit is die daad van onbaatsugtige gee. Dit is die daad van vergifnis en die wens om bydrae te gee verby ‘n mens se eie persoonlike behoeftes en voorkeure. Dit is die erkenning van een na ‘n ander. Dit is ‘n vyand word in ‘n vriend. Dit is die genesing van die natuurlike wêreld wat berowe geword het. Hierdie is die dinge wat die Heer van die heelal ontroer.

As jy die mensdom se bestemming en toekoms binne ‘n Groter Gemeenskap van lewe in die heelal sal verstaan, as jy sal verstaan hoe om voor te berei vir die Groot Golwe van verandering wat na die wêreld toe kom, dan moet jy ‘n nuwe ervaring en begrip van die Goddelik hê.

As jy aan die ou idees, die ou omskrywings vasklou, sal jy nie verstaan wat die mensdom sien voor en hoe om voor te berei nie. Jy sal dink dit die einde van tyd is. Jy sal dink dit die groot straf is. Jy sal dink dit die finale veg is – al hierdie soorte dinge wat lyk asof hulle ‘n groot finalé vir die menslike ervaring bedui.

Maar die mensdom verlaat een fase van sy ontwikkeling net en ingaan by ‘n ander. Dit is ‘n groot oorgang van ‘n wêreld van stamlike samelewings en krygende partyskappe na ‘n meer verenigde en magtige mensdom – ‘n mensdom wat kan leef, fungeer en vry bly binne ‘n Groter Gemeenskap van lewe; ‘n mensdom wat ingryping van ander rasse in die heelal onder die oë kan sien en sy eie reëls van verbintenis hier kan stig; ‘n verenigde mensdom wat kan leer om te leef binne die grense en beperkte hulpbronne van hierdie wêreld, sonder om dit in vergetelheid en agteruitgaan te aandryf.

‘n Verenigde mensdom sal ‘n nuwe ervaring en begrip van die Goddelik nodig as dit hierdie groot oorgang sal maak en die altyd-groeiende versoeking na konflik, mededinging en oorlog om te vermy. Sienend ‘n wêreld van agteruitgaande hulpbronne, ‘n wêreld van omgewings ontwrigting, ‘n wêreld van geweldige weer en groeiende ekonomiese onvastigheid voor, jy sal ‘n groter ervaring van die Goddelik en besonder van die mag van Kennis binne in jouself nodig. Want dit is by hierdie dieper verdieping benede die oppervlak van jou intellek dat God jou sal raak en jou ontroer, deur dieselfde krag van aantrekking van die Goddelik.

Jy kan nie God met jou intellek begryp nie. Jy kan nie God neer in ‘n redelike beginsel verklein nie. Jy moet sien dat God opereer nie al die funksies van die wêreld nie, want hierdie was alles in die begin van tyd in beweging gestel.

Hier is daar geen konflik tussen Skepping en ewolusie nie. Daar is werklik geen konflik tussen godsdiens en wetenskap nie. Hulle was alles uit dieselfde werklikheid gebore, dieselfde behoeftes om die lewe te begryp, dieselfde behoeftes om menslike dwaling reg te maak en ‘n veilige en vastige toekoms vir die menslike familie te skep.

Godsdiens en wetenskap word deur dieselfde kragte korrup – die begeer vir indiwiduele mag, die oorheersing van een groep oor ‘n ander, instellings vegtend vir oppermagtigheid. Hulle is albei ortodoks in hul eie reg en beide neig om beperk en self-beskermend te wees.

Pleks van proberend om die verlede met die hede en die toekoms te verbind, is dit beste om die verlede los te laat, te sien dat die mensdom se begrip van die Goddelike ‘n ewolusionêre proses op en van sigself is. As jy probeer om die toekoms met die verlede te verbind, jy sal óf die toekoms ontken of jy sal jou begrip van die verlede moet verander.

Antieke voorspellings sal nie vervul word nie. Die messias sal nie terug na die wêreld kom nie. Nou is dit die tyd vir Kennis voort te kom. Dit is die eeu van menslike samewerking en menslike verantwoordelikheid. Geen een groot leier gaan kom en die mensdom in ‘n glorieryke toekoms lei nie. Geen een indiwidueel gaan kom en wraak vir alles neem en wraak op die boosaardiges neem nie. Daardie is die ou idee van God. Dit is nie meer toepaslik nie, en dit was nooit rêrig waar in die eerste plek nie. Dit is die wens van mense vir ‘n finale oplossing tot die raaisel van die lewe, tot die vrae van die lewe, tot die probleem van die lewe.

Jy was in die wêreld gestuur om ‘n bydrae hier te maak, ‘n spesifieke bydrae betreffende sekere mense in sekere situasies. Moenie dink jy nog verstaan hierdie nie. Moenie vermoed dat jy nog volledig in hierdie betrokke is nie.

Moenie dink dat deur om in ‘n godsdienstige ideologie te glo dat jy gered sal word. Want as jy doen nie wat jy hierheen gekom het om te doen nie, as jy verbind nie met diegene wat jy bedoel is om mee te verbind en jou gawes te bydra, geloof alleenlik sal nie die gat oorbrug en die Afgeskeidenheid tussen jou en God eindig nie.

Om met God te herenig, hoef jy meer soos wat God werklik in jou geskep het te word. God het Kennis binne in jou geplaas om jou te lei en jou te verlos. Gelowe is sekondêr en dikwels staan in die pad van hierdie verlossing.

Om te dink dat jou godsdiens die een ware godsdiens is sal in die pad van jou verlossing staan. Om ander nasies, volke en godsdienste te veroordeel sal jou verhoed om hierdie verlossing te ontvang. Om eiegeregtig en die beskermer van jou geloof te wees sal jou blind maak, en jy sal jou rug op God draai.

Jy moet die dapperheid en die vertroue in die Goddelik hê om God opnuut te dink, om jou verantwoordelikhede hier te besef en te herken dat jy in die wêreld gestuur was om ‘n bydraer te wees, nie ‘n regter of ‘n kritikus nie.

Hier moet jy besef dat God al die wêreld se godsdienste begin het en hulle het al deur mense verander geword, selfs radikaal verander. So om die foute van die verlede reg te maak, om die ware vertroue te hernuwe en die groot waarheid van die antieke godsdienste in hulle suiwer vorm voort te bring, het God ‘n Nuwe Openbaring in die wêreld gestuur, nie om die godsdienste van die wêreld te vervang nie, maar om hulle te verhelder en ‘n nuwe sterkte en mag en ‘n groter eenheid met mekaar te gee.

Dit is nie net ‘n korreksie nie, hoewel; dit is ‘n voorbereiding vir ‘n toekoms wat ongeleke as die verlede sal wees. Jy sien ‘n nie-menslike heelal voor. Jy sien omgewings vernieling en altyd-groeiende onvastigheid en onveiligheid in die wêreld voor. Jy sien ‘n wêreld van agteruitgaande hulpbronne voor, ‘n wêreld waar ‘n altyd-groeiende bevolking sal vanuit ‘n stadig krimpende bron moet drink. Jy mag aan God bid vir jou om te red, maar God het jou hier gestuur om die wêreld te red, om jou klein maar wesenlike deel in hierdie te speel.

Dit is nie die einde van tyd nie. Dit is ‘n groot oorgang. Dit is nie die einde van die wêreld nie. Dit is ‘n groot rekening en ‘n nuwe tyd van Openbaring.

Baie dinge sal tot ‘n einde kom. Baie maniere van lewe sal hoef om verander te word. Menslike begrip sal hoef te verander. Menslike verantwoordelik sal hoef te groei. Menslike medelydendheid sal hoef te groei. Menslike vergifnis sal hoef te groei. Dit sal soos die einde van tyd lyk, soos die hele wêreld kom neer op jou, ‘n tyd van rampspoedige verandering en onrustigheid. Maar werklik dit is ‘n tyd vir die mensdom te opgroei, wys te word en voor te berei vir sy toekoms.

Slegs God weet wat oor die horison kom, en slegs God kan jou volledig vir hierdie voorberei. Jy mag sekere oplossings vir aspekte van die wêreld se probleme herken, maar jy kan nie jouself voorberei nie vir die Groot Golwe van verandering of vir julle ontmoeting met intelligente lewe in die heelal.

God het ‘n Nuwe Openbaring in die wêreld gestuur om die mensdom voor te berei vir sy toekoms, om die mensdom te waarsku oor die groot gevare binne die wêreld en buite die wêreld en die mensdom te seën met die mag en die teenwoordigheid van Kennis wat as ‘n dieper sterkte binne in elke persoon geplaas geword het sodat die mensdom sal vrede bo oorlog kies, samewerking bo verdeeldheid, oplossing bo die verlies van vertroue, vryheid bo oorgawe en verantwoordelikheid bo swakheid.

Hierdie is nie die voorsienigheid van ‘n weinige geïnspireerde indiwiduele of ‘n weinige klein groepe werkend om die menslike familie te ondersteun nie. Dit sal iets moet wees wat ver en wyd sal bereik. Nie elkeiemand sal die Nuwe Boodskap van God moet ontvang en daarin glo nie, maar dit moet genoeg mense reik om sy impak hier te hê, om ‘n nuwe bewustheid en ervaring van die Goddelik in jou lewe en die dieper beweging van jou lewe te verskaf.

Hier sal jy jou opvattings van die Hemel en Hel moet los, jou geloof in ‘n finale Oordeelsdag en al hierdie dinge, want hulle sal nie pas by die groter werklikheid waarna jy ingaan nie.

As jy Kennis volg, sal jy nader aan God word. As jy Kennis ontken en jou eie vrese en ambisies volg, sal jy verder weg van God word. As jy jou gawes in die wêreld bydra, sal jy nie nodig om hierheen weer te kom nie. Jy sal hierdie kringloop van jou ewolusie en ontwikkeling klaar gemaak het.

God gaan nie jou net terug na die Hemel toe bring nie. God gaan jou aan die werk sit in die heelal, in die werklikheid van die afgeskeie. Jy het baie huidige take en baie toekomstige take. Jy hardloop nie weg van hierdie na die Hemel nie, want daar is baie werk om te doen, jy sien. God mors nie hierdie geleentheid nie. Jou verlossing moet ‘n bron van besieling vir andere wees en moet aanhou om ‘n resonerende en positiewe uitwerking op lewe in die heelal te hê.

Niemand sal na Hel gestuur word nie. Maar mense leef alreeds in Hel, afgeskeie van God – die Hel van hul eie vreesvolle verbeelding, die Hel van hulle self-haat en haat van andere, die Hel van hul eie omstandighede, die Hel van hulle isolasie. Ja, daar is slegter Helle as hierdie, maar God sal nie jou daarheen stuur nie.

Maar as jy uit God se Genade en Mag, God se Voorsienigheid en God se Leiding gelaat word, dan sal jou Hel dieper word en kan lyk asof dit eindeloos is. Maar dit is nie eindeloos nie, want God het Kennis binne in jou geplaas, en uiteindelik sal jy kom te besef dat jy hierdie Kennis moet volg, jy hierdie Kennis moet aanvaar en dat slegs Kennis kan jou uit die Hel van jou Afgeskeidenheid, van jou isolasie en van jou eie ergernisse en self-ontkenning neem.

In die einde, God sal almal terug wen, selfs die boosaardigste. Hulle sal net langer moet werk om hulleself te verlos; hulle sal meer moet gee om hul skadelike impakte op andere te teenwerk. Hier konings sal water draers moet wees en die velde bewerk. Hier despote sal die strate moet vee.

Mense is ongeduldig. Hulle wil ‘n Oordeelsdag hê; hulle wil hê dat alles klaar wees. Hulle wil nie met groot vrae moet leef nie, groot onbesluite vrae. Hulle wil hê dat God andere straf wat hulle self kan nie of wil nie straf nie. Hulle dink hulle weet wat geregtigheid is.

Daardie is hoekom die ou God vol wraak en kwaadheid en verstoting is, dat mense word gedwing om te glo met die bedreiging van die dood en Hel. Daardie is ‘n primitiewe manier om oor die lewe te kyk. Dit is ‘n onwetende manier om oor die lewe te kyk. Dit reken nie vir die werklikheid van die Goddelik of die werklikheid van jou Goddelike inbors en bestemming nie.

God sal uiteindelik almal terug roep, maar uiteindelik kon ‘n lank tyd van nou af wees. In die tussentyd jy ly; jy leef in donkerheid en deurmekaarheid. Jy besef nie jou mag, jou waarde of die groter sterkte van Kennis binne in jou wat wag om ontdek te word en wat probeer om jou te red, selfs op hierdie oomblik.

As die mensdom sal groot ineenstorting in die toekoms ontsnap, as julle sal oorheersing deur ander rasse vanuit die heelal ontsnap, jy moet nou luister en ‘n nuwe en groter begrip van die Goddelike Teenwoordigheid en Mag in jou lewe kry, die werklike inbors van menslike bestemming en wat geverg sal wees van volke, groepe en nasies om wys te kies in die gesig van ‘n veranderende wêreld.

Hier word jou ou gelowe verhelder en skoongemaak. Hier jy verlaat nie die groot tradisies nie. Pleks daarvan, sien jy die hulle groot verbinding met mekaar, en die groot waarde en wysheid wat in dieselfde hart van hul lering is.

Maar jou kosmologie sal verander omdat jy by die Groter Gemeenskap ingaan. Jou godsdiens nou kan nie ‘n godsdiens van een wêreld alleenlik of een volk alleenlik wees nie. Dit sal ‘n Groter Gemeenskap godsdiens moet wees met ‘n God van die heelal, en ‘n geestelikheid van die heelal, daardie wat verenig julle en verbind julle met mekaar in weervil van jou verskillende gesigspunte en uitleggings.

Veg teen hierdie en jy veg teen God se Wil en Doel vir die mensdom. Verstoot hierdie en jy verstoot jou toekoms, jou ewolusie en die primêre onderwys jy op hierdie tyd moet ontvang. Slaan uit teen God se Nuwe Openbaring en jy sal jouself verder distansieer van die Mag en die Teenwoordigheid van God in jou lewe.

Hulle is alles verbind, hierdie Openbarings. Maar jy moet hulle suiwer draad en inhoud sien om hierdie te verstaan.

Soveel van wat mense glo is suiwer ‘n menslike skepping – die stories, die wonderwerke, die tradisies van stories en wonderwerke – ‘n menslike skepping. Dat God die wêreld in ‘n weinige dae geskep het [is] ‘n menslike skepping, die poging om die werklikheid en die geheimenis van die Skeppingswerk deur ‘n beperkte begrip te begryp. Dit is soos om ‘n vyf-jarige te vra om oor die ewolusie van die wêreld te praat. Hulle kan dit slegs met eenvoudige taal, eenvoudige stories en ‘n eenvoudige tydbeskrywing doen. Hulle kan nog nie die uitspansel, die ontmeetlikheid en die ingewikkeldheid van wat hulle sien begryp nie.

So as jy jou bewustheid en jou begrip uitstrek, kry jy ‘n groter begrip van die Goddelik, die wonderwerk van die Skeppingswerk en die selfs groter wonderwerk van verlossing.

Hier die nuwe God is die ou God ontsluier, verhelder, nie in antieke begripte of antieke mitologies beklee nie. Want daar is slegs een God en daardie is die God van al die heelalte, ‘n God van al die rasse. God het ‘n Plan van verlossing vir elkeen, en elkeen word deur Kennis terugeis, want God het Kennis in elkeen geplaas.

En hoewel meeste rasse in die heelal ver minder vry is as die mensdom op hierdie tyd is – baie rasse ly onder onderwerping deur ander rasse, of het heeltemal sekulêr en tegnologies in hulle beklemtoon geword – daar bly ‘n Plan van verlossing vir hulle almal.

Maar kan jy sê wat hierdie is? Natuurlik nie. Kan jy God se Wil en Plan vir die heelal omskrywe? Natuurlik nie. Kan jy eens begryp ‘n Groter Gemeenskap van intelligente lewe – ‘n biljoen, biljoen, biljoen rasse en baie meer verby hierdie?

Hier pleks van jou lewe te probeer om by jou ideologie te pas, om alles in jou beperkte begrip te druk, begin jy die mag en die teenwoordigheid van Kennis binne in jou te volg. Daardie openbaar God se Teenwoordigheid en Plan vir jou lewe. En jy besef dat buite die intellek, daar is ‘n groter dimensie van jou bestaan en dat die intellek moet hierdie dien.

Hier jy ophou om te verkondig dat jy God se Wil weet, en jy word nederig, en jou verloorloof God se Wil vir jou en vir hierdie tyd geopenbaar te word. En as jou voorneme suiwer is, sal jy iets volg sonder om tot groot gevolgtrekkings te kom, sonder om jouself te verkondig, sonder om ‘n nuwe ideologie te formuleer wat werklik ‘n menslike skepping is.

Kennis weet waarheen jy gaan. Kennis weet wat oor die horison kom. Kennis probeer om jou te beskerm en jou voor te berei selfs op hierdie oomblik. Maar jy is nog nie bewus van die mag en teenwoordigheid van Kennis binne in jouself genoegsaam om sy boodskappe te hoor nie, om sy waarskuwings te oppas en sy leiding te ontvang nie. Daardie is hoekom God se Nuwe Openbaring verkskaf die Stappe na Kennis, sodat jy toegang aan hierdie dieper werklikheid en hierdie dieper stroom van jou lewe kan kry.

Die mensdom kan nie nou sigself red nie. Dit kan nie een oplossing vir die Groot Golwe van verandering inhaal nie. Dit weet nie hoe om sigself voor te berei vir ‘n heelal van intelligente lewe nie – ‘n mededingende omgewing op ‘n skaal jy kan nie eens verbeeld nie. Daardie is hoekom daar ‘n Nuwe Boodskap van God in die wêreld is – om die Openbaring te verskaf, die waarskuwing te verskaf, die aanmoediging te verskaf en die voorbereiding te verskaf.

Hier moet jy in ‘n persoon word wat in die Groter Gemeenskap kan fungeer, ‘n persoon wat in terme van die hele wêreld kan dink, ‘n persoon wat nie beperk en bedwong is deur ‘n vorige begrip wat ver te beperk en ongenoegsaam is om jou bekwaam te maak om jou veranderende omstandighede en die groot uitdagings wat kom te waarneem.

Hier die Nuwe Openbaring maak deure oop, strek jou bewustheid en jou waarneming uit, laat jou vry van ou idees wat jou nooit sal verloorloof om die hede en die toekoms te sien nie, om jou van veroordeling te vry en die geheimenis en die mag van jou lewe en groter doel in die wêreld terug na jou te bring.

God het ‘n Groter Plan vir die menslike familie, maar hierdie Plan kan slegs indiwidueel deur Kennis gevolg word, deur samewerking en erkenning tussen volke, deur omgewings verantwoordelikheid, deur verantwoordelikheid aan die menslike familie, deur nederigheid en eenvoudigheid sonder hovaardigheid, sonder veroordeling, sonder eieregtigheid. Want hierdie is alles ‘n menslike versinsel.

En hulle is nie beperk tot die mensdom alleenlik nie. Sulke neigings bestaan dwarsdeur die heelal. Dit is die gevolg van Afgeskeidenheid, die groot Afgeskeidenheid van God wat die skepping en die uitstrekking van die fisieke heelal in beweging gestel het. Die fisieke heelal is maar ‘n klein deel van God se Skeppingswerk.

Maar hierdie bly vir jou om te leer. Jy het ‘n groter reis en bestemming hier te neem. Maar jy sal jou verstand moet veroorleef om te uitstrek, jou oë oop te word en jou ore te hoor as jy hierdie groter voorbereiding en begrip sal kry.

Die ou godsdienste, as hulle in veragting van mekaar gehou is, het werklik verouder geword en meer en meer so in die toekoms sal word. Nou moet jy Jesus binne die Groter Gemeenskap sien, en Mohammed en die Boeddha en al die groot gesaligdes en afgesante in ‘n groter konteks – binne ‘n groter reeks Openbarings, elkeen bringend die mensdom nader by wêreld beskawing, en na groter samewerking en ‘n dieper ervaring van die gewete wat God binne in jou geplaas het. In hierdie sin, alle godsdienste is ekumenies; hulle is bedoel om mekaar te ondersteun pleks van mee te ding en mekaar te afkeur.

God se Wil is vir die mensdom te verenig, om die wêreld te bewaar en voor te berei vir sy toekoms in ‘n Groter Gemeenskap – ‘n toekoms waarheen die mensdom se vryheid herhaaldelik uitgedaag sal word, ‘n toekoms waarheen die mensdom verlei sal word deur die offers van alien tegnologie, ‘n toekoms met baie gevare, maar ‘n toekoms waarheen die mensdom moet menslike vryheid en soewereiniteit binne hierdie wêreld volhou. Verloor hierdie en julle verloor alles – al die bereikings van die mensdom.

Slegs God se Nuwe Openbaring kan jou hierdie dinge wys, want hulle was nie deel van God se vorige Openbarings nie. Want die mensdom het nie genodig om oor die Groter Gemeenskap te weet nie, en die mensdom het nie in vorige eeue ‘n wêreld in agteruitgaan onder die oë gesien nie.

Maar nou sien julle hierdie dinge onder die oë, en julle moet voorberei. En daardie is hoekom ‘n afgesant in die wêreld gestuur was bringend ‘n Nuwe Boodskap van God. Hy is nie ‘n redder nie. Hy is nie manjifiek nie. Hy is eenvoudig en nederig. En hy is die Boodskapper.

So nog een maal word die mensdom met ‘n Nuwe Openbaring uitgedaag. Kan dit ontvang hierdie? Kan dit begryp hierdie? Kan dit aanvaar hierdie, of sal dit veg en sukkel en afkeur en aanhou sy geweldige en onwetende maniere? Sal die menslike intellek probeer nog om die mag van Kennis binne in die indiwidueel te vervang? Sal godsdiens groei en uitstrek, of sal dit inkrimp en self-beskermend word?

Sal mense bekwaam wees om te verander, om ‘n werklike verandering van die hart te hê om hulle voor te berei vir die toekoms en hulle ‘n grote lewe en ‘n groter gerustigheid in die wêreld te verseker? Hierdie is vrae wat slegs mense kan antwoord.

Maar die Openbaring is op jou omdat die groot behoeftes op jou is. En God het meer om te sê vir die menslike familie en het ‘n Nuwe Openbaring en ‘n nuwe pad vorentoe verskaf.

Hierdie het van die nuwe God gekom, slegs nuut vir jou begrip. Want daar is slegs een God, en daardie God is nie nuut of oud nie, maar het altyd gewees. Dit is die mensdom se begrip wat nou moet ewolusieer, en ‘n Nuwe Openbaring het gegee geword om hierdie moontlik te maak.

Die Openbaring was in die gesig van groot noodsaaklikheid gegee, want die mensdom erken nie die Groot Golwe van verandering nie en beantwoord nie aan die teenwoordigheid van kragte vanuit die Groter Gemeenskap nie, wat in die wêreld is om voordeel van ‘n swak en verdeelde mensdom te neem. Die mensdom beantwoord nie en kan nie sigself betyds voorberei nie, en daardie is hoekom die Openbaring gegee geword het.

Dit word ook gegee om die mensdom se begrip van sy geestelike inbors en werklikheid tot die verdieping van Kennis te oplig, waarheen daar geen konflikte en strydendheid tussen volke is nie. Want Kennis kan nie in teenstand tot sigself wees nie, en jou groter geestelike werklikheid en identiteit was in ooreenstemming met almal anders geskep. Dit is slegs die hovaardigheid van menslike vermoede en die oorrydende teenwoordigheid van vrees en mededinging wat mense wegjaag van hulle ware inbors en doel hier.

Maar hou moed, want ‘n groot Boodskap word in die wêreld gestuur van die Skepper van alle lewe in die heelal. Hê groter vertroue, want die mag en teenwoordigheid van Kennis is binne in jou. As jy leer om die Stappe na Kennis te neem, jy sal sy mag, genade en leiding vir jouself en vir andere vind. En jy sal sien dat jy wragtig deur God geskep was en in die wêreld vir ‘n groter doel gestuur, en dat jy ‘n groter bestemming buite hierdie wêreld hê, en ‘n groter toekoms binne en buite die grense van tyd.

Die Globale Noodgeval

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op Oktober 20, 2015
in Boulder, Colorado

Die mensdom is op die drumpel van groot globale verandering, wêreld verandering op ‘n skaal nooit tevore gesien nie, veroorsaak nou deur die mensdom se misgebruik en oorgebruik van die wêreld, deur menslike onwetendheid en menslike grypsugtigheid. Dit is ‘n toestand nou wat die lewens van elke persoon sal raak.

Hoewel weinige mense nog bewus daarvan is, dit is ‘n globale noodgeval. Julle het die chemie van die atmosfeer, van die waters en die grond verander. En nou die wêreld verander – verander so vinnig, so gevaarlik, verander nou in maniere wat jou meer as jy besef sal raak.

God se Boodskap vir die wêreld moet die alarm laat klink en die voorbereiding vir ‘n nuwe wêreld werklikheid verskaf. Dit is ‘n tyd en ‘n draaipunt wat op baie sal roep om uit hul self-besete lewens te verrys, uit hul persoonlike treurigheid en deurmekaarheid, om ‘n wêreld in gevaar te dien.

Hierdie is een van die redes waarom daar ‘n Ingryping vanuit die heelal buite julle is omdat diegene wat hierdie wêreld vir hulleself skat herken wat gebeur. Hulle het die atmosfeer van die wêreld getoets. Hulle verstaan wat die mensdom het gedoen om sy lug, sy waters en sy grond te besoedel. Want hierdie het ontelbaar tye in die heelal gebeur. Dit is goed verstaan daarheen. So nou is daar ‘n wedloop om beheersing van hierdie wêreld te kry, om dit vir die gebruik van diegene van buite af te bewaar. Hulle is direk met hierdie verbind, jy sien.

Dit is ‘n globale noodgeval op ‘n skaal jy nog nie besef het nie. Dit het die mag om die menslike beskawing te verniel. Dit het die mag om ingryping van buite af te skep. Dit het die mag om wanorde hier te skep by ‘n verdieping nooit tevore gesien nie.

Jy gaan nou ‘n dieper mag binne in jouself moet volg, want meer en meer sal daar wrywing orals rond jou wees en wrywing orals rond die wêreld as menslike gemeenskappe word tot ‘n breekpunt gespan; as antieke vyandskappe begin nou om oor te stroom en nasies en landstrekke te opsluk as die mededinging vir die oorblywende hulpmiddels word wreed en gevaarlik, oplewerend konflik en terging op ‘n skaal nooit tevore gesien nie.

Vir sommige, sal dit soos die einde van die wêreld lyk, ‘n vervulling van ‘n antieke voorspelling, asof dit alles die werk van God is. Maar God is nie die skrywer van hierdie globale noodgeval nie. God is die getuienis. Hierdie is die produk van die mensdom se onwetendheid en selfsugtigheid en kortsigtigheid en gebrek van begrip van die toekoms en die gevolge van sy aksies.

God moet nou die menslike familie waarsku oor die groot gevaar dit geskep het, oor die groot ramp wat dit in beweging gestel het. Want binne hierdie tyd, die mensdom kan voorberei en kan die gevolge van sy aksies verlig.

As dit misluk om hierdie te doen, dan sal die menslike beskawing allerweë in gevaar gestel word, in elke nasie. Ekonomies sal geruïneer word. Miljoene mense sal werkloos wees. Miljoene mense sal hul moederlande moet agterlaat, wat vrugteloos en onbewoonbaar geword het.

Daardie is hoekom God se Openbaring vir die wêreld moet hierdie alarm laat klink, moet hierdie waarskuwing gee. Julle het die klimaat van die wêreld verander. Dit verander [nou] op sy eie. Dit sal aanhou om te verander. Dit sal droogte en oorstrome en verlies oplewer. Dit sal die ekonomies van nasies ruïneer wat met die gevolge en die gebeure moet behandel – die rampe wat meer en meer herhaaldelik en meer en meer vernielend nou sal wees.

Dit is ‘n tyd wanneer die mensdom sal moet verenig om die wêreld te beskerm en sigself te red. God is hier en gee die waarskuwing, die seën en die voorbereiding om julleself te red, om julle nasie te red, om julle families en julle gemeenskappe te red, om die menslike beskawing te red.

Julle kan nie bekostig in wanorde om te val nie, want daardie sou die oorblyfsel van die wêreld se hulpmiddels verbruik, en ‘n mate van verarming agterlaat wat jy nie kan verbeeld nie.

Die Engelagtige Vergadering wat hierdie wêreld oorsien het hierdie gesien kom. En nou kom dit so vinnig nader, bespoedigend sigself en verder bespoedig deur die mensdom se aanhou om die lug, die waters en die grond te besoedel – stellend in beweging kragte wat jy nie eens volledig verstaan nie; stellend in beweging kragte van verandering en onrustigheid wat teen die mensdom sal werk, wat die mensdom nou sal dreig.

Dit is die wedloop om die menslike beskawing te red. Dit is ‘n wedloop wat gehardloop moet word. Dit is die roeping vir menslike samewerking en eenheid om ‘n werklikheid nooit tevore hier op die Aarde in die tyd van menslike beskawing gesien nie onder die oë te sien.

God weet wat kom. Die Vergadering weet wat kom as die mensdom nie voorberei nie. Want hierdie het ontelbaar tye in die heelal gebeur waarheen ongewone en pragtige wêrelde soos hierdie word verniel en geruïneer deur die onwetendheid van hulle inheemse bevolking, ontgin en beroof en besoedel tot ‘n mate waarheen die natuurlike omgewing begin om te agteruitgaan.

Jy kan nie hierdie bekostig nie. Jy moet hierdie sien. Jy moet hierdie onder die oë sien. Jy moet die dapperheid, die eerlikheid en die nederigheid hê om hierdie onder die oë te sien. Slegs ‘n groot gevaar nou, slegs ‘n groot beproewing, slegs ‘n groot geleentheid vir menslike eenheid en samewerking, gebore nou van noodsaaklikheid, sal God roep om weer vir die wêreld te praat.

Die uur is laat. Die mensdom het ver te lank uitgestel. Dit is ‘n krisis voorgesien deur diegene wat voorafwetend en goed ingelig is. Moenie dink daar enige ander probleme voor die mensdom is wat met wat Ons hier vandag sê kan meeding nie. Moenie dink daar ‘n ander groot behoefte of vereiste is wat oorksry wat Ons hier vandag sê nie. Dit is ‘n groot waarskuwing. Dit is op jou.

Die kus-stadde en hawes van die wêreld kan in 30 jare oorgestroom wees. Die lande sal droog word. Die gesaaides sal faal. Daar sal menslike verhuising wees op ‘n skaal nooit gesien nie, met groot beproewing en konflik verrysend. Dit sal ‘n oorweldigende situasie wees as die mensdom nie voorberei nie.

Dit is die belangrikste ding in die wêreld. Dit sal al die mensdom se hulpmiddels, talente, vaardighede en samewerking verg om met hierdie te stry en die mensdom se toekoms te beveilig in ‘n wêreld wat nou verander geword het en moeiliker gemaak geword het en gevaarliker gemaak geword het. Dit sal die grootste menslike beywering in die geskiedenis van hierdie wêreld wees.

Maar die mensdom moet verenig. Dit moet sy onophoudelike konflikte en sy vernielende mededinging eindig om nou mee te werk, of nasies sal soos domino’s val. En hulle krisis sal so oorweldigend wees, dit sal die vermoë van die mensdom om met hierdie te behandel oorskry as die mensdom kan nie en wil nie voorberei nie. Ons het oor hierdie herhalend gepraat, maar die krisis groei. Stygend, is dit.

God het die mensdom lief, of God sou in die ander rigting kyk en veroorloof die bitter vrugte van jou aksies om jou te konfronteer en oorval. Maar God het hierdie wêreld lief en soek om dit in ‘n vry en bevorderende nasie in die heelal te maak, waarheen vryheid skaars is en waarheen wêrelde soos hierdie skaars is en so moeilik is om te vind.

Rasse van buite die wêreld af het hierdie situasies onder oë gesien. Dit is goed bekend, en daardie is hoekom ontginning van die Aarde en Ingryping word nou met sulke vasberadenheid aangedra, sonder die gebruik van geweld aangedra. Want hierdie weinige nasies wat in hierdie beset is wil nie die wêreld verder verlaag deur konflik nie en sal op menslike arbeid en samewerking staatmaak om sukses te hê om beheersing hier te kry. Hulle wil nie die mensdom verniel nie, maar wil die mensdom vir hul eie doelwitte gebruik. En aangesien verowing nie toegestaan is in hierdie deel van die heelal nie, ander maniere moet gesoek word: bedrieëry en oortuiging – ver groter wapens as jy besef.

Mense is self-opgeraak. Hulle is self-besete. Die rykes is in ‘n web van grypsugtigheid en deurmekaarheid en teleurstelling gevang. Die armes sukkel om te oorleef meet altyd groter moeilikheid. Die regerings is verplig om ‘n werklikheid te volhou wat die wêreld net verder kan verlaag.

Moenie dink hierdie maklik sal wees nie. Moenie dink dit net ‘n weinige dinge sal verg om die koers wat die mensdom vandag op is te verander nie. Moenie dink daar maklike en basiese oplossings is nie. Daar is ‘n duisend oplossings wat benodig sal wees, en julle het net ‘n weinige. Julle sal die anders moet vind, en dit sal groot menslike inspanning en meewerking neem om hierdie moontlik te maak.

Jy leef nou in ‘n globale noodgeval. Moenie dink hierdie sal nie jou en jou lewe diep en heeltemal raak nie. Dit kan julle ekonomies ruïneer. Dit kan lei tot massa uithongering en versterwing. Dit kan lei tot oorlog, durende oorlog, op ‘n skaal wat nooit tevore hier gesien geword het nie. Dit kan rampe so geweldig en aanhoudend skep, asof die natuur slaan uit teen die mensdom, nou in gevaar gestel deur wat dit [die mensdom] geskep het – die wêreld dit het geskep, die verandering dit het geskep, die vernieling dit het geskep – bewerk nou op ander lewe en nou op sigself.

Hierdie is ‘n roeping vir elke nasie, elke godsdiens. God het die kern voorbereiding verskaf, wat moet gebeur as die mensdom die dapperheid, die vasberadenheid en die visie sal hê om te sien wat gedoen moet word, om die aksie te neem wat geneem moet word en die samewerking te bou wat gebou moet word.

Dit is nie genoeg nie net om te fokus op armoede om te eindig, of groter geregtigheid te bring waarheen dit in soveel plekke benodig is. Dit is nie genoeg nie net om die wêreld meer wys te gebruik. Dit is nie genoeg nie net om besoedeling alleenlik te eindig.

Julle gaan die planeet moet afkoel – ‘n taak ver buite wat ooit bereik geword het, maar nog bereikbaar. Maar dit sal ‘n radikale redistribusie van hulpmiddels verg, ‘n herrigting van menslike wil en bedoeling, ‘n groter benutting van al die mensdom se wetenskap en bekwaamhede.

Julle gaan die planeet moet afkoel. Dit sal alles verander wat dit mensdom nou doen. Julle sal die woude moet herplant en die grond moet herstel en die riviere moet skoonmaak. Mense sal lewe baie eenvoudig moet leef, want al die rykdom van die wêreld sal op hierdie gespandeer word.

Daar is nêrens vir die rykes om te skuil. Daar is geen afsondering vir die bevoorregtes; want alles wat hulle hê sal bedreig wees deur die dinge waarvan Ons hier vandag praat.

Dit is die groot Liefde van God wat hierdie waarskuwing vir jou bring. Moenie dink dit in enige manier oordrewe is nie, want Ons vertel jou selfs nie alles nie. En Ons vertel jou nie alles nie omdat jy het nog nie die vermoë, die dapperheid of die vasberadenheid om dit te hoor en dit onder die oë te sien nie.

Baie sal ignoreer wat Ons vir jou vertel. Baie sal nie beantwoord nie. En hulle sal weggespoel word wanneer die Groot Golwe slaan – onbewus, onbereid – want hulle het nie dit gesien kom nie, en hulle sou nie die waarskuwing oppas nie, en hulle sou nie die voortekens erken nie.

Verander jou lewe. Vereenvoudig jou lewe. Gebruik so min van die wêreld se hulpmiddels as jy kan. Meewerk. Vergewe. Weet wat in jou wêreld gebeur. Sien dit groot krisis komend oor die horison. Kyk met voorwerplike en eerlike oë met soveel dapperheid as jy kan oproep.

God het jou die groot sterkte en vasberadenheid gegee om tot hierdie okkasie te opstaan – die grootste okkasie in al die menslike geskiedenis, ‘n okkasie wat die toekoms van elke persoon sal bepaal, en van jou kinders en jou toekomstige generasies. God het jou die mag en die vasberadenheid by die verdieping van Kennis gegee, die Kennis wat binne in jou buite die oppervlak van jou verstand leef, buite jou intellek en al sy afgetrokkenhede en klagte.

Dit is by hierdie verdieping dat mense ontvlam moet word, of hulle sal nie die dapperheid en die vasberadenheid, die dapperheid of die eerlikheid of die medelydendheid hê om iets van hierdie grootheid onder die oë te sien nie. En daardie is hoekom God gee jou die sleutel, die geheime bestanddeel, die een ding wat die hele verskil sal maak – die hele verskil in jou lewe as ‘n indiwidueel en die hele verskil in die lewe van die mensdom as ‘n heel. Want God het ‘n dieper Kennis binne in jou geplaas. En hierdie is nie korrup of besoedel deur die wêreld en al sy illusies en tragedies, sy treurigheid en sy verlaging.

God het jou die sterkte gegee wat jy sal nodig, en dit word in God se Nuwe Openbaring vir die wêreld verskaf, dalk die belangrikste Openbaring ooit gegee – gegee nou om die mensdom van sigself te red; gegee nou om die menslike beskawing te red; gegee nou om al diegene wat aan dit kan beantwoord te verlos; gegee nou met groot dringendheid, groot waarskuwing, maar ook met die groot Seën van die Skepper. Want God wil nie julle sien misluk op die uur van grootste behoefte nie.

Moenie onttrek in jou vreesvol, klein lewe nie. Moenie terug in die skadus stap nie. Moenie jouself beset met klein dinge of dwase romanse wat nêrens hê om te gaan in ‘n veranderende wêreld.

Hierdie is ‘n roeping om tot die grootste okkasie in die geskiedenis te opstaan. Dit is ‘n roeping van ‘n behoefte so groot en so diepgaande. As jy dit selfs gedeeltelik sou erken, sou dit jou prioriteite, jou aksies en jou voorneme heeltemal verander.

Die Groot Golwe van verandering sal menslike korrupsie, menslike sinsbedrog, menslike onwetendheid en domheid openbaar. Maar hulle het ook die mag om ‘n krag so sterk te skep dat die mensdom se groter sterkte, groter bedoeling en groter begiftiging van die Skepper aktief kan raak en in groot diens vir die wêreld gebring word.

Maar om die oplossing te sien, moet jy die uitdaging sien. Jy moet die globale noodgeval sien. En jy moet deel daarvan wees, want jy is deel daarvan. Jy moet jou plek en jou rol vind. Jy moet bereid voor deur die Openbaring word. Jy moet die oë waarmee om te sien en die ore waarmee om te hoor kry. As jy hierdie kan doen, sal jou indiwiduele rol stadig voortkom as jy bring jou lewe agtermekaar en as jy kry die visie om te sien wat in jou wêreld en in jou lewe gebeur.

Moenie inligting soek nie. Moenie soek om te ontsnap nie, want daar is geen ontsnapping nie. Daar is slegs bydrae en meewerking, of daar is mislukking en katastrofe.

Laat hierdie jou begrip wees.

Die Groot Geloof

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op April 25, 2007
in die Oude Stad, Jerusalem, Israel

Dit is noodsaaklik nou om te beskou wat werklike geloof is in die lig van groot verandering in die wêreld. Met die komende golwe van verandering wat dwarsdeur die gesig van die wêreld sal vee, met die Groter Donkerheid wat in die wêreld is, jou begrip van geloof moet verander. Dit moet ‘n hoër grond, ‘n veiliger posisie, ‘n meer outentiese begrip en uitdrukking neem.

Hierdie geloof dan moet op wat onsigbaar is gebaseerd wees, nie op wat sigbaar is nie. Dit moet op wat bekend is en diepste gevoel word, gebaseerd wees. Dit kan nie op verskynings gebaseerd wees nie. Dit kan nie op die betonings van nasies of godsdienste gebaseerd wees nie, of dit sal vreeslik ly en faal jou in die tyd van krisis en groot behoefte.

Jou geloof moet in iets groter wees as wat die mensdom geskep het. Dit moet iets groter wees as wat die instellings van die wêreld geskep het.

Jy sien, jou geloof is bedoel om jou verstand op ‘n groter mag gefokus te hou, wat binne in jou woon en binne in die verstande en die harte van almal wat hierheen woon. Dit is hierdie mag binne in jou en om jou wat die fokus en die substansie van jou geloof moet wees.

Want beskou, as jou geloof op die betonings van die lewe gebaseerd is – die skeppings van die mensdom, wat menslike instellings ontwikkel het – hoe dan kan dit in die toekoms volgehou word? Wat sal vir jou geloof gebeur wanneer nasies stry, wanneer vreeslike optredings teen onskuldige mense in die naam van God en godsdiens gedoen word? Wat sal vir jou geloof gebeur wanneer mense uithonger en uithongering vermeerder as die wêreld se toevoer van vars water en kos agteruitgaan weens omgewings verlaging en oorgebruik? Wat sal vir jou geloof gebeur wanneer heilige gebiede ontheilig word, wanneer plekke geliefde deur mense verniel word deur verwarring, deur medediging, konflik en oorlog?

Wat sal vir jou geloof gebeur binne hierdie scenarios? As jy glo dat God die skrywer van alles wat gebeur is, hoe sal jy hierdie dinge regverdig? Hoe sal jy God heilig en genadig en voordelig hou as jy dink God die skrywer van menslike opdrag en menslike konflik is?

Daar moet ‘n verheldering hier wees. Daar moet ‘n groter begrip wees, of geloof sal jou faal as dit nie alreeds so gedoen het nie.

Daar is baie mense vandag wie se geloof alreeds verpletter geword het. Hulle het sinies geword, en hulle vrees het regverdig geword. Hulle glo nie in ‘n groter beloftigheid vir die mensdom nie. En as hulle godsdienstig is, sal hulle dink dat die mensdom onder die gewig van God se teenbeskuldiging en straf sal ly.

Hulle dink hierdie dinge omdat hulle het geloof verloor in wat wesenlikste in die lewe is. Hulle is onbewus van die groot begiftiging van Kennis – ‘n groter Intelligensie wat vir die menslike familie gegee geword het, wat binne in elke hart woon as ‘n potensiaal binne in elke persoon.

Hulle het hulle drome gesien verpletter word deur menslike konflik, korrupsie en verlaging. En nou is hulle hart gesluit en hulle verstande donker. Hulle sal maklik aan die Groter Donkerheid in die wêreld swig, wat aan hul vrees en hul kwaadheid en hul wantroue kan spreek.

Hulle is onbewus van die groot begiftiging van die Skepper van alle lewe. Dit is hierdie begiftiging – hierdie dieper Intelligensie, hierdie geheimenisvolle mag, hierdie onsigbare krag – wat die bron van jou geloof moet wees.

Alles om jou kan verander. Alles om jou is onderwerp van vernieling en ontheiliging. Maar wat God binne in jou geplaas het is buite die bereik van menslike bedrieëry en korrupsie. Dit is buite die bereik van manipulering en verleiding deur enige krag, as dit ‘n menslike krag is of ‘n krag van buite die wêreld af.

Hierdie groter mag binne in jou is hier om jou te lei en jou te beskerm – om jou na jou grootste uitdrukking in die lewe en jou groter bydrae vir die wêreld en vir alle lewe hier te lei. Dit is op hierdie oomblik binne in jou. En dit sal op elke oomblik binne in jou wees ongeag wat aan die buitekant gebeur.

As jou geloof in dinge sienbaar en tasbaar is, plaas jy jouself in groot wondbaarheid. Jy verseker dat jou toekoms vol kwaadheid en teleurstelling, skok en tragedie sal wees.

Jy ingaan by baie verwarrende tye in die wêreld. Die wêreld is in agteruitgaan. Sy hulpbronne verminder. Tog aanhou menslike bevolkings om te groei. Daar het groot skade tot die lewe-volhoudende hulpbronne van hierdie wêreld gewees. Die omgewing het tot ‘n baie ernstige mate gekompromitteer geword. En daar is kragte van buite die wêreld af wat hier is om voordeel van ‘n swak en verdeelde mensdom te neem.

Waar sal jou geloof staan in die gesig van al hierdie groot moeite en uitdagings? Hoe sal jy jou fokus op die groot beloftigheid vir die mensdom volhou? Hoe sal jy vermy om geloof in jouself te verloor, in ander mense, in nasies, in regerings, en in God, as jou wêreld beroerende verandering ondergaan? Jou lewe dan is bestem vir onmeetlike teleurstelling, deurmekaarheid en ontnugtering as jou geloof in dinge is wat sienbaar en hoorbaar en tasbaar is.

Dit is die groter mag van Kennis – die Geheimenis, die bewys van dinge onsigbaar – wat die fokus van jou geloof moet wees; daardie moet die hart van jou godsdiens wees; daardie moet die bron van jou aanmoediging, jou wysheid en jou leiding wees.

Hierdie is die groot geloof. Hierdie is die geloof wat versterking verg. Hierdie is die geloof wat van jou sal vra om jou sekerheid in ‘n groter onsigbare mag te plaas – ‘n mag wat jy slegs afwisselend, of selfs seldsaam kan ervaar.

Hierdie mag het vir die ware beofenaars van godsiens dwarsdeur die eeue bekend gewees, maar dit gaan ongeherkend vir amper al die mense [vandag] ongeag hulel nasie of hulle geloof tradisie.

Hierdie is waarom daar ‘n Nuwe Boodskap van God in die wêreld is – ‘n Boodskap om hierdie geloof te herstel, sy belangrikheid te beklemtoon, en jou te wys hoe dit verskaf jou vryheid van wondbaarheid, vryheid van kwaadheid, vryheid van teleurstelling en ontnugtering.

Want jy mag geloof in alle dinge sienbaar en tasbaar verloor, maar die geloof in Kennis moet sterk bly. As hierdie die geval kan wees, dan sal jy in staat wees om die Groot Golwe van verandering teen te staan sonder om jou skatting vir jou Goddelike inbors of die Goddelike inbors van anderes wat hierheen woon te verloor. Jy sal in staat wees om vergifnis en verdraagsaamheid en terughoudendheid te oefen – dinge wat jy andersins sou verloor sonder hierdie groot geloof.

Hierdie groot geloof verseker dat die Mag van God daar is om jou te lei en te beskerm en jou na jou groot bereikings in die lewe toe te lei. Sonder so ‘n geloof, sou jy nie hierdie groter verantwoordelikheid sien nie. Jy sou nie die voortekens binne in jouself sien nie. Jou sou nie die rigting wat verskaf is oppas nie.

Want jy sou deur die wêreld rondom jou oorgeval word – geswig deur die ergernisse en die woede en die konflik wat jy sien en hoor om jou. Jy sou verlore wees – weg gevee deur die Groot Golwe van verandering, oorgeval deur menslike lyding, oorweldig deur ‘n wêreld jy nie kon verstaan nie. En jou verstand sou vol kwaadheid, vrees en wraak word.

Jou bestemming dan word helder, want sonder hierdie groter geloof sal jy in donkerheid val. Jy sal jou verbinding met Goddelikheid verloor. Jy sal bid vir dinge om te verander. Jy sal bid vir dinge om beter te kry. Jy sal bid vir jou lewe om bewaar te wees. Maar al jou gebede sal vol vrees en misverstaan wees. Hulle sal nie op die groot geloof gebaseerd wees wat jy moet hê as jy die Groot Golwe van verandering sal deurstaan en ‘n lig in die wêreld van donkerheid sal wees.

Want Kennis is nie hier net om jou lei en te beskerm nie. Dit is hier om jou in staat te stel om die groter gawes wat jy in die wêreld gebring het te ontdek en uitdruk.

Jy het in die wêreld op ‘n tyd van groot verandering en omwenteling gekom. Hierdie groot verandering en omwenteling – pleks van jou te verslaan, pleks van jou in deurmekaarheid en donkerheid te stuur – sal eintlik voort van jou die gawes roep wat jy gekom het om te gee. Want hierdie wêreld is die wêreld wat jy gekom het om te dien. En sy omstandighede sal omskrywing gee vir jou groter doel en betekenis hier.

Dalk kan jy begin om te sien dat dieselfde omstandighede wat jou andersins sou verslaan is daardie omstandighede wat jou sal belig, wat jou groter gawes vir die wêreld voort sal roep. Hierdie is ‘n heeltemal verskillende beantwoord as die beantwoord van meeste mense om jou. Hierdie is ‘n heeltemal verskillende beantwoord as jy sou hê as die groot geloof nie binne in jou volgehou was nie.

Want of die mensdom stygend of vallend is, die mag van Kennis leef binne in jou. En jy kan hierdie mag in anderes vergroot deur om die groot geloof met hulle te deel, deur om die Nuwe Boodskap van God met hulle te deel, wat van hierdie groot geloof praat en sy vitale belangrikheid beide nou en in die toekoms beklemtoon.

Hierdie is die Mag van God binne in jou. Hierdie is jou verbinding. Hierdie is wat die dieper behoefte van jou siel sal vervul, wat deur al die plesiere en opgewondenhede van die wêreld onvervul bly. Want dit nodig om sy doel te besef en dit hier in die wêreld te vervul. Daardie is die groot behoefte van jou siel. En daardie behoefte kan vervul word selfs as die beskawings strydend is, selfs as alle hoop verlore lyk in die verstande en harte van mense om jou.

Wie sal hulle lei, dan, behalwe een wat hierdie groot geloof hê? Wie sal hulle herstel en hulle sterkte, dapperheid en wysheid gee behalwe diegene wat hierdie groot geloof hê? Wie sal ‘n lig vir die wêreld wees, en wie sal in staat wees om die Groter Donkerheid in die wêreld teen te werk behalwe diegene wat hierdie groot geloof hê?

Wie sal in staat wees om verby die verdeeldhede van godsdienstige ideologie en geskiedkundige uitleggings te sien, en wie sal in staat wees om die konflikte reg te maak wat tussen die wêreld se godsdienste bestaan behalwe diegene wat hierdie groot geloof hê? Wie sal die vredebewaarders en die vredemakers wees, wie sal nie na geweld draai nie, wie sal nie kante neem en stry nie behalwe diegene met hierdie groot geloof?

Jy moet geloof hê, dan, in wat die Skepper van alle lewe binne in jou geplaas het om jou te lei en jou te beskerm, en jou na jou groter uitdrukking en prestasie in die wêreld te lei.

Jou sekerheid in enigiets anders moet baie agterhoudend en voorwaardelik wees. Want soveel sal verander, en jy moet veroorloof hierdie verandering om te gebeur. Jy mag jou uit teen dit spreek en jy mag probeer om sy meer skadelike gevolge te verminder, maar jy moet veroorloof hierdie verandering om te gebeur.

Wat jy vir mense kan gee is kos, water, skuiling en die groot geloof. Vir mense te sorg, mense te voed, mense te help en die groot geloof vir hulle te gee – daardie is wat benodig sal wees. Want dit is slegs die groot geloof wat die mensdom ‘n toekoms sal gee. Dit is slegs die groot geloof wat jou en andere in staat sal stel om die moeilike waters voor te navigeer. Dit sal jou vlot in die onstuimige oseane wees.

Slegs hierdie groot geloof sal die mensdom wys dat dit groot rede hê om in sy eie beskerming en vir die beskerming van die wêreld te verenig. Dit is hierdie, dan, wat die mensdom sal veroorloof om ‘n groter toekoms te hê – ‘n toekoms groter as sy verlede. Maar hierdie toekoms sal nie op politieke opdragte of godsdienstige ideologies gebaseerd wees nie. Dit sal op ‘n groot geloof gestig en gebou word.

Want slegs die mag van Kennis binne in jou kan die wispelturighede van die lewe en die konflikte van die lewe teenstaan. Dit is hier op ‘n missie binne in jou en binne in elke persoon om ‘n spesifieke en unieke bydrae te gee vir ‘n wêreld in verandering. Kennis binne in jou is volledig bereid om met die moeilikhede voor te behandel selfs al jy jouself is nie.

Slegs hierdie groot Kennis binne in jou kan suiwer en onaangeraak deur die wêreld bly selfs al mense om jou verwoed en verskrik en onseker sal wees. Dit is sekerheid, dan, van Kennis gebore wat jou ware raad en jou ware gids sal wees, en die bewys van ‘n Groter Mag binne in jou en binne die wêreld sal wees.

Jy werk vir die goed. Jy sal probeer om lyding te verlig. Maar jy moet hierdie onder die gids van Kennis doen, of die wêreld sal jou vang en jou wegneem. Jy sal in sy verdeeldhede en sy konflikte val. Jy sal kante neem, en jy sal stry, en jy sal veg.

Selfs jou wens om die mensdom te dien moet deur hierdie groter mag binne in jou gelei word. Andersins, jou wens om te gee sal op jou eie ambisies, jou eie ideëels, jou eie ergernisse gebou wees. Dit sal nie suiwer wees nie en dit sal nie doeltreffend wees nie. Jou wens vir ‘n beter wêreld, selfs jou idees om ‘n beter wêreld te stig in wat ook al gebied jy daarin geïnteresseer is of waarin jy vakkundigheid hê, moet ook deur Kennis gelei word, of jou idees en jou aksies sal nie doeltreffend wees nie.

Want slegs God het ‘n antwoord vir die toekoms. Jy het nie ‘n antwoord nie. Die verandering wat op die mensdom is, is ver te groot vir jou intellek om te begryp. Dit is ver te groot vir jou intellek om te oplos sonder hierdie groot geloof en sonder hierdie groot mag.

In ‘n manier, jy en die mensdom sigself [het aangedryf geword] tot ‘n punt van radeloosheid waarheen jy die mag van Kennis moet vind of mislukking en ineenstorting riskeer.

Daardie is hoekom daar ‘n Nuwe Boodskap van God in die wêreld is omdat dit slegs hierdie Nuwe Boodskap is wat die mensdom kan red. Dit is slegs hierdie Nuwe Boodskap nou wat die verdeeldhede van die mensdom kan verbysien – die verdeeldhede van kultuur, die verdeeldhede van godsdiens, die verdeeldhede van ras en ekonomiese mag. Dit is slegs hierdie groot geloof wat onaangeraak deur die verlede is – deur die onrustige, geweldige en ernstige geskiedenis van die menslike familie.

Hierdie is die behoefte van die siel: die behoefte om sy missie in die wêreld te vind en vervul. Want jy is nie hier per toeval nie. Jy het nie net op die strand gewas nie. Jy het vir ‘n doel gekom. Jy het gekom om ‘n wêreld in behoefte te dien en ‘n unieke en spesifieke bydrae te maak. Maar slegs Kennis binne in jou rêrig weet wat hierdie is.

Mense is baie ongeduldig en wil die antwoord dadelik hê, so hulle skep ‘n antwoord wat aantreklik vir hulle is, wat hulle goed en gerieflik, veilig en gerustig laat voel. Maar hierdie opvattings, hierdie idees en hierdie proposisies het geen mag in die gesig van die Groot Golwe van verandering nie. Hulle sal onder die gewig van menslike bestemming brokkel. Hulle is net wense. Hulle het geen sterkte, geen wysheid, geen veiligheid vir hulle nie.

Jy moet ‘n groter mag binne in jou hê waarop te staatmaak. Jy moet ‘n groter geloof in hierdie mag hê. Dit moet nie op dinge wat jy kan sien en aanraak gebou wees, op idees en geloof stelsels, op stelsels van geloof. Dit moet ‘n groter grondslag hê. Want die grondslagte van godsdiens en die grondslagte van regering sal alles geskud word en in sommige gevalle sal eens ineenstort in die gesig van die Groot Golwe van verandering.

Jy moet ‘n grondslag hê wat groter as die wêreld is. En jou moet hierdie grondslag versterk deur om die Stappe na Kennis te neem, deur om Die Pad van Kennis te leer, deur om God se Nuwe Boodskap te ontvang en deur om hierdie groot geloof in al die godsdienstige tradisies van die wêreld te erken.

Want die groot geloof is nie nuut nie. Dit het net vergeet geword. Dit het net deur rituaal en geskiedenis en oortuiging oorskadu geword. Dit het vergeet geword. Mense glo in instellings, in vryplase, in rituele, in geskiedkundige uitleggings. Hulle volg groot leiers, avatars, redders of gesaligdes. Maar hulle het die belangrikste ding vergeet. En daardie is die groot geloof.

Wanneer jy aan die groot geloof bid, vra vir dit om sterk te word en jou te lei – om jou foute vir jou te openbaar, jou swakhede vir jou te wys, wat jy moet regmaak vir jou te wys, wat jy moet versterk en wat jy weg moet sit. Vra vir sy raad en sy wysheid, maar vra ook vir die sterkte om dit te volg, die dapperheid om dit te volg en die vryheid van alle ander verpligtings wat dit vir jou sal gee.

As jy die groot pad sal volg, moet jy hierdie sterkte, hierdie dapperheid en hierdie vryheid hê. Hierdie gebeur nie meteens nie. Jy verkry dit toenemend, stap ná stap. Jy bou jou verbinding met Kennis. Jy word bewus van Kennis en sensitief daaraan. Jy begin om sy boodskappe en sy waarskuwings te oppas. Jy voel die terughoudendheid, en jy verloorloof dit om jou lewe in sekere rigtings voort te dryf.

Jy leer deur tyd om die mag van Kennis van alle ander kragte binne jou verstand te onderskei – van alle ander nooddwange en aandrange, idees en oorredings. Hierdie neem tyd om te leer en te ontwikkel. Jy moet hierdie dinge leer en hierdie dinge ontwikkel as die groot geloof substantieel en werklik vir jou sal word en as sy onmeetlike diens vir jou en vir die mensdom verwerklik sal word.

Daarom, erken wat jou geloof en jou toewyding verdien. Besef dat daardie wat onsigbaar is het al die mag en daardie wat sigbaar is, wondbaar en swak is. Hier sal jy sien dat God groot is en die wêreld klein is, dat nasies en godsdienste wondbaar is en dat menslike swakheid oral is.

En jy sal sien dat alles wat vir jou in die lewe gebeur sal jou óf die bewys van Kennis of die behoefte vir Kennis wys, en dat alles wat gebeur sal jou groot geloof substansieer, die groter geloof wat jy nou moet hê. Want hierdie is jou toekoms en hierdie is jou beloftigheid. Hierdie is jou roeping en hierdie is jou missie.

Veroorloof God se Nuwe Boodskap om hierdie vir jou te openbaar sonder kompromis, sonder gewrongendheid van die verlede. Dan sal jy in staat wees om sy bewys in al die groot godsdienstige tradisies te sien. En jy sal die groot onderwysers en die groot Boodskappers van die verlede in ‘n verskillende lig sien. En jy sal hulle aksies en hul missie ver meer helder verstaan, want jou missie stadig binne in jou sal voortkom as jy die Stappe na Kennis neem.

Laat die mag en die teenwoordigheid van Kennis hierdie dag met jou wees. Laat jou verstand stil word. Laat jou leer om te luister en die bewys van die groter mag binne in jou te onderskei. Laat jou met dit bly en laat jou dit jou groot geloof gee, want hier vind jou geloof sy ware woonte en sy ware uitdrukking.

Die Groot Draaipunt vir die Mensdom

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op Desember 31, 2019
in Boulder, Colorado

Op hierdie groot draaipunt, jy staan by die drumpel van groot verandering in die wêreld, groter as jy nog besef, ‘n groter verandering as wat op enige tyd in die menslike geskiedenis gebeur het.

Want jy staan by die drumpel van ‘n heelal vol intelligente lewe. ‘n Ingryping vanuit hierdie heelal het nou begin. En jy sien ‘n nuwe wêreld werklikheid voor, want die mensdom het die wêreld in so baie maniere verander, en nou verander dit op sy eie, in maniere wat jy nog nie kan beheer of voorspel nie.

Op hierdie groot draaipunt, het die Hemel ‘n Nuwe Openbaring in die wêreld gestuur, ‘n Openbaring ongeleke as enigiets wat vir die wêreld sedert die dae van Mohammed gegee geword het. Want hierdie Openbarings word slegs op groot draaipunte gegee, verteenwoordigend ‘n beantwoord vir ‘n groot behoefte en ‘n groot geleentheid om die mensdom te oplig, om dit voor te berei vir sy volgende groot fase van ontwikkeling.

Diegene wat sensitief is, diegene wat kyk, diegene wat luister kan die bou van hierdie mag, hierdie beweging in die lewe, hierdie groot verandering, voel. En dalk het hulle ook geroer geword, want God het mense geroer om voor te berei vir hierdie tye, die groot tye van Openbaring.

Want waarom sou God weer vir die wêreld praat tensy daar ‘n groot behoefte was – so groot dat die vorige Openbarings nie dit werklik heeltemal of voldoende kon aanspreek nie, so groot dat God weer moet praat, in weerwil van al die ontkenning en geloof dat hierdie kon gebeur? Maar slegs God weet wanneer God sal praat, en niemand het die gesag om te verkondig hierdie nie kan wees nie.

Die volgende dekade sal ‘n groot draaipunt vir die menslike familie wees, as hierdie groot omgewings verandering begin om die gesig van die wêreld te verander, as die mensdom ‘n groeiende teenwoordigheid in die wêreld sien van diegene van buite af wat sou soek om hierdie wêreld vir hul eie doelwitte te gebruik. Hulle is nie hier om julle te vernietig nie maar om julle te gebruik, sienend julle as deel van die hulpbron van die wêreld.

Voelend hierdie groot draaipunt, sommige mense sal dink dit die einde is – dit is die einde van die mensdom, dit is die einde van tyd, of dit is die einde van die menslike beskawing. En sommige mense dink dit ‘n glorieryke begin is, ‘n groot nuwe tydperk vir die mensdom van inligting en eenheid, van geestelikheid.

Maar wie kan die werklikheid onder die oë sien met die dapperheid en die mag van Kennis wat God binne in elke persoon geplaas het? Tog is hierdie Kennis onbekend in die wêreld, behalwe deur ‘n weinige.

So hulle [mense] misluk om te beantwoord. Hulle misluk om voor te berei. Hulle misluk om die groeiende voortekens van die wêreld te erken. Hulle bly óf verdrukte in hul nasies waarheen daar armoede of godsdienstige of politieke verdrukking is, of hulle bly versonke in hul eie persoonlike afgetrokkenhede en begeerte en moeilikhede, agteloos, ombewus dat hul lewens netnou buite hul rekening gaan verander.

Daar is diegene wat hierdie groot verandering voel, maar te bang is om dit onder die oë te sien. So hulle draai weg, of hulle probeer om dit betekenis en begrip te gee, proberend om dit in hulle begeerte en hulle begrip van die wêreld te insluit, wanneer die groot verandering feitlik iets ver buite hulle bekwaamhede in hierdie betrekking is.

Baie mense bid vir vrede en gelykmatigheid op hierdie tyd. Sommige soek eens na wat hulle inligting noem, maar hierdie is nie voorbereiding vir wat kom nie. Wat kom is ‘n groot uitdaging, ‘n beproewing, ‘n moeilike pad voor.

Want God sou slegs weer praat as hierdie die geval vir die hele menslike familie was. Genoeg het deur die eeue verskaf geword om menslike etiek en sedelikheid te oplig, selfs al hierdie dinge grootliks vandag in die wêreld verontagsaam of vermy word.

Daar moet ‘n groot gevaar, ‘n groot moeilikheid, maar ook ‘n groot geleentheid wees. Want wat kan ‘n gebreekte mensdom verenig – strydend met sigself, vol wraak en kwaadheid en die behoefte of begeerte om anderes te verower? Wat kon hierdie oorkóm – wat so endemies in die wêreld vandag lyk, en dag ná dag erger word dit lyk – behalwe ‘n groot uitdaging vir almal wat hierheen woon, ‘n uitdaging wat elkeiemand sal raak, ‘n uitdaging waarvandaan daar geen ontsnapping is nie? Daar is slegs voorbereiding en verrysing om ‘n groot klomp omstandighede te ontmoet.

Hierdie is nie ‘n tyd om te terugtog en op jou eie geestelike begrip te werk nie, of weg van die wêreld te hardloop en iewers te wegkruip, of te dink dat alles klaar is of dat alles begin net. Dit is ‘n voortsetting, jy sien, want die mensdom, deur die vorige weinige eeue in besonder, het die wêreld in so baie maniere verander, die wêreld in so baie maniere verlaag, het die wêreld oorgebruik.

Hierdie het die Ingryping van buite af gebring, want hierdie wêreld word deur anderes gewaardeer wat vir ‘n baie lank tyd gekyk het. Hulle soek om hulleself hier te plant, in die geheim. Hulle is nie militêre nie, so hulle het geen groot wys van krag nie, maar hulle is baie oortuigend. En op tye soos hierdie wanneer mense disoriënteerd word, of baie bang of angstig is, of met groeiende angstigheid leef, hierdie oortuiging kan baie sterk word – draaiend die menslike verstand, draaiend mense teen hulle eie instellings en leiers, draaiend mense na die Ingryping sigself.

Om enige sin van wat gebeur en wat kom te hê, moet jy die dapperheid hê om sekere dinge onder die oë te sien wat dalk wat jy as moontlik bedink het, ver oorskry. Jy moet bekwaam wees om te beantwoord. Jy moet verantwoordelik wees.

God se Nuwe Openbaring vir die wêreld verskaf alles jy sal nodig om te moet weet en alles jy sal nodig om te moet doen, binne in jouself en in jou verhoudings met anderes. Want hierdie moet by die verdieping van die indiwidueel gebeur. Hele nasies kan nog nie voorberei nie. Dit begin met indiwiduele, indiwidueel en saam voorbereidend.

Maar wie sou weet hoe om hierdie te doen? Niemand weet hoe om jou voor te berei vir lewe in die heelal as dit werklik is nie. Niemand weet eens wat daarheen is. Julle rolprente en julle fiksie kan jou geen werklike idee van hierdie gee nie.

Wie kan jou voorberei vir ‘n nuwe wêreld werklikheid? Jy het ‘n weinige oplossings, maar jy sal baie meer nodig. Wie het die dapperheid om ‘n skuiling te bou lank tevore die storm kom? Wie het die vooruitsiendheid om te doen wat vandag gedoen moet word tevore die waters styg en die lande droog word? Jy het hierdie mag binne in jou, maar dit nog onbekend vir jou is.

Ons is hier om jou voor te berei vir die groot verandering wat na die wêreld toe kom, die groot verandering wat die menslike beskawing sal verander, vir beter of vir slegter – bestendig, van hierdie tyd vorentoe, asof jy ‘n onsigbare lyn oorskry het wat alles verander.

Jy kan nie jouself vir hierdie voorberei nie. Selfs as mense dit betekenisvol kon sien en voel, sou hulle in verskil wees oor wat dit is en wat dit beteken en hoe dit sal gebeur en wat gedoen moet word.

Betreffende jou ingaan by ‘n Groter Gemeenskap van lewe in die heelal, niemand op Aarde weet hoe om vir hierdie te voorberei nie. Slegs God kan hierdie verskaf. En daardie weinige rasse in jou buurt van die ruimte wat vry is het ‘n belangrike rol gespeel, maar hulle sal nie ingryp nie. Hulle kan slegs hul wysheid met jou deel, wat hulle het gedoen.

Hierdie is ‘n groot roeping uit jou self-besetenheid; ‘n groot roeping uit om jouself te vervul in ‘n wêreld waarheen vervulling nie werklik verkry kan word nie; ‘n roeping uit die deurmekaarheid en jou self-ontkenning; ‘n roeping uit menslike konflik, menslike wil en menslike oorheersing.

Om te eens begin, moet jy die werklikheid waarvan ons hier vandag praat en dwarsdeur God se Nuwe Openbaring vir die wêreld gepraat het, onder die oë sien. Dit is nie soos wat jy dink nie. En as jy dit onder die oë sien, mag jy oorweldig en hopeloos voel, maar God het alreeds die hoop binne in jou gesit, die mag binne in jou, die sterkte binne in jou – diep binne in jou.

Jou intellek is te klein en te swak en te afgetrokke en te beding deur die wêreld om bekwaam te wees om te sien en weet wat om te doen. Jy sal ‘n Openbaring van God nodig. En daardie is wat gegee geword het.

Wie het die nederigheid en die eerlikheid om hierdie onder die oë te sien en te aanvaar? Hier sal jy sien wie dapper is en wie is nie, wie nederig is en wie is nie, wie beantwoord en wie dit nie doen nie, wie oop aan die toekoms is en wie is nie, wie vry genoeg is van hulle eie belegging in hulle posisie in die lewe en hulle ideologie om iets nuut en groot en magtig onder die oë te sien.

Jy kan dit as ‘n groot toets sien, en dit sal jou toets, sekerlik. Maar wat jy sien is die werklikheid en die gevolge van julle eie misgebruik van die wêreld, en die gevolg om ‘n heelal van intelligente lewe te sien en nie onder die oë te sien nie, ‘n gevolg om egskei van die natuur en die werklikheid se magtigste en volledigste betoning te wees.

Jy moet eerlik genoeg wees om te sê jy weet nie wat om te doen nie. Jy moet eerlik genoeg wees om te sê jy kan nie ‘n plan maak nie. Jy moet eerlik genoeg wees om te sê jou idees te klein vir hierdie is.

Maar dit is jou bestemming om hier te wees. Jy was in die wêreld gestuur om op hierdie tye hier te wees, om hierdie groot dinge waarvan ons hier vandag praat onder die oë te sien. Daardie deel van jou wat gestuur was en wat hierdie weet woon onder die oppervlak van jou verstand. Jy het die bekwaamheid om hierdie te sien en weet as jy dieper binne in jouself kan gaan.

Wat jou sal aandryf is dringendheid. Jy mag bang by die begin wees, maar verby hierdie, sal dit Kennis wees wat jou voort sal dra, want dit sonder vrees is. Dit is ewig. Dit is die deel van jou wat ewig is wat nog verbind met sy Bron is. Dit wil jou lewendig hou en jou beskerm en jou lei sodat jy vir die wêreld kan gee wat jy gestuur was om te gee, om jou klein maar belangrike deel te speel, wat jou in hierdie lewe sal vervul en jou bestaan hier regverdig.

Jy sal nie beantwoord totdat jy die werklikheid wat kom onder die oë kan sien. Dit is groter as wat jy daarvan op hierdie oomblik kan dink. Maar ons kan sommige prente vir jou verf sodat jy ‘n idee van sy gesigskring en sy krag mag hê.

Groot deelte van die wêreld sal onbewoonbaar word, waarheen baie groot bevolkings alreeds woon. Wat sal hulle doen? Waar sal hulle gaan? Wie sal hulle in hul nasies aanvaar?

Daar sal groot verlies van kos produksie in die toekoms wees as die wêreld droër word, warmer, moeiliker om te navigeer.

Alles wat belangrik in jou lewe is sal neer kom tot baie elementale dinge vir jou welstand en vir jou bekwaamheid om ‘n opbouende verskil in hierdie nuwe wêreld werklikheid te maak.

Die oseane sal styg. Die lande sal droog word. Hele stadde sal verlaat moet word. Hele kuslyne sal verlaat moet word. Nie in sommige toekomstige eeu nie, maar in hierdie eeu. Nie môre nie, maar dit kom.

Jy voorberei nie vir hierdie wanneer dit netnou sal gebeur nie, want daardie te laat is. Jy beantwoord nie wanneer jy netnou oorgeval sal word nie, want daardie te laat is. Jy bou nie jou huis op die sand nie, op die sy van ‘n vulkaan nie, of langs ‘n rivier nie, want dan is dit te laat.

Die voortekens van die wêreld kom elke dag na jou as jy aandag sal skenk. Jy moet nie opgee of ingee aan vrees of ontkenning of swakheid nie. Hierdie is wat jou sterk sal maak.

Hierdie is wat die mensdom sal verenig – die ding wat niemand verwag nie, die ding wat niemand wil hê nie, die ding wat niemand glo moontlik is nie, die ding wat onverklaarbaar en nuut lyk, ongeleke as enigiets meeste mense ooit ge-ervaar het – ‘n planetariese noodgeval wat nie ophou nie.

Jy mag kla. Jy mag kwaad vir God wees. Jy mag sommige ander nasie beskuldig, of jou regering, of jou ouers. Maar jy was in die wêreld gestuur om op hierdie tyd hier te wees. Dit het jou naam daarop. Dit is wat jy werklik hier is om te doen en daarvoor te beantwoord.

Hoewel jou rol baie spesifiek mag wees, hoewel jou verbintenis baie beperk mag wees, dit moet binne hierdie groter werklikheid wees waarvoor Ons hier vandag praat.

Jy hoef voor te dink. Jy hoef jou vrees en voorkeur en obeslistheid en jou vermoeide opinies en jou veroordeling van anderes en jou skeptisisme en jou belaglike idees oor die lewe en jouself oorkóm.

Jy hoef mense te dien. Jy hoef jouself te aanvaar. Al die dinge wat werklik vir jou saak maak sal jy hoef te doen, nie omdat dit die maklike ding om te doen is of die ding wat jou gelukkig maak is nie, maar omdat dit ding is wat geverg is.

God laat die alarm klink. Dit is nie net vir een groep nie. Dit is nie net vir een nasie nie. Dit is vir die hele wêreld.

Daar is nêrens om te wegkruip nie. Daar is nêrens om te ontsnap nie. Daar is nêrens wat nie deur die Groot Golwe van verandering oorgeval sal word nie of die gevaar van die Ingryping wat in jou wêreld vandag deur kragte van buite af gebeur, nie sal voel nie.

Jy moet uit jou drome snap. Jy moet uit jou swakhede en jou patetiese houdings en vyandelikheid na anderes snap.

Geen een groot leier gaan kom en die mensdom red en julle uit hierdie groot krisis lei nie. Dit sal die inspannings van baie mense werkend saam in ooreenstemming wees.

God het jou die Openbaring gegee om jou te wys wat kom en wat gedoen moet word om voor te berei, binne in jouself, die lewe en binne in jou verhoudings met anderes. Maar verby hierdie, sal daar groot menslike uitvinding moet wees. Daar moet groot menslike inspanning wees. Daar moet groot menslike koste wees. Hierdie sal al die rykheid in die wêreld neem om voor daarvoor te berei.

Dit is perfek vir jou, wat andersins ‘n lukraak, betekenislose lewe sou lei, vol teleurstellings, misverstaan, sonder ware rigting, sonder ware betekenis. Jy sou van ding tot ding swerf, van persoon tot persoon, soekend wat ook al jy soek, maar nog werklik omverbind, meestal, van wat belangrik rondom jou is.

Daar is diegene op hierdie oomblik beantwoordend, maar hul nommers is baie klein. Daar is diegene wat op hierdie tyd ontwaak, maar hul nommers is baie klein. Hierdie is ‘n Roeping vir elke persoon wat kan beantwoord. En vir diegene wat nie kan beantwoord nie, hulle sal die gevolge om lewend in ‘n nuwe wêreld werklikheid onder die oë moet sien.

As die mensdom nie genoegsaam kan beantwoord nie, as genoeg mense nie kan beantwoord nie, dan sal die menslike familie prooi val tot oorheersing deur ander kragte, wat alreeds die saaie van oneensgesindheid onder julle en selfs binne julle, binne in sekere mense geplant het. Hierdie is hul groot geleentheid om te ingryp terwyl die mensdom onhoedsaam is, terwyl die mensdom onverantwoordelik is, terwyl die mensdom besete is met sy eie konflikte en belaglike nastrewings.

Jy besef nie hoe waardevol hierdie wêreld is in ‘n heelal van onvrugbare planete. Jy besef nie wat jy voor sien nie. So slegs God kan hierdie dinge vir jou openbaar. As jy hierdie nie kan aanvaar nie, dan sal jy verlore in hierdie wêreld wees – verlore in deurmekaarheid, verlore in moeite, verlore in vyandelikheid en rebellie.

Al misluk julle politieke regerings, brekend uitmekaar, julle nasies verdeel tussen extremists wat probeer om hulle lande te lei, beseffend nie dat nasies sal moet verenig, werkdadig en grondig, om bekwaam te wees om met die gevolge te behandel van waarvoor Ons vandag praat. Pleks van uitmekaar te breek, behoort julle om te verenig – nie omdat dit ‘n goeie ding is om te doen nie, maar omdat dit die enigste ding om te doen is.

Diegene wat sê, “O, hierdie is te veel. Hierdie is te uiters. Hierdie kan nie gebeur nie. Dinge sal nie soos daardie wees nie!” Hierdie is mense wat te swak is om te beantwoord. Hulle is te veel aan hul eie prioriteite en besetenhede gegee. Hulle het nie die innerlike sterkte om iets soos hierdie onder die oë te sien nie, selfs al die voortekens van die wêreld word elke verbygaande dag vir hulle voorgestel.

Hierdie is die ewolusie van die mensdom. Ewolusie het pynlike draaipunte binne daarin. Die wêreld het nie in die paradys dit vandag is deur sierlike verandering alleenlik geword nie, maar deur stuiptrekkende verandering – groot uitwissings, groot verandering van die klimaat, stuiptrekking, verbranding. Hierdie is ewolusie. Dit is nie sommige eenvoudige pad wat jy volg nie, wat jou op elke draai verruk nie. Jy het in die wêreld op ‘n tyd van groot ewolusie gekom. Misluk en jy sal deur vreemde kragte regeer word, verby wat jy vandag kan verbeeld.

As julle verrys en verenig, sal die mensdom ‘n sterk ras word, ‘n onafhanklike ras, in so ‘n manier dat hierdie onafhanklikheid beskerm en bewaar kan word. Slegs die Nuwe Openbaring beskryf hoekom hierdie die geval is en wat dit werklik beteken.

Jy sou nooit hierdie dinge weet nie. Jy sou nooit weet wie in jou wêreld is en wat hulle krag gee en wat hul swakhede is of waarvandaan hulle gekom het en hoekom hulle hier is en hoe hulle opereer nie. Jy sou ‘n denkbeeldige oogpunt neem, ‘n voorkeurige oogpunt. “O, dit moet vir ons voordeel wees. Hulle gaan ons gawes van tegnologie gee. Hulle gaan ons help om ons probleme hier op Aarde te oplos. Hulle gaan ons vriende wees. Hulle gaan ons redders wees.” O, sulke domheid. Tragies is dit. Voorspelbaar, ja, maar nietemin tragies.

Jy het geen idee wat jy voor sien of die sterkte wat jy hou om daarvan te beantwoord. Moenie in jou swakheid of die swakheid van anderes glo nie, want jy moet in jou sterkte glo. Jy moet aan hierdie wakker word. Word nugter. Word realisties. Word beantwoordend. Word opbouend. Jy kan nie net ‘n klomp kermende babas wees oor hoe die wêreld gaan nie. Daardie sal niks vir jou of enigiemand anders doen nie.

Ek moet vir jou soos hierdie praat omdat die uur laat is en die mensdom beantwoord nie genoegsaam nie. Ek moet vir jou soos hierdie praat omdat ek respek wie jy is, selfs al jy weet nie wie jy is nie. Jy dink jy is sommige persoon swerfend in die wêreld, maar wie jy is, is iemand hierheen gestuur om ‘n deel te speel in iets van die grootste belangrikheid vir die toekoms van hierdie wêreld en die toekoms van die mensdom.

Jy weet nog nie wat hierdie beteken nie. Jy sal nog nie weet hoe hierdie sal lyk nie, natuurlik nie. Jy het hierdie reis skaars begin. Hoe sou jy weet waarheen dit jou neem, hoet dit sal lyk?

Jy sal mense om jou sien in ontkenning gaan, of grappies oor hierdie maak, of dink dit belaglik is, of dink dit soos iets anders gaan wees, of vurig verskil, of sê jy moet in ‘n groot gesaligde of redder glo en daardie al jy moet doen is.

Hierdie is die swakheid van die mensdom. Hierdie is wat die Ingryping reken op. Dit dink julle swak en verdeelde en pateties is. Dit nodig julle omdat dit nie in hierdie wêreld kan leef nie. Dit het heeltemal geen agting vir jou nie. Dit sal jou verlok as dit kan. Dit sal jou ontmoedig as dit nie jou kan verlok nie. Daardie is sy mag. Daardie is wat dit gebruik.

Jy staan by die volgende dekade – ‘n dekade van roesemoestige verandering, ‘n dekade van ewolusie, ewolusionêre verandering, nie net persoonlike verandering nie, nie net politieke verandering nie – ewolusionêre verandering. [Dit sal] die uitslag vir elkeiemand verander. Sukses hê of misluk, [hierdie is ‘n] vername tyd in die menslike geskiedenis, dalk die meeste ooit.

Een nasie sal nie sukses hê as ander nasies misluk nie. Julle sal in sommige soort funksionele vorm moet verenig om te begin om die groot probleme wat jy nou onder die oë sien te takel. Misluk om hierdie te doen, en die uur sal te laat word en ramp sal groei.

Ons sal nie vir jou vertel hoe hierdie sal lyk nie omdat jy het nie die sterkte om dit te hoor nie. Maar wat Ons offer jou is die pad uit hierdie groter dilemma, nie omdat iemand gaan kom en jou red nie, nie omdat sommige vreemde krag gaan kom en jou red nie – die vreemde krag is jou probleem, nie jou oplossing nie – nie omdat sommige groot gesaligde of salie gaan kom en die mensdom uit sy groot predikament lei nie. Dit is ‘n Roeping vir mense orals rond die wêreld om te beantwoord.

Wees jy van enige godsdiens, enige nasie, enige kultuur, enige stasie in die lewe, wees jy man of vrou, kind of jongeling, hierdie is ‘n Roeping om ver en wyd te gaan. Wie sal dit ver en wyd neem? Wie sal die Boodskapper eer wat in die wêreld vanuit die Engelagtige Vergadering gestuur geword het om dit hierheen by hierdie groot vername draaipunt te bring?

Hierdie is ‘n konfrontasie met die werklikheid Ons gee vir jou hier vandag. Redetwis met dit. Ontken dit. Voorwend dit nie so is, en jy sal misluk.

So wie onder julle sal sukses hê? Wie onder julle sal beantwoord? Wie onder julle sal ‘n pad van voorbereiding nie van jou eie geskep nie neem om ‘n wêreld buite jou begrip en buite waaraan jy gewoond is, onder die oë te sien?

Hierdie volgende dekade sal baie beslissend wees. Dit sal nie heeltemal beslissend wees nie, maar dit sal baie beslissend wees. As jy aanhou in julle huidige maniere, met min verandering in rigting, dan sal die gevolge op die volke van hierdie wêreld ver groter wees as wat hulle vandag is, so groot dat selfs nasies sal nie bekwaam wees om die moeilikhede van hul eie bevolkings te hanteer nie, selfs in die ryk lande.

In die begin, sal jy bang wees. Ons verstaan. Dit is natuurlik; dit is normaal. Ons verwag nie vir jou om altwetend en almagtig te wees nie, maar Ons vra vir jou om verantwoordelik te word. Jy sal verby jou vrees moet beweeg, en as jy sal, sal jy voortgaan.

God het ‘n voorbereiding gestuur om met die mag van Kennis binne in jouself te verbind, voorgestel in so ‘n manier dat dit dwarsdeur die wêreld in die eenvoudigste terme moontlik vertaal kan word, maar met die grootste diepte jy kan verbeeld – ‘n voorbereiding van God gestuur. Daardie het nooit tevore in die wêreld gebeur nie.

Voorbereidings het geskep geword en versin geword, maar iets direk van God? God sou nie beantwoord nie tensy die wêreld en die mensdom in groot gevaar was.

Niks anders sal jou sterk maak nie. Niks anders sal jou heel maak nie. Niks anders sal jou bekwaam maak nie. Niks anders sal jou in betekenisvolle verhoudings verbind nie. Niks anders sal jou met anders verenig en die wonde van Afgeskeidenheid tussen volke en nasies en kulture en godsdienste genees nie, behalwe om die dinge waarvan Ons hier vandag praat onder die oë te sien en ‘n Openbaring te ontvang wat die volgende groot stap in God se voorbereiding vir hierdie wêreld is, op ‘n tyd van die mees diepgaande behoefte en moeilikheid gegee.

Die Boodskapper sal voort gaan en van hierdie dinge praat, soos hy tevore het gedoen. Hy sal aan jou hart spreek, maar hy sal ook aan jou sterkte spreek. Hy sal jou opnuut verseker dat daar geen veroordeling in God is nie, geen Hel en verdoeming in God nie, want daardie ‘n menslike skepping is.

Maar jy leef in ‘n helse staat, en God se Plan is om jou uit hierdie te red deur om jou belangrike dinge te gee om in die wêreld te doen – dinge wat benodig is, nie net dinge wat jou goed in die oomblik sou laat voel nie; dinge wat geverg is; dinge wat ‘n werklike verskil sal maak.

As jy in God glo of nie, as jy godsdienstig is of nie, dit is alles dieselfde. Dit is ‘n roep na aksie. Geen godsdiens sal jou red as jy nie kan beantwoord vir waarvan Ons hier vandag praat nie.

Die seën is met jou, maar jy weet nie jy geseënde is nie. Jy is getroebel, maar jy weet jy nie wat jou werklik troebel nie. Jy is deurmekaar omdat jy weet nie waar jy staan en waar jy is en wat oor die horison kom nie.

Jy moet geduldig wees. Jy moet aanhouend wees. Dit is nie iets jy gaan sommer in ‘n naweek of in ‘n jaar regmaak. Dit gaan die res van jou lewe neem om hierdie te doen. Maar wat anders sou jy met jou lewe doen in ‘n nuwe wêreld werklikheid?

Daar sal weinige weeldeartikels in hierdie nuwe wêreld werklikheid wees, maar daar sal groot behoefte en groot betekenis en groot bedoeling en groot bydrae wees. Daardie is wat die mensdom in ‘n magtige en vrye ras in die heelal, waarheen vryheid baie skaars is, sal maak.

Ons gee vir jou hierdie en die uitnodiging om wat Ons bedoel en wat Ons sê te ondersoek. Moenie huiwerig wees nie. Moenie dink jy alreeds die waarheid weet, want wat jy weet bedoel niks in die gesig van God se Nuwe Openbaring nie. Jou idees, jou gelowe, jou oortuigings, jou sterk opinies het niks waarop om te staan nie, maar daar is ‘n dieper Intelligensie binne in jou wat aan wat Ons sê sal beantwoord, as jy vry genoeg binne in jouself is om hierdie te veroorloof om te gebeur.

Dit is ‘n draaipunt. Dit is nie maklik nie. Dit is nie gerieflik nie. Dit is nie gerustellend by die begin nie, maar die mensdom het ontelbaar tye tevore tot groot noodsaaklikhede verrys in tye van groot behoefte, groot moeite, groot konflik.

So waarvan ons hier vandag praat is bekend vir julle. Dit is in julle kulture. Dit is in julle geskiedenis. Dit is in julle bloed.

Julle is nie ‘n tingerige en breekbare volk nie, maar julle het swak in julle weelde en self-bevrediging geword; julle het afgetrokke en deurmekaar geword soekend na persoonlike wense en ambisies.

Die groot tye is op jou, en jy moet beantwoord. Hierdie is ‘n gawe van ongeëwenaarde waarde, as jy kan beantwoord. Dit sal alles vir jou doen wat jy nie vir jouself kon doen nie. Dit sal alles vir die wêreld doen wat gedoen moet word, as genoeg mense kan beantwoord.

Die Hemel wag en kyk om te sien wie kan beantwoord. Daar is geen veroordeling hier nie. Daar is slegs aanmoediging. Maar daar is ‘n groot nugterheid oor wat gebeur, groot behoefte en groot dringendheid.

Groot verandering is op jou. Dit is tyd om voor te berei. Die voorbereiding is hier, dit is gegee, deur die Genade van God en deur almal van God se Engele en advokaats en ware dienaars in die wêreld.

Die Suiwer Godsdiens

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op Maart 23, 2013
in Boulder, Colorado

Dit is ‘n groot ongeluk dat mense so ontmoedig deur die staat van godsdiens en die geskiedenis van godsdiens in hierdie wêreld geword het – al die geweld wat dit opgelewer het, korrupsie, misverstaan en deurmekaarheid. Dit is ‘n betoning van wat mense met God se Openbarings doen wanneer hulle nie deur die mag van Kennis binne in hulleself gelei word nie. Hier word godsdiens in ‘n gereedskapstuk van die staat, ‘n hulpmiddel vir ambisieuse mense, nog ‘n onderskeiding wat een volkstam sal gebruik om ‘n ander te oorweldig of oorkóm.

Natuurlik, het hierdie mense weggejaag en het mense gewond, selfs in huidige tye, tot die punt waarheen God se Nuwe Openbaring moet in ‘n suiwer vorm gegee word, nieteenstande die groot waarde, diepte en wysheid van God se vroeër Openbarings en hul belangrikheid om die menslike beskawing in die wêreld te bou.

Maar God moet weer praat, want die Openbaring moet verhelder word. Die doel van Godsdiens moet verhelder word. En die betekenis en doel van jou lewe moet verhef en verhelder word. Andersins, word godsdiens in ‘n groot probleem vir die wêreld, terwyl in die begin was dit bedoel om ‘n groot oplossing te wees.

As jy na hierdie sonder veroordeling kyk, sal jy die groot behoefte vir Kennis [die dieper geestelike Verstand] binne in jouself sien. Want sonder Kennis, sal jy alles misgebruik. Jy sal die natuur misgebruik; jy sal jou verstand misgebruik; jy sal jou liggaam misgebruik omdat jy vanuit ‘n posisie van deurmekaarheid werk. Onseker wie jy is, hoekom jy hier is en wat jy doen, jy sal deur vreemde kragte en uitwendige invloede bestuur word. So is die tragedie om in Afgeskeidenheid [van jou Bron] te leef, ‘n tragedie wat dwarsdeur die heelal bestaan.

Daarom moet ‘n groot verheldering vir godsdiens en elke aspek van godsdiens gegee word – ‘n groot verheldering oor God; ‘n groot verheldering oor verlossing en wat dit beteken en hoe ‘n mens dit bereik; ‘n groot verheldering wat al die wêreld se godsdienste verenig, want hulle ‘n gemene Bron hê.

Wat is Godsdiens? Waarom is dit noodsaaklik? Waarom is dit onmoontlik om dit heeltemal uit die menslike hart te blus? Godsdiens verteenwoordig die uitdrukking van jou dieper inbors en die behoefte van jou dieper inbors om hierde uitdrukking in die lewe te hê, om stem en vorm vir hierdie te gee, wat so wesenlik en elementaal is vir wie jy is, waarvan jy gekom het en wat jy daartoe sal terugkeer wanneer jy hierdie wêreld agterlaat. Dit is grondig vir jou dieper inbors en vir alles jy werklik is – alles wat gesien kan wees en nie gesien kan wees nie, beide die betoning en die geheimenis van jou lewe.

Godsdiens is nie ‘n ideologie nie. Godsdiens is nie ‘n gebou of ‘n organisasie of ‘n hiërargie van organisasies nie. Wesenlik, is dit die beweging van God binne in jou en tussen jou en anderes in die wêreld fungerend. Want God dien die wêreld, werkend deur mense van die binnekant uit.

God bestuur nie die weer of die geologiese kragte van Aarde nie. God het al daardie by die begin van tyd in beweging gestel. Dit werk alles heeltemal op sy eie. Jou uitdaging is om by dit te aanpas en dit betekenisvol en voordelig te benut, vir jouself en vir anderes. Hierdie, natuurlik, sou onmoontlik wees as Kennis het nie vir jou gegee geword nie – die groot begiftiging om jou te lei, om jou te beskerm en jou voor te berei vir ‘n groter lewe.

Die feit dat Kennis vergeet geword het, of onbekende in hierdie wêreld tot so ‘n groot mate is, skep die dilemma vir godsdiens omdat sonder Kennis, godsdiens word in reëls en voorskrifte, vermanings, en sonder uitsondering word in ‘n vorm van groot verdrukking vir die mense. In die begin gegee dalk om hulle te help om hul denkery en hul lewens te organiseer, word dit in ‘n juk om hulle te harnas, en die geestelike lig gaan uit hul lewens.

Hierdie is nie God se voorneme nie. God se voorneme is dat mense die groot begiftiging van Kennis sal ontdek wat die Heer van die heelal, die Heer van ontelbaar godsdienste en rasse in die heelal, aan hierdie wêreld bestee het. Maar wanneer Kennis verlore is, vrees en verbeelding neem beheer. Deurmekaarheid regeer. Mense word in die kraal gejaag om te werk en in slawerny te leef. So het die geval gewees dwarsdeur die geskiedenis van die menslike familie.

Daarom het God nou ‘n suiwer Boodskap gegee en het die Stappe na Kennis as sy grondslag verskaf sodat hierdie nie net nog ‘n geloof om met bestaande gelowe te mededing sal wees nie, nog ‘n ideologie wat beskerm en betwis en gebruik om anderes te oorweldig of onderdruk moet word nie.

Want God het nie die Stappe na Kennis vir een ras of volkstam of groep gegee nie, nie vir een landstrek alleenlik nie, maar vir al die volke van die wêreld, om in al die geloof tradisies van die wêreld gebruik te word, om erken te word as die kern Boodskap van God vir God se Skeppingswerk lewend in Afgeskeidenheid in die fisieke werklikheid.

So wat is godsdiens as ‘n instelling of ‘n versameling van lerings? Wesenlik, sy doel is om ‘n omgewing en ‘n aanmoediging te skep vir mense die Teenwoordigheid, die Mag en die Genade van God binne in hulleself, hul lewens, binne in mekaar en binne die wêreld om te ervaar.

Wat beteken hierdie? Dit beteken dat die doel van godsdiens is om mense na die groot begiftiging toe te bring, na die begiftiging van Kennis toe, want hierdie is hoe God jou sal lei en jou beweeg en jou weerhou – dra jou voor, hou jou weer, ‘n groter krag verby woorde of uitdrukking. Buite die gebied en die bereik van die intellek is dit.

Hierdie is die suiwer godsdiens. Dit het die godsdiens van die gesaligdes, die groot skeppers en mensliewendes gewees. Deur ‘n groter mag en krag in hul lewens beweeg, verby die gewone dinge wat mense se lewens en ervarings bepaal, hulle het deur ‘n groter krag beweeg geword, soos ‘n geestelike swaartekrag, bewegend hulle om buitengewone dinge vir die voordeel van anderes te doen, verby net weldaad en gunste of diens vir mense om te doen, per ‘n voorbeeld om te stel en om die mag van Kennis in anderes te aanmoedig en ontvlam.

Jy kan die name vergeet van bekende generale en leiers van nasies, bekende politikuste, selfs bekende kunstenaars, maar die name van die groot gesaligdes sal seëvier omdat hul bydrae die grootste en die mees durend en diepgaande gewees het. Hulle dien selfs vandag, hul groot gawes resonerend voortdurend deur die menslike hart en verstand, herinnering mense dat wie hulle is, is groter as hul verstande en hul liggame, herinnering mense dat hulle deel van ‘n Groter Werklikheid is, buite wat hul sintuie verslag kan gee.

Hierdie is die suiwer godsdiens aan die werk, jy sien, omdat God verlos jou deur die mag en die teenwoordigheid van Kennis werkend in jou lewe. Tot die mate dat jy dit kan erken, aan dit oorlaat en dit fluks volg, hierdie is hoe God jou sal verlos.

Want Kennis is nie deur jou kulture of jou gelowe vasgebind nie. Kennis is nie deur tradisie vasgebind nie. Dit beweeg buite hierdie dinge. In hierdie manier, mense kan dinge doen wat buitengewoon en geheimenisvol is, skeppend waarde en voordeel wat buite menslike verstaan is. Hulle word in ‘n betoning van die groot begiftiging.

Ritueel en ideologie is waardevol, hoewel, om ‘n voorbeeld of ‘n pad te stel. Mense nodig hierdie om te begin en om dit te gebruik om hulle te help om hul lewe te balanseer, om struktuur en oriëntering vir hulle te gee. Dit is soos voorbereiding om te vlieg, voorbereiding om die vliegtuig te vlieg. Jy moet eers studeer. Jy moet eers georiënteerd word. Jy moet oor die fisika, die omgewing, die winde en lugvaartkunde leer tevore jy die stuurraat van die vliegtuig kan neem. Hierdie is wat ritueel en ideologie waarvoor bedoel is, om jou te oriënteer, om jou voor te berei vir vlug.

Maar die ervaring van vlug is ‘n verskillende saak. Hier stap jy buite die begrensings van intellektuele verstaan en by die Geheimenis ingaan – die Geheimenis wat suiwer en onverontreinig deur die wêreld is, die Geheimenis wat nie deur towerkuns of romans of die soek na mag bestuur is. Hierdie is die suiwer Geheimenis. Hierdie is die suiwer godsdiens omdat hier inskakel jy direk met God in maniere wat wesenlik en elementaal vir jou is.

Jy kan nie hierdie mag vir jouself gebruik nie. Dit is nie daar vir jou om te bestuur of te rig. Regtig, is dit daar om jou te bestuur en jou te rig. Maar dit verg jou intelligensie. Dit verg jou self-bewustheid. Dit verg verantwoordelikheid en selfbedwang en ware medelydendheid vir anderes, of dit sal nie verrys nie.

Daardie is hoekom die ambisieuse nooit verkose is nie. Daardie is hoekom die groot Boodskappers dwarsdeur tyd het teësinnig gewees, teësinnig aanvarend die groot taak voor hulle gestel. Terwyl elkeiemand anders mag wil godsdiens vir mag of voordeel gebruik, die ware Boodskappers is teësinnig. Hulle is eerlik. Hulle is eenvoudig. Hulle is voorbereid vir groot diens.

Buite ideologie en geloof en oor hierdie dinge om te betwis, en die voortdurende en eindelose debat oor hierdie dinge in die poging om met jou verstand iets wat buite die verstand se gebied en bereik te verstaan, moet jy by die suiwer godsdiens ingaan. As jy ‘n Christene, ‘n Boeddhist, ‘n Jood, ‘n Moslem of van enige ander tradisie is, of heeltemal geen tradisie nie, die pad na God is oop vir jou.

God het nou weer gepraat om ‘n helder pad te gee, om helderheid te gee vir mense van alle gelowe en nasies en die sentrale belangrikheid van die groot begiftiging, die begiftiging van Kennis om te illustreer. Want jy kan nie na God toe kom op geloof alleenlik gebaseerd nie. Jy kan nie jou lewe of die lewe van anderes op geloof alleenlik verbeter nie, want nie elkeiemand sal hierdie gelowe meedeel nie.

Hierdie is die teengif vir al die misgebruik van godsdiens in die wêreld. Hierdie is die teengif vir menslike grypsugtigheid, deurmekaarheid en verdrukking in die naam van godsdiens aangedra. Hier word God ontheilig. God se Wil en Doel word belaster. Hier alles wat heilige en diepgaande is word verlore en verneder.

Jy wat soek om jou groter doel in die lewe en die betekenis van jou bestaan hier moet ‘n nuwe ervaring van die Goddelik hê as jy onder hierdie uitkomste en gevolge ly.

Daardie is hoekom God weer gepraat het, nie om die wêreld se godsdienste te vervang nie, maar om hulle te verhoog en hulle voor te berei vir die groot verandering wat na die wêreld toe kom, en vir die mensdom se ontmoeting met ‘n heelal van intelligente lewe. Want geen van God se vorige Openbarings kan hierdie doen nie, jy sien. Dit is deel van ‘n Groter Plan wat altyd ver buite menslike verstaan en begrip sal wees.

Hierdie is die Geheimenis. God leef in die Geheimenis. Mense leef in die betoning. Hulle probeer om die Geheimenis ‘n betoning te maak. Maar die Geheimenis is altyd die Geheimenis.

Jy moet die sterkte en die dapperheid hê, dan, om verby die betonings van godsdiens te gaan. Jy moet baie eerlik wees. Jou beweegrede moet helder wees, of jy sal nie bekwaam wees om voort te gaan nie. Die suiwer godsdiens verg ‘n helderheid en ‘n suiwerheid van voorneme as jy daarheen sal ingaan.

Moenie godsdienstige tradisies en plegtighede en lerings en oefenings verag nie, want hulle daar is vir mense by die begin. Hoewel hulle mag misgebruik en misverstaan word, hulle verskaf die struktuur by die begin, wat baie nuttig vir baie mense kan wees. Maar ongelukkig word hierdie dinge in godsdiens sigself.

Mense onderrig dat as jy nie volgens ‘n sekere voorskrifte of ‘n lering van oudheid glo, sal jy nie in die Hemel ontvang word nie. Tog presideer God oor ‘n heelal van ontelbaar rasse en godsdienste, so duidelik is dit nie nie geloof of ideologie wat jou oor die drumpel in die Goddelike Teenwoordigheid bring nie.

God sal nie jou straf as jy misluk omdat God weet dat sonder Kennis, kon jy slegs in deurmekaarheid wees en foute maak, selfs vreeslike foute.

Daardie is hoekom die Stappe na Kennis te neem so grondig is vir wat godsdiens werklik is en wat dit moet wees, want hier God verlos jou – nie in jou verstand nie, nie in jou gedagtes nie, nie in jou gelowe nie. Want as jy ooit na jou Antieke Tuiste terugkeer, wat jy uiteindelik sal doen, sal jy mense daarheen sien met allerhande gelowe, komend van gelowe wat heeltemal verskillend is, komend van ander wêrelde, komend van dwarsdeur die heelal. Kan jy so ‘n ding verbeeld? Jy kan nie.

Maar die Geheimenis is in jou lewe. Dit is in jou hart. Jy kan nie jouself van dit heeltemal skei nie. Mense probeer. Hulle is altyd baie besig. Hulle wil nie vir ‘n oomblik stil sit nie. Hulle wil nie voel wat hulle oor hulle lewens voel nie, of hulle sal ‘n krisis hê. Omdat die Teenwoordigheid altyd daar is, wagtend, roepend met ‘n natuurlike aantrekkingskrag.

Hierdie is die suiwer godsdiens. Maar om hierdie eens as moontlik of voordelig te beskou, moet jy vertoue in die menslike hart hê. As jy dink mense in die grond boos is en geneig op boosheid is, dan sal jy van godsdiens dink as ‘n manier om hulle te harnas en in die kraal te jaag, om die sweep oor hulle te knak en om hulle met verdoemenis en allerhande folter en treurigheid te bedreig as hulle volg nie wat jy vir hulle vertel nie. Mense dink hierdie is hoe God is.

‘n Algenadige God is algenadig. ‘n Alwetende God is alwetend. God weet dat sonder die mag en teenwoordigheid van Kennis, kan jy nie jou lewe waaragtig lei nie. So God gee vir jou die Stappe na Kennis. Hulle was tevore in antieke tye gegee, maar was vergeet of afwys, want diegene wat oor godsdiens geregeer het nie die menslike hart betrou nie.

Maar nou is die mensdom geletterd. Dit is bewus van die groter wêreld waarin dit leef tot ‘n sekere mate. Julle is nie meer geïsoleerde, primitiewe volkstamme nie. Hoewel jou neigings nog primietief en self-verwoestig mag wees, julle is bewus van groter dinge.

God moet jou voorberei vir die wêreld en vir lewe buite die wêreld en vir die trap van eenheid wat natuurlik tussen mense sal moet gebeur as die mensdom sal hierdie wêreld as ‘n bewoonbare plek bewaar en sy vryheid en self-bepaling in die heelal bewaar, waarheen vryheid baie skaars is.

Dit is jou diepste behoeftes en die behoefte van die wêreld sigself wat God se Nuwe Openbaring na die wêreld toe gebring het. Dit is die eerste Openbaring van hierdie soort in meer as 1400 jaar.

Jy leef op ‘n tyd van Openbaring. Maar jy moet die verskillende verdiepings van godsdiens verstaan. Daar is godsdiens om vir mense te sorg en om hulle te voed. Daar is godsdiens om kultuur en samelewing basiek te organiseer. Daar is godsdienstige geloof, wat mense kan help, tot ‘n sekere mate. Maar dan is daar die suiwer godsdiens, wat mense in inskakeling bring met Kennis binne hulleself en die Groter Magte in die heelal wat die God van die heelal vir die welstand van alle volke en nasies rig.

Wanneer jy by die geheimenis van hierdie ingaan, moet jy jou vas gelowe, jou ideologie agterlaat. Jy sal die sterkte en vertroue en dapperheid moet hê om hierdie te doen, of jy sal buite die innerlike binnevertrek van die tempel gelaat wees. Want geloof sal nie jou na die God van alle lewe bring nie. Dit sal ‘n groter inskakeling neem, ‘n meer diepgaande inskakeling, en ‘n lewe deur die groot begiftiging gelei, wat binne in jou op hierdie oomblik leef.

Mense sal teen hierdie redeneer. Hulle sê, “Mense kan nie betrou word nie. Hulle is boos. Hulle is korrup. Hulle het van genade geval.” Hierdie is belaglik. Afgeskeidenheid was geskep omdat deel van die Hemel het gewil om dit te ervaar, en so hier is jy. Dit is te groot en diepgaande om ooit te begryp.

Jy het God agtergelaat, maar God het nie jou agtergelaat nie. Jy is in jou gedagtes, jou vrese, jou begeerte en jou afgetrokkenhede verlore, maar die Teenwoordigheid gaan met jou. Want daar is ‘n deel van jou wat God nooit agtergelaat het, en hierdie is die deel van jou wat Kennis genoem is.

Daardie is hoekom God sal jou in die einde verlos, en elkeiemand anders, omdat jy kan nie jouself van jou Bron afskei nie. Jy kan in Afgeskeidenheid leef. Jy kan in fantasie leef. Jy kan ‘n lewe van vernedering en misdaad en armoede en self-mishandeling leef, maar jy kan nie die verbinding breek nie.

Eendag, uiteindelik, sal jy aan die mag binne in keer – uitgeput, frustreerd, oorweldig. Jy sal aan hierdie mag keer, en dit sal ‘n lank proses van verlossing begin, sittend jou in diens vir anders in die eenvoudigste en nederigste maniere sodat jou waarde en waardigheid en eiewaarde hergestel kan word. Want jy kan nie na jou Antieke Tuiste as ‘n treurige, ontheiligde skepsel terugkeer nie. En jy word nie in die wêreld gestuur net om vir jou lewe verlore en gemors hier te word nie.

Die verstand is ‘n belangrike gereedskapstuk, maar dit is nie die platvorm vir noodwendige waarheid nie. Geloof en ideologie kan nuttig by die begin wees, maar ‘n belemmering na die einde. Jy moet verby die plaveisel tot in die wildernis stap omdat God daarheen is. Jy moet leer om stil te wees. Jy moet leer om binne in jouself te luister. Jy moet jou passies en jou ergenisse en jou vermanings weerhou om jouself hierdie kans te gee.

Dit ‘n verskillende manier om in die wêreld te wees. Dit is ‘n geseënde manier om in die wêreld te wees. En hoewel jy deurmekaar is en weet nie wat jy doen en dinge veranderend is, het jy ‘n hoek gedraai. Jy begin om te terugkeer.

God weet die pad God toe. Mense weet nooit die pad God toe nie. Maar jy hoef nie om die pad te weet nie omdat God die pad weet. Jy hoef net om te vra en met groot vasberadenheid te aanbid dat die inskakeling vir jou kan begin, en die Stappe na Kennis te neem wat God verskaf het, en jou te onderrig hoe om na die dieper stem binne in jou te luister – nie die stem van jou kultuur, jou familie, jou grypsugtigheid of jou vrees nie, of die grypsugtigheid en vrees van die wêreld of enige krag in die wêreld wat onheilig is, maar die ware stem. Dit sal die natuurlikste ding wees vir jou om hierdie te doen.

Hierdie is die suiwer godsdiens. Dit kan binne die moskee, die tempel, of die kerk, of êrens beoefen word. Dit wag vir jou om te beantwoord. Dit wag vir jou om jou groot behoefte vir hierdie te besef, want slegs God kan jou vervul en jou in die wêreld rig. As jy godsdienstig is of nie, as jy ‘n godsdiens beoefen of nie, as jy in ‘n godsdiens glo of nie, God se Plan sal jou red as jy kan beantwoord.

Hier is daar geen godsdienstige oorloë nie. Hier is daar geen godsdienstige verdrukking nie. Hier alle gelowe saamleef omdat hulle almal ‘n middel na dieselfde eindpunt is. Hulle almal voed die dieper verlange van die hart as hulle ware en outenties is.

Ons bring jou nou na die suiwer godsdiens sodat jy dit mag omhels en sien hoe belangrik dit is en hoe sentraal vir jou lewe en jou bestemming, jou vervulling en jou ware self-uitdrukking dit werklik is. Hierdie is ‘n gawe van die Hemel vir jou, ‘n gawe wat van ‘n groter Bron kom – gegee nou in terme jy kan verstaan en wat in verskillende tale doeltreffend vertaal kan word; gegee nou met die Wil en die Voorneme van die Hemel.

Jy ly omdat jy weet nie hoekom jy gestuur is en wie jy gestuur het en wat jy daarna moet doen om te begin om hierdie ervaring en begrip van jou lewe te terugeis. Ryk of arm, hierdie deurmekaarheid sal jou kwel totdat jy na ware oplossing soek.

Hierdie begin die heilige inskakeling. Hierdie begin die heilige terugreis. Hier God neem jou nie weg van die wêreld nie, maar bring jou in die wêreld in ‘n heeltemal nuwe manier. Hier sien jy die behoefte vir Kennis orals om jou, en jy nie veroordeel mense vir hul mislukkings en hul foute nie. Hier word jy in ‘n uitdrukking van die Hemel as jy soek om Kennis in anderes te versterk en mense in die grondigste maniere te dien, iewers dit noodsaaklik is vir jou om so te doen.

As jy misgehandel deur godsdiens of deurmekaar deur dit geword het, verstaan hierdie woorde. Sien hierdie groot opening en geleentheid vir jou. Want jou verhouding met God die vernaamste verhouding in die lewe is, en die trap waarnatoe jy dit kan aanvaar en dit ervaar en deel daarvan wees bepaal hoe ver jy in verhouding met enigiemand kan gaan. As jy nie intiem met die mag wat binne in woon kan wees nie, hoe kan jy met enigiemand regtig intiem wees? Hoe kan jy betrouend wees as jy nie wat binne in jou is kan betrou nie? Hoe kan jy oop wees en jou ware affeksie veroorloof om te verrys as jy nie die leiding en mag van Kennis binne in jouself hê nie?

Hierdie herstel jou ware verhouding met jouself, wat in die grond jou verhouding met Kennis is. Van hierdie, begin jy om die basis en die grondslag te hê vir die groot verhoudings jy bedoel is om in die lewe te hê, wat na jou toe sal kom as jy voorbereid is, as jy genoeg van die verlede vrygemaak word om hulle te ontvang en hulle betekenis te verstaan.

Hier begin jy om die suiwer godsdiens te leef in wat jy sê en wat jy doen en eens wat jy dink. Hierdie is ‘n Mag groter as die wêreld en alles in die wêreld – groter as die natuur, groter as die fisieke kragte wat die wêreld beweeg. Want nou vind jy daardie deel van jou wat tydeloos en onveranderlik is, wat jou vryheid van die dood en ‘n sin van jou groot bestendigheid sal gee, selfs deur jou reis hier op Aarde.

Die Roeping

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op April 1, 2011 in Boulder, Colorado

Dit is ‘n monumentale gebeurtenis om in ‘n tyd van Openbaring te leef en met hierdie Openbaring voorgestel te word. So groot sal dit wees dat dit jou lewe en jou denkery, jou waarneming en jou begrip van jouself, jou wêreld en jou bestemming, sal verander. Selfs as jy die Nuwe Boodskap weier en betwis, sal dit nog steeds jou lewe verander.

Jy kan nie aan iets so groot kom en hê dit nie jou lewe impak nie. Jy kan nie aan ‘n Openbaring kom, die soort daarvan wat slegs eeue uitmekaar gegee is, sonder om te hê dit ‘n groot impak op jou te hê nie.

Ongeag hoe jy in die oomblik mag beantwoord, sal dit dieper binne in jou bereik, na ‘n plek jy mag skaars weet, na ‘n deel van jouself jy slegs in oomblikke van helderheid en groot nugterheid ervaar het. Dit sal langs deur die Antieke Gange van jou verstand praat.

As jy dit studeer en dit lees en sy rigting volg, sal jy begin om dinge te hoor en dinge te sien wat jy nie tevore gehoor en gesien het nie. Jy sal ‘n groter visie en ‘n meer veelomvattende begrip hê, ‘n begrip wat nie net selfsugtig en selfbevrigend is, maar iets wat die werklikheid onder die oë kan sien en wat jou bestaan in die wêreld na hierdie tyd kan waardeer.

As hierdie nie ‘n Nuwe Openbaring van God was nie, kon jy dit by die verdieping van idees alleenlik behandel. Jy kon dit as ‘n teorie behandel. Jy kon dit as ‘n filosofie behandel. Jy kon dit as net nog ‘n lering behandel. Maar dit is ver groter as hierdie.

Daardie is hoekom as jy eens beantwoord, sal dit ‘n impak op jou lewe hê. Dit is bedoel om ‘n impak op jou lewe te hê.

Jy is geroep om dit te ontvang, om dit te studeer en daarvan te leer. Slegs hier sal jy sy geldigheid en sy groot toepaslikheid besef, aan die wêreld jy vandag sien en aan die wêreld jy sal in die toekomstige tye onder die oë moet sien – die groot verandering wat oor die horison kom en alles wat die mensdom sal onder die oë moet sien, die groot beproewings en die groot geleenthede wat vir jou afwag.

Dit is ‘n groot ding om aan God se Openbaring te kom – groter as jou idees, groter as jou oortuigings, groter as jou instellings, groter selfs as die idees en oortuigings van jou nasie of kultuur of godsdiens. Want dié meestendeels menslike versinsels is.

Maar nou ontmoet jy iets wat nie ‘n produk van menslike verbeelding of skeppingsvermoë is nie. Jy sal weet hierdie waar is weens die impak dit sal hê.

Dit kom van jou Bron – die grootste liefde van jou lewe, die Bron van jou lewe, die Bron van jou dieper inbors, die Bron van jou doel om in die wêreld te wees, wat nog steeds onbekende en onvervulde vir jou bly.

Hierdie is die antwoord aan die groot gebede in onlangs tye en dwarsdeur die geskiedenis vir vrede, vir uitredding, vir wysheid en vir sterkte geslaak.

Jy kan nie hierdie groter mag vir jouself gee, hoewel baie geprobeer het. Dit moet aan jou van ‘n groter Bron gegawe word – ‘n Bron wat woordomskrywing uittart, ‘n Bron wat nie met die verstand konseptualiseer of begryp kan word nie.

Want die Skepper leef buite die gebied van die intellek, en die Skeppingswerk saam daarmee. Jy kan slegs jou onmiddelike omstandighede en die volgorde van gebeure begryp, maar buite hierdie is ‘n Groter Werklikheid, ver groter inderdaad.

Die Nuwe Openbaring verg dinge van jou. Dit verg jou om te beantwoord. Dit verg jou om te studeer en geduldig te wees en nie aan voortydige gevolgtrekkings te kom nie, nie jou vooroordelings, jou kwaadheid en jou haatdraendhede te volg nie. Dit vra vir jou om te ondersoek, nie net om te glo nie, want oortuiging is swak. Dit is nie substantieel genoeg nie.

Jy sal ‘n groter grondslag binne in jouself moet hê om ‘n veranderende wêreld onder die oë te sien en alles wat die die mensdom in hierdie tyd van Openbaring onder die oë moet sien.

Hierdie is nie net ‘n gawe vir jou persoonlik nie. Dit is bedoel om deur jou na anders te vloei. As jy sal ontvang, dan moet jy gee. Jy moet getuienis van die Openbaring hou.

Jy moet die Boodskapper eer. Hy is nie ‘n god en sal nie mense veroorloof om hom te aanbid nie. Maar hy is die Boodskapper, en daar is niemand anders in die wêreld wat ‘n Nuwe Boodskap van God hier gebring het nie.

Dit het ‘n lank tyd gewees sedert ‘n Openbaring van hierdie grootheid gegee geword het. En nooit tevore het ‘n Openbaring so volledig gegee geword nie, nou vir ‘n geletterde wêreld gegee – ‘n wêreld van planetariese kommunikasie, ‘n wêreld van groter sofistikasie, ‘n wêreld van groter behoefte.

Jy nog nie besef dit nie, maar dit is bestemming dat jy hierdie sou vind. Dit is geen eenvoudige toeval of gelukkige sameloop nie. Dit is bestemming dat jy die Nuwe Openbaring sou ontmoet. Dit is bestemming dat jy daarvan sou hoor.

Dit is ‘n groot roeping. Maar wat God wil en wat mense wil doen is nie dieselfde nie.

Jy is vry om in enige nommer maniere te beantwoord selfs al hierdie ‘n gawe vir jou is, selfs al hierdie die beloftigheid hou om jou groter doel en bestemming in die wêreld en ‘n groter begrip van jou lewe en die veranderende omstandighede rondom jou vir jou te openbaar.

God kan nie jou antwoord beheer nie. God kan nie jou gedagtes, jou lyding, jou deurmekaarheid, jou vermanings, jou ywerige oortuigings, jou klagtes, jou self-vernielende gedragte, jou slegte mislukke en besluite beheer nie.

Daardie is omdat jy in Afgeskeidenheid leef. Maar daar is ‘n deel van jou wat nooit van God afgeskei was, en hierdie is wat die Nuwe Openbaring binne in jou sal aanspreek, ‘n deel van jou wat slegs kan beantwoord. Dit is die natuurlikste ding in die wêreld. Dit is jou doel en jou bestemming.

As jy dit [die Nuwe Boodskap] sal ontvang, dan moet jy dit met andere deel. En jy moet dit in jou lewe bring en dit daarheen tot die beste van jou vermoë toepas en andere soek wat dieselfde doen sodat hulle jou mag help om sterk te word en balans en bedoeling by jou sake te bring.

Jy kan nie ‘n Nuwe Boodskap van God betwis nie. Jy sal net dwaas lyk vir die Groter Magte as jy hierdie sal doen.

Jy sal baie vrae hê wat jy nie kan beantwoord nie en baie vrae wat vir inderdaad vir al ‘n geruimte tyd nie beantwoord kan word nie.

Jy moet besef dat hierdie ‘n groter verbintenis is. Dit is nie ‘n intellektuele nastrewing nie. Dit is nie ‘n terdverdryf of ‘n stokperdjie nie. Dit is nie hier om plesier, gerieflikheid en veiligheid vir jou te gee nie. Dit is hier om jou in ‘n groot diens te roep in ‘n wêreld wat se behoeftes elke verbygaande dag stygend is.

Jou verpligting is omdat jy ‘n groter doel hê om hier te wees – ‘n doel jy het nie versin nie en kan nie versin nie, ‘n doel wat nie volledig vir jou geopenbaar geword het nie, ‘n doel wat verskillend as jou wense en jou voorkeure en jou idees oor jou lewe is.

Jy is verplig omdat jy in die wêreld gestuur was. Die verpligting leef binne in jou. Dit is deel van jou dieper inbors, ‘n dieper inbors Ons noem Kennis.

Dit [Kennis] is die hoogtepunt van alle geestelike studie, in alle godsdienste. Dit is wat jou sal verlos. Dit is wat jou lewe, jou waarneming en jou begrip sal transformeer. Maar dit moet deur God aktief geraak word.

Jy het ‘n verantwoordelikheid om in die wêreld te wees. Jy is aanspreeklik vir diegene wat jou hierheen gestuur het. Jy het ‘n groter rol om te speel. Jy het ‘n groter diens om te verskaf.

Die Nuwe Openbaring herinner jou van jou groter doel, jou verantwoordelikhede en jou aanspreeklikheid. Dit doen hierdie sonder die bedreiging van straf of skuld. Dit doen hierdie om jou te herstel, om jou van jou eie spyt en lyding te red, om jou te magtig om jou lewe te verlos en balans daarheen te bring, want jy het groter werk om in die wêreld te doen.

Slegs ‘n Nuwe Openbaring kan so ‘n roeping hê. Dit is ‘n roeping dwarsdeur die wêreld. Dit is nie net vir een groep of een nasie, een godsdiens of een deel van die samelewing nie. Dit begin nou om dwarsdeur die wêreld te klink.

Dit is ‘n nederige begin. Die Nuwe Boodskap kom hier soos ‘n saailing, soos ‘n kind – suiwer, onkorrupte deur die wêreld, breekbaar, delikaat, maar met die Mag van die Skeppingswerk agter dit. Solank as dit suiwer kan bly en die Boodskapper nie ontheilig word nie, dan sal sy suiwerheid voort laat lui.

Jy het hierdie groot geleentheid om ‘n suiwer Boodskap, ‘n Openbaring vir hierdie tyd en die tye voor te ontvang.

Dink jy hierdie ‘n toeval is? Dink jy hierdie per toeval gebeur? As hierdie so is, onderskat jy wat jy hier ontvang. En jy oorskat jou eie idees en begrip.

God soek om mag na die indiwidueel te herstel sodat diegene wat in hierdie wêreld gestuur was mag bydrae vir ‘n wêreld in nodigheid gee. Die toekoms van die wêreld afhang op hierdie.

Jou rol sal nederig wees. Dit sal nie groot aandag en akkolades versamel nie. Jy sal agter die skerms werk, sonder trompetgeskal en erkenning. En om so te doen, sal jy die tronkhuis van jou eie verstand en alles wat jou aandryf en jou laster en jou weerhou ontsnap.

Die Nuwe Boodskap sal ontken en betwis word. Dit sal bespot word. Hierdie gebeur altyd op ‘n tyd van Openbaring.

Die Boodskapper sal nie mense se verwagtings voldoen nie, want hy ‘n eenvoudige en nederige man is. Hy is nie goddelik en almagtig en vol bekoorlikheid en charisma nie. Niemand met hierdie eienskappe sou ooit verkies word om ‘n Boodskapper te wees nie, om ‘n Nuwe Boodskap van God in die wêreld te bring nie.

Hy is sonder ambisie. Hy het in voorbereiding vir ‘n baie lan tyd gewees. Dit het hom ‘n baie lank tyd geneem om die Boodskap te ontvang, want dit baie groot en veelomvattend is.

Dit sal jou tyd neem om die Nuwe Openbaring te ontvang, want dit groter is as wat jy dink en glo en na hierdie oomblik verstaan. Dit hou ‘n venster aan ‘n groter lewe in die wêreld en aan die mensdom se toekoms en bestemming binne ‘n Groter Gemeenskap van lewe in die heelal.

Niks soos hierdie het ooit tevore vir die mensdom gegee geword nie, maar nou moet dit gegee word. Nou is dit beslissend in bepaling van die toekoms en die uitslag wat die mensdom sal onder die oë moet sien.

Daarom, naderkom met nederigheid by hierdie. Begin om te beskou dat jy ook ‘n groter lewe hê en nog nie hierdie leef nie, dat jy groot hulp en ‘n groot Openbaring nodig om te verstaan en die reis na daardie groter lewe te neem, om die Stappe na Kennis te neem, om deur groter sterkte, ‘n groter dapperheid en ‘n groter vasberadenheid gelei te word.

Jy was verplig tevore jy selfs in die wêreld gekom het. Daardie verpligting leef nou binne in jou.

God se Openbarings het die mag om hierdie dieper verantwoordelikheid te vonk, te ontvlam en te inisieer. Moenie af van hierdie krimp nie, want alles wat groot en betekenisvol is sal van hierdie kom. Alles wat magtig is, alles wat medelydend is, alles wat bevryend is, alles wat vrylatend is sal van hierdie kom.

God het die saaie van verlossing binne in jou geplant, maar hulle moet ontwikkel word, en jy moet die korrekte benaderingswyse en houding hê. En die Roeping moet daar wees.

Hierdie is die verpligting. Dit vra net vir jou om eerlik te wees, rêrig eerlik, so eerlik dat jy kan wat jy weet voel, buite jou wense, jou vrese en voorkeure, [sodat] jy die waarheid buite wat jy wil hê en wat jy ontken kan sien.

Die Nuwe Openbaring vra vir jou om eerlik te wees. Hoe jy sal beantwoord sal bepaal of jy eerlik en ongeveins wees.

Dit is nie ‘n kwessie van wat jy glo nie, as hierdie by hierdie pas nie. Waarom sou God se Openbaring ooit by wat jy dink of glo pas? Dit konformeer nie tot menslike verwagtings, menslike gewoontes, lank-gestig oortuigings of menslike spekulasie nie omdat dit ‘n Nuwe Boodskap van God is en nie ‘n produk van menslike idees is nie.

Dit berei jou voor vir ‘n nie-menslike heelal. Jy het geen idee hoe om jouself vir daardie voor te berei nie. Dit berei jou voor vir ‘n wêreld van verminderende hulpbronne en groter omwenteling en deurmekaarheid. Jy het geen idee hoe om jou self vir daardie voor te berei nie. Dit berei jou voor om ‘n groter lewe te leef. Jy het geen idee hoe om daardie te bereik nie.

God weet hierdie, natuurlik, en daardie is hoekom die Groot Openbaring nou gegee moet word, vir hierdie tyd en die tye voor, roepend aan die verpligting wat binne in mense leef – vir diegene wat in staat is om te beantwoord, vir diegene wat die inwonende eerlikheid en vryheid om te beantwoord hê, vir diegene wat nie aan hul godsdienstige ideologie, hul kulturele denkery of die wil en voorkeur van andere gebind is nie.

Hierdie is die uitdaging van om in ‘n tyd van Openbaring te leef. Dit sal jou met jouself konfronteer – jou sterkte en jou swakheid en die sterkte en swakheid van diegene om jou. Dit is ‘n konfrontasie met ‘n groter waarheid en ‘n groter doel.

Wees dankbaar dat hierdie vir jou gegee kon geword. Want sonder hierdie, sou jy blindelik in die wêreld soek, drome en plesiere jagend, altyd lewend onder die bedreiging van vrees, die bedreiging van ontneming, die gewig van jou eie verstand, ‘n verstand wat nie deur Kennis gelei word nie.

Wees dankbaar, want die Heer van al die heelals gee vir die mensdom presies wat dit nodig – nie om al sy vrae te beantwoord of sy doelwitte en begeertes te vervul nie, maar om dit presies wat dit nodig te gee om sy sterkte te vind en voort met ‘n groter samewerking en eenstemmigheid in die wêreld te gaan.

Jy het na hierdie tyd in die wêreld gekom om onder hierdie omstandighede te dien. Hierdie is jou tyd, ‘n tyd van Openbaring. Hierdie is jou oomblik, ‘n oomblik om ‘n dieper eerlikheid en ‘n dieper ongeveinsheid te oefen.

Hierdie is ‘n roeping – roepend buite jou denkery en jou idees, jou gevoelens en jou emosies, vir ‘n dieper werklikheid binne in jou.

Moenie probeer om hierdie te verstaan nie. Dit is buite jou begrip. Moenie hierdie met ander dinge vergelyk nie, want jy weet nie wat jy onder die oë sal sien nie. Jy het nie die Nuwe Boodskap deurgesoek, geleef of toegepas nie, so jy kan nie dit met enige wysheid of eerlikheid of ongeveinsheid beoordeel nie.

Hierdie is ‘n gawe vir die wêreld, maar dit moet van persoon tot persoon gegee word. Jy moet getuienis van hierdie vir andere hou, soekend diegene wat gereed is en willig om te beantwoord is. Daardie is deel van jou doel, jy sien. Daardie is deel van jou gawe. Daardie is deel van daardie wat jou dieper erkenning afwag.

Jy was bedoel om in ‘n tyd van Openbaring te leef. Die Openbaring is hier. Jou bestemming roep vir jou. Dit is net ‘n vraag van of jy gereed is of nie. In hierdie saak kan jy slegs van jouself rekenskap gee.

Jy kan nie bepaal wat ander mense sal sê of doen nie. Dit is ‘n uitdaging vir jou en vir elke indiwidueel wat die seën en die geleentheid hê om ‘n Nuwe Openbaring van God te ontvang. Moenie kommer wat die andere sal doen nie, wat die wêreld sal doen nie. Hierdie is ‘n roeping vir jou.

Slegs God weet hoe om die dieper deel van jou te bereik. Jy kan nie hierdie alleen vind nie. Slegs God weet hoe om voort te roep daardie wat jou grootste gawe en diens is. Jy kan nie hierdie vanuit jouself roep nie.

Slegs ‘n Nuwe Openbaring sal die mensdom voorberei vir ‘n toekoms wat ongeleke as die verlede is en om ‘n groter werklikheid van lewe in die heelal onder die oë te sien.

Wees dankbaar. Wees nederig. Wees ontvanklik. Jy hoef nie om te glo nie, net om te sien en te ontvang, te leer en toe te pas. Die gawes sal blykbaar vir jou word, en hulle sal met verloop van tyd hul toepaslikheid en hul volkomenheid vir jou betoon.

Die mensdom kan nie sigself vervul nie. Dit moet groot help hê. Dit kan nie sigself vir die toekoms voorberei nie. Dit is te blind en hovaardig na hierdie oomblik. Dit sien nie wat oor die horison kom, want dit dink dit nog in die verlede leef.

Dit sien nie dat dit in ‘n Groter Gemeenskap van lewe in die heelal verskyn, ‘n Groter Gemeenskap wat uitdagend en moeilik is, waarheen vryheid so skaars en waarheen mededinging uitgebreid is en met groot vaardigheid en oorreding aangedra is.

Slegs God kan jou vir hierdie voorberei. Slegs God weet die menslike hart en die menslike verstand, die menslike siel en die menslike geskiedenis.

Jy moet jou begrensings aanvaar in orde om ‘n groter begrip te ontvang. Daardie is deel van jou roeping.

Mensdom, hoor My woorde. Ons praat van ‘n groter werklikheid – ‘n groter waarheid wat binne in elke persoon leef, ‘n groter waarheid wat nie deur intellektuele debat of spekulasie begryp kan word nie, ‘n dieper waarheid wat geleef en ervaar moet word om helder uitgegruk te word.

Hoor My woorde, mense van hierdie wêreld. Jy het ‘n groter bestemming in die heelal, maar jy moet ‘n agteruitgaande wêreld onder die oë sien. Jy moet die groot omwenteling wat sal kom onder die oë sien. Jy moet saam verenig en saamwerk met ‘n groter helderheid en vasberadenheid.

Hierdie is die Openbaring van God. Dit is ‘n Openbaring buite menslike begrip. Jy kan dit slegs naderkom en begin om dit te leer, maar jy sal nooit sy wysheid, sy helderheid of sy mag leeg maak nie.

Die Wêreld Moet God se Nuwe Boodskap Ontvang

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers op
Januarie 1, 2015
in Alexandrië, Egipte

God weet wat vir die wêreld kom. God weet die toestand van die wêreld en sy mense. En die Engelagtige Vergadering wat oor hierdie wêreld waghou elke oomblik kykend is.

Dit is geen geheim vir diegene wat oor jou waghou wat jou groter behoeftes is, albei in hierdie oomblik en in die tye voor.

Jy kan nie hierdie dinge sien nie, want jy ken nie jouself volledig nie. Jy weet nie hoekom jy in die wêreld gestuur was, of waar jy op hierdie oomblik moet wees en hoekom jy nie op hierdie oomblik daar is nie. Jy kan nie sien wat oor die ver horison kom nie, kom na jou toe. Maar diegene wat oor jou waghou en die Heer van die heelal weet hierdie dinge.

Mense is deur hul gelowe en hul vermoede vasgebind. Hulle is deur hul belegging van godsdienste van die verlede vasgebind, wat dit selfs meer moeilik maak vir hulle om te verstaan dat God weer gepraat het vir die beskerming en bevordering van die mensdom.

Alles God nog ooit vir die wêreld in die groot Boodskappe gegee het, na tye van groot behoefte en geleentheid gegee, het vir die bevordering en die beskerming van die mensdom gegee geword.

Jy besef nie dat jy leef in ‘n wêreld binne ‘n Groter Gemeenskap van lewe nie, waarheen daar baie bedreigings tot menslike vryheid en oppergesag is. Jy sien nie die groter prent van jou lewe nie of hoekom jy in die wêreld na hierdie tyd gestuur was, om die wêreld onder hierdie omstandighede te dien. Maar die Hemel kan hierdie dinge sien, wat jou, lewend in jou staat van Afgeskeidenheid, kan nie sien nie.

Jy is verder deur jou vermoede en gelowe, jou houdings en jou veroordeling van anderes verblind.

Mense leef vir die oomblik. Hulle het vergeet hulle moet ook vir die toekoms voorberei. Soos alle intelligente skepsels op Aaarde, moet hulle hierdie twee dinge doen.

Maar God weet wat kom. God weet wat die mensdom na hierdie tyd nodig. God weet wat jy, as ‘n individueel, sal moet hê om jou groter doel waarvoor jy gekom het en hoekom jy gestuur was en wat jy hier moet volbring te herken, wat buite jou begrip is.

Want jou intellek is nie groot genoeg om groter dinge van hierdie inbors te hou nie. Dit ‘n perfekte meganisme om die wêreld van veranderende omstandighede te navigeer, maar dit kan nie jou lewe buite tyd en ruimte, en die groter kragte wat jou rig en jou hier gestuur het en wat vir jou jou groter doel om hier te wees hou, verstaan nie.

Nou God het weer gepraat, geënd ‘n Openbaring groter en meer uitgestrek as enigiets wat tevore vir die menslike familie gegee was, nou vir ‘n geletterde wêreld van globale kommunikasie en groeiende globale bewustheid gegee, nou na ‘n tyd gegee wanneer die wêreld inkom by ‘n staat van agteruitgaan – agteruitgaande hulpbronne, ‘n agteruitgaande omgewing, ‘n veranderende atmosfeer, alles deur menslike onwetendheid, grypsugtigheid en korrupsie gesmee.

So die mensdom staan blindelik na die draaipunt van vinnige verandering wat die gesig van die wêreld kon verander, die grootste uitdaging wat nog ooit vir die menslike familie as ‘n heel gekom het.

Maar mense leef in die oomblik en sien nie die bewyse van die wêreld nie. Hulle hoor nie die bewyse binne in hulleself nie – dit waarsku hulle, maak hulle wakker, vertel hulle om te weerhou, vertel hulle om te herbeskou sodat hulle ‘n oomblik van siening, ‘n oomblik van helderheid mag hê, sodat hulle ‘n oomblik mag hê om die groter stem wat God binne in hulle gesit het, die stem van Kennis, te hoor.

Diep onder die oppervlakte van die verstand dit is. Dit probeer om jou iewers te neem, om jou voor te te berei vir ‘n groter diens in die wêreld en jou voor te berei vir ‘n wêreld van monumentale verandering en onrustigheid.

God het nou weer vir die hele wêreld gepraat, nie vir een klein groep nie, nie vir een landstreek alleenlik nie, nie vir een godsdienstige tradisie nie, nie vir een geleerde klas van mense nie, maar vir elkeiemand na alle stasies van die samelewing, en in alle samelewings.

Want die wêreld moet God se Nuwe Openbaring hoor, of dit sal nie vir die groot toekoms, vir die nuwe wêreld wat dit net begin om te ervaar voorberei nie. Dit sal nie sy onophoudelike konflikte einde maar die wêreld selfs verder verlaag, gooiend die mensdom in groter en groter donkerheid en deurmekaarheid.

Die wêreld moet God se Nuwe Openbaring hoor. Want die groot tradisies van die verlede was nie bedoel om die mensdom voor te berei vir hierdie groot draaipunt in julle evolusie nie. Hulle kan nie julle vir ‘n heelal vol intelligente lewe voorberei nie. Hulle kan nie julle vir ‘n wêreld in agteruitgaan, ‘n wêreld wat alles wat jy sien en weet sal verander, voorberei nie.

Hulle was na verskillende tye in die geskiedenis gegee om die menslike beskawing te bou, om ware mensliewendheid, ware menslike etiek en hoë beginsels te bou en versterk. Hoewel baie het nie bekwaam gewees om hierdie dinge te volg nie, hulle moes gestig geword of die mensdom sou altyd ‘n primitiewe, geweldige, self-verwoestige ras wees, verlagend ‘n pragtige wêreld, wat so ongewoon in ‘n heelal van onvrugbare planete en onherbergsame plekke is.

Die wêreld moet van God se Nuwe Openbaring hoor omdat dit alleenlik die sleutel aan julle toekoms, aan julle veiligheid, aan menslike eenheid, bedoeling en samewerking hou. Daar is te min mense in die wêreld wat hierdie genoegsaam waardeer om bekwaam te wees om die koers wat julle nou vir julleself stel, selfs op hierdie oomblik, te verander en beweeg. Dit moet van God kom – jou Bron, die Skepper van alle lewe, die Skepper van alles.

Maar vir hierdie, moet jy met nuwe ore hoor. Jy moet met ‘n oop hart luister. As jy hierdie verwerp, dan verwerp jy die God wat jy aanspraak maak om te lofprys en daarin te glo. Jy verwerp die bewustheid dat God se plan groter as net een Openbaring na een spesifieke tyd in die geskiedenis is.

Want al die Boodskappers het vanuit die Engelagtige Vergadering gekom, en hulle almal dien in ‘n Groter Plan vir die mensdom – om die menslike beskawing te bou, om menslike eenheid en samewerking te bevorder, om die mensdom te leer, deur wysheid en en sy tegnologie, hoe om ‘n pragtige wêreld te volhou en nie dit in ‘n staat van totale verrotting te beroof nie.

Dit is ‘n Groter Plan. Selfs van die begin, was dit om julle voor te berei vir julle toekoms in ‘n Groter Gemeenskap van lewe in die heelal. Maar eerste moet dit [die mensdom] ‘n lewensvatbare beskawing word. Dit moet hoër etieke en beginsels hê om ‘n vry wêreld te wees en om enige vryheid te hê in ‘n heelal waarheen vryheid so baie skaars is.

Die Plan was altyd daar. Dit het nie verander nie, maar net sigself aan veranderende omstandighede en aan bewegende oomblikke van groot geleentheid geadapteer.

Jy kan nie hierdie sien nie, jy wat in die oomblik leef, jy wat omgrens is deur ‘n wêreld jy nie verstaan nie, jy wat in jou gedagtes en jou gelowe en jou vermanings leef, maar nog nie die groter Teenwoordigheid kan voel nie, wat met jou bly en wat jou Bron, jou doel en jou bestemming is.

Dit is noodsaaklik dat die wêreld God se Nuwe Boodskap hoor. Want slegs God weet wat kom. Slegs God weet hoe jy voor kan berei. Slegs God verstaan jou beter as jy jouself verstaan. Slegs God weet die ware toestand van die mensdom en wat die mensdom moet doen om sigself van instorting van binne en van die risiko van onderwerping deur anderes van buite te red.

Moenie agter jou skrifture staan en hierdie ontken nie, want hierdie is die verder werk van God in die wêreld. Hierdie vervul die werk van Mohammed en die Jesus en die Boeddha en die ander groot onderwysers – bekende en onbekende, geherkende en ongeherkende – in die geskiedenis van hierdie wêreld, wat jy selfs nie heeltemal daarmee kan reken nie.

Moenie hovaardig en dwaas wees nie, of jy sal misluk in die gesig van die Groot Golwe van verandering wat kom. En jy sal nie vir jou ontmoeting met ‘n heelal van intelligente lewe voorberei nie, ‘n ontmoeting wat alreeds gebeur deur kragte wat hier is om voordeel van ‘n swak en argelose mensdom te neem.

Die risikos elke dag groei. Die Groter Donkerheid is in die wêreld.

Die mensdom verwoes sy grondslag in hierdie wêreld met onvoorafgaande haastigheid en dwaasheid – onbekwaam om sigself te weerhou, onbekwaam om koers te verander, onbekwaam om vir die groter behoeftes van mense allerweë te verskaf, onbekwaam of onwillig om te doen wat moet gedoen word om die mensdom se toekoms te veilig onder ‘n verskillende klomp omstandighede.

Jy kan nie jouself voorberei nie. Jy het nie die dapperheid nie. Jy sien nog nie die behoefte nie. Jy herken nog nie die bewyse nie. Julle het nog nie die samewerking by julle nie, tussen julle, tussen julle nasies, tussen julle godsdienste, wat nou in altyd groeiende wanorde en oneensgesindheid tussen mekaar en selfs binne hulleself neerdaal.

Dit is nie dat julle hulpeloos is nie. Dit is net dat julle onverantwoordelik is. Dit is nie dat julle nie sekere sterkte en bekwaamhede hê nie. Dit is dat julle verlore in ‘n wêreld van vrees en begeerte, stryd, armoede en verlies is – ‘n wêreld julle het geskep.

Jy kan nie God vir hierdie skuld nie. Julle kan nie God selfs vir die natuurlike rampe skuld nie – die droogtes, die orkane, die pestilensie – omdat hierdie alles deel van die natuur fungerend is, wat in beweging na die begin van tyd gestel was.

So die Engelagtige Vergadering waghou oor jou en alle anderes om te sien hoe julle sal adapteer, om te sien wat julle sal kies. Hulle het jou vryheid gegee om in Afgeskeidenheid te leef. Hulle het jou die vryheid selfs om te misluk gegee. Maar hulle het jou ook die mag en die rigting gegee om sukses te hê – as jy kan beantwoord, as jy aan hierdie groter leiding kan beantwoord, as jy aan Kennis binne in jouself kan beantwoord, wat nog verbind met God is.

Die Heer van hierdie heelal en ander heelalte en van die Skeppingswerk, die tydelose Skeppingswerk buite alle fisieke betoning, bedien nie aan jou fisiek of persoonlik nie. Daardie is vir die Vergadering om te doen. Want daar ontelbaar rasse in die heelal is, en elkeen moet ‘n Vergadering hê om hulle te oorsien.

Dit is ‘n Plan op ‘n skaal jy kan nie moontlik selfs bedenk nie. So groot, so uitgestrek, so omvattend, so perfek, slegs God kon dit doen. Slegs God kan die afgeskeides terugeis deur die mag van Kennis wat binne in alle gevoelende lewe geplaas geword het.

Jy het nou die geleentheid om hierdie dinge in ‘n Openbaring ver meer gevorderde en volledig te verstaan. Want jy verstaan nog nie hoe God in die wêreld werk nie, werkende deur mense van die binnekant uit – deur diens, deur bydrae, deur vergiffenis en deur opbouende en medelydende gedrag.

Jou opvattings van God is deur Lerings van oudheid gebore. Hulle is onvolledig, want mense na daardie tyd het nie die sofistikasie of die vryheid of die sosiale ontwikkeling gehad om die groter inbors van God se Plan in hierdie wêreld en buite te verstaan nie.

Die groot godsdienste het die mensdom laat aanhou, het die menslike beskawing gebou, het ‘n besieling vir ontelbaar mense gewees. Moenie dink hulle sonder waarde is nie, in weervil van alles wat in oortreding van hulle gedoen geword het, en hoe hulle misgebruik geword het en selfs na hierdie dag misbruik word.

God het Kennis binne in jou gesit, ‘n perfekte leidende intelligensie. Dit is met God verbind. Dit is nie bang vir die wêreld nie. Dit is nie deur die wêreld opgelei nie. Dit is nie deur mooiheid, rykheid en aanvalligheid aangelok nie. Dit is slegs hier om jou na ‘n rendezvous met jou groter missie in die lewe en ‘n vereniging met diegene wat jou gestuur het toe te bring – ‘n lewe van bedoeling, betekenis, verhouding en besieling.

Maar jy is ver drywend. As jy onder die eerste om te beantwoord sal wees, moet jy sterk beantwoord. Moenie in twyfeling bly nie, want daardie oneerlik is. In jou hart jy sal weet, en jy sal verstaan wat Ons hier vandag sê. Dit is ‘n uitdaging. Dit is ‘n uitdaging om eerlik, ongeveins en heelhartig te wees.

Die wêreld moet God se Nuwe Openbaring hoor. Maar dit is nie vir jou alleenlik nie. Dit is nie vir jou opbouing alleenlik nie. Maar jy is bedoel om ‘n deel daarvan te wees, om dit te ontvang, om dit te deel en te help om dit in elke taal van die wêreld te vertaal sodat genoeg mense in die wêreld mag beantwoord en begin om die koers van die mensdom te verander, om die soort verantwoordelikhede en verandering te uitlok wat moet vir die menslike familie gebeur om nie in ernstige onvastigheid, stryd en oorlog te val nie.

Jy sien nog nie die risikos wat jy nou onder die oë sien nie. So dit is hard vir jou om die groot behoefte wat hierdie in die wêreld gebring het te verstaan.

Vir hierdie, moet jy jou oë aan die wêreld oopmaak, nie aan wat jy wil hê nie, nie aan wat jy voorkeur gee aan nie, maar aan wat werklik hier gebeur. Jy moet ‘n verantwoordelike persoon word – ‘n persoon bekwaam om te beantwoord.

Want jy moet God se Nuwe Openbaring hoor, en jy moet soveel eerlikheid en ongeveinsheid en nederigheid as jy kan daarnatoe bring. Dit sal jou in alle maniere versterk. Dit sal oplossing na jou lewe toe bring. Dit sal jou van skaamte en onwaardigheid herstel. Dit sal jou terug na jouself toe en na die ware rigting wat jy moet volg toe bring, wat God alreeds binne in jou geplaas het om vir jou nou te ontvang.

Die Boodskapper is in die wêreld. Hy is die een wat hier gestuur was om hierdie hierheen te bring. Hy is ‘n nederige man. Hy het geen wêreldlike posisie nie. Hy soek nie om nasies of krygsmagte of een group teen ‘n ander te lei nie, want hy het ‘n Boodskap vir hele wêreld – óf om te ontvang of te verwerp.

Tyd is wesenlik nou. Die Groot Golwe van verandering begin om allerweë te slaan, hier en daar, elke jaar jou infrastruktuur, jou samelewings, jou rykheid en jou selfvertroue verlagend. Dit is tyd om voor te berei, maar die tyd is nie lank nie. Dit is kort. Dit is nou.

Maar nie elkeiemand kan beantwoord nie. Want nie elkeiemand sal daarvan weet nie. Nie elkeiemand is selfs daarvoor gereed. En baie sal teen dit staan, beskermend hul vorige idees en gelowe, hul rykheid of hul posisie in die samelewing. Dit is ongelukkig, maar dit gebeur altyd na die van Openbaring.

Laat jou onder die eerste wees om God se Nuwe Boodskap vir die wêreld te ontvang. Dit is van die grootste waarde. Dit is die belangrikste ding in jou lewe. Dit sal die hele verskil maak ná alles anders jou misluk het. Dit sal die hele verskil vir jou maak as jy dit kan ontvang en dit volg en die Stappe na Kennis neem wat God verskaf het om jou met jou dieper doel en inbors om hier te wees te herinskakel.

As die mensdom sou misluk om die groot Openbaring te ontvang, dan sal dit by ‘n staat van voortdurende agteruitgaan inkom – groot stryd, groot menslike lyding en verlies. Want jy sal nie vir hierdie wêreld voorbereid wees nie. Jy sal nie vir wat kom voorbereid wees selfs al die bewyse elke dag verskyn.

Jy sal probeer om jou belangstellings, jou voorkeure, jou wense te beskerm. Jy wil nie moet met die dinge wat na jou toe kom behandel nie. Maar om daarmee te behandel sal jou sterkte en dapperheid en vasberadenheid gee. Sonder hierdie voorbereiding, sal ju nie hierdie sterktes en bekwaamhede hê nie.

Dit is ‘n groot Openbaring vir jou. Dit is ‘n groot Openbaring vir die mensdom. Want dit sal al die wêreld se godsdienste ere en hulle genoegsaam verenig dat hulle hul eindelose konflikte sal ophou. Jy sal sien dat hulle alles na hul grondslag verbind is, in weervil van wat uit hulle met verloop van tyd gemaak geword het.

Jy sal sien dat al die Boodskappers vanuit die Vergadering gekom het. En jy sal sien dat niemand anders aanspraak kan maak om groot Openbarings in die wêreld te bring as hulle nie hierdie Bron hê nie. Want hoewel daar profete in elke tydperk is, die groot Boodskappers kom slegs op groot draaipunte. En hulle bring saam met hulle ‘n hele nuwe werklikheid wat die koers van die wêreld en die bestemming van ontelbaar mense wat met verloop van tyd kan beantwoord, kon verander.

Daar is ‘n groot behoefte vir die wêreld om God se Nuwe Openbaring te ontvang. Hierdie is jou uitdaging. Hierdie is jou verlossing. Daar is niks meer belangrik vir jou nou om te bedenk nie.

Die Boodskapper is ‘n ouer man. Hy sal in die wêreld vir dalk net ‘n weinige meer jare wees. As jy hom kan ontmoet en van hom weet, dit sal ‘n groot seën vir jou wees.

Hy is nie ‘n god, maar geen van die Boodskappers was gode nie. Hy sal nie jou verloorloof om hom te lofprys nie, want alle lofprysing moet aan God en aan die Vergadering gaan. Hy het homself deur lyding en afsondering bewys, deur groot uitdagings en groot voorbereiding, buite die begrip van die mense om hom, behalwe net ‘n weinige.

Ons bring hierdie na jou toe omdat dit die Wil van die Hemel is. Dit is Ons wat met die Jesus, die Boeddha en die Mohammed gepraat het. Dit is Ons wat oor die wêreld waghou. Jy kan nie Ons name weet nie. Ons name is nie belangrik nie, want Ons praat as een en baie, en baie as een – ‘n werklikheid jy kan nie aangryp nie, lewend in Afgeskeidenheid, nie nog nie.

Die Wil van die Hemel is dat die mensdom vir die Groter Gemeenskap sal voorberei, dit sterk en verenigde sal word, en dit heirdie wêreld sal bewaar sodat dit nie onder die ooreding en oorheersing van ander nasies wat soek om hierdie wêreld vir hul eie doelwitte te gebruik sal val nie.

Vir die eerste keer in die geskiedenis, die deure van die heelal word vir jou oop gegooi om te sien hoe lewe in die heelal rondom jou is en wat God in hierdie heelal doen. Want om wat God in hierdie wêreld doen te verstaan, moet jy verstaan wat God in die heelal doen – wesenlik, grondig – en hierdie word nou vir die eerste tyd beskikbaar gemaak.

Mag jou oë oop wees. Mag jou begrip van die wêreld waar en eerlik wees. Mag jou skatting van jouself en jou behoeftes ongeveins en vol nederigheid en ywerigheid wees. En mag die Gawe van die Hemel wat jy nou ontvang – so gelukkig is jy om na ‘n tyd van Openbaring te leef – joune wees om te erken, te ontvang en vir ‘n wêreld in groot behoefte te gee.

God Beweeg Die Mensdom in ‘n Nuwe Rigting

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers op April 22, 2011
in Boulder, Colorado

God beweeg die mensdom in ‘n nuwe rigting, ‘n rigting hulle het het nie tevore gehad nie. Want die wêreld het verander, en die mensdom kyk aan ‘n Groter Gemeenskap van lewe in die heelal – ‘n groot verandering, ‘n groot draaipunt in die mensdom se lank evolusie, ‘n tyd van onmeetlike onrustigheid en onsekerheid, ‘n gevaarlike tyd vir die menslike familie, ‘n tyd wat met gebeure vinnig ontsluitend sal beweeg.

God beweeg die mensdom in ‘n nuwe rigting, na ‘n wêreld gemeenskap toe wat bekwaam is om die wêreld te volhou, wat bekwaam is om die werklikhede van lewe in die heelal te beleef, wat aan jou gedruk sal word en selfs op hierdie oomblik aan jou gedruk word. Dit is ‘n groot verandering wat baie mense voel, maar nie begryp nie.

Die beweging van die wêreld bespoedig, waarheen mense se lewens sal oorweldig en oorval word deur die groot omgewings verandering wat gebeur en deur politieke en ekonomiese onrustigheid. Al hierdie nou in beweging is en kan nie gestop word nie, net verlig word. Hierdie sal ‘n groot adaptering verg.

Dit is op hierdie groot draaipunt in die mensdom se geskiedenis dat ‘n Nuwe Openbaring in die wêreld gestuur geword het, en ‘n Boodskapper hier gestuur geword het om dit te ontvang, om dit voor te berei en dit te voorstel. Vir hom, is dit ‘n lank reis, ‘n lank en moeilike reis.

Die Boodskap vir die mensdom nou is groot, meer veelomvattend en volkome as enige Boodskap wat ooit in die wêreld gestuur geword het, volkome met lering en kommentaar sodat dit se wysheid en Kennis deurgesien en korrek toegepas kan word en nie net aan menslike uitlegging oorgegee word nie.

Mense sien nie, hoor nie. Hulle is vreemdelinge vir hulleself. En hul inheemse bekwaamhede van om die omgewing te deursien, vir baie, het verlore geword en onontwikkeld is.

Hierdie maak die Boodskapper se taak meer moeilik. Hy moet die Geheim dra, want die Openbaring buite die gebied van die intellek is en seker nie deur mense se verwagtings, gelowe of begrip opgelei is nie.

God beweeg die wêreld in ‘n nuwe rigting. Dit is ‘n rigting wat altyd voorneme was, maar dit sal nuut vir die mense van die wêreld wees. Dit sal nuut vir jou begrip wees.

Die groot Openbarings van die Skepper is altyd soos hierdie. Hulle voorstel altyd ‘n nuwe werklikheid, ‘n nuwe bewustheid, ‘n nuwe dimensie en groter belofte.

Die wêreld groei donker, en hierdie groter belofte nou benodig is. Slegs die lig van Kennis, die groter intelligensie wat die Skepper vir die menslike familie en vir alle rasse in die heelal begiftig het, slegs hierdie nou kan jou bekwaam maak om te begryp en te beantwoord.

Want jy terugkeer na God op God se terme. En God se Boodskappe moet begryp word, soos hulle wragtig is en voorgenome is om te wees.

Daar sal baie sukkeling en stryd met hierdie wees, en die Boodskapper en die Boodskapper se volgelings moet hierdie moeilikheid, hierdie frustrasie, aankyk en groot geduldigheid beoefen.

So ‘n Openbaring sal nie in die begin aanvaar word nie, en slegs die weiniges sal bekwaam wees om volledig te beantwoord. Maar as tyd beweeg voor en as die wêreld meer onrustig groei, die Nuwe Boodskap sal ‘n groter aantrekkingskrag, groter erkenning en groter toepaslikheid kry.

Dit antwoord vrae jy selfs nie gevra het nie. Dit is ‘n voorbereiding vir die toekoms asook ‘n geneesmiddel vir die hede.

Jou wysgere en godgeleerdes sal nie weet wat daarvan te maak nie. Hulle sal probleme hê daarmee. Dit sal nie tot hul begrip konformeer nie, waarnatoe hulle het hulleself so baie belê. Godsdienstige leiers sal teen dit stry omdat dit praat van ‘n werklikheid hulle nog nie erken nie.

God beweeg die mensdom in ‘n nuwe rigting. Die Boodskapper is hier om die Openbaring te verskaf. Dit het dekade vir hom geneem om dit te ontvang. Dit sal dekade neem om vir dit in die wêreld ge-erken te word.

Maar die probleem is tyd. Die mensdom het nie baie tyd nie om voor te berei vir ‘n nuwe wêreld en vir kontak met lewe in die heelal – kontak wat alreeds gebeur, kontak met ‘n gevaarlike doel en voorneme.

Mense is versonke met hul behoeftes, hul probleme, hul verlange en hul begeerte. Hulle sien nie die beweging van die wêreld nie. Want die wêreld het verander, maar mense het nie saam daarmee verander nie. En nou kyk julle aan ‘n nuwe klomp werklikhede.

Wat sal God vir hierdie sê as mense oorweldig voel, as hul profesies vir die toekoms nie waar word nie, as die terugkering van hul Redder nie gebeur nie, as hulle glo dat God al hierdie probleme vir hulle skep?

Die Openbaring spreek aan al hierdie dinge. Maar jy moet oop tot die Openbaring wees, en jy moet die vooruitsig van groot verandering aankyk, want dit nou aan jou en aan die wêreld is, en dit gaan voor beweeg.

Jy kan nie duisende jare terug gaan en probeer om wat vandag gebeur te begryp nie. Want die mensdom se evolusie het in ‘n nuwe posisie beweeg, ‘n posisie van heerskappy in die wêreld en ‘n posisie van groter wondbaarheid in die heelal.

Waar sal hierdie onderwys begin om jou voor te berei vir ‘n nuwe wêreld en vir die Groter Gemeenskap van lewe – twee gebeure wat die koers van die menslike geskiedenis as jy dit vandag weet sal verander en die lewe van elke persoon sal aanraak?

Die regerings weet nie. Die godsdienstige leiers wet nie. Die vakkundiges weet nie. Die universiteite kan nie mense voorberei nie.

Die Openbaring moet kom van die Skepper van alle lewe, en hierdie is wat nou gebeur. Want jy leef in ‘n tyd van Openbaring, en die Boodskapper is in die wêreld. Solank as hy in die wêreld is, sal jy ‘n geleentheid hê om te ontvang en voor te berei. Wanneer hy weg is, sal dit verskillend wees. Dit sal moeiliker wees. In hierdie, hy is die Lig in die wêreld.

Hy is ‘n nederige man en maak geen aansprake nie behalwe om die Boodskapper te wees, want daardie is die rol wat aan hom gestel geword het. Hy moet die mensdom vir ‘n nuwe wêreld deur die Openbaring voorberei. Hy moet oor die groot verandering wat kom en wat alreeds aan mense allerweë is, deur die Openbaring praat.

God beweeg die mensdom in ‘n nuwe rigting. Kan die mensdom beweeg? Kan mense beantwoord? Kan jy beantwoord? Kan jy aanvaar dat jy in ‘n tyd van Openbaring leef en beskou wat hierdie vir jou lewe beteken en die uitdaging hierdie voor jou plaas?

Mense besef nie hoeveel hul lewe en omstandighede afhanklik is op die toestand van die wêreld en die beweging van die wêreld. Slegs in die armer nasies is hierdie groter werklikheid ewig teenwoordig. In ryk nasies, die rykheid afsonder ‘n mens van die groter werklikhede van die lewe tot ‘n sekere mate vir ‘n period van tyd. Maar hierdie rykheid sal verminder, en die groter werklikhede is aan julle.

Hoe die mensdom beantwoord en voorberei sal die hele verskil maak. Wat individuele se besluite inlig sal die hele verskil maak. Watter stem hulle aanhoor, of dit die mag en die teenwoordigheid van Kennis is wat God hulle gegee het om hulle te lei en hulle te beskerm, of dit die stem van hul kultuur of die stem van vrees of die stem van kwaadheid of ambisie is.

Hierdie besluite is grondig vir die individueel, en wat individuele besluit om te doen sal die noodlot en die toekoms van die mensdom bepaal. Daarom, die verantwoordelikheid val op elkeiemand, nie slegs op leiers en instellings nie.

Daardie is hoekom God bring die Nuwe Boodskap na die mense toe en nie na die leiers van nasies toe nie. Want die leiers is nie vry nie. Hulle is vasgebind deur hul amp en met diegene wat hulle verkose gekry het, deur die verwagtings van anderes. Daardie is hoekom die Openbaring kom na jou toe en na die mense toe. Dit is hul besluite en vasberadenheid wat die hele verskil sal maak.

Mense wil baie dinge hê. Hulle wil wat hulle hê verloor. Hulle is verwikkeld in die oomblik. Hulle het nie oogpunt om waar hul lewe gaan te sien nie.

Die Openbaring sal ‘n groot skok en ‘n groot uitdaging vir elke persoon wees. Maar hierdie skok en uitdaging is die skok van die Openbaring. Die uitdaging is om teenoor die Wil van die Skepper gestel te word. Die uitdaging is of jy kan beantwoord en die inbors van jou antwoord.

Jy kan nie staan waar jy is nie, want die wêreld het verander, en dit sal verder verander. Dit beweeg. Jy moet saam daarmee beweeg. Hierdie is om in eensgesindheid met die lewe te wees. Hierdie is om uit afsondering te kom. Hierdie is om jouself van afgetrokkenheid en obessie te vrylaat. Hierdie is om te leer om te luister, te kyk, en jou verstand stil te maak sodat jy mag sien. Hierdie is om klagte te opgee sodat jy mag verstaan waar jy is. Hierdie is om die Stappe na Kennis te neem sodat die Teenwoordigheid en die Mag van God deur jou en met jou kan praat.

Hierdie is die Openbaring nemend die mensdom in ‘n nuwe rigting. Is mense willig om te gaan, of sal hul hulle agter bly – kykend aan die Groot Golwe van verandering, slapend op die strand terwyl die Groot Golwe bou, lewend op die kus dinkend alles wel is, lewend vir die oomblik, onbekwaam om aan die tekens van die wêreld te beantwoord, lewend onder vermoede dat nie in ooreenstemming met die werklikhede van die lewe is nie?

Wie kan beantwoord? Wie sal kyk? Wie sal luister? Wie sal hul idees, hul gelowe en hul voorkeure weg sit lank genoeg om iets te sien, iets te hoor, iets te weet?

Hierdie is wat die Boodskapper sal vra vir jou om te doen. Hierdie is wat die Openbaring verg. Hierdie is wat lewend in ‘n nuwe wêreld verg. Hierdie is wat verrysend in ‘n Groter Gemeenskap van lewe verg.

Sal die mensdom dwaas en onhandig, onbewus en onantwoordend wees, hul groter intelligensie nie ge-erken en benut nie? Hierdie is die vrae. Die antwoorde is nie blykbaar nie, want hulle nog nie ontstaan het nie. Hulle het nie die ware toets met wat aan die menslike is ontmoet nie.

Maar die Skepper van alle lewe liefhê die wêreld en liefhê die mensdom en het die mag van verlossing in die wêreld gestuur – om die individueel te verlos en hul mag en onkreukbaarheid terug te bring, om die groot uitdaging van lewe wat op die horison nou verrys te ontmoet.

God beweeg die mensdom in ‘n nuwe rigting. Dit is tyd om voor te berei, om die Openbaring te ontvang en te ondersteun.

Mense sal kla. Hulle sal teëspraak. Hulle sal weerstrewe. Hulle sal die Boodskapper beskuldig. Hulle sal die Openbaring afkeur. Onbekwaam om te beantwoord, onwillig om hul lewe en hul idees te herbeskou, hulle sal weerstrewe.

Hierdie gebeur altyd na die tyd van Openbaring. Diegene wat die grootste belegging in die verlede hê sal die nuwe wêreld en alles daarin weerstrewe. Hulle kan nie sien nie. Hulle sal nie weet nie. Hulle het nie die dapperheid om hul posisie te herbeskou nie. Hulle het nie die nederigheid om in die gesig van die Openbaring te staan nie.

Wat kan God vir hulle doen? Hulle het soveel van die Skepper gevra, maar hulle kan nie aan die Skepper se antwoord beantwoord. Wat kan God vir hulle doen?

Wees tussen die eerstes om te beantwoord sodat jou groter gawes in die lewe mag gestig word en ‘n geleentheid hê om voort te kom in die dae en die jare van jou lewe.

Hierdie is die mag van Openbaring – om wysheid en Kennis te ontkoppel wat die mensdom nou radeloos nodig om voor te berei vir ‘n toekoms wat ongeleke as die verlede sal wees.

Die seënings is met jou. Die mag van verlossing is binne in jou, in Kennis binne in jou. Maar wat kan hierdie Kennis ontvlam en dit voort roep en jou bekwaam maak om dit te aankom, dit te verstaan en dit suksesvol te volg?

Dit moet deur God ontvlam word. Die Openbaring is hier om die groter verlossing van individuele in beweging te stel in voorbereiding vir die nuwe wêreld en vir die mensdom se bestemming in die heelal, wat nog nie ge-erken en vervul is nie.

Dit is tyd om te beantwoord. Dit is tyd om rêrig eerlik met jouself te wees, nie om jou lewe op jou voorkeure of jou vrese te baseer nie, maar op ware erkenning binne in jouself.

Om die Openbaring te aankyk sal jou uitdaag om met hierdie dieper eerklikheid te beantwoord. Om die Openbaring te aankyk sal jou met hierdie dieper eerlikheid uitdaag. Dit is die grootste uitdaging van jou lewe. Dit is die belangrikste uitdaging van jou lewe. Dit is die belangrikste gebeurtenis in jou lewe.

God beweeg die mensdom in ‘n nuwe rigting.

God se Nuwe Boodskap vir die Wêreld

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op Februarie 28, 2011
in Boulder, Colorado

Dit is tyd om ‘n Nuwe Boodskap van God te ontvang. Dit is tyd om die geskenk, die mag en die seën te ontvang. Dit is tyd om te erken dat God weer gepraat het, ná so ‘n lank stilswye.

Want die mensdom kyk nou aan die Groot Golwe van verandering – groot omgewings, ekonomiese en sosiale verandering. Hulle kyk nou aan hul grootste uitdagings, hul moeilikste belemmerings en hul grootste roep vir eenheid en samewerking.

Ontvang dan die Nuwe Boodskap en neem dit ter harte. Maak dit jou studering. Maak dit jou klemtoon. Moenie dit veroordeel of dit betwis nie, of jy sal nie bekwaam wees om die mag en die genade, die wysheid en die sterkte wat dit verskaf te ontvang nie.

Sien die wêreld nou op ‘n groot draaipunt, waarheen steeds groeiende nommers van mense sal van ‘n stadig verminderende bron drink. Kyk uit verby die horison en nie net na die naby toekoms, en jy sal die Groot Golwe sien daar bouend. Jy sal sien dat die mensdom sal moet verander en adapteer tot ‘n nuwe klomp omstandighede en dat die natuur, so lank verbygesien en misgehandel, sal nou die terme van inskakeling stel.

Dit is die tyd van groot rekening. Dit is ‘n tyd van groot verrekening. Dit is nie die einde vir die mensdom nie, maar dit is ‘n groot draaipunt. En dit verteenwoordig ‘n nuwe begin – ‘n nuwe begin wat nie vermy of verontagsaam kan word nie.

Die dwases sal aanhou. Die blindes sal aanhou om te dink dat die toekoms soos die verlede sal wees. En diegene wat ombewus is sal verkondig dat hulle weet wat vir die wêreld gedoen moet word.

Maar ondanks die grootste en noukeurigste verklarings en teories, julle moet ‘n Nuwe Openbaring hê, of die belemmerings sal te groot en te gedugte wees, die gevare te oorweldigend, die menslike gees te swak en opgebreek, die nasies te verdeelde en te selfsugtig en strydend.

Dit is ‘n tyd wanneer die mensdom sal moet hul posisie in die wêreld herdink en hul prioriteite van groeite en uitstrekking na vastigheid en veiligheid toe beweeg vir die wêreld se welstand en vir die wêreld se volke.

Dit is die tyd wat visie verg, ‘n tyd wat diegene wat hul loopbane op hul teories en hul stelsels van geloof sal uitdaag; ‘n tyd wanneer die welstand van jou kinders en hul kinders sal moet ernstig beskou word pleks van net vermoed te word; ‘n tyd wanneer die wêreld se hulpbronne sal moet bewaar word eerder as net verkwis en oorgebruik te word; ‘n tyd wanneer die behoeftes van die armer nasies sal die welstand van die sterker nasies direk beïnvloed; ‘n tyd om jou eindelose konflikte te einde om ‘n infrastruktuur te bou wat die menslike familie kan volhou.

Nasies sal nou moet saamwerk, of hulle sal meer en meer in gevaar gebring word. Hulpmiddels sal meer en meer duur en moeilik om te verkry word. Kos produksie sal verlore word. Die klimate van die wêreld verander. Tegnologie alleenlik sal nie bekwaam wees om baie van die groot uitdagings voor te ontmoet nie.

Daardie is hoekom daar ‘n Nuwe Openbaring is, ‘n Nuwe Openbaring van God, omdat die mensdom kan nie en het nie genoegsaam beantwoord nie – besonder dalk ‘n weinige uitsonderlike individuele – aan die spookbeeld van verandering wat aan julle en voor julle is.

Dit is nie net ‘n kwessie van adaptering nie. Dit is ‘n kwessie van grondige verandering – ‘n verandering van hart, ‘n verandering van benaderingswyse, ‘n verandering van houding. Want wat tevore gewerk het mag nie nou werk nie. Wat tevore vermoed was mag blyk om vrugteloos en ongenoegsaam te wees. Alles sal moet herbeskou word.

Die Openbaring sal hierdie, en hoekom dit waar is, openbaar. Dit sal spreek aan wat diegene wat kan sien alreeds ge-ervaar het en nou ervaar. Dit sal met die groot waarhede van al jou godsdienste resoneer, en tog sal dit dinge openbaar wat nooit tevore geopenbaar was. Dit is ‘n Boodskap tot die individueel wat sukkel om die waarheid te sien en weet. En dit is ‘n Boodskap tot die hele wêreld, wat Groot Golwe van verandering aankyk.

Dit is nie ‘n kwessie van om positief of negatief te wees nie. Dit is ‘n kwessie van of jy kan sien of nie, of jy die oë waarmee om te sien en die ore waarmee om te hoor het. Dit is nie ‘n kwessie van politiese oriëntering of ideologie of denkrigting nie. Dit is ‘n kwessie van of jy kan sien of beantwoord – nie net aan die gebeure van hierdie dag, maar aan die gebeure voor, die gebeure wat alreeds naderend is, die omstandighede van die wêreld wat onder julle voete verander en wat die wêreld alreeds tot so ‘n mate verander het dat julle leef en kyk aan ‘n verskillende soort wêreld.

Dit is nie die wêreld van julle ouers of jou voorgangers nie. Dit is nie die wêreld waarop die beskawing het gebou geword en veilig gemaak geword nie. Dit is nie die wêreld waarop menslike teorie en wysbegeerte oor eeue van tyd het geevolusieer nie. Dit is ‘n verskillende, moeiliker en meer onsekere wêreld – ‘n wêreld van verbrokkeling, ‘n wêreld van verandering, ‘n wêreld wat selfs wetenskap sal nie bekwaam wees om volledig te begryp nie, ‘n wêreld wat nou julle s’n is.

Julle sal ‘n groter intelligensie nodig om hierdie wêreld te navigeer. Julle sal die mag van Kennis binne in die individueel nodig om te weet en te sien wat gedoen moet word. Julle sal ‘n groot samewerking tussen die volke en die nasies nodig, of die uitslag sal rampspoedig wees.

Die Nuwe Boodskap verskaf die kern en vermiste elemente. Dit sal nie alles aanspreek nie. Dit sal nie elke probleem oplos nie. Dit sal nie elke vraag antwoord nie. Natuurlik nie. Maar dit sal jou die prioriteite van jou lewe en die prioritieite van die toekoms gee. Dit sal jou bekwaam maak om voor te berei vir dinge jy kan nie sien nie en nog nie weet nie. Dit sal jou die sterkte gee om jou idees en gelowe te herbeskou. Dit sal die mag van visie terug na jou toe bring, en daarmee die oë waarmee om te sien en die ore waarmee om te hoor.

Nie elkeiemand sal hierdie ontvang nie. Nie elkeiemand sal beantwoord nie. Nie elkeiemand sal die Nuwe Boodskap leer en betuig daarvan wees nie. Seker nie. Maar baie sal dit moet doen – in posisies van leierskap, in die bevolking, in verskillende lande, verskillende kulture, verskillende godsdienste – omdat hierdie ‘n Boodskap vir die wêreld is.

Dit is nie ‘n boodskap vir een land nie. Dit is nie ‘n Boodskap vir een tyd of een gebeurtenis nie. Dit is nie ‘n reagering op godsdiens nie. Dit is nie ‘n verwerping van godsdiens nie. Dit is nie ‘n verwerping van regering nie. Dit is nie ‘n verwerping van wat bestaan, maar ‘n waarskuwing, ‘n seën en ‘n voorbereiding om in ‘n verskillende wêreld te leef en te voortgaan.

Jy kan nie nou op wat tevore gebeur het staatmaak nie. Selfs die natuur het so ontwrig geword dat jy sal nie bekwaam wees om op sekere dinge te staatmaak nie. Nasies sal ekonomies sukkel. Daar sal groeite wees, maar slegs tydelik. En die behoeftes van die menslike familie sal die dravermoë so ver oorksry, of oënskynlik so, dat dit enige voortgaan wat julle kan maak sal oorweldig.

Hierdie sal ‘n verandering in prioriteit skep. Veiligheid nou sal nie wees net om een nasie teen ‘n ander te beskerm nie. Dit sal beveiligend die vastigheid van groot bevolkings van mense wees. Elkeiemand sal moet in hierdie tot ‘n sekere mate betrokke wees. Dit is nie slegs ‘n kwessie vir regerings of owerheid nie. Dit is die hele wêreld.

Baie mense sal in hierdie oorgang verlore word. Maar die verlies kan verminder word, en die tragedie kan verlig word. Dit sal elkeiemand verg om deel te neem om vir die mensdom die Groot Golwe van verandering te oorleef en in ‘n posisie te wees om ‘n nuwe en meer saamwerkende wêreld te skep – ‘n wêreld nie op eindelose groeite en uitstrekking gebaseerd nie, maar op die vastigheid en veiligheid van die volke van die wêreld. Dit sal ‘n toekoms baie verskillend as die verlede en baie verskillend as die wêreld wat jy op hierdie oomblik sien wees.

Slegs God weet wat oor die horison kom. Maar jy word nou die oë waarmee te sien en die ore waarmee te hoor gegee sodat jy die bewys van hierdie mag sien, vandag en môre en in die dae voor. Jy word nie gevra om te glo, maar om aandag te skenk, om jou verstand te verhelder, om jou waarneming oop te maak. Die minste gekunsteld tussen julle kan sien dat die winde verander, terwyl die vakkundiges hou aan om werklikhede van die verlede te debateer. Dit is nie ‘n kwessie van intellektuele genialiteit nie. Dit is ‘n kwessie van aandag en helderheid, visie en onderskeiding.

Baie mense sal feil. Baie mense sal ontken. Baie mense sal die werklikheid vermy, want hierdie is een van die groot swakhede van die mensdom. Daarom, diegene wat sterk is, diegene wat helder is, diegene wat kan sien, diegene wat verplig is aan om ‘n verandering wêreld te dien sal meer en meer belangrik in die toekoms wees, in watter posisie ook al hulle in die kultuur en in die samelewing opneem.

Daardie is hoekom die Openbaring moet gegee word. Dit is nie ‘n menslike versinsel nie. Dit is nie die produk van een man se gedagtes of verbeelding nie. Nie eintlik nie. Dit is nie ‘n rewolusie teen godsdienstige denkery as dit vandag bestaan nie. Dit is heeltemal nuut. Dit kom nie om te veroordeel nie, maar om te korrigeer en julle die mag te gee om te skep. Dit is ‘n Boodskap vir die wêreld.

Die verdonkerende hemele groei. Die moeilikhede van die mensdom styg. Regerings sal magteloos in die gesig van hierdie word tensy hulle deur ‘n groter visie en ‘n groter verpligting gelei is.

Die mensdom verrys nog vanuit ‘n primitiewe staat, ‘n stamlike staat, in ‘n wêreld gemeenskap. Dit is ‘n baie moeilike en gevaarlike oorgang, maar dit moet gebeur, soos dit in alle wêrelde in die heelal waarheen intelligente lewe het geevolusieer moet gebeur.

Julle kyk nou aan hierdie groot en moeilike oorgange, van stamlike oorlogliewende samelewings tot ‘n wêreld gemeenskap – ‘n gemeenskap gebaseerd op noodsaaklikheid en nie net ideologie nie, ‘n gemeenskap gebaseerd op veiliging en beskerming van die wêreld teen inwendige instorting en beskerming daarvan teen buiteaardse ingryping vanuit die heelal rondom julle.

Wat sal menslike waarneming lei? Wat sal mense se besluitings inlig? Daardie is hoekom daar ‘n Nuwe Openbaring is, in die wêreld deur een man met ‘n klein groep helpers gebring. Hy is die Boodskapper vir hierdie tyd, maar hy sal nie pas by die verwagtings van ‘n superman nie. Hy sal nie towerende vermoë hê nie. Hy sal nie charismaties wees nie. Hy sal nie vermaaklik wees nie. Maar hy is die Boodskapper, en dit is sy lewe wat die voertuig vir die uitsending van ‘n Nuwe Boodskap van God gewees het.

Ontvang dan. Luister. Maak julle verstande oop. Julle kan nie die toekoms navigeer sonder hierdie groter Openbaring nie. Julle sal nie voorbereid wees nie. Julle sal nie betyds voorberei nie. Julle sal nie bekwaam wees om anderes te oortuig om te beantwoord.

God liefhê die wêreld en het groot Lerings vir die mensdom na sekere belangrike draaipunte gegee om die menslike beskawing te stig en mense vanuit stamlike identiteit te vrylaat, om die beskawing bekwaam te maak om te evolusieer en groei ondanks dit se baie tragedies en foute.

Nou beweeg julle van ‘n beskawing tot ‘n wêreld gemeenskap, want slegs hierdie sal [werklike veiligheid] verskaf en die menslike familie in die toekoms beskerm. Dit is ‘n oorgang wat weinige selfs daarvan op hierdie oomblik opbouend kan dink. Maar dit is julle bestemming.

Die Vergadering

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op Februarie 16, 2013
in Boulder, Colorado

Daar is ‘n groot Vergadering, die Engelagtige Teenwoordigheid wat oor hierdie wêreld waghou en het oor hierdie wêreld vir ‘n baie lank tyd wag gehou.

Hoe verskillend is hierdie, hoewel, van mense se opvattings en gelowe, die manier dat sulke groot Wesens in jou boeke op religie en in die getuigskrif van sekere mense in die verlede afgebeeld geword het.

God bestuur nie die wêreld nie. God bestuur nie die klimaat nie. God beweeg nie die bloed deur jou are of die waters oor die kranse stroom of die saaie in die grond ontkiem nie – want daardie was alles in beweging na die begin van tyd gebring.

Maar God het ‘n Teenwoordigheid aangestel om oor die wêreld deur al dit se wanordelike en tragiese ontmoetings en tussenverhale in die geskiedenis te waghou – waghou vir daardie individuele wat groter belofte wys; bring dinge in die wêreld na sekere kern draaipunte in die mensdom se evolusie; en stuur een van hul eie in die wêreld om ‘n nuwe Lering en ‘n nuwe begrip te bring om die bewustheid van die mensdom te verander en, as dit moontlik is, die koers van die mensdom in ‘n positiewe manier te verander.

Diegene wie jy as die groot Boodskappers, die groot Sante, die groot Onderwysers ere – soos die Jesus, die Boeddha en die Mohammed – kom van hierdie Vergadering, jy sien. Maar wanneer hulle in die wêreld is, hulle is mense. Wat onderskei hulle is dat hulle hier op ‘n groter missie is met ‘n groter klomp verantwoordelikhede en ‘n groter aanspreeklikheid tot diegene wat hulle gestuur het. Hulle lewe is beproewings. Hulle lewe is opeisend. Dit is nie ‘n reis vir die swak van hart of vir diegene wat plesier en kalmte hier op Aarde soek nie.

Die Vergadering waghou oor die wêreld – luister, wag vir daardie versoeke wat wragtig outenties is en ‘n eerlike bede verteenwoordig, veral as hulle ‘n groot draaipunt in ‘n mens se lewe merk, veral as hulle ‘n groter betoging van ‘n verlange na kontak wys – nie uit ambisie gebore nie, nie uit dwaasheid of eksperimentasie gebore nie.

Dit is die sinjaal dat iemand gereed is om te begin om te ontwaak. Selfs die Hemel weet wat hierdie sinjaal is, hoe dit klink, wat dit beteken en hoe dit behoort om beskou te wees.

Vir julle hier op Aarde, die Vergadering is soos die Hemel – ‘n brug tussen hierdie wêreld en jou Antieke Tuiste, waarvan jy gekom het en waarnatoe jy uiteindelik sal terugkeer.

Elkeiemand in die wêreld, elkeiemand in die heelal wat in Afgeskeidenheid in die fisieke werklikheid lewe, sal uiteindelik na hul Antieke Tuiste toe terugkeer.

Maar terwyl hulle hier is, is hulle gevangene van hul eie voorneme. Hulle is gevangene van hul kulture en hul nasies, in ‘n heelal waarheen vryheid so baie skaars is. Tog het elkeen hier vir ‘n groter doel gestuur geword – ‘n potensiaal, ‘n saad van wysheid, ‘n moontlikheid dat, met die regte omstandighede en met hul eie eerlikheid en bewustheid, ‘n groter lewe ingelei kan word.

Elke wêreld waarheen gevoelende wesens in die heelal geevolusieer het of getrek of koloniseer het, sal daar ‘n Vergadering daar wees – ‘n groot Vergadering of ‘n klein Vergadering, afhanklik op die nommer van individuele en die inbors en die omstandighede van daardie kultuur en nasie in die heelal.

Dit is ‘n Plan op ‘n skaal jy kan selfs nie verbeeld nie. Julle religies kan nie vir dit reken nie. Julle teologie is ver te begrensde in gesigskring om iets van hierdie grootheid te omvat. Probeer soos jy mag om die tekens en die simbole van lewe op Aarde te uitleg, jy kan nie hierdie uitleg nie. Jou verstand was nie geskep om iets op hierdie skaal te uitleg nie.

Maar binne in jou is die mag van Kennis wat God daar geplaas het – ‘n dieper intelligensie, ‘n dieper verstand. Dit is hierdie verstand waarvoor die Vergadering wag. Want as hierdie dieper verstand binne in jou kan binne die konteks kan jou lewe en omstandighede verrys en aangevaar en gevolg en ontvang word, sal jy nou ‘n nuwe reis in die lewe begin. Slegs in hierdie betrekking kan dit gesê geword dat jy sou weer in die wêreld gebore word. Slegs in hierdie betrekking sou hierdie waar en betekenisvol en kragdadig wees.

Lidde van die Vergadering sal aan sekere individuele bedien wat ‘n groter bydrae tot die wêreld maak, maar slegs as die dieper Kennis binne in daardie individuele die boodskaap stuur – die boodskap waarvoor die Vergadering wag en soek tussen diegene wat in Afgeskeidenheid leef.

God veroorloof jou om in Afgeskeidenheid te wees. God veroorloof jou om te ly. God veroorloof jou om foute te maak omdat daardie is hoekom jy Afgeskeidenheid gekies het – om hierdie vryheid te hê.

Maar sedert daar geen werklike alternatief tot die Skeppingswerk is nie, jou bestaan hier is net partydig werklik. Dit is nog met die Skeppingswerk verbind, maar dit is ‘n veranderende, evolusierende omgewing – ‘n omgewing waarheen jou lewe kortstondig is en baie uitgedaag en baie in gevaar gebring deur baie dinge is, waarheen fout en misluk sal die gevolg wees van om te leef sonder hierdie Kennis om jou te lei.

God veroorloof hierdie om te gebeur omdat jy gemaak was om vry te wees. Jy is selfs vry om te probeer om nie wie jy werklik is nie te wees. Jy is selfs so vry.

Maar jy kan nooit sukses in Afgeskeidenheid hê nie omdat Kennis binne in jou leef. Dit is die deel van jou wat nooit God verlaat het en nog beantwoord vir die Mag en die Teenwoordigheid van die Heer van die Skeppingswerk en van die Skeppingswerk ditself.

Dink oor jou godsdienstige lerings in die wêreld – die stories, die lerings, die enorme skare idees geassosieerd met hierdie – en beskou hulle in lig van wat Ons hier vir jou vandag sê. Want Ons gee vir jou die groot prent van jou lewe. Sien die teenstelling en jy sal begin om te sien dat jy moet op ‘n nuwe reis skeepgaan.

Jou oud idees van godsdiens en geestelikheid kan jou net tot ‘n sekere mate dien. Buite daardie, hulle moet weg gesit word, want slegs God weet die weg om te terugkeer. Slegs God weet die betekenis van jou ware bestaan en die spesifieke doel wat jou hier in die wêreld op hierdie tyd gebring het, in hierdie omstandighede.

Die verstand moet uiteindelik neerbuig. Dit kan net volg wanneer dit aan ‘n groter werklikheid verdien. Hierdie verg nederigheid. Hierdie verg oorgawe, met verloop van tyd, tot die mag en die Teenwoordigheid wat binne in jou leef, wat slegs vir jou Bron kan beantwoord.

Die Vergadering veroorloof alles op Aarde om te gebeur. Tensy hul Teenwoordigheid benodig is en met die grootste eerlikheid versoek is, hulle sal nie inmeng nie. Slegs op ‘n groot draaipunt, wanneer ‘n Nuwe Boodskap bedoel is om aan die wêreld gegee te word, sal hulle die mensdom met ‘n nuwe begrip, ‘n groter bewustheid verskaf. Daardie is hoekom die groot Openbarings slegs op sekere kritiese draaipunte in die evolusie van die menslike beskawing gegee was. Hulle kan nie gefabriseer word nie. Hulle kan nie verdig word nie. Hulle kan nie selfs verbeeld word nie, hoewel baie mense het geprobeer, natuurlik.

Dit is op hierdie dat die groot tradisies gebou geword het. Maar dit is ook op hierdie dat die groot tradisies nie bekwaam gewees het nie om die gees van Openbaring te volg wat hulle bestaan in die begin ingelei het. God weet dat sonder Kennis, mense sou in oortreding betreffende hierdie dinge en sou baie foute langs die weg maak. Dit is die toestand van om in Afgeskeidenheid te leef.

Maar eens jy begin om die mag en die teenwoordigheid van Kennis binne in jouself te ontdek, begin jy om die Afgeskeidenheid binne in jouself te einde – tussen jou wêreldlike verstand en idee van jouself en die groter intelligensie wat binne in jou leef, ‘n intelligensie jy het gehad tevore jy in die wêreld gekom het en wat jy weer sal ontdek eens jy weggaan.

Hierdie verg ‘n groot resonansie met die lewe en nie slegs ‘n ingewikkelde teologie of wysbegeerte. Die Engelagtige Vergadering beantwoord nie vir hierdie dinge nie.

Maar op ‘n groot draaipunt, soos wat in die wêreld vandag gebeur, een van hul eie sal in die wêreld kom. Een van hul eie sal gestuur geword om die beproewing van om die Boodskapper te wees te aankyk – die groot moeilikheid, die groot geheim, die groot onsekerheid, die groot Teenwoordigheid wat met hulle sal bly terwyl hulle deur die proses gaan van om in ‘n volwassene mens te word, tog met min bewustheid van hul groter bestemming en doel totdat hul roeping ingelei geword het.

Niemand verstaan die lewe van die Boodskapper nie, maar elkeiemand kan die geskenke van die Boodskapper ontvang, wat geskenke is wat groter is as enige persoon kon ooit aan die wêreld gee – geskenke ver meer langdurig, deurtrekkend, magtig en besielend as enige persoon kon ooit skep of verdig. Mense mag meeslepende idees hê, maar niks wat die lewe van ‘n persoon in die natuurlikste en pragtigste manier kan omvorm nie.

Daardie moet van die Hemel kom. Dit moet deur die Vergadering wat die Wil van God uitleg kom. Want God van die heelal is ver te groot om betrokke met hierdie wêreld te wees – die God van ontelbaar sterrestelsels, dimensies en die Skeppingswerk buite die fisieke betoging, wat selfs groter is, so groot dat daar geen moontlikheid is dat jy kon dit se gesigskring en dit se groot insluiting in die lewe begryp nie.

Die Heer van ‘n biljoen, biljoen, biljoen rasse en meer is seker buite enige teologiese beginsel wat ooit in hierdie wêreld geskep geword het. Maar dit is deel van God se Nuwe Openbaring, jy sien, omdat die mensdom nou in ‘n Groter Gemeenskap van lewe in die heelal verrys en nou moet begin om oor God in ‘n groter panorama te dink.

Want om wat God in hierdie wêreld doen te verstaan, moet jy wat God in die heelal doen verstaan. En vir die eerste keer, die Openbaring betreffende hierdie word gegee aan ‘n mensdom wat na die grens van die ruimte staan, aan ‘n mensdom wat na die grens staan van om die omgewing van die wêreld te verwoes en hulleself in ruïne en katastrofe te bestuur. Dit is die grootste draaipunt wat die mensdom ooit aangekyk het, en die mees gewigtig.

Alles sal verander en selfs op hierdie oomblik verander. Weens hierdie groot draaipunt, God het, deur die Engelagtige Teenwoordigheid en Vergadering, ‘n Nuwe Openbaring vir die wêreld gestuur – ‘n Openbaring oor lewe in die heelal en die werk van God allerweë, nie op ‘n volkstam of ‘n godsdiens of op ‘n natuurlike veskynsel of op die begrensde geskiedenis van ‘n groep of ‘n nasie gebaseerd nie, maar op die werklikheid van die lewe allerweë.

Hierdie groter panorama gee vir jou die grootste geleentheid om die mag en die teenwoordigheid wat binne in jou leef te herken en aanmoedig jou om jou verstand te gebruik om hierdie beseffing te ondersteun, want hierdie is wat dit geskep was om te doen, en hierdie is dit se grootste diens vir jou.

Jy sal nie die name van diegene in die Vergadering weet hoewel hulle mag ‘n naam na ‘n sekere punt vir ‘n sekere persoon verskaf om hulle te help om te beantwoord. Hul name is betekenloos, want hulle is albei individuele en hulle is een – ‘n verskynsel jy kan nie met die verstand verstaan nie, wat slegs oor dinge van hierdie wêreld kan dink.

Na die tyd van groot Openbaring, die Vergadering praat as een Stem. Dit praat deur een van dit se lidde, maar hulle praat almal tegelykertyd, ‘n verskynsel wat jy kan nie werklik beskou nie. Dit is te verbasend. Dit is te fenomenaal. Dit praat heeltemal buite jou opvattings van die werklikheid. Jy kan net individuele in die heelal verbeeld, maar die Vergadering is een en baie en een, omdat hulle so naby die Hemel is, jy sien, waarheen die baie is een, en die een is baie.

Jou fokus in die lewe is nie met die Vergadering verruk te word of op die Vergadering te konsentreer nie, want hul doel is om jou in die terugeising van Kennis wat binne in jou leef te inskakel.

Want jy moet die een wat kies wees. Jy moet die een wees wie die gevolge en die moeilikhede en die seënings van jou besluite aankyk. Jy moet die een wees wie die groot offering moet kies en ontvang of weier. Jy moet die een wees wie verantwoordelik vir alles wat jy doen moet wees.

So moenie rondom gaan en vertel mense dat God lei jou om hierdie of daardie te doen nie, want daardie is onverantwoordelik. Jy moet sê, “Ek doen hierdie omdat ek voel dit die ding is wat moet gedoen word.” Eis geen ander gesag nie, want jy weet nie vir seker nie.

Jy kan nie die Vergadering of die mag van die teenwoordigheid wat binne in jou leef ken nie tensy Kennis aktief binne in jou geraak geword het en begin nou om magtig in jou lewe te verrys. Moenie ‘n romanse oor jou engelagtige ervaring skep nie, wat dit ook al mag wees, as dit werklik of gefabriseerd is, omdat dit alles oor die verrysing van Kennis binne in jou is, jy sien.

Die Vergadering is slegs met hierdie betrokke, want totdat hierdie gebeur, is jy nie betroubaar nie. Jy is nie verantwoordelik nie. Jy is nie dapper nie. Jy is nie outenties nie. Jy is nog onderwerp van die oorredings van die wêreld en van jou eie vrese en voorkeure. Jy is te swak.

Daardie is hoekom jy moet binne in jouself veredel word deur ‘n proses van groot omvorming wat slegs deur die Vergadering ingelei kan word. Jy kan nie jouself inlei nie. Jy kan vir twintig jaar mediteer en weet nie die mag en die teenwoordigheid van Kennis nie.

Dit is jou gebed nou met die grootste sterkte, dringendheid en egtheid gegee wat die Vergadering by jou roep. Jy bid nie vir voordele of slegs beskerming van skade nie. Jy bid om verlos te word, wetend nie wat hierdie bedoel nie, proberend nie om die verlossing te verstaan nie, dinkend nie jy weet hoe om jouself te suiwer nie. Want slegs die Vergadering weet hierdie.

Dit is ‘n verbasende ding, jy sien. Dit is die grootste wonderwerk van alles. Dit is die wonderwerk wat elke ander wonderwerk skep.

God het nou ‘n Nuwe Boodskap in die wêreld gestuur om die mensdom voor te berei vir hul ontmoeting met lewe in die heelal – die grootste gebeurtenis in die menslike geskiedenis en die een wat die grootste uitdagings, moeilikhede en geleenthede vir die menslike familie stel.

‘n Boodskapper is in die wêreld. Hy het in voorbereiding vir ‘n baie lank tyd gewees om die Openbaring te ontvang, want dit is die grootste Openbaring ooit aan die mensdom gegee – gegee nou aan ‘n geleerde wêreld, ‘n geletterde wêreld, ‘n wêreld van globale kommunikasie, ‘n wêreld van globale bewustheid, tot ‘n sekere mate.

Dit is die eerste keer in die geskiedenis dat ‘n Boodskap aan die hele wêreld tegelykertyd gegee word. Want dit moet die wêreld in ‘n kort period van tyd bereik om die mensdom voor te berei vir die groot verandering wat na die wêreld toe kom en vir die betekenis van hul ontmoeting met intelligente lewe in die heelal wat alreeds in die wêreld gebeur.

Geen van God se vorige Openbarings kan jou vir hierdie dinge voorberei nie, want daardie was nie hul doel of hul ontwerp nie. Hulle was gegee om menslike bewustheid, menslike beskawing en menslike gewete te bou, en die etiek wat die mensdom moontlik tot ‘n groter eenheid en ‘n groter mag in die wêreld kan lei.

Die menslike beskawing het geskep geword, en hoewel dit baie imperfek is – vol korrupsie en verdeling en optreding – het dit nietemin groot belofte. As jy die omstandighede van lewe in die heelal rondom jou geweet het, sou jy hierdie groot belofte sien. Maar jy kan nie dit nog sien nie. Jy het nie hierdie oogpunt nie. Maar die Vergadering sien hierdie, natuurlik, en daardie is hoekom groot klemtoon word vir hierdie wêreld gegee, om vir hierdie groot draaipunt te voorberei. Soveel word nou gegee, deur die proses van Openbaring.

Maar die Boodskapper kyk aan groot moeilikhede, dieselfde moeilikhede wat al die vorige Boodskappers aangekyk het – ongeloof, vyandskap, verwerping, bespotting.

Mense kan nie sien dat die grootste gebeurtenis in die wêreld gebeur te midde van hulle. Hulle dink dit is ‘n verbreking van hul idees, ‘n uitdaging tot hul gelowe. Hulle dink dit sal hul rykheid, hul mag en hul aansien in die wêreld ondermyn terwyl feitlik dit offer die grootste belofte van verlossing hulle kon ooit ontvang en die grootste voorbereiding vir ‘n toekoms wat so ongeleke as die verlede in soveel maniere sal wees.

Die Vergadering waghou en lei die Boodskapper, want sy belangrikheid in die wêreld kan nie ondergeskat word. Sy belangrikheid in die wêreld kan nie oorgeskat word. Die Vergadering sal deur hom praat om die Boodskap in die wêreld te bring. En hulle sal praat as een omdat die Boodskap alles is.

As hierdie deur genoeg mense geherken kan word, deur genoeg mense oplet en gevolg kan word, die mensdom sal die mag hê om weg van verbrokkeling en eindelose stryd en oorlog te keer om ‘n nuwe grondslag vir die toekoms te bou.

Die Openbaing het die visie vir hierdie groter wêreld vir die mensdom gegee, maar dit sal ‘n baie verskillende wêreld wees. Dit sal groter mag, dapperheid en eerlikheid benodig om dit te skep en om dit te verdedig in ‘n heelal waarheen daar magtige kragte is en waarheen vryheid skaars is. Slegs God weet hoe hierdie gedoen kan word. Slegs die Vergadering verstaan hierdie dinge.

Jou taak nou is om te leer om te ontvang en die Stappe tot Kennis te neem sodat jy mag jou ware grondslag in die lewe vind, om jou idees te uitdaag, om dilemmas van die verlede te oplos, om jouself en anderes te vergewe, en om aan die wêreld sonder verwerping en veroordeling te kyk. Want dit is hierdie wêreld wat, mettertyd, jou groter geskenke en jou groter rol voort van jou sal roep.

Daar is soveel hier om te ontleer, soveel om te herbeskou. Jy moet nederig genoeg wees om hierdie te doen. As jy dink jy die waarheid weet, as jy dink jy God se Wil weet, as jy dink jy weet wat die heelal is, sal jou kanse om die waarheid te ontdek baie klein wees.

Die Vergadering waghou oor die wêreld. Roep vir die Vergadering – nie toevalligerwys nie, want hulle sal jou nie hoor nie. Nie om jou ambisies, jou drome of jou fantasies te vervul nie, want hulle sal jou nie hoor nie. Jy moet met jou hart en jou siel bid. Slegs dan kan jou stem hulle bereik, want hulle ken slegs wat waar, eerlik en suiwer is.

Hulle kan nie gemanipuleerde word. Hulle kan nie korrup word. Hulle kan nie beïnvloed word. Jy kan nie ‘n kontrak met hulle maak nie. Jy moet die sterkte hê om hul raad mettertyd te ontvang en dit voort te aandra sonder kompromis, sonder korrupsie. Daardie is hoe sterk jy sal moet wees, om deel van ‘n groter krag vir goed in die wêreld te wees.

Mense sal dink, “Ag, hierdie is te veel vir my om te beskou. Die uitdaging is te groot!” Maar Ons sê nee. Dit is toepaslik vir wie jy is en hoekom jy in die wêreld is en wie jou hier gestuur het. Jy dink van jouself in so ‘n vernederende manier. Jy het in ‘n patetiese staat verlaag wanneer jy soos hierdie dink. Jy ken nie jou sterkte, jou mag of jou doel nie, wat slegs Kennis binne in jou kan verskaf.

Die Vergadering kyk en wag vir diegene wat vir die Boodskap wat God in hierdie wêreld op hierdie oomblik stuur kan beantwoord. Want die Boodskapper kom nou voort om te praat, te verkondig en die Openbaring aan mense te leer. Hy het vir ‘n lank tyd weergehou geword totdat die Boodskap volledig was. Nou dit is volledig, en die wêreld is in groot behoefte daarvan, groter as jy op hierdie oomblik kan besef.

Die Boodskapper verteenwoordig die Vergadering hoewel hy ‘n mens is en hoewel hy imperfek is, want alle mense is imperfek. Hy het foute gemaak, maar al die groot Boodskapers het foute gemaak.

Dit is die Mag van die Hemel binne in hom wat sy sterkte is, wat sy vaandel is, wat sy skild is. Jy kan sy liggaam vernietig, maar jy kan nie sy Boodskap vernietig nie. En jy kan nie vernietig wat hy in die wêreld bring en die Mag en die Teenwoordigheid wat hom hier gestuur het nie – die Mag en die Teenwoordigheid wat wag vir jou om te beantwoord.

Want nou is die geskenk voor jou, en die Hemel kyk en wag om te sien wie kan ontvang, wie kan herken, wie kan die Stappe na Kennis neem en die geskenk van ‘n groter lewe ontvang in ‘n wêreld wat donkerder en meer onseker met elke verbygaande dag groei.

Lewend in ‘n Tyd van Openbaring

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op September 27, 2011
in Leadville, Colorado

Vir die eerste keer in die geskiedenis van hierdie wêreld, kan jy die proses van Openbaring betuig. Deur moderne tegnologie gehelp, die hele proses word registreer sodat daar geen fout in toekomstige uitleggings kan wees nie, soos dit baiemaal in die verlede gebeur het.

Dit is nie slegs die Openbaring ditself wat betekenisvol is nie. Dit is die proses van Openbaring ditself – om die Stem te kan hoor, so gelyke as daardie wat met die Jesus, die Buddha en die Muhammad en baie ander groot onderwysers gepraat het, albei bekende en onherkende in die geskiedenis van hierdie wêreld.

Hierdie is ‘n unieke geleentheid en ‘n innige onderwys wat baie foute in godsdienstige denkery kan verhelder en al God se vorige Openbarings in ‘n nuwe en baie helderder lig te stel.

Want in die geskiedenis van hierdie wêreld en alle wêrelde, die proses van Openbaring is dieselfde. ‘n Individueel is uitgekies en uit in die wêreld gestuur. Wanneer hulle ‘n sekere fase in hul ontwikkeling en beleënheid bereik, word hulle uit gewone omstandighede geroep, na ‘n groot rendezvous geroep toe, ‘n groot ontmoeting met die Engelagtige Teenwoordigheid wat oor daardie spesifieke wêreld waghou. Dan is hulle in ‘n groter diens geroep en vir ‘n groter diens voorbereid, voorbereid om iets nuut en rewolusionêr na die wêreld toe te bring.

Hierdie is nie net ‘n verfyning van vorige begripte of vorige gelowe nie. Dit is iets wragtig nuut en rewolusionêr. Dit is nie slegs ‘n verbetering of ‘n vermeerding of ‘n nuwe oogpunt op iets wat alreeds verskaf was en wel gestig is nie. Dit is ‘n nuwe draaipunt.

Jy het die geleentheid om die Openbaring en die proses van Openbaring en die verheldering van die Openbaring en die betekenis van die Openbaring vir jou lewe en vir die hele wêreld te getuig.

Want dit is ‘n nuwe Openbaring vir die hele wêreld, nie slegs vir een volkstam of een volk of een nasie of een landstreek nie. Dit is nie net ‘n hersiening van wat tevore gegee was nie. Dit is nie ‘n reaksie op wat tevore gegee was nie. Dit is nie geheg aan enige lering of teologie wat in die wêreld bestaan nie. Dit is iets nuut en rewolusionêr. Dit verteenwoordig ‘n groot draaipunt en ‘n groot uitdaging vir die menslike familie.

Waar jy ook al woon, watter nasie waarin jy ook al is, wat jou omstandighede ook al is, jy leef in ‘n tyd van Openbaring, so groot as enige tyd van Openbaring in die verlede.

Jou bekwaamheid om vir die Openbaring te beantwoord sal jou gereedheid, jou oopheid, jou eerlikheid en jou ongeveinsheid bepaal. Want alles wat vals is, alles wat geveins is, alles wat korrup of verkeerd is, word in die Lig van die Openbaring geopenbaar.

Wie kan ‘n nuwe Boodskapper van God ontvang? Wie sal hom verwerp? Hoe sal mense reageer? Sal hulle selfs reageer?

Alles word in die tyd van Openbaring geopenbaar – die waarde van ‘n mens se godsdienstige begrip, die suiwerheid van ‘n mens se godsdienstige geloof, die helderheid en die eerlikheid van ‘n mens se benaderingswyse, die oopheid van ‘n mens se hart en verstand. Al van dié word in die tyd van Openbaring geopenbaar. En jy lewe nou in ‘n tyd van Openbaring.

Een man het voorbereid geword en in die wêreld gestuur geword. Daar kan geen anderes wees wat so ‘n aanspraak kan maak nie, want die Hemel weet wie uitverkore is wie nie uitverkore is nie. Diegene wat hulleself kies en hulleself uitverkies, hulle kan nie ‘n Nuwe Openbaring in die wêreld bring nie. Hulle het nie die mag of die helderheid nie, en die belangrikste ding, hulle het nie die Openbaring ditself nie.

Alles word in ‘n tyd van Openbaring geopenbaar.

Die proses van Openbaring is so baie verskillend as die stories en fantasies en die wonderwerke wat mense hierdie gebeure toeskryf, sulke gewigtige gebeure in die menslike geskiedenis wat verheerlik geword het en ver uit die gewone verhoog geword het om groter uitstekendheid en betekenis te gee vir hierdie lerings wat uit sulke groot gebeure verrys het.

Maar hierdie groot gebeure al nederige beginne het. Hulle is nie groot en sensasiewekkend nie. Hulle is nie propvol wonderwerke en buitegewone gebeure waarheen elkeiemand in eerbied staan nie. Daardie is die verskil tussen die werklikheid en menslike versinsel.

Maar die Openbaring is buitegewone. Dit is ongewone. Want God stuur ‘n Nuwe Boodskap in die wêreld dalk net eens in ‘n millenium, in ‘n tyd van groot draaipunt, uitdaging en moeilikheid vir die menslike familie; in ‘n tyd van groot geleentheid en groot behoeftes, waarheen ‘n Nuwe Boodskap moet gegee word, nie net verder kommentaar vir wat tevore verskaf was nie.

Dit is hierdie wat dan buite die idees en die gelowe van die luistenaar in ‘n dieper deel van hulle moet bereik, ‘n dieper verstand binne-in hulle, ‘n deel van hulle wat nog verbind met God is, die deel van hulle wat Ons noem Kennis.

Jy kan nie Kennis bedrieg nie. Daar is geen fout in waarneming na hierdie verdieping nie. Maar helaas so min minse het hierdie staat van verstand, hierdie dieper verbinding bereik, genoegsaam sodat hulle helder kan sien en Kennis kan volg, wat die rigting van God se Wil en Doel en die wêreld verteenwoordig.

Die Openbaring voor jou is die grootste Openbaring ooit aan die mensdom gegee, omdat dit aan ‘n geletterde wêreld spreek, ‘n wêreld van globale kommunikasie, ‘n wêreld van groter gekunsteldheid en wêreld van stygende en diepgaande nodigheid, deurmekaarheid en treurigheid.

Dit is die eerste groot Openbaring om aan ‘n wêreld gemeenskap, ‘n geletterde gemeenskap gegee te word. En daardie is hoekom dit nou met groter helderheid, groter beklemtoon, groter gekunsteldheid en ingewikkeldheid moet praat.

Want jy kan nie ‘n kind wees en aankyk wat jy in die wêreld en buite sal aankyk nie. Jy kan nie net ‘n blinde volgeling wees en jouself vir die Groot Golwe van Verandering wat na die wêreld toe kom of vir die mensdom se ontmoeting met intelligente lewe in die heelal – die grootste en gewigtigste gebeurtenis in die geskiedenis – voorberei nie.

Jy kan God aanbid en dink jy vervul jou bestemming hier, omdat elkeen van julle in die wêreld vir ‘n groter doel gestuur was wat verbind is met die evolusie van die wêreld en die werklikheid van menslike behoefte om jou.

Slegs Kennis binne-in jou weet wat hierdie spesifiek beteken en wat moet gedoen word om jou voor te berei en wat deur jou en deur ander mense waarmee jy natuurlik in lig van ‘n groter doel sal assosieer, moet bereik word.

Die Openbaring is nie hier om ‘n panteon van gode of fantastiese stories wat ongeloofbaar en moeilik om te glo is te skep nie. Dit is nie hier om julle in dienaars van God te maak nie in soverre as dit is om jou te aanmoedig om die Goddelike Wil en Doel te verteenwoordig, wat iets is wat slegs Kennis binne-in jou kan jou bekwaam maak om te doen.

Dit is ‘n groot Openbaring vir ‘n toekoms wat ongeleke as die verlede sal wees – vir ‘n wêreld in agteruitgaan; ‘n wêreld van agteruitgaande hulpbronne; ‘n wêreld van omgewings verwoesting; ‘n wêreld waarheen dit moeiliker sal wees om vir mense te sorg, om kos, water, medisyne en energie rondom die wêreld te verskaf; ‘n wêreld van groter gevaar en stryd; en buite hierdie ‘n wêreld wat ingryping van rasse in die heelal, wat hier is om voordeel van menslike swakheid en verwagtings te neem, aankyk.

Daarom, die Boodksap is baie magtig, maar dit moet baie verhelderend wees. En die Boodskapper moet hierdie verkondig en ook bekwaam wees om wat dit beteken vir ander mense te leer. Hierdie is iets wat dekade van voorbereiding benodig het. Dit het die Boodskapper dekade geneem om selfs die Nuwe Boodskap van God te ontvang, so uigestrek en insluitend is dit.

Die Boodskapper moet ‘n man sonder posisie in die wêreld wees, maar moet wel geleerd en baie medelydend wees. Hy moet eenvoudig en nederig wees. Hy moet duidelik praat maar in terme wat elkeiemand kan verstaan. Hy moet die waarde van sy Boodskap en die betekenis van om ‘n Nuwe Openbaring te leef en te leer deur sy lewe betoon.

Hy is nie perfek nie, maar geen van die Boodskappers was ooit perfek nie. Hy gaan nie wonderwerke vir die massas skep nie omdat geen van die Boodskappers het daardie ooit rêrig gedoen nie. Hy is hier om die deur na ‘n dieper ervaring van die Goddelike Teenwoordigheid en Mag in die lewens van mense allerweë te oop – rykes en armes, noord en suid, oos en wes, in alle nasies, in alle godsdienste. Hy is nie hier om die wêreld se godsdiente te vervang nie, maar om ‘n groter helderheid en toespaslikheid daarmee te verskaf.

Want die mensdom moet voorberei vir die Groot Golwe van verandering wat na die wêreld toe kom as die menslike beskawing sal kan oorleef en standvastig wees en ‘n grondslag vir die mensdom se grootste prestasies in die toekoms wees.

Die mensdom moet ook voorbereid en geleer oor lewe in die heelal word, tot die mate dat julle sal nodig om te verstaan sodat julle kan bepaal hoe julle op die teenwoordigheid van ‘n ingryping hier in jou eie wêreld sal reageer.

Geen van die wêreld se Godsdienste kan jy vir hierde dinge voorberei nie, omdat hulle uit ‘n vroeër tydperk gebore was, en hoewel hulle baie belangrik is vir die mensdom, ‘n Nuwe Openbaring van God is benodig om die menslike beskawing te red, om groter eenheid tussen die wêreld se godsdienste te bring, om oorlog en stryd tot ‘n einde te bring sodat die mensdom ditself vir die groot uitdagings voor mag voorberei.

Jy kan nie in die verlede geanker wees en die Openbaring van die toekoms verstaan nie. Jy kan nie onwrikbaar oor jou godsdienstige opinies wees en begryp hoe God weer sal praat en hoekom God weer gepraat het en wat dit vir jou en vir ander mense sal beteken nie. Jou hart kan nie gesluit wees nie, of jy sal nie hoor nie en jy sal nie sien nie.

Jy moet die mensdom genoegsaam liefhê om so ‘n Openbaring te waarde en volgens wat dit leer te leef, om die mag wat dit verskaf, die genade en die medelydendheid wat dit beklemtoon, te ontvang.

Die Boodskapper kyk aan ‘n baie gevaarlike reis voor, want daar sal baie weerstrewing teen die Nuwe Openbaring wees, soos daar altyd groot weerstrewing teen God se Openbarings in die wêreld in die verlede was, wanneer ook al en waar ook al hulle gegee was.

Hy sal nie in elke stad praat nie. Hy sal nie teenwoordig by elke gebeurtenis wees nie. Hy sal net hier en daar praat. Maar sy Boodskap sal aan die wêreld uitgesaai word, en die Openbaring sal aan die wêreld teenwoordig word met dit se eie kommentaar, dit se eie amptelike instruksies, dit se eie verheldering. Dit is nie iets wat vir die toekomstige geleerdes en individuele gelaat sal word om dit te uitleg nie, om daarmee te kommentaar nie, want daardie het gevaarlik en ongelukkig in die verlede geblyk.

Daardie is hoekom die Openbaring so duidelik en so herhalend is. Daardie is hoekom dit so verhelderend is, om die moontlikheid van menslike fout, miswaarneming en misverstaan te verminder.

Dit bring die mag van Kennis, wat tevore net die voorreg van die elite en die uitverkore was, terug na die individueel toe. Dit praat oor die dieper gewete van die mensdom, die gewete wat tevore jy hierheen gekom het gestig was, om jou leiding en aanraai in alle belangrike dinge te wees.

Die Boodskapper moet nie aanbid word nie. Hy is nie ‘n God nie. Geen van die Boodskappers was godde nie. Hulle was Boodskappers – halwe menslik, halwe heilig – verteenwoordigend altwee werklikhede, die werklikheid van die wêreld en die werklikheid van die Antieke Tuiste waarvan julle al gekom het en waarnatoe julle al uiteindelik sal teruggaan.

Sy teenwoordigheid sal verhelder wat moet verhelder word. Sy stem sal aan die verstande en die harte van diegene wat kan hoor spreek. Hy sal aan die behoeftes van die wêreld en die behoeftes van die hart en die siel spreek. Hy bring nie net antwoorde nie, maar die antwoord ditself. Want God het ‘n groter intelligensie en verstand binne-in elke persoon geplaas, maar hierdie is nie tot enige groot mate in die wêreld geweet nie, behalwe deur ‘n weinige.

Dit sal nie net menslike tegnologie en menslike vernuf wees wat julle genoegsaam vir die toekoms, vir die Groter Gemeenskap ditself sal kan voorberei nie. Dit sal moet iets meer innig en wesenlik vir julle inbors en jou Wese wees. Die Boodskapper sal oor hierdie dinge praat.

Hierdie is alles deel van die Openbaring, jy sien. God gee jou nie ‘n antwoord vir die dag of ‘n antwoord vir die volgende dag nie, maar ‘n antwoord vir alle dae en alle omstandighede.

God hoef nie jou lewe te rig nie, omdat die Heer van al die heelalte is nie met jou in hierdie manier betrokke nie. God het Kennis binne-in jou geplaas, ‘n perfekte leidende intelligensie om van al die ander stemme en drange, begeerte en vrese in jou verstand onderskei te word.

Die Openbaring het die Stappe na Kennis verskaf, die pad om ingaan te kry by daardie wat die grootste geskenk wat God ooit aan die mensdom of aan enige verrysende of gevorderde ras in die heelal kan gee.

Jou begrip van die Goddelik moet nou in ‘n groter panorama van lewe gebring word. Jou begrip kan nie in die verlede geanker wees nie, maar moet buigsaam en bekwaam wees om aan die toekoms te adapteer, terwyl groter en groter verandering binne-in jou en om jou gebeur. Jou Heer moet nou die Heer van die heelalte, die Heer van ‘n biljoen, biljoen, biljoen rasse en baie meer wees.

Hierdie is deel van die Openbaring vir die mensdom, so baie verskillend en meer uitgestrek as enige Openbaring wat ooit gegee was. Met hierdie, sal jy al die Openbarings waardeer en wysheid van al hulle kry.

As jy ‘n vroom Christen is, jou Christendom nou sal groei en meer uitgestrek word. As jy ‘n vroom Moslem is, jou geloof en jou oefening nou sal groei en meer uitgestrek word. As jy ‘n oefenende Boeddhist of van die Joodse geloof of enige godsdienstige pad is, dit sal alles deur die Nuwe Openbaring vergroot word. Die Boodskapper sal praat oor hierdie dinge. Die Openbaring praat oor hierdie dinge.

En vir die eerste keer, sal jy die Stem van Openbaring hoor. Dit was tevore nooit moontlik om hierdie te registreer nie, vir klaarblyklike redes, maar nou sal jy bekwaam wees om die Stem van Openbaring te hoor. Dit is ‘n wonderlike ding, maar dit is ‘n ook ‘n uitdaging vir jou, want as jy kan nie hierdie hoor nie, as jy kan nie hierdie herken nie, dan moet jy jou eie beletsels onder die oë sien. Jy mag hierdie kritiseer, ontken en vermy, maar daardie wys net jou swakheid en jou begrensings.

Wat meer moet God vir jou doen? As jy kan nie Openbaring ontvang nie, wat kan God vir jou doen? God het ‘n antwoord vir die hele wêreld en vir jou persoonlik gegee – vir jou geloof, vir jou tradisie, vir jou godsdiens, vir jou kultuur en jou nasie. Wil jy gunstes hê? Wil jy bedelings hê? Wil jy onthef van die moeilikhede van die lewe word? Wil jy vertroetel word? Wil jy wonderwerke om elke draai hê? Of wil jy op iets soort subsidie van die Hemel wees, asof jy hulpeloos en onvermoënd in die wêreld is?

God gee vir jou die sterkte deur Kennis en roep op Kennis deur die Nuwe Openbaring.

Dit is nie God wie die wêreld sal red nie, maar dit is die mense wat hier gestuur was om die wêreld te red wat dit sal doen. En hulle sal hul klein maar betekenisvolle rol speel, en dit sal groter as hulle verstaan wees. En dit sal verskillend as hul persoonlike doelwitte en ambisies wees. En dit sal hulle verlos en verlewendig, en hulle terug na die sterkte en Mag van die Hemel toe bring, wat in Kennis binne-in hulle beliggaam is, diep onder die oppervlakte van die verstand.

Jy het die geleentheid om die proses van Openbaring te verstaan. As jy hierdie kan verstaan, sal jy sien wat ‘n wonderwerk dit werklik is. En jy sal nie die Boodskapper in ‘n god maak, maar vir hom die ere en eerbiediging wat hy verdien verleen. En jy sal eerlik in jou benaderingswyse wees – nie om die Openbaring te afwys of versmaad nie, maar om dit te hoor, te ervaar en toe in jou lewe te pas genoegsaam sodat jy dit se groter doel en bedoeling vir jou kan begryp.

Mense wil dat God baie dinge vir hulle sal doen – hulle uit ramp red, geleenthede vir hulle gee, die siektes genees, korrup en verdrukkende regerings verslaan, hulle ryk maak, hulle gelukkig maak, hulle tevrede of vreedsaam maak.

Maar wat mense wil hê en wat God wil is nie die dieselfde nie, nie in die begin nie. Want die werklike behoeftes van jou hart resoneer met die Wil van die Skepper, maar die werklike behoeftes van jou hart en siel mag iets wees wat nog nie binne jou bewustheid is nie. ‘n Dieper eerlikheid sal jou daar bring.

God het die mag van Kennis verskaf en daarmee die pad en die inskakeling met die lewe wat die individueel sal verlos. Hierdie dien elkeiemand, selfs die bosaardiges, selfs die armste van die armes.

Hier daar is geen helde of meesters nie. Daar is selfs diegene wat sterker met Kennis is en dit se genade and mag in die wêreld kan betoon.

Hoe baie verskillend is hierdie as wat mense geleer is om te dink en te glo. Maar gedagtes en gelowe is na die oppervlakte van die verstand. Onder die oppervlakte is die groot opening na jou ware inbors en die mag van Kennis.

Jy besef nog nie hoe belangrik en sentraal hierdie vir jou lewe is nie. Daardie is hoekom die Openbaring moet verheldering verskaf oor wat godsdiens werklik is en werklik beteken, wat geestelikheid werklik is en werklik beteken, en hoe alle ware geestelike oefening wesenlik stappe na Kennis is.

Maar dit is moeilik om hierdie in die godsdienste van die wêreld te vind, so bedek het hulle deur rituaal, tradisie, kommentaar en verkeerde uitlegging geword. Vir baie mense, hulle het in onbuigbare gelowe geword; vir ander mense, selfs ‘n vertroosting. Hulle ware mag kan net deur ‘n groot onderwyser en ‘n wys gids binne-in hulle gevind word.

Die mensdom het nie die tyd vir hierdie nou nie, want die uur is laat. Hierdie is nie selfs vir sekere individuele om ‘n groter reis in die lewe te neem nie. Dit is vir die hele menslike familie om voor te berei in die werkdadigste en wesenlikste maniere vir die groot verandering wat na die wêreld toe kom, en wat alreeds begin om jou kuste te slaan en jou stadde te oorweldig, om nasies in stryd met mekaar te stel, om jou hemele te verduister, om jou riviere te besoedel, om selfs die hulpbronne waarop jy elke dag afhanklik is te bedreig.

Die Openbaring is nie hier om jou bang te maak nie, maar om jou te magtig; om jou die sterkte, dapperheid en vasberadenheid te gee; om jou medelydendheid en verdraagsaamheid te gee; om jou die mag van Kennis te gee, wat die bron van jou ware sterkte en opregtheid is.

Die wêreld het verander, maar mense het nie saam daarmee verander nie. Die Groot Golwe kom, maar mense weet nie. Ingryping gebeur nou in die wêreld, maar mense is onbewus of dalk dink dit ‘n wonderlike ding is.

‘n Openbaring van die Skepper van alle lewe sal benodig wees om die mensdom voor te berei, om die mensdom te ontwaak en te versterk en verenig sodat hulle ‘n groter toekoms mag hê en die groot uitdaging tot hul vryheid en bestemming oorleef.

Daar is soveel om te leer. Daar is soveel dinge om weg te sit, soveel dinge om te uitvraag, soveel dinge om te herbeskou. ‘n Openbaring van God bring al hierdie dinge. Dit is ‘n groot uitdaging vir die ontvanger en vir die mense wat so geseënde is om dit te ontvang.

En terwyl die Boodskapper in die wêreld is, het jy hierdie groot geleentheid om hom te hoor, om sy woorde en die betekenis van sy teenwoordigheid in die wêreld na hierdie tyd te beskou.

Dit sal ‘n groot skok vir baie wees. Dit sal deur baie weerstrewe word. Dit sal deur baie ontvang word.

Maar ‘n groot skok sal benodig wees om te mensdom op die werklikheid van hulle toestand en die omstandighede waarvoor hulle moet voorberei, te ontwaak. Dit sal die skok van die Openbaring benodig. Dit sal die skok van die toekoms benodig. Dit sal hierdie dinge benodig: die werklikheid van hierdie huidige oomblik en die beseffing dat jy leef nie die lewe jy hierheen gestuur was om te leef nie en die beseffing dat jou idees alleenlik kan nie jou vir groter dinge voorberei nie, dat jy die mag van Kennis moet hê, wat die sterkte van die Hemel is wat vir jou gegee is.

Hierdie is die betekenis van die Openbaring. Dit is nie net ‘n Openbaring van idees nie. Dit ‘n Openbaring van ervaring. Dit is ‘n Openbaring van ‘n mens se ware inbors, oorsprong en bestemming.

Mag jou oë oop vir hierdie wees. Mag jou hart ontvanklik wees. Mag jou idees buigsaam genoeg wees om herbeskou te word. En mag jy besef dat jy hier is om ‘n groter doel te dien, wat jy jouself kan nie uitdink of rig nie. Mag die Openbaring joune wees, en deur jou vir ander mense gegee word. Mag die Boodskapper erken word en ere kry in sy oorblywende tyd op die Aarde. En mag hierdie ‘n tyd van groot seëning, verheldering en aanmoediging wees vir jy wat soek om ‘n groter doel en rigting van jou lewe te vind.

Die Seën

As geopenbaar aan God se Boodskapper
Marshall Vian Summers
op April 20, 2007
in Istanbul, Turkey

Die Seën is met die mensdom, omdat hierdie ‘n tyd van Openbaring is. Hierdie is die tyd wanneer ‘n groot geskenk aan die mensdom gegee is, ‘n groot geskenk om bedoeling en rigting aan hulle te gee in die gesig van die moeilike en onsekere tye voor.

Hierdie is die tyd waarin die mensdom ‘n groter begrip van hul geestelikheid ontvang, ‘n roeping vir hul vereniging en samewerking en hul bestemming – albei binne hierdie wêreld en buite hierdie wêreld binne ‘n Groter Gemeenskap van intelligente lewe in die heelal.

Want die mensdom het ‘n groot draaipunt bereik, ‘n draaipunt waarvan daar geen omdraai sal wees nie. Dit is ‘n draaipunt ongeleke as enigiets wat die hele mensdom ooit tevore bereik het.

Nou moet julle in ‘n volk van die wêreld word – nie slegs ‘n volk van een nasie of volkstam of groep nie. Want julle verrys in ‘n Groter Gemeenskap van intelligente lewe, waarin almal julle mag ontmoet en almal wie julle nou beskou, van julle as volk van die wêreld sal dink.

Hier ingaan julle by ‘n groter panorama van lewe, en julle ingaan by ‘n mededingende omgewing in die heelal ongeleke as enigiets julle selfs kan verbeeld. Hoe julle julleself hier gedra, hoe julle in julle verhoudings met mekaar aanhou, hoe julle jou posisie in die heelal beskou – al hierdie dinge het enorme gewig in die bepaling van jou toekoms en hoe jou bestemming binne hierdie Groter Gemeenskap sal vervul word en of dit selfs kan vervul word.

Julle het die groot draaipunt bereik waarheen jy die mag het om die lewe-bewarende hulpbronne van hierdie wêreld te verwoes en die mensdom in ‘n ewigdurende staat van agteruitgaan te stel.

Julle het die mag om tussen mekaar te stry, soos julle altyd gestry het, om die mensdom na hierdie groot staat van agteruitgaan toe te bestuur. En [tog] het julle die mag om ‘n ander pad te kies, ‘n pad uit die moeilikheid wat mettertyd net meer moeilik en onhanteerbaar sal word.

Wat jy as ‘n individueel sal doen, wat jy as deel van ‘n groter groep en ‘n groter nasie sal doen, sal bepaal watter van hierdie twee groot keuse julle sal maak. As jy aanhou om jouself te gedra soos jy in die verlede gedra het, soos jou gewoond is om te doen, dan is jou toekoms voorsienbaar en baie ernstig.

Maar as jy ‘n ander pad kies, dan kan jy ‘n nuwe begin stig, en ‘n groter belofte uitdruk wat binne-in die harte is van almal wat hierheen woon.

Die Seën is hier om hierdie groter belofte voort te roep. Dit begin binne die individueel, natuurlik, maar dit strek uit buite die menslike familie.

Hierdie het ‘n Nuwe Boodskap van God in die wêreld geroep, want slegs ‘n Nuwe Boodskap van God kan so ‘n Seën bevat. Slegs hierdie het die mag om die groter wysheid en die groter medelydenedheid voort te roep, wat die Skepper van alle lewe binne-in elke persoon geplaas het.

Daar is geen individueel, daar is geen wysbegeerte, daar is geen denkrigting wat so ‘n roeping kan skep nie. Dit moet van die Skepper van alle lewe kom. Dit moet van die God van die hele Groter Gemeenskap – die Een God, die Een Bron, wie se Engele oor die wêreld waghou, maar wie se Mag strek uit buite wat die mensdom selfs kan verbeeld.

God het die saad van Kennis binne-in elke persoon geplaas sodat hierdie roeping kan beantwoord word. Hierdie Kennis is ‘n groter verstand binne-in elke persoon en wag om uitgevind te word, maar dit se hele bestaan is in verhouding met die Skepper van alle lewe.

Dit is nie ‘n hulpbron wat jy vir jouself kan gebruik om jouself te verryk of voordeel bo ander mense te verkry. Want Kennis sal nie hierdie dinge doen nie. Dit se doel en dit se werklikheid is om die Skepper van alle lewe te beantwoord en die groot roeping te beantwoord. Die roeping gaan uit terwyl die mensdom aanhou om nader na hierdie groot draaipunt in hul bestaan toe te kom.

Want dit is na hierdie groot draaipunt dat die mensdom sal sukses of misluk kies in die gesig van enorme moeilikheid in die wêreld en in die gesig van strydige en mededingende kragte vanuit die Groter Gemeenskap ditself wat soek om voordeel van ‘n sukkelende en verdeelde mensdom te neem.

Baie mense rond die wêreld voel ‘n groot onbehaaglikheid en ‘n groot ongemaklikheid oor die toestand van die wêreld en het ‘n ernstige bekommerdheid vir die wêreld se toekoms en die toekoms van die mensdom. Hulle voel en weet dat hulle in ‘n tyd van groot mag lewe, ‘n tyd wat die noodlot en die uitslag vir die mensdom sal bepaal. Hierdie is nie ‘n verstandelike begrip nie, omdat dit ‘n diepgaande ervaring is, ‘n magtelike herkenning, ‘n aangebore sin van bewustheid – al dinge wat vanuit Kennis binne-in hulle kom.

Daar is geen ontsnapping van hierdie groot tyd, hierdie groot draaipunt nie. Daar is nie meer tyd om jouself in jou fantasies en individuele nastrewings te verloor nie. Want as jy by hierdie groot tyd, in hierdie groot draaipunt en hierdie tyd van Openbaring blinde en versot met jouself ingaan, sal jy nie bekwaam wees om te sien, te weet en voor te berei nie.

Jy mag aan God vir verlossing bid. Jy mag aan God vir die Seën bid. Maar die Seën en die verlossing het alreeds binne-in jou geplaas geword – binne-in Kennis binne-in jou – en het vir die tyd gewag wanneer jy die beleënheid sou hê, wanneer jy die behoefte sou hê, wanneer jy die begrip sou hê dat so ‘n mag binne-in jou moet aanroep word, moet gevolg word, moet ere bo enigiets anders kry.

Want hierdie is jou verhouding met God, en die dringendheid jy voel binne-in jouself is die Roeping van God – die Roeping om wakker te word, om bewus te word en te beantwoord.

Moenie dink dat jou lewe ‘n groter geleentheid sonder jou deelneming sal hê nie. Moenie dink dat jy kan deur die grootste gebeurtenis in die menslike geskiedenis slaapwandel en verwag om van die verandering toestande rondom jou te bevoordeel nie. En moenie dink dat jy vrede en gelykmatigheid kan vind deur om die groot tye waarin jy leef te probeer verbysien nie. Want daarheen sal daar geen vrede en gelykmatigheid wees nie. Daarheen sal daar geen gerieflikheid en vertroosting wees nie.

Jy leef in ‘n tyd van openbaring. Jy leef in ‘n tyd wanneer die mensdom hul grootste draaipunt sien, hul grootste uitdagings, hul grootste gevaar en tog hul een groot geleentheid om menslike samewerking en eenheid in die gesig van ernstige toestande te stig.

Om hierdie te sien en hierdie vir jouself te weet, moet jy bekwaam wees om jou eie ontkenning te oorkóm. Jy moet bekwaam wees om die invloed van jou kultuur te oorkóm. Jy moet bekwaam wees om jou eie bevooregtings en jou eie soektog vir ontsnapping te oorkóm. Miskien dink jy hierdie onmoontlik is, maar die mag van Kennis binne-in jou sal jou bekwaam maak om dit te doen en ander mense bekwaam maak om dit te doen.

Die Roeping gaan nou voort. ‘n Nuwe Boodskap van God is in die wêreld. Die Boodskapper is in die wêreld. Hy is nou bereid om die Nuwe Boodskap te teenwoordig. Dit bevat die Seën. Dit bevat die Waarskuwing. Dit bevat die Voorbereiding.

Dit is nie hier om die wêreld se godsdienste te vervang maar om hul gemene grond te stig en te versterk, om hulle te inlig en ‘n sterkte en bedoeling aan hulle te gee sodat hulle mag ‘n toekoms hê – albei binne die wêreld en binne die Groter Gemeenskap van lewe waarin die mensdom nou verrys.

In die gesig van hierdie groot draaipunt, julle regerings sal nie ‘n antwoord hê nie. Julle wysgere sal nie ‘n antwoord hê nie. Miskien sal mense deel van die oplossing sien en probeer om dit te uitdruk, en daardie is benodig, maar die antwoord moet vanuit ‘n groter mag binne-in jou en ‘n Groter Mag buite jou kom.

Want wat benodig sal wees is ‘n groter beweeg in die menslike begrip en ‘n verandering in menslike gedrag. Hierdie dinge moet deur ‘n Groter Mag en deur ‘n groter antwoord binne-in jou en binne-in mense orals rond die wêreld noodsaaklik maak. Nie elkeiemand sal moet beantwoord nie, maar genoeg mense in genoeg plekke sal moet hierdie roeping en bedoeling ervaar.

Die tyd is kort. Dit is nie tyd nou om dooierig en onbeslis te word nie. Daar is geen luukse deur om onbewus en dwaas in die gesig van die Groot Golwe van verandering te bly nie.

Want daar is ‘n Groter Donkerheid in die wêreld. Dit is ‘n Donkerheid dieper en meer gewigtig as enigiets wat die mensdom ooit tevore gesien het.

Dit kom in die wêreld in ‘n tyd van groot wondbaarheid vir die menslike familie, en terwyl julle ‘n agteruitgaande wêreld aankyk en terwyl julle die groot beslissing voor julle sien: óf die mensdom sal die pad van self-verwoesting kies – ‘n pad wat uit stryd en oorlog gebore is – of die ander pad sal herken en vereis en uitgedruk word, ‘n pad na samewerking en eenheid in die gesig van groot gevaar.

Baie mense rondom die wêreld begin nou om die bewys van hierdie groot gevaar te sien, maar baie mense nog slapend is, dromend oor hul persoonlike vervulling, onbewus en onaandagtig na die Groot Golwe van verandering wat alreeds oor die wêreld spoel.

Daarom sal dit benodig wees vir diegene wat kan beantwoord om volledig te beantwoord – om die groot bedreiging te herken, die groot waarskuwing te hoor en die groot Seën van die Skepper van alle lewe te ontvang.

Daar is ‘n antwoord vir die mensdom, maar dit is nie ‘n antwoord wat die mensdom kan heeltemal vir hulleself skep nie. Want die antwoord moet die mag hê om mense in ‘n groter diens vir mekaar te roep. Dit moet die mag hê om die sielkundige, die sosiale en die politieke ideologies en neigings, wat aanhou om die mensdom jeens mekaar te stel, te oorkóm. Dit moet ‘n mag wees wat groot genoeg is om medelydendheid, verdraagsaamheid en vergiffenis in die menslike familie te oprui.

Dit is nie slegs ‘n klomp idees. Dit is die mag van verlossing. Dit is ‘n roeping van God en ‘n antwoord van God se Skeppingswerk – ‘n antwoord binne-in mense, ‘n antwoord binne-in jou.

Daarom, ontvang die Seën. Jy sal nie bekwaam wees om dit verstandelik te verstaan nie, maar jy kan dit voel en weet dit waaragtig is. Jy kan die antwoord binne-in jouself voel roer.

Ere hierdie antwoord en laat dit in jou bewustheid verrys. Laat dit jou voort lei. Dit is die leiding wat die Skepper vir jou verskaf. Dit het binne-in jou geslaap soos jy om dit geslaap het.

Nou moet dit wakker word, want die tyd het gekom vir dit om te verrys. Nou moet jy uit in die wêreld met helder en objektiewe oë kyk. Nou moet jy die kinderagtige en dwase bedrywighede opgee, wat jou net swak en blind en wondbaar kan hou.

Hierdie is ‘n tyd van Openbaring. Sulke tye kom slegs baie seldsaam – na groot draaipunte vir die menslike familie, na groot oomblikke van geleentheid waarheen die Skepper van alle lewe kan die mensdom ‘n groter Wysheid en Kennis en ‘n nuwe inspuiting van besieling en geestelike mag gee.

Hierdie is jou tyd. Dit is die tyd waarvoor jy gekom het. Want jy het nie die hele pad na hierdie wêreld toe gekom met die hulp van die Engelagtige Menigtes om net ‘n verbruiker hier te wees nie – om ‘n nes vir jouself te bou net, om jouself te verryk net en met ander mense vir hierdie verryking te sukkel nie.

Hoewel hierdie mag die werklikheid van jou lewe hier op hierdie oomblik wees, dit is nie jou groter werklikheid nie. Jou groter werklikheid is om iets meer waardevol in die wêreld te bring, iets wat die wêreld kan nie vir ditself gee nie, en om hierdie geskenk jou lewe te laat hervorm en herrig in diens vir die mensdom en in diens vir lewe binne hierdie wêreld.

Maar ‘n doel moet deur ‘n groter roeping en groter klomp toestande aktief raak. Daarom, moenie huiwerig wees vir die komende Groot Golwe van verandering nie, maar sien hulle onder die oë. Jy sal bang en onseker in hul skadu wees, maar hul werklikheid sal ook ‘n geestelike mag binne in jou ontvlam, en hierdie geestelike mag sal voortkom weens die Roeping, weens die Seën.

Want God roep vir almal wat nou slapend is om hulle uit hul drome van treurigheid en vervulling te ontwaak, vir hierdie groot tyd te beantwoord en voor te berei om die geskenke te gee wat hulle in die wêreld gestuur was om vir ‘n sukkelende mensdom te gee – ‘n mensdom wie se toekoms nou sal meestendeels tydens die weinige jare vorentoe bepaal word. Hierdie is die Seën.

Jy mag aan God vir baie dinge bid. Jy mag vra om bewaar te wees. Jy mag vir die geleentheid en die voordeel bid. Jy mag vir die welstand van jou familie en geliefdes bid. Maar daar is geen groter antwoord wat jy kan gee nie en daar is geen groter geskenk wat gegee kan word nie behalwe die Seën. Want die Seën beantwoord ‘n ver groter vraag wat vanuit binne-in jou kom, vanuit die behoefte van jou siel. Dit is ‘n kommunikasie ver verby die bereik van die verstand of die behoeftes van die oomblik. Dit verskaf ver meer as wat jy geleer het waarvoor om te vra.

Dit is ‘n weg. Dit is ‘n bewustheid. Dit is ‘n reis. Dit is ‘n berg om te klim. Dit is die Seën.

Daardie is wat jou lewe sal herrëel en bedoeling vir jou lewe sal gee. Daardie is wat jou gedagtes sal organiseer en ‘n ontsnapping van besluiteloosheid en wanorde vir jou gee. Hierdie, ongeag jou toestande, sal die Seën binne jou lewe bring sodat ander mense kan dit sien en voel en beantwoord. Dit is ontasbaar. Dit is onsegbaar. Maar dit het die mag om die groter beloon by die menslike familie te bring.

Dit is slegs die Seën wat die mensdom kan voorberei en beskerm. Dit is slegs die Seën wat die pad deur die onsekere en moeilike tye voor vir jou kan gee. En dit is slegs die Seën wat jou vir die die Groter Donkerheid wat in die wêreld is kan voorberei – die Groter Donkerheid wat die mag het om die toekoms van elke persoon en elke toekomende persoon in die wêreld te bepaal.

Hierdie is ‘n tyd wat roep vir menslike eenheid en menslike mag en menslike wysheid voort te kom. Want nou kyk julle aan medediging van buite die wêreld af, en ook rampspoedige toestande binne die wêreld. Dit is ‘n klomp omstandighede wat onvoorafgaande in die hele bestaan van die mensdom is.

Moenie dink dat so ‘n werklikheid in ‘n ver af toekoms is nie, of dat dit nie aan julle nou is nie. Tensy jy die groot uitdaging kan sien, sal jy nie die groot behoefte voel nie. As jy kan nie die groot behoefte voel nie, sal jy nie die Seën herken nie. Jy sal nie die behoefte vir die Seën voel nie. Jy sal nie sien nie dat sonder die Seën, die mensdom sal by ‘n tydperk van langdurige agteruitgaan ingaan, met ernstig en baie moeilike omstandighede.

God verstaan die mensdom se moeilikheid selfs as hulle kan dit nie hulleself herken nie. God weet die behoefte van jou siel selfs as jy kan dit nie volledig binne-in jouself voel nie. God weet wat vir die mensdom kom en roep vir die mensdom om voor te berei – om wakker en bewus te word – om voor te berei.

God se Wil en menslike besluiting is nie dieselfde nie. Daarom is die uitslag in die hande van mense. Die Skepper het alreeds die groot geskenk van Kennis gegee. Die Engele wag oor die wêreld. Maar die uitslag is in die hande van die mense.

Mense kan kies – soos baie ander rasse in die Groter Gemeenskap sedert lank gelede gekies het – om te misluk, om agteruitgaan te ervaar, om onder die betuiging en die oorheersing van ander kragte te val. Hierdie het ontelbaar tye albei binne jou wêreld en binne die onafsienbare grootheid van die heelal gebeur.

Wat God wil en wat mense kies en wil vir hulleself hê is nie dieselfde nie. En daardie is die probleem. Daardie is die raaisel. Daardie skep die groot Afgeskeidenheid. Hierdie is wat jou onbekwaam maak om Kennis binne-in jou te volg. Hierdie is wat mense blind hou en dwase en verwoestige gedrag veroorsaak. Daarom, as jy die probleem kan herken, stel jy jouself in ‘n posisie om die oplossing te herken.

Die Roeping moet van God kom. Die antwoord is binne-in Kennis binne-in jou en Kennis binne-in elkeiemand. Daar is geen medediging of geskil tussen hierdie Kennis nie, omdat dit in elkeiemand bestaan. Hoe verskillend dit is van jou teories en idees, jou voorskrifte en jou samewerking se voorskrifte.

In die einde, moet die mensdom dapper aksie en moeilike besluite neem. Maar die Roeping is daar.

Jou besluite en jou aksies moet die Seën volg en nie voor dit gaan nie. Laat jouself die geskenk van die Seën ontvang en dan, stap ná stap, sal jy weet wat om te doen – watter reeks aksies jy moet onderneem, die draaipunte jy moet deurgaan en die verandering jy moet in jou eie gedagtes en jou eie omstandighede bring. Aksie en begrip volg van die Seën.

Om te gee, moet jy eers ontvang. Om te weet, moet jou oë eers oop wees. Om die mag en die dapperheid te hê om te beantwoord, moet jy die behoefte sien en die grootheid van die tye waarin jy leef voel.

Jy moet jou verstand en jou emosies voorberei. Jy moet jouself voorberei om die Seën te ontvang en die groter antwoord binne-in jou te ervaar, die groot roeping na Kennis binne-in jou toe. Jy moet hierdie Kennis laat stadig verrys, sonder om te probeer om dit te beheer of oorheers of manipuleer in enige manier.

In hierdie manier, die Seën jou wortelskiet binne-in jou en groei binne-in jou. Want die Seën is nie ‘n oombliklike ding nie. Dit is nie iets wat jy in ‘n blits weerlig ervaar nie. Dit belig nie die landskap vir slegs ‘n sekond in die nag nie.

Dit begin ‘n proses van verrysing. Dit begin ‘n proses van vernuwing. Dit begin die proses van verlossing wat die res van jou lewe hier kan rig en vervul. So is die groot behoefte van die mensdom, en so is die groot behoefte van jou siel en van almal wat hier woon.

Laat die mag van die Seën, en die gewigtigheid van jou toestand, hulleself nou vir jou baie magtig openbaar. En mag jy deur die aanvanklike gevoelens van vrees, onveiligheid en ontoerekendheid gaan sodat jy kan beantwoord en hierdie antwoord in jou lewe kan laat gebeur, soos dit vandag, en môre, en elke volgende dag sal doen. Want hierdie is die tyd van Openbaring. En jy is hier in die tyd van Openbaring.

Die Wesenlike Waarhede Oor die Groter Gemeenskap

As geopenbaar aan
Marshall Vian Summers
in 1997

Om die werklikheid van die Groter Gemeenskap en dit se totale belangrikheid vir die mensdom op hierdie tyd te teenwoordig, besef Ons dat Ons baie van die voorkeurregste idees en beminde idees in menslike kulture vandag uitdaag. Ons aanvuur baie vrae en dalk baie deurmekaarheid. Maar dit is die werklikweid wat moet teenwoordig word, en mense moet ‘n manier vind om wat dit bedoel te verstaan en hul vorige idees te uitgroei as hierdie idees weerhou hulle om so te doen.

Omdat die Mensdom in ‘n baie jeugdige fase in hul ontwikkeling is, is hulle vol baie idees en bygeloof wat niks hê om met die werklikheid te doen nie. Eerder verteenwoordig hulle die begeerte en vrese van die menslike bewussyn. So vas aan hierdie idees kan mense klewe dat dit baie moeilik kan wees om iets nuut te hoor. Dit kan baie moeilik vir hulle wees om helder te sien en helder te verstaan wat in hierdie boek teenwoordig word.

Ons verstaan hierdie moeilikhede, en Ons sal probeer om die werklikhede wat ons teenwoordig so duidelik as moontlik is te verduidelik. Tog moet jy nog verstaan dat jy die werk moet doen om ‘n oogpunt te kry waarheen jy vir jouself kan sien. Dit is nie genoeg om net wat in hierdie book teenwoordig word te glo nie. Jy moet dit vir jouself ervaar, en jy moet bekwaam wees om dit duidelik te sien. Hier doen jy die meeste van die werk.

As jy versonke in jou bedrywighede bly, as jy versonke in menslike ideëels en gelowe bly, sal jy nie bekwaam wees om die groter prent te sien nie, en jy sal nie bekwaam wees om die groter kragte te herken nie, albei binne jouself en binne die wêreld rondom jou, wat jou lewe en bestemming vorm. Daarom bring Ons ‘n groter uitdaging met ons boodskap. Ons verstaan hoe groot dit is.

Die mensdom is net een meer ras wat in die Groter Gemeenskap verrys. Deur die enorme netwerk van samelewings en kulture in die Groter Gemeenskap, is daar op hierdie oomblik ander rasse wat in verskeie fase van verrysing in die Groter Gemeenskap is. Party is voor waar julle nou is. Andere is ver agter julle.

So hierdie is ‘n baie natuurlike proses, soos dit ‘n baie natuurlike proses is om van jonkheid tot volwassenheid te groei. Soos jy persoonlik ‘n evolusionele vooruitgaan in jou lewe hê, het die mensdom as ‘n ras ook ‘n evolusionele vooruitgaan. Hierdie is in menslike samelewing, menslike kultuur, menslike idees en menslike onderwys betoon.

Hierdie dinge gebeur allerweë in die heelal. Weens sy eie inbors, moet intelligente lewe groei en uitstrek. Hierdie stel dit afsonderlik van ander vorme van lewe, wat ‘n verskillende rol in die groot weefsel van die heelal speel.

Daarom, as Ons die Groter Gemeenskap werklikheid vir jou teenwoordig en ook die enorme belangrikheid daarvan vir jou en vir die mensdom, teenwoordig Ons ook ‘n groter geleentheid om te leer, die belangrikste geleentheid jy kan op hierdie tyd hê. Sodat jy hierdie proses van onderyws kan begin, om die proses te begin om ‘n groter oogpunt in die lewe te kry waarheen jy kan sien wat jy kon nie tevore gesien nie en weet wat jy kon nie tevore geweet nie, moet Ons sekere wesenlike waarhede oor die Groter Gemeenskap teenwoordig, oor jou wêreld en oor jou wesenlike geestelike inbors, want hulle alles verbind is. Wat ons sal nou vir jou teenwordig mag in die begin baie moeilik lyk om te verstaan. Selfs as jy dink jy kan dit reguit verstaan, het jy nog nie die oogpunt waarvan jy kan dit sien en volledig weet nie.

Om jou voor te berei vir die Groter Gemeenskap, is daar sekere dinge jy moet verstaan. As hierdie dinge nie geherken en verstaande word, as hulle nie ernstig bedink word, dan sal jy nie bekwaam wees om die Groter Gemeenskap te verstaan nie, en jy sal nie bekwaam wees om daarvoor te voorberei nie.

Eerstens, die Groter Gemeenskap waaroor Ons praat verteenwoordig hoofsaaklik die lewe in die fisieke heelal, hoewel dit insluit ook die groter geestelike panorama waaroor Ons later sal praat. Op hierdie punt Ons is hoofsaaklik betrokke met die fisieke werklikheid. Wanneer Ons oor lewe in die Groter Gemeenskap praat, daarom praat Ons oor fisieke lewe en fisieke bestaan. Ons praat oor intelligente lewe in die fisieke heelal. Dit is noodsaaklik om te verstaan dat die Groter Gemeenskap omvat intelligente lewe na alle fase van evolusie – kulture in ‘n staat van vroeg verrysing, vroeg ontwikkeling, volwassenheid en vergaan.

Ons praat nie oor ingeligte wesens nie. Ons praat nie oor engelagtige kragte. Ons praat oor werklike fisieke wesens soos jou, wat in omgewings baie verskillend as jou s’n opgegroei en verrys het en wat moes dieselfde moeilikhede in die lewe deurgaan: die moeilikhede van oorlewing, medediging en verhouding.

Selfs die feit dat hulle met [hierdie dinge] in baie verskillende maniere gehandel het reken vir die verskillende uitslae wat hulle ervaar. Maar dit is belangrik vir om te weet dat daar sekere dinge is wat julle met hulle en met alle inteligente lewe in die fisieke heelal gesamentlik hê.

Dit is baie belangrik om die fisieke en geestelike werklikhede nie deurmekaar te maak nie. Hierdie word gereeld gedoen, en as gevolg jou vermoë om waarmee jy behandel helder te deursien, word baie belemmerd. Die fisieke werklikheid is baie verskillend [as] die geestelike werklikheid. Dit werk volgens verskillende wette. Dit het verskillende betogings en ‘n verskillende bedoeling.

Een is kortstondig. Die ander is ewig. Een is hoofsaaklik op onderwysing en diens gefokus. Die ander is hoofsaaklik op bydrae gefokus. Een is die sfeer van doen. Die ander is die sfeer van wees. Een benodig enorme kragte van stryd en medediging, en in die ander hierdie dinge nie bestaan nie.

Hierdie is so ‘n hoofsaaklike gebied van deurmekaarheid vir mense dat Ons moet weer en weer beklemtoon dat jy met fisieke kragte en fisieke wesens behandel. Die feit dat jy sal moet nodig om aan groter geestelike kragte te roep om jou te help is wesenlik, maar moenie hulle deurmekaar maak met die kragte vanuit die Groter Gemeenskap waarmee jy moet leer om te behandel. Dan is dit belangrik om te verstaan dat wanneer ons the woord Groter Gemeenskap gebruik, Ons praat nie oor ‘n verenigde gemeenskap, ‘n groot broederskap uit in die heelal nie. Ons praat oor ‘n enorme troep individuele kulture en individuele wêrelds [wat] ontwikkel het en, tot sekere trappe, moes met op mekaar reageer. Party van hierdie interaksie is vreedsaam en eensgesind. Party daarvan is vol stryd en moeilikheid. Hierdie is so baie belangrik omdat vir eeue mense het na die hemele toe vir verlossing gekyk, en het gedink dat iewers daarso moet ‘n beter lewe wees, daar moet ‘n oplossing vir al hul probleme wees, daar moet ‘n manier om te leef wees waarheen die probleme van grypsug, geweld en haat net nie bestaan nie.

Maar hierdie bestaan slegs in jou Antieke Tuiste, waarvan jy gekom het en waarnatoe jy sal teruggaan. En dit bestaan in die Groter Gemeenskap slegs tussen baie klein en geïsoleerde gemeenskappe van Kennis.

Groot tegnologiese samelewings selde die ware geestelike Kennis en vooruitgaan hê en betoon. Hulle fokus is op beheersing en eenvormigheid. Individuele vryheid is selde in sulke samelwings gewaardeer. Eerder, soek hulle om ‘n een-dimensionele vorm van interaksie te skep, baie regimenteerd en reglementeerd.

Vir baie mense wat hierdie boek lees, sal hierdie hulle innig teleurstel, want hulle het gedink: “Daar moet idilliese wêrelde iewers uit daar wees, en diegene van die idilliese wêrelde sal kom on ons te leer hoe om onsself idillies te wees.”

Hierdie is ‘n baie diepgewortelde hoop en verwagting, maar dit moet in die begin regsit word, of jy sal blind wees met wat in die wêreld gebeur, en jy sal jou eie ervarings en ook die ervarings van ander mense verkeerd optel.

Daar is samelewings wat ‘n hoog verdieping van geestelike bewustheid en verstandelike vermoë bereik het, maar hulle is ongewone. Hulle is uitsonderlik. Moenie hierdie met tegnologiese vooruitgaan deurmekaarmaak nie.

Tegnologiese vooruitgaan en geestelike vooruitgaan en prestasie is glad nie dieselfde nie. Hierdie word so maklik deurmekaar, want as iemand ‘n tegnologiese vermoë het wat soos toorkrag vir jou lyk, sal jy neig wees om te dink dat hulle betowerende wesens is, of dat hulle baie ontwikkeld is, of dat hulle baie onselfsugtig is, of dat hulle baie medelydendheid en liefde hê. Maar hierdie is nie waar nie.

Welbeskou het die mens vandag groot tegnologiese voordele wat ondenkbaar net ‘n paar eeue gelede was, maar het die mensdom in ‘n geestelike manier betekenisvol ontwikkel? Het geweld van die menslike ervaring uitgevee geword? Het grypsug regmaak geword? Het samewerking en medelydendheid dwarsdeur menslike samelewings betoon geword? Die antwoord vir dié is duidelik. Maar in tegnologie het die mensdom selfs hul eie verwagtings ver oorgeskry.

Daarom is daar groot tegnologiese samelewings in die Groter Gemeenskap, en daar is baie daarvan, omdat tegnologie kan geleer word en gekoop word en verruil word en in die sfeer van koophandel gebring word.

Maar ontwikkeling in Die Weg van Kennis, wat in die Groter Gemeenskap bedoel geestelike ontwikkeling, is ongewone, net soos dit in jou wêreld ongewone is. Byvoorbeeld, elke persoon kan dalk ‘n rekenaar besit, maar hoeveel mense verstaan die inwendige werkings van die menslike gees of die gesigkring hê om die groot bewegings van die verstandelike omgewing wat hul gedagtes beïnvloed te besef? Daarom ‘n wesenlike waarheid is om te verstaan dat tegnologiese vooruitgang en vermoë is nie dieselfde as geestelike vooruitgang en vermoë.

Verstaan ook dat jy met werklike, fisieke, sterflike wesens behandel. Hulle het nie dood vermeester nie. En want daar grense is met wat tegnologie kan in die fisieke heelal doen, is hulle nie alvermoënd nie. Hulle mag vir jou in sekere maniere soos godde lyk weens wat hulle bekwaam is om te doen, maar hulle is nie meer goddelik as julle is nie en ten feite is hulle beset deur alle dieselfde soort siëlkundige en kulturele toestande wat julle eie vermoë begrens en beperk.

Volgende, dit is wesenlik om te besef dat die teenwoordigheid van die Groter Gemeenskap in die wêreld, en hulle aankoms op hierdie tyd, en hulle werk en aktwiteite in die wêreld het niks om te doen met menslike geestelike evolusie nie. In ander woorde, hulle is nie hier om menslike voorskrifte of menslike bestemming direk te vervul nie. Die feit dat menslike bestemming voorskrywe dat die mensdom moet uiteindelik in die Groter Gemeenskap verrys beteken nie dat die Groter Gemeenskap kragte wat hier is ondersteun hierdie nie.

Soos Ons het gesê, hulle is hier vir hul eie doelwitte. Hierdie is ook ‘n moeilike idee vir mense te verstaan omdat hulle dink enigiets van die hemele moet engelagtig of demonies wees, en moet iets hê om te doen met die vervulling van antieke menslike voorspellings, en moet omtrent die mensdom wees omdat van ‘n heeltemal menslike oogpunt, is die mensdom die sentrum van die heelal en alles rond dit draai. En of daar ‘n Groter Gemeenskap hier is, moet dit omtrent die mensdom wees; dit moes gekom het om die mensdom die ondersteun of iets vir die mensdom te doen.

Hierdie is ‘n dodelike fout. Moenie hierdie fout maak nie. Die Groter Gemeenskap se teenwoordigheid in die wêreld vandag is die gevolg van hul eie bedrywighede, motiverings en projekte en die mensdom se verrysing as ‘n tegnologiese samelewing met die vermoë om buite hulle eie grense te gaan. Hierdie poging om menslike bestemming nou van buite af te beheer is met betrekking tot hierdie evolusionele fase, maar dit is nie juis met betrekking tot menslike geestelike vooruitgang nie. Menslike geestelike vooruitgaan sal die gevolg van voorbereiding vir die Groter Gemeenskap wees. En dit sal die gevolg wees van ‘n gedaanteverwisseling in ‘n groter en meer medelydende en kragdadige menslike samelewing.

Jou besoekers sal nie hierdie vir jou gee nie. Om die waarheid te sê, die meeste van jou besoekers is selfs nie so geestelik gevorderde as julle is nie. Hulle het beter tegnologie en sosiale samehang, maar hulle het nie die ryk geestelike tradisies wat die mensdom meestendeels hier op Aarde het nie. Hulle is hier vir meer alledaagse redes.

Dikwels probeer mense om hulle bewustheid van die Groter Gemeenskap, hoewel klein dit mag wees, met hul wêreldbeeld of hul geestelike begrip van die lewe te insluit. Maar hier is daar baie deurmekaarheid tussen verdiepings, baie deurmekaarheid tussen die geestelik en die fisieke. Mense probeer om alles een en dieselfde te maak. Die lewe is een, maar dit werk in verskillend maniere op verskillende verdiepings van bestaan, en jy kan nie die verdiepeings deurmekaar maak nie, as jy die moontlikheid wil hê om wat binne in hulle is te verstaan.

Volgende, jy sal nie bekwaam wees om Groter Gemeenskap intelligensie, Groter Gemeenskap motiverings, of die Groter Gemeenskap werklikheid van ‘n heeltemal menslike oogpunt te verstaan nie. Jy moet ‘n groter oogpunt kry.

Hierdie is moontlik weens wat die Skepper het vir jou gegee. As jy na hierdie net van jou eie menslike idees kyk, sal jy nie verstaan nie. Daardie is hoekom ‘n voorbereiding benodig is – ‘n reeks trappe om jou na ‘n hoër hoogte toe te neem, na ‘n hoër oogpunt op die berg van die lewe toe te neem sodat jy die landskap onderaan kan sien, sodat jy verby die toppe van die bome kan sien, sodat jy waarheen jy rêrig staan en wat rêrig gebeur kan sien.

Ek kan nie verwag dat jou sommer alles wat Ons in hierdie boek teenwoordig sal verstaan, maar jy moet ‘n sekere begrip hê om te begin – om daardie reis te begin, om daardie hoër oogpunt te vind.

Desgelyks kan jy nie na menslike godsdiens toe kyk om antwoorde vir hierdie te verskaf nie, want hierdie is godsdienste wat in ‘n staat van isolasie gestig was en kan nie met ‘n Groter Gemeenskap van lewe reken nie.

Die groot geestelike onderwysers in die menslike geskiedenis, alhoewel hulle sterk verteenwoordig binne die wêreld was, alhoewel hulle uitstekend in hul prestasie en betoging was, is, binne ‘n Groter Gemeenskap konteks, baie klein karakters. Want die Groter Gemeenskap verteenwoordig ook ‘n groter geestelike werklikheid. En jou hele opvatting van wie die Goddelik is en hoe die Goddelik in die tasbare lewe sal deur diep veranderings gaan terwyl jy ‘n Groter Gemeenskap oogpunt en begrip kry.

Daarom, moenie na die antieke skrywe toe kyk om die betekenis van die Groter Gemeenskap of hoekom dit hier is te verstaan nie, want hulle kan nie jou vertel nie. Daardie was nie die lering op daardie tyd nie. Daardie was nie die boodskap wat op daardie tyd benodig was nie.

Die antieke tradisies, hoewel hulle baie ryk met deug is, was hoofsaaklik betrokke met om medelydendheid en samewerking as die grondsalg van beskawing te stig. Hulle was nie gefokus op om die mensdom vir hul verrysing in die Groter Gemeenskap te voorberei. Pleks van die, hulle het gefokus op die mensdom bekwaam te maak om selfs te begin om vir die Groter Gemeenskap te voorberei. In ander woorde, hulle het die grondslag gelê vir waarheen julle nou is. Maar hierdie is ‘n nuwe begin. Hierdie is ‘n nuwe draaipunt.

Volgende, verstaan dat in die Groter Gemeenskap alle rasse behandel met sake van oorlewing, soos die mensdom. Baie tegnologiese samelewings in die heelal dikwels hul eie natuurlike omgewing verwoes, soos die mensdom nou doen. Hierdie benodig dat hulle moet na ander wêrelde toe reis om hulpmiddels te verkry en die proses van inskakeling in sekere kontekste vir ruilhandel en koophandel begin. Hierdie het ‘n innige impak op hul kulture. In baie gevalle is hulle deur sterker rasse oorgeval. In ander gevalle is hulle bekwaam om te oorleef en hul eie identiteit te hou. Hulle het nie die fisieke behoeftes van die lewe vermeester nie, soos dit in hierdie wêreld soveel gehoop is. Hulle moet met hul eie fisieke behoeftes behandel. Hulle moet met veiligheid sake betreffende behandel. En hulle moet funksioneel in die verstandelike omgewing word, wat iets is waaroor Ons later sal praat.

Ten feite, die fisieke behoeftes het groter geword omdat hulle meer hulpmiddels nodig. Hulle nodig groter beskerming in die Groter Gemeenskap. Hulle moet dikwels op ander rasse staatmaak om primêre materiale te verskaf. Dit is ‘n meer uitdagende en moeiliker bestaan in baie wyse.

Ondanks die feit dat tegnologie baie klein probleme kan oplos, skep dit baie meer groot probleme. Daardie is hoekom in die Groter Gemeenskap, die Wyses bly meestendeels in die geheim en deelneem nie in baie reis en koophandel nie. Daar is ‘n weinige baie grondige redes vir hierdie, waaroor Ons later sal praat.

Maar vir jou is dit belangrik vir jou om te verstaan dat die rasse wat julle sal ontmoet, ten feite meestendeels van die rasse in die Groter Gemeenskap, is nie heeltemal selfgenoegsaam en moet met enorme probleme behandel betreffende verhoudings met ander kulture en hul eie omgewings probleme.

Hierdie is ‘n kern begrip omdat hier begin jy om te besef hoekom hulle hier in die wêreld mag wees. Hulle reis nie deur die heelal om goede werke te doen nie. Hulle soek dinge wat hulle nodig. Hulle soek om hul mag, hul hul veiligheid, hul hulpmiddels en so voort te groei.

En want hierdie wêreld ‘n belangrike hulpbron vir baie plaaslike kulture [in die Groter Gemeenskap] deur ‘n baie lank tydperk gewees het, het dit baie aantreklikheid en belangrikheid. En want dit in ‘n baie bevolke gebied van die Groter Gemeenskap is, om betreklik te praat, het dit ook ‘n strategiese belangrikheid, waarvan die mensdom het glad niks bewustheid nie.

Dink oor die analogie van die klein volkstam in die bosruigte. Het hulle enige begrip van hoe belangrik hul ligging of hul hulpbronne vir ‘n uitwendige kultuur mag wees? En tog was hierdie die motiverende faktor om vir alle hierdie kulture uitgevinde, benewelde en vir altyd verander te word. Ons het so ‘n toestand nou.

Daarom, wat jou besoekers het gemotiveer is nie sorg en bekommerdheid vir die gelukkigheid van mense, maar die behoefte vir hulpmiddels, die behoefte vir veilighoed en die behoefte vir mag. Die enigste uitsondering hierdie is jou Bondgenote, wie grondig betrokke is met jou volledigheid en jou bekwaamheid om in ‘n Groter Gemeenskap konteks te oorleef. Maar hulle verteenwoordig nie [die kragte] wat in jou wêreld vandag is nie, soos hulle verteenwoordig nie die meerderheid van kragte in die Groter Gemeenskap nie.

Hierdie is ‘n wesenlike deel van jou Groter Gemeenskap onderwys, en dit mag in die begin baie moeilik wees om te bedenk. Want daar is soveel hoop en verwagting, soveel gelowe en fantasie betreffende die werklikheid van ander vorme lewe en hul gehoopte voordeel vir die mensdom dat hierdie kan ‘n baie moeilike ding wees om te bedenk.

Maar hierdie bring saam met dit die behoefte vir selfstandigheid, die behoefte vir ontwikkeling, die behoefte vir onderwys en die behoefte om sterker en meer bekwaam te word, albei verstandelik en fisies. Hierdie is wat die mensdom nodig. En hierdie is wat benodig is.

Daar is groter geestelike kragte wat hier is om die mensdom te help voorberei, maar hulle uitmaak nie jou werklike [fisieke] besoekers vanuit die Groter Gemeenskap.

Die Groter Gemeenskap is ‘n enorme netwerk van gemeenskappe – party betrokke in ruilhandel en koophandel en party nie betrokke nie. Party leef in isolasie in ver af deelte van die sterrestelsel; anders leef in meer bevolke gebiede.

Dit is nie verwagte dat jou die grootheid van hierdie netwerk of hoe dit fungeer kan verstaan nie, maar dit is vitaal vir jou om te verstaan dat sekere werklikhede in die Groter Gemeenskap bestaan en ‘n direk impak op die toekoms van die mensdom sal hê.

Laat Ons sê weer dat wanneer Ons hierdie idees teenwoordig, behandel Ons met ‘n groep verwagtings en gelowe wat nie in die menslike kultuur bestaan nie, wat dit baie moeilik maak om te verstaan of hierdie dinge helder te sien.

Party mense dink daar is vreeslike kragte uit daar, oorlogliewend en vernielsugtig. Ander mense glo dat hulle almal engelagtige broeders is wat hier is om die mensdom in ‘n nuwe dimensie te help kry. En tussen hierdie uiterlike gesigspunte is daar allehande verskillende vertolkings.

Maar jy moet leer om helder te sien en helder te verstaan. Dit is nie [‘n keus] tussen ‘n liefdevol gesigspunt en ‘n vreesvol gesigspunt nie. Ons sê weer dit is omtrent of jy kan sien of nie.

Na alle groot gebeure in die menslike geskiedenis wat neergeskryf is en wat bestaan het, was daar sekere mense wat kon wat gebeur gesien en baie mense wat dit nie kon gesien nie. Sekere mense kon die verrysing van ‘n groot oorlog gesien; baie kon nie gesien nie. Party kon die uitslag van ‘ groot oorlog gesien; baie kon nie gesien nie. Party kon gevolglik en verantwoordelik optree en ‘n positiewe en bydraende rol neem; baie kon nie dit gedoen nie.

So sal dit nou wees. Terwyl die Groter Gemeenskap werklikheid meer klaarblyklik in die wêreld word, sal mense meer polariseerd in hul posisies en in hul houdings word. Daar sal groter weerstrewing, groter ontkenning, groter fantasie wees omdat soveel mense nie bereid sal wees om met hierdie groter werklikheid te handel nie. Hulle sal in hul oud idees en gewoontes terugtog, en party sal dit heeltemal ontken. Maar in menslike sake het dit het altyd soos hierdie gebeur.

Hoewel dit is wesenlik dat ‘n sekere veelheid mense [oor] die Groter Gemeenskap onderwys word en leer om dit wyslik en met onderskeidenheid te aankom. Daardie sal die hele verskil in die uitslag maak.

Die volgende wesenlike ding om te besef is dat die mensdom hede nie voorbereid is vir die Groter Gemeenskap nie. Hulle is nie sielkundig voorbereid nie. Hulle is nie politiek voorbereid nie. Hulle is nie voorbereid in terme van hul godsdienstige tradisies nie, wat, in hierdie konteks, neig wees om mense weer te hou.

Die behoefte vir hierdie voorbereiding is so groot en so diepgaande, en soveel mense die behoefte voel om iets te doen om voor te berei, om ‘n positiewe koers van aksie te neem, om sterker en meer bekwaam te woord, om wyser en meer onderskeidend te word. Maar tot nou was daar geen voorbereiding vir die Groter Gemeenskap.

Want soos Hulle het gesê, jy kan nie menslike godsdiens, jy kan nie menslike sielkunde gebruik om oor lewe in ‘n groter panorama te leer nie. Jy nodig ‘n Lering van die Groter Gemeenskap oor die Groter Gemeenskap. Jy nodig ‘n Lering wat se bron van die Skepper is om dit se suiwerheid, dit se mag en dit se noodsaaklikheid in die lewe te verseker. Die voorbereiding is nou hier. Maar die vraag is, “Sal mense voorberei? Sal jy voorberei?” Of sal jy weg val om ‘n plek te vind om jouself te gaan wegsteek, in ‘n gelukkige plek in die wêreld gaan leef waar alles aangenaam en tevrede lyk, om jouself met mooi objekte, mooi sigte en klanke te omring en mooi gedagtes dink oor die wêreld wat by ‘n ernstige toestand ingaan?

Selfs as die Groter Gemeenskap nie hier was nie, hierdie sou die geval gewees. Want die wêreld in agteruitgaan is, en die mensdom het nie verantwoordelikheid vir hierdie geneem nie. Maar want die Groter Gemeenskap hier is, verander dit die hele toestand en verskaf dit die bewegingskrag wat mense allerweë sal nodig om bo hul betrokke te kom, bo hul neigings vir ontkenning en fantasie te kom, om ‘n werklike toestand te begryp. En want die voorbereiding hier in die vorm van Die Groter Gemeenskap Weg van Kennis is, het mense oplaas die vermoë om voor te berei en direk voor te berei.

Die mensdom is nie voorbereid nie. As jy oor hierdie dink, as jy om jou kyk en sien waarheen mense hulleself belê; waarmee mense allerweë betrokke is; waarheen hulle hul tyd, hul energie en hul hulpmiddels bestee; wat hulle dink belangrik is en wat hul bewustheid oorheers, sal jy sien dat baie weinige mense tog aan die groot gebeure wat nou gebeur en wat sal kom, kan getuie wees.

Nog ‘n wesenlike waarheid wat moet geherken word is dat die Groter Gemeenskap sal nie tegnologie vir die mensdom gee tensy dit wil hê dat die mensdom afhanklik sal word. Hierdie is ‘n wesenlike idee. Nogeens, baie mense wat oor hierdie gedink het dink dat die besoekers sal lewe-reddende tegnologie na die mensdom toe bring, wat soveel van die mensdom se probleme sal oplos omdat tegnologie nou as die reddende genade beskou is. In vroeër tye, die voorsienigheid was as die reddende genade bedenk. Nou dit is tegnologie.

Hoewel, tegnologie neig wees om meer probleme te skep as wat dit oplos. Maar dit is belangrik vir jou om in die begin te verstaan dat as enige tegnologie vir menslike regerings gegee is, byvoorbeeld, dit sal nie vir die voordeel van die mensdom wees soveel as dit ‘n instrument of kanaal sal wees om beheersing oor menslike sake te kry. Welbeskou, as ‘n groot stuk tegnologie vir die mensdom gegee was en die mensdom het dit benodig en op dit afhanklik geword het, maar die bron daarvan was van buite die wêreld af, dan sal jy hoe jy baie uitlewer het vir rêrig baie min.

Die werklike geskenk wat die Groter Gemeenskap het om vir mense te gee is die werklikheid van dit se teenwoordigheid en die werklikheid van dit se voorneme. Hierdie ‘n roep om te ontwaak en voor te berei. Dit is nie ‘n teken dat meer vry goed sal vir die mensdom gegee word nie. Die mensdom moet van dit se slaap ontwaak en beleë word, volwassene word in ‘n Groter Gemeenskap van lewe. Groter Gemeenskap kragte sal nie kom om die wêreld se probleme te oplos nie, ten minste nie vir die mensdom nie. Hulle sal die beskerming van die fisieke omgewing beklemtoon, maar dat is vir hul gebruik en nie vir joune hoofsaaklik. Pogings word nou gemaak en vir dekade gemaak was om menslike plant en dier vorme te repliseer, om hulle vir toekomstige gebruik te bewaar.

Daarom, moenie voor die Groter Gemeenskap kragte met oop hande kom nie, smekend en pleitend, grypsugtig vir hul mag, grypsugtig vir hul tegnologie, want hierdie sal jou vang en hierdie sal jou blindmaak. Hier sal jy jou vry wil verloor.

Volgende, dit is belangrik om te verstaan dat Groter Gemeenskap invloede sal hoofsaaklik op die regerings van die wêreld gefokus word. Ons sal ten diepte oor hierdie praat wanneer Ons ons gesprek oor die verstandelike omgewing gee. Maar dit is belangrik vir jou om te weet dat die invloed sal nie waarskynlik op jou as ‘n individueel gerig word omdat jy het nie baie invloed in die wêreld as geheel, maar [dit sal gerig word] op wêreld leiers, op invloedryke mense, op diegene wat tasbare vorms van mag besit. Hulle sal die fokus van die invloed wees. Dit is nie om te sê dat alle gesagte, alle regerings, direk onder die invloed is nie, maar hierdie is die fokus. Hierdie is waarheen die invloed sal gefokus word en nou gefokus word.

Nou daar is ander betogings van hierdie wat Ons later sal beskryf, maar dit is belangrik vir jou om hierdie te verstaan. As jy kan besef dat die Groter Gemeenskap kragte wat hier in die wêreld vandag is, word deur hul eie behoeftes gemotiveer, behoeftes waarmee jy kan in verband staan en kan verstaan, sal hierdie vir jou ‘n meer helder begrip gee van hoekom hulle hier is. Dan sal jy hulle nie as goed of sleg sien nie; jy sal bekwaam wees om wat hulle motiveer, en waarmee hulle betrokke is, te verstaan. Hier kry ons uit ‘n romantiese begrip van die heelal en in ‘n werklike verhouding kom.

Volgende, dit is wesenlik om te besef dat diegene wat hier gereis het om jou fisies te besoek verteenwoordig nie baie geestelik geevoluseerde wesens nie – intelligent, vermoënd, tegnologiese, magtig in die verstandelike omgewing, bekwaam van verstandelike betuiging, ja. Maar geestelik gevorderde, nee.

Hier kan jy begin om ‘n begrip te kry dat die Groter Gemeenskap soos die wêreld is maar ver groter en met baie van dieselfde probleme. Eerder as ‘n reddende werklikheid te wees wat jou alles gee wat jy wil hê net en al die probleme van die wêreld oplos, skep dit ‘n hele nuwe klomp probleme en ‘n hele nuwe klomp geleenthede. Dit se geleenthede is wat reddende is. Daardie is die reddende genade. Maar jy kan net voordeel van hierdie neem as jy gevolglik voorberei.

Dan is dit wesenlik om te verstaan dat die hoofsaaklike fokus van die Groter Gemeenskap bedrywigheid in die wêreld vandag is in twee hoofsaaklike gebiede. Ons het alreeds gesê dat daar ‘n fokus op wêreld regerings sal wees. Die tweede is op wêreld godsdienste.

Dit is in die sfeer van godsdiens dat mense die wondbaarste is, die minste objektief, die mees maklik betuig word. Dit is hier dat mense sal teen hul beste belange vir onverklaarbaar redes optree. Moenie dink dat hierdie redes en hierdie motiverings kan nie deurgesien en gebruik word.

Daar is vandag kragte in die wêreld van die Groter Gemeenskap wat die beeld van Jesus verskynend na die einde van jou bed kan skep. Hoe sou jy onderskei of dit werklik was of nie? Hulle kan die verstandelike beeld skep en dit in jou verstand projekteer. Hoe sou jy weet as dit werklik was of nie? Baie mense sou net gevolg, geswig, op hul knieë geval, toegee, hulleself bestee tot wat ook al die beeld hulle gerig het om te doen.

Wie het die onderskeidenheid? Wie het die vermoë om die werklikheid van eenvoudige projeksies soos hierdie te herken? Wie het die vermoë om wat werklik is te herken en dit van wat nie werklik is te onderskei? Elkeiemand in die wêreld het hierdie potensiaal. Jy het hierdie potensiaal. Maar is dit genoegsaam ontwikkeld? Sal jy ‘n individueel word wat kan nie bedrieg word nie, ongeag hoe oorredend die teenwoordiging mag wees?

Menslike godsdiens is die bron van groter deug en groter belofte vir die mensdom. Maar dit is ook die arena van groter bygeloof, groter wantroue en misverstaan. Soos regerings godsdienste vir hul eie doelwitte gebruik, kan die Groter Gemeenskap ook godsdienste vir hul eie doelwitte gebruik. Hierdie sal op baie groot denominasies van godsdienste gefokus word wat enorme impak op baie, baie mense hê. Hier nodig jy net om ‘n weinige te beïnvloed om die baie te beïnvloed. Moenie dink dit moeilik is om hierdie te doen. Van ‘n Groter Gemeenskap oogpunt, dit is nie moeilik nie.

Daardie is hoekom in die Groter Gemeenskap sigself/ditself, die kulture en nasies wat bekwaam was om selfs enige geestelike tradisie te bewaar of ontwikkel moes dit baie versigtig teen die indringing van anderes beskerm. Hierdie is ‘n werklikheid in die Groter Geemeenskap. Dit is ‘n werklikheid wat jy moet mettertyd verstaan.

Alles wat Ons in hierdie gesprek teenwoordig is om jou ‘n grondslag te gee, om jou ‘n grondslag in waarheid en begrip te gee. Dit is nie om jou bang te maak nie. Dit is om jou ‘n soliede grondslag te gee, wat werklik baie moeilik is om in die wêreld te hê.

Meeste van mense kan nie onderskei tussen werklikheid en fantasie nie. Hulle kan nie die inbors van hul eie gedagtes onderskei nie. En hulle weet nie hulle in die menslike omgewing beïnvloed.

Daarom, Ons verstaan dat hierdie uitdagend is, maar dit moet eenvoudig en helder as dit werklik is gegee word, of jy sal geswig onder oorredings wat jy kan nie moontlik verstaan nie, en jy sal bekwaam wees om te onderskei wat binne-in jou gebeur, binne jou gedagtes en emosies, en ook nie wat in die wêreld rondom jou gebeur.

Jy moet in ‘n baie groot manier dink met baie helder oë. Jy moet helder hoor sonder om die informasie te verf om dit meer welgevallig of aangenaam te maak. Dit is waarskynlik dat hierdie noodsaaklik is, maar dit is so moeilik vir soveel mense. En elkeiemand het sommige moeilikheid met hierdie.

Die wêreld verrys in ‘n baie werklike toestand. Wat in die Groter Gemeenskap gebeur het gebeur sedert tevore die mensdom as ‘n ras selfs in hierdie wêreld bestaan het. En die geestelike werk wat die Skepper dwarsdeur die Groter Gemeenskap onderneem het gebeur sedert tevore, lank tevore, menslike godsdienstige tradisies ooit begin was.

Want die Groter Gemeenskap verteenwordig so ‘n gedug klomp toestande, die Skepper het ‘n klomp magte en bekwaamhede in beweging gestel en het ‘n groot netwerk van diens geskep, albei binne tasbare fisieke werklikheid en buite dit ook. As jy kan met hierdie Groter Gemeenskap werklikhede, met hierdie wesenlike waarhede behandel, dan stel jy jouself in ‘n posisie om te begin om te leer oor die inbors van die Skepper se Werk in die wêreld en hoekom jy is hoe jy is.